Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn

Body Integrity Identity Disorder (BIID), ook bekend als “Apotemnofilie” of “Xenomelia,” is een zeldzame psychische aandoening die het verlangen bij personen opwekt om hun lichaam op een specifieke manier te veranderen, vaak in strijd met de huidige fysieke toestand, om hun innerlijke lichaamsbeeld te evenaren. Het gebeurt hierbij dat patiënten de grote wens hebben om volledig blind te zijn. Hoewel deze aandoening complex is en nog niet volledig begrepen wordt, heeft wetenschappelijk onderzoek enige inzichten verschaft in de mogelijke oorzaken en effecten ervan.

Oorzaken van het verlangen om blind te zijn

Een uitzonderlijk aspect van BIID is het verlangen van sommige personen om blind te zijn. Deze fascinerende variant wordt vaak aangeduid als “Blindness Desire.” Onderzoekers hebben verschillende hypothesen geformuleerd om dit fenomeen te verklaren en hebben getracht de genetische, psychologische en neurologische mechanismen erachter te begrijpen.

Genetische mechanismen

Op dit moment is er beperkt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de mogelijke genetische factoren die een rol spelen bij Body Integrity Identity Disorder (BIID). Het is een complexe aandoening en de exacte oorzaken zijn nog niet volledig begrepen. Echter, zoals bij veel psychiatrische aandoeningen, wordt aangenomen dat zowel genetische als omgevingsfactoren een rol kunnen spelen.

Hier zijn enkele punten om te overwegen met betrekking tot genetische factoren en BIID:

 1. Familiegeschiedenis: Er zijn enkele gevallen gerapporteerd waarbij meerdere familieleden symptomen van BIID vertoonden. Dit heeft geleid tot speculatie dat er mogelijk genetische aanleg kan zijn voor de aandoening. Er is echter meer onderzoek nodig om dit te bevestigen.
 2. Genetische kwetsbaarheid: Het is mogelijk dat bepaalde genetische variaties personen vatbaarder kunnen maken voor het ontwikkelen van BIID wanneer ze worden blootgesteld aan bepaalde omgevingsinvloeden of stressoren. Dit concept van genetische kwetsbaarheid komt vaak voor bij veel psychiatrische aandoeningen.
 3. Complexiteit van genetica: Genetische factoren zijn zelden de enige oorzaak van psychiatrische aandoeningen. Deze aandoeningen zijn vaak het resultaat van een complexe interactie tussen genetische, neurobiologische, psychologische en omgevingsfactoren.
 4. Onderzoek beperkingen: Het onderzoek naar genetische factoren bij zeldzame aandoeningen zoals BIID wordt belemmerd door het beperkte aantal gevallen en de moeilijkheid om voldoende gegevens te verzamelen voor grootschalige genetische studies.

Psychologische mechanismen

Een mogelijke verklaring voor het verlangen om blind te zijn bij sommige personen met BIID kan worden gevonden in de manier waarop ze hun lichaamsbeeld ervaren. Een studie die is gepubliceerd in Psychiatry Research suggereerde dat deze personen vaak een diepgaande onthechting ervaren tussen hun gevoel van zelfwaarneming en hun visuele waarnemingen. Dit kan ertoe leiden dat ze geloven dat het verlies van hun gezichtsvermogen hen dichter bij hun gewenste lichaamsbeeld zou brengen.

Neurologische mechanismen

Ook neurologische factoren kunnen een rol spelen. Recent onderzoek dat is gepubliceerd in The Journal of Neuroscience heeft gewezen op potentiële afwijkingen in de hersenen van personen met BIID. Functionele beeldvorming van de hersenen heeft aangetoond dat er verstoringen kunnen zijn in de verwerking van het lichaamsbeeld in de hersenen, wat kan bijdragen aan de sterke wens om het lichaam te veranderen.

Symptomen van Body Integrity Identity Disorder (BIID)

Emotionele en functionele belemmeringen

Het verlangen om blind te zijn kan leiden tot ernstige emotionele en functionele belemmeringen in het dagelijks leven. Deze personen kunnen bijvoorbeeld moeite hebben om zich te concentreren op werk of studie, worstelen in relaties en zelfs gevoelens van wanhoop ervaren vanwege het onvervulde verlangen.

Fantaseren over blindheid

Personen met dit aspect van BIID kunnen vaak dagdromen of fantasieën hebben over hoe het zou zijn om blind te zijn. Ze kunnen zich voorstellen hoe hun dagelijks leven eruit zou zien, hoe ze met uitdagingen om zouden gaan en hoe ze zouden functioneren zonder zicht. Deze fantasieën kunnen een constante bron van obsessie worden.

Identificatie met blindheid

Voor personen met dit specifieke symptoom kan het verlangen om blind te zijn zo sterk zijn dat ze zich in gedachten al identificeren als blind. Ze kunnen bijvoorbeeld een witte stok gebruiken, oefenen met brailleschrift of zelfs simulaties van blindheid proberen, zoals het dragen van een verduisterende bril.

Intense psychische stress

Net als bij andere vormen van BIID ervaren personen met de wens om blind te zijn aanzienlijke psychische stress en disforie (diepgaand gevoel van onbehagen, ontevredenheid, of emotioneel lijden). Ze kunnen worstelen met gevoelens van frustratie, verdriet en ontevredenheid over het feit dat ze niet blind zijn, ondanks hun diepgaande verlangen.

Verlangen om blind te zijn

In sommige gevallen ervaren personen met BIID een specifiek verlangen om blind te zijn. Dit verlangen gaat verder dan een algemene wens om een lichaamsdeel te veranderen en concentreert zich op het verlies van het gezichtsvermogen. Ze kunnen een diepe overtuiging hebben dat hun leven completer en bevredigender zou zijn als ze blind zouden zijn.

Zoekgedrag en risico’s

Net als bij andere vormen van BIID kunnen personen met het verlangen om blind te zijn risico’s nemen om hun doelen te bereiken. Ze kunnen proberen hun zicht opzettelijk te beschadigen, bijvoorbeeld door zichzelf in de ogen te verwonden. Dit gedrag is gevaarlijk en kan leiden tot ernstige fysieke en psychische schade.

Het begrijpen van deze specifieke manifestatie van BIID is van cruciaal belang voor de diagnose en behandeling. De wens om blind te zijn is een complex psychologisch fenomeen dat verder onderzoek en begrip vereist. Personen die hiermee worstelen, hebben dringend behoefte aan empathische en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg om hen te ondersteunen bij het omgaan met hun symptomen en het verminderen van hun lijden.

Diagnose en onderzoeken

Het stellen van een diagnose voor Body Integrity Identity Disorder (BIID) kan een complex proces zijn, omdat het gebaseerd is op de subjectieve ervaringen en gevoelens van de betrokkene. Er zijn echter bepaalde criteria en diagnostische benaderingen die kunnen worden toegepast om deze aandoening te identificeren.

Klinische evaluatie

De eerste stap in de diagnose van BIID omvat een grondige klinische evaluatie door een getrainde geestelijke gezondheidswerker, zoals een psychiater of psycholoog. Tijdens deze evaluatie zal de clinici vertrouwd raken met de specifieke symptomen en gevoelens van de persoon die mogelijk BIID heeft.

Evaluatie van symptomen

De clinici zullen specifieke symptomen onderzoeken die vaak voorkomen bij BIID, zoals het intense verlangen om een lichaamsdeel te veranderen of te amputeren, gevoelens van ontevredenheid of disforie met betrekking tot dat lichaamsdeel, en het geloof dat de amputatie hen zal helpen om zichzelf te worden.

Uitsluiting van andere oorzaken

Een essentieel onderdeel van de diagnose van BIID is het uitsluiten van andere mogelijke oorzaken voor de symptomen, zoals andere psychische aandoeningen, zoals obsessieve-compulsieve stoornis (OCD), genderdysforie of somatoforme stoornissen.

Psychologische beoordeling

Psychologische tests en beoordelingen kunnen worden gebruikt om de ernst van de symptomen te meten en om de mate van psychologische stress of disfunctioneren vast te stellen die de persoon ervaart als gevolg van BIID.

Zelfrapportage

De zelfrapportage van de betrokkene is van groot belang bij de diagnose van BIID. Het vermogen van de persoon om hun gevoelens en ervaringen met betrekking tot hun lichaamsbeeld en verlangen naar verandering te beschrijven, is een cruciaal onderdeel van het diagnosticeren van deze aandoening.

Behandeling en ondersteuning van psychische aandoening

Het behandelen van BIID blijft uitdagend, en er is geen uniforme benadering die voor alle personen effectief is gebleken. Psychotherapie, met name cognitieve gedragstherapie, wordt vaak aangeboden om personen te helpen bij het omgaan met de psychische stress en disforie die gepaard gaan met BIID. Chirurgische behandelingen, zoals amputaties, zijn zeldzaam en controversieel. Dergelijke operaties bieden geen gegarandeerde oplossing voor de symptomen van BIID en brengen ernstige ethische en juridische vraagstukken met zich mee.

Bronnen en referenties:

 1. Brain et al., “Misoplegia: A disorder of body representation.” Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 2019. Link
 2. Hilti et al., “The desire for healthy limb amputation: structural brain correlates and clinical features of xenomelia.” Brain, 2013. Link
 3. First et al., “Desire for Amputation of a Limb: Paraphilia, Psychosis, or a New Type of Identity Disorder.” Psychiatry, 2005. Link
 4. Blom et al., “A Modified Delphi Study on the Diagnostic Criteria of Body Integrity Identity Disorder.” Frontiers in Psychiatry, 2016. Link
 5. McGeoch et al., “Prevalence and phenomenology of Body Integrity Identity Disorder (BIID) in an adult community sample.” PLoS ONE, 2018. Link
Deel dit:
Advertenties

 1. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 2. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 3. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 4. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 5. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 6. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 7. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 8. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 9. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 10. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 11. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 12. Iritis27-03-2024 03:03:09
 13. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 14. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 15. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 16. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 17. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 18. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 19. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 20. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 21. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 22. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 23. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 24. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 25. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 26. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 27. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 28. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 29. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 30. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 31. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 32. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 33. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 34. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 35. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 36. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 37. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 38. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 39. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 40. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 41. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 42. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 43. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 44. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 45. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 46. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 47. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 48. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 49. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 50. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 51. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 52. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 53. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 54. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 55. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 56. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 57. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 58. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 59. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 60. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 61. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 62. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 63. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 64. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 65. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 66. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 67. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 68. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 69. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 70. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 71. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 72. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 73. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 74. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 75. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 76. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 77. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 78. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 79. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 80. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 81. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 82. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 83. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 84. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 85. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 86. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 87. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 88. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 89. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 90. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 91. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 92. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 93. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 94. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 95. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 96. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 97. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 98. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 99. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 100. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 101. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 102. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 103. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 104. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 105. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 106. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 107. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 108. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 109. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 110. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 111. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 112. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 113. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 114. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 115. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 116. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 117. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 118. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 119. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 120. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 121. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 122. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 123. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 124. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 125. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 126. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 127. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 128. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 129. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 130. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 131. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 132. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 133. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 134. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 135. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 136. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 137. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 138. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 139. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 140. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 141. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 142. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 143. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 144. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 145. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 146. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 147. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 148. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 149. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 150. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 151. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 152. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 153. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 154. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 155. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 156. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 157. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 158. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 159. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 160. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 161. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 162. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 163. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 164. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 165. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 166. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 167. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 168. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 169. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 170. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 171. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 172. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 173. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 174. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 175. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 176. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 177. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 178. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 179. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 180. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 181. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 182. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 183. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 184. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 185. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 186. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 187. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 188. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 189. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 190. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 191. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 192. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 193. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 194. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 195. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 196. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 197. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 198. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 199. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 200. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18

Laatst bijgewerkt op 7 mei 2024 – 13:47