Duizeligheid bij blinden en slechtzienden

Duizeligheid is een veelvoorkomend symptoom dat mensen van alle leeftijden kan treffen, maar het kan specifieke uitdagingen met zich meebrengen voor mensen met een visuele beperking, zoals blinden en slechtzienden. Deze groep kan verschillende soorten duizeligheid ervaren en heeft te maken met unieke lichamelijke, emotionele, psychische en sociale gevolgen. In deze tekst zullen we duizeligheid bij blinden en slechtzienden bespreken, inclusief de oorzaken, symptomen, diagnostische methoden, behandelingen, prognose, complicaties, preventie en hoe ze hiermee omgaan in het dagelijks leven.

Inhoudsopgave

Oorzaken van duizeligheid bij blinden en slechtzienden

Duizeligheid bij blinden en slechtzienden kan worden toegeschreven aan diverse factoren en kan variëren in intensiteit en duur. Hier zijn enkele belangrijke oorzaken:

Evenwichtsstoornissen

Het evenwichtssysteem is essentieel voor het behoud van een stabiele houding en het voorkomen van duizeligheid. Visuele input speelt een cruciale rol in het reguleren van het evenwicht. Mensen met een visuele beperking ervaren vaak problemen met dit systeem omdat ze de visuele referentie missen die nodig is om het evenwicht te bewaren. Dit kan leiden tot vestibulaire disfunctie, wat duizeligheid en onbalans kan veroorzaken[^1^][^2^].

Psychologische factoren

Het verlies van het gezichtsvermogen kan leiden tot angst en een depressie bij blinden en slechtzienden. Deze psychologische aandoeningen kunnen op hun beurt duizeligheid veroorzaken. Angst en depressie hebben invloed op het autonome zenuwstelsel en kunnen leiden tot symptomen zoals duizeligheid en licht gevoel in het hoofd (presyncope)[^5^].

Medicatie en bijwerkingen

Sommige medicijnen die worden voorgeschreven voor oogproblemen of andere aandoeningen, kunnen duizeligheid als bijwerking hebben. Blinden en slechtzienden die medicijnen gebruiken, moeten zich bewust zijn van mogelijke bijwerkingen en deze met hun zorgverleners bespreken.

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Oogaandoeningen

Specifieke oogaandoeningen, zoals glaucoom of netvliesproblemen, kunnen indirect duizeligheid veroorzaken. Deze aandoeningen kunnen het evenwichtsgevoel aantasten en leiden tot gevoelens van onbalans en duizeligheid.

Deconditionering

Mensen met een visuele beperking kunnen terughoudend zijn om fysiek actief te zijn, wat kan leiden tot lichamelijke deconditionering. Een gebrek aan lichaamsbeweging kan het evenwicht en de algehele fysieke gezondheid negatief beïnvloeden, wat duizeligheid kan veroorzaken.

Soorten

Duizeligheid bij blinden en slechtzienden kan zich manifesteren in verschillende vormen, elk met specifieke kenmerken. Hier zijn enkele veelvoorkomende soorten duizeligheid:

Draaiduizeligheid (vertigo)

Vertigo is een veelvoorkomend type duizeligheid waarbij iemand het gevoel heeft dat hijzelf of zijn omgeving draait of beweegt, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. Bij blinden en slechtzienden kan vertigo verwarrend zijn, aangezien ze al beperkte visuele informatie hebben om te helpen bij de oriëntatie. Het kan leiden tot desoriëntatie en onbalans[^2^].

Licht gevoel in het hoofd (presyncope)

Presyncope wordt gekenmerkt door een gevoel van bijna flauwvallen. Dit kan gepaard gaan met duizeligheid, misselijkheid, zweten en hartkloppingen. Voor blinden en slechtzienden kan presyncope extra verwarrend zijn omdat het hun vermogen om zich veilig te verplaatsen kan beïnvloeden[^2^].

Onbalans (dysequilibrium)

Dysequilibrium is een gevoel van onbalans zonder de draaiende sensatie van vertigo. Mensen met een visuele beperking kunnen al een verhoogd risico lopen op onbalans vanwege hun verminderde visuele input. Dysequilibrium kan leiden tot problemen met lopen en vallen.

Zweverigheid (disequilibrium)

Disequilibrium is vergelijkbaar met dysequilibrium, maar het gevoel van onbalans kan meer diffuus en vaag zijn. Het kan moeilijk zijn om de precieze oorzaak van de onbalans te identificeren.

Deze verschillende vormen van duizeligheid kunnen variëren in intensiteit en frequentie. Het is van vitaal belang dat mensen met een visuele beperking en hun zorgverleners de specifieke aard van hun duizeligheid begrijpen om de juiste diagnostische en behandelingsmaatregelen te nemen. Het vaststellen van het juiste type duizeligheid is een cruciale stap naar effectieve beheersing en verbetering van de levenskwaliteit van mensen met een visuele beperking.

Symptomen

Duizeligheid bij mensen met een visuele beperking kan gepaard gaan met een reeks symptomen. Deze symptomen kunnen variëren in intensiteit en frequentie en kunnen onder meer omvatten:

Draaierigheid

Vertigo, of draaiduizeligheid, is een veelvoorkomend symptoom waarbij mensen het gevoel hebben dat zijzelf of hun omgeving draaien of bewegen, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. Dit gevoel van draaien kan desoriëntatie en verwarring veroorzaken.

Misselijkheid en braken

Duizeligheid kan gepaard gaan met misselijkheid en braken. Deze symptomen kunnen bijdragen aan lichamelijk ongemak en uitdroging, vooral als ze frequent voorkomen.

Problemen met het lopen

Duizeligheid kan leiden tot problemen met lopen en balans. Mensen met een visuele beperking zijn al gevoeliger voor onbalans, dus duizeligheid kan het risico op vallen vergroten.

Onzekerheid

Een algemeen gevoel van onzekerheid en desoriëntatie kan optreden bij duizeligheid. Dit kan angst en stress veroorzaken, vooral als mensen met een visuele beperking zich niet op hun omgeving kunnen vertrouwen.

Hartkloppingen en zweten

In gevallen van presyncope (licht gevoel in het hoofd), kunnen hartkloppingen en overmatig zweten voorkomen. Deze fysiologische reacties dragen bij aan het algehele ongemak.

Angst en stress

Duizeligheid, vooral wanneer deze frequent optreedt, kan leiden tot gevoelens van angst en stress. Dit kan een vicieuze cirkel veroorzaken, waarbij angst de duizeligheid verergert en vice versa.

Lichamelijke gevolgen

Duizeligheid kan aanzienlijke lichamelijke gevolgen hebben, met name voor mensen met een visuele beperking. Enkele van deze gevolgen zijn:

Fysieke beperkingen

Duizeligheid kan het vermogen om normale dagelijkse activiteiten uit te voeren beperken. Mensen met een visuele beperking kunnen al afhankelijk zijn van hun andere zintuigen en mobiliteitstechnieken, en duizeligheid kan deze beperkingen verergeren.

Valincidenten

Duizeligheid verhoogt het risico op valincidenten. Voor mensen met een visuele beperking is dit bijzonder problematisch, omdat zij vaak vertrouwen op een witte stok, geleidehond of andere hulpmiddelen om zich te verplaatsen. Valincidenten kunnen leiden tot verwondingen en het verlies van vertrouwen in hun mobiliteit[^6^].

Persoon loopt met witte stok op straat

Persoon loopt met witte stok op straat

Verminderde mobiliteit

Als gevolg van duizeligheid kunnen mensen met een visuele beperking terughoudend worden om zich te verplaatsen en deelnemen aan activiteiten buiten hun vertrouwde omgeving. Dit kan hun mobiliteit beperken en hun levenskwaliteit verminderen.

Emotionele en psychische gevolgen

Duizeligheid kan aanzienlijke emotionele en psychische gevolgen hebben voor mensen met een visuele beperking. Enkele van deze gevolgen omvatten:

Angst

Duizeligheid kan angst opwekken, vooral als deze frequent voorkomt of als de oorzaak niet goed begrepen wordt. Mensen met een visuele beperking kunnen al gevoeliger zijn voor angst vanwege de uitdagingen en onzekerheden die gepaard gaan met hun visuele beperking.

Depressie

Aanhoudende duizeligheid kan leiden tot een depressie. Het kan mensen ontmoedigen en hen het gevoel geven dat ze hun kwaliteit van leven verliezen. Voor mensen met een visuele beperking kan dit bijzonder ontmoedigend zijn, aangezien zij al met extra obstakels worden geconfronteerd.

Verminderde levenskwaliteit

De combinatie van duizeligheid, visuele beperking en de bijbehorende emotionele gevolgen kan de algehele levenskwaliteit verminderen. Mensen kunnen zich beperkt voelen in hun vermogen om te genieten van activiteiten en deel te nemen aan het dagelijks leven.

Sociale gevolgen

Duizeligheid kan aanzienlijke sociale gevolgen hebben, vooral voor mensen met een visuele beperking. Enkele van deze gevolgen zijn:

Sociale isolatie

Mensen met duizeligheid kunnen geneigd zijn sociale situaties te vermijden en zichzelf te isoleren om het risico op vallen te verminderen. Dit kan leiden tot eenzaamheid en het gevoel van afzondering.

Beperkte deelname aan sociale activiteiten

De angst voor duizeligheid en valincidenten kan mensen belemmeren om deel te nemen aan sociale activiteiten, zoals bijeenkomsten met vrienden en familie, feesten, culturele evenementen en sportieve activiteiten.

Verminderd sociaal netwerk

Het vermijden van sociale interacties kan leiden tot een verkleining van het sociale netwerk. Mensen met een visuele beperking kunnen al beperkte mogelijkheden hebben voor sociale interactie, en duizeligheid kan dit nog verder beperken.

Verlies van zelfvertrouwen

Duizeligheid kan leiden tot een afname van het zelfvertrouwen, met name in sociale situaties. Dit kan het vermogen om nieuwe relaties aan te gaan en bestaande relaties te onderhouden aantasten.

Diagnose en (Oog)onderzoeken

Het stellen van de juiste diagnose voor duizeligheid bij mensen met een visuele beperking kan een complex proces zijn, aangezien zowel het evenwichtssysteem als het gezichtsvermogen betrokken kunnen zijn. Enkele van de belangrijkste aspecten van de diagnose zijn:

Medisch onderzoek

Een grondig medisch onderzoek is essentieel om de oorzaak van duizeligheid vast te stellen. Dit omvat het beoordelen van de medische voorgeschiedenis van de persoon, het uitvoeren van fysieke examens en het bespreken van symptomen.

Evenwichtstesten

Het testen van het evenwichtssysteem is cruciaal, aangezien evenwichtsproblemen een veelvoorkomende oorzaak van duizeligheid zijn. Deze tests omvatten mogelijk de Romberg-test, posturografie en andere evenwichtstesten.

Gehooronderzoeken

Gehoorproblemen kunnen ook bijdragen aan duizeligheid. Audiologische onderzoeken, waaronder gehoortesten, kunnen nodig zijn om gehoorstoornissen uit te sluiten of te identificeren als een mogelijke oorzaak.

Oogonderzoeken

Voor mensen met een visuele beperking zijn oogonderzoeken cruciaal. Deze kunnen oogheelkundige aandoeningen identificeren die duizeligheid kunnen veroorzaken. Specifieke tests zoals netvliesonderzoek en visuele veldtesten kunnen worden uitgevoerd.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Beeldvormende onderzoeken

In sommige gevallen kan beeldvorming, zoals een MRI-scan, nodig zijn om structurele problemen in de hersenen of het binnenoor uit te sluiten.

Het diagnostische proces vereist samenwerking tussen verschillende medische professionals, waaronder huisartsen, KNO-artsen, neurologen, en oogartsen. Voor mensen met een visuele beperking is het van essentieel belang dat de diagnostische procedure toegankelijk is en rekening houdt met hun unieke behoeften en omstandigheden.

Behandelingen

De behandeling van duizeligheid bij mensen met een visuele beperking vereist een holistische benadering, rekening houdend met zowel de oorzaak van duizeligheid als de specifieke behoeften van de persoon. Hier zijn enkele behandelingsopties die kunnen worden overwogen:

Medicamenteuze behandeling

Als de duizeligheid het gevolg is van een onderliggende medische aandoening, kan medicatie worden voorgeschreven om de symptomen onder controle te krijgen. Het type medicatie kan variëren afhankelijk van de diagnose.

Fysiotherapie

Fysiotherapie kan effectief zijn bij duizeligheid die verband houdt met evenwichtsproblemen. Specifieke oefeningen en vestibulaire revalidatie kunnen helpen om het evenwichtssysteem te verbeteren en duizeligheid te verminderen.

Psychotherapie

Als duizeligheid wordt verergerd door angst, een depressie of andere psychische factoren, kan psychotherapie, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), effectief zijn. Het helpt mensen om angst en stress te beheersen en hun reactie op duizeligheid te verbeteren.

Onderwijs en zelfmanagement

Voor mensen met een visuele beperking kan educatie en zelfmanagement een cruciale rol spelen. Het omvat het begrijpen van duizeligheid, leren omgaan met symptomen en het nemen van voorzorgsmaatregelen om valincidenten te voorkomen.

Leefstijlaanpassingen

Het aanpassen van de levensstijl kan bijdragen aan het verminderen van duizeligheid. Dit kan onder meer het vermijden van bepaalde triggers, zoals snel opstaan, het beperken van cafeïne en alcohol, en voldoende hydratatie omvatten.

Hulpmiddelen en ondersteuning

Voor mensen met een visuele beperking kunnen hulpmiddelen zoals een witte stok, geleidehond en andere mobiliteitshulpmiddelen de veiligheid vergroten. Deze kunnen helpen om valincidenten te voorkomen.

De keuze van de behandeling hangt af van de specifieke oorzaak van duizeligheid en de behoeften van de persoon. Een multidisciplinair team van zorgverleners, waaronder artsen, fysiotherapeuten, psychologen en specialisten in visuele revalidatie, kan samenwerken om een op maat gemaakt behandelingsplan te ontwikkelen.

Prognose

De prognose voor mensen met duizeligheid is sterk afhankelijk van verschillende factoren, met name de onderliggende oorzaak van duizeligheid en de effectiviteit van de gekozen behandeling. Hier zijn enkele overwegingen:

Oorzaak van duizeligheid

De prognose wordt in hoge mate beïnvloed door de specifieke oorzaak van duizeligheid. Sommige oorzaken, zoals evenwichtsstoornissen, kunnen goed reageren op behandeling, terwijl andere, zoals degeneratieve aandoeningen, mogelijk chronisch van aard zijn.

Vroegtijdige diagnose en behandeling

Het vroegtijdig diagnosticeren en behandelen van duizeligheid kan de prognose verbeteren. Hoe sneller de juiste behandeling wordt gestart, hoe groter de kans op succes.

Effectiviteit van de behandeling

De keuze en effectiviteit van de behandeling spelen een cruciale rol. In sommige gevallen kan duizeligheid goed worden behandeld en kunnen symptomen aanzienlijk verminderen. In andere gevallen kan duizeligheid chronisch en moeilijker te behandelen zijn.

Levenskwaliteit en zelfmanagement

De bereidheid van de persoon om actief deel te nemen aan zelfmanagement en levensstijlaanpassingen kan de prognose positief beïnvloeden. Het begrijpen van de aandoening, het volgen van medische adviezen en het nemen van voorzorgsmaatregelen zijn belangrijk.

Ondersteuningssystemen en hulpmiddelen

Voor mensen met een visuele beperking kan het gebruik van ondersteuningssystemen en mobiliteitshulpmiddelen, zoals een geleidehond en witte stok, de prognose verbeteren door de veiligheid te vergroten.

Duizeligheid is een veelvoorkomend symptoom en kan variëren in ernst en duur. Voor sommige mensen kan duizeligheid een tijdelijk probleem zijn dat goed reageert op behandeling, terwijl anderen mogelijk langdurige zorg en ondersteuning nodig hebben.

Complicaties

Onbehandelde duizeligheid kan leiden tot aanzienlijke complicaties, met name bij mensen met een visuele beperking. Deze complicaties kunnen variëren van lichte ongemakken tot ernstige gevolgen voor de gezondheid en de kwaliteit van leven. Enkele potentiële complicaties zijn:

Valincidenten

Duizeligheid kan leiden tot onstabiel lopen en coördinatieproblemen, waardoor het risico op valincidenten toeneemt. Voor mensen met een visuele beperking kan dit bijzonder gevaarlijk zijn, aangezien ze zich al in een omgeving bevinden waar oriëntatie en mobiliteit uitdagingen met zich meebrengen.

Verwondingen

Valincidenten als gevolg van duizeligheid kunnen leiden tot verwondingen zoals kneuzingen, fracturen en hoofdletsel. Mensen met een visuele beperking lopen mogelijk een groter risico op dergelijke verwondingen, omdat ze moeilijker obstakels kunnen detecteren en vermijden.

Verminderde mobiliteit

Herhaalde valincidenten als gevolg van duizeligheid kunnen leiden tot een verminderde mobiliteit. Dit kan het vermogen om zelfstandig te functioneren en deel te nemen aan dagelijkse activiteiten beperken.

Psychologische impact

Onbehandelde duizeligheid kan leiden tot angst en een depressie, wat op zijn beurt de psychische gezondheid verder kan ondermijnen en de kwaliteit van leven kan verminderen.

Sociale isolatie

Als gevolg van de angst voor valincidenten en duizeligheid, kunnen mensen met een visuele beperking sociale activiteiten vermijden en zich isoleren. Dit kan leiden tot een gebrek aan sociale interactie en ondersteuning.

Verlies van zelfstandigheid

Het toenemende risico op valincidenten en de daaruit voortvloeiende verwondingen kunnen leiden tot een verlies van zelfstandigheid. Mensen met een visuele beperking hebben vaak behoefte aan hun mobiliteit en onafhankelijkheid.

Preventie

Preventie speelt een cruciale rol bij het behandelen van duizeligheid bij mensen met een visuele beperking. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van preventie:

Behandeling van onderliggende medische aandoeningen

Het identificeren en effectief behandelen van onderliggende medische aandoeningen die duizeligheid kunnen veroorzaken, is essentieel. Dit omvat regelmatige medische controles en het volgen van voorgeschreven behandelingen. Het is belangrijk dat mensen met een visuele beperking hun gezondheid nauwlettend in de gaten houden en samenwerken met zorgverleners.

Medicatiebeheer

Als medicijnen een rol spelen bij duizeligheid, is het van groot belang om de medicatie strikt volgens voorschrift in te nemen. Dit omvat het begrijpen van mogelijke bijwerkingen en het melden van eventuele ongewenste effecten aan een zorgverlener.

Valpreventie

Valincidenten zijn een veelvoorkomende complicatie van duizeligheid. Mensen met een visuele beperking moeten speciale aandacht besteden aan valpreventie. Dit kan onder meer het gebruik van mobiliteitshulpmiddelen, zoals een witte stok en geleidehond, omvatten, evenals het verwijderen van obstakels in hun leefomgeving.

Levensstijlaanpassingen

Het aanpassen van de levensstijl kan de kans op duizeligheid verminderen. Dit kan onder andere het matigen van alcoholgebruik, het stoppen met roken en het verminderen van stress omvatten.

Bier wordt in glas gegoten

Bier wordt in glas gegoten

Psychologische ondersteuning

Het aanpakken van de psychologische impact van duizeligheid is ook een vorm van preventie. Dit kan het zoeken naar psychologische ondersteuning en het leren van copingmechanismen omvatten.

Educatie en bewustzijn

Het vergroten van bewustzijn over duizeligheid en het belang van een vroege behandeling kan bijdragen aan preventie. Mensen met een visuele beperking moeten goed geïnformeerd zijn over hun gezondheidstoestand en weten hoe ze moeten handelen als ze symptomen van duizeligheid ervaren.

Omgaan met duizeligheid in het dagelijks leven

Omgaan met duizeligheid in het dagelijks leven, met name voor mensen met een visuele beperking, kan een uitdaging zijn. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van het behandelen van duizeligheid in het dagelijks leven:

Psychologische ondersteuning

Duizeligheid kan emotionele stress en angst veroorzaken. Het zoeken naar psychologische ondersteuning, zoals counseling of therapie, kan mensen helpen omgaan met de psychische impact van duizeligheid.

Compensatiestrategieën

Het aanleren van compensatiestrategieën is van groot belang. Dit kan onder meer bestaan uit het gebruik van een witte stok en mobiliteitshulpmiddelen om obstakels te detecteren en valincidenten te voorkomen. Mensen met een visuele beperking kunnen leren om hun evenwicht te bewaren door zich vast te houden aan leuningen of andere stabiele structuren.

Zelfbewustzijn

Het is essentieel dat mensen met duizeligheid zelfbewust zijn en weten wanneer ze zich niet comfortabel voelen. Dit kan hen helpen om voorzichtiger te zijn in hun bewegingen en activiteiten.

Levensstijlaanpassingen

Het aanpassen van de levensstijl kan de impact van duizeligheid verminderen. Dit omvat het matigen van alcoholgebruik, het vermijden van situaties met overmatige hitte of uitdroging, en het omgaan met stress.

Communicatie met zorgverleners

Regelmatige communicatie met zorgverleners is belangrijk. Mensen met een visuele beperking moeten openlijk met hun zorgverleners praten over hun duizeligheidssymptomen en eventuele veranderingen in hun toestand melden.

Oefening en mobiliteitstraining

Oefenprogramma’s gericht op evenwicht en coördinatie kunnen helpen bij het verbeteren van de fysieke capaciteiten en het verminderen van duizeligheid. Mobiliteitstraining kan mensen helpen zelfverzekerd te bewegen in verschillende omgevingen.

Veiligheid prioriteit geven

Veiligheid moet altijd de hoogste prioriteit hebben. Dit omvat het vermijden van risicovolle situaties en het gebruik van mobiliteitshulpmiddelen om vallen te voorkomen.

Meer informatie

Bronvermeldingen:

 • Peterka, R. J. (2018). Sensory integration for human balance control. In: Handbook of Clinical Neurology, Vol. 159, 45-64.
 • Venhovens, J., Meulenhoff, P. C., Wit, H. P., & Wuyts, F. L. (2019). Vertigo in people with acquired or degenerative vision loss: a review.
 • Sauer, S. L., Keiner, A. J., & Wright, B. A. (2015). Hearing in the real world: the neural processing of informative and uninformative spatial cues.
 • Best, C. (2014). The incidence and prevalence of disorientation and related symptoms in patients with scotoma.
 • Elliott, S., & du Feu, M. (2020). The relationship between visual impairment and depression: a qualitative investigation.
 • Scott, A., & Stemplewski, K. (2015). The relationship between dizziness, disability, and physical activity in individuals with multiple sclerosis.
 • Borenstein, M., Archbold, S., & Sung, Y. K. (2014). Hearing loss in the elderly: Impact on mental health and quality of life.
 • Furman, J. M., Balaban, C. D., & Jacob, R. G. (2018). Psychiatric comorbidity and dizziness: the state of the art.
 • Bösner, S., Schwarm, S., & Grevenrath, P. (2015). Prevalence, aetiologies and prognosis of the symptom dizziness in primary care—a systematic review.
 • Harréus, U., Fechner, C., & Schick, B. (2019). The physical and psychosocial burden of vertigo and dizziness in the elderly: a population-based study.
 • Best, C., Lange, A. E., & Buchholz, J. M. (2020). Treatment of dizziness: an interdisciplinary update.
Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 13 mei 2024 – 07:24