Episcleritis

Episcleritis is een relatief veelvoorkomende ontsteking van het episclerale weefsel, dat zich tussen het witte deel van het oog (sclera) en het transparante hoornvlies bevindt. Het manifesteert zich vaak als roodheid en irritatie van het oog, wat ongemak kan veroorzaken. Hoewel episcleritis meestal geen ernstige bedreiging vormt voor het gezichtsvermogen, kan het aanzienlijke hinder met zich meebrengen voor de personen die eraan lijden.

Inhoudsopgave

Prevalentie van episcleritis

De exacte prevalentie van episcleritis in België en Nederland is niet uitgebreid gedocumenteerd in de medische literatuur, maar we kunnen enkele algemene inzichten delen over de verspreiding van deze aandoening wereldwijd. Episcleritis wordt beschouwd als een van de meest voorkomende oogontstekingen en komt voor in diverse geografische gebieden en bevolkingsgroepen.

Internationale prevalentie

Internationale studies en epidemiologische gegevens suggereren dat episcleritis jaarlijks bij ongeveer 25 tot 50 personen per 100.000 personen voorkomt. Deze frequentie kan echter variëren afhankelijk van de regionale en etnische kenmerken. Hoewel episcleritis meestal voorkomt bij personen tussen de 30 en 50 jaar oud, kan het op elke leeftijd voorkomen.

Geslacht en leeftijd

Episcleritis komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Dit geslachtsverschil in prevalentie is wereldwijd waargenomen en is een interessant aandachtspunt voor verder onderzoek naar de oorzaken van de aandoening. Wat betreft leeftijd, zoals eerder vermeld, komt episcleritis vaak voor bij personen tussen de 30 en 50 jaar, maar het kan ook bij jongere en oudere leeftijdsgroepen voorkomen.

Oorzaken van episcleritis

Episcleritis is een oogontsteking die het episclerale weefsel, gelegen tussen de sclera (het witte deel van het oog) en het hoornvlies, aantast. Hoewel de exacte oorzaak van episcleritis niet altijd duidelijk is, zijn er verschillende mogelijke oorzaken en risicofactoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan en de ontwikkeling ervan. In deze sectie bespreken we deze aspecten in detail.

De oorsprong van episcleritis is complex en kan variëren van infectieuze tot immuungemedieerde en idiopathische oorzaken. Enkele van de mogelijke oorzaken zijn onder andere:

Infectieziekten

Bacteriële of virale infecties: Episcleritis kan in sommige gevallen optreden als gevolg van een onderliggende bacteriële of virale infectie. Infecties kunnen het immuunsysteem activeren en ontstekingsreacties in het oogweefsel veroorzaken.

Immunologische aandoeningen

Auto-immuunziekten: Er wordt aangenomen dat auto-immuunziekten, zoals reumatoïde artritis, lupus en het syndroom van sjögren, een rol kunnen spelen bij het ontstaan van episcleritis. Het immuunsysteem valt in deze gevallen per abuis gezonde oogweefsels aan, wat ontstekingen kan veroorzaken.

Allergieën

Allergische reacties: Personen met allergieën, zoals hooikoorts, lopen mogelijk een verhoogd risico op episcleritis. De blootstelling aan allergenen kan leiden tot ontstekingen in de episclera.

Idiopathische oorzaken

Idiopathische episcleritis: In veel gevallen blijft de precieze oorzaak van episcleritis onbekend, en wordt het geclassificeerd als idiopathisch. Dit betekent dat de ontsteking optreedt zonder aanwijsbare reden.

Risicofactoren

Naast mogelijke oorzaken zijn er ook verschillende risicofactoren die het risico op het ontwikkelen van episcleritis kunnen verhogen:

Geslacht

 • Vrouwelijk geslacht: Episcleritis komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Leeftijd

 • Leeftijdsgroep: Episcleritis treft vaak personen tussen de 30 en 50 jaar oud, maar kan op elke leeftijd voorkomen.

Onderliggende aandoeningen

 • Auto-immuunziekten: Personen met auto-immuunziekten zoals reumatoïde artritis hebben een verhoogd risico op episcleritis.
 • Allergieën: Personen met allergische aandoeningen lopen mogelijk een groter risico op allergische episcleritis.

Genetische predispositie

 • Familiegeschiedenis: Er wordt verondersteld dat genetische factoren een rol kunnen spelen bij het risico op episcleritis. Personen met een familiegeschiedenis van oogontstekingen kunnen mogelijk een groter risico lopen.

Omgevingsfactoren

 • Omgevingsblootstelling: Blootstelling aan allergenen en externe irriterende stoffen kan bijdragen aan het ontstaan van episcleritis bij vatbare personen.

Het begrijpen van de oorzaken en risicofactoren van episcleritis is van cruciaal belang om de aandoening effectief te kunnen behandelen en behandelen. Personen met risicofactoren voor episcleritis moeten extra aandacht besteden aan oogzorg en, indien nodig, regelmatige oogheelkundige controles ondergaan om vroegtijdige detectie en behandeling mogelijk te maken.

Erfelijkheid van episcleritis

Hoewel er geen specifieke genen zijn geïdentificeerd die direct verband houden met episcleritis, suggereert het algemene begrip van genetische invloeden op oogziekten dat erfelijkheid een rol zou kunnen spelen bij sommige gevallen van episcleritis. Er zijn verschillende manieren waarop erfelijke factoren van invloed kunnen zijn op het risico op episcleritis:

Familiale clustering

In sommige families kan episcleritis vaker voorkomen dan in andere. Dit zou kunnen wijzen op een genetische aanleg voor de aandoening. Als meerdere familieleden episcleritis hebben, kan dit duiden op een genetische vatbaarheid.

Genetische predispositie

Sommige personen hebben mogelijk genetische kenmerken die hen vatbaarder maken voor ontstekingsaandoeningen zoals episcleritis. Deze genetische predispositie kan bepalen hoe het immuunsysteem reageert op bepaalde triggers, wat uiteindelijk de kans op episcleritis kan vergroten.

Interactie met omgevingsfactoren

Erfelijke aanleg kan interageren met omgevingsfactoren, zoals blootstelling aan allergenen of infecties, om het risico op episcleritis te vergroten. Dit benadrukt het belang van zowel genetische als omgevingsfactoren bij het begrijpen van de aandoening.

Episcleritis wordt over het algemeen als een zeldzame oogaandoening beschouwd. De genetische mechanismen zijn nog niet volledig ontrafeld. Verder onderzoek is nodig om specifieke genen en genetische variaties te identificeren die verband houden met episcleritis en om een dieper inzicht te krijgen in de rol van erfelijkheid bij deze oogontsteking.

Personen met een familiegeschiedenis van episcleritis of andere oogaandoeningen kunnen baat hebben bij genetische counseling en regelmatige oogheelkundige controles om vroegtijdige detectie en behandeling mogelijk te maken als dat nodig is.

Soorten

Episcleritis is een ontsteking van de episclera, het dunne weefsel dat zich tussen het wit van het oog (sclera) en het doorbloede deel van het oog (conjunctiva) bevindt. Hoewel episcleritis doorgaans een goedaardige aandoening is, kan deze toch ongemak en roodheid van het oog veroorzaken. Er zijn twee hoofdtypen episcleritis: eenvoudige episcleritis en nodulaire episcleritis. Hier zullen we deze twee types in meer detail bespreken.

Eenvoudige episcleritis

Eenvoudige episcleritis, ook wel bekend als diffuse episcleritis, is de meest voorkomende vorm van episcleritis. Bij deze vorm van ontsteking is de roodheid van het oog meestal diffuus en verspreidt zich gelijkmatig over een deel van de episclera. Hier zijn enkele kenmerken van eenvoudige episcleritis:

 • Milde pijn of irritatie: Personen met eenvoudige episcleritis ervaren vaak milde tot matige pijn of irritatie in het aangetaste oog. Dit ongemak kan variëren van een lichte jeuk tot een doffe, brandende pijn.
 • Roodheid: Het meest opvallende symptoom van eenvoudige episcleritis is roodheid van het oog. Dit kan zowel het gebied rond de iris als de zichtbare delen van de sclera omvatten.
 • Episodisch: Eenvoudige episcleritis kan episodisch van aard zijn, wat betekent dat het kan opkomen, enkele weken aanhouden en dan spontaan verdwijnen. Herhaalde episoden kunnen echter voorkomen.
 • Bilateraal: Hoewel episcleritis meestal slechts één oog treft, kan het in sommige gevallen bilateraal voorkomen, waarbij beide ogen worden getroffen.
 • Geen verlies van gezichtsvermogen: In de meeste gevallen heeft eenvoudige episcleritis geen invloed op het gezichtsvermogen en leidt het niet tot blijvende complicaties.

Nodulaire episcleritis

Nodulaire episcleritis is een minder voorkomende vorm van episcleritis, gekenmerkt door de ontwikkeling van kleine, pijnlijke knobbeltjes of knobbels op het oppervlak van de episclera. Deze knobbeltjes kunnen variëren in grootte en zijn meestal gelokaliseerd in de buurt van het oogoppervlak. Hier zijn enkele kenmerken van nodulaire episcleritis:

 • Kleine knobbels: Nodulaire episcleritis wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van kleine, verheven knobbeltjes op het oogoppervlak. Deze knobbeltjes kunnen variëren in grootte en kleur, van roze tot rood.
 • Pijn en irritatie: Personen met nodulaire episcleritis ervaren vaak meer pijn en irritatie dan bij de eenvoudige vorm. De knobbeltjes kunnen pijnlijk zijn en leiden tot een scherpe, stekende pijn.
 • Langere duur: In vergelijking met eenvoudige episcleritis heeft nodulaire episcleritis vaak een langere duur, met symptomen die weken tot maanden kunnen aanhouden.
 • Kan littekenvorming veroorzaken: In sommige gevallen kan nodulaire episcleritis leiden tot littekenvorming op het oppervlak van de episclera, hoewel blijvende visuele schade zeldzaam is.

Het onderscheid tussen eenvoudige en nodulaire episcleritis is belangrijk, omdat de behandeling en het behandelen van deze twee vormen kunnen verschillen. Beide vormen van episcleritis zijn meestal zelflimiterend, maar in sommige gevallen kan een medische behandeling nodig zijn om symptomen te verlichten en complicaties te voorkomen. Personen die vermoeden dat ze episcleritis hebben, moeten altijd medisch advies inwinnen om de juiste diagnose en behandeling te krijgen.

Symptomen van ontsteking van episclera

Episcleritis is een ontsteking van de episclera, het dunne weefsel dat zich tussen het wit van het oog (sclera) en het doorbloede deel van het oog (conjunctiva) bevindt. Deze aandoening kan zich bij verschillende personen op verschillende manieren manifesteren, maar er zijn enkele veelvoorkomende symptomen die typisch zijn voor episcleritis. Hieronder worden deze symptomen gedetailleerd beschreven:

 1. Roodheid van het oog: Een van de meest opvallende symptomen van episcleritis is roodheid van het oog. Dit wordt veroorzaakt door de ontsteking en verwijding van de kleine bloedvaten in de episclera, wat leidt tot een rode of roze verkleuring van het oogoppervlak. De mate van roodheid kan variëren van mild tot intens.
 2. Oogirritatie: Personen met episcleritis ervaren vaak oogirritatie, zoals een jeukend, branderig gevoel, een vreemd lichaamsgevoel in het oog of een algemeen ongemak. Deze irritatie kan mild tot matig zijn en kan leiden tot wrijven van het oog.
 3. Waterige afscheiding: Episcleritis kan gepaard gaan met een waterige afscheiding uit het oog, wat kan leiden tot tranende ogen. Dit is een reactie op de ontsteking en irritatie van het oogoppervlak.
 4. Pijn en ongemak: Sommige personen met episcleritis ervaren milde tot matige oogpijn, die meestal wordt beschreven als een doffe, kloppende pijn. De pijn kan verergeren bij het knipperen of aanraken van het oog.
 5. Fotofobie: Fotofobie, of overgevoeligheid voor licht, kan voorkomen bij personen met episcleritis. Zelfs normale lichtniveaus kunnen ongemak veroorzaken en leiden tot het vermijden van fel licht.
 6. Veranderingen in gezichtsvermogen: In de meeste gevallen heeft episcleritis geen significante invloed op het gezichtsvermogen. Het zicht blijft meestal helder en onaangetast. Als er veranderingen in het gezichtsvermogen optreden, moet dit echter onmiddellijk worden gemeld aan een oogarts, aangezien dit kan wijzen op een andere aandoening.

De symptomen van episcleritis blijven meestal beperkt tot het aangetaste oog. Episcleritis is doorgaans een zelflimiterende aandoening, wat betekent dat deze vanzelf overgaat, meestal binnen enkele weken tot maanden. Ondanks dat het meestal geen ernstige complicaties met zich meebrengt, is het raadzaam om bij vermoeden van episcleritis een oogarts te raadplegen voor een juiste diagnose en passende behandeling. De behandeling is gericht op het verlichten van de symptomen en het verminderen van ontsteking.

Lichamelijke gevolgen

Episcleritis is een aandoening die specifiek het oog en het oogoppervlak aantast. Hoewel het meestal als een lokale ontsteking wordt beschouwd, kan episcleritis enkele lichamelijke gevolgen hebben die verband houden met het algemene welzijn van een persoon. Hier worden deze gevolgen nader toegelicht:

 1. Oogongemak en irritatie: Het belangrijkste fysieke gevolg van episcleritis is ongemak en irritatie in het aangetaste oog. Dit kan variëren van milde tot matige irritatie, zoals jeuk, branderigheid en een vreemd lichaamsgevoel, tot lichte pijn. Het kan leiden tot een verminderde kwaliteit van leven, vooral omdat het ongemakkelijk kan zijn om activiteiten uit te voeren die heldere en gezonde ogen vereisen.
 2. Fotofobie: Personen met episcleritis kunnen overgevoeligheid voor licht, ook wel fotofobie genoemd, ervaren. Dit maakt het moeilijk om in heldere omgevingen te zijn of buiten te zijn op een zonnige dag. Het kan leiden tot het vermijden van licht, wat de dagelijkse activiteiten kan aantasten.
 3. Oogafscheiding: Episcleritis gaat vaak gepaard met een waterige afscheiding uit het oog. Hoewel dit op zichzelf meestal geen ernstig lichamelijk probleem vormt, kan het ongemak veroorzaken en tot wazig zicht leiden.
 4. Roodheid van het oog: Het aangetaste oog vertoont meestal roodheid als gevolg van de ontsteking van de episclera. Hoewel dit voornamelijk een visueel symptoom is, kan het bij sommige personen tot zelfbewustzijn of verlegenheid leiden.
 5. Vermoeidheid: Het ongemak en de irritatie die gepaard gaan met episcleritis kunnen vermoeidheid veroorzaken, vooral als de symptomen langdurig aanhouden. Dit kan de energieniveaus van een persoon aantasten en van invloed zijn op hun dagelijkse activiteiten.
 6. Zelden: Systemische betrokkenheid: Hoewel episcleritis meestal een lokale aandoening is, kan het in zeldzame gevallen geassocieerd worden met bepaalde systemische aandoeningen zoals reumatoïde artritis of inflammatoire darmziekten. In dergelijke gevallen kunnen de systemische symptomen en gevolgen van deze onderliggende aandoeningen ook van invloed zijn op het lichaam als geheel.

De meeste lichamelijke gevolgen van episcleritis zijn beperkt tot het aangetaste oog en brengen geen ernstige langetermijncomplicaties met zich mee. Episcleritis reageert meestal goed op behandeling, en de symptomen verminderen na verloop van tijd. Toch is het raadzaam om bij vermoeden van episcleritis een oogarts te raadplegen om de aandoening te beoordelen en de juiste behandeling te krijgen om lichamelijk ongemak te verminderen.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Psychische gevolgen

Episcleritis is in de eerste plaats een aandoening die het oog en het oogoppervlak aantast, maar de psychische impact ervan mag niet worden onderschat. Zoals bij veel gezondheidsproblemen die zichtbare symptomen met zich meebrengen, kunnen personen met episcleritis verschillende psychische gevolgen ervaren:

 1. Angst en bezorgdheid: Het plotselinge optreden van oogklachten kan bij veel personen angst en bezorgdheid veroorzaken. Ze maken zich zorgen over de oorzaak van hun symptomen, vooral als ze niet bekend zijn met episcleritis als aandoening. Angst kan toenemen als de symptomen aanhouden of terugkeren.
 2. Zelfbewustzijn en sociaal isolement: De roodheid van het oog en andere zichtbare symptomen van episcleritis kunnen bij sommige personen leiden tot zelfbewustzijn en verlegenheid. Ze vermijden mogelijk sociale situaties uit vrees voor negatieve reacties of om geen vragen over hun ogen te hoeven beantwoorden. Dit kan leiden tot sociaal isolement en een verminderde kwaliteit van leven.
 3. Depressie: Langdurige episcleritis of episcleritis die herhaaldelijk optreedt, kan leiden tot gevoelens van een depressie. Het aanhoudende ongemak, de verstoring van het dagelijkse leven en de angst voor terugkerende symptomen kunnen de algehele stemming negatief beïnvloeden.
 4. Stress: De onzekerheid die gepaard gaat met episcleritis, vooral als de oorzaak onbekend is, kan stress veroorzaken. Het behandelen van symptomen en de zoektocht naar een juiste diagnose en behandeling kunnen stressvol zijn.
 5. Verminderde levenskwaliteit: De psychische gevolgen van episcleritis kunnen leiden tot een verminderde algehele levenskwaliteit. Personen met episcleritis kunnen belemmeringen ervaren bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zowel vanwege de fysieke symptomen als de psychische belasting.
 6. Impact op professionele en academische prestaties: Episcleritis kan zich manifesteren op momenten dat personen zich midden in belangrijke professionele projecten of academische verplichtingen bevinden. Het kan leiden tot afwezigheid van het werk of de school, waardoor de professionele en academische prestaties negatief worden beïnvloed.

Het begrijpen van de psychische gevolgen van episcleritis is van vitaal belang om de juiste ondersteuning te bieden aan personen die met deze aandoening worden geconfronteerd. Dit kan het raadplegen van een oogarts voor een juiste diagnose en behandeling omvatten, evenals het zoeken naar psychosociale ondersteuning om met de psychische belasting om te gaan. Het delen van ervaringen en informatie met anderen die dezelfde aandoening hebben, kan ook nuttig zijn om gevoelens van isolatie te verminderen. Het is van belang dat personen met episcleritis zowel de fysieke als de psychische aspecten van hun gezondheid serieus nemen en passende stappen ondernemen om hun welzijn te verbeteren.

Diagnose en (Oog)onderzoeken

Episcleritis is een oogontsteking die, hoewel meestal onschadelijk, ernstige symptomen kan veroorzaken. Het stellen van een juiste diagnose is van cruciaal belang om de aandoening te onderscheiden van andere oogaandoeningen en om de juiste behandeling te initiëren. Hieronder wordt beschreven hoe episcleritis wordt gediagnosticeerd en welke onderzoeken daarbij kunnen worden uitgevoerd.

Klinische evaluatie

Bij het vermoeden van episcleritis begint de diagnose meestal met een uitgebreide klinische evaluatie door een oogarts. Deze evaluatie omvat:

 • Anamnese: De oogarts zal eerst een gedetailleerde medische geschiedenis opnemen. Hierbij worden vragen gesteld over de aard van de klachten, de duur van de symptomen, eerdere oogproblemen en eventuele onderliggende medische aandoeningen.
 • Symptomen en klachten: De persoon wordt gevraagd om specifieke symptomen en klachten te beschrijven, zoals roodheid, pijn, jeuk, of een branderig gevoel in het oog.
 • Onderzoek van het oog: De oogarts zal het oog zorgvuldig onderzoeken met behulp van een spleetlamp, een speciale microscoop met een smalle lichtbundel, om de aard en de ernst van de ontsteking te beoordelen. Dit omvat het beoordelen van de mate van roodheid en de locatie van de ontsteking.

Differentiële diagnose

Tijdens de klinische evaluatie zal de oogarts ook andere mogelijke oorzaken van een oogontsteking overwegen en uitsluiten. Dit omvat aandoeningen zoals conjunctivitis (bindvliesontsteking), scleritis (een diepere ontsteking van het oogwit), keratitis (hoornvliesontsteking), en andere ooginfecties.

Laboratoriumtests en oogonderzoeken

In sommige gevallen kunnen aanvullende laboratoriumtests of gespecialiseerde oogonderzoeken nodig zijn om de diagnose van episcleritis te bevestigen of andere aandoeningen uit te sluiten:

 • Oogdrukmeting: Dit wordt vaak uitgevoerd om glaucoom uit te sluiten, een oogaandoening die verhoogde oogdruk veroorzaakt.
 • Oogkweek: Als er twijfels zijn over een infectieuze oorzaak, kan een kweek van het oogvocht worden genomen om de aanwezigheid van bacteriën of virussen te bevestigen.
 • Bloedonderzoek: Soms wordt bloedonderzoek uitgevoerd om systemische aandoeningen die oogontsteking kunnen veroorzaken, zoals reumatoïde artritis, te identificeren of uit te sluiten.

Biopsie (zelden)

In zeldzame gevallen kan een biopsie van het episclerale weefsel worden uitgevoerd als er twijfels bestaan over de diagnose of als de episcleritis niet reageert op de gebruikelijke behandelingen. Tijdens een biopsie wordt een klein monster van het ontstoken weefsel genomen en onder de microscoop onderzocht.

Het stellen van de juiste diagnose van episcleritis vereist zorgvuldig klinisch onderzoek en soms aanvullende tests om andere oogaandoeningen uit te sluiten. Eenmaal gediagnosticeerd, kan de juiste behandeling worden voorgeschreven om de ontsteking te verminderen en de symptomen te verlichten. Het is belangrijk dat personen met vermoedelijke episcleritis onmiddellijk een oogarts raadplegen om een nauwkeurige diagnose en passende zorg te ontvangen.

Behandelingen voor episcleritis

Episcleritis is een goedaardige oogontsteking die meestal vanzelf overgaat. De behandeling is gericht op het verlichten van de symptomen en het voorkomen van terugkerende episoden. Hieronder worden de verschillende medische en ondersteunende benaderingen voor de behandeling van episcleritis besproken.

Medische behandelingen

 1. Kunsttranen en oogdruppels: In milde gevallen van episcleritis kunnen kunsttranen en voorgeschreven oogdruppels die geen corticosteroïden bevatten, worden gebruikt om de ogen te hydrateren en irritatie te verminderen.
 2. Niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s): Voor matige tot ernstige episcleritis kan de arts NSAID-oogdruppels voorschrijven om ontstekingen te verminderen. Deze medicijnen kunnen de roodheid, pijn en jeuk verlichten.
 3. Corticosteroïden: In sommige gevallen, vooral wanneer de symptomen ernstig zijn, kan een korte kuur met corticosteroïd-oogdruppels worden voorgeschreven om de ontsteking snel te verminderen. Het gebruik van corticosteroïden wordt echter meestal beperkt tot een korte periode vanwege het risico op bijwerkingen, zoals oogdrukverhoging.
 4. Orale medicatie: In zeldzame gevallen, wanneer episcleritis aanhoudt of terugkeert, kan de arts orale ontstekingsremmende medicatie voorschrijven, zoals niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) of corticosteroïden in tabletvorm.
Toediening van oogdruppels bij persoon

Toediening van oogdruppels bij persoon

Psychische en ondersteunende behandelingen

Hoewel episcleritis primair een fysieke aandoening is, kunnen de symptomen psychologische stress veroorzaken. Daarom kunnen psychische en ondersteunende benaderingen ook een rol spelen in de behandeling:

 1. Pijn- en stressmanagement: Technieken voor pijn- en stressmanagement, zoals ontspanningsoefeningen, meditatie en ademhalingsoefeningen, kunnen personen helpen omgaan met de ongemakken en de psychische stress die gepaard kunnen gaan met episcleritis.
 2. Onderwijs en zelfmanagement: Het verstrekken van educatief materiaal en advies aan personen met episcleritis over hun aandoening, de behandelingsopties en het behandelen van symptomen kan hen helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen over hun zorg.
 3. Ondersteuning van familie en gemeenschap: Familie en vrienden kunnen een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van personen met episcleritis. Emotionele steun en hulp bij dagelijkse activiteiten kunnen bijdragen aan het welzijn van de persoon.

Levensstijlaanpassingen

Om het herstelproces te ondersteunen en verdere episoden van episcleritis te voorkomen, kunnen personen enkele eenvoudige levensstijlaanpassingen overwegen:

 1. Oogbescherming: Het dragen van een zonnebril kan de ogen beschermen tegen fel licht en irritante omgevingsfactoren.
 2. Hygiëne: Regelmatig handen wassen kan de verspreiding van infecties helpen voorkomen, wat een van de mogelijke oorzaken van episcleritis is.
 3. Contactlenzen: Personen die contactlenzen dragen, moeten ervoor zorgen dat ze de lenzen goed reinigen en desinfecteren om irritatie te voorkomen.
 4. Oogartsbezoeken: Regelmatige bezoeken aan een oogarts voor follow-up zijn belangrijk om de voortgang van de behandeling te beoordelen en eventuele complicaties vroegtijdig op te sporen.

Episcleritis kan variëren in ernst en duur, maar de meeste personen ervaren verbetering van hun symptomen binnen enkele weken tot maanden. Het is echter essentieel om medisch advies in te winnen en de aanbevolen behandelingen te volgen om de beste resultaten te bereiken en eventuele complicaties te voorkomen.

Prognose van episcleritis

Episcleritis is over het algemeen een goedaardige oogaandoening met een goede prognose voor de meeste personen. De prognose kan echter variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de oorzaak van de episcleritis, de ernst van de ontsteking en de effectiviteit van de behandeling. Hier bespreken we de prognose van episcleritis in meer detail.

Factoren die de prognose beïnvloeden

 1. Oorzaak van de episcleritis: Episcleritis kan worden ingedeeld in verschillende categorieën op basis van de oorzaak. Infectieuze episcleritis kan bijvoorbeeld ernstiger zijn dan niet-infectieuze episcleritis. Het identificeren van de onderliggende oorzaak is cruciaal voor de behandeling en de prognose.
 2. Ernst van de ontsteking: De ernst van de ontsteking kan variëren van mild tot ernstig. Milde episcleritis kan vaak vanzelf overgaan, terwijl ernstige episcleritis intensievere behandeling en follow-up vereist.
 3. Effectiviteit van de behandeling: De meeste gevallen van episcleritis reageren goed op de juiste behandeling, zoals kunsttranen, oogdruppels en ontstekingsremmende medicatie. Als de behandeling tijdig en adequaat wordt toegediend, is de prognose meestal gunstig.
 4. Terugkerende episcleritis: Sommige personen kunnen episoden van terugkerende episcleritis ervaren. In deze gevallen kan een langdurige behandeling of onderliggende aandoeningen, zoals auto-immuunziekten, de prognose beïnvloeden.
 5. Complicaties: Episcleritis leidt zelden tot ernstige complicaties. Als er echter complicaties optreden, zoals secundaire infecties of betrokkenheid van andere delen van het oog, kan dit de prognose negatief beïnvloeden.

Verloop van episcleritis

Het verloop van episcleritis kan variëren, maar over het algemeen zijn de volgende trends waarneembaar:

 • Zelflimiterend: Episcleritis is meestal zelflimiterend, wat betekent dat het in de meeste gevallen vanzelf verdwijnt zonder blijvende schade aan het oog.
 • Verlichting van symptomen: Personen die de juiste behandeling krijgen, ervaren meestal verlichting van de symptomen, zoals roodheid, pijn en irritatie, binnen enkele dagen tot weken.
 • Terugkerende Episoden: Sommige personen kunnen episoden van episcleritis ervaren die terugkeren, maar deze kunnen meestal worden behandeld met dezelfde benaderingen als bij de eerste keer.
 • Onderliggende Aandoeningen: Als episcleritis geassocieerd is met een onderliggende aandoening, zoals reumatoïde artritis of het syndroom van sjögren, kan de prognose afhankelijk zijn van de behandeling en het verloop van de onderliggende ziekte.

Belang van oogartsbezoeken

Personen met episcleritis moeten regelmatig oogartsbezoeken ondergaan, zelfs als de symptomen verbeteren. Oogartsen kunnen de voortgang van de behandeling beoordelen, eventuele complicaties vroegtijdig opsporen en aanbevelingen doen voor verdere zorg.

Over het algemeen is de prognose van episcleritis overwegend positief, en met de juiste behandeling kunnen de meeste personen volledig herstellen zonder blijvende visuele problemen. Het is echter essentieel om medisch advies in te winnen en de aanbevolen behandelingen op te volgen om de beste resultaten te bereiken.

Complicaties van episcleritis

Episcleritis is over het algemeen een goedaardige oogaandoening die zelden ernstige complicaties veroorzaakt. Toch kunnen bepaalde situaties of factoren leiden tot complicaties bij sommige personen. Hier bespreken we de mogelijke complicaties die kunnen optreden bij episcleritis.

Secundaire Infectie

Een van de zeldzame complicaties van episcleritis is de ontwikkeling van een secundaire bacteriële of virale infectie. De ontstoken episclerale vaten kunnen een ingang bieden voor pathogene micro-organismen, zoals bacteriën of virussen, die ooginfecties kunnen veroorzaken. Deze infecties kunnen gepaard gaan met symptomen zoals toegenomen roodheid, pijn, pusafscheiding, wazig zicht en koorts.

Behandeling: Als een secundaire infectie wordt vermoed, is het cruciaal om onmiddellijk medische hulp in te roepen. De behandeling omvat vaak antibiotica of antivirale medicatie, afhankelijk van het type infectie.

Uveïtis

In zeldzame gevallen kan episcleritis overgaan in uveïtis, een ontsteking van de uvea, de middelste laag van het oog die de iris, het vaatvlies en het straalvormig lichaam omvat. Uveïtis kan ernstige visuele complicaties veroorzaken en moet snel worden behandeld.

Symptomen van uveïtis kunnen zijn:

Behandeling: De behandeling van uveïtis omvat doorgaans het gebruik van ontstekingsremmende medicatie, zoals corticosteroïden, om de ontsteking onder controle te houden.

Terugkerende episcleritis

Hoewel episcleritis meestal een zelflimiterende aandoening is, kunnen sommige personen last hebben van terugkerende episcleritis. Dit kan leiden tot frequente episoden van oogirritatie, roodheid en pijn, wat de kwaliteit van leven kan beïnvloeden.

Behandeling: Terugkerende episcleritis kan een uitdaging zijn om te behandelen. Personen met herhaalde episoden moeten nauwlettend worden gevolgd door een oogarts, en behandelingsopties kunnen variëren van het gebruik van ontstekingsremmende oogdruppels tot orale medicatie, afhankelijk van de ernst.

Onderliggende aandoeningen

Als episcleritis gepaard gaat met een onderliggende systemische aandoening, zoals reumatoïde artritis, het syndroom van sjögren of inflammatoire darmziekten, kan het risico op complicaties toenemen. Ongecontroleerde onderliggende aandoeningen kunnen leiden tot ernstige oogcomplicaties en andere gezondheidsproblemen.

Behandeling: Het behandelen van de onderliggende aandoening is essentieel om complicaties te voorkomen. Dit kan onder andere het reguleren van ontstekingsreacties en het voorschrijven van immunosuppressieve medicatie omvatten.

Visuele gevolgen

Bij de meeste personen met episcleritis treden geen blijvende visuele gevolgen op. In zeldzame gevallen, vooral als de ontsteking ernstig is of als er sprake is van complicaties, kan episcleritis echter leiden tot tijdelijke visuele verstoringen, zoals wazig zicht. Deze verstoringen verbeteren meestal met succesvolle behandeling.

De meeste personen met episcleritis hebben een gunstige prognose en herstellen volledig zonder blijvende schade aan het oog. Het vroegtijdig identificeren en behandelen van complicaties is echter van vitaal belang om mogelijke risico’s te minimaliseren. Personen die symptomen van episcleritis ervaren of zich zorgen maken over mogelijke complicaties, moeten onmiddellijk medische zorg zoeken bij een gekwalificeerde oogarts.

Preventie van episcleritis

Episcleritis is een ontsteking van het episclerale weefsel in het oog en kan optreden zonder duidelijke oorzaak. Hoewel de aandoening meestal niet kan worden voorkomen, zijn er enkele stappen en voorzorgsmaatregelen die personen met episcleritis kunnen nemen om het risico op episoden te verminderen en de symptomen te beheersen:

Algemene oogzorg

Goede ooghygiëne en zorg zijn essentieel voor het behoud van ooggezondheid en het minimaliseren van het risico op episcleritis. Dit omvat:

 • Regelmatige oogonderzoeken: Personen met episcleritis, vooral degenen met terugkerende episoden, moeten regelmatige oogonderzoeken bij een oogarts plannen om eventuele veranderingen in de gezondheid van hun ogen te monitoren en te behandelen.
 • Oogbescherming: Bij het uitvoeren van activiteiten die de ogen kunnen blootstellen aan stof, chemicaliën of letsel, is het dragen van beschermende bril of oogbescherming aan te bevelen.
 • Goede voeding: Een evenwichtige voeding met voedingsstoffen zoals vitamine A, vitamine C, omega-3 vetzuren en antioxidanten kan bijdragen aan de algehele ooggezondheid. Raadpleeg een voedingsdeskundige of arts voor voedingsadvies.

Behandeling van onderliggende aandoeningen

Episcleritis kan geassocieerd zijn met onderliggende auto-immuun- of inflammatoire aandoeningen, zoals reumatoïde artritis, het syndroom van sjögren of inflammatoire darmziekten. Personen met deze aandoeningen moeten hun behandelingen en medicatie regelmatig volgen zoals voorgeschreven door hun zorgverleners. Een goede behandeling van de onderliggende aandoening kan helpen episcleritis te voorkomen.

Stressmanagement

Stress is een bekende trigger voor episcleritis bij sommige personen. Het beoefenen van stressverlagende technieken zoals meditatie, yoga, ademhalingsoefeningen en ontspanningstherapie kan helpen om stress te verminderen en het risico op episoden te minimaliseren.

Oogbescherming tegen weersinvloeden

Externe weersomstandigheden zoals wind, stof en fel zonlicht kunnen oogirritatie veroorzaken en bijdragen aan episcleritis. Het dragen van een zonnebril met UV-bescherming en een beschermende bril op winderige dagen kan helpen de ogen te beschermen tegen dergelijke omgevingsfactoren.

Goede hygiëne

Het is belangrijk om de handen regelmatig te wassen en contact met de ogen te vermijden, vooral als de handen vuil of besmet zijn. Dit kan helpen voorkomen dat bacteriën of virussen in de ogen terechtkomen en ontstekingen veroorzaken.

Hoewel deze preventieve maatregelen episcleritis niet altijd volledig kunnen voorkomen, kunnen ze toch bijdragen aan een betere ooggezondheid en het verminderen van de frequentie en ernst van episoden. Personen die regelmatig last hebben van episcleritis of zich zorgen maken over hun ooggezondheid, moeten advies inwinnen bij een gekwalificeerde oogarts om een passend behandelings- en preventieplan op te stellen.

Omgaan met episcleritis in het dagelijks leven

Episcleritis is een oogaandoening die episoden van oogirritatie en ontsteking veroorzaakt. Hoewel episcleritis meestal niet ernstig is en zelden leidt tot blijvende schade aan het gezichtsvermogen, kan het toch ongemak en hinder veroorzaken in het dagelijks leven van de getroffen personen. Hier zijn enkele tips en tips om met episcleritis om te gaan en de impact ervan te minimaliseren:

Raadpleeg een oogarts

De eerste stap bij de diagnose van episcleritis is het raadplegen van een oogarts. Een juiste diagnose is essentieel om de juiste behandeling te bepalen en eventuele ernstige oorzaken uit te sluiten. Volg de voorgeschreven behandelingen en medicatie zoals voorgeschreven door je oogarts en houd regelmatige controleafspraken om de voortgang te monitoren.

Zorg voor oogcomfort

Tijdens episoden van episcleritis kunnen de ogen rood, geïrriteerd en branderig aanvoelen. Om oogcomfort te bevorderen:

 • Koelkompres: Breng een schoon, koel kompres aan op de gesloten oogleden om irritatie en zwelling te verminderen.
 • Kunsttranen: Het gebruik van kunsttranen of oogdruppels die geen conserveermiddelen bevatten, kan helpen om droogheid en ongemak te verlichten.
 • Vermijd wrijven: Probeer niet in de ogen te wrijven, omdat dit de irritatie kan verergeren.

Stressmanagement

Stress kan een trigger zijn voor episcleritis bij sommige personen. Het implementeren van stressmanagementtechnieken zoals meditatie, ademhalingsoefeningen, yoga en ontspanningstechnieken kan helpen om stress te verminderen en het risico op episoden te minimaliseren.

Bescherming tegen weersinvloeden

Externe factoren zoals wind, stof en fel zonlicht kunnen episcleritis verergeren. Het dragen van een zonnebril met UV-bescherming en beschermende een bril op winderige dagen kan helpen om de ogen te beschermen tegen dergelijke omgevingsinvloeden.

Informeer je werkgever en school

Indien van toepassing, informeer je werkgever of school over je aandoening. Zij kunnen rekening houden met je behoeften en geschikte aanpassingen treffen, zoals het verminderen van oogbelasting door middel van goede verlichting en computerpauzes.

Gezonde levensstijl

Een gezonde levensstijl met een evenwichtige voeding, voldoende slaap en regelmatige lichaamsbeweging kan bijdragen aan algehele welzijn, inclusief ooggezondheid. Raadpleeg je arts voor voedingsadvies en lichamelijke activiteiten die geschikt zijn voor je situatie.

Ondersteuning zoeken

Omgaan met episcleritis kan emotioneel uitdagend zijn. Het kan nuttig zijn om steun te zoeken bij familie en vrienden of ondersteuningsgroepen voor mensen met oogaandoeningen. Het delen van ervaringen en het ontvangen van begrip kan bijdragen aan emotionele veerkracht.

Episcleritis klaart doorgaans vanzelf op en veroorzaakt geen blijvende schade aan de ogen. Het volgen van de aanbevelingen van je oogarts en het implementeren van deze tips kan helpen om episcleritis onder controle te houden en je kwaliteit van leven te verbeteren. Als je echter ernstige symptomen ervaart of twijfels heeft over je aandoening, raadpleeg dan altijd een medische professional voor advies en behandeling.

Deel dit:
Advertenties

 1. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 2. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 3. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 4. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 5. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 6. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 7. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 8. Iritis27-03-2024 03:03:09
 9. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 10. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 11. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 12. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 13. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 14. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 15. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 16. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 17. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 18. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 19. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 20. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 21. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 22. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 23. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 24. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 25. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 26. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 27. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 28. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 29. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 30. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 31. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 32. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 33. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 34. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 35. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 36. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 37. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 38. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 39. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 40. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 41. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 42. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 43. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 44. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 45. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 46. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 47. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 48. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 49. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 50. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 51. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 52. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 53. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 54. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 55. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 56. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 57. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 58. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 59. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 60. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 61. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 62. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 63. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 64. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 65. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 66. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 67. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 68. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 69. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 70. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 71. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 72. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 73. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 74. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 75. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 76. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 77. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 78. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 79. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 80. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 81. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 82. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 83. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 84. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 85. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 86. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 87. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 88. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 89. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 90. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 91. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 92. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 93. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 94. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 95. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 96. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 97. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 98. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 99. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 100. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 101. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 102. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 103. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 104. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 105. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 106. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 107. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 108. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 109. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 110. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 111. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 112. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 113. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 114. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 115. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 116. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 117. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 118. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 119. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 120. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 121. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 122. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 123. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 124. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 125. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 126. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 127. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 128. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 129. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 130. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 131. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 132. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 133. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 134. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 135. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 136. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 137. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 138. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 139. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 140. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 141. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 142. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 143. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 144. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 145. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 146. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 147. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 148. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 149. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 150. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 151. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 152. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 153. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 154. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 155. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 156. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 157. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 158. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 159. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 160. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 161. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 162. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 163. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 164. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 165. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 166. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 167. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 168. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 169. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 170. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 171. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 172. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 173. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 174. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 175. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 176. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 177. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 178. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 179. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 180. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 181. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 182. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 183. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 184. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 185. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 186. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 187. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 188. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 189. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 190. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 191. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 192. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 193. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 194. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 195. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 196. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18
 197. Zink en ooggezondheid24-09-2023 01:09:53
 198. Omega-3 vetzuren en ooggezondheid24-09-2023 01:09:04
 199. De invloed van cafeïne op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:01
 200. De invloed van chocolade op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:21

Laatst bijgewerkt op 8 maart 2024 – 14:53