Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)

Een visuele handicap kan een ingrijpende verandering in het leven van een persoon betekenen. Of de visuele beperking nu vanaf de geboorte aanwezig is of later in het leven optreedt, het accepteren van of beter gezegd leren omgaan met deze nieuwe realiteit kan een uitdaging zijn. Het proces van acceptatie of leren omgaan met de visuele beperking kan echter leiden tot een verbeterde kwaliteit van leven en de mogelijkheid om ondanks de beperking een bevredigend en actief leven te leiden. Hieronder bespreken we de stappen en tips om om te leren omgaan met een visuele handicap. Dit proces verloopt echter niet voor iedereen op dezelfde manier. Sommige personen bereiken misschien nooit het niveau van volledige acceptatie, of ze kunnen nooit goed leren omgaan met het feit dat ze blind of slechtziend zijn. Ook hierover volgt meer informatie in deze tekst.

Leren omgaan met een visuele handicap

Omgaan met een visuele handicap is een uitdaging die veel mensen in hun leven tegenkomen. Het verlies van het gezichtsvermogen kan een ingrijpende gebeurtenis zijn en heeft invloed op bijna elk aspect van iemands dagelijks leven. Hoe iemand deze uitdaging benadert en beheert, kan een aanzienlijk verschil maken in de kwaliteit van leven. In plaats van simpelweg te “accepteren” wat is gebeurd, wordt vaak de term “leren omgaan met je beperking” gebruikt.

Het rouwproces en verlies

Wanneer iemand wordt geconfronteerd met een visuele handicap, kan dit gevoelens van verlies, verdriet en rouw oproepen. Het verlies van het vermogen om de wereld op dezelfde manier te ervaren als voorheen, kan overweldigend zijn. Het is belangrijk om te erkennen dat het normaal is om deze gevoelens te ervaren. Het proces van “leren omgaan met je beperkingen” kan worden vergeleken met een rouwproces, waarin mensen stukje bij beetje afscheid nemen van de dingen die ze voorheen als vanzelfsprekend beschouwden.

De rol van “acceptatie”

In de context van visuele handicap is “acceptatie” een complex begrip. Het betekent niet simpelweg berusting in de situatie, maar eerder het begrijpen van de nieuwe realiteit en het vinden van manieren om deze te omarmen. Acceptatie gaat hand in hand met het ontwikkelen van veerkracht en de bereidheid om zich aan te passen.

Het belang van ondersteuning

Het proces van “leren omgaan met je beperkingen” is niet iets dat men alleen hoeft te doorlopen. Ondersteuning van vrienden, familie en professionals kan van onschatbare waarde zijn. Deze ondersteuning kan variëren van emotionele steun en begrip tot praktische hulp bij dagelijkse taken.

Het actief zoeken naar oplossingen

Een belangrijk aspect van het omgaan met een visuele handicap is het actief zoeken naar oplossingen. Dit omvat het leren van nieuwe vaardigheden, het gebruik van hulpmiddelen en technologie, en het verkennen van nieuwe benaderingen om dagelijkse taken uit te voeren. Het vinden van manieren om onafhankelijk te blijven en deel te nemen aan activiteiten is van cruciaal belang voor de algehele kwaliteit van leven.

Het streven naar een bevredigend leven

Uiteindelijk draait het omgaan met een visuele handicap om het streven naar een bevredigend en vervullend leven. Het is mogelijk om een actief en rijk leven te leiden ondanks beperkingen. Dit kan omvatten:

 • Het leren van braille en gebruikmaken van andere aanrakingsgebaseerde systemen voor communicatie en toegang tot informatie.
 • Het gebruik van een witte stok of geleidehond om mobiliteit te verbeteren.
 • Het deelnemen aan onderwijsprogramma’s en het vinden van aangepaste werkgelegenheid.
 • Het genieten van hobby’s, sport en recreatieve activiteiten.
 • Het opbouwen van sterke relaties met anderen en actief deelnemen aan de maatschappij.

Leren omgaan met visuele beperking

Stap 1: Erkenning en begrip

De eerste stap in het acceptatieproces van een visuele handicap is het erkennen van de beperking en het verkrijgen van een dieper begrip van wat het inhoudt. Dit omvat het zoeken van medische expertise om de aard en de ernst van de visuele beperking te begrijpen. Het is belangrijk om vragen te stellen aan zorgverleners en het medische team om volledige informatie te verkrijgen.

Stap 2: Rouwproces

Het is normaal om gevoelens van verdriet, boosheid, frustratie en ontkenning te ervaren bij de diagnose van een visuele handicap. Dit rouwproces is een natuurlijke reactie op verlies en verandering. Het is essentieel om deze emoties toe te laten en erover te praten met partner, familieleden, vrienden, een therapeut of steungroep. Het uiten van deze gevoelens kan helpen bij het verwerken van de situatie. Het is belangrijk te begrijpen dat deze gevoelens normaal zijn en deel uitmaken van het verwerkingsproces. Sommige personen doorlopen deze fasen sneller dan anderen, maar het is een normaal onderdeel van het omgaan met verlies.

Personen met een visuele handicap kunnen bovendien gevoelens van onzekerheid en angst ervaren, vooral in de beginfase van de handicap. Ze kunnen zich afvragen hoe ze hun dagelijks leven kunnen voortzetten, of ze hun onafhankelijkheid zullen behouden en hoe anderen op hen zullen reageren. Deze gevoelens kunnen overweldigend zijn en psychologische ondersteuning kan van onschatbare waarde zijn om deze angsten aan te pakken.

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Stap 3: Zelfacceptatie

Zelfacceptatie is een cruciale stap in het omgaan met een visuele handicap. Het betekent de handicap als een deel van jezelf erkennen zonder negatieve zelfoordelen. Dit houdt in dat je de visuele handicap niet ziet als een belemmering voor je eigenwaarde of als een reden om jezelf als minderwaardig te beschouwen. Zelfacceptatie omvat het erkennen van de unieke kwaliteiten en krachten die iemand heeft, ongeacht de visuele beperking.

Stap 4: Educatie en training

De juiste educatie en training zijn essentieel om te leren omgaan met een visuele handicap. Dit kan onder andere het aanleren van technieken voor het dagelijks leven, mobiliteitstraining, braille leren lezen en gebruikmaken van hulpmiddelen en technologie om de visuele beperking te compenseren. Bewustwording en training kunnen het gevoel van onafhankelijkheid vergroten.

Stap 5: Psychologische ondersteuning

Professionele psychologische ondersteuning, zoals psychotherapie, kan bijdragen aan het omgaan met de psychische uitdagingen die gepaard gaan met een visuele handicap. Een therapeut kan helpen bij het ontwikkelen van veerkracht, het aanpakken van angsten en een depressie, en het verbeteren van de algemene geestelijke gezondheid.

Stap 6: Steungroepen

Steungroepen van mensen met een visuele beperking kunnen een waardevolle bron van ondersteuning zijn. Ervaringen met anderen delen die soortgelijke uitdagingen doormaken, kan het gevoel van eenzaamheid verminderen en praktische tips bieden. Dit kan ook dienen als een platform voor het delen van successen en het inspireren van anderen.

Stap 7: Hulpmiddelen en technologie

Hulpmiddelen en technologie kunnen de zelfstandigheid vergroten en de kwaliteit van leven verbeteren voor blinden en slechtzienden. Dit omvat het gebruik van een screenreader, brailleleesregel, aangepaste apps en andere technologische hulpmiddelen om toegang te krijgen tot informatie en communicatie.

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Stap 8: Levensstijl en welzijn

Een gezonde levensstijl, waaronder regelmatige lichaamsbeweging, een evenwichtige voeding en voldoende slaap, is belangrijk voor iedereen, inclusief mensen met een visuele handicap. Een gezonde levensstijl kan de algehele gezondheid en het welzijn bevorderen.

Unieke acceptatieprocessen

Elke persoon die geconfronteerd wordt met een visuele handicap zal een unieke reis naar acceptatie / leren omgaan met de visuele beperking doormaken. De weg die ze volgen, wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de oorzaak en de ernst van de visuele handicap, persoonlijke veerkracht, de mate van sociale ondersteuning en de hulpmiddelen en technologieën die beschikbaar zijn. Sommige personen zullen snel de beperking accepteren en leren omgaan met hun nieuwe realiteit, terwijl anderen meer tijd nodig hebben en mogelijk hulp en begeleiding van zorgverleners en therapeuten.

Variaties in acceptatie / leren omgaan met de blind- of slechtziendheid

Het niveau van acceptatie kan variëren van persoon tot persoon. Sommigen zullen volledige acceptatie bereiken en hun visuele handicap volledig integreren in hun identiteit, terwijl anderen mogelijk nooit volledig tevreden zullen zijn met hun nieuwe realiteit. Beide benaderingen zijn geldig, en het is belangrijk dat de samenleving begrip toont voor deze variaties en respect heeft voor de persoonlijke keuzes die personen maken.

Integratie en empowerment

Voor sommige personen met een visuele handicap kan acceptatie leiden tot empowerment. Ze leren strategieën om hun leven te leiden zoals ze dat willen en om hun eigen beslissingen te nemen. Ze kunnen leren omgaan met de visuele handicap door middel van training en hulpmiddelen, en zelfs een actieve rol spelen in het bevorderen van de belangen van mensen met een visuele handicap in de samenleving.

Ondersteuning

Steungroepen

Een van de meest waardevolle bronnen tijdens het acceptatieproces van / omgaan met een visuele handicap is sociale steun. Via steun- en lotgenotengroepen is het mogeiljk om contacten te leggen met lotgenoten voor het delen van ervaringen, het aanbieden van praktische tips en het geven van emotionele steun. Deze groepen helpen personen met een visuele handicap zich verbonden te voelen en te beseffen dat ze niet alleen staan in hun reis.

Sociale netwerk

Naast de waardevolle steun die steungroepen bieden, is sociale steun vanuit het persoonlijke netwerk van de blinde of slechtziende persoon van onschatbare waarde is. Omgaan met een visuele handicap is een uitdaging die niet alleen de persoon met de handicap treft, maar ook de mensen uit de nabije omgeving. Daarom is het belangrijk dat partner, familieleden, vrienden, collega’s en werkgevers begrip tonen en hun steun aanbieden.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 29 mei 2024 – 13:52