Cataract (staar)

Inhoudsopgave

Terminologie

Cataract en staar verwijzen naar dezelfde oogaandoening. “Cataract” is de medische term die wordt gebruikt om te beschrijven wanneer de natuurlijke lens van het oog troebel wordt, wat leidt tot verminderd zicht. In de volksmond wordt deze aandoening vaak “staar” genoemd. Staar is één van de meest voorkomende oogaandoeningen bij oudere volwassenen en kan leiden tot een wazig zicht, verminderd contrast en problemen met dagelijkse activiteiten zoals lezen en autorijden. De meest effectieve behandeling voor cataract is cataractchirurgie, waarbij de troebele lens wordt verwijderd en vervangen door een kunstlens om het zicht te herstellen. In de meeste gevallen worden de termen “cataract” en “staar” dus door elkaar gebruikt om naar dezelfde aandoening te verwijzen.

Prevalentie van staar

België

In België, zoals in de meeste ontwikkelde landen, is cataract een veelvoorkomend probleem bij oudere volwassenen. De vergrijzing van de bevolking draagt bij aan de toenemende prevalentie van deze aandoening. De exacte cijfers kunnen variëren, maar cataract wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste oorzaken van visuele beperking en blindheid in België.

De Belgische gezondheidszorg biedt uitgebreide oogzorg, waaronder cataractchirurgie, om patiënten te helpen hun zicht te herstellen. De beschikbaarheid van dergelijke behandelingen heeft bijgedragen aan een betere levenskwaliteit voor mensen met cataract in België.

Nederland

Evenzo is cataract een veel voorkomende oogaandoening in Nederland, vooral onder oudere Nederlanders. De vergrijzende bevolking en de verbeterde levensverwachting dragen bij aan de groeiende prevalentie van cataract in het land.

Net als in België is de oogzorg in Nederland goed ontwikkeld en toegankelijk voor de bevolking. Cataractchirurgie is een veel uitgevoerde procedure in Nederland, en patiënten hebben toegang tot moderne behandelingsmethoden om hun zicht te herstellen.

Cataract als een wereldwijd probleem

Cataract is geen beperkte aandoening die zich slechts in enkele regio’s voordoet. Deze oogziekte is een wereldwijd gezondheidsprobleem. Onderzoek heeft aangetoond dat cataract de belangrijkste oorzaak is van blindheid en visuele beperking over de hele wereld, vooral bij ouderen. Hoewel de oogaandoening meer voorkomt bij ouderen, kan cataract op elke leeftijd optreden als gevolg van verschillende risicofactoren.

Oorzaken en risicofactoren

Deze aandoening kan zich ontwikkelen om verschillende redenen, variërend van veroudering tot blootstelling aan schadelijke omgevingsfactoren. Een goed begrip van de oorzaken van cataract is essentieel voor preventie, vroege detectie en behandeling.

Leeftijd

Veroudering is een van de belangrijkste oorzaken van staar. Naarmate mensen ouder worden, neemt de kans op het ontwikkelen van cataract toe. Dit komt doordat de eiwitten in de ooglens in de loop der jaren kunnen denatureren en ophopen, waardoor de lens troebel wordt.

Blootstelling aan ultraviolette straling

Langdurige blootstelling aan ultraviolette (UV) straling, vooral afkomstig van de zon, is een andere belangrijke risicofactor voor staar. UV-straling kan oxidatieve schade aan de ooglens veroorzaken, wat uiteindelijk kan leiden tot de ontwikkeling van staar.

Roken

Roken is geassocieerd met een verhoogd risico op het ontwikkelen van staar. De chemicaliën in sigarettenrook kunnen de ooglens beschadigen en bijdragen aan de vorming van troebelheid.

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Overmatig alcoholgebruik

Er is enig bewijs dat overmatig alcoholgebruik in verband kan worden gebracht met een verhoogd risico op staar. Overmatig alcoholgebruik kan leiden tot een scala aan gezondheidsproblemen, waaronder ooggerelateerde aandoeningen. Alcohol kan de oogweefsels beschadigen en ontstekingen bevorderen, wat mogelijk de ontwikkeling van cataract kan beïnvloeden. De relatie tussen alcoholgebruik en cataract is echter niet zo sterk als bij sommige andere risicofactoren, zoals roken of blootstelling aan UV-straling. Bovendien kan matig alcoholgebruik een lager risico op bepaalde aandoeningen hebben, zoals hartaandoeningen.

Diabetes

Mensen met diabetes (suikerziekte) hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van staar. De verhoogde bloedsuikerspiegel bij diabetespatiënten kan leiden tot veranderingen in de samenstelling van de ooglens, wat cataract kan bevorderen.

Erfelijkheid

Genetische aanleg speelt ook een rol bij het risico op staar. Als cataract in de familie voorkomt, kan het individuele risico op de aandoening toenemen.

Medicatie en ziekten

Sommige medicijnen, zoals corticosteroïden, kunnen het risico op cataract verhogen bij langdurig gebruik. Bovendien kunnen bepaalde ziekten, zoals oogontstekingen, oogletsels of langdurige blootstelling aan straling, ook het risico op cataract vergroten.

Andere factoren

Naast de bovengenoemde oorzaken zijn er nog andere factoren die mogelijk verband houden met staar, waaronder obesitas en een tekort aan antioxidanten in de voeding.

Erfelijkheid van cataract

Hoewel leeftijd en omgevingsfactoren zoals blootstelling aan UV-straling belangrijke oorzaken van cataract zijn, speelt erfelijkheid ook een rol bij het ontstaan van deze aandoening.

Genetische aanleg

Cataract kan voorkomen in families, wat aangeeft dat genetische aanleg een rol kan spelen. Als cataract in een familie voorkomt, kunnen de genen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en gezondheid van de ooglens worden doorgegeven van generatie op generatie. Dit betekent dat mensen met een familiegeschiedenis van cataract een verhoogd risico kunnen hebben om de aandoening te ontwikkelen.

Verschillende vormen van erfelijke cataract

Erfelijke cataract kan in verschillende vormen voorkomen. Sommige vormen zijn het gevolg van mutaties in specifieke genen die betrokken zijn bij de structuur en functie van de ooglens. Deze mutaties kunnen leiden tot afwijkingen in de lens die cataract veroorzaken. Er zijn ook bepaalde genetische syndromen waarbij cataract één van de kenmerken is, zoals het Downsyndroom.

Complexiteit van erfelijke factoren

De erfelijkheid van cataract is complex omdat het een multifactoriële aandoening is, wat betekent dat meerdere genen en omgevingsfactoren een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling ervan. Bovendien kan het genetische risico van persoon tot persoon variëren, zelfs binnen dezelfde familie. Niet iedereen met een erfelijke aanleg voor cataract zal de aandoening ontwikkelen, en sommige mensen zonder familiegeschiedenis van cataract kunnen het toch krijgen vanwege andere risicofactoren.

Genetische counseling en preventie

Voor mensen met een sterke familiegeschiedenis van cataract kan genetische counseling nuttig zijn. Dit omvat het bespreken van het genetische risico en de mogelijke implicaties ervan. Hoewel erfelijke cataract niet altijd kan worden voorkomen, kunnen vroege detectie en behandeling van de aandoening het zicht behouden of verbeteren.

Soorten cataract

Cataract is een oogaandoening die wordt gekenmerkt door de vertroebeling van de ooglens, wat leidt tot een wazig zicht en visuele beperking. Deze aandoening kan zich in verschillende vormen voordoen, afhankelijk van de locatie en de oorzaak van de vertroebeling.

Leeftijdsgebonden cataract

Leeftijdsgebonden cataract is de meest voorkomende vorm van cataract en treedt op als gevolg van veroudering. Naarmate mensen ouder worden, kunnen de eiwitten in de ooglens denatureren en ophopen, waardoor de lens troebel wordt. Deze vorm van cataract ontwikkelt zich geleidelijk en kan zich in beide ogen voordoen.

Congenitale cataract

Congenitale cataract is een zeldzamere vorm van cataract die aanwezig is bij de geboorte of zich kort daarna ontwikkelt. Dit kan het gevolg zijn van genetische factoren, een infecties tijdens de zwangerschap of andere aandoeningen die de ontwikkeling van de ooglens aantasten. Deze vorm van cataract kan het zicht van een kind aanzienlijk aantasten en vereist vaak een vroege medische behandeling.

Traumatische cataract

Traumatische cataract treedt op als gevolg van een oogletsel. De impact van een verwonding kan de lens beschadigen en troebel maken. Dit kan direct na het letsel optreden of pas enige tijd later verschijnen. Traumatische cataract vereist vaak chirurgische behandeling om het zicht te herstellen.

Secundaire cataract

Secundaire staar, ook wel nastaar genoemd, kan optreden als een complicatie na een eerdere cataractoperatie. Dit gebeurt wanneer lenscellen achterblijven en zich opnieuw beginnen te delen, waardoor een nieuwe troebele laag zich vormt achter de kunstlens die tijdens de operatie is geplaatst. Secundaire cataract kan opnieuw een wazig zicht veroorzaken, maar kan meestal eenvoudig worden behandeld met een laserprocedure.

Subcapsulaire cataract

Subcapsulaire cataract ontwikkelt zich aan de achterkant van de lens, onder de lenscapsule. Deze vorm van cataract komt vaak voor bij mensen met diabetes, bij mensen die langdurig steroïde medicijnen gebruiken, en bij mensen met bepaalde oogontstekingen. Subcapsulaire cataract kan snel progressief zijn en vereist vaak vroege behandeling.

Corticale cataract

Corticale cataract veroorzaakt troebelheid die begint aan de rand van de lens en zich naar het midden verspreidt. Deze vorm van cataract kan het zicht vervormen en schitteringen veroorzaken bij blootstelling aan licht. Dit kan geassocieerd worden met veroudering en blootstelling aan UV-straling.

Symptomen

De symptomen van cataract kunnen variëren in intensiteit en verloop, maar er zijn enkele veelvoorkomende tekenen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van deze aandoening.

Wazig zicht

Één van de meest voorkomende symptomen van cataract is een wazig zicht. Het vertroebelde zicht kan lijken op het kijken door een mat glas of een beslagen raam. In de vroege stadia van cataract kan dit wazige zicht niet al te hinderlijk zijn, maar na verloop van tijd kan het erger worden en het dagelijks functioneren belemmeren.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Moeite met scherpstellen

Mensen met cataract ervaren vaak moeite met scherpstellen op objecten, vooral bij weinig licht. Ze kunnen problemen hebben met lezen, autorijden en andere activiteiten die scherp zicht vereisen. Het kan ook moeilijk zijn om kleine lettertypen te onderscheiden en details te zien.

Verminderd contrast

Cataract kan leiden tot een verminderd contrastgevoeligheid. Dit betekent dat het moeilijk wordt om subtiele verschillen tussen lichte en donkere objecten waar te nemen. Traptreden zien of objecten tegen een achtergrond onderscheiden wordt uitdagender.

Verhoogde gevoeligheid voor licht

Sommige mensen met cataract merken een verhoogde gevoeligheid voor licht op, een aandoening die fotofobie wordt genoemd. Ze kunnen verblinding ervaren bij fel licht of bij blootstelling aan zonlicht. Dit kan leiden tot het dragen van een zonnebril, zelfs bij bewolkte dagen.

Verlies van kleurperceptie

Cataract kan ook leiden tot een verminderde kleurperceptie. Kleuren kunnen er valer of doffer uitzien dan voorheen, waardoor het moeilijk wordt om kleurnuances te onderscheiden. Dit kan leiden tot problemen bij het kiezen van kleding of het herkennen van objecten op basis van kleur.

Dubbelzien

In sommige gevallen kan cataract dubbelzien (diplopie) veroorzaken, waarbij een persoon één object als twee ziet. Dit kan optreden als gevolg van de verstoring van het licht dat het netvlies bereikt door de vertroebeling van de lens.

Lichamelijke gevolgen van cataract

Cataract, een veelvoorkomende oogaandoening waarbij de ooglens vertroebeld raakt, heeft niet alleen invloed op het gezichtsvermogen, maar kan ook lichamelijke gevolgen hebben. Deze fysieke gevolgen kunnen variëren in intensiteit en impact, afhankelijk van de ernst van de cataract en de tijdige behandeling ervan.

Verminderde mobiliteit en veiligheid

Verminderd zicht als gevolg van cataract kan leiden tot verminderde mobiliteit en veiligheidsproblemen. Mensen met cataract kunnen moeite hebben met lopen, zich verplaatsen in onbekende omgevingen en obstakels zien. Dit kan leiden tot een verhoogd risico op struikelen, vallen en een letsel.

Verminderde onafhankelijkheid

Cataract kan de onafhankelijkheid van een persoon beperken, vooral als het zicht ernstig is aangetast. Dagelijkse activiteiten zoals boodschappen doen, koken, persoonlijke verzorging en zelfs het herkennen van vrienden en familie kunnen uitdagend worden. Dit kan leiden tot afhankelijkheid van anderen voor hulp bij dagelijkse taken.

Winkelmandje met boodschappen uit de supermarkt

Winkelmandje met boodschappen uit de supermarkt

Verlies van werkvermogen

Voor mensen die hun beroep uitoefenen, kan cataract leiden tot verlies van werkvermogen. Beroepen die scherp zicht vereisen, zoals chauffeurs, piloten of bepaalde ambachten, kunnen moeilijk vol te houden zijn wanneer het zicht is aangetast. Dit kan financiële en emotionele stress veroorzaken.

Sociale isolatie

Cataract kan ook leiden tot sociale isolatie. Mensen met ernstige cataract kunnen zich terugtrekken uit sociale activiteiten vanwege schaamte, frustratie of angst voor onhandigheid. Dit kan leiden tot eenzaamheid en een depressie, wat weer andere lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

Toegenomen stress en angst

Het omgaan met cataract en de daarmee gepaard gaande visuele beperking kan leiden tot verhoogde stress en angst. De angst voor het verlies van onafhankelijkheid en het vermogen om dagelijkse taken uit te voeren, kan een aanzienlijke emotionele tol eisen.

Risico op complicaties

Onbehandelde cataract kan leiden tot complicaties zoals oogontstekingen en verhoogde intraoculaire druk, wat kan leiden tot glaucoom. Deze complicaties kunnen verdere lichamelijke gevolgen hebben en vereisen vaak intensievere behandeling.

Psychische gevolgen van cataract

Cataract heeft niet alleen lichamelijke gevolgen, maar kan ook aanzienlijke psychische gevolgen hebben voor degenen die eraan lijden. De impact van cataract op de geestelijke gezondheid kan variëren van milde frustratie tot een ernstige depressie, afhankelijk van de ernst van de aandoening en de manier waarop het individu ermee omgaat.

Verlies van zelfstandigheid

Een van de belangrijkste psychische gevolgen van cataract is het verlies van zelfstandigheid. Mensen met cataract kunnen merken dat ze moeite hebben met dagelijkse taken zoals lezen, koken, autorijden en zelfs persoonlijke verzorging. Dit verlies van onafhankelijkheid kan frustratie en gevoelens van hulpeloosheid veroorzaken.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Sociale isolatie

Cataract kan leiden tot sociale isolatie. Mensen met cataract kunnen zich terugtrekken uit sociale activiteiten omdat ze zich bewust zijn van hun verminderde gezichtsvermogen en zich schamen voor hun onhandigheid. Ze kunnen bang zijn om in verlegenheid te worden gebracht of te struikelen, wat resulteert in verminderde sociale interactie.

Stress en angst

Het omgaan met cataract en de gevolgen ervan kan leiden tot verhoogde stress en angst. De angst voor verlies van onafhankelijkheid, het vermogen om te werken en de zorg voor zichzelf kan een aanzienlijke emotionele tol eisen. Zorgen over de noodzaak van chirurgische ingrepen kunnen ook angst veroorzaken.

Depressie

Voor sommige mensen kan cataract leiden tot een depressie. Het verlies van gezichtsvermogen en de bijbehorende beperkingen kunnen leiden tot gevoelens van verdriet, hopeloosheid en isolatie. Neerslachtigheid en een depressie kan de algehele kwaliteit van leven aanzienlijk verminderen.

Verminderd zelfbeeld

Cataract kan het zelfbeeld aantasten. Mensen kunnen zichzelf als minder zelfredzaam, minder aantrekkelijk of minder competent beschouwen vanwege hun verminderde gezichtsvermogen. Dit kan leiden tot een negatief zelfbeeld en verminderd zelfvertrouwen.

Impact op dagelijks leven

De psychische gevolgen van cataract kunnen een domino-effect hebben op het dagelijks leven. De oogziekte kan leiden tot verminderde prestaties op het werk, problemen in relaties en een algemeen gevoel van ontmoediging.

Diagnose en (oog)onderzoeken van cataract

Het is van groot belang om cataract vroegtijdig te diagnosticeren om tijdig passende maatregelen te nemen. De diagnose van cataract omvat verschillende oogonderzoeken en evaluaties, die nauwkeurigheid en grondigheid vereisen.

Oogonderzoek

De eerste stap bij de diagnose van cataract is een uitgebreid oogonderzoek door een oogarts. Dit omvat het evalueren van de medische geschiedenis van de patiënt en het bespreken van eventuele symptomen die zij ervaren, zoals een wazig zicht, verminderd contrast of lichtgevoeligheid. De oogarts zal ook vragen stellen over eventuele eerdere oogletsels of operaties.

Meting van gezichtsscherpte

Een van de standaardonderzoeken bij de diagnose van cataract is een gezichtsscherptetest, waarbij de patiënt naar een oogkaart kijkt en leest om de gezichtsscherpte te meten. Dit geeft een indicatie van hoe goed de patiënt op verschillende afstanden kan zien.

Snellen-letterkaart om de gezichtsscherpte mee te meten

Snellen-letterkaart om de gezichtsscherpte mee te meten

Pupilwijdtemeting

Tijdens het oogonderzoek meet de oogarts vaak de grootte van de pupillen van de patiënt. Dit kan helpen bij het opsporen van abnormale reacties die mogelijk verband houden met staar.

Oogonderzoek met een spleetlamp

Door een grondig oogonderzoek met een spleetlamp kan de oogarts de lens en andere delen van het oog nauwkeurig onderzoeken. De spleetlamp produceert een smalle, intense lichtbundel waarmee de arts de lens kan inspecteren op vertroebeling en andere afwijkingen.

Netvliesonderzoek

Een netvliesonderzoek kan worden uitgevoerd om andere oogaandoeningen uit te sluiten die vergelijkbare symptomen als cataract kunnen veroorzaken. Dit omvat meestal het druppelen van de pupillen om de oogarts een beter zicht te geven op het netvlies en de oogzenuw.

Echografie of optische coherentietomografie (OCT)

In sommige gevallen kan een ultrasone echografie of optische coherentietomografie (OCT) worden gebruikt om de gezondheid van het oog verder te beoordelen. Deze beeldvormingstechnieken kunnen helpen bij het vaststellen van de ernst van de cataract en eventuele complicaties.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Behandelingen

Cataract vereist zowel medische als psychische behandelingen om effectief te worden aangepakt.

Medische behandelingen

Cataractchirurgie

Cataractchirurgie is de meest gebruikelijke medische behandeling voor cataract en is zeer effectief. Tijdens de procedure wordt de troebele natuurlijke lens van het oog verwijderd en vervangen door een kunstlens, meestal een intraoculaire lens (IOL). Deze operatie herstelt het zicht van de patiënt en wordt meestal uitgevoerd op een poliklinische basis, met minimale ongemakken en snel herstel.

Voorschriftbril of contactlenzen

Voor patiënten die geen cataractchirurgie ondergaan of voor degenen bij wie de cataract nog niet gevorderd genoeg is om te opereren, kunnen voorschriftbrillen of contactlenzen helpen om de gezichtsscherpte te verbeteren. Deze corrigerende lenzen kunnen het zicht scherper maken en het dagelijks leven vergemakkelijken.

Psychische behandelingen

Psychologische ondersteuning

Cataract kan psychische stress en angst veroorzaken, vooral bij mensen die geconfronteerd worden met verminderde onafhankelijkheid en een verandering in hun levenskwaliteit. Psychologische ondersteuning in de vorm van counseling of therapie kan nuttig zijn om patiënten te helpen omgaan met de emotionele uitdagingen die gepaard gaan met staar. Dit kan helpen bij het verminderen van angst, depressie en het bevorderen van een positieve mindset.

Ondersteuning van familie en vrienden

Familie en vrienden spelen een cruciale rol in de psychische behandeling van staar. Emotionele steun, praktische hulp en aanmoediging kunnen patiënten helpen om beter om te gaan met de impact van cataract op hun dagelijks leven. Een sterk sociaal netwerk kan een positieve invloed hebben op het geestelijk welzijn van de patiënt.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Rol van lotgenoten

Interactie met lotgenoten met een visuele beperking kan emotionele steun bieden door het delen van vergelijkbare ervaringen. Lotgenoten kunnen tevens praktische tips en tips rond hulpmiddelen delen om het dagelijks leven te vergemakkelijken.

Ondersteuningsgroepen voor blinde en slechtziende personen kunnen een veilige ruimte bieden om ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen.

 • Blinden en slechtzienden kunnen zich bijvoorbeeld aansluiten bij organisaties voor blinden en slechtzienden (BE en NL) waar ze begrip en ondersteuning kunnen vinden van mensen die vergelijkbare uitdagingen hebben (doorgemaakt).
 • Blindenorganisaties kunnen visueel gehandicapte personen tevens doorverwijzen naar diverse steun-, praat-, lotgenotengroepen en oogcafés waar ze hulp, adviezen en tips aan andere blinden en slechtzienden kunnen vragen.
 • Blinde en slechtziende personen kunnen voorts terecht op diverse besloten Facebook-groepen waar ze vragen kunnen stellen en hun verhaal kunnen doen, zoals “Visueel beperkt” en “Lotgenoten met een oogaandoening en slechtzienden“.
 • Komt de persoon met visuele handicap hier nog niet uit, dan is het raadzaam professionele hulp op te zoeken bij een huisarts en/of psycholoog.

Levensstijlaanpassingen

De levensstijl aanpassen kan ook een psychische behandeling zijn voor mensen met staar. Een veilige en comfortabele omgeving thuis, minder stressfactoren en actief blijven kunnen allemaal bijdragen aan een betere geestelijke gezondheid.

Prognose van staar

De prognose van cataract is over het algemeen gunstig, aangezien er effectieve behandelingsmogelijkheden beschikbaar zijn.

Behandelingsopties

De behandeling van cataract is voornamelijk chirurgisch. Cataractchirurgie is een zeer succesvolle procedure met een hoge slagingsgraad. Tijdens de operatie wordt de troebele natuurlijke lens van het oog verwijderd en vervangen door een kunstlens, meestal een intraoculaire lens (IOL). Deze chirurgische ingreep herstelt meestal het zicht van de patiënt en verbetert de levenskwaliteit aanzienlijk.

Cataractchirurgie

Cataractchirurgie is een poliklinische procedure die meestal niet lang duurt en weinig ongemak met zich meebrengt. Het herstelproces is over het algemeen snel, en de meeste patiënten merken al snel verbeteringen in hun zicht. Na de operatie kunnen patiënten doorgaans hun dagelijkse activiteiten hervatten en kunnen ze genieten van een beter zicht zonder de belemmeringen die cataract met zich meebrengt.

Complicaties en bijwerkingen

Hoewel cataractchirurgie over het algemeen veilig is, zijn er enkele mogelijke complicaties en bijwerkingen, zoals infecties, een netvliesloslating of een wazig zicht. Deze zijn echter zeldzaam en kunnen meestal met succes worden behandeld. Patiënten moeten de postoperatieve instructies van hun oogarts nauwgezet opvolgen om het risico op complicaties te minimaliseren.

Levenskwaliteit na cataractchirurgie

De meeste patiënten ervaren aanzienlijke verbeteringen in hun levenskwaliteit na cataractchirurgie. Ze kunnen scherper zien, beter contrast waarnemen en genieten van een hogere mate van onafhankelijkheid. Dit kan het dagelijkse leven, werk en sociale activiteiten aanzienlijk verbeteren.

Complicaties van oogaandoening

Cataract kan in de meeste gevallen effectief worden behandeld met chirurgie. De overgrote meerderheid van de cataractoperaties verloopt zonder complicaties en resulteert in een aanzienlijke verbetering van het zicht. Echter, zoals bij elke medische procedure, zijn er enkele mogelijke complicaties die kunnen optreden.

Infectie

Een van de zeldzame maar ernstige complicaties van cataractchirurgie is een ooginfectie, ook bekend als endoftalmitis. Dit kan leiden tot pijn, roodheid, zwelling en verlies van het gezichtsvermogen. Om het risico op infectie te minimaliseren, worden antibiotische druppels vaak voor en na de operatie voorgeschreven.

Loslating van het netvlies

Een netvliesloslating is een zeldzame complicatie die kan optreden na cataractchirurgie. Patiënten kunnen dan lichtflitsen, zwevende vlekken en een wazig zicht zien. Onmiddellijke medische hulp is nodig als deze symptomen optreden, omdat een netvliesloslating dringend chirurgisch ingrijpen vereist.

Staar na de operatie

In sommige gevallen kan een nieuwe staar, bekend als secundaire cataract of nastaar, zich ontwikkelen na een eerdere cataractoperatie. Dit gebeurt wanneer de lenscapsule achterblijvende cellen heeft die beginnen te groeien en troebel worden. Deze aandoening kan echter met een eenvoudige laserbehandeling worden verholpen.

Verhoogde intraoculaire druk

Cataractchirurgie kan tijdelijk de intraoculaire druk (druk binnen het oog) verhogen. Dit kan leiden tot glaucoom, een aandoening die schade aan de oogzenuw veroorzaakt. Patiënten worden meestal nauwlettend gevolgd na de operatie om eventuele veranderingen in de oogdruk op te merken en te behandelen.

Hoornvlieszwelling

Soms kan de cornea (hoornvlies) tijdelijk opzwellen na cataractchirurgie, wat kan leiden tot een wazig zicht. Deze zwelling wordt meestal behandeld met oogdruppels en verdwijnt na verloop van tijd.

Toediening van oogdruppels bij persoon

Toediening van oogdruppels bij persoon

Onverwachte refractie-afwijking

Soms kunnen patiënten na cataractchirurgie onverwachte refractie-afwijkingen ervaren, wat resulteert in een wazig zicht zonder bril. Dit kan worden gecorrigeerd met een bril of contactlenzen.

Preventie van cataract

Hoewel cataract niet volledig kan worden voorkomen, zijn er verschillende maatregelen die personen kunnen nemen om het risico op het ontwikkelen van deze aandoening te verminderen of de progressie ervan te vertragen.

Bescherming tegen UV-straling

Blootstelling aan ultraviolette (UV) straling van de zon kan bijdragen aan de ontwikkeling van staar. Een zonnebril die UV-A en UV-B stralen blokkeert, evenals het dragen van een breedgerande hoed, vermindert de schadelijke effecten van UV-straling op de ogen.

Zonnebril

Zonnebril

Niet roken

Roken is geassocieerd met een verhoogd risico op staar. Stoppen met roken kan niet alleen het risico op cataract verminderen, maar ook tal van andere gezondheidsvoordelen bieden.

Gezonde voeding

Een dieet rijk aan antioxidanten, zoals vitamine C en vitamine E, kan mogelijk helpen de progressie van cataract te vertragen. Voedingsmiddelen zoals citrusvruchten, bessen, noten en bladgroenten bevatten deze antioxidanten en kunnen gunstig zijn voor de ooggezondheid.

Beperk alcoholgebruik

Overmatig alcoholgebruik kan het risico op cataract verhogen. Het is raadzaam om alcoholgebruik te matigen om de algemene gezondheid van de ogen te behouden.

Bier wordt in glas gegoten

Bier wordt in glas gegoten

Behandeling van gezondheidstoestanden

Sommige gezondheidstoestanden, zoals diabetes, kunnen het risico op cataract verhogen. Het is belangrijk om deze aandoeningen goed te behandelen en regelmatig door de huisarts of specialist te laten controleren om complicaties te voorkomen.

Oogbescherming

Bij bepaalde beroepen of activiteiten waarbij de ogen worden blootgesteld aan risico’s zoals verwondingen of chemische stoffen, is het dragen van oogbescherming essentieel om oogletsel te voorkomen dat cataract kan veroorzaken.

Regelmatige oogcontroles

Het ondergaan van regelmatige oogcontroles bij een oogarts is belangrijk, zelfs als er geen symptomen zijn. Een vroege detectie van cataract en andere oogaandoeningen kan leiden tot tijdige behandeling en het behoud van de ooggezondheid.

Omgaan met cataract in het dagelijks leven

Cataract kan aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengen in het dagelijks leven. De symptomen van staar, zoals een wazig zicht, verminderd contrast en lichtgevoeligheid, kunnen de zelfstandigheid en kwaliteit van leven aantasten.

Verlichting

Goede verlichting is essentieel voor mensen met staar. Het gebruik van heldere, gelijkmatige verlichting in huis en op de werkplek helpt om beter te zien en vermoeidheid van de ogen te verminderen. Het vermijden van schittering van zonlicht of kunstmatig licht door het dragen van een zonnebril of het gebruik van lichtfilterende lenzen kan ook gunstig zijn.

Gebruik van vergrootglazen en hulpmiddelen

Vergrootglazen en andere optische hulpmiddelen kunnen het dagelijks leven vergemakkelijken voor mensen met staar. Deze hulpmiddelen vergroten de tekst en beelden, waardoor ze gemakkelijker te zien zijn. Ze zijn handig bij het lezen, schrijven en uitvoeren van andere nauwkeurige taken.

Vergrotingsloep: Handloep

Vergrotingsloep: Handloep

Contrastverhogende hulpmiddelen

Hulpmiddelen die het contrast verhogen, zoals speciale brillenglazen of contrastverhogende glazen, kunnen helpen om objecten duidelijker te zien, zelfs bij verminderd zicht door staar. Deze hulpmiddelen kunnen vooral nuttig zijn bij activiteiten zoals autorijden.

Organisatie en labelen

Door persoonlijke spullen te organiseren en spullen te labelen kan het gemakkelijker zijn om dingen te vinden en te herkennen. Dit vermindert frustratie en ongemak in het dagelijks leven.

Hulp van anderen

De partner, familieleden, vrienden en verzorgers kunnen een waardevolle bron van ondersteuning zijn voor mensen met staar. Om hulp vragen bij dagelijkse taken zoals boodschappen doen, koken of vervoer kan het leven gemakkelijker maken.

Overleg met een oogarts

Het is van groot belang om regelmatig overleg te plegen met een oogarts om de voortgang van cataract te volgen en de juiste behandelingsopties te bespreken. Een oogarts kan adviseren over het juiste moment voor cataractchirurgie en helpen bij het beheer van de aandoening.

Psychologische ondersteuning

Het omgaan met cataract kan psychologisch uitdagend zijn vanwege de veranderingen in het gezichtsvermogen en de mogelijke impact op de onafhankelijkheid. Psychologische ondersteuning, zoals counseling, kan nuttig zijn om de emotionele uitdagingen aan te pakken en een positieve geestelijke gezondheid te behouden.

Deel dit:
Advertenties

 1. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 2. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 3. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 4. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 5. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 6. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 7. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 8. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 9. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 10. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 11. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 12. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 13. Iritis27-03-2024 03:03:09
 14. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 15. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 16. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 17. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 18. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 19. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 20. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 21. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 22. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 23. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 24. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 25. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 26. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 27. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 28. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 29. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 30. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 31. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 32. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 33. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 34. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 35. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 36. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 37. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 38. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 39. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 40. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 41. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 42. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 43. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 44. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 45. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 46. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 47. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 48. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 49. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 50. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 51. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 52. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 53. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 54. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 55. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 56. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 57. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 58. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 59. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 60. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 61. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 62. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 63. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 64. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 65. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 66. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 67. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 68. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 69. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 70. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 71. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 72. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 73. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 74. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 75. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 76. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 77. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 78. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 79. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 80. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 81. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 82. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 83. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 84. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 85. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 86. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 87. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 88. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 89. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 90. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 91. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 92. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 93. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 94. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 95. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 96. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 97. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 98. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 99. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 100. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 101. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 102. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 103. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 104. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 105. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 106. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 107. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 108. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 109. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 110. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 111. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 112. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 113. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 114. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 115. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 116. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 117. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 118. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 119. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 120. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 121. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 122. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 123. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 124. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 125. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 126. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 127. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 128. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 129. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 130. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 131. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 132. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 133. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 134. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 135. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 136. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 137. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 138. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 139. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 140. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 141. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 142. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 143. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 144. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 145. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 146. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 147. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 148. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 149. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 150. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 151. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 152. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 153. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 154. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 155. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 156. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 157. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 158. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 159. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 160. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 161. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 162. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 163. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 164. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 165. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 166. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 167. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 168. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 169. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 170. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 171. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 172. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 173. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 174. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 175. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 176. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 177. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 178. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 179. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 180. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 181. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 182. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 183. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 184. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 185. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 186. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 187. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 188. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 189. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 190. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 191. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 192. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 193. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 194. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 195. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 196. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 197. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 198. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 199. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 200. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50

Laatst bijgewerkt op 4 mei 2024 – 06:43