Hoornvlieslittekens

Het hoornvlies is het heldere, voorste deel van het oog dat licht in het oog laat en het helpt om scherp te zien. Littekens in het hoornvlies verstoren dit proces en beïnvloeden de breking van licht in het oog, wat leidt tot wazig zicht en andere oogproblemen. Hoornvlieslittekens kunnen variëren in grootte en diepte, en hun oorzaken zijn divers.

Inhoudsopgave

Prevalentie van hoornvlieslittekens

België

In België is de exacte prevalentie van hoornvlieslittekens niet altijd gemakkelijk vast te stellen. Deze aandoening kan optreden als gevolg van verschillende factoren, waaronder traumatische verwondingen, infecties zoals herpes simplex keratitis, auto-immuunziekten zoals keratitis sicca, en andere inflammatoire aandoeningen. Het aantal gevallen kan variëren afhankelijk van de geografische locatie, toegang tot oogzorg en het risicoprofiel van de bevolking.

Nederland

In Nederland gelden vergelijkbare factoren voor de prevalentie van hoornvlieslittekens. Het land heeft een uitstekend gezondheidszorgsysteem met goed opgeleide oogartsen. Dit draagt bij aan de vroege opsporing van hoornvliesaandoeningen en de behandeling ervan. Hoewel exacte cijfers moeilijk te bepalen zijn, is Nederland actief betrokken bij onderzoek naar oogaandoeningen en heeft het een sterke focus op preventie en behandeling.

Oorzaken van hoornvlieslittekens

Infecties

Infecties vormen een belangrijke oorzaak van hoornvlieslittekens. Bacteriële, virale of schimmelinfecties van het hoornvlies kunnen leiden tot ontsteking en littekenvorming. Enkele voorbeelden van infecties die hoornvlieslittekens kunnen veroorzaken zijn:

 • Bacteriële keratitis: Dit is een bacteriële infectie van het hoornvlies, vaak veroorzaakt door onjuist gebruik van contactlenzen of een oogletsel.
 • Herpes simplex keratitis: Een infectie met het herpes simplex-virus kan leiden tot terugkerende hoornvliesontsteking en littekenvorming.
 • Schimmelkeratitis: Schimmelinfecties van het hoornvlies zijn zeldzaam maar kunnen ernstige littekens veroorzaken.

Verwondingen

Fysieke verwondingen aan het oog of het hoornvlies vormen een andere belangrijke oorzaak van littekenvorming. Een letsel door voorwerpen, ongelukken, chirurgische ingrepen of contact met chemische stoffen kan hoornvliesbeschadiging en littekens veroorzaken.

Ontstekingsziekten

Auto-immuunziekten en ontstekingsaandoeningen kunnen leiden tot chronische ontsteking van het hoornvlies, wat uiteindelijk kan resulteren in littekenvorming. Enkele voorbeelden van deze aandoeningen zijn:

 • Keratoconjunctivitis sicca (droge ogen): Een aandoening waarbij de ogen onvoldoende traanvocht produceren, wat kan leiden tot irritatie en ontsteking van het hoornvlies.
 • Scleritis en episcleritis: Ontstekingen van de sclera, het witte deel van het oog, kunnen zich uitbreiden naar het hoornvlies en littekens veroorzaken.

Verwaarloosde ooginfecties

Niet tijdig behandelen van ooginfecties of het negeren van symptomen zoals roodheid, pijn, wazig zicht en overmatige tranen kan leiden tot verergering van de aandoening en littekenvorming. Het is van cruciaal belang om ooginfecties serieus te nemen en onmiddellijk medische hulp in te schakelen.

Risicofactoren

Naast de directe oorzaken zijn er verschillende risicofactoren die het risico op hoornvlieslittekens kunnen verhogen:

 • Contactlenzen: Onjuist gebruik van contactlenzen, zoals het niet naleven van hygiënerichtlijnen, kan het risico op infecties en littekens vergroten.
 • Oogwrijven: Overmatig wrijven in de ogen kan hoornvliesbeschadiging veroorzaken en littekens bevorderen.
 • Onjuiste oogverzorging: Het niet opvolgen van aanbevolen oogverzorgingspraktijken kan het risico op ooginfecties vergroten.
 • Oogletsels: Personen die betrokken zijn bij activiteiten met een verhoogd risico op een oogletsel, zoals sporten zonder oogbescherming, lopen een groter risico op hoornvliesbeschadiging en littekens.

Erfelijkheid

Genetische predispositie

Hoornvlieslittekens zijn in de meeste gevallen niet rechtstreeks gebonden aan genetische factoren. Dat wil zeggen dat ze niet als zodanig van generatie op generatie worden doorgegeven zoals sommige erfelijke aandoeningen dat wel doen. Echter, er zijn genetische predisposities of gevoeligheden die de kans op het ontwikkelen van hoornvlieslittekens kunnen vergroten.

Ooggezondheid in de familie

In sommige families kan er een verhoogde gevoeligheid zijn voor oogaandoeningen die hoornvlieslittekens kunnen veroorzaken. Dit kan te wijten zijn aan genetische factoren die de algemene ooggezondheid aantasten. Personen met een familiegeschiedenis van ooginfecties, ontstekingsziekten of een oogletsels kunnen een groter risico lopen op het ontwikkelen van hoornvlieslittekens, omdat ze mogelijk genetisch vatbaarder zijn voor deze aandoeningen.

Risicofactoren en genetica

Hoewel erfelijkheid op zichzelf niet de directe oorzaak van hoornvlieslittekens is, kunnen genetische factoren samenwerken met andere risicofactoren om het risico op littekenvorming te vergroten. Enkele risicofactoren die de genetische gevoeligheid kunnen versterken, zijn onder meer:

 • Immuunsysteemstoornissen: Sommige personen hebben genetische aanleg voor immuunsysteemaandoeningen die ontstekingen in het oog kunnen veroorzaken en het risico op hoornvlieslittekens kunnen vergroten.
 • Oogstructuur: Variaties in de anatomie van het oog kunnen genetisch bepaald zijn en het risico op oogletsels verhogen.
 • Ooggevoeligheid: Genetische factoren kunnen ook van invloed zijn op de algemene gevoeligheid van de ogen voor irritatie, wat het risico op hoornvliesbeschadiging kan vergroten.

Soorten hoornvlieslittekens

Traumatisch hoornvlieslitteken

Dit type hoornvlieslitteken ontstaat als gevolg van een oogletsel. Traumatische littekens kunnen variëren in grootte en diepte, afhankelijk van de ernst van het letsel. Ze kunnen het gevolg zijn van ongevallen, bijvoorbeeld door vreemde voorwerpen in het oog of een oogletsel bij sportactiviteiten.

Infectiegerelateerd hoornvlieslitteken

Hoornvliesinfecties, zoals bacteriële, virale of schimmelinfecties, kunnen littekenweefsel op het hoornvlies achterlaten nadat de infectie is verdwenen. Deze littekens kunnen variëren in grootte en vorm en hebben de potentie om het zicht te aantasten.

Degeneratief hoornvlieslitteken

Degeneratieve hoornvliesaandoeningen, zoals keratoconus of dystrofieën, kunnen leiden tot littekenvorming in het hoornvlies. Deze littekens ontstaan als gevolg van de onderliggende aandoening en kunnen het zicht aanzienlijk aantasten.

Chirurgisch hoornvlieslitteken

Hoornvlieschirurgie, zoals hoornvliestransplantatie (keratoplastiek), kan littekenweefsel veroorzaken op de plaats waar de operatie is uitgevoerd. Het litteken kan de visuele resultaten van de operatie aantasten.

Immuungerelateerd hoornvlieslitteken

Auto-immuunziekten zoals het syndroom van Stevens-Johnson en pemphigoid kunnen littekenvorming in het hoornvlies veroorzaken als gevolg van een immuunrespons tegen het eigen weefsel.

Chemisch hoornvlieslitteken

Blootstelling aan bijtende chemicaliën kan leiden tot hoornvlieslittekens. Dit type littekenvorming is meestal het gevolg van ongelukken op de werkplek of in laboratoria.

Congenitaal (aangeboren) hoornvlieslitteken

Sommige personen worden geboren met aangeboren hoornvlieslittekens, die het gevolg zijn van genetische factoren of intra-uteriene infecties.

Ulceratief hoornvlieslitteken

Hoornvlieszweren, meestal veroorzaakt door infecties of verwondingen, kunnen littekenvorming in het hoornvlies achterlaten nadat de zweer is genezen. Dit kan leiden tot een verminderd zicht.

Symptomen van hoornvlieslittekens

Wazig zicht

Een van de meest voorkomende symptomen van hoornvlieslittekens is wazig zicht. Littekens op het hoornvlies kunnen invloed hebben op de normale breking van licht in het oog, waardoor beelden op het netvlies onscherp worden. Dit leidt tot verminderd zicht en kan variëren van mild tot ernstig.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Gevoel van vreemd lichaam

Personen met hoornvlieslittekens kunnen soms het gevoel hebben dat er een vreemd lichaam in hun oog zit. Dit ongemak kan het gevolg zijn van de verstoring van het normale oppervlak van het hoornvlies door het littekenweefsel.

Overgevoeligheid voor licht (fotofobie)

Fotofobie, of overgevoeligheid voor licht, is een veelvoorkomend symptoom bij hoornvlieslittekens. Personen met littekens op het hoornvlies vinden het vaak moeilijk om in fel licht te kijken en hebben de neiging om hun ogen te beschermen tegen overmatige blootstelling aan licht.

Roodheid en irritatie

Hoornvlieslittekens kunnen gepaard gaan met roodheid en irritatie van het oog. Dit kan leiden tot een branderig gevoel en jeuk, wat het algemene comfort aanzienlijk kan verminderen.

Verhoogde traanproductie

Sommige personen met hoornvlieslittekens ervaren een verhoogde traanproductie als reactie op irritatie en ongemak. Dit kan leiden tot tranende ogen, wat het zicht verder kan vertroebelen.

Pijn en ongemak

Littekens op het hoornvlies kunnen soms pijn en ongemak veroorzaken. Dit kan variëren van milde, zeurende pijn tot scherpe, intense pijn, afhankelijk van de ernst van het litteken en de onderliggende oorzaak.

Verminderd nachtzicht

Hoornvlieslittekens kunnen het nachtzicht aantasten, waardoor het moeilijker wordt om bij weinig licht te zien. Personen met littekens kunnen halo’s, schittering of andere visuele verstoringen ervaren bij nachtelijke activiteiten.

Veranderingen in hoornvliesvorm

In sommige gevallen kunnen hoornvlieslittekens leiden tot veranderingen in de vorm van het hoornvlies, wat resulteert in astigmatisme. Astigmatisme veroorzaakt vervormd zicht en kan aanwezig zijn naast andere symptomen.

Lichamelijke gevolgen

Verminderd zicht

Een van de meest voor de hand liggende lichamelijke gevolgen van hoornvlieslittekens is verminderd zicht. Het hoornvlies speelt een cruciale rol bij het breken van lichtstralen en het focussen van beelden op het netvlies. Littekens op het hoornvlies verstoren deze processen, resulterend in wazig of vervormd zicht. De ernst van het verminderde zicht varieert afhankelijk van de locatie en de omvang van het litteken.

Fotofobie en overgevoeligheid voor licht

Hoornvlieslittekens gaan vaak gepaard met fotofobie, wat betekent dat de ogen overgevoelig zijn voor licht. Zelfs matige blootstelling aan licht kan ongemak en pijn veroorzaken. Dit kan het dagelijks leven van personen met littekens aanzienlijk aantasten, omdat ze zich moeten beschermen tegen fel licht.

Oogirritatie en pijn

Personen met hoornvlieslittekens ervaren vaak aanhoudende oogirritatie en pijn. Littekens kunnen het hoornvliesoppervlak onregelmatig maken, waardoor er constant ongemak optreedt, vergelijkbaar met het gevoel van een vreemd voorwerp in het oog. De pijn kan variëren van mild tot ernstig en kan chronisch zijn.

Verhoogde traanproductie

Hoornvlieslittekens kunnen resulteren in verhoogde traanproductie als reactie op de irritatie. Hoewel dit kan helpen om het oogoppervlak vochtig te houden, kan het ook leiden tot tranende ogen, wat het zicht verder kan vertroebelen.

Vermoeidheid en hoofdpijn

Personen met hoornvlieslittekens moeten vaak extra inspanning leveren om te zien, zelfs met bril of contactlenzen. Dit kan leiden tot vermoeidheid van de oogspieren en frequente hoofdpijn. De constante inspanning om scherp te stellen kan lichamelijke en geestelijke vermoeidheid veroorzaken.

Astigmatisme

In sommige gevallen kunnen hoornvlieslittekens veranderingen in de vorm van het hoornvlies veroorzaken, wat resulteert in astigmatisme. Astigmatisme leidt tot vervormd zicht, waarbij objecten wazig of onscherp lijken.

Verlies van zelfstandigheid

De lichamelijke gevolgen van hoornvlieslittekens kunnen de zelfstandigheid van personen aanzienlijk verminderen. Dagelijkse activiteiten zoals lezen, autorijden en zelfs gezichtsherkenning kunnen moeilijker worden, wat kan leiden tot een verminderde kwaliteit van leven.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Psychische gevolgen

Hoornvlieslittekens kunnen niet alleen lichamelijke ongemakken veroorzaken, maar hebben ook aanzienlijke psychische gevolgen voor de personen die eraan lijden. De psychische gevolgen van hoornvlieslittekens kunnen variëren van emotionele stress tot een depressie en een verminderde kwaliteit van leven. Hier bespreken we enkele van de belangrijkste psychische gevolgen van deze aandoening:

Emotionele stress en angst

Hoornvlieslittekens kunnen leiden tot aanhoudende emotionele stress en angst bij personen. De verminderde zichtkwaliteit, constante oogirritatie en de noodzaak om voortdurend extra inspanning te leveren om te zien, kunnen leiden tot gevoelens van frustratie en onzekerheid. Personen maken zich vaak zorgen over hun vermogen om de dagelijkse uitdagingen aan te kunnen.

Depressie

De aanhoudende fysieke en emotionele belasting die hoornvlieslittekens met zich meebrengen, kan leiden tot depressieve symptomen. Personen kunnen gevoelens van verdriet, hulpeloosheid en hopeloosheid ervaren. De beperkingen die hoornvlieslittekens opleggen aan de kwaliteit van leven, inclusief de mogelijkheid om te genieten van alledaagse activiteiten, dragen bij aan een depressie.

Verminderde kwaliteit van leven

Personen met hoornvlieslittekens kunnen een aanzienlijk verminderde kwaliteit van leven ervaren. Ze kunnen moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse taken, zoals lezen, autorijden en gezichtsherkenning. Dit kan leiden tot gevoelens van sociaal isolement en verlies van onafhankelijkheid.

Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Het uiterlijk van de ogen kan veranderen door hoornvlieslittekens, wat invloed kan hebben op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van personen. Ze kunnen zich zelfbewust voelen over de zichtbare littekens en oogproblemen, wat hun gevoel van eigenwaarde kan aantasten.

Sociaal isolement

Hoornvlieslittekens kunnen leiden tot sociaal isolement, omdat personen zich terughoudend voelen om deel te nemen aan sociale activiteiten. De angst voor ongemak en het onvermogen om goed te zien in verschillende omgevingen kunnen ervoor zorgen dat personen zich terugtrekken uit sociale interacties.

Impact op werk en onderwijs

De psychische gevolgen van hoornvlieslittekens kunnen zich ook manifesteren op het gebied van werk en onderwijs. Personen kunnen moeite hebben om hun taken uit te voeren, wat kan leiden tot werkgerelateerde stress en verminderde academische prestaties.

Diagnose en (Oog)onderzoeken van hoornvlieslittekens

Anamnese en symptoomanalyse

De eerste stap in het diagnosticeren van hoornvlieslittekens omvat een gedetailleerde anamnese en analyse van de symptomen. De oogarts zal met de persoon spreken om de aard en duur van de klachten te begrijpen. Dit kan bestaan uit symptomen zoals wazig zicht, oogirritatie, pijn, roodheid, lichtgevoeligheid en veranderingen in het gezichtsvermogen.

Externe oogonderzoeken

Externe oogonderzoeken zijn de eerste fysieke evaluaties die worden uitgevoerd. Dit omvat het onderzoeken van het oog met een spleetlampmicroscoop, zodat de oogarts het hoornvlies in beeld krijgt en eventuele zichtbare littekens kan opsporen. Externe oogonderzoeken helpen bij het bepalen van de locatie, grootte en ernst van het litteken.

Gezichtsscherptest

Een gezichtsscherptetest, meestal uitgevoerd met een ooggrafiek, beoordeelt de helderheid van het zicht van de persoon. Dit is belangrijk om te bepalen in hoeverre het hoornvlieslitteken het gezichtsvermogen aantast.

Snellen-letterkaart om de gezichtsscherpte mee te meten

Snellen-letterkaart om de gezichtsscherpte mee te meten

Topografie en pachymetrie

Een corneatopografie en pachymetrie meten de kromming en dikte van het hoornvlies. Deze onderzoeken kunnen onregelmatigheden in het hoornvliesoppervlak onthullen, wat kan wijzen op de aanwezigheid van littekens.

Spleetlampbiomicroscopie

Een spleetlampbiomicroscopie is een gedetailleerdere evaluatie van het hoornvlies en het omliggende oogweefsel. Hiermee kan de oogarts de aard van het litteken en mogelijke complicaties, zoals een hoornvliesontsteking (keratitis), beter beoordelen.

Cornea endotheelceltelling

Deze test evalueert het aantal endotheelcellen in het hoornvlies. Veranderingen in het endotheel kunnen wijzen op hoornvlieslittekens en hun impact op het hoornvlies.

In-vivo confocale microscopie

In-vivo confocale microscopie is een geavanceerde techniek waarbij een microscoop wordt gebruikt om gedetailleerde beelden van het hoornvlies te maken, inclusief de verschillende lagen. Hierdoor kunnen de aard en diepte van het litteken worden beoordeeld.

Hoornvliesbiopsie (zelden)

In zeldzame gevallen kan een hoornvliesbiopsie worden uitgevoerd om de oorzaak van het litteken te bepalen, vooral als er vermoeden is van een onderliggende infectie.

Behandelingen van hoornvlieslittekens

Hoornvlieslittekens kunnen een uitdaging vormen voor personen, zowel op medisch als psychisch gebied. De behandeling is afhankelijk van de aard en ernst van het litteken, en het doel is om het gezichtsvermogen te verbeteren en ongemak te verminderen. Hieronder worden verschillende behandelingsbenaderingen besproken, zowel op medisch als psychisch gebied, die kunnen worden toegepast bij personen met hoornvlieslittekens.

Medische behandelingen

 1. Oogdruppels en medicatie: Afhankelijk van de onderliggende oorzaak van het hoornvlieslitteken, kunnen oogdruppels worden voorgeschreven om symptomen zoals droge ogen, ontsteking en ongemak te verlichten. Steroïde- of immunosuppressieve oogdruppels kunnen helpen bij het verminderen van ontstekingen.
 2. Contactlenzen: Zachte contactlenzen of sclerale lenzen kunnen worden gebruikt om het hoornvliesoppervlak glad te maken en het gezichtsvermogen te verbeteren. Ze fungeren als een soort verband om de visuele correctie te vergemakkelijken.
 3. Hoornvliestransplantatie: In gevallen waarin het hoornvlieslitteken ernstig is en de visuele beperking aanzienlijk, kan een hoornvliestransplantatie worden overwogen. Bij deze procedure wordt het aangetaste hoornvlies vervangen door een gezond donorhoornvlies. Er zijn verschillende vormen van hoornvliestransplantatie, waaronder penetrerende keratoplastiek (PK) en diepe anterieure lamellaire keratoplastiek (DALK), afhankelijk van de locatie en diepte van het litteken.
 4. Amnionmembraantransplantatie: Soms wordt een amnionmembraantransplantatie overwogen om de genezing van het hoornvlies te bevorderen en ontstekingen te verminderen. Hierbij wordt een dun membraan van de placenta op het hoornvlies geplaatst.
 5. Lasertherapie: Excimerlasertherapie kan worden gebruikt om de vorm van het hoornvlies aan te passen en het gezichtsvermogen te corrigeren. Dit kan nuttig zijn als het hoornvlieslitteken lichte onregelmatigheden veroorzaakt.
Toediening van oogdruppels bij persoon

Toediening van oogdruppels bij persoon

Psychologische en emotionele ondersteuning

Hoewel medische behandelingen gericht zijn op het verbeteren van het fysieke aspect van hoornvlieslittekens, mogen de psychologische en emotionele behoeften van personen niet over het hoofd worden gezien. Hoornvlieslittekens kunnen psychische belasting met zich meebrengen, zoals angst, een depressie en onzekerheid over het gezichtsvermogen. Hier zijn enkele benaderingen om psychische en emotionele ondersteuning te bieden:

 1. Psychotherapie: Personen met hoornvlieslittekens kunnen profiteren van gesprekstherapie om de emotionele impact van hun aandoening te begrijpen en behandelen.
 2. Steungroepen: Deelname aan steungroepen voor personen met hoornvliesaandoeningen kan een waardevolle bron van begrip en empowerment zijn. Het biedt een platform om ervaringen en copingmechanismen te delen.
 3. Opleiding en voorlichting: Het verstrekken van educatieve materialen en informatie over hoornvlieslittekens kan personen helpen de aandoening beter te begrijpen en hun verwachtingen in evenwicht te brengen.
 4. Zelfzorg en stressbeheersing: Het aanleren van zelfzorgtechnieken en stressbeheersingvaardigheden kan personen helpen omgaan met de uitdagingen die gepaard gaan met hoornvlieslittekens.
 5. Familie- en sociale ondersteuning: Partner, familie, vrienden spelen een essentiële rol in het bieden van emotionele steun aan personen met hoornvlieslittekens. Een ondersteunend sociaal netwerk kan het welzijn bevorderen.
Steun gevende handen

Steun gevende handen

Prognose van hoornvlieslittekens

Factoren die de prognose beïnvloeden

 1. Oorzaak van het hoornvlieslitteken: De onderliggende oorzaak van het hoornvlieslitteken speelt een cruciale rol bij het bepalen van de prognose. Sommige oorzaken, zoals een letsel of infectie, kunnen leiden tot een kleiner, minder diepgaand litteken en een betere prognose. Aan de andere kant kunnen auto-immuunziekten, zoals keratitis of hoornvliesdystrofie, leiden tot diepere en meer invloedrijke littekens.
 2. Ernst van het litteken: De omvang en diepte van het hoornvlieslitteken hebben aanzienlijke invloed op de prognose. Kleine, oppervlakkige littekens hebben doorgaans een betere prognose dan grote, diepe littekens. Diepe littekens kunnen het gezichtsvermogen ernstig aantasten en resulteren in een blijvende visuele beperking.
 3. Tijdige diagnose en behandeling: Een vroege diagnose en behandeling van hoornvlieslittekens zijn essentieel voor een betere prognose. Het kan het littekenvormingsproces stoppen of vertragen, wat gunstig is voor het behoud van het gezichtsvermogen.
 4. Type behandeling: Het type behandeling dat wordt toegepast, speelt een belangrijke rol bij de prognose. Terwijl milde littekens kunnen reageren op conservatieve behandelingen zoals medicatie en oogdruppels, kunnen ernstige littekens chirurgische ingrepen, zoals hoornvliestransplantatie, vereisen. Het succes van chirurgische ingrepen kan variëren.

Mogelijke uitkomsten

De prognose van hoornvlieslittekens kan sterk variëren. Enkele mogelijke uitkomsten zijn:

 1. Volledig herstel: Sommige kleine, oppervlakkige littekens kunnen volledig genezen met de juiste behandeling, zonder blijvende gevolgen voor het gezichtsvermogen.
 2. Gedeeltelijk herstel: In gevallen waarin het litteken het gezichtsvermogen aantast, kan een deel van het verloren gezichtsvermogen worden hersteld met een bril, contactlenzen of andere hulpmiddelen.
 3. Stabiele toestand: Bij sommige personen kunnen hoornvlieslittekens stabiel blijven en gedurende lange tijd geen merkbare veranderingen ondergaan.
 4. Blijvende visuele beperking: Helaas kunnen diepe of uitgebreide littekens leiden tot blijvende visuele beperking. Personen met dergelijke littekens kunnen hulp nodig hebben bij dagelijkse activiteiten en visuele ondersteuning.

Zorg en ondersteuning

Personen met hoornvlieslittekens hebben vaak behoefte aan langdurige zorg en ondersteuning. Regelmatige oogonderzoeken en opvolgingsbezoeken bij een oogarts zijn essentieel om veranderingen in het litteken en de algehele ooggezondheid te controleren. Visuele hulpmiddelen, zoals speciale lenzen, vergrootglazen en braille, kunnen helpen bij het verbeteren van de levenskwaliteit van personen met hoornvlieslittekens.

Psychosociale ondersteuning is ook van cruciaal belang. Personen kunnen te maken krijgen met psychische belasting als gevolg van blijvende visuele beperking. Psychotherapie en deelname aan steungroepen kunnen helpen bij het omgaan met de emotionele aspecten van hoornvlieslittekens.

Complicaties van hoornvlieslittekens

Verminderd gezichtsvermogen

Een van de meest voorkomende en significante complicaties van hoornvlieslittekens is verminderd gezichtsvermogen. De ernst van het gezichtsverlies kan variëren van mild tot ernstig, afhankelijk van de locatie en de grootte van het litteken. Hoornvlieslittekens die zich in het centrale gezichtsveld bevinden of diep zijn, hebben de neiging het gezichtsvermogen meer aan te tasten. Personen met hoornvlieslittekens kunnen wazig zien, vervormd beeld ervaren of zelfs blindheid ontwikkelen als het litteken zich uitbreidt.

Astigmatisme

Hoornvlieslittekens kunnen leiden tot astigmatisme, een refractieve fout in het oog die onscherp zicht veroorzaakt. Het litteken kan het normale oppervlak van het hoornvlies verstoren, waardoor het licht niet correct op het netvlies wordt gefocust. Astigmatisme kan leiden tot vervormd en onscherp zicht, zelfs met corrigerende lenzen.

Fotofobie (lichtgevoeligheid)

Fotofobie, of overgevoeligheid voor licht, is een veelvoorkomende complicatie bij hoornvlieslittekens. Personen met littekens ervaren vaak ongemak of pijn bij blootstelling aan fel licht. Dit kan leiden tot beperkingen in hun dagelijks leven en de behoefte aan een beschermende zonnebril of donkere glazen.

Zonnebril

Zonnebril

Verminderd contrastzicht

Hoornvlieslittekens kunnen het contrastzicht verminderen, wat essentieel is voor het onderscheiden van objecten tegen verschillende achtergronden. Personen met verminderd contrastzicht kunnen moeite hebben met het herkennen van gezichten, lezen en activiteiten buitenshuis.

Droge ogen

Littekens op het hoornvlies kunnen leiden tot een verstoring van de traanfilm en de ontwikkeling van droge ogen. Dit kan leiden tot irritatie, roodheid en een branderig gevoel. Personen met hoornvlieslittekens hebben vaak behoefte aan kunstmatige traanvervangers om het ongemak te verlichten.

Recidiverende infecties

Hoornvlieslittekens kunnen het hoornvlies verzwakken en vatbaarder maken voor recidiverende infecties. Deze infecties kunnen de littekens verergeren en de gezichtsproblemen verergeren. Personen met hoornvlieslittekens moeten waakzaam zijn voor tekenen van infectie en onmiddellijk medische hulp zoeken als ze zich voordoen.

Psychosociale impact

Naast de fysieke complicaties kunnen hoornvlieslittekens ook een aanzienlijke psychosociale impact hebben op personen. Het verlies van het gezichtsvermogen en de bijbehorende beperkingen in het dagelijks leven kunnen leiden tot gevoelens van angst, een depressie en een verminderde kwaliteit van leven. Het is belangrijk om psychologische ondersteuning te bieden aan personen met hoornvlieslittekens om hen te helpen omgaan met deze uitdagingen.

Preventie van hoornvlieslittekens

Oogletsels voorkomen

Een van de belangrijkste oorzaken van hoornvlieslittekens is een oogletsels. Letsels kunnen variëren van krassen op het hoornvlies tot diepere verwondingen. Om deze letsels te voorkomen, moeten personen zich bewust zijn van mogelijke risico’s en voorzorgsmaatregelen nemen, zoals:

 • Het dragen van een beschermende bril of oogbescherming bij activiteiten zoals sporten, klussen en tuinieren.
 • Het vermijden van situaties waarin voorwerpen met hoge snelheid kunnen worden geprojecteerd.
 • Het dragen van een helm op plaatsen waar hoofdletsel mogelijk is.

Ooghygiëne

Een goede ooghygiëne is essentieel om ooginfecties en hoornvlieslittekens te voorkomen. Personen moeten de volgende richtlijnen volgen:

 • Regelmatig handen wassen om de verspreiding van ziektekiemen naar de ogen te voorkomen.
 • Contactlenzen en bril volgens de voorgeschreven richtlijnen reinigen en onderhouden.
 • Gebruik van oogdruppels of kunsttranen zoals voorgeschreven om droge ogen te voorkomen.

Vroege behandeling van oogaandoeningen

Sommige oogaandoeningen, zoals keratitis (hoornvliesontsteking), kunnen leiden tot hoornvlieslittekens als ze niet op tijd worden behandeld. Personen moeten alert zijn op symptomen zoals roodheid, pijn, wazig zicht en overmatig tranen en onmiddellijk medische hulp zoeken als deze zich voordoen.

Bescherming tegen UV-straling

Langdurige blootstelling aan ultraviolette (UV) straling kan schade aan het hoornvlies veroorzaken en het risico op hoornvlieslittekens vergroten. Personen moeten een zonnebril dragen die 100% UV-bescherming bieden, vooral in zonnige omgevingen.

Controle van diabetesVoor personen met diabetes is het belangrijk om hun aandoening goed onder controle te houden, aangezien diabetes oogcomplicaties kan veroorzaken. Regelmatige oogcontroles zijn essentieel om vroege tekenen van problemen op te sporen en tijdig te behandelen.

Niet zelf aan de ogen frunniken

Het is cruciaal om niet in de ogen te wrijven, zelfs niet bij irritatie. Wrijven kan microtrauma veroorzaken en het risico op hoornvliesbeschadiging vergroten.

Voeding

Een gezonde voeding met voldoende vitamines en voedingsstoffen kan bijdragen aan de gezondheid van het hoornvlies. Personen moeten voedingsmiddelen eten die rijk zijn aan vitamine A, zoals wortelen, zoete aardappelen en bladgroenten.

Regelmatige oogonderzoeken

Regelmatige oogonderzoeken door een oogarts zijn van cruciaal belang om eventuele problemen vroegtijdig op te sporen. Een vroege diagnose en behandeling van oogaandoeningen kunnen helpen om hoornvlieslittekens te voorkomen.

Omgaan met hoornvlieslittekens in het dagelijks leven

Verbetering van gezichtsvermogen met hulpmiddelen

Hoornvlieslittekens kunnen het gezichtsvermogen aanzienlijk aantasten, maar er zijn verschillende hulpmiddelen en technieken beschikbaar om personen te helpen hun visuele functie te optimaliseren. Hier zijn enkele belangrijke overwegingen:

Aangepaste contactlenzen

Aangepaste contactlenzen, zoals sclerale lenzen, kunnen bijzonder nuttig zijn voor personen met hoornvlieslittekens. Deze lenzen zijn ontworpen om comfortabel op het oog te passen en te helpen bij het corrigeren van onregelmatigheden in het hoornvliesoppervlak. Deze lenzen kunnen het zicht verbeteren en het gevoel van comfort verhogen.

Hulpmiddelen voor low vision

Voor personen met ernstige hoornvlieslittekens en een aanzienlijke visuele beperking kan het gebruik van low vision-hulpmiddelen een wereld van verschil maken. Dit omvat vergrootglazen, elektronische leesapparaten, loepen met ingebouwde verlichting, en andere technologische hulpmiddelen die het lezen en herkennen van objecten vergemakkelijken.

Computeraanpassingen en screenreaders

In de moderne wereld zijn computers en digitale apparaten essentieel. Voor personen met hoornvlieslittekens kunnen speciale software en hulpmiddelen, zoals screenreaders en brailleweergave, de toegankelijkheid van digitale informatie verbeteren. Hierdoor kunnen ze e-mails lezen, online winkelen, en toegang krijgen tot online bronnen.

Dagelijkse leven met hoornvlieslittekens

Het dagelijks leven met hoornvlieslittekens vereist enkele aanpassingen en strategieën om de onafhankelijkheid en levenskwaliteit te behouden. Hier zijn enkele tips:

Adequate verlichting

Goede verlichting is cruciaal voor personen met hoornvlieslittekens. Dit zorgt voor betere zichtbaarheid en kan onnodige inspanning en oogvermoeidheid verminderen. Het gebruik van heldere, natuurlijke verlichting en het installeren van voldoende lichtbronnen in huis kan het dagelijks leven gemakkelijker maken.

Gebruik van tastbare aanwijzingen

Het markeren van belangrijke spullen  in huis met tastbare aanwijzingen, zoals reliëfstickers of braille-etiketten, kan helpen bij het vinden van spullen en het voorkomen van onnodige verwarring. Dit kan nuttig zijn bij het herkennen van voedselproducten, medicijnen, en andere dagelijkse benodigdheden.

Organisatie en Structuur

Een georganiseerde en gestructureerde benadering van het dagelijks leven kan de zelfstandigheid vergroten. Vaste routines en georganiseerde ruimtes kunnen helpen bij het gemakkelijker vinden van spullen en het verminderen van stress.

Ondersteuning van vertrouwde personen

Het is essentieel voor personen met hoornvlieslittekens om de steun van partner, vrienden en familie te zoeken. Deze vertrouwde personen kunnen helpen met dagelijkse taken, emotionele steun bieden, en fungeren als ‘ogen’ in situaties waarin nauwkeurigheid belangrijk is.

Psychologische en emotionele welzijn

Omgaan met hoornvlieslittekens kan niet alleen fysieke, maar ook psychologische en emotionele uitdagingen met zich meebrengen. Personen kunnen gevoelens van frustratie, verdriet, of angst ervaren. Het is belangrijk om te erkennen dat deze emoties normaal zijn en om ondersteuning te zoeken, zoals:

Psychotherapie

Praten met een professionele therapeut kan personen helpen omgaan met de psychologische impact van hoornvlieslittekens. Ze kunnen tevens helpen bij het ontwikkelen van strategieën om ermee om te gaan.

Steungroepen

Steungroepen voor personen met een visuele beperking kunnen een waardevolle bron zijn. Het delen van ervaringen en het leren van anderen die soortgelijke uitdagingen doormaken, kan geruststellend en verrijkend zijn.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Zelfzorg en stressmanagement

Het beoefenen van zelfzorgtechnieken, zoals meditatie, ontspanningsoefeningen, en regelmatige lichaamsbeweging, kan helpen bij het verminderen van stress en het bevorderen van een positieve mentale gezondheid.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 3 juni 2024 – 15:18