Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest

Bij sommige personen doet zich tijdelijke slechtziendheid of blindheid voor, terwijl anderen permanent slechtziend of blind zijn. Wat opvallend is, is dat in sommige gevallen het zicht gedeeltelijk of zelfs volledig herstelt. Dit brengt heel wat fysieke, psychische, emotionele en sociale gevolgen met zich mee, die in dit artikel worden besproken.

Tijdelijk verlies van het gezichtsvermogen

Een tijdelijk verlies van het gezichtsvermogen is een fenomeen dat zowel verwondering als angst kan opwekken. Het kan zich voordoen om verschillende redenen en manifesteert zich op diverse manieren, waardoor de ervaring voor personen uniek is. Hier duiken we dieper in op de verschillende mogelijkheden van een tijdelijk verlies van het gezichtsvermogen:

Migraineaanvallen met visuele aura

Een van de meest voorkomende oorzaken van een tijdelijk verlies van het gezichtsvermogen zijn migraineaanvallen met een visuele aura. Tijdens een dergelijke aanval kunnen personen lichtflitsen, blinde vlekken en vervormd zicht ervaren. Hoewel deze symptomen beangstigend zijn, keert het gezichtsvermogen doorgaans binnen een uur of twee terug. Het is echter belangrijk op te merken dat niet alle migrainepatiënten een visuele aura ervaren.

Medicatiegerelateerd verlies van het gezichtsvermogen

Sommige medicijnen kunnen tijdelijk het gezichtsvermogen aantasten als bijwerking. Dit kan variëren van wazig zicht tot kortstondige blindheid. Het herstel hangt af van de persoon en de specifieke medicatie, maar over het algemeen verdwijnen deze symptomen zodra het medicijn is uitgewerkt.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Tijdelijke shock of blokkering van visuele signalen

Soms kan een valpartij of een schokkend incident leiden tot een tijdelijke blokkering van visuele signalen in de hersenen. Dit kan worden veroorzaakt door een plotselinge toename van adrenaline als reactie op het incident. Na verloop van tijd kan het lichaam zich herstellen en kunnen de visuele signalen weer normaal worden verwerkt.

Oogletsels en trauma

Fysieke letsels aan de ogen, zoals stoten of verwondingen, kunnen leiden tot een tijdelijk verlies van het gezichtsvermogen. Dit kan variëren van tijdelijke wazigheid tot het volledig verliezen van het zicht in het getroffen oog. In veel gevallen herstelt het gezichtsvermogen geleidelijk naarmate de schade geneest.

Ooginfecties en ontstekingen

Bepaalde ooginfecties en ontstekingen kunnen tijdelijke visuele stoornissen veroorzaken. Deze aandoeningen kunnen worden behandeld met medicijnen en het gezichtsvermogen kan terugkeren naarmate de ontsteking afneemt.

Vasculaire oorzaken

Soms kan een tijdelijk verlies van het gezichtsvermogen worden veroorzaakt door problemen met de bloedtoevoer naar het oog. Een tijdelijke verstopping van de bloedvaten die het oog van bloed voorzien, kan bijvoorbeeld het zicht verminderen. Als de oorzaak wordt aangepakt en de bloedstroom wordt hersteld, kan het zicht terugkeren.

Psychogene blindheid

Psychogene blindheid treedt op als gevolg van psychische stress, trauma, of andere psychische problemen. Het is een complexe aandoening waarbij de hersenen signalen naar de ogen sturen die het gezichtsvermogen aantasten, zelfs als er geen fysieke schade aan de ogen of het zenuwstelsel is. Dit kan zich manifesteren als volledig of gedeeltelijk verlies van het gezichtsvermogen en gaat vaak gepaard met andere symptomen zoals blindheid die “wisselt” of “verspringt” van het ene oog naar het andere.

De behandeling van psychogene blindheid omvat meestal psychotherapie en counseling om de onderliggende psychische oorzaken aan te pakken. Hoewel de visuele symptomen niet worden veroorzaakt door fysieke problemen in het oog, is de ervaring voor de persoon zeer reëel. Het begrijpen en ondersteunen van personen met psychogene blindheid vereist een empathische benadering en samenwerking tussen professionals op het gebied van zowel de geestelijke gezondheid als de oogheelkunde.

Het tijdelijk verlies van het gezichtsvermogen is vaak van voorbijgaande aard, maar de emotionele impact kan diep en blijvend zijn. Het begrijpen van de mogelijke oorzaken en het zoeken naar medische hulp bij onverklaarde episodes is essentieel om de juiste behandeling en ondersteuning te krijgen.

Permanente slechtziendheid blindheid

Permanente slechtziend- of blindheid kan verschillende oorzaken hebben, waarvan sommige de hoop op herstel kunnen voeden, terwijl andere dat minder waarschijnlijk maken.

Ernstige oogletsels

Ongevallen, zoals auto-ongelukken, sportblessures, of verwondingen op de werkplek, kunnen ernstige oogletsels veroorzaken. Deze letsels kunnen variëren van hoornvliesbeschadigingen tot een netvliesloslating en kunnen leiden tot blijvende slechtziend- of blindheid als ze niet tijdig en adequaat worden behandeld.

Degeneratieve oogaandoeningen

Diverse degeneratieve oogziekten leiden mogelijk tot permanente blind- of slechtziendheid zoals:

 • Glaucoom: Glaucoom is een veelvoorkomende oogaandoening waarbij de oogdruk toeneemt, wat schade aan de oogzenuw veroorzaakt. Als het niet wordt behandeld, kan het leiden tot permanent verlies van het gezichtsvermogen.
 • Maculadegeneratie: Deze aandoening treedt op wanneer de macula, het centrale deel van het netvlies, wordt aangetast. Het kan leiden tot centrale blindheid en is een van de belangrijkste oorzaken van slechtziendheid bij ouderen.
 • Retinitis Pigmentosa (RP): Dit is een genetische aandoening die leidt tot de afbraak van fotoreceptoren in het netvlies. Het resulteert vaak in nachtblindheid en een vernauwing van het gezichtsveld.
Beeld van wat een persoon met retinitis pigmentosa zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met retinitis pigmentosa zou kunnen zien

Ooginfecties en ontstekingen

Bekende ooginfecties en oogontstekingen omvatten:

 • Infectieuze ooginfecties: Bacteriële, virale of schimmelinfecties van het oog kunnen het hoornvlies of andere delen van het oog beschadigen, wat kan resulteren in een blijvende visuele handicap.
 • Uveïtis: Uveïtis is een ontsteking van de uvea, het middelste deel van het oog. Als het niet adequaat wordt behandeld, kan het permanent zichtverlies veroorzaken.

Vasculaire oogaandoeningen

Ischemische Optische Neuropathie: Deze aandoening wordt veroorzaakt door een verminderde bloedtoevoer naar de oogzenuw, wat leidt tot permanente blindheid in één of beide ogen. Vasculaire problemen, zoals arteriële bloedstolsels, kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn.

Aangeboren aandoeningen en genetische factoren

Sommige personen worden geboren met oogaandoeningen of genetische mutaties die permanent slechtziendheid of blindheid veroorzaken.

Bekende voorbeelden omvatten:

 1. Congenitale cataract: Dit is een aangeboren aandoening waarbij de lens van het oog troebel is bij de geboorte. Het troebele zicht dat het gevolg is van een congenitale cataract kan leiden tot ernstige slechtziendheid en blindheid als de aandoening niet vroegtijdig wordt behandeld.
 2. Netvliesdystrofieën: Er zijn verschillende vormen van retinale dystrofieën, waaronder retinitis pigmentosa, die genetisch bepaald zijn. Deze aandoeningen veroorzaken degeneratie van de fotoreceptoren in het netvlies en kunnen leiden tot nachtblindheid, beperking van het gezichtsveld en uiteindelijk tot blindheid.
 3. Leber Congenitale Amaurose: Dit is een zeldzame genetische aandoening die tot blindheid kan leiden bij de geboorte of in de vroege kindertijd. Het wordt veroorzaakt door mutaties in bepaalde genen die essentieel zijn voor het functioneren van de fotoreceptoren in het netvlies.
 4. Aniridie: Aniridie is een aangeboren aandoening waarbij een persoon gedeeltelijk of volledig ontbrekende irissen heeft. Het gebrek aan irissen kan leiden tot overgevoeligheid voor licht (fotofobie) en slechtziendheid.
 5. Albinisme: Albinisme is een genetische aandoening die resulteert in een gebrek aan pigment in de huid, het haar en de ogen. Het ontbreken van pigment in de ogen kan leiden tot slechtziendheid, fotofobie en nystagmus (onwillekeurige oogbewegingen).
 6. Microftalmie en anoftalmie: Microftalmie verwijst naar een abnormaal kleine oogbol bij de geboorte, terwijl anoftalmie betekent dat een persoon geboren wordt zonder een of beide ogen. Beide aandoeningen zijn aangeboren en kunnen leiden tot een ernstige visuele beperking.
 7. Genetische mutaties: Er zijn talloze andere genetische mutaties en syndromen die gepaard kunnen gaan met oogaandoeningen die leiden tot permanente slechtziendheid of blindheid. Deze omvatten syndromen zoals het Bardet-Biedl-syndroom en het Stickler-syndroom.
Lachend kind met albinisme dat een zonnebril draagt. Het meisje staat bij een boom.

Lachend kind met albinisme dat een zonnebril draagt. Het meisje staat bij een boom.

Mogelijkheden voor herstel van het zicht

De mogelijkheid om het gezichtsvermogen te herstellen is een intrigerend en hoopvol aspect van dit fenomeen. In sommige gevallen kan herstel voorkomen na medische behandelingen, chirurgie of zelfs spontane verbeteringen. Onderzoek naar neuroplasticiteit – het vermogen van het zenuwstelsel om zich aan te passen en te herstellen – werpt licht op deze fascinerende mogelijkheid. Laten we dieper ingaan op de verschillende manieren waarop het zicht hersteld kan worden:

Medische behandelingen

 • Ooginfecties en ontstekingen: In gevallen van een visuele beperking veroorzaakt door infectieuze ooginfecties of ontstekingen, kunnen medische behandelingen zoals antibiotica, antivirale medicijnen of ontstekingsremmers helpen. Deze behandelingen kunnen de onderliggende oorzaak aanpakken en leiden tot herstel van het gezichtsvermogen.
 • Glaucoom: Hoewel glaucoom meestal niet omkeerbaar is, kunnen medicijnen en chirurgische ingrepen de progressie vertragen en soms het gezichtsvermogen stabiliseren.
 • Ischemische optische neuropathie: In sommige gevallen kan ischemische optische neuropathie, veroorzaakt door problemen met de bloedtoevoer naar de oogzenuw, verbeteren met medicamenteuze behandelingen gericht op het herstellen van de bloedstroom.

Chirurgische ingrepen

 • Cataractchirurgie: Congenitale cataract of leeftijdsgebonden cataract kan chirurgisch worden behandeld door de troebele lens te vervangen door een heldere kunstlens. Dit kan resulteren in aanzienlijk herstel van het gezichtsvermogen.
 • Netvlieschirurgie: Bij een netvliesloslating of netvliesaandoeningen kan chirurgische reparatie nodig zijn om het netvlies terug te plaatsen. Een vroege behandeling kan het verlies van het gezichtsvermogen voorkomen.
 • Hoornvliestransplantatie: In gevallen van ernstige hoornvliesaandoeningen, zoals keratoconus, kan een hoornvliestransplantatie worden uitgevoerd om het gezichtsvermogen te herstellen.
Keratoconus: Kegelvormig hoornvlies

Keratoconus: Kegelvormig hoornvlies

Neuroplasticiteit en revalidatie

 • Visuele revalidatie: Visuele revalidatieprogramma’s (BE en NL) richten zich op het trainen van het resterende gezichtsvermogen en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden om het dagelijks leven te vergemakkelijken. Deze programma’s omvatten onder andere oriëntatie- en mobiliteitstraining, braille leren en het gebruik van hulpmiddelen voor slechtzienden.

Innovaties en onderzoek

 • Stamceltherapie: Onderzoek naar stamceltherapieën voor oogaandoeningen, zoals maculadegeneratie, biedt hoop voor toekomstig herstel. Wetenschappers onderzoeken manieren om beschadigde cellen in het netvlies te vervangen door gezonde cellen.
 • Bionische implantaten: Bionische oogimplantaten, zoals de Argus II, kunnen sommige mensen met een ernstige visuele beperking helpen om licht en vormen waar te nemen.
 • Genetische therapie: Voor genetische oogaandoeningen wordt onderzoek gedaan naar gentherapieën die de genetische defecten kunnen corrigeren en het gezichtsvermogen kunnen herstellen.

Emotionele en psychologische gevolgen

Het verlies van het gezichtsvermogen, zowel tijdelijk als permanent, is een levensveranderende gebeurtenis met diepgaande emotionele en psychologische gevolgen. Dit proces kan in twee fasen worden onderverdeeld: wanneer iemand niets meer of weinig kan zien en wanneer er een kans op herstel is.

Niets meer of weinig zien

Het moment waarop iemand geconfronteerd wordt met het verlies van gezichtsvermogen kan een overweldigende en angstaanjagende ervaring zijn. De wereld die eens zo vertrouwd was, wordt plotseling een uitdaging om te navigeren. Emotionele reacties zijn divers en kunnen onder meer omvatten:

 1. Angst: De angst voor het onbekende en de zorgen over hoe het dagelijks leven zal worden beïnvloed, kunnen overheersend zijn.
 2. Depressie: Het verlies van het vermogen om de wereld te zien zoals voorheen kan leiden tot gevoelens van verdriet, neerslachtigheid en een depressie.
 3. Onzekerheid: Het herzien van toekomstplannen en levensdoelen kan leiden tot onzekerheid over wat de toekomst in petto heeft.
 4. Isolatie: Het kan moeilijk zijn om deel te nemen aan sociale activiteiten en relaties, wat leidt tot een gevoel van isolatie.

Weer (iets) zien

Wanneer er hoop is op herstel, begint een emotionele achtbaan. Hoop en vreugde vermengen zich met angst en twijfel. Dit is een proces dat veel personen doormaken:

 1. Hoop en vreugde: Het vooruitzicht om weer (iets) te kunnen zien, brengt een diep gevoel van hoop en vreugde met zich mee. Het herstelproces kan een opmerkelijke opluchting teweegbrengen.
 2. Angst en twijfel: Tegelijkertijd kan de angst voor het onbekende en twijfel over het succes van herstel aanwezig blijven. Er is vaak een zorgvuldige balans tussen hoop en bezorgdheid.
 3. Aanpassing en zelfontdekking: Naarmate het gezichtsvermogen verandert, moet de persoon zich aanpassen aan nieuwe manieren van zien en navigeren. Dit proces van aanpassing en zelfontdekking kan zowel uitdagend als bevredigend zijn.
 4. Ondersteuning en hulp: Partner, familie, vrienden en professionals spelen een cruciale rol in het ondersteunen van personen tijdens deze emotionele reis. Ervaringen delen en hulp bieden kan een aanzienlijk verschil maken.

De emotionele impact van gezichtsverlies is uniek voor elke persoon en hangt af van verschillende factoren, waaronder de oorzaak van het verlies en de beschikbaarheid van behandelingen. Het begrip, de steun en de veerkracht van personen met een visuele beperking spelen allemaal een centrale rol in het omgaan met deze uitdagingen en het streven naar een bevredigend leven ondanks de obstakels.

Fysieke en psychologische aanpassing

De reis van fysieke en psychologische aanpassing aan veranderend zicht is vaak een complex en uitdagend traject. Dit proces omvat zowel de herontdekking van de fysieke wereld als een diepgaande transformatie van de psyche van een persoon. Hier gaan we dieper in op de fysieke en psychologische aspecten van deze aanpassing:

Fysieke aanpassing

 1. Revalidatie: Als iemand tijdelijk slechtziend of blind is geweest en hun zicht volledig herstelt, is revalidatie doorgaans niet nodig. In dergelijke gevallen kan de persoon vaak zonder verdere ondersteuning terugkeren naar hun gebruikelijke activiteiten en levensstijl. Revalidatie wordt meestal aanbevolen voor mensen met blijvende blind- of slechtziendheid (nadat ze blind zijn geweest) of voor personen bij wie het zicht slechts gedeeltelijk herstelt en die extra vaardigheden en technieken moeten leren om hun dagelijkse leven te vergemakkelijken. De behoefte aan revalidatie hangt af van de specifieke situatie en de mate van visueel herstel dat de persoon heeft ervaren. In gevallen van volledig herstel is revalidatie over het algemeen niet vereist.
 2. Ontwikkeling van nieuwe vaardigheden: Personen die na een periode van blind zijn slechtziend zijn geworden, moeten mogelijk nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Dit kan variëren van het leren van mobiliteits- en oriëntatietechnieken, het aanleren van kijkstrategieën tot het gebruik van hulpmiddelen zoals vergrootglazen, schermuitleesprogramma’s, enzovoort.

Psychologische aanpassing

 1. Zelfbeeld en identiteit: De psychologische aanpassing omvat het herdefiniëren van het zelfbeeld en de identiteit. Personen moeten zich (eventueel) aanpassen aan het idee van zichzelf als iemand met een visuele beperking en hun identiteit opnieuw vormgeven.
 2. Interpersoonlijke relaties: Het veranderende zicht kan invloed hebben op interpersoonlijke relaties. Dit geldt voor zowel familie en vrienden als de bredere samenleving. Personen moeten leren om open te staan voor ondersteuning en begrip van anderen, maar ook om hun eigen grenzen te stellen.
 3. Psychologische stress: Sommige personen kunnen posttraumatische stress ervaren als gevolg van hun ervaringen met verlies en herstel van het gezichtsvermogen. Dit kan flashbacks, angst en andere symptomen omvatten.
 4. Zingeving en veerkracht: De psychologische aanpassing omvat ook het zoeken naar zingeving en veerkracht in het licht van uitdagingen. Personen moeten leren omgaan met de ups en downs van hun reis en kunnen een diep gevoel van veerkracht ontwikkelen.

Deze reis van aanpassing is uniek voor elke persoon en kan jaren in beslag nemen. Het vereist moed, vastberadenheid en de steun van geliefden en professionals. Het doel is niet alleen om terug te keren naar een bevredigend leven, maar ook om te gedijen en te groeien ondanks de obstakels die zich voordoen. Het benadrukt het buitengewone vermogen van mensen om zich aan te passen en veerkrachtig te zijn, zelfs in het licht van levensveranderende gebeurtenissen.

Sociale en maatschappelijke gevolgen

Het verlies en herstel van het gezichtsvermogen hebben niet alleen persoonlijke gevolgen, maar werpen ook een breder maatschappelijk en sociaal net over personen. Deze gevolgen weerspiegelen de uitdagingen en kansen waarmee mensen met visuele uitdagingen worden geconfronteerd, en de impact ervan kan diepgaand zijn:

Toegang tot onderwijs

 • Impact van verlies: Personen die plotseling hun gezichtsvermogen verliezen, kunnen geconfronteerd worden met onderwijsachterstanden en obstakels bij het voortzetten van hun studie.
 • Impact van herstel: Als het gezichtsvermogen herstelt, kunnen deze obstakels verminderen. Echter, soms is er behoefte aan speciale ondersteuning, zoals lesmateriaal in braille of toegang tot gespecialiseerde technologie.

Werkgelegenheid

 • Impact van verlies: Het verlies van gezichtsvermogen kan leiden tot werkloosheid of onderbenutting van vaardigheden, aangezien sommige beroepen mogelijk niet langer haalbaar zijn.
 • Impact van herstel: Herstel van het gezichtsvermogen biedt nieuwe kansen op werkgelegenheid en carrièreontwikkeling. Werkplekken moeten echter vaak worden aangepast om tegemoet te komen aan de behoeften van de persoon.

Maatschappelijke participatie

 • Impact van verlies: Personen met visuele uitdagingen kunnen beperkt worden in hun vermogen om actief deel te nemen aan de samenleving, zoals deelname aan culturele evenementen of sportactiviteiten.
 • Impact van herstel: Herstel kan nieuwe mogelijkheden bieden voor maatschappelijke participatie. Toch kunnen er nog steeds obstakels zijn, zoals ontoegankelijke openbare ruimtes.

Stigma en bewustwording

 • Impact van verlies: Blinden en slechtzienden worden soms geconfronteerd met stigma en onbegrip in de samenleving. Er is ook vaak gebrek aan bewustwording van de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.
 • Impact van herstel: Terwijl herstel kansen biedt, kan het ook leiden tot de perceptie dat de persoon “genezen” is, wat het begrip van blijvende visuele behoeften kan verminderen.

Toegankelijkheid en wetgeving

 • Impact van verlies: Het verlies van gezichtsvermogen benadrukt vaak het belang van toegankelijkheid in openbare ruimtes en technologie.
 • Impact van herstel: Herstel kan de noodzaak voor toegankelijkheid niet wegnemen, en personen kunnen actief pleiten voor veranderingen in wetgeving en beleid om inclusie te bevorderen.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 16 april 2024 – 07:12