Gevaar inschatten als je blind of slechtziend bent

Navigeren door verschillende omgevingen als je blind of slechtziend bent is niet altijd eenvoudig en gevaar loert soms letterlijk om de hoek. Meestal ontwikkelen blinden en slechtzienden echter wel vaardigheden voor het inschatten van gevaarlijke situaties. Zij vertrouwen vaak op hun andere zintuigen, zoals gehoor, tastzin en reuk, om signalen van mogelijke gevaren op te vangen en te reageren op veranderingen in hun omgeving. Daarnaast zijn er diverse technieken om het zelfvertrouwen te vergroten en te navigeren in de omgeving. In het algemeen is het ontwikkelen van gevaarsinschatting en veilige navigatievaardigheden voor personen met een visuele beperking een voortdurend leerproces, en iedereen is anders in het willen en kunnen gebruiken van deze hulpmiddelen en technieken. Hieronder staan inzichten en praktische tips die kunnen helpen bij het ontwikkelen van gevaarsinschatting en veilige navigatievaardigheden voor visueel gehandicapte personen.

Gebruik van gehoor en luisteren

Gehoor speelt een cruciale rol bij het inschatten van gevaar en het begrijpen van de omgeving. Het vermogen om subtiel omgevingsgeluid te onderscheiden, zoals het naderende geluid van voertuigen, voetstappen van anderen of zelfs veranderende geluidspatronen, is van onschatbare waarde. Personen met een visuele beperking ontwikkelen vaak een scherp gevoel voor auditieve informatie waardoor ze potentiële risico’s en gevaren kunnen (leren) herkennen.

Gebruik van tastzin en ruiken

Tastzin is een krachtig hulpmiddel voor personen met een visuele beperking. Door fysiek contact met objecten en oppervlakken kunnen personen met een visuele handicap de contouren en kenmerken van de omgeving verkennen. Tastzin helpt bij het detecteren van obstakels, veranderingen in terrein en andere tactiele aanwijzingen die aangeven of een gebied veilig is om te betreden.

Oriëntatie en mobiliteitstraining

Oriëntatie- en mobiliteitstraining is essentieel voor het ontwikkelen van gevaarsinschatting en veilige navigatievaardigheden. Deze training helpt personen met een visuele beperking om zich vertrouwd te maken met hun omgeving. Daarnaast krijgen mensen in deze training tips om obstakels te omzeilen. Tot slot worden blinde en slechtziende personen zich door deze training bewust van belangrijke herkenningspunten.

Gebruik van hulpmiddelen

Verschillende mobiliteitshulpmiddelen zijn beschikbaar om personen met een visuele beperking te ondersteunen bij gevaarsinschatting en veilig navigeren. Een witte stok en geleidehond zijn bekende voorbeelden. De witte stok detecteert obstakels op de route, terwijl een geleidehond getraind is om veilige routes te vinden en obstakels te vermijden.

Persoon loopt met witte stok op straat

Persoon loopt met witte stok op straat

Alertheid voor veranderingen

Personen met een visuele beperking zijn vaak zeer alert op veranderingen in hun omgeving. Zelfs kleine wijzigingen in textuur, hoogte of geluidspatronen kunnen signalen zijn van mogelijke gevaren. Dit verhoogde bewustzijn helpt bij het proactief vermijden van potentieel risicovolle situaties.

Gevaarsinschatting voor doofblinden

Voor doofblinden is de uitdaging van het inschattenvan gevaren nog complexer. Zij vertrouwen sterk op tastzin en kunnen communiceren via tastgebaren of aangepaste gebarentaal. In hun geval zijn tactiele signalen en trillingen bijzonder waardevol voor het detecteren van gevaar. Samenwerking met een persoonlijke begeleider of gebruik van technologische hulpmiddelen kan ook helpen bij het veilig navigeren door verschillende omgevingen.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Keuze van veilig tapijt als je blind of slechtziend bent26-04-2024 01:04:08
 2. Mensen die profiteren van blinden en slechtzienden20-04-2024 12:04:18
 3. (Bijna-)aanrijdingen van blinde of slechtziende persoon in het verkeer17-04-2024 11:04:49
 4. Verlies of diefstal van witte stok van blinde of slechtziende persoon13-04-2024 12:04:13
 5. Hoe ervaar je onweer als je blind of slechtziend bent?12-04-2024 02:04:42
 6. Hoe ervaren blinden en slechtzienden vuurwerk?06-04-2024 04:04:33
 7. Verhoogd risico op vallen en ongelukken door blindheid of slechtziendheid19-02-2024 06:02:23
 8. Oogproblemen: Neem altijd contact op met een professional01-01-2024 02:01:49
 9. Blind of slechtziend: Omgaan met fietsers die je doelbewust bijna omver rijden04-12-2023 12:12:30
 10. Agressie tegen blinden en slechtzienden21-11-2023 01:11:44
 11. Blind of slechtziend: Tips voor het omgaan met kabels12-11-2023 12:11:16
 12. Blind of slechtziend: Veiligheid bij onbekende bezoekers thuis06-11-2023 11:11:05
 13. Misbruik van blinden en slechtzienden06-11-2023 05:11:48
 14. Zelfverdediging en weerbaarheid voor blinde en slechtziende personen24-10-2023 12:10:19
 15. Niet claxonneren naar blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:19
 16. Straatverlichting voor slechtzienden15-10-2023 12:10:23
 17. Noodoproep en personenalarm voor blinden en slechtzienden11-10-2023 07:10:27
 18. Pesten van blinden en slechtzienden29-09-2023 01:09:50
 19. Verkeerdere informatie geven aan blinden en slechtzienden13-09-2023 05:09:48
 20. Stille elektrische voertuigen en hun uitdagingen voor blinden en slechtzienden11-09-2023 06:09:53
 21. Blindvriendelijke rookmelders: Kenmerken en voordelen11-09-2023 06:09:42
 22. Zorg voor een duidelijke afbakening bij wegwerkzaamheden voor blinden en slechtzienden06-09-2023 12:09:26
 23. Bescherm je ogen tegen letsels en oogproblemen03-09-2023 12:09:20
 24. Gevaar inschatten als je blind of slechtziend bent31-08-2023 06:08:00
 25. Veilige woonomgeving voor blinden en slechtzienden20-08-2023 06:08:22
 26. Vuurwerkbril: Bescherm je ogen tijdens het afsteken van vuurwerk10-08-2023 07:08:55

Laatst bijgewerkt op 24 oktober 2023 – 06:35