Retinoblastoom (netvlieskanker)

Inhoudsopgave

Prevalentie van netvlieskanker

Een retinoblastoom is een zeldzame vorm van oogkanker die zich ontwikkelt in de cellen van de retina, het lichtgevoelige weefsel aan de achterkant van het oog. Deze kanker komt voornamelijk voor bij jonge kinderen en kan bilateraal (in beide ogen) of unilateraal (in één oog) voorkomen. Een retinoblastoom wordt meestal bij kinderen gediagnosticeerd, hoewel het op zeer zeldzame gevallen ook bij volwassenen kan optreden.

België

In België zijn gedetailleerde gegevens over de prevalentie van een retinoblastoom beperkt beschikbaar. Dit komt omdat het een zeldzame aandoening is en België een relatief kleine bevolking heeft. Er zijn echter gespecialiseerde centra voor kinderoncologie en oogheelkunde die retinoblastoomgevallen diagnosticeren en behandelen. Deze centra werken samen met internationale organisaties om gegevens te verzamelen en onderzoek te bevorderen. Een vroege diagnose en behandeling zijn cruciaal voor een succesvolle uitkomst bij een retinoblastoom, en België heeft hooggekwalificeerde zorgverleners om dit te bereiken.

Nederland

In Nederland zijn er meer gegevens beschikbaar over de prevalentie van een retinoblastoom. Het land heeft een grotere bevolking en geavanceerde gezondheidszorgsystemen. Een retinoblastoom wordt in Nederland meestal gediagnosticeerd bij kinderen jonger dan vijf jaar. Hoewel het nog steeds als een zeldzame aandoening wordt beschouwd, zijn er nationale kankerregistraties die informatie verstrekken over het aantal gevallen en behandelingsresultaten.

Oorzaken van retinoblastoma

De exacte oorzaak van een retinoblastoom is nog niet volledig begrepen, maar onderzoek heeft enkele belangrijke inzichten opgeleverd. Over het algemeen ontstaat een retinoblastoom als gevolg van genetische veranderingen in de cellen van het netvlies. Deze genetische veranderingen kunnen de normale groei en celdeling van retinacellen verstoren, wat leidt tot de vorming van tumoren. Er zijn twee hoofdtypen een retinoblastoom:

 1. Sporadisch retinoblastoom: In de meeste gevallen ontwikkelt een retinoblastoom zich sporadisch, wat betekent dat er geen bekende familiegeschiedenis is. Deze vorm van een retinoblastoom ontstaat als gevolg van willekeurige genetische mutaties in de retinacellen van een individu. Het is niet erfelijk en treft meestal slechts één oog.
 2. Erfelijk retinoblastoom: Een erfelijk retinoblastoom wordt veroorzaakt door een genetische mutatie die van ouder op kind wordt doorgegeven. Deze vorm van een retinoblastoom treft meestal beide ogen en kan zich op jongere leeftijd manifesteren dan sporadisch een retinoblastoom. Als er een geschiedenis van een erfelijk retinoblastoom in de familie is, kan het risico op deze aandoening worden doorgegeven van generatie op generatie.

Risicofactoren voor retinoblastoom

Hoewel een retinoblastoom voornamelijk wordt veroorzaakt door genetische mutaties, zijn er enkele risicofactoren en kenmerken die verband houden met een verhoogd risico op deze aandoening:

 1. Erfelijkheid: Personen met een familiegeschiedenis van een retinoblastoom lopen een hoger risico, vooral als er eerder gevallen van een erfelijk retinoblastoom in de familie zijn geweest.
 2. Leeftijd: Een retinoblastoom wordt meestal gediagnosticeerd bij zeer jonge kinderen, vaak voordat ze vijf jaar oud zijn.
 3. Genetische mutaties: Specifieke genetische mutaties, zoals mutaties in het RB1-gen, worden geassocieerd met een verhoogd risico op een retinoblastoom. Deze mutaties kunnen sporadisch zijn of erfelijk worden doorgegeven.
 4. Ras en geslacht: Een retinoblastoom kan voorkomen bij personen van elk ras en geslacht, zonder onderscheid.
 5. Blootstelling aan straling: Hoewel zeldzaam, kan blootstelling aan ioniserende straling tijdens de zwangerschap het risico op een retinoblastoom bij het kind verhogen.

Erfelijkheid van retinoblastoom

Een retinoblastoom is een zeldzame vorm van oogkanker die vooral bij jonge kinderen voorkomt. De erfelijkheid van een retinoblastoom is een belangrijk aspect van de aandoening, en begrijpen hoe genetische factoren bijdragen aan de ontwikkeling ervan is cruciaal voor zowel de behandeling als het voorkomen van deze ziekte.

Genetische basis van retinoblastoom

Een retinoblastoom wordt veroorzaakt door veranderingen in specifieke genen die de groei en deling van cellen in het netvlies reguleren. Het belangrijkste gen dat hierbij betrokken is, is het RB1-gen. Dit gen fungeert als een tumoronderdrukkend gen en speelt een essentiële rol bij het voorkomen van ongecontroleerde celgroei. Mutaties in het rB1-gen leiden tot de ontwikkeling van een retinoblastoom.

Er zijn twee hoofdtypen retinoblastoom op basis van genetische veranderingen:

 1. Sporadisch retinoblastoom: In de meeste gevallen ontstaat een retinoblastoom sporadisch, wat betekent dat er geen bekende familiegeschiedenis is. Deze vorm van een retinoblastoom ontstaat als gevolg van willekeurige genetische mutaties in het rB1-gen van een individu. Deze mutaties zijn niet erfelijk en hebben meestal invloed op slechts één oog.
 2. Erfelijk retinoblastoom: Een erfelijk retinoblastoom wordt veroorzaakt door een overgeërfde mutatie in het rB1-gen. Dit kan van een van de ouders worden geërfd. Personen met een erfelijke mutatie hebben een aanzienlijk verhoogd risico op de ontwikkeling van een retinoblastoom in beide ogen.

Overerving van erfelijk retinoblastoom

Het overervingspatroon van een erfelijk retinoblastoom is complex en kan variëren. Er zijn twee belangrijke patronen:

 1. Autosomaal dominante overerving: In gevallen van autosomaal dominante overerving heeft een van de ouders meestal ook een erfelijk retinoblastoom. Elk kind van een ouder met een erfelijke mutatie heeft een 50% kans om de mutatie te erven en daarmee een verhoogd risico op een retinoblastoom. Deze kinderen moeten nauwlettend worden gevolgd.
 2. Nieuwe mutaties (De novo mutaties): Soms ontstaat een erfelijke mutatie in het RB1-gen spontaan bij een persoon zonder familiegeschiedenis van een retinoblastoom. In dergelijke gevallen hebben de ouders meestal geen mutatie in hun eigen rB1-gen en lopen hun andere kinderen geen verhoogd risico.

Pre-implantatie genetische diagnose (PGD)

Voor gezinnen met een geschiedenis van een erfelijk retinoblastoom is pre-implantatie genetische diagnose (PGD) een optie. Dankzij PGD kunnen ouders embryo’s screenen op genetische mutaties voordat ze in de baarmoeder worden geïmplanteerd. Hierdoor kan worden voorkomen dat een kind met een erfelijk retinoblastoom wordt geboren.

Soorten retinoblastomen

Een retinoblastoom is een zeldzame vorm van oogkanker die vooral bij kinderen voorkomt. Deze agressieve tumor ontstaat in de cellen van het netvlies, ook wel het retina genoemd, dat zich aan de achterkant van het oog bevindt. Een retinoblastoom kan zich manifesteren in verschillende vormen, variërend van unilateraal tot bilateraal, afhankelijk van het aantal en de locatie van de getroffen ogen.

Unilateraal retinoblastoom

Een unilateraal retinoblastoom is de meest voorkomende vorm van deze aandoening en treft slechts één oog. Het kan zich voordoen bij kinderen vanaf de geboorte tot ongeveer 5 jaar oud. Bij deze vorm van een retinoblastoom is het andere oog normaal en vertoont geen tekenen van de ziekte. Een unilateraal retinoblastoom kan variëren in ernst, van kleine tumoren die met succes kunnen worden behandeld tot grotere tumoren die een uitgebreide behandeling vereisen.

Bilateraal retinoblastoom

Een bilateraal retinoblastoom is een minder voorkomende vorm van de ziekte en treft beide ogen. Deze vorm van een retinoblastoom wordt meestal gediagnosticeerd bij jongere kinderen, vaak in het eerste levensjaar. Een bilateraal retinoblastoom wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van tumoren in beide ogen. De tumoren kunnen zich onafhankelijk in elk oog ontwikkelen en variëren in grootte en ernst. Deze vorm van een retinoblastoom vereist meestal intensieve behandeling, waaronder chemotherapie, lasertherapie, cryotherapie, en in sommige gevallen enucleatie (verwijdering van het oog) om het leven van het kind te redden.

Trilateraal retinoblastoom

Een trilateraal retinoblastoom is een zeldzame en ernstige vorm van de aandoening. Bij trilateraal een retinoblastoom ontwikkelen zich retinoblastomen in beide ogen, zoals bij bilateraal een retinoblastoom, en ontstaat er ook een tumor in de pineale klier in de hersenen. De pineale klier, ook wel bekend als de epifyse, bevindt zich diep in de hersenen en reguleert de productie van melatonine, een hormoon dat het slaap-waakritme beïnvloedt. Kinderen met trilateraal een retinoblastoom vertonen vaak symptomen van verhoogde intracraniale druk als gevolg van de pineale kliertumor. De behandeling van een een trilateraal retinoblastoom kan zeer uitdagend zijn en omvat vaak zowel oftalmologische als neurochirurgische behandelingen.

Unilateraal gevorderd en bilateraal met een geavanceerd oog

Sommige kinderen met unilateraal een retinoblastoom kunnen een vergevorderde vorm van de ziekte ontwikkelen waarbij één oog ernstiger wordt aangetast dan het andere. In deze gevallen kan het noodzakelijk zijn om het zwaar aangetaste oog te verwijderen (enucleatie) om het gezonde oog te behouden en te beschermen.

Multifocaal retinoblastoom

Een multifocaal retinoblastoom verwijst naar de aanwezigheid van meerdere tumoren in hetzelfde oog. Deze tumoren kunnen zich in verschillende delen van het netvlies ontwikkelen en variëren in grootte en ernst. De behandeling van een multifocaal retinoblastoom kan complex zijn en omvat vaak methoden zoals lasertherapie of cryotherapie.

Unilateraal gelokaliseerd en bilateraal gelokaliseerd

Sommige gevallen van een unilateraal retinoblastoom worden als ‘gelokaliseerd’ beschouwd, wat betekent dat de tumor zeer klein is en zich in een beperkt gebied van het netvlies bevindt. Gelokaliseerde

Symptomen van zeldzame vorm van kanker

Een retinoblastoom is een zeldzame vorm van kanker die zich ontwikkelt in de cellen van het netvlies (retina) van het oog, meestal bij jonge kinderen. Deze tumor kan leiden tot verschillende symptomen en tekenen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van de ziekte. Het is belangrijk om deze symptomen op tijd te herkennen, omdat vroege detectie en behandeling van een retinoblastoom cruciaal zijn voor een succesvolle uitkomst.

Leukocorie (katenoog)

Een van de meest opvallende symptomen van een retinoblastoom is leukocorie, ook wel bekend als ‘katenoog’. Leukocorie verwijst naar een witte schijn in de pupil in plaats van de normale rode reflectie die wordt waargenomen wanneer licht in het oog schijnt. Het kan worden opgemerkt tijdens foto’s met flits of in situaties met fel licht, zoals bij het maken van foto’s of wanneer de pupil verwijd is. Leukocorie wordt vaak als de meest kenmerkende aanwijzing voor een retinoblastoom beschouwd.

Strabismus (scheelzien)

Kinderen met een retinoblastoom vertonen vaak scheelzien of strabismus als gevolg van de tumor in het oog. Het aangedane oog kan naar binnen of naar buiten draaien, en dit kan voor ouders en zorgverleners een zichtbare aanwijzing zijn dat er iets mis is.

Verschillende vormen van strabisme (scheelzien)

Verschillende vormen van strabisme (scheelzien)

Verminderd gezichtsvermogen

Kinderen met een retinoblastoom kunnen klagen over verminderd gezichtsvermogen in het aangetaste oog. Dit kan zich uiten als wazig zien, dubbelzien of een gevoel van minder helder zicht. In sommige gevallen kunnen de ouders opmerken dat het kind moeite heeft om objecten te zien of te volgen met het aangetaste oog.

Oogpijn of roodheid

Kinderen met een retinoblastoom ervaren vaak geen pijn, maar in sommige gevallen kan oogpijn optreden. Dit kan gepaard gaan met roodheid van het oog en kan verband houden met verhoogde intraoculaire druk als gevolg van de tumor.

Vergrote pupil (mydriasis)

Een vergrote pupil in het aangetaste oog kan ook een symptoom van een retinoblastoom zijn. Deze ongelijkheid in pupilgrootte kan duidelijk zichtbaar zijn, vooral in situaties met weinig licht.

Problemen met beweging van het oog

De tumor kan de normale beweging van het oog aantasten, wat zich uit in beperkte oogbeweging. Dit kan leiden tot scheelzien en kan door ouders of zorgverleners worden opgemerkt.

Rode of geïrriteerde ogen

Een kind met een retinoblastoom kan ook rode of geïrriteerde ogen hebben. Dit kan te wijten zijn aan ontsteking van het oog als gevolg van de tumor.

Glaucoom (verhoogde oogdruk)

In sommige gevallen kan een retinoblastoom leiden tot verhoogde intraoculaire druk en glaucoom. Glaucoom kan symptomen veroorzaken zoals hoofdpijn, wazig zien, misselijkheid en braken.

Het is van vitaal belang dat ouders, zorgverleners en medische professionals aandacht besteden aan deze symptomen, vooral als ze zich ongewoon voordoen bij jonge kinderen. Een vroegtijdige diagnose en behandeling van een retinoblastoom zijn essentieel om het gezichtsvermogen van het kind te behouden en complicaties te voorkomen. Als een van deze symptomen wordt waargenomen, moet onmiddellijk medisch advies worden ingewonnen. De behandelingsopties variëren afhankelijk van de grootte en locatie van de tumor, en de prognose kan aanzienlijk verbeteren wanneer de ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt.

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Lichamelijke gevolgen

Een retinoblastoom kan een reeks lichamelijke gevolgen hebben voor personen die aan deze aandoening lijden. De aard en ernst van deze gevolgen variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de grootte, locatie en stadium van de tumor, evenals de gekozen behandelingsopties.

Verlies van gezichtsvermogen

Een van de meest voor de hand liggende lichamelijke gevolgen van een retinoblastoom is het verlies van gezichtsvermogen in het aangetaste oog. In sommige gevallen kan de ziekte leiden tot volledige blindheid in dat oog. Het verlies van gezichtsvermogen kan invloed hebben op de kwaliteit van leven en vereist aanpassingen in het dagelijks leven.

Enucleatie (verwijdering van het oog)

Wanneer de tumor te groot is of niet met andere behandelingsmethoden kan worden beheerst, kan enucleatie, ofwel de chirurgische verwijdering van het oog, noodzakelijk zijn. Dit kan een blijvende fysieke verandering met zich meebrengen en psychologische gevolgen hebben, vooral voor kinderen. Na enucleatie kan een kunstoog of oogprothese worden geplaatst om het uiterlijk te verbeteren.

Oogprothese en esthetische veranderingen

Personen die enucleatie hebben ondergaan, dragen vaak een oogprothese om het uiterlijk van het ontbrekende oog te herstellen. Hoewel deze prothesen er vaak heel natuurlijk uitzien, kunnen ze enigszins van het natuurlijke oog verschillen. Esthetische veranderingen kunnen van invloed zijn op het zelfbeeld en het zelfvertrouwen, vooral bij kinderen.

Risico op secundaire tumoren

Een ander potentieel lichamelijk gevolg van een retinoblastoom is het verhoogde risico op secundaire tumoren. Dit komt door genetische factoren en de genetische mutaties die een retinoblastoom veroorzaken. Personen met een voorgeschiedenis van een retinoblastoom lopen een levenslang risico op het ontwikkelen van secundaire kankers, met name in de botten en zachte weefsels.

Verlies van gezichtsvermogen in het gezonde oog (zeldzaam)

In zeldzame gevallen kan een retinoblastoom zich ook ontwikkelen in het andere, gezonde oog. Dit leidt tot het verlies van gezichtsvermogen in beide ogen en kan een ernstige handicap tot gevolg hebben.

Chirurgische complicaties

Chirurgische ingrepen zoals enucleatie kunnen complicaties met zich meebrengen, zoals infecties, hematomen (bloeduitstortingen) of ongemak na de operatie. Deze complicaties zijn meestal van voorbijgaande aard, maar moeten nauwlettend worden gevolgd en behandeld.

Hormonale onevenwichtigheden

In zeldzame gevallen kan een retinoblastoom invloed hebben op de hormoonregulatie, met name bij tumoren die de hypothalamus-hypofyse-regio aantasten. Dit kan leiden tot hormonale onevenwichtigheden en problemen met de groei en ontwikkeling.

Niet alle personen met een retinoblastoom zullen alle bovengenoemde gevolgen ervaren, en de impact kan sterk variëren. Regelmatige medische opvolging, psychologische ondersteuning en revalidatie (BE en NL) kunnen helpen om de lichamelijke gevolgen van een retinoblastoom te minimaliseren en de kwaliteit van leven te verbeteren. Het is van cruciaal belang dat personen die door een retinoblastoom zijn getroffen, toegang hebben tot gespecialiseerde zorg en ondersteuning om hen te helpen bij het omgaan met de lichamelijke en emotionele aspecten van deze aandoening.

Psychische gevolgen

Een retinoblastoom is niet alleen een fysieke gezondheidsaandoening, maar het heeft ook diepgaande psychische gevolgen voor personen die aan deze zeldzame vorm van oogkanker lijden. De impact van een retinoblastoom op de psyche van een persoon kan variëren van milde zorgen tot ernstige emotionele uitdagingen.

Angst en onzekerheid

Een diagnose van een retinoblastoom kan bij zowel de persoon die de ziekte heeft als bij hun ouders of verzorgers tot angst en onzekerheid leiden. Vragen over de toekomst, de behandeling en het behoud van het gezichtsvermogen kunnen een constante bron van zorg zijn. Dit kan leiden tot gevoelens van onzekerheid en stress.

Depressie en verdriet

De confrontatie met een ernstige ziekte, vooral op jonge leeftijd, kan leiden tot gevoelens van verdriet en een depressie. Personen met een retinoblastoom, vooral wanneer ze hun gezichtsvermogen verliezen of een oog moeten laten verwijderen, kunnen rouwen om het verlies van hun gezichtsvermogen en zich verdrietig voelen over de fysieke veranderingen die ze doormaken.

Zelfbeeld en lichaamsbeeld

De fysieke gevolgen van een retinoblastoom, zoals het verlies van een oog of de noodzaak van een kunstoog, kunnen het zelfbeeld en het lichaamsbeeld van een persoon aantasten. Dit kan leiden tot gevoelens van zelfbewustzijn en zelftwijfel, vooral bij kinderen en adolescenten.

Traumatische ervaringen

Voor jonge kinderen kan de diagnose en behandeling van een retinoblastoom als traumatisch worden ervaren. Pijnlijke medische procedures en langdurige ziekenhuisopnames kunnen psychologische littekens achterlaten. Deze traumatische ervaringen kunnen in de loop van de tijd gevolgen hebben voor de psychische gezondheid.

Sociale isolatie

Personen met een retinoblastoom kunnen zich soms sociaal geïsoleerd voelen. Ze kunnen bang zijn voor negatieve reacties van anderen of worstelen met het deelnemen aan activiteiten waarbij het gezichtsvermogen belangrijk is, zoals sport. Dit kan leiden tot sociale terugtrekking en een gevoel van eenzaamheid.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

In sommige gevallen kunnen personen met een retinoblastoom, vooral degenen die ernstige medische procedures hebben ondergaan, symptomen van posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontwikkelen. PTSS kan zich uiten in herbelevingen, nachtmerries en angstgerelateerde symptomen.

Behoefte aan psychologische ondersteuning

Psychologische ondersteuning is van cruciaal belang voor personen met een retinoblastoom en hun families. Ouders en verzorgers kunnen ook psychische stress ervaren als ze proberen te zorgen voor een kind met deze aandoening. Het inschakelen van professionele hulp, zoals psychologen of psychiaters, kan helpen bij het omgaan met de psychische gevolgen en het ontwikkelen van veerkracht.

Copingmechanismen en ondersteuningssystemen

Voor veel personen met een retinoblastoom zijn effectieve copingmechanismen en sterke ondersteuningssystemen essentieel om de psychische gevolgen het hoofd te bieden. Dit kan bestaan uit praten over gevoelens, leren omgaan met de emotionele impact en het vinden van manieren om positieve aspecten van het leven te benadrukken.

Diagnose en (Oog)onderzoeken

De diagnose van een retinoblastoom is een cruciale stap in het effectief behandelen van deze vorm van oogkanker. Om een accurate diagnose te stellen en het stadium van de ziekte te bepalen, worden verschillende (oog)onderzoeken en onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken spelen een essentiële rol bij het beoordelen van de omvang van de tumor(en) en het bepalen van het behandelingsplan.

Fundoscopie

Fundoscopie is één van de meest gebruikelijke en belangrijkste onderzoeken voor het diagnosticeren van een retinoblastoom. Tijdens dit onderzoek bekijkt een oogarts de binnenkant van het oog met behulp van een funduscamera. Deze camera projecteert een afbeelding van het netvlies op een scherm, waardoor de arts de aanwezigheid van tumoren kan identificeren. Fundoscopie maakt het mogelijk om de grootte, locatie en het aantal tumoren te beoordelen.

Ultrageluidonderzoek (echografie)

Een oogechografie is een aanvullend diagnostisch hulpmiddel. Het wordt vaak gebruikt om tumoren die zich dieper in het oog bevinden, zoals in de achterkamer, te identificeren en te meten. Ultrageluidonderzoek helpt bij het bepalen van de exacte locatie en het stadium van de ziekte.

Magnetische resonantie beeldvorming (MRI) en computertomografie (CT)

Hoewel een fundoscopie en een oogechografie de belangrijkste diagnostische hulpmiddelen zijn, kunnen aanvullende beeldvormende onderzoeken zoals een MRI-scan en CT-scan worden gebruikt om de omvang van tumoren en mogelijke uitzaaiingen naar andere delen van het lichaam te beoordelen. Deze onderzoeken bieden gedetailleerde beelden van de tumor en kunnen helpen bij het opstellen van een behandelingsplan.

Anesthesie-onderzoek bij jonge kinderen

Omdat een retinoblastoom meestal bij jonge kinderen voorkomt, kan het lastig zijn om de noodzakelijke (oog)onderzoeken uit te voeren bij kinderen die niet stil kunnen zitten. In deze gevallen kan algemene anesthesie nodig zijn om het kind te kalmeren en de onderzoeken uit te voeren.

Testen op genetische mutaties

Omdat een retinoblastoom in sommige gevallen erfelijk is, kunnen genetische onderzoeken worden uitgevoerd om te controleren op mutaties in het een retinoblastoom-gen. Het identificeren van dergelijke mutaties kan belangrijk zijn voor het beoordelen van het risico op de ontwikkeling van een retinoblastoom bij andere familieleden.

Algehele evaluatie en bepaling van het stadium

Naast de bovengenoemde specifieke onderzoeken, ondergaan personen met een retinoblastoom meestal een uitgebreide medische evaluatie om het stadium van de ziekte vast te stellen. Dit omvat evaluatie van zowel de ogen als het hele lichaam om te bepalen of de kanker zich heeft verspreid naar andere delen van het lichaam.

Periodieke onderzoeken na behandeling

Nadat de diagnose is gesteld en de behandeling is gestart, zijn regelmatige oogonderzoeken essentieel om de voortgang van de behandeling te volgen en eventuele terugkerende tumoren snel te detecteren.

Het is van cruciaal belang om de diagnose van een retinoblastoom vroeg te stellen, omdat vroegtijdige detectie en behandeling de kansen op volledig herstel vergroten. De bovengenoemde (oog)onderzoeken en diagnostische procedures spelen een cruciale rol bij het bieden van de best mogelijke zorg aan personen met een retinoblastoom en het behouden van hun gezichtsvermogen.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Medische behandelingen

Enucleatie (oogverwijdering)

Als de tumor groot is, niet op andere manieren kan worden behandeld, of zich in een enkel oog bevindt, kan enucleatie noodzakelijk zijn. Dit houdt in dat het gehele oog wordt verwijderd om verdere verspreiding van de kanker te voorkomen. Na enucleatie kunnen cosmetische protheses worden gebruikt om het uiterlijk van het oog te herstellen.

Lokale behandelingen

 • Lasertherapie: Een gerichte laser wordt gebruikt om de tumor te vernietigen. Dit wordt vaak gebruikt voor kleinere tumoren.
 • Cryotherapie: Hierbij wordt de tumor bevroren met behulp van vloeibare stikstof om deze te vernietigen.
 • Intravitreale injecties: Medicatie kan direct in het glasvocht van het oog worden geïnjecteerd om de tumorgroei te beheersen.

Systemische chemotherapie

Chemotherapie wordt gebruikt om tumoren te verkleinen voordat andere lokale behandelingen, zoals lasertherapie of cryotherapie, worden toegepast. Het kan ook worden gebruikt om eventuele microscopische uitzaaiingen te behandelen.

Radiotherapie

Bestraling kan nodig zijn om tumoren te behandelen die zich niet lenen voor andere lokale behandelingen. Straling kan extern worden toegediend of inwendig (brachytherapie).

Stamceltransplantatie

In sommige gevallen, vooral bij een bilateraal retinoblastoom, kan stamceltransplantatie nodig zijn na intensieve behandelingen.

Psychosociale ondersteuning

Naast medische behandelingen is psychosociale ondersteuning van onschatbare waarde voor personen met een retinoblastoom en hun families. Deze ondersteuning omvat:

Psychologische begeleiding

Personen met een retinoblastoom, vooral kinderen, kunnen emotioneel en psychologisch getroffen worden door de diagnose en behandeling. Psychologen en counselors bieden begeleiding om met angst, een depressie en de uitdagingen van het verlies van het zicht te leren omgaan.

Onderwijsondersteuning

Kinderen met een retinoblastoom hebben vaak extra ondersteuning nodig om te kunnen blijven leren en de overgang naar scholen voor blinden of slechtzienden soepel te laten verlopen.

Ouderlijke begeleiding

Ouders hebben behoefte aan begeleiding om te leren omgaan met de diagnose van hun kind en met het beheer van behandelingen en de zorg voor een kind met een visuele beperking.

Steungroepen

Steungroepen voor zowel ouders als kinderen met een retinoblastoom bieden een waardevolle gelegenheid om ervaringen te delen en in contact te komen met anderen die soortgelijke uitdagingen het hoofd bieden.

Ondersteuning van levenskwaliteit

Kunsttherapie, muziektherapie en sport kunnen personen met een retinoblastoom helpen om zich te uiten en hun zelfvertrouwen op te bouwen.

Langdurige opvolging en onderzoek

Personen die met succes zijn behandeld voor een retinoblastoom moeten regelmatig medische onderzoeken ondergaan om eventuele terugkeer van de ziekte of nieuwe tumoren op te sporen. Oogonderzoeken en onderzoeken van het hele lichaam zijn essentieel om de gezondheid en het welzijn op lange termijn te waarborgen.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Prognose van een retinoblastoom

Een retinoblastoom is een zeldzame vorm van oogkanker die vooral kinderen treft. De prognose van een retinoblastoom varieert afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het stadium van de ziekte bij diagnose, bilaterale versus unilaterale betrokkenheid, behandelingsrespons en genetische kenmerken.

Factoren die de prognose beïnvloeden

Stadium bij diagnose

De omvang en het stadium van de tumoren op het moment van diagnose spelen een cruciale rol bij het bepalen van de prognose. Een vroege diagnose en behandeling zijn essentieel voor een gunstig resultaat.

Bilateraal versus unilateraal  retinoblastoom

Een bilateraal retinoblastoom, waarbij beide ogen zijn aangetast, is doorgaans geassocieerd met een slechtere prognose dan unilateraal een retinoblastoom. Bilaterale betrokkenheid kan leiden tot een grotere uitdaging bij de behandeling en kan het gezichtsvermogen in beide ogen bedreigen.

Behandelingsrespons

De respons op behandelingen, zoals chemotherapie, lasertherapie en chirurgische ingrepen, is een belangrijke prognostische factor. Goede respons op behandelingen vergroot de kans op herstel.

Genetische kenmerken

Ongeveer 40% van de gevallen van een retinoblastoom wordt veroorzaakt door erfelijke genetische mutaties. Deze erfelijke vorm van een retinoblastoom heeft vaak bilaterale betrokkenheid en kan geassocieerd worden met een hoger risico op herhaling of ontwikkeling van secundaire tumoren.

Oogbesparende behandelingen

Het behouden van het gezichtsvermogen in ten minste één oog is een belangrijk doel bij de behandeling van een retinoblastoom. Behandelingen die gericht zijn op het behoud van het oog, zoals lokale therapieën, zijn gunstig voor de prognose.

Overlevingskansen

De overlevingskansen voor een retinoblastoom zijn over het algemeen hoog, met name in geïndustrialiseerde landen waar vroege diagnose en toegang tot geavanceerde behandelingsmodaliteiten beschikbaar zijn. Enkele belangrijke statistieken om te overwegen zijn:

 1. Overlevingskansen op lange termijn: Het percentage personen dat gedurende een bepaalde periode overleeft na de diagnose van een retinoblastoom is bemoedigend. In geïndustrialiseerde landen heeft ongeveer 95% van de personen met een retinoblastoom op lange termijn een gunstige prognose en overleeft de aandoening.
 2. Oogbehoud: In veel gevallen kan het gezichtsvermogen in ten minste één oog worden behouden. Oogbehoud is een cruciaal aspect van de prognose, omdat het de levenskwaliteit van personen met een retinoblastoom verbetert.
 3. Kwaliteit van leven: Naast overleving en gezichtsvermogen is de kwaliteit van leven een belangrijke maatstaf voor de prognose van een retinoblastoom. De psychosociale ondersteuning en de mogelijkheid om een bevredigend en productief leven te leiden, ondanks de uitdagingen van de behandeling, dragen bij aan een gunstige prognose.

Een retinoblastoom is een complexe aandoening. De prognose zal voor elke persoon uniek zijn. Factoren zoals tijdige diagnose, toegang tot zorg en de aanpak van de behandeling spelen een grote rol in het bepalen van de uitkomst. Een multidisciplinair team van medische professionals en psychosociale ondersteuning zijn essentieel om de prognose te optimaliseren en personen met een retinoblastoom te helpen gedijen ondanks de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.

Complicaties van een retinoblastoom

Een retinoblastoom, een zeldzame vorm van oogkanker die meestal kinderen treft, brengt verschillende complicaties met zich mee. De behandelingen, het verloop van de ziekte en de effecten op het gezichtsvermogen en de algemene gezondheid van de persoon kunnen leiden tot uiteenlopende complicaties.

Gezichtsverlies en blindheid

Een van de meest voor de hand liggende complicaties van een retinoblastoom is een verlies van het gezichsvermogen. Omdat de tumoren zich in het netvlies van het oog ontwikkelen, kan het soms noodzakelijk zijn om het aangetaste oog te verwijderen (enucleatie) om verdere verspreiding van de kanker te voorkomen. Zelfs met behoud van één oog kan de visuele functie verminderd zijn, afhankelijk van de omvang van de tumor en de effectiviteit van de behandeling.

Esthetische en psychosociale effecten

Het verlies van een oog of de aanwezigheid van een kunstoog kan esthetische zorgen met zich meebrengen. Dit kan leiden tot psychosociale complicaties, vooral bij kinderen. Deze kinderen kunnen zich zelfbewust voelen en geconfronteerd worden met onzekerheid, pesten of stigmatisering. Psychologische ondersteuning is essentieel om hen te helpen omgaan met deze uitdagingen.

Secundaire tumoren

Bij personen met een erfelijk retinoblastoom bestaat een verhoogd risico op de ontwikkeling van secundaire tumoren, waaronder tumoren in de andere ogen (bilateraal een retinoblastoom) en extraoculaire tumoren zoals osteosarcomen (botkanker), weke delen sarcomen en melanomen. Regelmatige medische opvolging en screening zijn nodig om deze complicatie vroegtijdig te detecteren.

Hormonale onevenwichtigheden

In sommige gevallen kan de behandeling van een retinoblastoom, zoals bestraling, effect hebben op de hormonale ontwikkeling, vooral bij jonge kinderen. Dit kan leiden tot hormonale onevenwichtigheden en vertraagde groei. Hormoonvervangende therapieën en endocrinologische zorg kunnen nodig zijn om deze complicatie te behandelen.

Late effecten van chemotherapie

Chemotherapie kan bijwerkingen hebben die zich later in het leven manifesteren. Dit kan variëren van schade aan organen en weefsels tot secundaire kankers. Regelmatige opvolging en monitoring zijn belangrijk om eventuele late effecten van de behandeling te identificeren en te behandelen.

Psychosociale en emotionele uitdagingen

Naast de fysieke complicaties ondervinden personen die een retinoblastoom hebben gehad, psychosociale en emotionele uitdagingen. Angst, een depressie, overlevingsschuldgevoelens en de uitdaging om zich aan te passen aan veranderingen in het gezichtsvermogen behoren tot de veelvoorkomende complicaties op psychosociaal gebied.

Niet alle personen met een retinoblastoom zullen dezelfde complicaties ervaren, en de ernst ervan kan variëren. Het beheer van deze complicaties vereist een multidisciplinaire aanpak, waarbij medische professionals, psychosociale ondersteuning en revalidatie (BE en NL) samenwerken om de kwaliteit van leven te optimaliseren en personen met een retinoblastoom te helpen bij het omgaan met de uitdagingen die deze ziekte met zich meebrengt.

Preventie van retinoblastoom

Een retinoblastoom is een zeldzame vorm van oogkanker die voornamelijk kinderen treft. Het is een agressieve ziekte die vaak snel kan voortschrijden. Hoewel een retinoblastoom meestal optreedt als gevolg van genetische mutaties en niet direct kan worden voorkomen, zijn er enkele belangrijke overwegingen met betrekking tot de preventie en vroegtijdige detectie van deze aandoening.

Genetische raadpleging en erfelijkheid

Een aanzienlijk deel van de gevallen van een retinoblastoom is erfelijk, waarbij een genetische mutatie het risico op de ziekte verhoogt. Preventie begint vaak met genetische raadpleging voor gezinnen met een voorgeschiedenis van de ziekte. Als er al gevallen van een retinoblastoom in de familie zijn geweest, is het belangrijk om te weten welke mutaties aanwezig zijn. Dit kan helpen bij het identificeren van personen met een hoog risico, zodat ze regelmatige oogscreening kunnen ondergaan om vroege tumoren op te sporen.

Vroegtijdige detectie en screening

Een vroegtijdige opsporing is cruciaal voor het voorkomen van de verspreiding van een retinoblastoom en het behoud van het gezichtsvermogen van het getroffen oog. Regelmatige oogonderzoeken bij zuigelingen en jonge kinderen kunnen een retinoblastoom in een vroeg stadium identificeren. Een witte schijn in de pupil, bekend als “cat’s eye reflex” of “leukocorie”, is vaak een vroeg teken van de ziekte. Het is essentieel dat ouders, verzorgers en medische professionals alert zijn op dergelijke symptomen en onmiddellijk verdere screening initiëren.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Bewustzijn en educatie

Preventie van een retinoblastoom omvat ook het vergroten van het bewustzijn van deze aandoening bij zowel medische professionals als het grote publiek. Ouders en verzorgers moeten worden geïnformeerd over de risicofactoren, symptomen en het belang van vroege screening. Daarnaast moeten medische professionals getraind zijn in het herkennen van mogelijke tekenen van een retinoblastoom en het doorverwijzen van patiënten voor verder onderzoek.

Bescherming tegen straling

Hoewel een retinoblastoom meestal niet kan worden voorkomen door leefstijlaanpassingen, is het belangrijk om kinderen te beschermen tegen overmatige blootstelling aan ioniserende straling. Ioniserende straling kan mutaties in de genen veroorzaken en het risico op kanker verhogen. Dit betekent onder meer het vermijden van onnodige medische beeldvorming die ioniserende straling gebruikt, zoals röntgenfoto’s.

Omgaan van erfelijke risicofactoren

Voor gezinnen met een bekende genetische aanleg voor een retinoblastoom is het omgaan met erfelijke risicofactoren van groot belang. Dit omvat frequente oogonderzoeken, genetische raadpleging en, in sommige gevallen, preventieve maatregelen zoals laserbehandeling of cryotherapie om tumoren in een vroeg stadium te behandelen.

Omgaan met een retinoblastoom in het dagelijks leven

Een retinoblastoom is een zeldzame en ernstige vorm van oogkanker die met name kinderen treft. Omgaan met de diagnose van een retinoblastoom kan een uitdaging zijn voor zowel de getroffen personen als hun families.

Emotionele verwerking en ondersteuning

De diagnose van een retinoblastoom kan een overweldigende emotionele impact hebben op personen en hun families. Angst, verdriet, woede en verwarring zijn enkele van de veelvoorkomende emoties waarmee men te maken krijgt. Het is van vitaal belang om de tijd te nemen om deze emoties te verwerken en ze niet te onderdrukken. Praten met een psycholoog, maatschappelijk werker of steungroep kan enorm helpen. Het is belangrijk dat zowel de getroffen personen als hun ouders of verzorgers de juiste emotionele ondersteuning krijgen.

Medische behandeling en opvolging

Omgaan met een retinoblastoom vereist vaak intensieve medische behandeling en nauwgezette opvolging. Chemotherapie, bestraling, lasertherapie en zelfs oogverwijdering zijn behandelingsmogelijkheden, afhankelijk van de ernst en uitgebreidheid van de ziekte. Het is cruciaal dat de medische aanbevelingen en het behandelingsplan strikt worden gevolgd om de best mogelijke uitkomst te bereiken.

Behoud van gezichtsvermogen en functioneren

Het behoud van het gezichtsvermogen in het getroffen oog is vaak een belangrijk doel van de behandeling. Als het mogelijk is, kan dit de levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren. Regelmatige oogonderzoeken zijn essentieel om te zorgen dat eventuele terugkerende tumoren snel worden gedetecteerd en behandeld. Daarnaast kan visuele revalidatie (BE en NL), waaronder het aanleren van braille en andere vaardigheden, nuttig zijn als het gezichtsvermogen verloren gaat.

School en onderwijs

Voor kinderen met een retinoblastoom kan de ziekte gevolgen hebben voor hun schoolleven. Het kan nodig zijn om speciale regelingen te treffen op school, zoals vergrote tekstboeken of hulpmiddelen voor visuele ondersteuning. Het is van belang om nauw samen te werken met schooldirecteuren en docenten om ervoor te zorgen dat de educatieve behoeften van het kind worden vervuld.

Sociale steun en activiteiten

Het is belangrijk om sociale interactie en activiteiten te stimuleren, zelfs tijdens de behandeling. Hierdoor kan het kind een gevoel van normaliteit behouden en steun krijgen van leeftijdsgenoten. Veel organisaties bieden zomerkampen en sociale activiteiten voor kinderen met kanker, wat de mogelijkheid biedt om vrienden te maken die soortgelijke ervaringen delen.

Toekomstperspectief en hoop

De behandeling van een retinoblastoom is succesvol geweest bij veel patiënten, en met de voortdurende vooruitgang in de medische wetenschap zijn er voortdurend nieuwe behandelingsmogelijkheden in ontwikkeling. Het is belangrijk om te blijven dromen, doelen te stellen en hoop te koesteren voor de toekomst.

Omgaan met een retinoblastoom in het dagelijks leven is een complexe reis die zorgvuldige medische behandeling, emotionele ondersteuning en praktische aanpassingen vereist. Met de juiste steun en toewijding kan men zowel de ziekte als de uitdagingen die ermee gepaard gaan, succesvol aanpakken.

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 27 maart 2024 – 11:36