Birdshot Chorioretinopathie

Prevalentie van Birdshot Chorioretinopathie

Birdshot chorioretinopathie is een zeldzame oogaandoening die het netvlies en het vaatvlies aantast. Hoewel het wereldwijd voorkomt, is het belangrijk om te begrijpen dat de prevalentie van deze aandoening relatief laag is.

Birdshot chorioretinopathie is één van de zeldzaamste vormen van niet-infectieuze posterior uveïtis, een ontsteking van de achterkant van het oog. Hoewel exacte cijfers voor de prevalentie in België en Nederland moeilijk te verkrijgen zijn vanwege de zeldzaamheid van de aandoening, kan worden aangenomen dat het aantal gediagnosticeerde gevallen beperkt is.

De aandoening komt vaker voor bij mensen van europese afkomst en wordt vaak gezien bij mensen tussen de 40 en 60 jaar oud. Het kan echter op elke leeftijd voorkomen en treft zowel mannen als vrouwen.

Erfelijkheid

Het verband tussen genetica en de aandoening

Birdshot chorioretinopathie is een complexe oogaandoening waarvan de exacte oorzaken nog niet volledig begrepen zijn. Hoewel genetische factoren een rol lijken te spelen bij de vatbaarheid voor de ziekte, is de erfelijkheid van birdshot chorioretinopathie niet eenduidig.

Genetische predispositie

Hoewel Birdshot chorioretinopathie niet als een puur erfelijke aandoening wordt beschouwd, lijkt er een genetische predispositie te zijn. Dit betekent dat bepaalde genetische factoren de vatbaarheid van een persoon voor de ziekte kunnen vergroten. Mensen met een familiegeschiedenis van birdshot chorioretinopathie, andere uveïtis-aandoeningen of auto-immuunziekten lijken een verhoogd risico te lopen om de aandoening te ontwikkelen.

Er zijn echter geen specifieke genetische markers of mutaties geïdentificeerd die direct verantwoordelijk zijn voor Birdshot chorioretinopathie. Dit suggereert dat meerdere genen en genetische factoren kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de ziekte.

Complexiteit van genetica

De erfelijkheid van birdshot chorioretinopathie wordt bemoeilijkt door de complexiteit van genetica en de interactie tussen genen en omgevingsfactoren. Het is mogelijk dat meerdere genen betrokken zijn bij de vatbaarheid voor de aandoening, en dat individuele variaties in genetische samenstelling een rol spelen bij wie de ziekte ontwikkelt.

Soorten Birdshot Chorioretinopathie

Het ontdekken van varianten van een zeldzame oogaandoening

Birdshot chorioretinopathie is een relatief zeldzame oogaandoening, maar binnen deze diagnose kunnen zich verschillende varianten voordoen. Hoewel de basiskenmerken van de aandoening vergelijkbaar zijn, kunnen deze varianten enigszins verschillen in termen van symptomen en ziekteverloop.

Typische Birdshot Chorioretinopathie

De typische vorm van birdshot chorioretinopathie wordt gekenmerkt door een ontsteking van het netvlies en het vaatvlies. Symptomen zijn onder andere wazig zicht, drijvers in het gezichtsveld, verminderd kleurenzicht en scotomen (blinde vlekken). Bij deze vorm zijn de karakteristieke laesies in de fundus (achterkant van het oog) aanwezig, wat helpt bij de diagnose.

Atypische varianten

Er zijn enkele atypische varianten van birdshot chorioretinopathie gemeld, waarbij de klinische kenmerken enigszins afwijken van de typische presentatie. Bij sommige patiënten kunnen de symptomen minder uitgesproken zijn, terwijl anderen extra oogstructuren kunnen aantasten, zoals de oogzenuw. Deze atypische varianten kunnen uitdagingen stellen bij de diagnose en behandeling.

Verschillen in ziekteverloop

Hoewel Birdshot chorioretinopathie meestal een chronische aandoening is, kan het ziekteverloop variëren van persoon tot persoon. Sommige personen ervaren perioden van remissie waarin de ontsteking minder actief is, terwijl anderen een continu actief ziekteproces hebben. De mate van visuele stoornissen kan ook variëren, van milde tot ernstige gezichtsproblemen.

Symptomen van birdshot Chorioretinopathie

Birdshot chorioretinopathie is een complexe oogaandoening die een breed scala aan symptomen kan veroorzaken. Deze symptomen kunnen variëren van mild tot ernstig en hebben vaak een aanzienlijke invloed op de kwaliteit van leven van de getroffenen. Hier zijn enkele van de meest voorkomende symptomen die geassocieerd worden met birdshot chorioretinopathie:

Wazig zicht

Een van de vroegste symptomen van birdshot chorioretinopathie is vaak wazig zicht. Dit kan zich geleidelijk ontwikkelen en leiden tot verminderde scherpte van het gezichtsvermogen.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Drijvers in het gezichtsveld

Mensen met deze aandoening melden vaak het zien van “drijvers” of kleine zwevende vlekken in hun gezichtsveld. Deze kunnen de perceptie van helder zicht verstoren.

Verminderd kleurenzicht

Birdshot chorioretinopathie kan ook leiden tot problemen met het waarnemen van kleuren. Patiënten kunnen merken dat ze moeite hebben met het onderscheiden van bepaalde kleuren of dat kleuren er gedempt uitzien.

Scotomen (blinde vlekken)

Sommige mensen ervaren blinde vlekken in hun gezichtsveld, wat resulteert in gedeelten van hun zicht die ontbreken. Dit kan ernstige belemmeringen opleveren bij dagelijkse activiteiten.

Gevoeligheid voor licht

Birdshot chorioretinopathie kan de gevoeligheid voor licht (fotofobie) verhogen, waardoor fel licht als ongemakkelijk of pijnlijk wordt ervaren.

Nachtblindheid

Sommige patiënten kunnen problemen hebben met het zien bij weinig licht, wat nachtblindheid wordt genoemd.

Rode ogen en oogirritatie

Irritatie van de ogen, roodheid en een branderig gevoel kunnen voorkomen als gevolg van de ontsteking die optreedt bij Birdshot chorioretinopathie.

De symptomen van birdshot chorioretinopathie zijn vaak niet altijd gelijktijdig of constant aanwezig. Ze kunnen komen en gaan, en de ernst kan variëren afhankelijk van de activiteit van de ziekte. Omdat deze symptomen geleidelijk kunnen ontwikkelen, zoeken patiënten vaak pas medische hulp als hun zicht aanzienlijk is aangetast.

Lichamelijke gevolgen

Birdshot chorioretinopathie is een aandoening die specifiek het netvlies en de choroïde van het oog aantast, maar de gevolgen ervan kunnen verder reiken dan alleen oogproblemen. Enkele van de lichamelijke gevolgen van birdshot chorioretinopathie omvatten:

Verminderd gezichtsvermogen

Een van de meest voor de hand liggende lichamelijke gevolgen is verminderd gezichtsvermogen. Birdshot chorioretinopathie kan leiden tot aanzienlijke beperkingen in het dagelijks functioneren, zoals lezen, autorijden en het herkennen van gezichten.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Risico op complicaties

De ontstekingen en schade aan het netvlies en de choroïde kunnen complicaties veroorzaken, zoals maculadegeneratie en glaucoom, wat verdere schade aan het gezichtsvermogen kan veroorzaken.

Beperkingen in activiteiten

Als gevolg van de visuele beperking kunnen patiënten beperkingen ervaren in activiteiten zoals werken, sporten en zelfs dagelijkse taken zoals koken of boodschappen doen.

Fysieke en emotionele belasting

Omgaan met chronische oogaandoeningen zoals Birdshot chorioretinopathie kan leiden tot fysieke en emotionele belasting. Regelmatige doktersbezoeken, behandelingen en de onzekerheid over de toekomst van het zicht kunnen stress en angst veroorzaken.

Birdshot chorioretinopathie is een auto-immuunziekte, wat betekent dat het immuunsysteem van het lichaam zich tegen de eigen oogweefsels richt. Dit kan ook van invloed zijn op andere delen van het lichaam, hoewel de primaire impact op de ogen ligt. Samenwerking met een oogarts en mogelijk andere specialisten is vaak essentieel om zowel de ooggerelateerde als de algemene gezondheidsaspecten van deze aandoening aan te pakken.

Psychische gevolgen

Naast de lichamelijke gevolgen heeft Birdshot chorioretinopathie ook psychische gevolgen die niet over het hoofd mogen worden gezien. Omgaan met een chronische oogaandoening kan aanzienlijke emotionele en psychologische stress veroorzaken. Enkele van de psychische gevolgen van birdshot chorioretinopathie zijn onder andere:

Stress en angst

De voortdurende zorg voor het behoud van het gezichtsvermogen, de noodzaak van regelmatige medische controles en de onzekerheid over de toekomst kunnen leiden tot aanzienlijke stress en angst.

Depressie

Sommige patiënten ervaren depressieve symptomen als reactie op het omgaan met een chronische ziekte en de bijbehorende beperkingen.

Verlies van zelfstandigheid

Het verlies of de beperking van het gezichtsvermogen kan leiden tot een gevoel van verlies van onafhankelijkheid en zelfstandigheid, wat psychologisch belastend kan zijn.

Sociale isolatie

Het vermijden van sociale situaties vanwege de visuele beperking kan leiden tot sociaal isolement en eenzaamheid.

Het is cruciaal voor patiënten met birdshot chorioretinopathie om niet alleen fysiek, maar ook psychologisch ondersteund te worden. Psychologische ondersteuning en counseling kunnen helpen bij het omgaan met de emotionele uitdagingen die gepaard gaan met deze aandoening en kunnen de kwaliteit van leven verbeteren. Het is ook belangrijk om een sterk ondersteunend netwerk van partner, familie en vrienden te hebben om de psychische gevolgen van Birdshot chorioretinopathie te verzachten.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Diagnose en (Oog)onderzoeken van Birdshot Chorioretinopathie

Birdshot chorioretinopathie is een zeldzame oogaandoening en de diagnose ervan kan een uitdaging vormen vanwege de gelijkenis van de symptomen met andere oogziekten. Het stellen van een juiste diagnose en het beoordelen van de ernst van de aandoening vereist vaak een grondig oogonderzoek en aanvullende tests. Hier zijn enkele van de diagnostische stappen en onderzoeken die worden uitgevoerd om Birdshot chorioretinopathie te identificeren:

Oogonderzoek

Een grondig oogonderzoek is de eerste stap bij het beoordelen van birdshot chorioretinopathie. De oogarts zal naar symptomen vragen en een gezichtsscherptemeting uitvoeren om de ernst van het gezichtsvermogen te bepalen. Ook wordt gekeken naar ontstekingsverschijnselen in het oog, zoals roodheid of irritatie.

Snellen-letterkaart om de gezichtsscherpte mee te meten

Snellen-letterkaart om de gezichtsscherpte mee te meten

Fundoscopie

Tijdens een fundoscopie gebruikt de oogarts een speciale lens en een oftalmoscoop om het netvlies te onderzoeken. Birdshot chorioretinopathie wordt vaak gekenmerkt door karakteristieke laesies in de retina, die eruitzien als kleine, witte “birdshot” -achtige stippen.

Fluoresceïne angiografie

Deze test omvat het injecteren van een contrastmiddel in een ader, meestal in de arm, en het maken van foto’s van de bloedvaten in het netvlies met behulp van speciale camera’s. Het kan helpen bij het identificeren van lekkage van bloedvaten en ontstekingen in het oog.

Optische Cohesieve Tomografie (OCT)

OCT is een niet-invasieve beeldvormingstechniek die gedetailleerde dwarsdoorsnedebeelden van het netvlies kan produceren. Het wordt vaak gebruikt om de dikte van de retina te meten en eventuele zwelling of vochtophoping in het oog te detecteren.

Elektroretinografie (ERG)

ERG meet de elektrische activiteit van het netvlies en kan helpen bij het vaststellen van de mate van netvliesbeschadiging. Het kan bijdragen aan de diagnose van birdshot chorioretinopathie en het volgen van de ziekteprogressie.

Bloedonderzoek

Omdat Birdshot chorioretinopathie vaak geassocieerd wordt met auto-immuunziekten, kan bloedonderzoek worden uitgevoerd om te zoeken naar specifieke antilichamen of markers van auto-immuniteit.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Behandelingen van birdshot Chorioretinopathie

De behandeling van birdshot chorioretinopathie is complex en vereist vaak een multidisciplinaire aanpak. Aangezien het een auto-immuunziekte is, is het doel van de behandeling meestal om het immuunsysteem te onderdrukken en ontstekingen in het oog te verminderen. Hier zijn enkele benaderingen die kunnen worden gebruikt:

 • Corticosteroïden: Corticosteroïden, meestal in de vorm van oogdruppels of injecties, worden vaak als eerste behandeling gebruikt om ontstekingen in het oog te verminderen.
 • Immunosuppressiva: In sommige gevallen kunnen immunosuppressiva zoals azathioprine, methotrexaat of cyclosporine worden voorgeschreven om het immuunsysteem te onderdrukken en ontstekingen te controleren.
 • Biologische geneesmiddelen: Biologische geneesmiddelen zoals adalimumab kunnen worden gebruikt om ontstekingen te verminderen door specifieke immuunroutes te targeten.
 • Lasertherapie: In sommige gevallen kan lasertherapie worden overwogen om de abnormale bloedvaten in het netvlies te behandelen.
 • Psychische ondersteuning: Naast medische behandeling is psychische ondersteuning belangrijk om patiënten te helpen omgaan met de emotionele en psychologische gevolgen van birdshot chorioretinopathie.

Prognose van Birdshot chorioretinopathie

De prognose van birdshot chorioretinopathie varieert sterk van persoon tot persoon en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de ernst van de ziekte bij diagnose, de reactie op behandeling en de mate van netvliesbeschadiging. In sommige gevallen kan Birdshot chorioretinopathie leiden tot blijvende visuele beperking, terwijl in andere gevallen de ziekte goed reageert op behandeling en het gezichtsvermogen behouden blijft.

Het is belangrijk voor patiënten met birdshot chorioretinopathie om regelmatig oogonderzoek te ondergaan en de aanbevolen behandelingen te volgen om de beste kans op het behoud van het gezichtsvermogen te hebben. Een vroege diagnose en behandeling zijn vaak cruciaal voor een gunstigere prognose. Het is ook essentieel om open te communiceren met zorgverleners over eventuele veranderingen in symptomen of bijwerkingen van medicijnen om de behandeling aan te passen indien nodig.

Complicaties van birdshot Chorioretinopathie

Birdshot chorioretinopathie is een complexe oogaandoening die gepaard kan gaan met verschillende complicaties, vooral als deze onbehandeld blijft of niet goed wordt behandeld. Hoewel de ernst en de aard van de complicaties kunnen variëren, kunnen ze aanzienlijke gevolgen hebben voor het gezichtsvermogen en de algehele kwaliteit van leven van een persoon met deze aandoening. Hier zijn enkele mogelijke complicaties die zich kunnen voordoen:

Netvliesbeschadiging

Een van de belangrijkste complicaties van Birdshot chorioretinopathie is schade aan het netvlies. Dit kan leiden tot verminderd zicht en in sommige gevallen permanente visuele beperking.

Maculaoedeem

Maculaoedeem treedt op wanneer er vochtophoping is in de macula, het centrale deel van het netvlies dat verantwoordelijk is voor scherp zien. Dit kan wazig zicht en vervormd zicht veroorzaken.

Glaucoom

Birdshot chorioretinopathie kan het risico op glaucoom verhogen, een aandoening die schade aan de oogzenuw veroorzaakt en het gezichtsvermogen aantast.

Cataract

De ontstekingsprocessen die plaatsvinden in het oog als gevolg van birdshot chorioretinopathie kunnen de ontwikkeling van cataract versnellen, wat leidt tot vertroebeling van de ooglens.

Verminderde kwaliteit van leven

Naast fysieke complicaties kan Birdshot chorioretinopathie ook psychologische en emotionele gevolgen hebben. Het verminderde gezichtsvermogen en de chronische aard van de aandoening kunnen leiden tot angst, depressie en beperkingen in de dagelijkse activiteiten.

Preventie van Birdshot Chorioretinopathie

Birdshot chorioretinopathie is een complexe auto-immuunziekte waarvan de exacte oorzaak niet volledig begrepen wordt. Hierdoor is het moeilijk om specifieke preventieve maatregelen te identificeren die de aandoening volledig kunnen voorkomen. Er zijn echter enkele algemene stappen die personen kunnen nemen om hun algehele ooggezondheid te ondersteunen en mogelijke risicofactoren te verminderen:

Regelmatige oogonderzoeken

Het ondergaan van regelmatige oogonderzoeken kan helpen bij het identificeren van oogproblemen in een vroeg stadium, waaronder Birdshot chorioretinopathie. Een vroege detectie kan leiden tot vroegtijdige behandeling en het verminderen van complicaties.

Gezonde levensstijl

Het handhaven van een gezonde levensstijl, inclusief een uitgebalanceerd dieet, regelmatige lichaamsbeweging en het vermijden van roken, kan bijdragen aan de algehele gezondheid, inclusief ooggezondheid.

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Bescherming tegen UV-straling

Het dragen van een zonnebril die beschermen tegen schadelijke UV-straling kan helpen bij het voorkomen van oogaandoeningen die verband houden met UV-blootstelling.

Birdshot chorioretinopathie kan niet altijd voorkomen worden, zelfs niet met deze maatregelen, omdat de aandoening een complexe genetische en immunologische component heeft. Personen met een familiegeschiedenis van auto-immuunziekten kunnen echter baat hebben bij regelmatige controle en vroege detectie.

Omgaan met Birdshot Chorioretinopathie in het dagelijks leven

Omgaan met birdshot chorioretinopathie kan een uitdaging zijn, maar er zijn manieren om de kwaliteit van leven te behouden en de impact van de aandoening te minimaliseren:

 • Zorg voor regelmatige oogcontroles: Het volgen van het aanbevolen schema voor oogonderzoeken is essentieel om veranderingen in de gezondheid van het oog bij te houden en vroegtijdige behandeling mogelijk te maken.
 • Medische behandeling volgen: Het is van vitaal belang om de voorgeschreven medicatie en behandelingen strikt te volgen zoals voorgeschreven door een oogarts of reumatoloog.
 • Psychische ondersteuning: Zoek indien nodig ondersteuning bij een psycholoog of counselor om te leren omgaan met de psychische en emotionele aspecten van de aandoening.
 • Verlichting van symptomen: Het gebruik van hulpmiddelen zoals vergrootglazen, speciale verlichting en aanpassingen aan de leefomgeving kan helpen bij het verlichten van symptomen en het behouden van onafhankelijkheid.
 • Onderwijs en bewustwording: Het begrijpen van de aandoening en bewustwording van triggers of verergerende factoren kan patiënten helpen hun symptomen beter te beheersen.

Het is belangrijk voor personen met birdshot chorioretinopathie om een ondersteunend netwerk van zorgverleners, partner, vrienden en familieleden te hebben. Samenwerken met zorgverleners en het actief behandelen van de aandoening kan de levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren.

Vergrotingsloep: Handloep

Vergrotingsloep: Handloep

 

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 5 maart 2024 – 16:35