Iritis

Iritis is een ontsteking van de iris (regenboogvlies), het gekleurde deel van het oog dat de hoeveelheid licht regelt die in de pupil binnendringt. Deze ontsteking kan pijn, roodheid, gevoeligheid voor licht en wazig zien veroorzaken.

Oorzaken van ontsteking avn gekleurde deel van het oog

Iritis is een ontsteking van de iris, het gekleurde deel van het oog dat de hoeveelheid licht regelt die in de pupil binnendringt. Deze ontsteking kan verschillende oorzaken hebben, die we in deze tekst nader zullen belichten.

Infecties:

 • Bacteriële infecties: Irissen kunnen worden aangetast door bacteriën zoals Staphylococcus aureus en Pseudomonas aeruginosa, die iritis kunnen veroorzaken.
 • Virale infecties: Virussen zoals herpes simplex en herpes zoster kunnen de ogen infecteren en leiden tot iritis.
 • Schimmelinfecties: Schimmelinfecties, hoewel zeldzamer, kunnen ook iritis veroorzaken.

Auto-immuunziekten:

 • Reumatoïde artritis: Deze auto-immuunziekte kan ontstekingen in verschillende delen van het lichaam veroorzaken, inclusief de ogen.
 • Psoriasis: Psoriasis kan ook iritis veroorzaken, evenals andere oogproblemen zoals uveïtis.
 • Ziekte van Bechterew: Deze auto-immuunziekte kan ontstekingen in de wervelkolom en andere delen van het lichaam veroorzaken, inclusief de ogen.

Trauma:

 • Oogletsel: Een klap op het oog of een binnendringend object kan de iris beschadigen en iritis veroorzaken.
 • Operatie: Oogoperaties, zoals cataractchirurgie, kunnen iritis als bijwerking hebben.

Andere oorzaken:

 • Diabetes: Mensen met diabetes hebben een verhoogd risico op iritis.
 • Sarcoïdose: Deze ontstekingsziekte kan verschillende organen aantasten, inclusief de ogen.
 • Uveïtis: Dit is een ontsteking van de uvea, de middelste laag van de oogwand. Iritis kan een symptoom zijn van uveïtis.

In zeldzame gevallen kan de oorzaak van iritis onbekend blijven.

Risicofactoren voor ontsteking van iris

Naast de oorzaken van iritis, zijn er verschillende factoren die het risico op het ontwikkelen van iritis kunnen verhogen. Deze risicofactoren zijn onderverdeeld in:

Algemene factoren:

 • Leeftijd: Iritis komt vaker voor bij mensen tussen de 20 en 50 jaar.
 • Geslacht: Vrouwen hebben een hoger risico op iritis dan mannen.
 • Etniciteit: Mensen met een blanke huidskleur hebben een hoger risico op iritis dan mensen met een donkere huidskleur.
 • Genetische aanleg: Mensen met een familiegeschiedenis van iritis hebben een verhoogd risico op de aandoening.

Medische aandoeningen:

 • Auto-immuunziekten: Zoals reumatoïde artritis, psoriasis en ziekte van Bechterew.
 • Infecties: Actieve of doorgemaakte infecties met bacteriën, virussen of schimmels.
 • Oogaandoeningen: Glaucoom, uveïtis, en aandoeningen die de vorm van de iris beïnvloeden.
 • Trauma: Oogletsel of operaties aan het oog.

Leefstijlfactoren:

 • Roken: Roken is een risicofactor voor iritis.
 • Overmatige blootstelling aan zonlicht: Langdurige blootstelling aan UV-straling kan het risico op iritis verhogen.
Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Het is belangrijk om te weten dat het hebben van een of meer risicofactoren niet betekent dat u iritis zult ontwikkelen. Omgekeerd, er zijn mensen die iritis ontwikkelen zonder dat ze bekende risicofactoren hebben.

Als u zich zorgen maakt over uw risico op iritis, is het raadzaam om uw arts of oogarts te raadplegen. Zij kunnen uw risico beoordelen en u adviseren over preventieve maatregelen.

Soorten iritis

Iritis kan op verschillende manieren worden geclassificeerd, afhankelijk van de oorzaak, de locatie van de ontsteking en de ernst van de symptomen.

1. Iritis gebaseerd op oorzaak:

 • Infectieuze iritis: Veroorzaakt door bacteriën, virussen of schimmels.
 • Auto-immuun iritis: Geassocieerd met aandoeningen zoals reumatoïde artritis en psoriasis.
 • Traumatische iritis: Ontstaat na oogletsel of operatie.
 • Andere iritis: Onbekende oorzaak.

2. Iritis gebaseerd op locatie van de ontsteking:

 • Anterieure iritis: Ontsteking van de voorste iris.
 • Intermediëre iritis: Ontsteking van het achterste deel van de iris en het voorste deel van het glasvocht.
 • Posterieure iritis: Ontsteking van het achterste deel van de iris en het netvlies.

3. Iritis gebaseerd op ernst van de symptomen:

 • Acute iritis: Plotselinge symptomen die minder dan 3 maanden duren.
 • Chronische iritis: Langdurige symptomen die langer dan 3 maanden duren.

Enkele van de minder frequent voorkomende soorten iritis zijn:

 • Heterochromatische iritis: Ontsteking van de iris die leidt tot een verschil in kleur tussen de ogen.
 • Fuchs’ heterochromatische iritis: Een chronische vorm van iritis die vaak gepaard gaat met glaucoom.
 • Posner-Schlossman syndroom: Iritis geassocieerd met neurologische afwijkingen.

Symptomen

De symptomen van iritis kunnen variëren in ernst en duur, afhankelijk van het type iritis en de onderliggende oorzaak. De meest voorkomende symptomen van iritis zijn:

Pijn:

 • Oogpijn kan mild tot ernstig zijn en kan constant of zeurend zijn.
 • De pijn kan toenemen bij blootstelling aan fel licht.

Roodheid:

Gevoeligheid voor licht:

 • Fel licht kan pijnlijk zijn voor de ogen.
 • Mensen met iritis kunnen last hebben van tranenvloed en knijpen hun ogen vaak dicht.

Wazig zien:

 • De ontsteking kan wazig zicht of troebel zicht veroorzaken.
 • De ernst van het wazige zicht kan variëren.

Andere symptomen:

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Het is belangrijk om te weten dat niet alle mensen met iritis alle symptomen zullen ervaren. Sommige mensen hebben slechts milde symptomen, terwijl anderen ernstige symptomen hebben die hun gezichtsvermogen kunnen beïnvloeden.

Als u symptomen van iritis ervaart, is het belangrijk om onmiddellijk medische hulp te zoeken. Een snelle diagnose en behandeling kan verdere schade aan het oog voorkomen.

Praktische impact van iritis

Iritis kan een grote impact hebben op je dagelijks leven, afhankelijk van de ernst van de symptomen en de snelheid van diagnose en behandeling. Hieronder bekijken we enkele aspecten die hierdoor beïnvloed kunnen worden:

 • Pijn en ongemak: De oogpijn die gepaard gaat met iritis kan constant of zeurend zijn en kan dagelijkse activiteiten bemoeilijken. Fel licht kan de pijn verergeren, waardoor je misschien activiteiten buitenshuis of in goed verlichte ruimtes moet vermijden.
 • Gezichtvermogen: Wazig of troebel zien kan een grote belemmering vormen voor dagelijkse taken zoals autorijden, werken op een computer, of gewoon lezen. Dit kan leiden tot verminderde productiviteit op het werk of school, en kan ook je sociale leven beïnvloeden.
 • Gevoeligheid voor licht: Lichtgevoeligheid kan ervoor zorgen dat je fel licht moet vermijden, wat lastig kan zijn. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je een zonnebril moet dragen, zelfs binnenshuis, of dat je bepaalde ruimtes of activiteiten moet vermijden.
 • Behandeling: Afhankelijk van de ernst van de iritis kan de behandeling langdurig zijn en het gebruik van oogdruppels of andere medicatie vereisen. Dit kan leiden tot extra kosten en kan ook lastig zijn om in je schema in te passen.
 • Mogelijke complicaties: Onbehandelde of ernstige iritis kan leiden tot complicaties zoals glaucoom (verhoogde oogdruk) of cataract (vertroebeling van de lens). Dit kan leiden tot blijvende schade aan het gezichtsvermogen en kan zelfs tot blindheid leiden.
 • Psychologische impact: De pijn, het wazige zien en de onzekerheid over de toekomst van je gezichtsvermogen kunnen allemaal stress en angst veroorzaken.
Zonnebril

Zonnebril

Tips om de impact te minimaliseren:

 • Zoek snel medische hulp: Een vroege diagnose en behandeling kunnen de impact van iritis op je leven aanzienlijk verminderen.
 • Volg de behandeling zoals voorgeschreven: Dit helpt om de ontsteking te onderdrukken en complicaties te voorkomen.
 • Pas je activiteiten aan: Verminder activiteiten die je ogen belasten of die pijnlijk zijn bij fel licht.
 • Bescherm je ogen: Draag een zonnebril buitenshuis en overweeg een hoed om je ogen te beschermen tegen de zon.
 • Praat met je werkgever of school: Als je zicht belemmerd is, kan het zijn dat je tijdelijke aanpassingen nodig hebt op je werk of school.
 • Praat met je arts over je zorgen: Laat je arts weten hoe de iritis je dagelijks leven beïnvloedt en vraag eventueel naar manieren om hiermee om te gaan.

Iritis is weliswaar een vervelende aandoening, maar met een goede diagnose en behandeling kunnen de meeste mensen volledig herstellen. Door de praktische impact te begrijpen en stappen te ondernemen om deze te minimaliseren, kun je de impact van iritis op je leven zo veel mogelijk beperken.

Mentale, Psychische en Emotionele impact van iritis

Naast de fysieke symptomen kan iritis ook een significante impact hebben op je mentale, psychische en emotionele welzijn. Hieronder bekijken we enkele aspecten die hierdoor beïnvloed kunnen worden:

 • Angst en stress: De onzekerheid over de oorzaak van de iritis, de ernst van de symptomen en de mogelijke gevolgen voor het gezichtsvermogen kunnen angst en stress veroorzaken. De pijn en het wazige zien kunnen deze gevoelens nog versterken.
 • Depressie en neerslachtigheid: De beperkingen die iritis kan opleggen in je dagelijkse leven en de angst voor blijvende schade aan het gezichtsvermogen kunnen leiden tot gevoelens van depressie en neerslachtigheid.
 • Slaapproblemen: Pijn en ongemak kunnen het moeilijk maken om in slaap te vallen of door te slapen. Angst en stress kunnen ook de slaap verstoren.
 • Verminderd zelfvertrouwen: Het wazige zien en de angst om je ogen te beschadigen kunnen leiden tot een verminderd zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde.
 • Sociale isolatie: Sommige mensen met iritis vermijden sociale activiteiten vanwege de pijn, het wazige zien of de angst om hun ogen te beschadigen. Dit kan leiden tot sociale isolatie en gevoelens van eenzaamheid.

Tips om de mentale impact te minimaliseren:

 • Praat met je arts: Deel je angsten en zorgen met je arts. Hij of zij kan je geruststellen en informatie geven over de prognose en de mogelijke behandelingen.
 • Zoek steun: Praat met partner, familie, vrienden of een therapeut over hoe je je voelt. Steun van anderen kan je helpen om met de emotionele impact van iritis om te gaan.
 • Sluit je aan bij een steungroep: Er zijn online en offline steungroepen voor mensen met iritis. In deze groepen kun je je ervaringen delen met anderen die begrijpen wat je doormaakt.
 • Zorg voor jezelf: Eet gezond, beweeg regelmatig en doe ontspanningsoefeningen om stress te verminderen.
 • Blijf positief: Focus op de dingen die je nog wel kunt en houd je doelen voor ogen.

Iritis is een uitdagende aandoening, maar het is belangrijk om te onthouden dat je niet de enige bent. Er zijn mensen die je kunnen helpen om met de mentale, psychische en emotionele impact van iritis om te gaan.

Sociale impact van iritis

Iritis kan naast de fysieke en mentale impact ook een aanzienlijke invloed hebben op je sociale leven. Hieronder bekijken we enkele manieren waarop iritis je sociale interacties kan beïnvloeden:

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Tips om de sociale impact te minimaliseren:

 • Wees open en eerlijk: Praat met je partner, vrienden en familie over je iritis en leg uit hoe de aandoening je beïnvloedt.
 • Zoek alternatieve manieren om te socialiseren: Er zijn veel manieren om te socialiseren die minder belastend zijn voor je ogen, zoals telefoneren, videobellen of activiteiten in goed verlichte ruimtes.
 • Laat je niet beperken: Blijf meedoen aan activiteiten die je leuk vindt, maar pas ze eventueel aan. Vraag bijvoorbeeld om in een rustige hoek te zitten of gebruik hulpmiddelen zoals vergrootglazen.
 • Zoek steun: Praat met je arts of een therapeut over de sociale impact van iritis. Zij kunnen je helpen om manieren te vinden om hiermee om te gaan.
 • Blijf jezelf: Laat iritis je niet definiëren. Blijf jezelf en blijf contact houden met de mensen die belangrijk voor je zijn.

Iritis kan je sociale leven beïnvloeden, maar met openheid, communicatie en wat aanpassingen kun je de impact beperken. Onthoud dat je niet alleen bent en dat er mensen zijn die je kunnen steunen.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van iritis wordt gesteld door een oogarts (officieel: oogheelkundige) op basis van een oogonderzoek en, in sommige gevallen, aanvullende onderzoeken.

Oogonderzoek:

Snellen-letterkaart om de gezichtsscherpte mee te meten

Snellen-letterkaart om de gezichtsscherpte mee te meten

Aanvullende onderzoeken:

 • Bloedonderzoek: Kan worden uitgevoerd om te controleren op infecties of auto-immuunziekten.
 • Röntgenfoto’s van de borstkas: Kan worden uitgevoerd om te controleren op sarcoïdose, een aandoening die iritis kan veroorzaken.
 • Lumbaalpunctie: Kan worden uitgevoerd om te controleren op infecties of ontstekingen van het centrale zenuwstelsel.

Differentiële diagnose:

Iritis kan symptomen vertonen die lijken op andere aandoeningen van het oog. De oogarts moet deze aandoeningen uitsluiten om een correcte diagnose te stellen. Enkele van deze aandoeningen zijn:

 • Conjunctivitis (bindvliesontsteking): Ontsteking van het bindvlies, de heldere laag die de voorkant van het oog bedekt.
 • Keratitis (ontsteking van het hoornvlies): Ontsteking van het hoornvlies, de heldere laag aan de voorkant van het oog die het licht doorlaat.
 • Uveïtis: Ontsteking van de uvea, de middelste laag van de oogwand.
 • Glaucoom: Aandoening die schade aan de oogzenuw veroorzaakt en kan leiden tot blindheid.

Behandeling van vorm van oogontsteking

De behandeling van iritis hangt af van de oorzaak van de ontsteking. In de meeste gevallen worden ontstekingsremmende medicijnen (corticosteroïden) in de vorm van oogdruppels of tabletten voorgeschreven.

Oogdruppels:

 • Corticosteroïden oogdruppels zijn de meest gebruikte medicatie voor de behandeling van iritis. Ze verminderen de ontsteking en pijn.
 • Mydriatica (pupilverwijdende oogdruppels) kunnen worden voorgeschreven om de pupil te verwijden en te voorkomen dat de iris aan de lens vastplakt.
 • Antibiotica oogdruppels kunnen worden voorgeschreven als de iritis wordt veroorzaakt door een bacteriële infectie.
Toediening van oogdruppels bij persoon

Toediening van oogdruppels bij persoon

Tabletten:

 • Corticosteroïden tabletten kunnen worden voorgeschreven in ernstige gevallen van iritis of wanneer oogdruppels niet effectief zijn.
 • Immunosuppressiva kunnen worden voorgeschreven als de iritis wordt veroorzaakt door een auto-immuunziekte.

Andere behandelingen:

 • In sommige gevallen kan een operatie nodig zijn om complicaties van iritis te behandelen, zoals glaucoom of cataract.
 • Lasertherapie kan worden gebruikt om ontsteking in de achterkant van het oog te behandelen.

Het is belangrijk om de instructies van uw arts nauwkeurig op te volgen bij het gebruik van medicijnen voor iritis. De behandeling kan langdurig zijn, maar het is belangrijk om de medicijnen te blijven gebruiken totdat de ontsteking volledig is verdwenen.

Mogelijke bijwerkingen van de behandeling:

 • Oogdruppels kunnen branderigheid of wazig zicht veroorzaken.
 • Corticosteroïden tabletten kunnen bijwerkingen hebben zoals gewichtstoename, maagklachten en stemmingswisselingen.
 • Immunosuppressiva kunnen het risico op infecties verhogen.

Het is belangrijk om uw arts te informeren over alle medicijnen die u gebruikt voordat u met de behandeling van iritis begint.

Behandeling van iritis

De behandeling van iritis hangt af van de oorzaak van de ontsteking. In de meeste gevallen worden ontstekingsremmende medicijnen (corticosteroïden) in de vorm van oogdruppels of tabletten voorgeschreven.

Oogdruppels:

 • Corticosteroïden oogdruppels zijn de meest gebruikte medicatie voor de behandeling van iritis. Ze verminderen de ontsteking en pijn.
 • Mydriatica (pupilverwijdende oogdruppels) kunnen worden voorgeschreven om de pupil te verwijden en te voorkomen dat de iris aan de lens vastplakt.
 • Antibiotica oogdruppels kunnen worden voorgeschreven als de iritis wordt veroorzaakt door een bacteriële infectie.

Tabletten:

 • Corticosteroïden tabletten kunnen worden voorgeschreven in ernstige gevallen van iritis of wanneer oogdruppels niet effectief zijn.
 • Immunosuppressiva kunnen worden voorgeschreven als de iritis wordt veroorzaakt door een auto-immuunziekte.

Andere behandelingen:

 • In sommige gevallen kan een operatie nodig zijn om complicaties van iritis te behandelen, zoals glaucoom of cataract.
 • Lasertherapie kan worden gebruikt om ontsteking in de achterkant van het oog te behandelen.
Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Het is belangrijk om de instructies van uw arts nauwkeurig op te volgen bij het gebruik van medicijnen voor iritis. De behandeling kan langdurig zijn, maar het is belangrijk om de medicijnen te blijven gebruiken totdat de ontsteking volledig is verdwenen.

Mogelijke bijwerkingen van de behandeling:

 • Oogdruppels kunnen branderigheid of wazig zicht veroorzaken.
 • Corticosteroïden tabletten kunnen bijwerkingen hebben zoals gewichtstoename, maagklachten en stemmingswisselingen.
 • Immunosuppressiva kunnen het risico op infecties verhogen.

Het is belangrijk om uw arts te informeren over alle medicijnen die u gebruikt voordat u met de behandeling van iritis begint.

Complicaties van ontsteking van gekleurde deel van het oog

Iritis is een ontsteking van de iris, het gekleurde deel van het oog. De meeste gevallen van iritis zijn goed te behandelen, maar er zijn enkele mogelijke complicaties:

 • Glaucoom: Verhoogde oogdruk die schade aan de oogzenuw kan veroorzaken en kan leiden tot blindheid.
 • Cataract: Vertroebeling van de lens die het zicht kan belemmeren.
 • Maculaoedeem: Zwelling van de macula, het centrale deel van het netvlies dat scherp zicht mogelijk maakt.
 • Netvliesloslating: Loslating van het netvlies van de achterkant van het oog, wat kan leiden tot blindheid.

Andere complicaties:

 • Pijn in het oog: De pijn kan langdurig zijn, zelfs nadat de ontsteking is verdwenen.
 • Lichtgevoeligheid: De ogen kunnen gevoelig zijn voor licht, zelfs na de behandeling.
 • Verminderd gezichtsvermogen: De ontsteking kan het gezichtsvermogen aantasten, zelfs na de behandeling.
 • Secundaire infectie: In zeldzame gevallen kan iritis leiden tot een infectie in het oog.

De kans op complicaties is kleiner wanneer iritis snel wordt gediagnosticeerd en behandeld. Het is belangrijk om uw arts regelmatig te bezoeken tijdens de behandeling van iritis om uw voortgang te controleren en te controleren op complicaties.

Preventie van ontsteking van iris

Iritis is een ontsteking van de iris, het gekleurde deel van het oog. In de meeste gevallen is de oorzaak van iritis onbekend, waardoor preventie moeilijk is.

Er zijn echter enkele dingen die u kunt doen om het risico op iritis te verminderen:

 • Behandel infecties: Infecties, zoals herpes zoster en tuberculose, kunnen iritis veroorzaken. Het is belangrijk om deze infecties prompt te behandelen om het risico op iritis te verkleinen.
 • Behandel auto-immuunziekten: Auto-immuunziekten, zoals reumatoïde artritis en psoriasis, kunnen iritis veroorzaken. Het is belangrijk om deze aandoeningen te behandelen om het risico op iritis te verminderen.
 • Draag een veiligheidsbril: Draag een veiligheidsbril bij activiteiten die uw ogen kunnen verwonden, zoals klussen of sporten.
 • Vermijd oogcontact met irriterende stoffen: Vermijd contact met irriterende stoffen zoals chloor en rook.
 • Regelmatige oogonderzoeken: Ga regelmatig naar uw oogarts voor een oogonderzoek, vooral als u een verhoogd risico heeft op iritis.

Disclaimer medische teksten

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van professionele medische hulp. Raadpleeg altijd een arts of andere gekwalificeerde zorgverlener voor diagnose en behandeling van medische problemen.

Deel dit:
Advertenties

 1. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 2. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 3. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 4. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 5. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 6. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 7. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 8. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 9. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 10. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 11. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 12. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 13. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 14. Iritis27-03-2024 03:03:09
 15. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 16. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 17. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 18. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 19. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 20. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 21. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 22. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 23. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 24. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 25. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 26. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 27. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 28. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 29. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 30. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 31. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 32. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 33. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 34. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 35. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 36. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 37. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 38. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 39. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 40. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 41. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 42. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 43. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 44. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 45. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 46. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 47. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 48. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 49. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 50. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 51. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 52. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 53. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 54. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 55. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 56. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 57. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 58. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 59. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 60. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 61. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 62. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 63. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 64. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 65. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 66. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 67. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 68. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 69. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 70. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 71. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 72. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 73. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 74. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 75. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 76. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 77. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 78. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 79. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 80. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 81. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 82. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 83. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 84. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 85. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 86. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 87. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 88. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 89. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 90. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 91. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 92. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 93. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 94. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 95. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 96. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 97. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 98. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 99. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 100. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 101. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 102. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 103. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 104. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 105. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 106. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 107. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 108. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 109. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 110. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 111. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 112. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 113. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 114. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 115. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 116. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 117. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 118. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 119. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 120. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 121. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 122. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 123. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 124. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 125. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 126. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 127. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 128. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 129. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 130. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 131. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 132. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 133. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 134. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 135. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 136. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 137. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 138. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 139. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 140. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 141. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 142. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 143. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 144. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 145. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 146. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 147. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 148. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 149. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 150. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 151. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 152. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 153. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 154. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 155. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 156. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 157. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 158. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 159. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 160. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 161. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 162. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 163. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 164. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 165. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 166. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 167. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 168. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 169. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 170. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 171. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 172. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 173. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 174. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 175. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 176. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 177. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 178. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 179. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 180. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 181. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 182. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 183. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 184. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 185. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 186. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 187. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 188. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 189. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 190. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 191. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 192. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 193. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 194. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 195. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 196. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 197. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 198. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 199. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 200. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48

Laatst bijgewerkt op 10 mei 2024 – 15:12