Pterygium

Inhoudsopgave

Prevalentie van pterygium

Pterygium is een veelvoorkomende oogaandoening waarbij een driehoekig of vleugelvormig weefselgroei optreedt op het conjunctiva, het transparante membraan dat het witte deel van het oog en het binnenste ooglid bedekt. Pterygium kan leiden tot cosmetische zorgen en, in sommige gevallen, tot irritatie en roodheid van het oog.

België

In België, zoals in vele andere landen, is pterygium een relatief veelvoorkomende oogaandoening. De exacte prevalentie varieert enigszins afhankelijk van de regio, demografische factoren en klimatologische omstandigheden. Over het algemeen wordt geschat dat pterygium voorkomt bij ongeveer 2% tot 14% van de bevolking in België. Dit varieert echter afhankelijk van de leeftijd en blootstelling aan omgevingsfactoren, zoals zonlicht en wind.

Nederland

In Nederland wordt ook geconfronteerd met de uitdaging van pterygium, hoewel de prevalentie vergelijkbaar is met die in België. Het wordt geschat dat pterygium voorkomt bij ongeveer 2% tot 14% van de Nederlandse bevolking. Zoals in België, kan de prevalentie variëren afhankelijk van de geografische locatie en de levensstijl van personen.

Oorzaken en risicofactoren van oogaandoening

Overmatige blootstelling aan UV-straling

Een van de belangrijkste risicofactoren voor de ontwikkeling van een pterygium is overmatige blootstelling aan ultraviolette (UV) straling, met name UV-B straling. Langdurige blootstelling aan de zon, vooral in regio’s met veel zonneschijn, kan het risico verhogen. Dit maakt het dragen van een zonnebril met UV-bescherming en een breedgerande hoed essentieel voor oogbescherming.

Zonlicht

Zonlicht

Leeftijd

Hoewel pterygium op elke leeftijd kan voorkomen, lijkt het risico toe te nemen met de leeftijd. Oudere personen hebben mogelijk een hoger risico op het ontwikkelen van deze aandoening.

Geslacht

Er is enig bewijs dat mannen vaker worden getroffen door pterygium dan vrouwen, hoewel de reden hiervoor niet volledig begrepen is.

Genetische predispositie

Er zijn aanwijzingen dat genetische factoren een rol kunnen spelen bij de vatbaarheid voor pterygium. Personen met een familiegeschiedenis van de aandoening kunnen een verhoogd risico lopen.

Omgevingsfactoren

 • Winderige omstandigheden: Personen die wonen of werken in winderige omgevingen, zoals landbouwers of vissers, kunnen een hoger risico lopen vanwege blootstelling aan stof en irriterende deeltjes.
 • Droge klimaten: Droge en stoffige klimaten kunnen het risico verhogen.

Langdurig buitenshuis werk

Personen die beroepsmatig veel tijd buiten doorbrengen, zoals bouwvakkers, tuiniers of strandwachten, kunnen vatbaarder zijn voor pterygium vanwege hun blootstelling aan de zon en andere omgevingsfactoren.

Blootstelling aan rook en luchtvervuiling

Langdurige blootstelling aan rook en luchtvervuiling kan ook het risico op pterygium vergroten.

Erfelijkheid van pterygium

Genetische predispositie

Pterygium wordt vaak beschouwd als een multifactoriële aandoening, wat betekent dat zowel genetische als omgevingsfactoren een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling ervan. Er zijn verschillende overwegingen met betrekking tot de erfelijkheid van een pterygium:

 1. Familiegeschiedenis: Een van de meest opvallende indicatoren van genetische predispositie is een positieve familiegeschiedenis van pterygium. Personen met eerstegraads familieleden, zoals ouders of broers en zussen, die de aandoening hebben, kunnen een verhoogd risico lopen om zelf een pterygium te ontwikkelen.
 2. Genetische markers: Onderzoek suggereert dat specifieke genetische markers of genvarianten verband kunnen houden met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een pterygium. Deze genetische factoren kunnen de vatbaarheid van een persoon beïnvloeden, zelfs als ze geen directe familiegeschiedenis van de aandoening hebben.

Genetische diversiteit

Genetische factoren en erfelijkheid dragen bij aan de complexiteit van pterygium. De interactie tussen genetische aanleg en omgevingsinvloeden, zoals blootstelling aan UV-straling, kan de ontwikkeling van de aandoening beïnvloeden. Verschillende populaties en etnische groepen vertonen variatie in de prevalentie van pterygium, wat kan worden toegeschreven aan genetische diversiteit en blootstelling aan verschillende omgevingsfactoren.

Genetisch onderzoek

Hoewel er vooruitgang is geboekt in het begrijpen van de genetische componenten van pterygium, is er nog geen specifiek gen geïdentificeerd dat verantwoordelijk is voor de aandoening. Genetisch onderzoek naar pterygium blijft een actief onderzoeksgebied, en wetenschappers proberen de genetische factoren die van invloed zijn op de vatbaarheid verder te ontrafelen.

Soorten

Vleugelvormig pterygium

Dit is de meest voorkomende vorm van pterygium. Het wordt “vleugelvormig” genoemd vanwege zijn driehoekige of vleugelvormige uitgroei die zich vanuit de hoek van het oog uitstrekt naar het hoornvlies. Wing pterygia kunnen langzaam groeien en het hoornvlies geleidelijk bedekken.

Fibrovasculair pterygium

Deze vorm van pterygium wordt gekenmerkt door een grotere hoeveelheid vasculair weefsel, wat verwijst naar bloedvaten. Fibrovasculaire pterygia hebben een roodachtige of vlezige uitstraling vanwege de overvloed aan bloedvaten.

Atrofisch pterygium

In tegenstelling tot de fibrovasculaire vorm, vertoont atrofisch pterygium een dunner en meer doorschijnend uiterlijk. Het kan minder opvallend zijn en heeft mogelijk een kleinere impact op het zicht.

Dubbelhoofdig pterygium

Dit type pterygium wordt zo genoemd omdat het twee hoofdgroeiplaatsen heeft op het conjunctiva, die zich vervolgens kunnen uitstrekken naar het hoornvlies. Het kan een uitdaging vormen voor de behandeling vanwege de dubbele groeiplaats.

Invloed op locatie

 • Nasaal pterygium: Als het pterygium zich vanuit de binnenste hoek van het oog uitbreidt, wordt het nasaal pterygium genoemd.
 • Temporaal pterygium: Wanneer het zich uitstrekt vanuit de buitenste hoek van het oog, wordt het temporaal pterygium genoemd.

Gradering op basis van grootte

Pterygia kunnen ook worden gegradeerd op basis van hun grootte en de mate van betrokkenheid van het hoornvlies. Dit kan variëren van kleine, niet-significante pterygia tot grotere, meer invasieve groei.

Symptomen

Roodheid van het oog

Een van de meest opvallende symptomen van een pterygium is de roodheid van het oog. Dit wordt vaak geassocieerd met de groei van vasculair weefsel en ontsteking van het conjunctiva.

Irritatie en jeuk

Pterygia kunnen irritatie en jeuk van het oog veroorzaken. Dit ongemak kan leiden tot frequente wrijven van het oog, wat de symptomen verder kan verergeren.

Branderig gevoel en droogte

Personen met een pterygium ervaren vaak een branderig gevoel en droogte in het aangetaste oog. Dit kan leiden tot een zanderig of vreemd lichaamsgevoel.

Verminderd zicht

Als een pterygium zich uitbreidt over het hoornvlies, kan dit het zicht van een persoon aantasten. Het kan leiden tot wazig zicht, vooral als het zich in de visuele as bevindt.

Verstoring van het ooglid

Een pterygium kan het ooglid treffen, waardoor het gevoel van een vreemd lichaam in het oog wordt versterkt. Dit kan ongemak veroorzaken bij het knipperen.

Veranderingen in de oogrefractie

Pterygia kunnen leiden tot veranderingen in de oogrefractie, wat betekent dat de behoefte aan een bril of contactlenzen kan toenemen. Dit kan resulteren in astigmatisme of bijziendheid.

Dubbelzien (diplopie)

In zeldzame gevallen kan een pterygium interfereren met de uitlijning van de ogen, wat leidt tot dubbelzien of diplopie.

Fotofobie (lichtgevoeligheid)

Personen met een pterygium ervaren soms een verhoogde gevoeligheid voor licht, wat kan leiden tot ongemak bij blootstelling aan fel licht of zonlicht.

Groeisnelheid en recidief

De symptomen kunnen variëren afhankelijk van de groeisnelheid en de grootte van het pterygium. Snelle groei kan de symptomen sneller verergeren. Bovendien kan een pterygium na verwijdering terugkeren, wat opnieuw symptomen kan veroorzaken.

Lichamelijke gevolgen

Oogirritatie en ontsteking

Een van de meest voorkomende lichamelijke gevolgen van een pterygium is oogirritatie en ontsteking. De groei van weefsel op het oogoppervlak kan leiden tot aanhoudende irritatie, roodheid en ontsteking. Dit kan resulteren in ongemak en pijn.

Droge ogen

Personen met een pterygium ervaren vaak droge ogen, omdat de uitgroei van weefsel de natuurlijke traanfilm kan verstoren. Dit kan leiden tot een branderig gevoel, jeuk en een gevoel van droogte.

Wazig zicht

Als een pterygium zich over het hoornvlies uitstrekt, kan dit het zicht van een persoon aantasten. De groei kan leiden tot wazig zicht, wat de kwaliteit van leven kan verminderen.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Lichtgevoeligheid

Een ander lichamelijk gevolg van een pterygium is lichtgevoeligheid of fotofobie. Personen met een pterygium ervaren vaak een verhoogde gevoeligheid voor licht, wat ongemak veroorzaakt bij blootstelling aan fel licht of zonlicht.

Astigmatisme en refractieve veranderingen

Pterygia kunnen leiden tot veranderingen in de oogrefractie, waaronder astigmatisme en bijziendheid. Dit kan de behoefte aan een bril of contactlenzen vergroten.

Dubbelzien (diplopie)

In zeldzame gevallen kan een pterygium interfereren met de uitlijning van de ogen, wat kan leiden tot dubbelzien of diplopie.

Groeisnelheid en recidief

De lichamelijke gevolgen kunnen variëren afhankelijk van de groeisnelheid en de grootte van het pterygium. Snelle groei kan leiden tot snellere verergering van de symptomen. Bovendien kan een pterygium na verwijdering terugkeren, wat opnieuw lichamelijke gevolgen kan veroorzaken.

Psychische gevolgen

Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Personen met een pterygium kunnen geconfronteerd worden met veranderingen in hun uiterlijk als gevolg van de zichtbare afwijking aan het oog. Dit kan leiden tot een verminderd zelfbeeld en zelfvertrouwen. Ze kunnen zich zelfbewust voelen over hun uiterlijk en moeite hebben met het aangaan van sociale interacties.

Sociale isolatie

Het psychische leed kan verder worden verergerd doordat personen met een pterygium zichzelf sociaal isoleren. Ze kunnen zich ongemakkelijk voelen in sociale situaties en vermijden om oogcontact te maken of zichzelf bloot te stellen aan de blikken van anderen.

Depressie en angst

De voortdurende zorgen over het uiterlijk en het effect van het pterygium op het dagelijks leven kunnen leiden tot symptomen van een depressie en angst. Personen kunnen gevoelens van verdriet, hopeloosheid en bezorgdheid ervaren.

Kwaliteit van leven

De psychische gevolgen kunnen ook de algehele kwaliteit van leven aantasten. Personen met een pterygium kunnen zich beperkt voelen in hun dagelijkse activiteiten en vrijetijdsbesteding, wat leidt tot verminderd levensplezier.

Stress en psychisch onwelzijn

Omgaan met de symptomen en behandeling van een pterygium kan leiden tot langdurige stress en psychisch onwelzijn. Regelmatige medische afspraken en behandelingen kunnen emotioneel belastend zijn.

Verlies van vertrouwen in de gezondheidszorg

Personen met een pterygium kunnen het vertrouwen in de gezondheidszorg verliezen als ze het gevoel hebben dat hun aandoening niet adequaat wordt behandeld of begrepen.

Diagnose en oogonderzoeken bij een pterygium

Oogheelkundige anamnese

Een grondige medische voorgeschiedenis is een essentieel onderdeel van de diagnose van een pterygium. De oogarts zal vragen stellen over symptomen, zoals roodheid, irritatie, jeuk, en of er eerdere oogaandoeningen of operaties zijn geweest. Dit helpt bij het beoordelen van het ziekteverloop en mogelijke risicofactoren.

Visueel onderzoek

Een visueel onderzoek omvat het beoordelen van de visuele scherpte van een persoon met behulp van een oogkaart. Dit helpt om eventuele visuele beperkingen te identificeren die kunnen worden geassocieerd met het pterygium.

Spleetlamponderzoek

Een spleetlamponderzoek is een gedetailleerd oogonderzoek waarbij een speciale microscoop met een smalle, intense lichtbundel wordt gebruikt om het oogoppervlak, inclusief het pterygium, in detail te bekijken. Dit stelt de oogarts in staat om de grootte, vorm en ernst van het pterygium te beoordelen.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Kleur van het pterygium

Tijdens het oogonderzoek wordt de kleur van het pterygium geëvalueerd. Een roodachtig pterygium kan duiden op ontsteking, terwijl een gelig pterygium kan wijzen op vetophoping.

Meting van het pterygium

De oogarts kan de grootte van het pterygium meten om de ernst van de aandoening vast te stellen. Dit wordt gedaan met behulp van schalen of linialen die speciaal zijn ontworpen voor dit doel.

Oogoppervlakteonderzoek

De oogarts zal het gehele oogoppervlak onderzoeken om te bepalen of het pterygium andere delen van het oog heeft aangetast, zoals het hoornvlies.

Vergelijkend onderzoek

Soms wordt een vergelijkend onderzoek uitgevoerd waarbij foto’s worden gemaakt om de groei van het pterygium in de loop van de tijd te volgen. Dit kan helpen bij het beoordelen van de respons op de behandeling.

Biopsie (zelden)

In zeldzame gevallen kan een biopsie worden uitgevoerd om het pterygiumweefsel te analyseren. Dit is nodig als er bezorgdheid bestaat over de aard van het weefsel, zoals vermoedens van kwaadaardige transformatie.

Behandelingen van een oogaandoening

Medische behandelingen

Conservatieve behandeling

 • Kunsttranen: Het gebruik van kunsttranen kan helpen om de irritatie en droogheid geassocieerd met een pterygium te verminderen.
 • Topische steroïden: Topische corticosteroïden kunnen ontstekingen verminderen en symptomen verlichten.

Chirurgische verwijdering

 • Als een pterygium ernstige symptomen veroorzaakt, de visuele gezondheid bedreigt of het cosmetische uiterlijk aanzienlijk aantast, kan chirurgische verwijdering noodzakelijk zijn. Dit omvat het verwijderen van het pterygiumweefsel en het sluiten van het blootliggende gebied met een graft (transplantatie) van gezond slijmvlies van het oog zelf, een donoroog of synthetisch materiaal.

Postoperatieve zorg

 • Na de chirurgische verwijdering is zorgvuldige postoperatieve zorg nodig om complicaties te voorkomen. Dit omvat het gebruik van oogdruppels, antibiotica en het vermijden van stof, wind en direct zonlicht.

Psychische behandelingen

Psychologische ondersteuning:

 • Personen met een pterygium kunnen psychologische ondersteuning nodig hebben om te leren omgaan met de psychische gevolgen van deze aandoening. Therapie, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), kan helpen bij het omgaan met stress, angst en een depressie.
Steun gevende handen

Steun gevende handen

Steungroepen

 • Deelname aan steungroepen voor oogaandoeningen kan personen met een pterygium de kans bieden om hun ervaringen te delen en steun te vinden bij anderen die vergelijkbare uitdagingen doormaken.

Psychische zorg na chirurgie

 • Voor personen die een chirurgische ingreep ondergaan, kan psychische zorg na de operatie essentieel zijn om hen te helpen bij het herstelproces, angst voor de operatie en postoperatieve ongemakken.

Prognose van pterygium

Factoren die van invloed zijn op de prognose

 • Grootte en ernst van het pterygium: De grootte en ernst van het pterygium spelen een belangrijke rol bij de prognose. Kleinere en minder ernstige pterygia hebben doorgaans een betere prognose dan grotere en meer ernstige groei.
 • Locatie op het oog: De locatie van het pterygium op het oog kan ook van invloed zijn op de prognose. Als het pterygium zich dichter bij het hoornvlies bevindt, kan dit leiden tot meer visuele beperkingen en een complexere behandeling.
 • Leeftijd van de persoon: De leeftijd van de persoon kan de prognose beïnvloeden. Bij oudere personen is de kans op pterygiumvorming groter, maar de prognose kan variëren afhankelijk van de algemene gezondheid en de aanwezigheid van andere oogproblemen.
 • Blootstelling aan omgevingsfactoren: Blootstelling aan omgevingsfactoren, zoals overmatige UV-straling van de zon en wind, kan de groei van een pterygium bevorderen. Het vermijden van deze factoren kan de prognose verbeteren.

Behandeling en prognose

De behandelingsopties voor een pterygium variëren van conservatieve benaderingen, zoals kunsttranen en topische steroïden, tot chirurgische verwijdering. De prognose is afhankelijk van het type behandeling dat wordt gekozen en de specifieke kenmerken van het pterygium. Over het algemeen geldt dat kleinere en minder ernstige pterygia gunstiger reageren op behandelingen en een betere prognose hebben.

Recidief en complicaties

Een belangrijk aspect van de prognose van een pterygium is de mogelijkheid van recidief, wat betekent dat het pterygium na verwijdering terugkeert. Recidief kan voorkomen, vooral bij grotere en agressievere pterygia. In sommige gevallen kan herhaalde chirurgische ingreep nodig zijn.

Complicaties van oogafwijking

Complicaties van een pterygium

 • Oogsymptomen: Een van de meest voorkomende complicaties van een pterygium zijn visuele symptomen. Dit omvat onscherp zicht, veranderingen in het gezichtsvermogen en lichtgevoeligheid. Het abnormale weefsel kan het hoornvlies bedekken en de breking van licht verstoren, wat leidt tot visuele verstoringen.
 • Irritatie en jeuk: Personen met een pterygium ervaren vaak irritatie en jeuk in het aangetaste oog. Het pterygiumweefsel kan het oogoppervlak schuren, wat ongemak en de drang om te wrijven veroorzaakt. Dit kan de irritatie verergeren en mogelijk leiden tot ontsteking.
 • Roodheid en ontsteking: Roodheid en ontsteking van het oogoppervlak zijn veelvoorkomende complicaties van een pterygium. Het abnormale weefsel kan ontsteken en zichtbare roodheid veroorzaken, wat zowel esthetisch als ongemakkelijk kan zijn.
 • Droge ogen syndroom: Personen met een pterygium hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van het droge-ogensyndroom. De aanwezigheid van het pterygium kan leiden tot een verminderde traanproductie en verslechterde smering van het oogoppervlak.
 • Cosmetische zorgen: Het uiterlijk van een pterygium kan esthetische zorgen veroorzaken, vooral als het pterygium zich in een zichtbaar deel van het oog bevindt. Dit kan leiden tot zelfbewustzijn en een verminderd zelfbeeld.
 • Recidief: Na verwijdering van een pterygium bestaat het risico op recidief, wat betekent dat het abnormale weefsel opnieuw groeit. Recidief kan de behandelingscomplexiteit vergroten en opnieuw leiden tot dezelfde complicaties.

Behandeling van complicaties

De behandeling van complicaties van een pterygium varieert afhankelijk van de aard en ernst van de symptomen. Dit kan onder meer het gebruik van kunsttranen, ontstekingsremmende medicatie, chirurgische verwijdering van het pterygium en postoperatieve zorg omvatten. Het is van groot belang om een oogarts te raadplegen om de meest geschikte behandelingsopties te bepalen.

Preventie van pterygium

Preventieve maatregelen

 • Bescherm de ogen tegen UV-straling: Een van de belangrijkste risicofactoren voor de ontwikkeling van een pterygium is blootstelling aan UV-straling van de zon. Het dragen van een zonnebril met UV-bescherming is essentieel, vooral op zonnige dagen en in omgevingen met veel zonlicht. Dit helpt om schadelijke straling te blokkeren en het risico op een pterygium te verminderen.
 • Draag beschermende hoofddeksels: Het dragen van een hoed met een brede rand kan helpen om de ogen te beschermen tegen direct zonlicht en kan vooral nuttig zijn tijdens buitenactiviteiten zoals wandelen, fietsen en sporten.
 • Gebruik oogbescherming: Personen die werken in omgevingen met stof, wind en andere deeltjes moeten oogbescherming dragen, zoals een veiligheidsbril of stofbril. Dit kan helpen voorkomen dat irriterende stoffen in contact komen met het oogoppervlak.
 • Vermijd langdurige oogirritatie: Langdurig en herhaaldelijk wrijven van de ogen kan irritatie veroorzaken en het risico op het ontwikkelen van een pterygium vergroten. Het is belangrijk om te proberen oogwrijving te minimaliseren, zelfs als er sprake is van irritatie.
 • Regelmatige oogonderzoeken: Personen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een pterygium, zoals mensen die vaak buiten werken, moeten regelmatig oogonderzoeken laten uitvoeren. Een vroege detectie kan leiden tot een vroegtijdige behandeling.
 • Leef een gezonde levensstijl: Een gezonde levensstijl met een evenwichtige voeding en voldoende lichaamsbeweging kan bijdragen aan de algemene gezondheid van de ogen. Het kan ook het risico op oogaandoeningen, waaronder pterygia, verminderen.

Omgaan met pterygium in het dagelijks leven

Beheer van symptomen

 • Oogdruppels en kunsttranen: Personen met een pterygium kunnen last hebben van droge ogen, irritatie en roodheid. Het gebruik van voorgeschreven oogdruppels of kunsttranen kan helpen om deze symptomen te verlichten en het oogoppervlak vochtig te houden.
 • Bescherming tegen UV-straling: Het dragen van een zonnebril met UV-bescherming is essentieel, omdat overmatige blootstelling aan zonlicht het pterygium kan verergeren en ongemak kan veroorzaken.
Zonnebril

Zonnebril

Levensstijlaanpassingen

 • Beschermende hoofddeksels: Het dragen van een hoed met een brede rand kan helpen om de ogen te beschermen tegen direct zonlicht, wind en stof, vooral tijdens buitenactiviteiten.
 • Oogbescherming op het werk: Personen die in omgevingen werken waar ze worden blootgesteld aan stof, wind en deeltjes, moeten een beschermende bril dragen om het risico op irritatie en een letsel aan het oogoppervlak te verminderen.

Monitoring en regelmatige oogonderzoeken

Regelmatige oogonderzoeken: Personen met een pterygium moeten regelmatig oogonderzoeken laten uitvoeren om de groei en verandering van de aandoening te volgen. Een oogarts kan de juiste behandeling aanbevelen als dat nodig is.

Psychosociale ondersteuning

Zoek psychosociale steun: Een pterygium kan psychologische stress veroorzaken, vooral als het zichtbaar is en zelfbewustzijn opwekt. Het zoeken naar steun bij partner, familie, vrienden of zelfs een therapeut kan helpen bij het omgaan met de psychologische impact van de aandoening.

Chirurgische overwegingen

Overweeg chirurgische verwijdering: In sommige gevallen kan een oogarts aanbevelen om een pterygium te verwijderen als het symptomen veroorzaakt of als het snel groeit. Personen moeten de voors en tegens van de operatie met hun arts bespreken.

Deel dit:
Advertenties

 1. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 2. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 3. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 4. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 5. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 6. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 7. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 8. Iritis27-03-2024 03:03:09
 9. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 10. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 11. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 12. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 13. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 14. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 15. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 16. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 17. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 18. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 19. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 20. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 21. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 22. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 23. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 24. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 25. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 26. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 27. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 28. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 29. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 30. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 31. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 32. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 33. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 34. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 35. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 36. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 37. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 38. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 39. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 40. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 41. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 42. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 43. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 44. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 45. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 46. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 47. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 48. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 49. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 50. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 51. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 52. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 53. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 54. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 55. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 56. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 57. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 58. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 59. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 60. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 61. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 62. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 63. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 64. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 65. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 66. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 67. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 68. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 69. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 70. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 71. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 72. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 73. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 74. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 75. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 76. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 77. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 78. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 79. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 80. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 81. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 82. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 83. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 84. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 85. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 86. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 87. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 88. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 89. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 90. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 91. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 92. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 93. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 94. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 95. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 96. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 97. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 98. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 99. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 100. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 101. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 102. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 103. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 104. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 105. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 106. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 107. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 108. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 109. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 110. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 111. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 112. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 113. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 114. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 115. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 116. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 117. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 118. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 119. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 120. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 121. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 122. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 123. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 124. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 125. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 126. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 127. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 128. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 129. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 130. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 131. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 132. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 133. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 134. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 135. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 136. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 137. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 138. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 139. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 140. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 141. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 142. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 143. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 144. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 145. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 146. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 147. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 148. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 149. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 150. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 151. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 152. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 153. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 154. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 155. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 156. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 157. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 158. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 159. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 160. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 161. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 162. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 163. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 164. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 165. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 166. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 167. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 168. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 169. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 170. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 171. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 172. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 173. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 174. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 175. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 176. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 177. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 178. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 179. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 180. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 181. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 182. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 183. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 184. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 185. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 186. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 187. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 188. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 189. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 190. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 191. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 192. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 193. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 194. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 195. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 196. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18
 197. Zink en ooggezondheid24-09-2023 01:09:53
 198. Omega-3 vetzuren en ooggezondheid24-09-2023 01:09:04
 199. De invloed van cafeïne op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:01
 200. De invloed van chocolade op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:21

Laatst bijgewerkt op 4 maart 2024 – 15:21