Oogkanker

Inhoudsopgave

Prevalentie van oogkanker in België en Nederland

Oogkanker, ook bekend als oculaire kanker, is een zeldzame vorm van kanker die zich ontwikkelt in de weefsels van het oog. Deze aandoening kan variëren in ernst en impact hebben op het gezichtsvermogen van personen.

België

In België zijn er beperkte gegevens beschikbaar over de prevalentie van oogkanker. De incidentie van oogkanker is relatief laag in vergelijking met andere vormen van kanker. Oogkanker wordt verder onderverdeeld in verschillende types, waaronder een retinoblastoom, een melanoom van het oog en andere zeldzame vormen. Een retinoblastoom is de meest voorkomende vorm van oogkanker bij kinderen, en de incidentie ervan is ongeveer 1 op de 15.000-20.000 geboorten in België. Een oogmelanoom komt minder vaak voor en treft ongeveer 4 tot 5 personen per miljoen mensen in België per jaar. Andere vormen van oogkanker zijn uiterst zeldzaam en vertegenwoordigen een klein percentage van de gevallen.

Nederland

In Nederland zijn er meer gedetailleerde gegevens beschikbaar over de prevalentie van oogkanker. De incidentie van oogkanker in Nederland varieert afhankelijk van het type oogkanker. Een retinoblastoom, de meest voorkomende vorm van oogkanker bij kinderen, heeft een incidentie van ongeveer 1 op de 18.000-20.000 geboorten in Nederland. Een oogmelanoom heeft een jaarlijkse incidentie van ongeveer 6 tot 7 nieuwe gevallen per miljoen mensen. Andere zeldzame vormen van oogkanker komen minder vaak voor en vertegenwoordigen een klein deel van de gevallen.

Risicofactoren en trends

Ondanks de zeldzaamheid van oogkanker zijn er bepaalde risicofactoren geïdentificeerd die van invloed kunnen zijn op het risico van een persoon om deze aandoening te ontwikkelen. Blootstelling aan UV-straling, genetische factoren en een voorgeschiedenis van oogproblemen kunnen het risico verhogen. Bovendien is er voortdurend onderzoek gaande om de oorzaken en risicofactoren van oogkanker beter te begrijpen.

Oorzaken en risicofactoren van oogkanker

Oogkanker kan ernstige gevolgen hebben voor het gezichtsvermogen en de algehele gezondheid van personen.

Oorzaken van oogkanker

Oogkanker ontstaat wanneer cellen in het oog ongecontroleerd beginnen te groeien. Deze abnormale groei kan tot tumoren leiden. Er zijn verschillende soorten oogkanker, elk met zijn eigen oorzaken:

 1. Retinoblastoom: Deze vorm van oogkanker treft meestal jonge kinderen en wordt veroorzaakt door genetische mutaties die leiden tot ongecontroleerde celgroei in het netvlies van het oog.
 2. Oogmelanoom: Dit type oogkanker ontstaat uit de pigmentcellen in het oog. Hoewel de exacte oorzaak onbekend is, is er een verband met blootstelling aan ultraviolette (UV) straling, vergelijkbaar met huidmelanomen.
 3. Ooglymfoom: Lymfoom is een kanker die meestal het lymfestelsel aantast, maar het kan zich ook in de weefsels van het oog ontwikkelen. Immunosuppressie en infecties worden geassocieerd met deze vorm van oogkanker.
 4. Andere zeldzame vormen: Er zijn nog andere zeldzamere vormen van oogkanker, zoals plaveiselcelcarcinoom en adenocarcinoom, waarvan de oorzaken variëren en minder goed begrepen zijn.

Risicofactoren voor oogkanker

Naast de specifieke oorzaken van de verschillende vormen van oogkanker, zijn er risicofactoren die het algemene risico op het ontwikkelen van oogkanker kunnen verhogen:

 1. Blootstelling aan UV-straling: Overmatige blootstelling aan UV-straling, vooral zonder bescherming, kan het risico op oogkanker verhogen. Een zonnebril die 100% UV-bescherming biedt, kan dit risico verminderen.
 2. Genetische factoren: Sommige gevallen van oogkanker, zoals een retinoblastoom, worden veroorzaakt door genetische mutaties. Personen met een familiegeschiedenis van oogkanker lopen mogelijk een hoger risico.
 3. Huidskleur: Lichter gekleurde ogen en huid kunnen het risico op oogkanker, met name melanoom van het oog, vergroten.
 4. Leeftijd: Hoewel oogkanker op elke leeftijd kan voorkomen, komt een retinoblastoom meestal voor bij jonge kinderen, terwijl melanoom van het oog vaker voorkomt bij volwassenen van middelbare leeftijd en ouder.
 5. Immunosuppressie: Personen met een verzwakt immuunsysteem, zoals die na orgaantransplantatie of bij bepaalde ziekten, lopen mogelijk een verhoogd risico op lymfoom van het oog.

Preventie en bewustwording

Preventie van oogkanker begint met bewustwording van risicofactoren en beschermende maatregelen. Een zonnebril met UV-bescherming, regelmatige oogonderzoeken, en het begrijpen van familiegeschiedenis kunnen bijdragen aan het verminderen van het risico op oogkanker. Daarnaast is vroegtijdige detectie van cruciaal belang voor een succesvolle behandeling.

Zonnebril

Zonnebril

Erfelijkheid van oogkanker

Oogkanker kan in sommige gevallen worden toegeschreven aan genetische factoren, en het identificeren van erfelijke patronen kan van invloed zijn op preventieve maatregelen en behandelingsopties.

Genetische basis van oogkanker

Verschillende vormen van oogkanker hebben een genetische basis. Een van de meest prominente voorbeelden is een retinoblastoom, een kwaadaardige tumor die zich ontwikkelt in de retina van het oog. Een retinoblastoom kan voorkomen als een erfelijke vorm of als een niet-erfelijke (sporadische) vorm.

 1. Erfelijk retinoblastoom: Ongeveer 40% van de gevallen van een retinoblastoom is erfelijk en wordt veroorzaakt door mutaties in het rB1-gen. Personen met een erfelijke vorm van een retinoblastoom hebben een 50% kans om de aandoening door te geven aan hun kinderen. In deze gevallen kunnen beide ogen worden aangetast, en het risico op het ontwikkelen van andere kankers op latere leeftijd kan verhoogd zijn.
 2. Niet-erfelijk retinoblastoom: Bij niet-erfelijke een retinoblastoom treedt de mutatie in het rB1-gen op in een enkele persoon en wordt niet doorgegeven aan volgende generaties. Deze vorm van een retinoblastoom treft meestal slechts één oog.

Andere genetische factoren

Hoewel een retinoblastoom het meest voorkomende voorbeeld is van erfelijke oogkanker, zijn er ook andere genetische factoren geassocieerd met zeldzamere vormen van oogkanker, zoals melanoom van het oog en lymfoom van het oog. Deze genetische verbanden zijn echter complex en worden nog steeds bestudeerd.

Risico voor familieleden

Als een persoon een erfelijke vorm van oogkanker heeft, kan dit van invloed zijn op hun familieleden. Naast directe overdracht van genetische mutaties, kunnen familieleden een verhoogd risico lopen vanwege gedeelde genetische aanleg. Regelmatige oogonderzoeken en genetische raadpleging kunnen nuttig zijn voor familieleden om hun risico beter te begrijpen.

Preventie en behandeling bij erfelijke oogkanker

Voor personen met een erfelijke vorm van oogkanker zijn er preventieve maatregelen beschikbaar, zoals vroegtijdige screenings en in sommige gevallen preventieve verwijdering van het aangetaste oog. Behandelingsopties kunnen variëren afhankelijk van de ernst van de aandoening en de specifieke genetische mutaties.

Soorten oogkanker

Oogkanker, ook bekend als oculaire kanker, verwijst naar de abnormale groei van kankercellen in de weefsels van het oog. Er zijn verschillende soorten oogkanker, die variëren in termen van locatie en het type cellen waaruit de tumor zich ontwikkelt.

Retinoblastoom

Een retinoblastoom is een zeldzame vorm van oogkanker die zich ontwikkelt in de retina, het lichtgevoelige weefsel aan de achterkant van het oog. Deze vorm van kanker komt meestal voor bij jonge kinderen en kan in één of beide ogen voorkomen. Een retinoblastoom kan erfelijk of niet-erfelijk zijn, afhankelijk van genetische factoren.

Oogmelanoom

Een oogmelanoom ontstaat uit de pigmentproducerende cellen in het oog, vergelijkbaar met huidmelanomen. Het kan zich ontwikkelen in de iris (het gekleurde deel van het oog), het vaatvlies (de laag onder de retina), of het oogwit. Oogmelanomen zijn de meest voorkomende vorm van primaire oogkanker bij volwassenen.

Ooglidkanker

Kanker van de oogleden kan zich ontwikkelen in de huid, klieren of slijmvliezen van de oogleden. Deze tumoren kunnen zowel goedaardig als kwaadaardig zijn. Een basaalcelcarcinoom is een van de meest voorkomende vormen van goedaardige ooglidkanker, terwijl plaveiselcelcarcinoom een voorbeeld is van een kwaadaardige variant.

Plaveiselcelcarcinoom van het hoornvlies

Plaveiselcelcarcinoom kan zich ontwikkelen in het hoornvlies van het oog, het heldere voorste deel van het oog dat licht naar het netvlies leidt. Hoewel het zeldzaam is, kan deze vorm van kanker ernstige gevolgen hebben voor het gezichtsvermogen.

lymfoom van het oog

Ooglenslymfoom is een zeldzame vorm van kanker die ontstaat in de cellen van het immuunsysteem, bekend als lymfocyten. Deze tumoren kunnen zich ontwikkelen in de oogkassen of de omliggende structuren en hebben de neiging om vaker voor te komen bij ouderen.

kindertumoren van de oogkas

Dit omvat een verscheidenheid aan zeldzame tumoren die voorkomen in de oogkas van kinderen. Deze tumoren kunnen invloed hebben op het oog en de omliggende structuren, zoals de oogspieren.

Symptomen van oogkanker

Oogkanker, hoewel zeldzaam, kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van personen. Het tijdig herkennen van symptomen is van cruciaal belang om een vroege diagnose en behandeling mogelijk te maken.

Veranderingen in het zicht

Veranderingen in het gezichtsvermogen behoren tot de meest voorkomende symptomen van oogkanker. Personen met oogkanker kunnen merken dat hun gezichtsvermogen vermindert of dat ze wazig zien. Dit kan zich manifesteren als problemen met scherpstellen, dubbelzien of het zien van flitsende lichtflitsen.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Rode of geïrriteerde ogen

Oogkanker kan leiden tot roodheid, irritatie en ontsteking van het oog. Deze symptomen worden vaak verward met andere oogproblemen, zoals conjunctivitis (oogbindvliesontsteking). Als deze symptomen aanhouden of verergeren, is het raadzaam om medische hulp te zoeken.

Veranderingen in de kleur van de iris

Bij een oogmelanoom, een specifieke vorm van oogkanker, kunnen er veranderingen optreden in de kleur van de iris (het gekleurde deel van het oog). Personen kunnen merken dat een deel van hun iris van kleur verandert of dat er donkere vlekken op verschijnen.

Oogpijn

Oogkanker kan gepaard gaan met pijn in of rond het oog. De pijn kan variëren van mild tot ernstig en kan toenemen bij beweging van het oog.

Gevoeligheid voor licht

Personen met oogkanker kunnen merken dat ze gevoeliger zijn voor licht dan normaal. Zelfs normaal binnenkomend licht kan als onaangenaam of pijnlijk worden ervaren.

Zichtbare veranderingen aan het oogoppervlak

In sommige gevallen kunnen zichtbare veranderingen aan het oppervlak van het oog optreden, zoals een bobbel op het ooglid, een vlek op het oogwit of een uitpuilend oog. Deze veranderingen kunnen zichtbaar zijn voor anderen en zijn een duidelijk teken dat er medische aandacht nodig is.

Verminderd gezichtsveld

Oogkanker kan het gezichtsveld aantasten, waardoor personen delen van hun gezichtsveld verliezen. Dit kan leiden tot problemen bij activiteiten zoals autorijden en het lezen van teksten.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Zwarte vlekken of drijvers

Sommige personen met oogkanker kunnen zwarte vlekken of drijvers in hun gezichtsveld opmerken. Deze verschijnen als bewegende of zwevende kleine deeltjes en kunnen het zicht belemmeren.

Veranderingen in de pupilgrootte

Veranderingen in de grootte van de pupil, zoals een vergrote pupil die niet reageert op licht, kunnen wijzen op oogkanker.

Lichamelijke gevolgen

Oogkanker kan aanzienlijke lichamelijke gevolgen hebben voor personen die hiermee worden geconfronteerd. De aard van deze gevolgen kan variëren afhankelijk van het type oogkanker, het stadium van de ziekte en de gekozen behandelingsmethoden.

Visuele beperking of verlies van gezichtsvermogen

Een van de meest voor de hand liggende lichamelijke gevolgen van oogkanker is visuele beperking of zelfs volledig verlies van het gezichtsvermogen in het aangetaste oog. Dit kan aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengen in het dagelijks leven, waaronder de noodzaak van hulpmiddelen, aanpassingen aan de leefomgeving en revalidatie (BE en NL) om de zelfstandigheid te behouden.

Verminderde oogfunctionaliteit

Zelfs als het gezichtsvermogen niet volledig verloren gaat, kan oogkanker de functionaliteit van het aangetaste oog aantasten. Personen kunnen moeite hebben met scherpstellen, het bewegen van het oog of het aanpassen aan verschillende lichtniveaus.

Pijn en ongemak

Sommige vormen van oogkanker kunnen gepaard gaan met pijn en ongemak in het ooggebied. Dit kan variëren van milde irritatie tot ernstige pijn, afhankelijk van de omvang en locatie van de tumor.

Cosmetische veranderingen

In gevallen waarbij oogkanker behandeld wordt door chirurgie, kan dit leiden tot cosmetische veranderingen aan het oog. Dit kan onder andere een verschil in de grootte of vorm van de ogen omvatten. Hoewel cosmetische veranderingen geen directe invloed hebben op de fysieke gezondheid, kunnen ze een psychologische impact hebben op personen.

Infectierisico

Na oogkankeroperaties of bestraling kunnen personen een verhoogd risico lopen op ooginfecties. Het immuunsysteem kan tijdelijk verzwakt zijn na behandeling, waardoor infecties zich gemakkelijker kunnen ontwikkelen.

Risico op herhaling of uitzaaiing

Personen met oogkanker lopen het risico dat de kanker na behandeling terugkeert of zich elders in het lichaam verspreidt. Dit kan leiden tot verdere medische behandelingen en fysieke belasting.

Vermoeidheid en algemene zwakte

De behandeling van oogkanker, zoals chemotherapie of bestraling, kan leiden tot vermoeidheid en algemene zwakte. Personen kunnen zich uitgeput voelen en hebben tijd nodig om te herstellen na intensieve behandelingen.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Psychische gevolgen

Oogkanker is niet alleen een fysieke aandoening, maar het kan ook aanzienlijke psychische gevolgen hebben voor personen die met deze ziekte worden geconfronteerd. De diagnose van oogkanker en de daaropvolgende behandelingen kunnen een diepgaande impact hebben op de emotionele en psychologische gezondheid van de betrokken personen.

Angst en depressie

De diagnose van oogkanker kan leiden tot intense angst en een depressie bij personen. Ze kunnen bang zijn voor de onzekere toekomst, de mogelijke gevolgen voor hun gezichtsvermogen, en de impact van de behandeling op hun leven. Een depressie kan zich manifesteren als gevoelens van verdriet, hopeloosheid en verlies van interesse in dagelijkse activiteiten.

Zorgen over gezichtsvermogen en onafhankelijkheid

Veel personen maken zich zorgen over de impact van oogkanker op hun gezichtsvermogen en hun vermogen om zelfstandig te functioneren. Ze kunnen zich zorgen maken over hoe ze dagelijkse taken moeten uitvoeren, zoals lezen, autorijden of zelfs eenvoudige activiteiten zoals koken.

Koken: Spaghetti met verse groenten klaarmaken

Koken: Spaghetti met verse groenten klaarmaken

Lichaamsbeeldproblemen

Chirurgische ingrepen om oogkanker te behandelen, zoals enucleatie (verwijdering van het oog), kunnen leiden tot veranderingen in het uiterlijk van het gezicht. Dit kan leiden tot lichaamsbeeldproblemen en een verminderd gevoel van eigenwaarde bij personen.

Sociale isolatie

Oogkanker kan sommige personen leiden tot sociale isolatie. Ze kunnen zich terugtrekken uit sociale activiteiten en relaties vanwege schaamte, angst of ongemak. Dit isolement kan op zijn beurt leiden tot eenzaamheid en verdere psychische problemen.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Personen die een traumatische diagnose en behandeling hebben ervaren, kunnen symptomen van posttraumatische stressstoornis ontwikkelen. Dit kan flashbacks, nachtmerries en ernstige angst omvatten.

Relatieproblemen

De psychische gevolgen van oogkanker kunnen ook van invloed zijn op de relaties van personen. Partner, familieleden en vrienden kunnen moeite hebben met het begrijpen van de emotionele last en de veranderingen in gedrag die personen met oogkanker doormaken.

Coping en veerkracht

Ondanks de uitdagingen die oogkanker met zich meebrengt, kunnen personen ook veerkracht ontwikkelen en manieren vinden om met hun diagnose om te gaan. Steun van zorgverleners, psychologen en steungroepen kan bijdragen aan het verminderen van psychische problemen en het bevorderen van veerkracht.

Diagnose en (Oog)onderzoeken van oogkanker

De diagnose van oogkanker is een complex proces dat vereist dat zorgverleners verschillende methoden en onderzoeken gebruiken om de aandoening te identificeren en te evalueren. Het vroegtijdig opsporen van oogkanker is van vitaal belang om een effectieve behandeling te starten en de overlevingskansen van personen te verbeteren.

Oogonderzoek en anamnese

De diagnose van oogkanker begint vaak met een grondig oogonderzoek. Een oogarts of oogoncoloog zal de medische geschiedenis van de persoon evalueren en vragen stellen over symptomen, zoals veranderingen in het gezichtsvermogen, pijn, roodheid of andere ongewone oogklachten. Een gedetailleerde anamnese kan belangrijke aanwijzingen geven voor de aanwezigheid van oogkanker.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Visueel onderzoek

Een visueel onderzoek omvat het gebruik van speciale instrumenten om de structuur van het oog te onderzoeken. Dit kan omvatten:

 • Oogspiegeling (oftalmoscopie): Hierbij bekijkt de arts het netvlies en de binnenkant van het oog om eventuele afwijkingen te identificeren.
 • Gonioscopie: Dit onderzoek beoordeelt de drainagehoek van het oog om te zien of er tekenen zijn van oogkanker die zich in het oogvocht kunnen manifesteren.
 • Spleetlampbiomicroscopie: Dit is een gedetailleerd onderzoek van het voorste deel van het oog, met inbegrip van het hoornvlies en de iris.

Beeldvormende onderzoeken

Verschillende beeldvormende onderzoeken kunnen worden uitgevoerd om de locatie en omvang van de tumor te beoordelen. Deze omvatten:

 • Oogechografie (oogecho): Dit is een niet-invasieve procedure waarbij geluidsgolven worden gebruikt om beelden van de oogstructuur te produceren. Het kan helpen bij het identificeren van tumoren en hun kenmerken.
 • MRI (magnetische resonantie imaging): Een MRI-scan kan worden gebruikt om de oogkas en omliggende structuren in detail te onderzoeken.
 • CT-scan (computertomografie): Dit biedt gedetailleerde beelden van de oogkas en kan helpen bij het beoordelen van tumorgrootte en invasie.

Biopsie

In sommige gevallen kan een biopsie nodig zijn om de aard van de tumor vast te stellen. Dit houdt in dat een klein monster van het weefsel wordt genomen en microscopisch wordt onderzocht. De biopsieresultaten bevestigen de diagnose van oogkanker en kunnen helpen bij het bepalen van het type kanker.

Lumbaalpunctie

In gevallen waarbij er verdenking is van uitzaaiing van oogkanker naar de hersenen en het ruggenmerg, kan een lumbaalpunctie (ruggenprik) worden uitgevoerd om het hersenvocht te analyseren op de aanwezigheid van kankercellen.

Bloedonderzoek

Hoewel bloedonderzoek meestal niet rechtstreeks wordt gebruikt om oogkanker te diagnosticeren, kan het worden uitgevoerd om de algemene gezondheidstoestand van de persoon te beoordelen en om eventuele ongewone veranderingen in bloedwaarden te identificeren die verband kunnen houden met kanker.

Behandelingen

De behandeling van oogkanker vereist een multidisciplinaire benadering waarbij medische en psychische aspecten in overweging worden genomen. Deze benadering is van cruciaal belang om de beste zorg te bieden aan personen die met deze aandoening worden geconfronteerd.

Medische behandelingen

Chirurgie

Chirurgie is vaak de eerste behandelingskeuze voor oogkanker, vooral bij tumoren die zich beperken tot het oog zelf. De volgende chirurgische ingrepen kunnen worden uitgevoerd:

 • Enucleatie dit is de verwijdering van het gehele oog. Hoewel ingrijpend, kan enucleatie nodig zijn als de tumor te groot is om te worden behouden.
 • Lokale tumorresectie hierbij wordt alleen het deel van het oog met de tumor verwijderd, wat soms mogelijk is om het gezichtsvermogen te behouden.
 • Plaatsen van prothese na enucleatie wordt meestal een oogprothese (kunstoog) geplaatst om het uiterlijk te herstellen.

Radiotherapie

Radiotherapie maakt gebruik van gerichte straling om kankercellen te vernietigen. Dit kan zowel vóór als na chirurgie worden toegepast, afhankelijk van de aard van de tumor.

Chemotherapie

Chemotherapie is zelden de eerste keuze voor oogkanker, maar kan nodig zijn als de kanker is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam. Chemotherapie kan worden toegediend via medicijnen of rechtstreeks in het oog.

Gerichte therapie en immunotherapie

Nieuwere behandelingsbenaderingen omvatten gerichte therapie en immunotherapie, waarbij medicijnen worden gebruikt om specifieke moleculaire doelen in kankercellen aan te vallen of het immuunsysteem te stimuleren om kankercellen te bestrijden.

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Psychische en psychosociale ondersteuning

Naast medische behandelingen is psychische en psychosociale ondersteuning essentieel voor personen met oogkanker. Omgaan met de diagnose en de behandeling kan emotioneel uitdagend zijn. Hier zijn enkele aspecten van psychische ondersteuning:

Psychotherapie

Personen met oogkanker kunnen baat hebben bij psychotherapie om angst, een depressie en stress te behandelen. Counseling biedt ook de mogelijkheid om te praten over de emotionele impact van de diagnose en behandeling.

Steungroepen

Steungroepen voor personen met oogkanker kunnen een waardevolle bron van steun en begrip bieden. Het delen van ervaringen met anderen die dezelfde uitdagingen doormaken, kan troost bieden en een gevoel van verbinding creëren.

Revalidatie en optische hulpmiddelen

Personen die een oog verliezen als gevolg van enucleatie kunnen revalidatie (BE en NL) en optische hulpmiddelen nodig hebben om hun dagelijks leven aan te passen. Dit omvat het leren omgaan met een glasoog en het ontwikkelen van nieuwe visuele vaardigheden.

Familie- en partnerondersteuning

De impact van oogkanker reikt vaak verder dan de persoon met de diagnose. Familieleden en partners hebben ook ondersteuning en begeleiding nodig om de emotionele uitdagingen aan te gaan.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Prognose van oogkanker

De prognose van oogkanker varieert sterk afhankelijk van het type oogkanker, het stadium waarin de ziekte wordt gediagnosticeerd, de behandelingsmogelijkheden en individuele factoren van de persoon met de aandoening. De vooruitzichten zijn in de loop der jaren aanzienlijk verbeterd dankzij geavanceerde diagnostische technieken en behandelingen. Hier bekijken we de factoren die van invloed zijn op de prognose van oogkanker.

Type oogkanker

Verschillende types oogkanker hebben verschillende prognoses:

 1. Uveaal melanoom dit is de meest voorkomende vorm van oogkanker bij volwassenen. Een uveaal melanoom heeft de neiging om snel te groeien en kan uitzaaien naar andere delen van het lichaam, zoals de lever. De prognose kan variëren, maar de overlevingskans na vijf jaar is ongeveer 80%.
 2. Retinoblastoom dit is een zeldzame vorm van oogkanker die vooral kinderen treft. Met vroege diagnose en behandeling is de prognose over het algemeen goed, met een overlevingspercentage van meer dan 95%.
 3. Conjunctivaal melanoom dit type oogkanker komt voor op het oogoppervlak en heeft doorgaans een gunstigere prognose dan een uveaal melanoom. De overlevingskans na vijf jaar varieert, maar kan rond 70% liggen.

Stadium van de ziekte

Het stadium waarin oogkanker wordt gediagnosticeerd, speelt een cruciale rol bij het bepalen van de prognose. In een vroeg stadium gediagnosticeerde tumoren, die beperkt blijven tot het oog zelf, hebben doorgaans een betere prognose dan tumoren die zich hebben verspreid naar aangrenzende weefsels of organen.

Behandelingsmogelijkheden

De beschikbare behandelingsopties hebben ook invloed op de prognose. Chirurgische verwijdering van de tumor, al dan niet gevolgd door aanvullende behandelingen zoals bestraling of chemotherapie, kan de vooruitzichten verbeteren. Nieuwere behandelingsbenaderingen, zoals gerichte therapie en immunotherapie, hebben ook de prognose van bepaalde vormen van oogkanker verbeterd.

Individuele factoren

Individuele factoren, zoals leeftijd, algemene gezondheid en genetische kenmerken, kunnen de prognose beïnvloeden. Jongere patiënten hebben doorgaans een betere prognose dan oudere patiënten. Het al dan niet hebben van genetische predisposities kan ook van invloed zijn op de prognose.

Opvolging en controle

Regelmatige opvolging en controle zijn essentieel om de prognose van oogkanker te beoordelen en eventuele terugval of uitzaaiingen tijdig op te sporen. Personen die zijn behandeld voor oogkanker moeten nauwlettend worden gevolgd door hun medische team om ervoor te zorgen dat eventuele veranderingen in de gezondheid van het oog tijdig worden opgemerkt en behandeld.

Oogkanker, net als andere vormen van kanker, kan sterk variëren van persoon tot persoon. Een positieve prognose is vaak afhankelijk van vroege detectie, geavanceerde behandelingsopties en nauwgezette medische opvolging. Het is van vitaal belang dat personen met oogkanker samenwerken met hun medische team om de best mogelijke prognose te bereiken en de ziekte effectief te beheren.

Complicaties van oogkanker

Oogkanker, zoals andere vormen van kanker, kan leiden tot een reeks complicaties die de gezondheid en het welzijn van personen met deze aandoening aantasten.

Verminderd zicht of blindheid

Een van de meest voor de hand liggende complicaties van oogkanker is het verlies van zicht in het aangetaste oog. Dit kan variëren van gedeeltelijk verlies van zicht tot volledige blindheid, afhankelijk van de locatie en het stadium van de tumor. Als het zichtverlies in één oog optreedt, kan de persoon nog steeds functioneren met het andere oog, maar bij bilaterale (beide ogen) betrokkenheid kan dit leiden tot een ernstige visuele beperking of blindheid.

Uitzaaiing naar andere organen

Oogkanker, met name uveaal melanoom, heeft het potentieel om uit te zaaien naar andere delen van het lichaam, zoals de lever. Dit staat bekend als metastatische oogkanker. Wanneer de kanker zich verspreidt, kan dit ernstige complicaties veroorzaken en de prognose verslechteren.

Psychosociale en emotionele effecten

De diagnose en behandeling van oogkanker kunnen psychosociale en emotionele gevolgen hebben voor personen met de aandoening. Dit kan leiden tot gevoelens van angst, een depressie, onzekerheid en stress. Omgaan met veranderingen in het uiterlijk, zoals het verlies van een oog, kan een uitdaging zijn en kan leiden tot zelfbeeldproblemen.

Functionele beperkingen

Afhankelijk van de locatie en omvang van de tumor, kan oogkanker functionele beperkingen veroorzaken. Dit kan zich uiten in problemen met het uitvoeren van dagelijkse taken, zoals lezen, autorijden, en andere activiteiten die een goed gezichtsvermogen vereisen.

Bijwerkingen van behandeling

Behandelingen voor oogkanker, zoals chirurgie, bestraling en chemotherapie, kunnen bijwerkingen hebben. Deze bijwerkingen variëren afhankelijk van het type behandeling en de individuele reactie van de persoon. Mogelijke bijwerkingen zijn onder meer pijn, vermoeidheid, oogirritatie, en in sommige gevallen, secundaire tumoren als gevolg van bestraling.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Recidief van de tumor

Soms kan een tumor na behandeling terugkeren. Het is belangrijk om regelmatig medische controles en opvolging te ondergaan om eventuele recidieven tijdig op te sporen en te behandelen.

Verminderde kwaliteit van leven

Als gevolg van de bovengenoemde complicaties kan de algehele kwaliteit van leven van personen met oogkanker worden verminderd. Omgaan met de ziekte en de bijbehorende fysieke en emotionele uitdagingen kan een aanzienlijke tol eisen.

Niet iedereen die gediagnosticeerd wordt met oogkanker krijgt met deze complicaties te maken, en bovendien kan de ernst ervan variëren. De prognose en het beheer van oogkanker zijn sterk afhankelijk van vroege detectie, behandelingskeuzes en de reactie van de persoon op de behandeling. Personen met oogkanker moeten nauw samenwerken met hun medische team om de best mogelijke uitkomsten te bereiken en complicaties te minimaliseren. Regelmatige opvolging en monitoring zijn cruciaal voor het beheer van oogkanker en het tijdig aanpakken van eventuele complicaties.

Preventie van oogkanker

Hoewel sommige risicofactoren, zoals genetica, niet kunnen worden gecontroleerd, zijn er maatregelen die personen kunnen nemen om hun kansen op het ontwikkelen van oogkanker te minimaliseren.

Bescherming tegen ultraviolette (UV) straling

Blootstelling aan overmatige UV-straling van de zon kan het risico op oogkanker verhogen. Een zonnebril met 100% UV-bescherming is een effectieve manier om de ogen te beschermen tegen schadelijke stralen. Dit geldt met name op zonnige dagen en bij buitensporten. Brede randen op de zonnebril bieden extra bescherming.

Zonlicht

Zonlicht: Blootstelling aan overmatige UV-straling van de zon kan het risico op oogkanker verhogen

Vermijd roken en blootstelling aan rook

Roken is in verband gebracht met een verhoogd risico op oogkanker, evenals andere vormen van kanker. Het vermijden van roken en blootstelling aan passief roken kan bijdragen aan de preventie van oogkanker.

Gezonde voeding

Een evenwichtige voeding met veel fruit en groenten kan helpen beschermen tegen verschillende vormen van kanker, inclusief oogkanker. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan antioxidanten, zoals vitamine C en E, kunnen bijdragen aan de algehele gezondheid van het oog. Het eten van vis met omega-3 vetzuren kan ook gunstig zijn voor de gezondheid van het oog.

Oogbescherming op het werk

Personen die in industrieën werken waar ze worden blootgesteld aan schadelijke chemicaliën of stofdeeltjes, moeten een beschermende bril of gelaatsbescherming dragen om hun ogen te beschermen tegen potentieel schadelijke stoffen. Dit geldt met name voor mensen die werken in de bouw, metaalbewerking of laboratoria.

Regelmatige oogonderzoeken

Regelmatige oogonderzoeken zijn van cruciaal belang voor een vroegtijdige opsporing van oogkanker. Jaarlijkse oogonderzoeken kunnen helpen bij het identificeren van problemen en afwijkingen in een vroeg stadium, waardoor de kans op succesvolle behandeling en overleving wordt vergroot.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Bewustzijn van familiale geschiedenis

Personen met een familiegeschiedenis van oogkanker of andere vormen van kanker moeten zich bewust zijn van hun verhoogde risico en dit bespreken met hun arts. Dit kan leiden tot aanvullende screening of genetische onderzoeken om risico’s beter te begrijpen.

Bescherming op jonge leeftijd

Het beschermen van kinderogen tegen overmatige zonblootstelling is bijzonder belangrijk. Omdat de meeste blootstelling aan UV-straling in de kinderjaren plaatsvindt, kan vroeg leren over oogbescherming de kans op oogkanker op latere leeftijd verminderen.

Hoewel preventie van oogkanker geen garantie is tegen het ontwikkelen van de aandoening, kunnen deze maatregelen het risico aanzienlijk verminderen. Het is van cruciaal belang dat personen zich bewust zijn van de risicofactoren en de stappen nemen om hun ogen te beschermen. Regelmatige oogzorg en vroege detectie zijn essentieel voor het handhaven van een goede ooggezondheid en het verminderen van het risico op oogkanker.

Omgaan met oogkanker in het dagelijks leven

Wanneer een persoon geconfronteerd wordt met de diagnose oogkanker, kan dit een ingrijpende en emotionele ervaring zijn. Omgaan met oogkanker in het dagelijks leven vereist niet alleen medische behandelingen en nazorg, maar ook emotionele steun en aanpassingen om de kwaliteit van leven te behouden.

Medische behandeling en oogzorg

De medische behandeling van oogkanker kan variëren afhankelijk van het type en stadium van de kanker. Dit kan onder meer oogchirurgie, bestraling, chemotherapie of andere behandelingsmodaliteiten omvatten. Het is essentieel om de aanbevelingen van medische professionals nauwgezet te volgen en regelmatige opvolgingsafspraken te plannen.

Ondersteuning en emotionele zorg

Een diagnose van kanker kan emotioneel belastend zijn. Het is belangrijk om steun te zoeken bij partner, vrienden, familieleden of professionele therapeuten. Veel kankerinstituten bieden ook ondersteunende diensten en groepstherapie voor mensen met kanker en hun families.

Gezonde levensstijl

Een gezonde levensstijl kan de algehele gezondheid bevorderen en helpen bij de behandeling van kanker. Dit omvat een evenwichtige voeding, regelmatige lichaamsbeweging en voldoende rust. Het vermijden van tabak en beperken van alcoholgebruik is ook belangrijk.

Mobiliteit en onafhankelijkheid

Afhankelijk van de behandeling en het type kanker, kunnen personen met oogkanker te maken krijgen met veranderingen in hun gezichtsvermogen. Het aanleren van nieuwe technieken voor dagelijkse activiteiten, het gebruik van hulpmiddelen zoals vergrootglazen of braille, en het leren van oriëntatie- en mobiliteitsvaardigheden kunnen helpen bij het behouden van onafhankelijkheid.

Braille

Braille

Werk en sociale integratie

Het behouden van werk en sociale interactie is belangrijk voor de kwaliteit van leven. Sommige personen met oogkanker kunnen aanpassingen op de werkplek nodig hebben, terwijl anderen besluiten om met pensioen te gaan of hun werklast te verminderen. Het is belangrijk om open communicatie te onderhouden met werkgevers en collega’s.

Reguliere controles en monitoring

Zelfs na een succesvolle behandeling is het noodzakelijk om regelmatige oogonderzoeken en medische controles te behouden om eventuele terugkeer van de kanker vroegtijdig op te sporen. Het volgen van medische richtlijnen en gezondheidsadviezen is van cruciaal belang voor de langetermijngezondheid.

Omgaan met oogkanker kan uitdagend zijn, maar met de juiste medische zorg, emotionele ondersteuning en aanpassingen in levensstijl, kunnen personen met oogkanker een bevredigend en zinvol leven leiden. Het is van essentieel belang om de individuele behoeften en uitdagingen te begrijpen en samen te werken met zorgverleners en ondersteunende netwerken om de best mogelijke zorg te garanderen.

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 28 mei 2024 – 11:35