Nachtblindheid

Nachtblindheid, ook wel bekend als nyctalopie, is een oogaandoening waarbij personen moeite hebben om bij weinig licht goed te zien. Het is een aandoening die het dagelijkse leven van personen aanzienlijk kan aantasten.

Inhoudsopgave

Prevalentie van nachtblindheid

België

De prevalentie van nachtblindheid varieert in België, maar studies hebben aangetoond dat ongeveer 2 tot 5 procent van de bevolking, voornamelijk personen met erfelijke oogziekten, symptomen van nachtblindheid ervaart. Nachtblindheid kan zich manifesteren als moeite met autorijden in het donker lopen in onbekende omgevingen, of zelfs eenvoudige taken zoals lezen bij weinig licht. Hoewel nachtblindheid vooral voorkomt bij personen met genetische oorzaken, kunnen andere factoren, zoals voedingstekorten, ook bijdragen aan de prevalentie van deze aandoening.

Nederland

De prevalentie van nachtblindheid in Nederland wordt geschat op een vergelijkbaar percentage als in België, met ongeveer 2 tot 5 procent van de bevolking die enige mate van nachtblindheid ervaart. De impact van nachtblindheid op het dagelijks leven van personen is vergelijkbaar met die in België, met problemen bij nachtelijke activiteiten en mobiliteit.

Invloedsfactoren op de prevalentie

Verschillende factoren kunnen van invloed zijn op de prevalentie van nachtblindheid in zowel België als Nederland. Een belangrijke factor is genetische predispositie (voorbeschiktheid). Nachtblindheid wordt vaak veroorzaakt door erfelijke oogziekten, zoals retinitis pigmentosa. Deze genetische aandoeningen komen voor in families en kunnen de prevalentie verhogen onder personen met een familiegeschiedenis van nachtblindheid.

Daarnaast spelen omgevingsfactoren een rol. De levensstijl en voedingsgewoonten van personen kunnen van invloed zijn op de ernst van nachtblindheid. Voedingstekorten, zoals een gebrek aan vitamine A, kunnen nachtblindheid verergeren. Beide landen hebben programma’s voor ooggezondheid en bewustwording die gericht zijn op het identificeren en aanpakken van risicofactoren.

Ook de toegankelijkheid van gezondheidszorgdiensten en de beschikbaarheid van behandelingen kunnen van invloed zijn op de prevalentie van nachtblindheid. Beide landen hebben goed ontwikkelde gezondheidszorgsystemen en specialisten in oogheelkunde die de diagnose en behandeling van nachtblindheid kunnen begeleiden.

Oorzaken van nachtblindheid

Genetische oorzaken

Een van de meest voorkomende oorzaken van nachtblindheid zijn genetische factoren. Verscheidene erfelijke aandoeningen kunnen leiden tot nachtblindheid, waaronder retinitis pigmentosa, congenitale stationaire nachtblindheid en de ziekte van Oguchi. Deze genetische mutaties beïnvloeden de werking van de fotoreceptoren in het netvlies, waardoor de omzetting van lichtsignalen naar zenuwsignalen wordt verstoord. Als gevolg hiervan hebben personen met deze erfelijke aandoeningen moeite met het aanpassen aan veranderingen in lichtniveaus, vooral bij schemering en ‘s nachts.

Voedingstekorten

Een andere belangrijke oorzaak van nachtblindheid is voedingstekorten, met name een tekort aan vitamine A. Vitamine A is essentieel voor een goede werking van het netvlies en de vorming van rodopsine, een lichtgevoelig pigment dat nodig is voor het waarnemen van licht bij weinig licht. Personen met een tekort aan vitamine A hebben vaak een verminderde rodopsineproductie, wat leidt tot nachtblindheid en andere oogproblemen. Vooral in ontwikkelingslanden waar vitamine A-tekorten vaker voorkomen, is nachtblindheid een veelvoorkomend gezondheidsprobleem.

Oogletsels en oogaandoeningen

Een trauma of letsel aan het oog kan leiden tot nachtblindheid, vooral als het de fotoreceptoren in het netvlies beschadigt. Oogoperaties, verwondingen door ongelukken of andere oogletsels kunnen de gevoeligheid voor licht verminderen en nachtblindheid veroorzaken. Bovendien kunnen bepaalde oogaandoeningen, zoals cataract, glaucoom en diabetische retinopathie, de symptomen van nachtblindheid verergeren of veroorzaken. Deze aandoeningen leiden tot schade aan de structuur van het oog en kunnen de lichtinval en de verwerking van visuele informatie beïnvloeden.

Leeftijdsgebonden factoren

Leeftijd kan ook een rol spelen bij het ontstaan van nachtblindheid. Naarmate personen ouder worden, kunnen veranderingen in de structuur en functie van het oog optreden. Bij oudere personen neemt de kans op oogziekten zoals cataract en maculadegeneratie toe, wat kan leiden tot nachtblindheid. Daarnaast kan de afname van de algehele gezondheid en voedingstoestand bij oudere personen het risico op nachtblindheid vergroten.

Beeld van wat een persoon met maculadegeneratie zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met maculadegeneratie zou kunnen zien

Risicofactoren

Naast de genoemde oorzaken zijn er verschillende risicofactoren die het ontstaan van nachtblindheid kunnen verhogen. Deze omvatten:

 • Familiegeschiedenis: Personen met een familiegeschiedenis van nachtblindheid of genetische oogaandoeningen lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van nachtblindheid.
 • Slechte voeding: Onvoldoende inname van vitamine A of andere essentiële voedingsstoffen kan het risico op nachtblindheid verhogen.
 • Leeftijd: Oudere personen hebben een groter risico vanwege de leeftijdsgebonden veranderingen in het oog.
 • Oogaandoeningen: Personen met bestaande oogaandoeningen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van nachtblindheid als gevolg van de verslechtering van hun ooggezondheid.

Erfelijkheid van nyctalopie

Genetische basis van nachtblindheid

Nachtblindheid is sterk verbonden met genetische factoren. Verschillende genen zijn betrokken bij de regulatie van het gezichtsvermogen en de gevoeligheid voor licht, en mutaties in deze genen kunnen leiden tot nachtblindheid. Hier zijn enkele van de belangrijkste genetische aspecten die betrokken zijn bij de erfelijkheid van nachtblindheid:

Opsine genen

Opsines zijn eiwitten in de fotoreceptoren van het netvlies die verantwoordelijk zijn voor het detecteren van licht. Mutaties in opsine genen kunnen leiden tot een verminderde gevoeligheid voor licht en problemen met nachtzicht. Bijvoorbeeld, mutaties in het rhodopsine-gen worden vaak geassocieerd met retinitis pigmentosa, een erfelijke aandoening die nachtblindheid veroorzaakt.

RPE65 gen

Het RPE65-gen codeert voor een enzym dat betrokken is bij de regeneratie van rodopsine, een lichtgevoelig pigment in de fotoreceptoren. Mutaties in het RPE65-gen kunnen resulteren in een tekort aan rodopsine en nachtblindheid. Deze genetische mutaties zijn een belangrijke oorzaak van aangeboren nachtblindheid.

Overerving

Nachtblindheid kan op verschillende manieren erfelijk worden overgedragen. Het kan autosomaal dominant, autosomaal recessief of X-gebonden overerven. Bij autosomaal dominante overerving heeft een persoon slechts één gemuteerd allel nodig om nachtblindheid te ontwikkelen, terwijl bij autosomaal recessieve overerving beide allelen gemuteerd moeten zijn. X-gebonden nachtblindheid komt vaker voor bij mannen vanwege de genetica van het X- en Y-chromosoom.

Soorten nachtblindheid

Congenitale stationaire nachtblindheid (CSNB)

Congenitale stationaire nachtblindheid is een aangeboren vorm van nachtblindheid die meestal in de kindertijd wordt gediagnosticeerd. Personen met CSNB hebben vaak problemen met nachtzicht en kunnen ook last hebben van nystagmus, wat ongecontroleerde oogbewegingen zijn. Deze aandoening wordt veroorzaakt door genetische mutaties die de normale signaaltransductie in de fotoreceptoren van het netvlies verstoren. Er zijn twee hoofdtypen van CSNB: complete en incomplete. Complete CSNB leidt tot meer ernstige symptomen en een grotere beperking van het nachtzicht.

Retinitis Pigmentosa (RP)

Retinitis pigmentosa is een groep erfelijke aandoeningen die leiden tot degeneratie van het netvlies. Nachtblindheid is één van de vroegste en meest voorkomende symptomen van RP. Naarmate de aandoening vordert, kan het gezichtsverlies toenemen, en personen kunnen moeite hebben met perifeer zicht en kleurwaarneming. RP wordt veroorzaakt door mutaties in verschillende genen, waarvan het rhodopsine-gen een veelvoorkomende oorzaak is.

Leber Congenitale Amaurose (LCA)

Leber congenitale amaurose is een zeldzame erfelijke aandoening die tot ernstige visuele beperking leidt vanaf de geboorte. Nachtblindheid is een van de belangrijkste symptomen van LCA, gevolgd door nystagmus en fotofobie (lichtgevoeligheid). Deze aandoening wordt meestal veroorzaakt door mutaties in genen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het onderhoud van de fotoreceptoren.

Stationaire nachtblindheid van Oguchi

Stationaire nachtblindheid van Oguchi is een zeldzame vorm van nachtblindheid die wordt gekenmerkt door verminderd nachtzicht en vertraagde lichtadaptatie. Personen met Oguchi-nachtblindheid ervaren vaak een vertraging in de aanpassing van het netvlies aan veranderingen in lichtniveaus. Deze aandoening wordt veroorzaakt door mutaties in het SAG-gen, dat betrokken is bij de signaaltransductie in de fotoreceptoren.

Aangeboren nachtblindheid

Aangeboren nachtblindheid verwijst naar nachtblindheid die aanwezig is vanaf de geboorte en meestal wordt veroorzaakt door genetische factoren. Het kan verschillende oorzaken hebben, waaronder mutaties in genen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het netvlies of de vorming van lichtgevoelige pigmenten. Aangeboren nachtblindheid kan variëren in ernst, maar nachtzichtproblemen zijn een gemeenschappelijk kenmerk.

Secundaire nachtblindheid

Secundaire nachtblindheid is een vorm van nachtblindheid die wordt veroorzaakt door andere onderliggende gezondheidsproblemen of externe factoren. Dit kan onder meer voorkomen bij personen met bepaalde vitamine- of voedingsstoffentekorten, bijwerkingen van medicijnen, oogletsel of oogaandoeningen zoals cataract. Secundaire nachtblindheid is vaak omkeerbaar als de onderliggende oorzaak wordt behandeld.

Symptomen

Verminderd nachtzicht

Een van de meest voor de hand liggende symptomen van nachtblindheid is verminderd nachtzicht. Personen met nachtblindheid ervaren moeite met het zien van objecten in het donker of bij weinig licht. Ze kunnen moeite hebben met het herkennen van gezichten, lezen van straatnaamborden of lopen in een donkere omgeving.

Trage aanpassing aan donker

Een ander veelvoorkomend symptoom is een trage aanpassing aan het donker. Normaal gesproken passen de ogen zich geleidelijk aan wanneer de lichtniveaus veranderen, zodat we beter kunnen zien in verschillende lichtomstandigheden. Personen met nachtblindheid hebben echter moeite met deze aanpassing, wat resulteert in langere periodes van verminderd zicht na blootstelling aan fel licht.

Verminderde zichtbaarheid van objecten

Personen met nachtblindheid ervaren vaak een verminderde zichtbaarheid van objecten in het donker. Dit kan zich manifesteren als een algemeen gevoel van mistig zicht, waarbij objecten niet duidelijk worden waargenomen, of als moeite met het onderscheiden van details in donkere scènes.

Moeite met zich verplaatsen in het donker

Nachtblindheid kan het moeilijk maken voor personen om zich veilig te verplaatsen in het donker. Ze kunnen struikelen over obstakels, problemen hebben met het inschatten van afstanden en moeite hebben met het herkennen van verkeersborden en markeringen op de weg, wat vooral gevaarlijk kan zijn tijdens nachtelijk autorijden.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Overgevoeligheid voor licht

Naast moeilijkheden bij weinig licht, ervaren sommige personen met nachtblindheid paradoxale overgevoeligheid voor fel licht, bekend als fotofobie. Dit betekent dat ze moeite hebben met het verdragen van fel licht, zoals koplampen van auto’s of zonlicht, wat extra ongemak toevoegt aan hun visuele ervaring.

Verminderd gezichtsveld

Nachtblindheid kan leiden tot een aanzienlijk verminderd gezichtsveld, vooral in donkere omstandigheden. Dit betekent dat personen met nachtblindheid mogelijk alleen een beperkt gebied kunnen zien met voldoende licht, terwijl de rest van hun gezichtsveld donker en onduidelijk blijft.

Lichamelijke gevolgen

Risico op ongevallen en letsels

Een van de meest voor de hand liggende lichamelijke gevolgen van nachtblindheid is het verhoogde risico op ongevallen en letsels. Personen met nachtblindheid hebben moeite met het goed zien van obstakels, zoals stoepranden, trappen, oneffenheden in het terrein en andere hindernissen die zich ‘s nachts of in slecht verlichte omgevingen kunnen voordoen. Dit kan leiden tot struikelen, vallen en verwondingen, wat hun fysieke welzijn in gevaar kan brengen.

Beperkte mobiliteit

Nachtblindheid kan de mobiliteit van personen beperken. Ze vermijden mogelijk situaties waarin ze zich ongemakkelijk voelen vanwege hun verminderde zicht, zoals ‘s nachts autorijden of deelnemen aan nachtelijke buitenactiviteiten. Dit kan leiden tot een beperking minder deelnemen aan sociale en recreatieve activiteiten, wat op zijn beurt hun levenskwaliteit kan verminderen.

Stress en angst

Nachtblindheid kan leiden tot aanhoudende stress en angst bij personen. Ze kunnen zich zorgen maken over hun veiligheid en zich ongemakkelijk voelen in situaties met weinig licht. Deze emotionele stress kan op zijn beurt lichamelijke gevolgen hebben, zoals slaapproblemen, een verhoogde hartslag en gespannen spieren.

Verminderde zelfstandigheid

Voor sommige personen kan nachtblindheid leiden tot een verminderd gevoel van onafhankelijkheid. Ze moeten mogelijk vertrouwen op anderen om hen te begeleiden of te helpen lopen in donkere omgevingen. Dit kan hun gevoel van eigenwaarde aantasten en hun zelfstandigheid aantasten.

Verhoogd risico in beroepen

Bepaalde beroepen vereisen werken tijdens nachtelijke uren of in omstandigheden met weinig licht, zoals nachtwakers, beveiligingspersoneel of hulpverleners. Personen met nachtblindheid kunnen beperkt zijn in hun keuze van beroepen en kunnen moeite hebben om werk te vinden dat past bij hun beperkingen. Dit kan leiden tot financiële gevolgen en economische afhankelijkheid.

Impact op sport en recreatie

Voor mensen die van sport en recreatie houden, kan nachtblindheid hun vermogen om deel te nemen aan activiteiten zoals nachtelijke wandelingen, joggen, fietsen of watersporten beperken. Dit kan hun fysieke fitheid en algehele gezondheid aantasten.

Psychische gevolgen

Stress en angst

Een van de meest voorkomende psychische gevolgen van nachtblindheid is het ervaren van aanhoudende stress en angst. Personen met nachtblindheid voelen zich vaak ongemakkelijk en angstig in situaties met weinig licht. Ze maken zich zorgen over hun veiligheid en hun vermogen om obstakels te vermijden of te herkennen. Deze constante angst kan leiden tot psychische stress en een verhoogde gevoeligheid voor angstaanvallen.

Sociale terugtrekking

Nachtblindheid kan leiden tot sociale terugtrekking. Personen met deze aandoening vermijden mogelijk activiteiten die ‘s nachts of in omgevingen met weinig licht plaatsvinden. Dit kan leiden tot isolatie en het vermijden van sociale bijeenkomsten, vooral als ze niet zeker zijn van de verlichting op die locaties. Sociale terugtrekking kan resulteren in een gevoel van eenzaamheid en het missen van kansen voor sociale interactie.

Verminderd zelfvertrouwen

Het verminderde vermogen om goed te zien in het donker kan het zelfvertrouwen van personen met nachtblindheid aantasten. Ze voelen zich mogelijk onzeker over hun vermogen om onafhankelijk te functioneren en vertrouwen op anderen om hen te begeleiden. Dit gebrek aan zelfvertrouwen kan hun gevoel van eigenwaarde verminderen en hun zelfbeeld aantasten.

Impact op kwaliteit van leven

De psychische gevolgen van nachtblindheid hebben een directe invloed op de kwaliteit van leven van de betrokken personen. Ze kunnen moeite hebben om van activiteiten te genieten, zoals uitgaan in de avond, deelnemen aan nachtelijke sporten of gewoon een avondwandeling maken. Dit kan leiden tot een gevoel van beperking en het missen van plezierige ervaringen.

Angst voor afhankelijkheid

Personen met nachtblindheid kunnen angstig zijn over het afhankelijk worden van anderen. Ze maken zich zorgen over de noodzaak om hulp te vragen bij dagelijkse activiteiten, zoals lopen in donkere ruimtes of ‘s nachts reizen. Deze angst voor afhankelijkheid kan leiden tot gevoelens van frustratie en verlies van onafhankelijkheid.

Diagnose en (Oog)onderzoeken

Symptomen en klachten

Het eerste stadium van het diagnosticeren van nachtblindheid begint vaak met de symptomen en klachten die door de persoon worden ervaren. Deze kunnen zijn:

 • Moeite met zien in het donker: Personen kunnen aangeven dat ze in het donker of bij weinig licht moeite hebben om objecten te onderscheiden.
 • Langzaam aanpassen aan het donker: Ze merken misschien op dat het langer duurt voordat hun ogen zich aanpassen aan veranderingen in lichtniveaus.
 • Verminderd zicht bij schemering: Het zicht kan aanzienlijk verslechteren tijdens de overgang van daglicht naar schemering.

Deze subjectieve symptomen zijn vaak het eerste signaal dat er een probleem is met het nachtzicht van de persoon. Het is belangrijk dat personen deze symptomen delen met een oogarts of een optometrist voor verdere evaluatie.

Oogonderzoek

Een grondig oogonderzoek is een cruciale stap in de diagnose van nachtblindheid. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd door een oogarts of optometrist en omvat verschillende componenten:

 1. Gezichtsscherptemeting: Dit is de meest gebruikelijke test om het gezichtsvermogen te meten. Personen worden gevraagd om letters of symbolen vanaf een bepaalde afstand te lezen om de scherpte van hun zicht te beoordelen.
 2. Refractietest: Hierbij wordt gekeken naar de breking van licht door het oog. Het kan helpen bij het vaststellen of een correctie met een bril of contactlenzen nodig is.
 3. Gezichtsveldonderzoek: Dit onderzoek evalueert het perifere zicht van de persoon. Nachtblindheid kan het perifere zicht aantast, dus dit is een belangrijk onderdeel van de evaluatie.
 4. Netvliesonderzoek: Dit is een cruciaal onderdeel van de diagnose van nachtblindheid. De oogarts zal het netvlies grondig onderzoeken om eventuele afwijkingen, zoals retinitis pigmentosa, te identificeren. Dit kan worden uitgevoerd met behulp van instrumenten zoals een oftalmoscoop.
Snellen-letterkaart om de gezichtsscherpte mee te meten

Snellen-letterkaart om de gezichtsscherpte mee te meten

Specifieke onderzoeken

In sommige gevallen kan aanvullend onderzoek nodig zijn om de onderliggende oorzaak van nachtblindheid vast te stellen. Deze specifieke onderzoeken kunnen omvatten:

 • Elektrofysiologische onderzoeken: Deze onderozeken meten de elektrische reacties van het netvlies op lichtstimulatie. Ze kunnen helpen bij de diagnose van aandoeningen zoals retinitis pigmentosa.
 • Genetische onderzoeken: Bij vermoeden van erfelijke nachtblindheid kan genetisch onderzoek worden uitgevoerd om specifieke genetische mutaties te identificeren.
 • Bloedonderzoek: Soms kan bloedonderzoek worden uitgevoerd om te bepalen of onderliggende medische aandoeningen zoals vitamine A-tekort een rol spelen bij nachtblindheid.

Differentiële diagnose

Het is belangrijk om nachtblindheid te onderscheiden van andere oogproblemen die vergelijkbare symptomen kunnen veroorzaken, zoals cataract, glaucoom of diabetische retinopathie. Het gedetailleerde oogonderzoek helpt bij het stellen van de juiste diagnose en het uitsluiten van andere aandoeningen.

Behandelingen van nachtblindheid

Medische behandelingen

 1. Aanpakken van onderliggende oorzaken: Het identificeren en behandelen van de onderliggende oorzaak van nachtblindheid is essentieel. Als nachtblindheid bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door vitamine A-tekort, kan suppletie met vitamine A worden voorgeschreven om het tekort aan te vullen.
 2. Hormoontherapie: In sommige gevallen kan hormoontherapie nuttig zijn, vooral bij nachtblindheid geassocieerd met retinitis pigmentosa. Hoewel dit geen genezing biedt, kan het de progressie van de aandoening vertragen.
 3. Chirurgische behandelingen: Voor bepaalde oorzaken van nachtblindheid, zoals cataract, kan chirurgie een effectieve oplossing zijn. Het verwijderen van cataract kan het zicht aanzienlijk verbeteren.
 4. Revalidatieprogramma’s: Deze programma’s zijn gericht op het aanleren van personen met nachtblindheid om beter om te gaan met hun beperkte zicht in het donker. Training kan zich richten op het verbeteren van de oriëntatie, mobiliteit en algemene levensvaardigheden.

Psychologische en psychosociale ondersteuning

 1. Onderwijs en training: Het verstrekken van educatie over nachtblindheid is van cruciaal belang. Personen moeten begrijpen wat de aandoening inhoudt, hoe ze ermee kunnen omgaan en welke hulpmiddelen beschikbaar zijn.
 2. Psychologische begeleiding: De diagnose van nachtblindheid kan psychologische stress veroorzaken. Het bieden van psychologische ondersteuning en counseling kan personen helpen omgaan met de emotionele impact van de aandoening.
 3. Ondersteuning van de maatschappij en lotgenoten: Het betrekken van personen met nachtblindheid bij activiteiten en ondersteuningsgroepen kan hen helpen een gevoel van verbondenheid en begrip te ontwikkelen. Dit kan de psychische belasting verminderen en de kwaliteit van leven verbeteren.
 4. Hulpmiddelen en aanpassingen: Het gebruik van hulpmiddelen zoals nachtzichtapparatuur, speciale brillen en apps kan het dagelijks leven van personen met nachtblindheid vergemakkelijken. Het aanpassen van de omgeving, zoals verbeterde verlichting, kan ook gunstig zijn.

Levensstijlaanpassingen

 1. Verkeersveiligheid: Personen met nachtblindheid moeten voorzorgsmaatregelen nemen bij het deelnemen aan het verkeer. Dit omvat het vermijden van nachtelijke autoritten als het zicht beperkt is.
 2. Goede voeding: Een uitgebalanceerd dieet met voldoende vitamine A en andere voedingsstoffen is belangrijk om de algehele ooggezondheid te ondersteunen.
 3. Regelmatige oogonderzoeken: Personen met nachtblindheid moeten regelmatig oogartsen bezoeken om hun ooggezondheid te controleren en eventuele veranderingen in hun aandoening op te merken.
 4. Zelfzorg: Het leren omgaan met nachtblindheid vereist aandacht voor persoonlijke behoeften en zelfzorg. Dit omvat het vermijden van overmatige oogbelasting en het nemen van regelmatige pauzes.

Het behandelen van nachtblindheid is een gecompliceerd proces dat medische, psychologische en levensstijlaanpassingen omvat. Het doel van de behandeling is niet altijd om nachtblindheid volledig te genezen, maar eerder om personen met deze aandoening te helpen een bevredigend en veilig leven te leiden. Een multidisciplinaire benadering, waarbij medische professionals, psychologen en revalidatiespecialisten samenwerken, is vaak de sleutel tot succe

Prognose van nyctalopie

Invloed van onderliggende oorzaken

De prognose van nachtblindheid wordt in grote mate beïnvloed door de onderliggende oorzaak. Er zijn verschillende aandoeningen en factoren die nachtblindheid kunnen veroorzaken, en sommige daarvan hebben een meer gunstige prognose dan andere.

 1. Erfelijke nachtblindheid: Personen met erfelijke nachtblindheid hebben meestal een levenslange aandoening. De progressie van de symptomen kan variëren, maar er is over het algemeen geen remedie voor deze vorm van nachtblindheid.
 2. Vitamine A-tekort: Nachtblindheid veroorzaakt door een vitamine A-tekort kan vaak worden verbeterd of zelfs omgekeerd met vitaminesupplementen en een dieetverandering. De prognose is gunstiger als de aandoening vroegtijdig wordt herkend en behandeld.
 3. Retinitis Pigmentosa: Dit is een erfelijke aandoening die nachtblindheid kan veroorzaken. De prognose varieert, maar bij sommige personen kan het leiden tot ernstig zichtverlies in de loop van de tijd.
 4. Andere oogaandoeningen: Nachtblindheid kan ook een symptoom zijn van andere oogaandoeningen, zoals cataract of glaucoom. De prognose hangt af van de behandeling van deze onderliggende aandoeningen.

Progressie en stabiliteit

Voor sommige personen met nachtblindheid blijven de symptomen stabiel en veranderen ze niet aanzienlijk gedurende hun hele leven. Voor anderen kan de aandoening progressief zijn, wat betekent dat het zicht in de loop van de tijd slechter wordt. Het is essentieel om regelmatige oogonderzoeken te ondergaan om eventuele veranderingen in de aandoening op te merken en passende maatregelen te nemen.

Levenskwaliteit

Het hebben van nachtblindheid kan de kwaliteit van leven van personen beïnvloeden, vooral als ze niet goed zijn aangepast aan de aandoening. Het kan hun vermogen om ‘s nachts te rijden of bepaalde activiteiten uit te voeren beperken. Echter, met de juiste ondersteuning, hulpmiddelen en training, kunnen personen met nachtblindheid leren om hun aandoening effectief te beheren en een bevredigend leven te leiden.

Behandeling en zelfzorg

De prognose kan aanzienlijk worden verbeterd als de onderliggende oorzaak van nachtblindheid behandelbaar is. Voor sommige personen kan suppletie met vitamine A, hormoontherapie of chirurgische ingrepen gunstige resultaten opleveren. Revalidatieprogramma’s kunnen personen helpen omgaan met de dagelijkse uitdagingen van nachtblindheid en hun zelfvertrouwen vergroten.

Complicaties van nachtblindheid

Beperkte mobiliteit en onafhankelijkheid

Een van de meest voor de hand liggende complicaties van nachtblindheid is de beperkte mobiliteit in omstandigheden met weinig licht. Personen met nachtblindheid kunnen moeite hebben met activiteiten zoals autorijden, fietsen of wandelen in het donker. Dit kan hun gevoel van onafhankelijkheid beïnvloeden en hun vermogen om bepaalde taken uit te voeren beperken.

Verhoogd risico op ongevallen

Vanwege hun verminderde zicht in het donker lopen personen met nachtblindheid een verhoogd risico op ongevallen. Ze kunnen struikelen, vallen of objecten niet op tijd opmerken, wat tot verwondingen kan leiden. Dit geldt vooral voor oudere personen, bij wie nachtblindheid vaker voorkomt.

Beperkingen in beroepskeuze

Voor sommige personen kan nachtblindheid de keuze van een beroep beperken. Beroepen die nachtwerk vereisen, zoals bepaalde medische beroepen, veiligheidsfuncties of transport, kunnen moeilijk toegankelijk zijn voor personen met nachtblindheid. Dit kan van invloed zijn op hun carrièrekeuzes en economische kansen.

Sociale en recreatieve beperkingen

Nachtblindheid kan ook sociale en recreatieve activiteiten aantasten. Personen met deze aandoening kunnen terughoudend zijn om ‘s avonds uit te gaan of deel te nemen aan nachtelijke evenementen. Dit kan hun sociale leven beperken en hen het plezier van bepaalde recreatieve activiteiten ontnemen.

Psychosociale impact

De psychosociale impact van nachtblindheid mag niet worden onderschat. Het kan leiden tot gevoelens van frustratie, angst en afhankelijkheid. Personen kunnen zich geïsoleerd voelen omdat ze bepaalde activiteiten vermijden of zich niet volledig betrokken voelen bij sociale gelegenheden.

Verlies van zelfstandigheid bij ouderen

Voor oudere personen kan nachtblindheid leiden tot een verlies van zelfstandigheid. Ze kunnen afhankelijk worden van anderen voor transport en dagelijkse activiteiten in omstandigheden met weinig licht. Dit kan leiden tot een verminderde levenskwaliteit.

Gevaren bij sport en vrijetijdsactiviteiten

Personen met nachtblindheid moeten voorzichtig zijn bij de beoefening van bepaalde sporten en vrijetijdsactiviteiten, vooral buitenshuis. Fietsen, joggen of zelfs wandelen in de avonduren kan riskant zijn, en de kans op ongevallen neemt toe.

Impact op educatie

Voor jongeren met nachtblindheid kan hun educatieve ervaring worden beïnvloed. Activiteiten die ‘s avonds of ‘s nachts plaatsvinden, zoals studeren of deelnemen aan avondlessen, kunnen uitdagend zijn. Onderwijsinstellingen moeten mogelijk passende aanpassingen bieden om gelijke kansen te waarborgen.

Psychologische stress en depressie

De stress en beperkingen die gepaard gaan met nachtblindheid kunnen leiden tot psychologische stress en zelfs een depressie. Het is belangrijk om de emotionele impact van deze aandoening niet te negeren en de nodige ondersteuning te bieden.

Preventie

Voeding en suppletie

Een gezonde voeding is essentieel voor het behoud van een goed gezichtsvermogen, zowel overdag als ‘s nachts. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan vitamine A, zoals wortelen, zoete aardappelen, en donkergroene bladgroenten, spelen een cruciale rol bij de gezondheid van het netvlies. Personen die moeite hebben met het behouden van voldoende vitamine A via hun dieet, kunnen overwegen om supplementen te nemen, maar dit moet altijd in overleg met een zorgverlener gebeuren.

Oogbescherming

Bescherming van de ogen tegen schadelijke omgevingsfactoren is een belangrijke preventieve maatregel. Blootstelling aan overmatig zonlicht, vooral zonder zonnebril die beschermt tegen UV-straling, kan schade aan het netvlies veroorzaken. Het dragen van een goede zonnebril met UV-bescherming is dus van vitaal belang.

Stoppen met roken

Roken is schadelijk voor de ogen en kan bijdragen aan nachtblindheid en andere oogproblemen. Het is raadzaam om te stoppen met roken of om blootstelling aan tweedehandsrook te minimaliseren om de gezondheid van de ogen te bevorderen.

Regelmatige oogonderzoeken

Regelmatige oogonderzoeken zijn van cruciaal belang voor het vroegtijdig opsporen van oogproblemen, inclusief nachtblindheid. Personen met een familiegeschiedenis van nachtblindheid of andere oogaandoeningen dienen speciale aandacht te besteden aan hun ooggezondheid en routinematige controles bij een oogarts in te plannen.

Vermijd overmatig alcoholgebruik

Overmatig alcoholgebruik kan leiden tot voedingstekorten en de opname van voedingsstoffen belemmeren, wat de ooggezondheid kan aantasten. Het is raadzaam om alcoholgebruik binnen de aanbevolen limieten te houden.

Bier wordt in glas gegoten

Bier wordt in glas gegoten

Zorg voor een gezond gewicht

Overgewicht en obesitas kunnen het risico op diabetes en andere gezondheidsproblemen verhogen die op hun beurt nachtblindheid kunnen veroorzaken of verergeren. Het handhaven van een gezond gewicht is dus gunstig voor het behoud van een goed gezichtsvermogen.

Bescherming tegen letsel

Een letsel aan de ogen kan nachtblindheid veroorzaken. Het dragen van een beschermende bril of een gezichtsscherm bij sporten of beroepen waar een oogletsel waarschijnlijk is, is een effectieve preventieve maatregel.

Verlichting en omgevingsaanpassingen

In huis en op straat zorgen voor voldoende verlichting kan helpen om het risico op vallen en ongevallen in omstandigheden met weinig licht te verminderen. Het gebruik van nachtlampjes, goed geplaatste buitenverlichting en verlichte traptreden kan bijdragen aan de veiligheid.

Behandeling van onderliggende aandoeningen

Sommige onderliggende medische aandoeningen, zoals diabetes, kunnen nachtblindheid veroorzaken. Het effectief behandelen van deze aandoeningen in samenwerking met een zorgverlener kan de impact op de ooggezondheid minimaliseren.

Ondersteuning en hulpmiddelen

Personen die reeds lijden aan nachtblindheid kunnen profiteren van ondersteuning en speciale hulpmiddelen. Dit omvat nachtbrillen, speciale contactlenzen en elektronische hulpmiddelen met nachtzicht. Het raadplegen van een oogarts of low vision-specialist kan helpen bij het bepalen welke opties het meest geschikt zijn.

Preventieve maatregelen en een gezonde levensstijl zijn cruciaal om nachtblindheid te voorkomen of te beheren. Personen dienen echter te onthouden dat, zelfs met de beste preventieve inspanningen, sommige vormen van nachtblindheid genetisch bepaald zijn en niet volledig kunnen worden voorkomen.

Omgaan met nachtblindheid in het dagelijks leven

Verlichting en omgeving

Een van de meest effectieve manieren om met nachtblindheid om te gaan, is het creëren van een goed verlichte omgeving. Dit kan eenvoudige aanpassingen omvatten, zoals het installeren van voldoende binnenverlichting in huis, het plaatsen van nachtlampjes op strategische locaties, en het zorgen voor goed verlichte traptreden. Buiten kunnen goed geplaatste buitenverlichting en verlichting van paden en opritten de veiligheid vergroten.

Nachtlampjes en zaklampen

Nachtlampjes in de slaapkamer en badkamer kunnen personen helpen om ‘s nachts gemakkelijker te lopen. Ook is het handig om altijd een zaklamp bij de hand te hebben voor noodgevallen. Moderne zaklampen zijn vaak voorzien van led-verlichting, wat helder licht biedt zonder overmatig stroomverbruik.

Overwegen van nachtkijkers en nachtzichtbrillen

Nachtkijkers en nachtzichtbrillen zijn speciale apparaten die het mogelijk maken om beter te zien in het donker. Hoewel deze hulpmiddelen doorgaans worden geassocieerd met militair gebruik, zijn er consumentenversies beschikbaar die personen met nachtblindheid kunnen ondersteunen, vooral wanneer ze buiten zijn.

Veilig autorijden

Personen met nachtblindheid moeten extra voorzichtig zijn bij het autorijden in het donker. Het is raadzaam om alleen te rijden als dit absoluut noodzakelijk is, en wanneer dat het geval is, moeten personen ervoor zorgen dat hun voertuig in goede staat verkeert. Dit omvat goed functionerende koplampen en remlichten. Snelheid aanpassen aan de omstandigheden en voldoende afstand houden tot andere voertuigen zijn essentiële voorzorgsmaatregelen.

Gezonde levensstijl

Een gezonde levensstijl is gunstig voor personen met nachtblindheid. Dit omvat het vermijden van overmatig alcoholgebruik, stoppen met roken, en het behouden van een gezond gewicht. Overgewicht en obesitas kunnen het risico op gezondheidsproblemen verhogen die nachtblindheid kunnen verergeren.

Regelmatige oogonderzoeken

Het is van cruciaal belang voor personen met nachtblindheid om regelmatig oogonderzoeken bij een oogarts te ondergaan. Een oogarts kan eventuele veranderingen in de oogaandoening monitoren en aanbevelingen doen voor aanvullende hulpmiddelen of behandelingen.

Hulpmiddelen voor het dagelijks leven

Naast traditionele hulpmiddelen, zoals een bril en contactlenzen, zijn er tegenwoordig geavanceerde elektronische hulpmiddelen beschikbaar om personen met nachtblindheid te ondersteunen. Dit omvat apps en mobiele technologie die personen helpen om in verschillende situaties beter te zien.

Ondersteuning en begrip

Personen met nachtblindheid moeten niet aarzelen om ondersteuning te zoeken bij partner, vrienden, familie en professionals in de gezondheidszorg. Het begrip en de steun van dierbaren zijn essentieel om de uitdagingen van nachtblindheid te overwinnen.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Beperking van nachtactiviteiten

Het verminderen van nachtelijke activiteiten en reizen kan het risico op ongevallen en verwondingen verminderen. Wanneer het onvermijdelijk is om ‘s nachts uit te gaan, moeten personen uiterst voorzichtig zijn en gebruikmaken van alle beschikbare hulpmiddelen en verlichting.

Onderwijs en zelfbewustzijn

Educatie over nachtblindheid en het begrijpen van de persoonlijke triggers en situaties waarin de aandoening verergert, kunnen personen helpen om proactief te zijn in het beheren van hun conditie. Het leren herkennen van situaties waarin nachtblindheid problematisch kan zijn, is een belangrijk aspect van zelfbewustzijn.

Nachtblindheid kan uitdagingen met zich meebrengen, maar met de juiste aanpassingen en een ondersteunend netwerk kunnen personen een bevredigend en onafhankelijk leven leiden. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat de strategieën voor het omgaan met nachtblindheid van persoon tot persoon kunnen variëren, en het is essentieel om de benadering te kiezen die het beste past bij de individuele behoeften en levensstijl.

Deel dit:
Advertenties

 1. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 2. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 3. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 4. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 5. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 6. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 7. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 8. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 9. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 10. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 11. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 12. Iritis27-03-2024 03:03:09
 13. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 14. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 15. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 16. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 17. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 18. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 19. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 20. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 21. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 22. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 23. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 24. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 25. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 26. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 27. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 28. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 29. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 30. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 31. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 32. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 33. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 34. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 35. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 36. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 37. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 38. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 39. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 40. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 41. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 42. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 43. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 44. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 45. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 46. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 47. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 48. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 49. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 50. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 51. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 52. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 53. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 54. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 55. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 56. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 57. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 58. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 59. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 60. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 61. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 62. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 63. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 64. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 65. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 66. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 67. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 68. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 69. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 70. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 71. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 72. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 73. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 74. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 75. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 76. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 77. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 78. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 79. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 80. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 81. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 82. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 83. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 84. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 85. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 86. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 87. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 88. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 89. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 90. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 91. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 92. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 93. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 94. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 95. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 96. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 97. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 98. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 99. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 100. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 101. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 102. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 103. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 104. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 105. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 106. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 107. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 108. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 109. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 110. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 111. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 112. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 113. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 114. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 115. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 116. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 117. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 118. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 119. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 120. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 121. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 122. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 123. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 124. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 125. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 126. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 127. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 128. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 129. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 130. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 131. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 132. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 133. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 134. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 135. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 136. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 137. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 138. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 139. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 140. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 141. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 142. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 143. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 144. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 145. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 146. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 147. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 148. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 149. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 150. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 151. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 152. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 153. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 154. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 155. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 156. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 157. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 158. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 159. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 160. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 161. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 162. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 163. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 164. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 165. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 166. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 167. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 168. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 169. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 170. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 171. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 172. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 173. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 174. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 175. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 176. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 177. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 178. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 179. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 180. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 181. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 182. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 183. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 184. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 185. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 186. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 187. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 188. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 189. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 190. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 191. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 192. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 193. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 194. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 195. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 196. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 197. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 198. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 199. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 200. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18

Laatst bijgewerkt op 3 mei 2024 – 13:26