Faalangst bij blinden en slechtzienden

Faalangst is een vorm van angst die optreedt bij situaties waarin een persoon beoordeeld wordt of waarbij het gevoel heerst dat er aan bepaalde verwachtingen voldaan moet worden. Voor blinden en slechtzienden kan deze angst nog sterker aanwezig zijn door de extra uitdagingen die hun visuele beperking met zich meebrengt. Deze tekst onderzoekt de oorzaken, impact en mogelijke behandelingen voor faalangst bij deze groep.

Oorzaken van faalangst bij blinden en slechtzienden

Verschillende factoren kunnen bijdragen aan faalangst bij blinden en slechtzienden:

Gebrek aan visuele feedback

De afwezigheid van directe visuele informatie kan een gevoel van onzekerheid en angst voor fouten vergroten. Dit geldt met name bij het leren en uitvoeren van nieuwe taken, waar observatie en imitatie cruciaal zijn. Blinden en slechtzienden missen deze visuele leerkanalen, waardoor ze meer op andere zintuigen moeten vertrouwen en alternatieve leerstrategieën moeten ontwikkelen. Dit kan extra inspanning en stress vergen, wat faalangst kan versterken.

Verhoogde prestatiedruk

De nadruk op schoolprestaties en onafhankelijkheid kan extra druk leggen op blinden en slechtzienden om te slagen. Deze druk kan voortkomen van familie, school, de maatschappij of zelfs van binnenuit. De angst om te falen aan deze verwachtingen kan leiden tot faalangst, waardoor ze zich onzeker voelen over hun capaciteiten en kansen.

Negatieve ervaringen

Negatieve ervaringen met falen of afkeuring in het verleden kunnen een blijvende impact hebben en leiden tot een gegeneraliseerde angst om te falen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een blinde of slechtziende leerling belachelijk wordt gemaakt vanwege een fout of wanneer een werknemer met een visuele beperking negatieve feedback ontvangt op het werk. Dergelijke ervaringen kunnen het zelfvertrouwen ondermijnen en faalangst versterken in toekomstige situaties.

Gebrek aan zelfvertrouwen

Een laag zelfbeeld en een gebrek aan vertrouwen in eigen capaciteiten zijn voedingsbodem voor faalangst. Blinden en slechtzienden kunnen onzeker worden over hun vaardigheden door vergelijking met ziende mensen of door negatieve ervaringen. Dit gebrek aan zelfvertrouwen kan leiden tot vermijdingsgedrag, waardoor ze kansen laten liggen en hun potentieel niet ten volle benutten.

Sociale isolatie

Sociale isolatie kan faalangst versterken door het gebrek aan kansen om met anderen te oefenen, feedback te krijgen en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Blinden en slechtzienden kunnen zich terugtrekken uit sociale activiteiten uit angst om fouten te maken of te worden beoordeeld. Dit isolement kan leiden tot een gevoel van eenzaamheid en onzekerheid, wat faalangst verergert.

Sociale stigma en vooroordelen

Blinden en slechtzienden worden vaak geconfronteerd met sociale stigma’s en vooroordelen die hun zelfvertrouwen kunnen ondermijnen. Negatieve stereotypering en lage verwachtingen vanuit de omgeving kunnen leiden tot verhoogde faalangst. Het gevoel anders te zijn en voortdurend beoordeeld te worden kan bijdragen aan een verhoogd stressniveau en onzekerheid.

Gebrek aan toegankelijkheid en ondersteuning

Een gebrek aan adequate ondersteuning en toegankelijkheid in onderwijssystemen en op de werkvloer kan faalangst veroorzaken. Blinden en slechtzienden kunnen zich onvoldoende voorbereid voelen voor bepaalde taken, vooral wanneer de benodigde hulpmiddelen of aanpassingen ontbreken. Dit kan leiden tot een gevoel van onvermogen en verhoogde druk om te presteren ondanks de beperkingen.

Impact van angst om te falen

Faalangst, de intense angst om te falen, kan een verlammende greep houden op het leven van mensen met een visuele beperking. In deze tekst belichten we de significante negatieve gevolgen die faalangst kan hebben op hun psychologisch welzijn, sociale interacties, schoolprestaties en professionele kansen.

Psychologisch welzijn

Faalangst kan een verwoestende impact hebben op de mentale en emotionele gezondheid van blinden en slechtzienden. De constante angst om te falen kan leiden tot:

Deze psychische problemen kunnen elkaar versterken en een vicieuze cirkel creëren, waardoor het voor mensen met faalangst steeds moeilijker wordt om grip te krijgen op hun leven.

Vermijding van uitdagingen

Uit angst om te falen, vermijden mensen met faalangst vaak uitdagende taken, leermomenten en sociale situaties. Dit vermijdingsgedrag kan leiden tot:

 • Stagnatie in ontwikkeling: Door kansen te laten liggen om te leren en te groeien, blijven ze steken in hun ontwikkeling en belemmeren ze hun eigen vooruitgang.
 • Beperkte kansen: Angst om te falen kan hen ervan weerhouden om nieuwe vaardigheden te leren, nieuwe ervaringen op te doen en hun volledige potentieel te bereiken.

Deze vermijdingspatronen kunnen leiden tot een leven vol gemiste kansen en onvervulde dromen.

Sociale isolatie

Faalangst kan een significante barrière vormen in sociale interacties, wat kan leiden tot:

 • Terugtrekking: De angst om fouten te maken of beoordeeld te worden in sociale situaties kan leiden tot sociale isolatie.
 • Eenzaamheid: Het gebrek aan sociale contacten kan gevoelens van eenzaamheid, leegte en een depressie versterken.
 • Moeilijkheden met relaties: Faalangst kan het opbouwen en onderhouden van hechte relaties belemmeren.

Deze sociale isolatie kan een gevoel van leegte en wanhoop creëren, waardoor het voor mensen met faalangst steeds moeilijker wordt om zinvolle connecties met anderen aan te gaan.

School- en werkprestaties

Faalangst kan een verlammende invloed hebben op academische en professionele prestaties, wat kan leiden tot:

 • Slecht presteren op examens: Angst kan het concentratievermogen en het geheugen aantasten, wat resulteert in slechtere prestaties op examens en andere beoordelingssituaties.
 • Verminderde productiviteit: Faalangst kan leiden tot uitstelgedrag, perfectionisme en een gebrek aan motivatie, wat de productiviteit op het werk negatief beïnvloedt.
 • Burn-out: De constante druk en stress van faalangst kunnen leiden tot emotionele uitputting en burn-out.

Deze prestatieproblemen kunnen leiden tot frustratie, teleurstelling en zelfs verlies van werk of studieplaats.

Behandelingen van faalangst als je een visuele beperking hebt

Faalangst hoeft geen onoverkomelijke hindernis te zijn voor mensen met een visuele beperking. Gelukkig zijn er effectieve behandelingen beschikbaar om deze angst te verminderen en hen te helpen om hun volledige potentieel te bereiken.

Psychologische ondersteuning

 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT): CGT is een bewezen effectieve methode om negatieve denkpatronen te identificeren en te vervangen door gezondere, meer realistische gedachten. In CGT leren mensen met faalangst om hun angsten te herkennen, te analyseren en te betwisten. Voor blinden en slechtzienden kan CGT worden aangepast om rekening te houden met de specifieke uitdagingen die zij ervaren, zoals het gebrek aan visuele informatie.

Ontspanningstechnieken

 • Meditatie, yoga en ademhalingsoefeningen: Deze technieken kunnen stress en angst verminderen die gepaard gaan met faalangst. Door te leren om hun lichaam en geest te ontspannen, kunnen mensen met faalangst meer rust en controle ervaren in uitdagende situaties.

Exposuretherapie

 • Geleidelijke blootstelling aan gevreesde situaties: In exposuretherapie worden mensen met faalangst stapsgewijs blootgesteld aan de situaties die ze het meest vrezen. Dit kan beginnen met eenvoudige situaties en geleidelijk aan steeds complexere worden. Door herhaalde blootstelling leren mensen met faalangst om hun angst te beheersen en hun tolerantie voor deze situaties te vergroten.

Vaardigheidstraining

 • Ontwikkeling van copingmechanismen: Door het aanleren van vaardigheden en strategieën om met faalangst om te gaan, kunnen mensen met een visuele beperking meer zelfvertrouwen en controle ervaren. Dit kan bijvoorbeeld inhouden:
  • Tijdsmanagementvaardigheden: Effectief plannen en organiseren van taken kan stress en angst verminderen.
  • Communicatievaardigheden: Duidelijk en assertief leren communiceren kan misverstanden en frustraties voorkomen.
  • Probleemoplossende vaardigheden: Leren om problemen effectief aan te pakken kan het gevoel van controle en zelfvertrouwen vergroten.

Sociale steungroepen

 • Deelname aan lotgenotgroepen: Contact met anderen die soortgelijke ervaringen delen kan een waardevolle bron van steun en motivatie zijn. In sociale steungroepen kunnen mensen met faalangst ervaringen uitwisselen, copingmechanismen delen en elkaar aanmoedigen om hun angsten te overwinnen.
Steun gevende handen

Steun gevende handen

Hulpmiddelen en aanpassingen

 • Screenreaders, brailleleesregels en loepen: Deze en nog veel andere hulpmiddelen kunnen de toegankelijkheid en onafhankelijkheid van blinden en slechtzienden vergroten, wat op zijn beurt faalangst kan verminderen.
 • Fysieke aanpassingen: Geleidelijnen, aangepaste verlichting en andere fysieke aanpassingen in de leer- en werkomgeving kunnen de veiligheid en het comfort verhogen, waardoor faalangst kan worden verminderd.

Educatieve en professionele ondersteuning

 • Gepersonaliseerde educatieve programma’s: Educatieve programma’s die zijn afgestemd op de individuele behoeften van blinde en slechtziende studenten kunnen hen helpen om hun vaardigheden te ontwikkelen en hun zelfvertrouwen te vergroten.
 • Professionele begeleiding: Begeleiders kunnen individuele coaching en ondersteuning bieden om faalangst te bestrijden en academische en professionele doelen te bereiken.
 • Mentorschapprogramma’s: Ervaren professionals met een visuele beperking kunnen mentorschap bieden en persoonlijke inzichten en ondersteuning delen.
 • Inclusieve trainingssessies: Trainingen die gericht zijn op inclusie en het creëren van een ondersteunende omgeving voor mensen met een visuele beperking kunnen faalangst verminderen en hun deelname aan onderwijs en werk bevorderen.

 

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 28 mei 2024 – 15:44