Diplopie (dubbelzien)

Inhoudsopgave

Prevalentie van diplopie

Diplopie, ook wel bekend als dubbelzien, is een visueel fenomeen waarbij een persoon één object als twee afzonderlijke beelden ziet. Dit kan een complex en verontrustend probleem zijn, aangezien het de perceptie van de omgeving ernstig kan verstoren en de levenskwaliteit van een persoon aanzienlijk kan aantasten. In deze tekst richten we ons op de prevalentie van diplopie in België en Nederland, waarbij we dieper ingaan op de omvang van dit gezondheidsprobleem en enkele relevante factoren die hiermee verband houden.

België

In België is er beperkte specifieke epidemiologische informatie beschikbaar met betrekking tot de prevalentie van diplopie. De gegevens variëren afhankelijk van de leeftijdsgroep, de onderliggende oorzaken en de geografische locatie. Over het algemeen wordt diplopie als een relatief zeldzaam symptoom beschouwd, maar het kan zich voordoen als gevolg van verschillende aandoeningen, waaronder oogspieraandoeningen, neurologische aandoeningen, traumatisch letsel, en andere medische problemen. Een beter begrip van de prevalentie in België vereist echter gedetailleerdere studies en gegevensverzameling.

Nederland

In Nederland is er iets meer informatie beschikbaar over de prevalentie van diplopie, hoewel deze informatie nog steeds beperkt is. Diplopie wordt hier ook beschouwd als een relatief zeldzaam verschijnsel. Er zijn geen exacte cijfers beschikbaar die de frequentie van diplopie in de gehele Nederlandse bevolking vaststellen. Het komt vaak voor als een symptoom bij specifieke aandoeningen zoals strabisme (scheelzien) en neurologische aandoeningen.

Verschillende vormen van strabisme (scheelzien)

Verschillende vormen van strabisme (scheelzien)

Oorzaken van dubbel zicht

Strabisme

Strabisme, ook wel scheelzien genoemd, is een van de meest voorkomende oorzaken van diplopie. Bij strabisme zijn de ogen niet goed uitgelijnd, waardoor ze niet op hetzelfde punt in de ruimte zijn gericht. Dit leidt tot dubbelzien omdat de beelden die elk oog ziet, niet op elkaar zijn afgestemd.

Neurologische aandoeningen

Verschillende neurologische aandoeningen, zoals een beroerte, een traumatisch hersenletsel, hersentumoren en multiple sclerose, kunnen de zenuwen die de oogspieren aansturen, aantasten. Wanneer deze zenuwen niet goed functioneren, kunnen de oogspieren niet correct samenwerken, wat diplopie veroorzaakt.

Refractieproblemen

Refractieproblemen verwijzen naar afwijkingen in de breking van licht in het oog, zoals bijziendheid (myopie), verziendheid (hypermetropie) of astigmatisme. Als deze problemen niet gecorrigeerd worden met een bril of lenzen, kan dit leiden tot diplopie.

Oogaandoeningen

Bepaalde oogaandoeningen, zoals cataracten (vertroebeling van de ooglens) en keratoconus (kegelvormige vervorming van het hoornvlies), kunnen diplopie veroorzaken. Deze aandoeningen verstoren de normale breking van licht in het oog.

Trauma

Een hoofdletsel, zoals een klap op het hoofd, kan de oogspieren beschadigen of de zenuwen die ze aansturen aantasten. Dit kan resulteren in tijdelijke of permanente diplopie.

Risicofactoren

Naast de specifieke oorzaken zijn er enkele risicofactoren die de kans op het ontwikkelen van diplopie kunnen vergroten:

Leeftijd

Ouderen hebben over het algemeen een verhoogd risico op diplopie, omdat veroudering kan leiden tot veranderingen in de oogspieren en de oogzenuwen.

Familiale geschiedenis

Als diplopie of andere oogproblemen in de familie voorkomen, kan dit het risico op de aandoening verhogen, vooral als er genetische componenten bij betrokken zijn.

Neurologische aandoeningen

Personen met neurologische aandoeningen zoals een beroerte of multiple sclerose lopen een verhoogd risico op diplopie als gevolg van de impact van deze aandoeningen op de oogzenuwen en -spieren.

Ongecorrigeerde refractieproblemen

Het niet corrigeren van refractieproblemen, zoals bijziendheid (myopie) of verziendheid, kan de kans op diplopie vergroten.

Hoofdletsel

Een voorgeschiedenis van hoofdletsel, zoals een val of een ongeval, kan het risico op diplopie verhogen, vooral als er schade aan de oogspieren of zenuwen is opgetreden.

Diplopie kan een symptoom zijn van verschillende onderliggende aandoeningen, en de behandeling ervan is afhankelijk van de specifieke oorzaak. Personen die diplopie ervaren of een verhoogd risico lopen, moeten altijd medisch advies inwinnen om de juiste diagnose en behandeling te ontvangen. Het vroegtijdig identificeren en aanpakken van de oorzaak is essentieel om verdere complicaties te voorkomen en de levenskwaliteit te verbeteren.

Erfelijkheid van dubbel zicht

Diplopie, ook wel bekend als dubbelzien, is een visuele aandoening waarbij een persoon twee overlappende beelden van hetzelfde object ziet. Erfelijkheid speelt bij diplopie meestal geen directe rol bij de ontwikkeling van de aandoening, maar er zijn enkele uitzonderingen en overwegingen met betrekking tot genetische aanleg die de moeite van het bespreken waard zijn.

Geen directe erfelijke component

In de meeste gevallen is diplopie geen aandoening die van ouder op kind wordt doorgegeven via genetische overerving, zoals sommige andere oogaandoeningen dat wel kunnen zijn. Het ontstaat meestal als gevolg van fysiologische of neurologische veranderingen in de oogspieren, zenuwen of visuele systemen. Deze veranderingen kunnen worden veroorzaakt door factoren zoals strabisme, neurologische aandoeningen, refractieproblemen of traumatisch letsel aan het hoofd.

Uitzonderingen en aandachtspunten

Hoewel de meeste gevallen van diplopie niet direct worden beïnvloed door erfelijkheid, kunnen er enkele uitzonderingen zijn:

Genetische predispositie

Sommige families kunnen een genetische predispositie hebben voor bepaalde oogaandoeningen die diplopie kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld, als er binnen een familie een geschiedenis is van strabisme, een van de veelvoorkomende oorzaken van diplopie, kan dit de kans vergroten dat andere familieleden ook strabisme ontwikkelen.

Genetische syndromen

Sommige genetische syndromen, zoals het Duane-syndroom en het Möbius-syndroom, kunnen gepaard gaan met oogspierafwijkingen die dubbelzien kunnen veroorzaken. Deze syndromen worden veroorzaakt door genetische mutaties en kunnen van ouder op kind worden overgedragen.

Erfelijke refractieproblemen

Bepaalde refractieproblemen, zoals bijziendheid (myopie) en verziendheid (hypermetropie), kunnen genetische oorzaken hebben. Als deze problemen binnen een familie voorkomen, kunnen ze de kans op diplopie vergroten als ze niet adequaat worden gecorrigeerd.

Zelfs als er een erfelijke component aanwezig is, kunnen andere niet-genetische factoren nog steeds een grote rol spelen bij de ontwikkeling van diplopie. Om de aandoening effectief te begrijpen en behandelen, is het noodzakelijk om naar de specifieke oorzaak te kijken en individuele gevallen te evalueren.

Personen met een familiegeschiedenis van oogaandoeningen of diplopie-gerelateerde problemen moeten regelmatig oogonderzoeken ondergaan en eventuele refractieproblemen corrigeren om het risico op dubbelzien te verminderen. In gevallen waarin er genetische syndromen in het spel zijn, kan genetisch advies en counseling nuttig zijn om de risico’s te begrijpen en te behandelen.

Soorten dubbelzien

Diplopie, of dubbelzien, kan in verschillende vormen voorkomen, afhankelijk van de oorzaak en de aard van de aandoening. Hier zijn enkele veelvoorkomende soorten diplopie:

 1. Binoculaire Diplopie: Dit is de meest voorkomende vorm van diplopie. Het treedt op wanneer beide ogen niet goed samenwerken en daarom afzonderlijke beelden van een enkel object zien. Binoculaire diplopie kan worden veroorzaakt door problemen met de oogspieren, zenuwen of de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het coördineren van oogbewegingen.
 2. Monoculaire Diplopie: In tegenstelling tot binoculaire diplopie, treedt monoculaire diplopie op wanneer slechts één oog afzonderlijke beelden van een enkel object ziet. Dit kan het gevolg zijn van oogheelkundige problemen zoals cataract, astigmatisme, maculadegeneratie of andere refractieproblemen.
 3. Intermittente Diplopie: Sommige mensen ervaren diplopie op willekeurige momenten en niet constant. Dit staat bekend als intermittente diplopie en kan worden veroorzaakt door vermoeidheid van de oogspieren, stress of andere tijdelijke factoren.
 4. Constante Diplopie: Bij constante diplopie zien personen voortdurend dubbele beelden, ongeacht waar ze naar kijken. Dit kan wijzen op ernstigere oogspieraandoeningen of neurologische problemen.
 5. Horizontale Diplopie: Hierbij verschijnen de dubbele beelden naast elkaar, horizontaal ten opzichte van het ene oog ten opzichte van het andere. Horizontale diplopie kan duiden op een probleem met de horizontale oogspieren.
 6. Verticale Diplopie: Bij verticale diplopie verschijnen de dubbele beelden boven of onder elkaar. Dit kan worden veroorzaakt door problemen met de verticale oogspieren.
 7. Scheve Diplopie: Bij scheve diplopie verschijnen de dubbele beelden in een schuine of diagonale richting. Dit kan wijzen op complexe oogspierproblemen.

De specifieke aard van de diplopie kan artsen helpen bij het identificeren van de onderliggende oorzaak en het plannen van de juiste behandeling. Bij de diagnose van diplopie is een grondig oogonderzoek en soms aanvullende neurologische tests vaak noodzakelijk om het type diplopie vast te stellen en de beste benadering voor behandeling te bepalen.

Symptomen

Diplopie, ook wel bekend als dubbelzien, is een visuele aandoening waarbij personen twee afzonderlijke beelden van een enkel object zien, in plaats van het normale enkele beeld. Deze aandoening kan variëren in ernst en duur, en de symptomen kunnen verschillen afhankelijk van de oorzaak van de diplopie. Hieronder worden de belangrijkste symptomen van diplopie beschreven:

Dubbele beelden

Het meest opvallende symptoom van diplopie is het zien van twee afzonderlijke beelden van hetzelfde object. Deze dubbele beelden kunnen zich horizontaal, verticaal, of diagonaal ten opzichte van elkaar bevinden, afhankelijk van de aard van de oogafwijking of de onderliggende oorzaak. Het kan lijken alsof de twee beelden zich dicht bij elkaar bevinden of ver uit elkaar liggen.

Verandering met oogbedekking

Een belangrijk diagnostisch kenmerk van diplopie is dat de dubbele beelden vaak verdwijnen of veranderen wanneer één oog wordt afgedekt. Wanneer een persoon met diplopie een van zijn ogen bedekt, kan hij meestal het enkele beeld herstellen, wat aangeeft dat de dubbele beelden het gevolg zijn van een probleem met de oogcoördinatie.

Variabiliteit van de symptomen

De ernst van diplopie kan variëren, en sommige personen ervaren het alleen in bepaalde situaties of wanneer ze vermoeid zijn. Bijvoorbeeld, wanneer de oogspieren die verantwoordelijk zijn voor het richten van de ogen snel vermoeid raken, kan diplopie optreden. Deze variabiliteit kan de diagnose en behandeling van diplopie bemoeilijken.

Hoofdpijn en oogvermoeidheid

Personen met diplopie kunnen vaak klagen over hoofdpijn en oogvermoeidheid, vooral wanneer ze proberen zich te concentreren op objecten. De inspanning die nodig is om de dubbele beelden te onderdrukken en één enkel beeld te zien, kan leiden tot ongemak en pijn in het hoofd en de ogen.

Problemen met diepteperceptie

Diplopie kan leiden tot problemen met diepteperceptie en coördinatie. Personen kunnen moeite hebben met het inschatten van afstanden en het grijpen van voorwerpen. Dit kan hun algehele kwaliteit van leven aantasten, vooral als ze autorijden of andere activiteiten uitvoeren die precisie vereisen.

Andere visuele symptomen

Soms gaan diplopie gepaard met andere visuele symptomen, zoals wazig zien, vervormde beelden, of lichtgevoeligheid. Deze symptomen kunnen het gevolg zijn van de onderliggende oorzaak van diplopie en kunnen variëren van persoon tot persoon.

Diplopie is een symptoom en geen op zichzelf staande aandoening. De symptomen van diplopie kunnen wijzen op verschillende onderliggende oorzaken, variërend van problemen met de oogspieren en oogzenuwen tot neurologische aandoeningen. Daarom is een grondige evaluatie door een oogarts of neuroloog noodzakelijk om de specifieke oorzaak van diplopie vast te stellen en de juiste behandeling te bepalen.

Lichamelijke gevolgen

Diplopie, ook wel bekend als dubbelzien, is een visuele aandoening waarbij personen twee afzonderlijke beelden van een enkel object zien. Hoewel diplopie in de eerste plaats een visueel probleem lijkt te zijn, heeft het aanzienlijke lichamelijke gevolgen voor de personen die eraan lijden. Deze gevolgen kunnen variëren afhankelijk van de ernst van de aandoening en de specifieke oorzaak van de diplopie. Hieronder worden enkele van de belangrijkste lichamelijke gevolgen van diplopie beschreven:

Verminderde coördinatie

Personen met diplopie hebben vaak moeite om beide ogen op hetzelfde punt te richten, wat kan leiden tot een verminderde coördinatie. Dit kan hun algehele motorische vaardigheden aantasten, waaronder de mogelijkheid om nauwkeurig te bewegen, te grijpen en te balanceren. Als gevolg hiervan kunnen ze problemen ervaren bij dagelijkse activiteiten zoals lopen, traplopen en het uitvoeren van fijne motorische taken.

Risico op Vallen

Vanwege de verminderde coördinatie en diepteperceptie die gepaard gaan met diplopie, lopen personen met deze aandoening een verhoogd risico op vallen en letsel. Ze hebben moeite om afstanden correct in te schatten en obstakels te vermijden, wat kan leiden tot struikelen en vallen. Dit kan resulteren in kneuzingen, fracturen en andere verwondingen.

Beperkingen in mobiliteit

Diplopie kan de mobiliteit van personen beperken, vooral als ze buiten zijn. Ze kunnen aarzelen om deel te nemen aan activiteiten zoals wandelen, fietsen of autorijden vanwege de uitdagingen die dubbelzien met zich meebrengt. Dit kan hun vermogen om zelfstandig te functioneren aanzienlijk beperken en hun kwaliteit van leven verminderen.

Vermoeidheid

Het onderdrukken van dubbelzien en proberen één enkel beeld te zien, vergt extra inspanning van de oogspieren en het visuele systeem. Dit kan leiden tot vermoeidheid, niet alleen in de ogen, maar ook in het hele lichaam. Personen met diplopie ervaren vaak snellere vermoeidheid dan anderen, vooral tijdens visueel veeleisende taken zoals lezen of tv kijken.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Hoofdpijn

De constante inspanning om dubbelzien te corrigeren en een enkel beeld te zien, kan leiden tot frequente hoofdpijn. Deze hoofdpijn kan variëren in intensiteit, maar het kan een chronisch probleem worden voor personen met diplopie. De hoofdpijn kan zich uitstrekken tot het voorhoofd, de slapen en de achterkant van het hoofd.

Verminderde kwaliteit van leven

Als gevolg van de lichamelijke gevolgen van diplopie, zoals verminderde mobiliteit, vermoeidheid en hoofdpijn, ervaren personen vaak een verminderde kwaliteit van leven. Ze kunnen beperkt zijn in hun dagelijkse activiteiten en sociale participatie. Dit kan leiden tot gevoelens van frustratie, isolatie en een depressie.

Het is van vitaal belang om te begrijpen dat de lichamelijke gevolgen van diplopie sterk variëren van persoon tot persoon, afhankelijk van de ernst van de aandoening en de specifieke oorzaak. Daarom is het belangrijk dat personen met diplopie professionele medische hulp zoeken om de onderliggende oorzaak vast te stellen en een geschikte behandeling te krijgen. Adequate behandeling kan helpen bij het verminderen van de lichamelijke gevolgen en het verbeteren van de kwaliteit van leven voor personen met diplopie.

Psychische gevolgen

Diplopie, de visuele aandoening waarbij personen dubbelzien ervaren, heeft niet alleen lichamelijke gevolgen, maar kan ook aanzienlijke psychische gevolgen hebben voor de personen die eraan lijden. Het kan een uitdagende en verstorende impact hebben op hun emotionele welzijn, zelfbeeld en algemene levenskwaliteit. Hieronder worden de psychische gevolgen van diplopie uitgebreid besproken:

Emotionele stress en angst

Personen met diplopie ervaren vaak emotionele stress en angst als gevolg van hun visuele beperking. Ze kunnen zich zorgen maken over de oorzaak van hun dubbelzien, de mogelijke progressie ervan en de impact op hun dagelijks leven. De onzekerheid over hun gezichtsvermogen kan leiden tot constante bezorgdheid en angst.

Depressie

De chronische aard van diplopie kan bijdragen aan het ontwikkelen van depressieve symptomen bij sommige personen. Het constante gevoel van dubbelzien en de moeilijkheden bij dagelijkse activiteiten kunnen leiden tot gevoelens van hopeloosheid en neerslachtigheid. Een depressie kan op zijn beurt de motivatie en het vermogen om te genieten van het leven verminderen.

Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Diplopie kan het zelfbeeld en zelfvertrouwen van personen aantasten. Ze kunnen zich zelfbewust voelen over hun aandoening en hoe anderen op hen reageren. Dit kan leiden tot isolatie en het vermijden van sociale situaties, wat op zijn beurt hun zelfvertrouwen verder kan ondermijnen.

Sociale terugtrekking

Om mogelijke vernedering of ongemakkelijke situaties te vermijden, kunnen personen met diplopie ervoor kiezen om zich sociaal terug te trekken. Ze vermijden misschien sociale evenementen, werkgerelateerde activiteiten of zelfs simpele dagelijkse interacties. Dit kan leiden tot eenzaamheid en een gebrek aan sociale ondersteuning.

Stress op relaties

De psychische gevolgen van diplopie kunnen ook stress veroorzaken in persoonlijke relaties. Familie en vrienden kunnen proberen te begrijpen wat hun dierbare doormaakt, maar misverstanden en frustraties kunnen ontstaan. Het kan ook leiden tot veranderingen in dynamiek binnen relaties.

Beperkingen in levenskwaliteit

Diplopie kan aanzienlijke beperkingen opleggen aan de algemene levenskwaliteit van personen. Simpele dagelijkse taken zoals lezen, autorijden, televisie kijken of werken kunnen uitdagingen worden. Deze beperkingen kunnen leiden tot gevoelens van hulpeloosheid en frustratie.

Copingmechanismen

Personen met diplopie ontwikkelen vaak verschillende copingmechanismen om met de psychische gevolgen om te gaan. Sommigen leren bijvoorbeeld om hun hoofd op een bepaalde manier te draaien om het dubbelzien te verminderen. Hoewel deze tips helpen bij het omgaan met de visuele symptomen, kunnen ze ook leiden tot fysieke ongemakken en vermoeidheid.

De psychische gevolgen van diplopie zijn afhankelijk van factoren zoals de ernst van de aandoening, de duur van de symptomen en de persoonlijke veerkracht van elke persoon. Omgaan met deze psychische gevolgen kan een integraal onderdeel zijn van de totale behandeling van diplopie, waarbij professionele begeleiding en ondersteuning van geestelijke gezondheid waardevol kunnen zijn voor personen met deze aandoening. Adequate psychologische ondersteuning kan helpen bij het verminderen van angst, een depressie en het verbeteren van het emotionele welzijn van personen met diplopie.

Diagnose en (Oog)onderzoeken voor Diplopie

Diplopie, ook wel bekend als dubbelzien, is een visuele aandoening die een grondige diagnose en evaluatie vereist om de oorzaak vast te stellen en een geschikte behandeling te bepalen. Hieronder wordt uitgebreid besproken hoe diplopie wordt gediagnosticeerd en welke oogonderzoeken en evaluaties kunnen worden uitgevoerd:

Anamnese en symptoombeoordeling

De diagnose van diplopie begint meestal met een grondige anamnese, waarbij een zorgverlener de medische geschiedenis van de persoon verzamelt en specifiek vraagt naar de aard, duur en ernst van de symptomen. Dit omvat vragen over wanneer de persoon voor het eerst dubbelzien begon te ervaren en of er triggers zijn die het dubbelzien verergeren of verbeteren.

Oogonderzoek

Een uitgebreid oogonderzoek is essentieel voor de diagnose van diplopie. Dit omvat het controleren van de gezichtsscherpte van elke afzonderlijke oog (gezichtsscherptemting), oogbewegingen, pupilverwijding en -reactie op licht, evenals een fundoscopie om het netvlies en de oogzenuw te beoordelen.

Oogspiertesten

Oogspiertesten, ook wel orthoptische onderzoeken genoemd, worden uitgevoerd om de functie en coördinatie van de oogspieren te beoordelen. Dit omvat het volgen van bewegende objecten met de ogen en het beoordelen van het vermogen van de ogen om zich te richten op verschillende afstanden.

Patiëntgerichte evaluatie

Het is cruciaal om de ervaring van de persoon met diplopie te begrijpen. Hierbij wordt gevraagd naar de richting van het dubbelzien (horizontaal, verticaal, diagonaal), de afstand waarop het dubbelzien optreedt en of er sprake is van een tijdsgebonden patroon (bijvoorbeeld constant versus intermitterend). Dit helpt bij het bepalen van de mogelijke oorzaken.

Beeldvormingsonderzoeken

In sommige gevallen kunnen beeldvormingsonderzoeken zoals magnetische resonantie beeldvorming (MRI) of computertomografie (CT) van de hersenen en oogkas nodig zijn om structurele afwijkingen of aandoeningen te identificeren die diplopie kunnen veroorzaken. Deze omvatten tumoren, aneurysma’s of andere afwijkingen in het visuele pad.

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek, zoals een compleet bloedbeeld (CBC) en bloedchemie, kan worden uitgevoerd om systemische aandoeningen of metabole stoornissen te identificeren die diplopie kunnen veroorzaken. Dit kan helpen bij het uitsluiten van onderliggende medische oorzaken.

Consultatie met specialist

In sommige gevallen kan het nodig zijn om een oogarts (oftalmoloog) of een neuroloog te raadplegen voor gespecialiseerde evaluaties. Neurologische aandoeningen kunnen ook diplopie veroorzaken, en een grondig neurologisch onderzoek kan helpen bij het bepalen van de onderliggende oorzaak.

Dubbelbeeldaagproeven

Soms kan de diagnose van diplopie worden bevestigd door middel van dubbelbeeldaagproeven, waarbij de persoon naar specifieke objecten kijkt terwijl hun ogen worden gevolgd om te zien of ze twee afzonderlijke beelden waarnemen.

De diagnose van diplopie is vaak complex vanwege de verscheidenheid aan mogelijke oorzaken, variërend van oogspieraandoeningen tot neurologische problemen. Daarom is een grondige evaluatie en samenwerking tussen verschillende medische professionals vaak noodzakelijk om de exacte oorzaak vast te stellen. Zodra de diagnose is gesteld, kan de behandeling worden aangepast aan de specifieke behoeften van de persoon met diplopie.

Behandelingen van diplopie

Diplopie, ook wel dubbelzien genoemd, kan aanzienlijke hinder veroorzaken in het dagelijks leven van personen die eraan lijden. De behandeling van diplopie kan zowel medische als psychische benaderingen omvatten, afhankelijk van de onderliggende oorzaak en de ernst van de aandoening. Hieronder worden de verschillende behandelingsmodaliteiten in detail besproken:

Medische behandelingen

Bril of contactlenzen

In sommige gevallen kan diplopie worden gecorrigeerd met behulp van een aangepaste bril of contactlenzen. Deze corrigeren refractieve fouten, zoals astigmatisme, die dubbelzien kunnen veroorzaken.

Prismabril

Prismabrillen zijn speciale brillen met prismatische glazen die het licht op een zodanige manier buigen dat de beelden samenkomen en dubbelzien wordt verminderd. Ze worden vaak voorgeschreven voor mensen met oogspieraandoeningen.

Oogpleisters of occlusie (oog afplakken)

Bij sommige vormen van diplopie kan occlusie, het afplakken van een van de ogen, worden aanbevolen om een enkel, enkelvoudig beeld te herstellen. Dit wordt vaak gebruikt bij kinderen met amblyopie (lui oog).

Chirurgische correctie

Als diplopie wordt veroorzaakt door een oogaandoening zoals strabisme (scheelzien), kan chirurgische correctie nodig zijn om de oogspieren te herpositioneren en de uitlijning te herstellen.

Behandeling van onderliggende oorzaken

Als diplopie wordt veroorzaakt door een onderliggende medische aandoening, zoals een tumor of neurologische aandoening, kan de behandeling gericht zijn op het aanpakken van die oorzaak, wat mogelijk een operatie, medicatie of andere medische procedures kan omvatten.

Psychische behandelingen

Psychotherapie

Voor sommige personen met diplopie kan de aandoening leiden tot psychische stress, angst en een depressie. Psychotherapie, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), kan helpen bij het omgaan met deze psychische gevolgen en het ontwikkelen van tips om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Ondersteuningsgroepen

Deelnemen aan ondersteuningsgroepen voor mensen met diplopie kan nuttig zijn, omdat het personen de kans biedt om ervaringen te delen, emotionele steun te vinden en te leren van anderen die dezelfde uitdagingen doormaken.

Revalidatie en functionele aanpassingen

Een revalidatiespecialist (BE en NL) kan personen met diplopie helpen bij het ontwikkelen van technieken en tips om beter om te gaan met de visuele beperking. Dit kan onder meer training omvatten om de hersenen te helpen zich aan te passen aan dubbelzien.

Combinatie van behandelingen

In veel gevallen is een combinatie van medische en psychische behandelingen nodig om de best mogelijke resultaten te bereiken. De keuze voor de juiste behandeling hangt af van de onderliggende oorzaak van diplopie, de ernst van de symptomen en de persoonlijke behoeften van de persoon.

De behandeling van diplopie sterk hangt af van de specifieke situatie van de persoon en dat de aanpak op maat wordt gemaakt om aan hun behoeften te voldoen. Een vroege diagnose en behandeling kunnen de kans op succesvolle beheersing van de aandoening vergroten en de kwaliteit van leven verbeteren voor personen met diplopie. Samenwerking tussen oogartsen, neurologen, psychotherapeuten en andere zorgverleners is vaak essentieel om een holistische benadering van de zorg te waarborgen.

Prognose van diplopie

Diplopie, beter bekend als dubbelzien, kan variëren in ernst en duur, afhankelijk van de onderliggende oorzaak en de effectiviteit van de behandeling. De prognose voor personen met diplopie is divers en kan variëren van tijdelijk tot langdurig, van mild tot ernstig, en van herstelbaar tot onomkeerbaar. Verschillende factoren spelen een cruciale rol bij het bepalen van de prognose, zoals hieronder besproken:

Onderliggende oorzaak

De prognose wordt in grote mate beïnvloed door de specifieke oorzaak van diplopie. Als dubbelzien het gevolg is van een voorbijgaande aandoening, zoals een alcoholintoxicatie of een bijwerking van medicatie, kan de prognose gunstig zijn. Zodra de oorzaak is aangepakt of de medicatie is gestaakt, kan het dubbelzien verdwijnen zonder blijvende gevolgen.

In gevallen waarbij diplopie wordt veroorzaakt door ernstigere aandoeningen, zoals een hersentumor, beroerte of ernstig oogletsel, kan de prognose minder gunstig zijn. In dergelijke gevallen is het herstelproces vaak langdurig en onvoorspelbaar.

Effectiviteit van de behandeling

De snelheid en mate van herstel bij diplopie zijn sterk afhankelijk van de effectiviteit van de gekozen behandeling. Als de onderliggende oorzaak van dubbelzien succesvol kan worden behandeld, kan het herstel volledig zijn. Bijvoorbeeld, als diplopie wordt veroorzaakt door een correcteerbare oogaandoening, zoals cataract of strabisme (scheelzien), kan een chirurgische behandeling leiden tot een volledig herstel van het normale zicht.

Voor sommige personen kan de behandeling van diplopie echter complexer zijn en betrokkenheid van meerdere zorgverleners vereisen, zoals oogartsen, neurologen en psychotherapeuten. In gevallen van niet-corrigeerbare oorzaken, zoals permanente oogspierschade na een trauma, kan de behandeling gericht zijn op het beheersen van de symptomen en het aanleren van compenserende tips om de levenskwaliteit te verbeteren.

Tijdige diagnose en behandeling

Een vroege diagnose en een snelle behandeling spelen een cruciale rol bij het bepalen van de prognose van diplopie. Als diplopie niet onmiddellijk wordt herkend en behandeld, kunnen complicaties optreden en kan de aandoening verergeren. Daarom is het essentieel om bij de eerste tekenen van dubbelzien medische hulp in te schakelen.

Individuele verschillen

Ieder persoon met diplopie is uniek, en individuele factoren, zoals leeftijd, algehele gezondheid en de aanwezigheid van andere medische aandoeningen, kunnen de prognose beïnvloeden. Wat voor de ene persoon werkt, werkt mogelijk niet voor een ander, en sommige personen kunnen zich beter aanpassen aan dubbelzien dan anderen.

Levenskwaliteit en psychosociale ondersteuning

De prognose kan ook worden beïnvloed door de mate waarin een persoon met diplopie psychosociale ondersteuning ontvangt en zijn of haar levenskwaliteit kan behouden. Psychotherapie en ondersteuningsgroepen kunnen personen met diplopie helpen bij het omgaan met de psychische gevolgen en het ontwikkelen van veerkracht om zo normaal mogelijk te blijven functioneren.

Diplopie is een aandoening waarbij de prognose sterk afhankelijk is van de specifieke omstandigheden van de persoon. Een grondige evaluatie door zorgverleners en een individueel behandelplan zijn essentieel om de best mogelijke prognose te bereiken en de levenskwaliteit van personen met diplopie te verbeteren. Het is ook van groot belang om realistische verwachtingen te hebben en te begrijpen dat sommige vormen van dubbelzien permanent kunnen zijn.

Complicaties van diplopie

Diplopie, oftewel dubbelzien, kan verschillende complicaties met zich meebrengen die de levenskwaliteit van personen met deze aandoening aanzienlijk kunnen aantasten. Het is van essentieel belang om deze complicaties te begrijpen en proactief te behandelen om de best mogelijke zorg te bieden aan personen met diplopie.

Verminderde levenskwaliteit

Een van de meest voorkomende complicaties van diplopie is een verminderde levenskwaliteit. Dubbelzien kan dagelijkse activiteiten bemoeilijken, zoals lezen, autorijden, tv-kijken en zelfs lopen. Dit kan leiden tot frustratie, isolatie en een gevoel van hulpeloosheid bij de betrokken persoon.

Veiligheidsrisico’s

Diplopie kan ook veiligheidsrisico’s met zich meebrengen, vooral als het dubbelzien ernstig is en de persoon niet goed kan inschatten waar objecten zich bevinden. Dit kan leiden tot struikelen, vallen en ongevallen, wat de fysieke gezondheid verder kan schaden.

Psychosociale gevolgen

De psychosociale gevolgen van diplopie mogen niet worden onderschat. Personen met dubbelzien kunnen zich zelfbewust voelen over hun aandoening, zich sociaal geïsoleerd voelen en psychische problemen ontwikkelen, zoals angst en een depressie. Het kan ook van invloed zijn op relaties en de algehele kwaliteit van leven verminderen.

Verlies van onafhankelijkheid

Als gevolg van de moeilijkheden bij dagelijkse activiteiten kunnen sommige personen met diplopie hun gevoel van onafhankelijkheid verliezen. Ze kunnen  mogelijk niet zelfstandig wonen, werken of voor zichzelf zorgen, wat een aanzienlijke impact heeft op hun leven.

Verhoogd risico op onderliggende aandoeningen

Diplopie kan soms het gevolg zijn van onderliggende medische aandoeningen, zoals hersentumoren, beroertes of neurologische aandoeningen. Het niet aanpakken van de onderliggende oorzaak kan leiden tot verdere gezondheidscomplicaties en kan het risico op ernstige medische problemen verhogen.

Verergering van symptomen

Onbehandelde of onbeheerde diplopie kan leiden tot verergering van de symptomen. In sommige gevallen kan het dubbelzien aanhouden of verergeren, wat het herstel bemoeilijkt.

Complicaties van behandeling

Behandelingsmogelijkheden voor diplopie kunnen variëren, afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Sommige behandelingen, zoals oogspierchirurgie of prisma’s in een bril, kunnen complicaties met zich meebrengen, zoals infecties, bloedingen of onvoldoende corrigerende resultaten.

Niet alle personen met diplopie zullen dezelfde complicaties ervaren, en de ernst van deze complicaties kan sterk variëren. Het proactief aanpakken van diplopie, het identificeren van de onderliggende oorzaak en het bieden van passende behandeling en ondersteuning zijn cruciaal om deze complicaties te minimaliseren en de levenskwaliteit van personen met diplopie te verbeteren. Een multidisciplinair zorgteam, bestaande uit oogartsen, neurologen, fysiotherapeuten en psychologen, kan helpen bij het behandelen van deze complexe aandoening en de bijbehorende complicaties.

Preventie van diplopie

Diplopie, ook wel bekend als dubbelzien, is een visuele aandoening die het leven van personen aanzienlijk kan aantasten. Hoewel sommige oorzaken van diplopie niet te voorkomen zijn, zijn er bepaalde stappen en voorzorgsmaatregelen die personen kunnen helpen het risico op het ontwikkelen van deze aandoening te verminderen.

Oogzorg en regelmatige oogonderzoeken

Het handhaven van een goede ooggezondheid is van vitaal belang voor het voorkomen van diplopie. Regelmatige oogonderzoeken bij een optometrist of oogarts kunnen eventuele onderliggende oogproblemen vroegtijdig opsporen. Dit omvat het controleren op oogaandoeningen zoals cataract, glaucoom en diabetische retinopathie, die diplopie kunnen veroorzaken als ze onbehandeld blijven.

Beheer van onderliggende medische aandoeningen

Sommige onderliggende medische aandoeningen, zoals hypertensie (hoge bloeddruk), diabetes en multiple sclerose, kunnen het risico op diplopie verhogen. Het effectief behandelen van deze aandoeningen met de hulp van een zorgverlener kan helpen bij het voorkomen van complicaties die tot dubbelzien kunnen leiden.

Bescherming van het hoofd en de ogen

Blessures aan het hoofd en de ogen kunnen leiden tot diplopie. Het dragen van beschermende uitrusting tijdens sporten of activiteiten met een hoog risico op hoofdletsel, zoals fietsen of skiën, kan het risico op traumatisch dubbelzien verminderen. Ook in gevaarlijke werkomgevingen is het belangrijk om oogbescherming te dragen om verwondingen te voorkomen.

Vermijden van risicofactoren

Bepaalde levensstijlkeuzes en gedragingen kunnen het risico op het ontwikkelen van diplopie vergroten. Roken, overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik kunnen de algehele gezondheid van de ogen negatief beïnvloeden. Het vermijden van deze risicofactoren kan de kans op het ontstaan van visuele problemen, waaronder diplopie, verminderen.

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Snelle reactie op symptomen

Het is belangrijk om snel te reageren op eventuele veranderingen in het gezichtsvermogen. Wanneer personen symptomen van diplopie opmerken, zoals dubbelzien, wazig zien of pijn in de ogen, is het raadzaam onmiddellijk medische hulp te zoeken. Een vroegtijdige diagnose en behandeling kunnen helpen bij het behandelen van de aandoening en het voorkomen van verdere complicaties.

Bewustzijn en educatie

Bewustzijn over de risicofactoren en mogelijke oorzaken van diplopie kan personen helpen proactief te zijn in hun ooggezondheid. Educatie over de aandoening en de beschikbare preventieve maatregelen kan mensen aanmoedigen om hun gezichtsvermogen serieus te nemen en tijdig medische hulp te zoeken als dat nodig is.

Hoewel preventieve maatregelen kunnen helpen het risico op diplopie te verminderen, zijn sommige oorzaken van deze aandoening niet te voorkomen. Bijvoorbeeld, diplopie als gevolg van aangeboren afwijkingen of genetische factoren kan moeilijk te vermijden zijn. Daarom is vroege opsporing en behandeling van diplopie van groot belang om de impact ervan op het dagelijks leven te minimaliseren en de best mogelijke zorg te bieden aan personen die met deze aandoening worden geconfronteerd.

Omgaan met dubbelzien in het dagelijks leven

Diplopie, of dubbelzien, kan een uitdaging vormen voor personen die ermee worden geconfronteerd. Dubbelzien tast niet alleen de visuele waarneming aan, maar kan ook invloed hebben op verschillende aspecten van het dagelijks leven, zoals mobiliteit, werk, sociale interactie en algeheel welzijn. Hier bespreken we verschillende tips en aanpassingen die personen met diplopie kunnen helpen omgaan met deze visuele aandoening en hun levenskwaliteit verbeteren.

Professionele medische hulp

Een van de eerste en belangrijkste stappen voor personen met diplopie is het zoeken naar professionele medische hulp. Een oogarts of een neuroloog kan de oorzaak van diplopie bepalen en een behandelplan opstellen. Afhankelijk van de onderliggende oorzaak kunnen behandelingsopties variëren van oogdruppels en prismabrillen tot chirurgie of medicatie.

Toediening van oogdruppels bij persoon

Toediening van oogdruppels bij persoon

Het gebruik van een prismabril

Prismabrillen kunnen een effectieve oplossing zijn voor sommige personen met diplopie. Deze brillen bevatten prismaglazen die lichtstralen buigen, waardoor de beelden op het netvlies beter worden uitgelijnd. Het gebruik van prismabrillen kan dubbelzien verminderen of elimineren en de visuele helderheid verbeteren.

Lichtomstandigheden aanpassen

Personen met diplopie kunnen baat hebben bij het aanpassen van de lichtomstandigheden in hun omgeving. Het vermijden van fel licht of schitteringen en het zorgen voor gelijkmatige, goed verdeelde verlichting kan helpen om de visuele symptomen te verminderen.

Oefeningen voor oogbeweging en coördinatie

Sommige vormen van diplopie kunnen worden verbeterd met oefeningen die zijn gericht op het versterken van de oogspieren en het verbeteren van de coördinatie tussen beide ogen. Deze oefeningen kunnen worden aanbevolen en begeleid door een oogarts of een orthoptist.

Mobiliteit en veiligheid

Personen met diplopie moeten extra voorzichtig zijn bij activiteiten die mobiliteit vereisen, zoals autorijden of het bedienen van machines. Het is belangrijk om deel te nemen aan mobiliteitstraining om veiligheid op de weg te waarborgen. Het kan ook nuttig zijn om gebruik te maken van openbaar vervoer of hulp van anderen te accepteren.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Het organiseren van de leefruimte

Een georganiseerde en opgeruimde leefruimte kan helpen om ongelukken te voorkomen. Het labelen van spullen, zoals voorwerpen in de keuken of kleding in de kast, kan het gemakkelijker maken om ze te herkennen en te gebruiken. Daarnaast kunnen markeringen en contrastrijke kleuren op de vloer de navigatie vergemakkelijken.

Hulpmiddelen en technologie

Er zijn verschillende hulpmiddelen en technologische oplossingen beschikbaar om personen met diplopie te ondersteunen. Dit omvat vergrotende glazen, loepen, spraakgestuurde apparaten en smartphone-apps die tekst kunnen voorlezen (tekstherkenningsapps). Deze hulpmiddelen kunnen het dagelijks leven vergemakkelijken en de zelfstandigheid vergroten.

Psychosociale ondersteuning

Omgaan met diplopie kan emotioneel uitdagend zijn. Psychosociale ondersteuning, zoals counseling of deelname aan ondersteuningsgroepen, kan personen helpen bij het verwerken van de emotionele aspecten van deze aandoening. Het delen van ervaringen en het ontvangen van steun van anderen die vergelijkbare uitdagingen hebben, kan geruststellend en empowerend zijn.

Levensstijlaanpassingen

Afhankelijk van de ernst van de diplopie kunnen personen hun levensstijl moeten aanpassen. Dit kan onder meer betekenen dat ze hun beroep moeten wijzigen, hun dagelijkse activiteiten moeten beperken of hun sociale leven moeten aanpassen. Het is belangrijk om deze aanpassingen te zien als een manier om de gezondheid en het welzijn te behouden.

Educatie en zelfbewustzijn

Het vergroten van kennis over diplopie en hoe ermee om te gaan, kan personen helpen zelfverzekerder te worden. Het begrijpen van hun rechten en het kunnen communiceren over hun behoeften met gezondheidszorgprofessionals en werkgevers is cruciaal.

Omgaan met diplopie in het dagelijks leven vereist een multidisciplinaire aanpak en de bereidheid om verschillende tips en hulpmiddelen te verkennen. Met de juiste medische zorg, ondersteuning van geliefden en de implementatie van praktische aanpassingen kunnen personen met diplopie een bevredigend en vervullend leven leiden, ondanks de uitdagingen die deze aandoening met zich meebrengt.

 

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 8 mei 2024 – 14:51