Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)

Inhoudsopgave

Oorzaken van oftalmoplegie

Neurologische oorzaken

Oftalmoplegie kan neurologische oorzaken hebben, zoals:

 • Hersenstamafwijkingen: Anomalieën of beschadigingen in de hersenstam kunnen leiden tot oogspierproblemen en oftalmoplegie.
 • Hersenletsel: Een traumatisch hersenletsel, zoals een hersenschudding of een schedelbreuk, kan oogzenuwen beschadigen en oftalmoplegie veroorzaken.
 • Neurodegeneratieve aandoeningen: Neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en progressieve supranucleaire verlamming kunnen oftalmoplegie veroorzaken door het aantasten van de zenuwcellen die de oogspieren aansturen.

Infecties en ontstekingen

Infecties en ontstekingen kunnen oftalmoplegie veroorzaken als gevolg van:

 • Bacteriële en virale infecties: Bepaalde infecties, zoals tuberculose of herpes zoster, kunnen de oogzenuwen aantasten en ontstekingen veroorzaken.
 • Auto-immuunziekten: Auto-immuunziekten, zoals multiple sclerose of het syndroom van Guillain-Barré, kunnen leiden tot ontstekingen in de oogspieren en oftalmoplegie.

Compressie van zenuwen en tumoren

 • Oogzenuwtumoren: Tumoren die zich vormen in de buurt van de oogzenuwen kunnen druk uitoefenen en oftalmoplegie veroorzaken.
 • Orbitale tumoren: Tumoren in de oogkas kunnen de oogspieren comprimeren en leiden tot bewegingsbeperking van de ogen.

Medicatie-geïnduceerde oftalmoplegie

Bepaalde medicijnen, zoals botulinumtoxine (Botox), kunnen leiden tot voorbijgaande oftalmoplegie door het tijdelijk verzwakken van de oogspieren. Dit is meestal een tijdelijke bijwerking.

Risicofactoren

Verschillende risicofactoren kunnen de kans op oftalmoplegie vergroten, waaronder:

 • Leeftijd: Oudere personen lopen mogelijk een groter risico op oftalmoplegie, vooral als gevolg van neurodegeneratieve aandoeningen.
 • Geslacht: Sommige vormen van oftalmoplegie, zoals chronische externe oftalmoplegie, kunnen vaker voorkomen bij mannen dan bij vrouwen.
 • Familiegeschiedenis: Een familiegeschiedenis van neurologische aandoeningen of oogaandoeningen kan het risico op oftalmoplegie verhogen.
 • Systemische aandoeningen: Onderliggende medische aandoeningen, zoals diabetes of hypertensie (verhoogde bloeddruk), kunnen het risico op oftalmoplegie vergroten.

Erfelijkheid van verzwakte of verlamde oogspieren

Genetische basis van oftalmoplegie

Oftalmoplegie kan voorkomen als gevolg van genetische mutaties die van invloed zijn op de spieren die de oogbeweging reguleren, evenals de zenuwen en de hersengebieden die deze spieren aansturen. De genetische basis van oftalmoplegie kan complex zijn en variëren afhankelijk van de specifieke vorm van oftalmoplegie.

Er zijn verschillende genen geïdentificeerd die verband houden met oftalmoplegie, en sommige van deze genen spelen een rol bij de ontwikkeling en het functioneren van de oogspieren en de zenuwen die verantwoordelijk zijn voor oogbeweging. Mutaties in deze genen kunnen leiden tot abnormale spierfunctie en oftalmoplegie.

Overervingspatronen

De erfelijkheid van oftalmoplegie kan variëren afhankelijk van het betrokken gen en het specifieke type oftalmoplegie. Er zijn verschillende overervingsopties:

 • Autosomaal dominante erfelijkheid In sommige gevallen wordt oftalmoplegie overgeërfd volgens een autosomaal dominante overerving. Dit betekent dat een enkele kopie van het gemuteerde gen van een ouder voldoende is om de aandoening door te geven aan het nageslacht. Personen met een ouder met autosomaal dominante oftalmoplegie hebben een 50% kans om de aandoening te erven.
 • Autosomaal recessieve erfelijkheid Bij autosomale recessieve overerving moeten beide ouders een gemuteerd gen doorgeven aan hun kind om oftalmoplegie te veroorzaken. Personen met één kopie van het gemuteerde gen (dragers) vertonen meestal geen symptomen.
 • Mitochondriale erfelijkheid Sommige vormen van oftalmoplegie worden veroorzaakt door mutaties in het mitochondriaal DNA, dat alleen van moeder op kind wordt overgedragen. Dit type erfelijkheid wordt mitochondriale erfelijkheid genoemd.

Risicofactoren en screening

Personen met een familiegeschiedenis van oftalmoplegie, vooral in gevallen waarbij een bekend genetisch defect betrokken is, hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van de aandoening. Het is belangrijk voor gezondheidszorgprofessionals om deze risicofactoren in overweging te nemen en genetische raadpleging aan te bieden aan personen met een familiaire voorgeschiedenis van oftalmoplegie.

Soorten oftalmoplegie

Interne oftalmoplegie

Interne oftalmoplegie, ook wel bekend als interne ophthalmoplegia, is een aandoening waarbij de oogspieren die verantwoordelijk zijn voor de beweging naar binnen (convergentie) worden aangetast. Dit kan leiden tot dubbelzien en problemen met focussen op nabije objecten. De oorzaak van interne oftalmoplegie kan variëren van neurologische aandoeningen tot medicatie-effecten.

Externe oftalmoplegie

Externe oftalmoplegie verwijst naar de beperking van de oogspieren die verantwoordelijk zijn voor de beweging naar buiten. Deze vorm van oftalmoplegie kan het gevolg zijn van neurologische aandoeningen, spieraandoeningen of compressie van de oogzenuwen door tumoren of andere factoren.

Myasthenische oftalmoplegie

Myasthenische oftalmoplegie is een vorm van oftalmoplegie die wordt veroorzaakt door myasthenia gravis, een auto-immuunziekte die leidt tot zwakte van de oogspieren en andere spieren in het lichaam. De symptomen van myasthenische oftalmoplegie kunnen variëren afhankelijk van de ernst van de aandoening en omvatten dubbelzien, hangende oogleden en moeite met oogbewegingen.

Chronische externe oftalmoplegie (CEP)

Chronische externe oftalmoplegie is een zeldzame aandoening die wordt gekenmerkt door progressieve zwakte van de oogspieren en kan leiden tot ernstige oogbewegingsbeperkingen. CEP wordt vaak geassocieerd met mitochondriale genetische mutaties en kan in sommige gevallen familiair voorkomen. Symptomen kunnen zich meestal manifesteren op jonge leeftijd en omvatten onder andere hangende oogleden en diplopie.

Pupillaire oftalmoplegie

Pupillaire oftalmoplegie is een aandoening waarbij de pupillen van de ogen niet goed reageren op licht en accommodatie. Deze aandoening kan worden veroorzaakt door compressie van de oogzenuwen, neurologische aandoeningen of aandoeningen die de pupillaire zenuwen aantasten. Het kan leiden tot abnormale pupilverwijding en lichtgevoeligheid.

Nucleaire oftalmoplegie

Nucleaire oftalmoplegie treedt op wanneer de zenuwcellen in de hersenstam die de oogbewegingen reguleren, zijn aangetast. Dit kan leiden tot beperkingen in de horizontale en verticale oogbewegingen. De oorzaken van nucleaire oftalmoplegie kunnen variëren en omvatten neurologische aandoeningen, beroertes en tumoren.

Bilaterale oftalmoplegie

Bilaterale oftalmoplegie verwijst naar beperkingen in de beweging van beide ogen. Deze aandoening kan het gevolg zijn van diverse oorzaken, waaronder neurologische aandoeningen, genetische factoren, metabole aandoeningen en auto-immuunziekten.

Symptomen

Dubbelzien (diplopie)

Een van de meest voorkomende symptomen van oftalmoplegie is dubbelzien, ook wel diplopie genoemd. Dit gebeurt wanneer de ogen niet goed samenwerken en niet dezelfde richting op kijken, waardoor een persoon één object als twee ziet. Dubbelzien kan variëren in ernst, afhankelijk van welke oogspieren zijn aangetast.

Hangende oogleden (ptosis)

Bij sommige vormen van oftalmoplegie kunnen de oogspieren die verantwoordelijk zijn voor het openhouden van de oogleden verzwakt zijn. Dit resulteert in hangende oogleden, een aandoening die ptosis wordt genoemd. Ptosis kan leiden tot een verminderd gezichtsveld en een vermoeide uitstraling van het gezicht.

Beperkte oogbeweging

Oftalmoplegie veroorzaakt beperkingen in de beweging van de ogen. Personen met oftalmoplegie kunnen moeite hebben met het bewegen van hun ogen in alle richtingen. Afhankelijk van welke oogspieren zijn aangetast, kunnen de beperkingen horizontaal, verticaal of diagonaal zijn.

Afwijkende oogstand (scheelzien)

Wanneer een persoon lijdt aan oftalmoplegie, kunnen de ogen in een afwijkende stand staan. Dit kan leiden tot scheelzien (strabisme), waarbij de ogen niet goed op elkaar zijn afgestemd en in verschillende richtingen kijken. Dit kan de esthetiek van de ogen aantasten en de visuele waarneming verstoren.

Verschillende vormen van strabisme (scheelzien)

Verschillende vormen van strabisme (scheelzien)

Lichtgevoeligheid (fotofobie)

Bepaalde vormen van oftalmoplegie, zoals pupillaire oftalmoplegie, kunnen leiden tot lichtgevoeligheid (fotofobie). Personen met deze symptomen ervaren ongemak of pijn bij blootstelling aan licht.

Oogvermoeidheid

Personen met oftalmoplegie kunnen sneller vermoeid raken bij visuele taken, zoals lezen of het volgen van bewegende objecten. De inspanning om de beperkingen in oogbeweging te compenseren, kan leiden tot oogvermoeidheid en ongemak.

Hoofdpijn

Omdat oftalmoplegie leidt tot ongecoördineerde oogbewegingen en dubbelzien, kunnen personen last krijgen van frequente hoofdpijn. Deze hoofdpijn kan worden veroorzaakt door de extra inspanning die nodig is om de visuele waarneming te corrigeren.

Lichamelijke gevolgen

Mobiliteitsproblemen

Personen met oftalmoplegie kunnen mobiliteitsproblemen ondervinden, vooral wanneer hun oogbewegingen ernstig beperkt zijn. Ze kunnen moeite hebben met het volgen van bewegende objecten en hebben problemen met diepte– en afstandsperceptie. Dit kan leiden tot onhandigheid en verhoogde valrisico’s.

Oogvermoeidheid

Het ervaren van dubbelzien en het constant aanpassen van de ogen om een enkel beeld te verkrijgen, kan leiden tot oogvermoeidheid. Personen met oftalmoplegie kunnen sneller vermoeid raken bij visuele taken, zoals lezen of tv kijken.

Hoofdpijn

Frequente hoofdpijn is een veelvoorkomende lichamelijke consequentie van oftalmoplegie. De extra inspanning die nodig is om dubbelzien te corrigeren en de visuele waarneming aan te passen, kan leiden tot spanning in de oogspieren en resulteren in hoofdpijn.

Scheelzien en esthetische zorgen

Oftalmoplegie kan leiden tot scheelzien (strabisme), waarbij de ogen niet goed op elkaar zijn afgestemd. Dit kan zowel een esthetische zorg als een lichamelijke impact hebben, omdat het de visuele coördinatie en het uiterlijk van de ogen aantast.

Hangende oogleden (ptosis)

Ptosis, of hangende oogleden, is een fysieke manifestatie van oftalmoplegie. Naast de cosmetische zorg kan ptosis ook de gezichtsscherpte verminderen als de oogleden het gezichtsveld belemmeren.

Verlies van zelfstandigheid

Omdat oftalmoplegie de mobiliteit en het visuele comfort aantast, kan het leiden tot verlies van zelfstandigheid. Personen kunnen moeite hebben met dagelijkse activiteiten zoals autorijden, lezen, koken en zelfs lopen zonder hulp.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Psychosociale impact

De lichamelijke gevolgen van oftalmoplegie gaan vaak gepaard met een psychosociale impact. Het kan leiden tot gevoelens van frustratie, angst en een depressie bij personen die worstelen met de fysieke beperkingen en esthetische zorgen die gepaard gaan met de aandoening.

Psychische gevolgen

Frustratie en stress

Personen met oftalmoplegie kunnen geconfronteerd worden met constante uitdagingen bij dagelijkse activiteiten, zoals lezen, autorijden en het volgen van bewegende objecten. Deze beperkingen kunnen leiden tot frustratie en stress, omdat de normale visuele functies worden verstoord.

Depressie en angst

De aanhoudende moeilijkheden die gepaard gaan met oftalmoplegie kunnen leiden tot een depressie en angst. Personen kunnen zich geïsoleerd voelen en zich zorgen maken over de impact van de aandoening op hun leven en onafhankelijkheid.

Lichaamsbeeld en zelfvertrouwen

Scheelzien, ptosis (hangende oogleden) en andere fysieke manifestaties van oftalmoplegie kunnen het lichaamsbeeld en zelfvertrouwen van personen aantasten. Ze kunnen zich zorgen maken over hoe anderen hen zien en zich bewust zijn van hun uiterlijk.

Verlies van onafhankelijkheid

Het verlies van onafhankelijkheid kan een psychisch gevolg zijn van oftalmoplegie. Personen kunnen moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse taken zonder hulp, wat hun gevoel van eigenwaarde kan aantasten.

Sociale terugtrekking

Als gevolg van de lichamelijke en visuele beperkingen die oftalmoplegie met zich meebrengt, kunnen personen zich sociaal terugtrekken. Ze vermijden misschien sociale situaties waarin ze zich ongemakkelijk of bekeken voelen vanwege hun oogproblemen.

Kwaliteit van leven

De psychische gevolgen van oftalmoplegie hebben invloed op de algehele kwaliteit van leven van personen. Ze kunnen moeite hebben met het genieten van activiteiten die ze eerder plezierig vonden, en dit kan leiden tot verminderde levensvreugde.

Gevoelens van hulpeloosheid

Het omgaan met de beperkingen en symptomen van oftalmoplegie kan leiden tot gevoelens van hulpeloosheid. Personen kunnen het gevoel hebben dat ze weinig controle hebben over hun situatie en toekomst.

Diagnose en (Oog)onderzoeken

Anamnese en symptomenevaluatie

De diagnose van oftalmoplegie begint met een grondige anamnese en evaluatie van de symptomen. De arts zal vragen naar de aard en duur van de symptomen, evenals eventuele eerdere medische geschiedenis en familiegeschiedenis van oogaandoeningen.

Visueel onderzoek

Een visueel onderzoek omvat een evaluatie van het gezichtsvermogen, inclusief gezichtsscherpte en gezichtsveldonderzoeken. Dit kan helpen bij het vaststellen van eventuele visuele beperkingen die verband houden met oftalmoplegie.

Oogbewegingsonderzoeken

Oogbewegingstesten worden uitgevoerd om de mate en aard van de oogbewegingsbeperkingen vast te stellen. Deze testen omvatten vaak het volgen van een bewegend object met de ogen en het beoordelen van de coördinatie tussen de ogen.

Spleetlamponderzoek

Een spleetlamponderzoek is een oogonderzoek waarbij de oogarts de structuren aan de voorzijde van het oog onderzoekt, inclusief de oogleden, de conjunctiva en de oogbol zelf. Dit kan helpen bij het identificeren van fysieke veranderingen zoals ptosis (hangende oogleden).

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Beeldvorming

Beeldvormende onderzoeken zoals een CT-scan (computertomografie) of MRI-scan (magnetische resonantie beeldvorming) kunnen worden gebruikt om structurele afwijkingen of tumoren in de hersenen en rond de oogzenuwen te identificeren.

Elektrofysiologische onderzoeken

Elektrofysiologische onderzoeken, zoals elektro-oculografie (EOG) en elektromyografie (EMG), kunnen worden uitgevoerd om de elektrische activiteit van de oogspieren en de zenuwen die ze aansturen, te beoordelen.

Bloedonderzoek en genetische onderzoeken

In sommige gevallen kunnen bloedonderzoeken en genetische onderzoeken worden uitgevoerd om onderliggende aandoeningen te identificeren die oftalmoplegie kunnen veroorzaken, zoals myasthenia gravis of mitochondriale aandoeningen.

Raadpleging van specialist

Afhankelijk van de resultaten van de initiële onderzoeken kan een verwijzing naar een specialist, zoals een neuroloog of genetisch counselor, nodig zijn voor verdere evaluatie en diagnosestelling.

Behandelingen van oftalmoplegie

Medische behandelingen

 1. Chirurgische correctie van ptosis en scheelzien: Als ptosis (hangende oogleden) of scheelzien een gevolg is van oftalmoplegie, kan chirurgische correctie worden overwogen om de oogleden te liften en de oogstand te verbeteren.
 2. Myasthenia gravis behandelen: In gevallen waarbij oftalmoplegie wordt veroorzaakt door myasthenia gravis, kan behandeling met medicijnen zoals acetylcholinesteraseremmers of immunosuppressiva worden voorgeschreven.
 3. Mitochondriale aandoeningen behandelen: Oftalmoplegie geassocieerd met mitochondriale aandoeningen kan worden behandeld met co-enzym Q10-supplementen, antioxidanten en andere symptomatische behandelingen.
 4. Onderliggende aandoening behandelen: Als oftalmoplegie het gevolg is van een andere onderliggende aandoening, zoals diabetes of een neurologische aandoening, is de behandeling gericht op het beheren van die onderliggende aandoening.
 5. Prismabril: Voor sommige personen met oftalmoplegie, met name die met dubbelzien, kunnen prismabrillen worden voorgeschreven om de visuele waarneming te corrigeren.
 6. Fysiotherapie en oefeningen: Specifieke oogspieroefeningen en fysiotherapie kunnen worden aanbevolen om de oogspieren te versterken en de oogbewegingen te verbeteren.

Psychische behandelingen

 1. Psychotherapie: Personen met oftalmoplegie kunnen baat hebben bij psychotherapie om de psychische gevolgen van de aandoening aan te pakken. Dit kan helpen bij het omgaan met gevoelens van frustratie, angst en een depressie.
 2. Zelfvertrouwen opbouwen: Het opbouwen van zelfvertrouwen en een positief lichaamsbeeld kan de psychische impact van oftalmoplegie verminderen. Psychische behandelingen kunnen zich richten op het verbeteren van zelfbeeld en zelfacceptatie.
 3. Ondersteuningsgroepen: Deelname aan ondersteuningsgroepen voor personen met oftalmoplegie kan emotionele steun bieden en helpen bij het delen van ervaringen met anderen in vergelijkbare situaties.
 4. Stressmanagement en copingmechanismen: Psychologische behandeling kan zich ook richten op het aanleren van stressmanagementtechnieken en copingmechanismen om beter om te gaan met de uitdagingen van oftalmoplegie.

Prognose van verzwakte of verlamde oogspieren

Onderliggende oorzaak

De prognose wordt in hoge mate beïnvloed door de onderliggende oorzaak van oftalmoplegie. Sommige oorzaken, zoals een oculaire zenuwbeschadiging door trauma, kunnen leiden tot tijdelijke oftalmoplegie en kunnen vaak verbeteren met de tijd en behandeling. Andere oorzaken, zoals mitochondriale aandoeningen, kunnen blijvende oftalmoplegie veroorzaken.

Ernst van de aandoening

De ernst van oftalmoplegie speelt een cruciale rol bij de prognose. Personen met milde oftalmoplegie en beperkte oogspierbetrokkenheid hebben over het algemeen een betere prognose dan degenen met ernstige oogbewegingsbeperkingen.

Leeftijd bij begin

De leeftijd waarop oftalmoplegie begint, kan ook van invloed zijn op de prognose. In sommige gevallen kan oftalmoplegie bij kinderen bijvoorbeeld leiden tot verbeteringen naarmate ze groeien, terwijl het bij oudere volwassenen mogelijk moeilijker te behandelen is.

Behandeling

Een effectieve behandeling kan de prognose aanzienlijk verbeteren. Chirurgische correcties, medicamenteuze behandelingen en fysiotherapie kunnen helpen de symptomen te verminderen en de levenskwaliteit van personen te verbeteren.

Oogbewegingstherapie

Oogbewegingstherapie en fysiotherapie kunnen bijdragen aan een betere prognose door het versterken van de oogspieren en het verbeteren van de oogbewegingen.

Onderliggende gezondheidstoestand

De algehele gezondheid van een persoon speelt een rol in de prognose. Personen met andere gezondheidsproblemen, zoals diabetes of auto-immuunziekten, kunnen een complexer beloop van oftalmoplegie ervaren.

Psychische ondersteuning

Psychische ondersteuning en therapie kunnen de prognose verbeteren door personen te helpen bij het omgaan met de psychische gevolgen van oftalmoplegie, zoals een depressie en angst.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Complicaties

Dubbelzien (diplopie)

Een van de meest voorkomende complicaties van oftalmoplegie is dubbelzien. Dit treedt op wanneer de oogspieren niet goed samenwerken, waardoor een persoon twee overlappende beelden ziet. Dubbelzien kan dagelijkse activiteiten bemoeilijken, zoals lezen, tv kijken en autorijden.

Scheelzien (strabisme)

Oftalmoplegie kan leiden tot scheelzien, waarbij de ogen niet goed op elkaar zijn afgestemd. Dit heeft niet alleen een esthetische impact, maar kan ook het dieptezicht en de oogcoördinatie aantasten.

Hangende oogleden (ptosis)

Ptosis, of hangende oogleden, is een andere veelvoorkomende complicatie. Het kan het gezichtsveld beperken en het openen van het aangetaste oog bemoeilijken. Ptosis kan de visuele helderheid verminderen.

Oogvermoeidheid

Personen met oftalmoplegie ervaren vaak oogvermoeidheid. Het continue aanpassen van de ogen om dubbelzien te corrigeren en de beperkte oogbewegingen kan leiden tot vermoeidheid bij visuele taken.

Hoofdpijn

Frequente hoofdpijn is een complicatie die verband houdt met de extra inspanning die nodig is om de ogen te coördineren en dubbelzien te corrigeren.

Verminderde kwaliteit van leven

De combinatie van deze complicaties kan de algehele kwaliteit van leven van personen met oftalmoplegie verminderen. Ze kunnen moeite hebben met dagelijkse activiteiten en sociale interacties.

Psychosociale impact

De complicaties van oftalmoplegie hebben vaak psychosociale gevolgen. Personnen kunnen gevoelens van frustratie, angst, een depressie en sociaal isolement ervaren als gevolg van de beperkingen die ze ondervinden.

Verlies van onafhankelijkheid

Personen met oftalmoplegie kunnen hun onafhankelijkheid verliezen, omdat ze moeite hebben met activiteiten zoals autorijden en lezen. Dit kan leiden tot een verminderd gevoel van eigenwaarde.

Preventie van oftalmoplegie

Gezonde levensstijl

Een algemene gezonde levensstijl kan bijdragen aan het voorkomen van onderliggende oorzaken van oftalmoplegie, zoals diabetes en een hoge bloeddruk. Dit omvat een evenwichtige voeding, regelmatige lichaamsbeweging, gewichtsbeheersing en het vermijden van roken en overmatig alcoholgebruik.

Bier wordt in glas gegoten

Bier wordt in glas gegoten

Oogveiligheid

Het dragen van een beschermende bril of oogbescherming tijdens risicovolle activiteiten, zoals sporten of bouwwerkzaamheden, kan helpen om een traumatisch oogletsel te voorkomen, wat op zijn beurt oftalmoplegie kan voorkomen.

Vaccinaties

Het up-to-date houden van vaccinaties, met name tegen infectieziekten zoals mazelen en rubella, kan helpen om sommige van de infectieuze oorzaken van oftalmoplegie te voorkomen.

Zorgvuldige medische opvolging

Personen met onderliggende aandoeningen die oftalmoplegie kunnen veroorzaken, zoals myasthenia gravis of mitochondriale aandoeningen, moeten regelmatig medisch worden opgevolgd. Een vroege detectie en behandeling van deze aandoeningen kunnen helpen om oftalmoplegie te voorkomen of te verminderen.

Genetisch advies

Voor personen met een familiegeschiedenis van oftalmoplegie als gevolg van genetische aandoeningen, kan genetisch advies en raadpleging nuttig zijn. Dit kan helpen bij het begrijpen van het risico en bij het nemen van geïnformeerde beslissingen over reproductieve gezondheid.

Omgaan met oftalmoplegie in het dagelijks leven

Raadpleeg een specialist

Een van de eerste stappen bij het omgaan met oftalmoplegie is een grondige evaluatie door een oogarts of een specialist op het gebied van neurologie. Een nauwkeurige diagnose is essentieel om de juiste behandeling en ondersteuning te krijgen.

Behandeling opvolgen

Als behandelingsopties beschikbaar zijn, is het van cruciaal belang om de voorgeschreven behandeling op te volgen en regelmatig contact te houden met de zorgverlener. Behandelingen kunnen helpen bij het minimaliseren van symptomen.

Oogbewegingstherapie en fysiotherapie

Oogbewegingstherapie en fysiotherapie kunnen de oogspieren versterken en de coördinatie verbeteren. Dit kan de kwaliteit van leven verbeteren door dubbelzien en andere visuele problemen te verminderen.

Hulpmiddelen voor dagelijks leven

Het gebruik van hulpmiddelen kan aanzienlijk helpen. Prismabrillen kunnen bijvoorbeeld worden voorgeschreven om dubbelzien te corrigeren. Grotere lettertypen en goed contrast op leesmateriaal kunnen het lezen vergemakkelijken.

Aanpassingen voor computergebruik

Voor personen die veel tijd achter een computer doorbrengen, kunnen toegankelijkheidsopties zoals schermvergroting of spraakherkenning nuttig zijn.

Ondersteuningsgroepen

Sluit u aan bij ondersteuningsgroepen voor personen met oftalmoplegie. Het delen van ervaringen en het ontvangen van ondersteuning van anderen in vergelijkbare situaties kan helpen bij het omgaan met de psychische impact van de aandoening.

Psychologische ondersteuning

Psychologische ondersteuning kan nuttig zijn voor het omgaan met de psychische gevolgen van oftalmoplegie, zoals angst of een depressie. Psychologen kunnen helpen bij het ontwikkelen van copingmechanismen.

Leer zelfredzaamheid

Personen met oftalmoplegie kunnen leren om zelfstandig dagelijkse taken uit te voeren, zoals koken, schoonmaken en persoonlijke verzorging. Het aanleren van zelfredzaamheid is essentieel om de onafhankelijkheid te behouden.

Koken: Spaghetti met verse groenten klaarmaken

Koken: Spaghetti met verse groenten klaarmaken

Informeer jezelf

Educatie over de aandoening kan personen helpen om beter te begrijpen wat ze kunnen verwachten en hoe ze met de symptomen kunnen omgaan.

Betrokkenheid bij de maatschappij

Blijf betrokken bij sociale activiteiten en de maatschappij. Oftalmoplegie mag je niet beletten om deel te nemen aan activiteiten die u leuk vindt.

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 1 april 2024 – 07:32