Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen

De oogzenuw, ook wel bekend als de nervus opticus, bestaat uit een bundel van meer dan 1,2 miljoen zenuwvezels. Deze vezels zijn verantwoordelijk voor het overbrengen van visuele informatie naar de hersenen. Aan de achterkant van elk oog (het netvlies) bevindt zich een oogzenuw die via de hersenbanen verbinding maakt met de hersenen. Wanneer er schade optreedt aan de oogzenuw zelf of aan de hersenbanen die naar de oogzenuwen leiden, kan dit leiden tot problemen met het gezichtsvermogen. Afhankelijk van welke oogzenuw of visuele banen zijn aangetast, kunnen er variabele oogproblemen optreden in één oog of beide ogen, en dit kan plotseling of geleidelijk gebeuren. Bij een aandoening aan de oogzenuw is het erg belangrijk om zo snel mogelijk een oogarts te raadplegen bij aanwezige symptomen, omdat deze mogelijk volledige blindheid kan voorkomen met medicatie, een operatie en/of andere therapieën. Soms is genezing niet mogelijk en dan is een ondersteunende behandeling nodig, die onder andere bestaat uit aanpassingen en hulpmiddelen.

Coloboma van de oogzenuw

Coloboma van de oogzenuw is inderdaad een aangeboren afwijking waarbij er tijdens de embryonale fase een onvolledige sluiting van de embryonale fissuur van het oog optreedt. Dit resulteert in een defect in een of meer structuren van het oog, waaronder de oogzenuw. Het zicht kan variëren van volledig blind (enkel lichtperceptie) tot normaal, afhankelijk van de uitgebreidheid en de verschillende structuren die zijn aangetast. Er is een defect in het gezichtsveld van het aangetaste oog. In sommige gevallen zijn er nog andere oogaandoeningen geassocieerd zoals microftalmie, microcornea of een iris- en/of lenscoloboom. De diagnose wordt gesteld door de oogarts tijdens een routine oogonderzoek waarbij met de oftalmoscoop naar de binnenkant van het oog wordt gekeken. Er bestaat geen behandeling voor het coloboom zelf, maar complicaties kunnen wel behandeld worden.

Drusen van de oogzenuw

Drusen van de oogzenuw is een erfelijke oogziekte die ontstaat door de ophoping van abnormale, bolvormige eiwitten en calciumzouten in de oogzenuw, waardoor deze materialen progressief verkalken. In het beginstadium vertoont de patiënt mogelijk geen symptomen, aangezien de progressie van de aandoening langzaam verloopt. Af en toe kan een patiënt echter een deel van het gezichtsveld verliezen, met name het perifere gezichtsvermogen. Niet alle patiënten komen in aanmerking voor een laserbehandeling, maar voor sommigen kan het een effectieve optie zijn.

Glaucoom

Glaucoom is een oogziekte waarvan de oorzaak onbekend is, maar waarbij verschillende risicofactoren bekend zijn die verband houden met een verhoogde vloeistofdruk in de ogen. Als het kamerwater niet snel genoeg afvloeit, kan de oogdruk toenemen en schade toebrengen aan de oogzenuw, wat leidt tot geleidelijk of plotseling verlies van het gezichtsvermogen, afhankelijk van het type glaucoom. Er zijn verschillende soorten glaucoom, waaronder acuut gesloten-hoek glaucoom, open-hoek glaucoom, het Posner-Schlossman Syndroom en primair congenitaal glaucoom. De symptomen van glaucoom variëren van geen tot ernstige klachten en kunnen bestaan uit blinde vlekken in het gezichtsveld, tunnelzicht, oogpijn, het zien van halo’s of regenbogen, rode en gezwollen ogen. Sommige vormen van glaucoom kunnen ook algemene symptomen veroorzaken, zoals hoofdpijn, braken en misselijkheid. Het is cruciaal om glaucoom zo vroeg mogelijk op te sporen, aangezien de aandoening anders tot blindheid kan leiden. De behandeling omvat vaak het gebruik van oogdruppels volgens specifieke richtlijnen, laserbehandelingen en in sommige gevallen chirurgie, zoals het plaatsen van een implantaat (Baerveldt drainage implant) of een trabeculectomie om de oogdruk te verlagen.

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Idiopathische intracraniële hypertensie

Dit is een aandoening waarbij er een verhoogde druk is in de ruimte rond de hersenen en het ruggenmerg, wat kan leiden tot symptomen zoals hoofdpijn, wazig zien, dubbelzien en verlies van het gezichtsvermogen.

Ischemische Optische Neuropathie (ION)

Ischemische optische neuropathie verwijst naar schade aan de oogzenuw als gevolg van een verminderde bloedtoevoer. Er zijn twee vormen: arterieel, veroorzaakt door problemen met de bloedvaten die zuurstof naar de oogzenuw brengen, en veneus, gerelateerd aan problemen met de aderen die bloed wegleiden. Symptomen zijn onder andere plotselinge visusveranderingen en een verlies van gezichtsvermogen.

Leber erfelijke optische neuropathie (LHON)

Leber erfelijke optische neuropathie (LHON) ontstaat door een mutatie (wijziging) in een gen, waardoor de cellen in de oogzenuw geleidelijk afsterven. Het eerste symptoom van LHON is een plotseling wazig gezichtsvermogen in één of beide ogen. Na verloop van tijd ontstaan er blinde vlekken (scotomen) in het centrale gezichtsvermogen, en kleurenblindheid komt ook vaak voor bij deze oogziekte. Helaas kent deze niet te genezen aandoening een snel progressief verloop, waardoor patiënten binnen enkele weken tot maanden na het optreden van oogklachten vaak maatschappelijk blind worden.

Leber’s Congenitale Amaurose (LCA)

Leber’s Congenitale Amaurose is een zeldzame erfelijke aandoening die blindheid veroorzaakt vanaf de geboorte of in de vroege kindertijd. De oogaandoening wordt veroorzaakt door mutaties in genen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en functie van de fotoreceptoren in het netvlies, wat indirect de oogzenuw kan aantasten.

Morning Glory-Syndroom (MGS)

Het Morning Glory-Syndroom (MGS) is een aangeboren oogziekte waarbij de oogzenuw abnormaal ontwikkeld is als gevolg van een genetische mutatie. Deze niet-erfelijke oogziekte wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van scheelzien, een lui oog, kleurenzienstoornissen en een witte pupilreflex (leukocorie). Refractieafwijkingen (brekingsfouten in het oog) zoals astigmatisme, bijziendheid (myopie) en/of verziendheid (hypermetropie) kunnen soms ook optreden. Het syndroom is vernoemd naar het beeld van de oogzenuw dat doet denken aan het middelste gedeelte van een Morning Glory-bloem. De oogarts zet een ondersteunende en symptomatische behandeling in om de meestal milde oogklachten te verhelpen. Dit kan bestaan uit refractiechirurgie.

Neuromyelitis optica

Neuromyelitis optica, ook bekend als de ziekte van Devic, is een auto-immuunziekte en een ontstekingsziekte waarbij het eigen immuunsysteem de oogzenuw en het ruggenmerg aantast. De term “neuro” verwijst naar de zenuwen, “myelitis” betekent ontsteking van het ruggenmerg, en “optica” staat voor ogen. Net als bij multiple sclerose (MS) treden er ontstekingen op in de hersenen, maar bij NMO zijn deze anders. De aandoening onderscheidt zich verder van MS onder andere door het voorkomen van AQP-immunoglobuline; antistoffen in het bloed tegen het eiwit aquaporine- (AQP), dat waterkanaaltjes vormt die onder andere voorkomen in astrocyten in het centrale zenuwstelsel. Deze antistoffen worden ook gevonden in het bloed van patiënten met longitudinale uitgebreide transversale myelitis (LETM), en van sommige patiënten met geïsoleerde neuritis optica. Bij een variant van NMO, de ‘MOG associated’ variant (MOGA), worden er ook antistoffen aangetroffen tegen myeline oligodendrocyte glycoproteïne (MOG).

De symptomen van NMO kunnen variëren, maar omvatten vaak pijn in de ogen, een verlies van het gezichtsvermogen, zwakte of gevoelloosheid in de armen en benen, verlamming van de armen en benen, moeite met het beheersen van de blaas of darmen, oncontroleerbaar braken en hikken. Bij kinderen kunnen verwarring, aanvallen of een coma optreden. De behandeling van NMO kan niet genezen, hoewel langdurige remissie soms mogelijk is met de juiste behandeling.

De behandeling van NMO omvat therapieën om recente symptomen om te keren en toekomstige aanvallen te voorkomen. Om recente symptomen om te keren, kan de arts aanbevelen dat de persoon een lagere dosis corticosteroïden inneemt gedurende een bepaalde tijd om toekomstige NMO-aanvallen en terugvallen te voorkomen. Monoklonale antilichamen zijn in klinische onderzoeken effectief gebleken in het verminderen van het risico op NMO-terugvallen.

Nutritionele en toxische optische neuropathieën

Dit zijn aandoeningen van de oogzenuw die kunnen worden veroorzaakt door voedingstekorten of blootstelling aan bepaalde giftige stoffen.

Oogzenuwmeningeoom

Dit is een langzaam groeiende tumor die zeldzaam en goedaardig is, maar kan leiden tot een ernstig gezichtsverlies.

Oogzenuwontsteking (Neuritis Optica)

Oogzenuwontsteking, ook bekend als “neuritis optica” of “optische neuritis,” is een aandoening die vooral jongvolwassenen treft. De exacte oorzaak van de schade aan de oogzenuwen bij deze patiënten is onbekend, maar er is vaak sprake van een plotselinge ontsteking. Infecties en auto-immuunaandoeningen kunnen echter mogelijk gepaard gaan met oogzenuwontsteking. Meestal wordt slechts één oog getroffen. Symptomen van oogzenuwontsteking zijn onder andere oogpijn, een slecht op licht reagerende pupil, kleurzien- en contrastproblemen, wazig gezichtsvermogen en het zien van flitsende lichten (fotopsie). Hoewel behandeling niet altijd vereist is, kunnen orale of intraveneuze corticosteroïden (krachtige ontstekingsremmers) het genezingsproces versnellen. Over het algemeen is de prognose van optische neuritis uitstekend, tenzij er sprake is van een onderliggende ziekte.

Opticusglioom

Soms wordt de oogzenuw in de hersenen beschadigd door een tumor, zoals een glioom (primaire hersentumor die schade aan de hersenen veroorzaakt). Deze langzaam groeiende en meestal goedaardige hersentumor kan één of beide oogzenuwen aantasten. Opticusgliomen komen vaak voor bij kinderen en adolescenten. Veelvoorkomende symptomen zijn nystagmus (wiebelogen), uitpuilende ogen (proptosis) en scheelzien. Daarnaast kan het perifere gezichtsvermogen (zicht aan zijkant) aangetast zijn, en kan de patiënt last hebben van gezichtsvelduitval. Opticusgliomen worden sterk geassocieerd met neurofibromatose type (NF), een neurologische aandoening met afwijkingen aan de huid en ogen. Behandelingsopties omvatten chirurgie, radiotherapie en/of chemotherapie. Corticosteroïden worden soms ook gebruikt om zwelling en ontsteking tijdens de radiotherapie te verminderen en terugkerende symptomen te voorkomen.

Optische atrofie

Optische atrofie, ook bekend als opticusatrofie, is een aandoening waarbij de oogzenuw beschadigd raakt en uiteindelijk afsterft. Dit kan het gevolg zijn van verschillende factoren, waaronder een slechte bloedtoevoer naar het oog, een ziekte, een oogletsel of blootstelling aan giftige stoffen. Symptomen kunnen variëren van wazig zien, verminderde gezichtsscherpte, kleurzienstoornissen, verminderd perifeer gezichtsvermogen, wat kan leiden tot oriëntatie- en mobiliteitsproblemen. Deze aandoening, die stabiel of progressief kan zijn en aangeboren of verworven is, kan niet worden genezen. Behandelingen zijn gericht op het optimaliseren van de verlichting, het gebruik van contrastrijke materialen en andere hulpmiddelen en aanpassingen. Revalidatietraining (BE en NL) kan ook nuttig zijn om te leren omgaan met het verminderde gezichtsvermogen.

Papiloedeem

Papiloedeem is zwelling van de oogzenuwkop als gevolg van verhoogde intracraniële druk. Dit kan optreden als reactie op aandoeningen zoals hersentumoren, hypertensie, of intracraniële hypertensie. Symptomen omvatten wazig zicht, hoofdpijn, en misselijkheid. De behandeling richt zich op het aanpakken van de onderliggende oorzaak.

Retrobulbaire optische neuritis

Retrobulbaire optische neuritis is een ontsteking van de oogzenuw achter de oogbol. Het veroorzaakt vergelijkbare symptomen als optische neuritis, zoals wazig zicht, oogpijn en kleurwaarnemingsproblemen. Het wordt vaak geassocieerd met multiple sclerose (MS).

Septo-Optische Dysplasie

Septo-optische dysplasie is een hersenaandoening waarbij het tussenschot tussen de linker- en rechterhelft van de hersenen onvolledig is ontwikkeld of afwezig is. Bovendien zijn de hypofyse en de oogzenuw(en) onvoldoende ontwikkeld. Dit leidt tot zowel neurologische problemen als oogklachten. Wiebelogen en slecht zien met één of beide ogen zijn veelvoorkomende oogproblemen bij deze aandoening. Optische hulpmiddelen, leeshulpmiddelen, schrijfhulpmiddelen en/of mobiliteitshulpmiddelen kunnen worden aanbevolen. Hoewel de zeldzame aandoening zelf niet te genezen is, kunnen deze hulpmiddelen het dagelijks leven vergemakkelijken.

Stuwingspapil

Stuwingspapil is een aandoening waarbij de oogzenuwen opzwellen als gevolg van een verhoogde druk in of rond de hersenen. Mogelijke oorzaken zijn een hoofdtrauma, medicatiegebruik of een abces. De hogere druk in of rond de hersenen gaat gepaard met algemene klachten zoals hoofdpijn en braken. Kortstondig dubbelzien (diplopie), lichtverblinding en halo’s zien, en in een later stadium een wazig gezichtsvermogen en zelfs een verlies van het gezichtsvermogen zijn enkele tekenen van de oogziekte. Behandelingen kunnen bestaan uit medicatie en/of chirurgie en vereisen snelle medische aandacht.

Syndroom van Foster Kennedy

Het syndroom van Foster Kennedy is een zeldzaam syndroom waarbij eenzijdige optische atrofie optreedt aan de ene kant, terwijl er aan de andere kant een papiloedeem is. Het kan het gevolg zijn van tumoren, zoals een meningeoom, die druk uitoefenen op de oogzenuw.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 27 maart 2024 – 16:28