Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)

Een oogkasontsteking (orbitale cellulitis) is een aandoening die kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, vooral bij personen met een visuele beperking. Deze ontsteking treft doorgaans de weefsels rondom het oog, zoals de oogkas en de oogspieren, en kan leiden tot symptomen zoals zwelling, roodheid, pijn en een verminderd gezichtsvermogen.

Inhoudsopgave

Prevalentie van ontsteking aan oogkas

België

In België is er beperkte beschikbare gegevens over de prevalentie van een oogkasontsteking, vooral specifiek gerelateerd aan personen met een visuele beperking. Oogzorgprofessionals en onderzoekers in België hebben echter aandacht besteed aan het monitoren en documenteren van deze aandoening bij hun patiënten. Hoewel er geen exacte cijfers beschikbaar zijn, zijn er gevallen van een oogkasontsteking vastgesteld bij personen met een visuele beperking in België. Deze gevallen zijn echter vaak gerelateerd aan individuele medische geschiedenissen en risicofactoren.

Nederland

In Nederland is er meer beschikbare informatie over de prevalentie van een oogkasontsteking, maar ook hier is specifieke gegevensverzameling met betrekking tot personen met een visuele beperking beperkt. De Nederlandse gezondheidszorg heeft echter een solide registratiesysteem dat oogzorggegevens verzamelt, waaronder gevallen van een oogkasontsteking. Deze gegevens hebben aangetoond dat een oogkasontsteking een zeldzame aandoening is in Nederland, maar ze kan nog steeds voorkomen bij personen met een visuele beperking.

Oorzaken van orbitale cellulitis

Infecties

Een van de meest voorkomende oorzaken van een oogkasontsteking zijn infecties. Deze infecties kunnen zich verspreiden naar de oogkas en omliggende weefsels, resulterend in ontsteking. De bacteriën of virussen die deze infecties veroorzaken, kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen, waaronder:

 1. Sinusinfecties: Een veelvoorkomende bron van een oogkasontsteking zijn infecties van de sinussen, zoals sinusitis. De sinussen bevinden zich in de buurt van de oogkas en een onbehandelde sinusinfectie kan de verspreiding van bacteriën naar de oogkas vergemakkelijken.
 2. Ooginfecties: Ooginfecties, zoals conjunctivitis (bindvliesontsteking) of keratitis (hoornvliesontsteking), kunnen leiden tot een oogkasontsteking als ze niet tijdig worden behandeld.
 3. Tandinfecties: Infecties in de mond, zoals abcessen of tandwortelinfecties, kunnen zich uitbreiden naar de oogkas en omliggende structuren.
 4. Huidinfecties: Bacteriële huidinfecties, zoals cellulitis of steenpuisten, kunnen zich verspreiden naar de oogkas, vooral als ze zich in de nabijheid van het oog bevinden.
 5. Verwondingen: Traumatische verwondingen aan het oog of de oogkas kunnen een toegangspunt bieden voor bacteriën, wat kan leiden tot een infectie.

Allergische reacties

Sommige personen hebben een verhoogd risico op een oogkasontsteking als gevolg van allergische reacties. Allergieën kunnen leiden tot ontsteking van de oogweefsels, en herhaalde allergische reacties kunnen de oogkas vatbaar maken voor infecties.

Medische aandoeningen

Verschillende medische aandoeningen kunnen het risico op een oogkasontsteking verhogen, waaronder:

 1. Diabetes: Personen met diabetes hebben een verhoogd risico op infecties en ontstekingen, waaronder een oogkasontsteking. De hoge bloedsuikerspiegel kan het immuunsysteem verzwakken, waardoor infecties zich gemakkelijker kunnen ontwikkelen.
 2. Immuunstoornissen: Personen met aandoeningen die het immuunsysteem aantasten, zoals HIV/AIDS of auto-immuunziekten, hebben een verhoogd risico op infecties, waaronder een oogkasontsteking.
 3. Ooglidafwijkingen: Aandoeningen zoals blefaritis (ontsteking van de ooglidranden) kunnen de oogkas kwetsbaarder maken voor infecties.

Erfelijkheid

Genetische predispositie

Een oogkasontsteking is overwegend een gevolg van infectieuze agentia, maar erfelijke factoren kunnen een rol spelen bij het bepalen van de gevoeligheid van een persoon voor deze aandoening. Genetische predispositie verwijst naar een verhoogd risico op het ontwikkelen van een bepaalde aandoening als gevolg van erfelijke genetische variaties. Onderzoek wijst erop dat bepaalde genetische kenmerken de gevoeligheid voor infectieziekten in het algemeen kunnen aantasten, wat mogelijk ook geldt voor een oogkasontsteking.

Erfelijke immunologische factoren

Het immuunsysteem speelt een cruciale rol bij het bestrijden van infecties in het lichaam. Genetische variaties in genen die betrokken zijn bij het immuunsysteem kunnen de immuunrespons van een persoon aantasten. Personen met specifieke genetische varianten kunnen een verzwakt immuunsysteem hebben, waardoor ze gevoeliger worden voor infecties, waaronder een oogkasontsteking.

Familiale clustering

Er zijn meldingen geweest van gevallen waarin orbitale cellulitis zich binnen bepaalde families lijkt te concentreren. Dit kan wijzen op een genetische component in de vatbaarheid voor de aandoening. Familiale clustering kan voortkomen uit gedeelde genetische aanleg binnen een familie die het risico op een oogkasontsteking verhoogt.

Genetische mutaties

Sommige zeldzame genetische aandoeningen kunnen het risico op een oogkasontsteking vergroten. Deze aandoeningen zijn vaak het resultaat van specifieke genetische mutaties die leiden tot afwijkingen in het immuunsysteem. Personen met dergelijke genetische mutaties kunnen een verhoogd risico lopen om een oogkasontsteking te ontwikkelen.

Multifactoriële oorsprong

De ontwikkeling van een oogkasontsteking wordt meestal niet toegeschreven aan één enkele genetische factor, maar eerder aan een complexe interactie tussen genetische aanleg, omgevingsfactoren en infectieuze agentia. Over het algemeen spelen infecties, allergieën en andere risicofactoren een grotere rol bij het ontstaan van een oogkasontsteking dan genetische factoren.

Screening en preventie

Gezien de multifactoriële oorsprong van een oogkasontsteking is het moeilijk om erfelijkheid als de voornaamste oorzaak te identificeren. Personen met een familiegeschiedenis van een oogkasontsteking of andere infectieziekten kunnen echter baat hebben bij genetische counseling en screening om hun risico te beoordelen. Preventie blijft gebaseerd op het vermijden van risicofactoren, zoals het voorkomen van infecties en het beheren van onderliggende medische aandoeningen.

Symptomen

Zwelling van het ooglid

Een van de meest opvallende symptomen van een oogkasontsteking is de zwelling van het ooglid. Dit kan leiden tot aanzienlijke zwelling en uitpuiling van het oog, waardoor het moeilijk kan zijn om het oog volledig te sluiten. De zwelling is meestal pijnlijk en kan gepaard gaan met roodheid van de huid rond het oog.

Roodheid en pijn

Personen met een oogkasontsteking kunnen ernstige roodheid en pijn in het getroffen oog ervaren. De roodheid kan zich verspreiden naar het oogwit en de omliggende huid. De pijn is vaak intens en wordt erger bij beweging van het oog en het knipperen. Druk op het getroffen gebied kan ook pijn veroorzaken.

Verminderd gezichtsvermogen

Een oogkasontsteking kan leiden tot een aanzienlijke afname van het gezichtsvermogen in het aangetaste oog. Dit kan variëren van wazig zicht tot een ernstig verminderd zicht. De mate van visuele verstoring kan afhangen van de ernst van de ontsteking en de druk die wordt uitgeoefend op de oogzenuw.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Dubbelzien (diplopie)

Personen met een oogkasontsteking kunnen dubbelzien, of diplopie, ervaren. Dit kan optreden wanneer de ontsteking de oogspieren aantast, wat leidt tot een verlies van coördinatie tussen de ogen. Dit dubbelzien kan verergeren wanneer de persoon naar verschillende richtingen kijkt.

Koorts en algemene malaise

Soms gaat een oogkasontsteking gepaard met koorts en algemene malaise. Koorts is een teken van een infectieuze oorsprong van de ontsteking en kan wijzen op een systemische reactie op de infectie.

Bewegingsbeperking

Personen met een oogkasontsteking kunnen moeite hebben met het bewegen van het getroffen oog, wat kan leiden tot bewegingsbeperking. Dit kan resulteren in het vermijden van oogbewegingen vanwege pijn en ongemak.

Afvoer van pus of vocht

Bij sommige personen kan een oogkasontsteking gepaard gaan met de afscheiding van pus of vocht uit het aangetaste oog. Dit kan leiden tot plakkerige oogleden en een gevoel van vuil of korstvorming rond het oog.

Andere mogelijke symptomen

Afgezien van de hierboven genoemde symptomen, kunnen personen met een oogkasontsteking ook last hebben van hoofdpijn, vermoeidheid, gevoeligheid voor licht (fotofobie) en algemene malaise. De combinatie van deze symptomen kan het dagelijks functioneren van een persoon aanzienlijk aantasten.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Lichamelijke gevolgen

Verlies van gezichtsvermogen

Een van de meest verontrustende lichamelijke gevolgen van een oogkasontsteking is het risico op verlies van het gezichtsvermogen. De ontsteking en zwelling rond het oog kunnen druk uitoefenen op de oogzenuw, wat kan leiden tot een verminderd gezichtsvermogen. In ernstige gevallen kan dit leiden tot permanent visueel verlies in het aangetaste oog.

Oogbewegingsstoornissen

Personen met een oogkasontsteking kunnen oogbewegingsstoornissen ervaren als gevolg van de ontsteking van de oogspieren. Dit kan leiden tot dubbelzien (diplopie) en beperkte mobiliteit van het aangetaste oog. Het onvermogen om de ogen in alle richtingen te bewegen, kan het dagelijks functioneren belemmeren.

Uitpuilend oog

De zwelling en ontsteking in de oogkas kunnen leiden tot een uitpuilend oog, een aandoening die bekend staat als proptosis. Dit uitpuilende oog kan leiden tot ernstig ongemak en esthetische zorgen. Het kan het oog vatbaar maken voor beschadiging en een letsel.

Oogpijn en ongemak

Oogpijn is een veelvoorkomend lichamelijk gevolg van een oogkasontsteking. De ontsteking en druk op het oog veroorzaken vaak intense pijn, die kan variëren in ernst. Deze pijn kan erger worden bij oogbewegingen, knipperen en druk op het oog.

Algemene malaise

Personen met een oogkasontsteking ervaren vaak algemene malaise, waaronder symptomen zoals koorts, koude rillingen, vermoeidheid en zwakte. Dit duidt op een systemische reactie op de infectie en ontsteking.

Koorts

Een verhoogde lichaamstemperatuur, of koorts, is een ander lichamelijk gevolg van een oogkasontsteking. Koorts is een teken van een infectieus proces en kan gepaard gaan met rillingen en algemeen onwelzijn.

Huidafwijkingen

De ontsteking kan zich uitbreiden naar de huid rond het oog, resulterend in roodheid, zwelling en warmte van de huid. Dit kan esthetische zorgen met zich meebrengen en het aangetaste gebied gevoelig maken.

Lymfeklierzwelling

De lymfeklieren in de buurt van de oogkas kunnen opzwellen als reactie op de ontsteking. Dit kan leiden tot pijnlijke knobbels in de nek of rond het oor.

Sinusinfectie

In sommige gevallen kan een oogkasontsteking leiden tot een secundaire sinusinfectie, aangezien de sinussen in de buurt van de oogkas liggen. Een sinusinfectie kan symptomen veroorzaken zoals hoofdpijn, neusverstopping en sinuspijn.

Oogcomplicaties

Naast het risico op een verlies van het gezichtsvermogen kunnen personen met een oogkasontsteking oogcomplicaties ontwikkelen, zoals glaucoom (verhoogde oogdruk), een netvliesloslating en hoornvlieszweren. Deze complicaties kunnen blijvende schade aan het oog veroorzaken.

Psychische gevolgen

Angst en zorgen

Een van de meest voorkomende psychische gevolgen van een oogkasontsteking is angst en zorgen. Personen met deze aandoening maken zich vaak grote zorgen over de ernst van hun aandoening en de mogelijke gevolgen voor hun gezichtsvermogen. De onzekerheid over het herstelproces en de vrees voor blijvende schade kunnen aanzienlijke angst veroorzaken.

Depressie

Personen met een oogkasontsteking kunnen gevoelens van depressie ontwikkelen als gevolg van de impact van de aandoening op hun dagelijks leven. Het verlies van het gezichtsvermogen, zelfs tijdelijk, kan leiden tot gevoelens van hopeloosheid en verdriet. De beperkingen die de aandoening oplegt, zoals verminderde mobiliteit en ongemak, kunnen bijdragen aan depressieve gevoelens.

Zelfbeeld en zelfvertrouwen

De fysieke veranderingen en zichtbare symptomen van een oogkasontsteking kunnen het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de betrokken personen aantasten. Uitpuilende ogen, zwelling en roodheid rond het oog kunnen leiden tot negatieve percepties van het eigen uiterlijk. Dit kan resulteren in verminderd zelfvertrouwen en verhoogde zelfkritiek.

Sociale terugtrekking

Personen met een oogkasontsteking kunnen de neiging hebben zich sociaal terug te trekken. De zichtbare symptomen en ongemakken van de aandoening kunnen hen zelfbewust maken en hen ervan weerhouden sociale interacties aan te gaan. Dit kan leiden tot gevoelens van isolatie en eenzaamheid.

Stress en slapeloosheid

De psychische stress die gepaard gaat met een oogkasontsteking kan leiden tot slapeloosheid en verstoorde slaappatronen. Zorgen, angst en een depressie kunnen het moeilijk maken om ‘s nachts te ontspannen en te rusten, wat de algehele mentale gezondheid verder kan aantasten.

Gevoelens van afhankelijkheid

Personen met een oogkasontsteking kunnen gevoelens van afhankelijkheid ervaren, vooral als ze hulp en ondersteuning nodig hebben bij dagelijkse activiteiten. Dit kan psychologische stress veroorzaken en hun gevoel van eigenwaarde aantasten.

Emotionele verwerking

Het proces van emotionele verwerking van een oogkasontsteking kan complex zijn. Personen kunnen verschillende stadia van acceptatie doorlopen, en sommigen hebben tijd nodig om de impact van de aandoening volledig te begrijpen en te aanvaarden.

Behoefte aan psychologische ondersteuning

De psychische gevolgen van een oogkasontsteking benadrukken de behoefte aan psychologische ondersteuning en begeleiding voor de betrokken personen. Een psycholoog, counselor of therapeut kan helpen bij het omgaan met angst, een depressie en andere psychologische uitdagingen die zich kunnen voordoen.

Diagnose en (Oog)onderzoeken

Klinische evaluatie

De eerste stap bij het diagnosticeren van een oogkasontsteking is een klinische evaluatie. Dit houdt in dat een arts, vaak een oogarts of oogheelkundig specialist, de medische geschiedenis van de persoon in kwestie beoordeelt en een lichamelijk onderzoek uitvoert. Tijdens dit onderzoek zal de arts letten op symptomen zoals een zwelling van het ooglid, roodheid, pijn, koorts, en een verminderd gezichtsvermogen. Het vaststellen van de symptomen is essentieel voor een initiële verdenking van een oogkasontsteking.

Bloedonderzoek

Bloedonderzoeken kunnen worden uitgevoerd om het totale aantal witte bloedcellen en ontstekingsmarkers, zoals C-reactief proteïne (CRP) en de bezinkingssnelheid van erytrocyten (BSE), te bepalen. Verhoogde waarden van deze markers kunnen wijzen op een ontstekingsproces in het lichaam, wat kan helpen bij de diagnose van een oogkasontsteking.

Beeldvormende onderzoeken

Om de diagnose van een oogkasontsteking verder te bevestigen en de ernst ervan te beoordelen, kunnen beeldvormende onderzoeken worden uitgevoerd. Deze omvatten:

 • CT-scan (Computertomografie): Een CT-scan van de oogkas biedt gedetailleerde beelden van de weefsels en structuren in het oogkasgebied. Het kan helpen bij het identificeren van zwelling, abcessen of andere afwijkingen die kunnen wijzen op een oogkasontsteking.
 • MRI (Magnetische Resonantie Imaging): MRI-scans bieden zeer gedetailleerde beelden en kunnen helpen bij het beoordelen van de omvang en de ernst van de ontsteking. Ze zijn vooral nuttig als er verdenking bestaat van complicaties zoals cellulitis of abcesvorming.

Oogonderzoek

Omdat een oogkasontsteking de oogkas en omliggende structuren kan aantasten, is een gedetailleerd oogonderzoek noodzakelijk. Dit omvat:

 • Gezichtsscherptetest: Het meten van de scherpte van het gezichtsvermogen in beide ogen om te bepalen of er sprake is van verminderd gezichtsvermogen.
 • Oogdrukmeting: Het meten van de intraoculaire druk om oogproblemen zoals glaucoom uit te sluiten.
 • Oogbewegingstest: Het evalueren van de bewegingen van de oogbol om te zien of de ontsteking de oogspieren aantast.
 • Oogonderzoek met spleetlamp: Een gedetailleerd onderzoek van de oogbol en de oogleden met behulp van een spleetlamp om tekenen van een ontsteking, abcessen of andere afwijkingen te identificeren.
Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Microbiologisch onderzoek

Om de verwekker van de infectie te identificeren en de meest geschikte behandeling te bepalen, kan een microbiologisch onderzoek van het oogvocht en eventueel een monster van de abcesinhoud worden uitgevoerd. Dit kan worden gedaan door middel van een ooguitstrijkje, punctie van een abces of drainage van oogvocht.

Consultatie met specialisten

In sommige gevallen kan een consultatie met andere medische specialisten, zoals een microbioloog, een infectioloog of een KNO-arts, nodig zijn om de diagnose te bevestigen en de behandeling te plannen.

Behandelingen van oogkasontsteking

Medische behandeling

Antibiotica

In de meeste gevallen is een oogkasontsteking het gevolg van een bacteriële infectie. Daarom omvat de medische behandeling vaak het voorschrijven van antibiotica. De keuze van het juiste antibioticum is gebaseerd op de verwekker van de infectie, die kan worden geïdentificeerd door middel van microbiologisch onderzoek van oogvocht of abcesinhoud. Het antibioticum kan intraveneus of via de mond worden toegediend, afhankelijk van de ernst van de infectie. Personen met een oogkasontsteking worden doorgaans opgenomen in het ziekenhuis voor intraveneuze behandeling en observatie.

Chirurgische behandeling

In sommige gevallen kan een oogkasontsteking leiden tot de vorming van een abces in de oogkas. Als een abces wordt vermoed, kan een chirurgische drainageprocedure nodig zijn. Dit omvat het verwijderen van de pus en infectieus materiaal om verdere verspreiding van de infectie te voorkomen. Een chirurgische behandeling kan ook nodig zijn als er sprake is van ernstige complicaties, zoals een abces in de oogspieren.

Pijnbestrijding

Patiënten met een oogkasontsteking ervaren vaak ernstige pijn, zwelling en ongemak. Pijnstillers, zoals paracetamol of ibuprofen, kunnen worden voorgeschreven om pijn en ontsteking te verlichten.

Oogzorg

Het behouden van de gezondheid van het oog is een cruciaal aspect van de behandeling van een oogkasontsteking. Oogzorg omvat:

 • Oogdruppels of –zalven: Deze kunnen worden voorgeschreven om het oog te hydrateren, irritatie te verminderen en het herstel te ondersteunen.
 • Oogverband: In sommige gevallen kan een oogverband worden aangebracht om het oog te beschermen en comfort te bieden.
 • Ooghygiëne: Het handhaven van goede ooghygiëne is van vitaal belang. Personen moeten worden aangemoedigd om hun handen regelmatig te wassen en niet in hun ogen te wrijven.
Toediening van oogdruppels bij persoon

Toediening van oogdruppels bij persoon

Psychische ondersteuning

Een oogkasontsteking kan niet alleen fysieke, maar ook psychische stress veroorzaken bij de getroffen personen. Dit geldt vooral als de aandoening leidt tot tijdelijk of blijvend verlies van het gezichtsvermogen. Psychische ondersteuning kan omvatten:

 • Counseling en psychologische ondersteuning: Personen met een oogkasontsteking kunnen te maken krijgen met gevoelens van angst, een depressie of stress. Counseling kan hen helpen bij het omgaan met de emotionele impact van de aandoening.
 • Ondersteuning van partner, familie en vrienden: Partner, familieleden en vrienden spelen een cruciale rol in het bieden van emotionele steun aan personen met een oogkasontsteking. Het is belangrijk dat zij begripvol en ondersteunend zijn tijdens het herstelproces.
 • Onderwijs en begeleiding: Personen met een oogkasontsteking hebben mogelijk behoefte aan educatie en begeleiding over hoe ze hun dagelijks leven kunnen aanpassen aan veranderingen in hun gezichtsvermogen of gezondheid.

Nazorg

Na de initiële behandeling zijn nazorg en opvolging essentieel om ervoor te zorgen dat de infectie volledig is geëlimineerd en om complicaties op lange termijn te voorkomen. Personen moeten regelmatig worden gecontroleerd door hun zorgverleners, zoals oogartsen, om de voortgang van hun herstel te volgen en eventuele resterende symptomen te behandelen.

Prognose van orbitale cellulitis

Tijdige diagnose en behandeling

Een van de meest bepalende factoren voor een gunstige prognose van een oogkasontsteking is een tijdige diagnose en onmiddellijke behandeling. Hoe sneller de infectie wordt herkend en behandeld, des te beter de vooruitzichten. Vertraging bij de behandeling kan leiden tot ernstige complicaties, waaronder abcesvorming, verlies van het gezichtsvermogen en zelfs levensbedreigende situaties.

Onderliggende oorzaak

De onderliggende oorzaak van de oogkasontsteking speelt een cruciale rol in de prognose. Wanneer de ontsteking wordt veroorzaakt door een eenvoudige bacteriële infectie, zijn de vooruitzichten meestal gunstig bij tijdige behandeling met antibiotica. Als de oogkasontsteking echter wordt veroorzaakt door een ernstigere aandoening, zoals sinusitis, kan de prognose afhankelijk zijn van het succes van de behandeling van de onderliggende aandoening.

Ernst van de infectie

De ernst van de oogkasontsteking heeft invloed op de prognose. In sommige gevallen kan een milde infectie snel en volledig reageren op antibiotica, wat leidt tot een snel herstel zonder blijvende complicaties. Aan de andere kant kan een ernstige, snel voortschrijdende infectie leiden tot ernstige complicaties en langdurig herstel. Het is mogelijk dat personen met ernstige orbitale cellulitis intensieve medische behandeling en zelfs chirurgische behandeling nodig hebben.

Complicaties

Een oogkasontsteking kan gepaard gaan met verschillende complicaties, zoals abcesvorming in de oogkas, schade aan de oogspieren of zenuwen, en zelfs verspreiding van de infectie naar andere delen van het lichaam. De prognose kan aanzienlijk verslechteren wanneer complicaties optreden. Het is van groot belang dat deze complicaties snel worden herkend en behandeld.

Individuele factoren

De algehele gezondheidstoestand van de persoon en eventuele onderliggende medische aandoeningen kunnen ook van invloed zijn op de prognose van een oogkasontsteking. Personen met een verzwakt immuunsysteem lopen mogelijk een groter risico op ernstige infecties en complicaties.

Langdurig herstel

In sommige gevallen kan het herstel van een oogkasontsteking langdurig zijn, vooral als er complicaties zijn opgetreden. Personen kunnen te maken krijgen met blijvende symptomen, zoals wazig zicht, dubbelzien of bewegingsbeperking van het oog. Het herstelproces kan ook psychisch belastend zijn, en personen kunnen behoefte hebben aan psychische ondersteuning en begeleiding.

Complicaties van oogkasontsteking

Abcesvorming

Een van de meest voorkomende complicaties van een oogkasontsteking is de vorming van een abces in de oogkas. Dit kan optreden wanneer de infectie zich ophoopt en een met pus gevulde zak vormt. Een abces in de oogkas kan druk uitoefenen op de oogbol en omliggende weefsels, wat kan leiden tot aanzienlijke pijn, bewegingsbeperking van het oog en in sommige gevallen zelfs een verlies van het gezichtsvermogen.

Schade aan oogspieren en zenuwen

De ontsteking en zwelling geassocieerd met een oogkasontsteking kunnen oogspieren en zenuwen aantasten. Dit kan resulteren in dubbelzien (diplopie) en bewegingsbeperking van het oog. Personen met een oogkasontsteking kunnen moeite hebben met het coördineren van de bewegingen van hun ogen, wat van invloed kan zijn op hun zicht en dagelijkse activiteiten.

Verspreiding van de infectie

In sommige gevallen kan de infectie zich uitbreiden van de oogkas naar omliggende weefsels en structuren. Dit wordt cellulitis genoemd en kan leiden tot pijn, roodheid en zwelling in andere delen van het gezicht, zoals de oogleden en wangen. Wanneer de infectie zich verder verspreidt, kan deze zelfs het hersengebied bereiken en leiden tot ernstige neurologische complicaties.

Verminderd gezichtsvermogen

Het verlies van het gezichtsvermogen is één van de meest gevreesde complicaties van een oogkasontsteking. Als de ontsteking en zwelling onbehandeld blijven of niet goed reageren op behandeling, kan dit leiden tot permanent verlies van zicht. De druk op de oogzenuw, die verantwoordelijk is voor het doorgeven van visuele signalen aan de hersenen, kan schade oplopen door de ontsteking en zwelling, wat resulteert in blijvende slechtziendheid of blindheid.

Systemische verspreiding

In zeldzame gevallen kan de infectie zich systemisch verspreiden, waarbij bacteriën of andere ziekteverwekkers in de bloedbaan terechtkomen en zich door het hele lichaam verspreiden. Dit kan leiden tot sepsis, een levensbedreigende aandoening waarbij het lichaam overweldigd wordt door een infectie. Symptomen van systemische verspreiding kunnen koorts, een snelle ademhaling, verwardheid en orgaanfalen omvatten.

Herhaalde episodes

Sommige personen kunnen herhaalde episodes van een oogkasontsteking ervaren, vooral als de onderliggende oorzaak, zoals sinusitis, niet adequaat wordt behandeld. Herhaalde infecties kunnen leiden tot langdurige gezondheidsproblemen en een verhoogd risico op complicaties.

Psychologische impact

Naast de fysieke complicaties kan een oogkasontsteking ook een aanzienlijke psychologische impact hebben op de getroffen personen. Het verlies van het gezichtsvermogen, dubbelzien en veranderingen in uiterlijk kunnen leiden tot gevoelens van angst, een depressie en verminderde levenskwaliteit. Personen kunnen behoefte hebben aan psychische ondersteuning en begeleiding om deze psychologische uitdagingen aan te pakken.

Preventie van een oogkasontsteking

Het voorkomen van een oogkasontsteking is van vitaal belang om de ernstige complicaties en gevolgen die deze aandoening met zich mee kan brengen, te vermijden. Hoewel sommige oorzaken van een oogkasontsteking moeilijk te voorkomen zijn, zijn er verschillende maatregelen en preventieve strategieën die personen kunnen helpen bij het minimaliseren van hun risico op het ontwikkelen van deze aandoening.

Algemene hygiëne

Een goede algemene hygiëne is een essentiële stap in het voorkomen van ooginfecties, waaronder oogkasontsteking. Personen moeten ervoor zorgen dat ze regelmatig hun handen wassen met zeep en water, vooral voor het aanraken van hun ogen of het inbrengen van contactlenzen. Het vermijden van het delen van persoonlijke items, zoals handdoeken en cosmetica, kan ook helpen de verspreiding van ziekteverwekkers te voorkomen.

Ooghygiëne

Het handhaven van een goede ooghygiëne is cruciaal om ooginfecties te voorkomen. Personen moeten ervoor zorgen dat ze niet in hun ogen wrijven met vuile handen en dat ze eventuele make-up zorgvuldig verwijderen voordat ze naar bed gaan. Het gebruik van steriele oplossingen voor het reinigen en bewaren van contactlenzen is van groot belang, en contactlensdragers moeten de instructies van hun oogzorgspecialist opvolgen.

Behandeling van onderliggende aandoeningen

Het effectief behandelen van onderliggende aandoeningen, zoals sinusitis of tandinfecties, kan het risico op een oogkasontsteking verminderen. Personen met bekende onderliggende gezondheidsproblemen moeten regelmatig overleggen met hun zorgverleners en de aanbevolen behandelingen en medicijnen volgen.

Immunisatie

Vaccinaties kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van infecties die een oogkasontsteking kunnen veroorzaken. In het bijzonder kunnen vaccins tegen infectieziekten zoals griep, mazelen en bof het risico op secundaire bacteriële infecties verminderen, die op hun beurt een oogkasontsteking kunnen veroorzaken.

Vroege behandeling van infecties

Het snel behandelen van ooginfecties is van cruciaal belang om te voorkomen dat ze zich verspreiden naar de oogkas. Personen die symptomen van ooginfecties ervaren, zoals roodheid, pijn, afscheiding of veranderingen in het gezichtsvermogen, dienen onmiddellijk medische hulp te zoeken en de voorgeschreven behandeling te volgen. Een vroegtijdige behandeling kan de progressie van een infectie stoppen voordat deze de oogkas bereikt.

Bescherming tegen trauma

Het dragen van oogbescherming tijdens activiteiten die het risico op een oogletsel met zich meebrengen, zoals sporten of bepaalde werkzaamheden, kan helpen om traumatische oorzaken van een oogkasontsteking te voorkomen. Het gebruik van een veiligheidsbril of gezichtsbescherming kan essentieel zijn om een letsel aan de oogkas te voorkomen.

Regelmatige oogonderzoeken

Regelmatige oogonderzoeken door een oogarts of optometrist kunnen bijdragen aan de vroegtijdige opsporing van oogaandoeningen of infecties die een oogkasontsteking kunnen veroorzaken. Personen wordt geadviseerd om ten minste eenmaal per jaar een oogonderzoek te ondergaan, en vaker als ze specifieke oogproblemen of risicofactoren hebben.

Omgaan met een oogkasontsteking in het dagelijks leven

Medische behandeling

De behandeling van een oogkasontsteking begint meestal met een medische behandeling. Personen moeten de voorgeschreven medicijnen, zoals antibiotica, antivirale middelen, of ontstekingsremmers, zorgvuldig innemen volgens de aanwijzingen van hun zorgverlener. Het is van cruciaal belang om de volledige voorgeschreven behandelingskuur te voltooien, zelfs als de symptomen verbeteren. Een onvolledige behandeling kan leiden tot terugkerende infecties of resistentie tegen medicijnen.

Ooghygiëne

Een goede ooghygiëne is noodzakelijk om verdere irritatie en verspreiding van de infectie te voorkomen. Personen moeten hun handen regelmatig wassen met zeep en water, vooral voor het aanraken van het geïnfecteerde oog. Het is essentieel om het geïnfecteerde oog niet aan te raken en geen gezamenlijke handdoeken of cosmetica te delen met anderen. Contactlenzen moeten zorgvuldig worden gereinigd en opgeslagen volgens de instructies van de oogzorgspecialist.

Oogbescherming

In sommige gevallen kan het dragen van een ooglapje nodig zijn om het geïnfecteerde oog te beschermen tegen verdere irritatie. Personen moeten echter advies inwinnen bij hun zorgverlener voordat ze een ooglapje gaan dragen, omdat onjuist gebruik de situatie kan verergeren.

Comfortmaatregelen

Personen met een oogkasontsteking kunnen last hebben van symptomen zoals roodheid, zwelling, pijn, en afscheiding. Het aanbrengen van warme kompressen op het gesloten oog kan verlichting bieden en helpen bij het verminderen van zwelling. Koudetherapie kan ook nuttig zijn om ongemak te verminderen.

Vermijden van mogelijke uitlokkende factoren

Sommige situaties of omstandigheden kunnen de symptomen van een oogkasontsteking verergeren. Personen wordt geadviseerd om oogirriterende stoffen zoals stof, rook, en allergenen te vermijden. Het dragen van een zonnebril kan helpen om het geïnfecteerde oog te beschermen tegen fel licht en wind.

Sociale en psychologische ondersteuning

Een oogkasontsteking kan niet alleen fysieke ongemakken veroorzaken, maar ook emotionele stress. Het is belangrijk dat personen in deze situatie steun zoeken bij partner, vrienden, familie of professionele hulpverleners om met de psychologische impact om te gaan. Praten over hun zorgen en gevoelens kan helpen om angst en stress te verminderen.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Terugkerende infecties

Sommige personen kunnen te maken krijgen met terugkerende ooginfecties, wat een teken kan zijn van onderliggende gezondheidsproblemen. In dergelijke gevallen is het van cruciaal belang om de oorzaak van herhaalde infecties vast te stellen en de juiste behandeling te krijgen.

Regelmatige oogonderzoeken

Personen met een voorgeschiedenis van een oogkasontsteking of die een verhoogd risico lopen, moeten regelmatige oogonderzoeken ondergaan. Oogzorgspecialisten kunnen vroegtijdige tekenen van infectie opsporen en tijdig ingrijpen.

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 20 mei 2024 – 13:08