Verdriet bij blinden en slechtzienden

Verdriet is een menselijke emotie die universeel is en zich bij iedereen kan voordoen, ook bij blinde en slechtziende personen. Het kan voortkomen uit vergelijkbare oorzaken als bij ziende personen, maar vaak spelen er ook unieke factoren een rol. In deze tekst zullen we uitgebreid stilstaan bij verdriet en hoe je hiermee kunt omgaan.

De manier waarop je met verdriet omgaat, kan variëren, maar het is altijd een persoonlijke reis. En voor deze reis sta je nooit alleen. Er zijn altijd mensen om je heen die je kunnen ondersteunen tijdens moeilijke tijden. Het is belangrijk om open te staan voor hulp en te begrijpen dat het normaal is om verdriet te ervaren.

Het proces van omgaan met verdriet kan uitdagend zijn, maar met de juiste ondersteuning en middelen kun je manieren vinden om je emoties te begrijpen en ermee om te gaan.

Onthoud dat het oké is om verdrietig te zijn, en dat er altijd manieren zijn om weer hoop en vreugde te vinden in het leven.

Oorzaken van verdriet

Verlies van zicht

Het verlies van zicht is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in het leven van iemand met visuele beperkingen. Dit verlies kan variëren van gedeeltelijke blindheid tot volledige blindheid en kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals oogziekten, verwondingen of genetische aandoeningen. Het verlies van zicht gaat vaak gepaard met een rouwproces, vergelijkbaar met het verlies van een dierbare. Mensen moeten leren omgaan met de veranderingen in hun leven en zich aanpassen aan een nieuwe manier van functioneren.

Voorbeeld: Stel je een persoon voor die plotseling zijn zicht verliest als gevolg van een ernstig ongeluk. Deze persoon kan geconfronteerd worden met intense gevoelens van verdriet en rouw omdat ze geconfronteerd worden met het verlies van een van hun meest waardevolle zintuigen en de noodzaak om hun leven opnieuw vorm te geven.

Sociale isolatie

Een visuele beperking kan leiden tot sociale isolatie. Dit komt doordat mensen met visuele beperkingen vaak moeite hebben om toegang te krijgen tot sociale activiteiten en evenementen die voor ziende mensen vanzelfsprekend zijn. Fysieke obstakels en ontoegankelijkheid kunnen hen belemmeren om deel te nemen aan sociale bijeenkomsten en activiteiten, waardoor ze zich buitengesloten kunnen voelen. Het gevoel van eenzaamheid en sociaal isolement kan diepgaande gevoelens van verdriet veroorzaken.

Voorbeeld: Een persoon met een visuele beperking kan zich buitengesloten voelen vanwege de fysieke beperkingen die hen belemmeren om deel te nemen aan sociale bijeenkomsten, zoals een vriendenbijeenkomst in een onbekende omgeving waarvoor ze geen toegankelijke informatie hebben.

Afhandelen van stigma

Blinden en slechtzienden kunnen te maken krijgen met stigma en vooroordelen van anderen in de samenleving. Dit kan variëren van denigrerende opmerkingen tot discriminatie op het gebied van werkgelegenheid en onderwijs. Het omgaan met deze negatieve percepties en behandeling kan leiden tot gevoelens van minderwaardigheid, frustratie en verdriet.

Voorbeeld: Een blinde persoon kan geconfronteerd worden met denigrerende opmerkingen van mensen die hun mogelijkheden in twijfel trekken, wat hun gevoel van eigenwaarde kan aantasten en verdriet kan veroorzaken.

Algemene levensuitdagingen

Naast de unieke oorzaken van verdriet die verband houden met visuele beperkingen, kunnen blinden en slechtzienden ook verdriet ervaren als gevolg van algemene levensuitdagingen die vergelijkbaar zijn met verdriet bij ziende personen. Dit kan variëren van verlies van een geliefde, werkgerelateerde stress, financiële problemen tot gezondheidskwesties die niets met hun visuele beperking te maken hebben.

Voorbeeld: Een blinde persoon kan verdriet ervaren na het overlijden van een naast familielid, wat een emotioneel uitdagende ervaring is voor iedereen, ongeacht hun visuele status.

Psychische en lichamelijke gevolgen

Psychische gevolgen

Depressie

Een van de ernstigste psychische gevolgen van verdriet bij blinden en slechtzienden is het risico op een klinische depressie. Het verdriet dat voortkomt uit het verlies van zicht of de uitdagingen van het leven met visuele beperkingen kan zo overweldigend zijn dat het zich ontwikkelt tot een ernstige depressie. Mensen met visuele beperkingen lopen een aanzienlijk hoger risico op een depressie in vergelijking met de algemene bevolking.

Voorbeeld: Een persoon die jarenlang moeite heeft gehad om te wennen aan een leven met slechtziendheid en zich geïsoleerd voelt, kan uiteindelijk een klinische depressie ontwikkelen, gekenmerkt door gevoelens van hopeloosheid, verdriet en verlies van interesse in dagelijkse activiteiten.

Angst

Het voortdurende proces van aanpassing aan een visueel georiënteerde wereld kan intense angst veroorzaken bij mensen met visuele beperkingen. De voortdurende uitdagingen, zowel in de openbare ruimte als in hun persoonlijke leven, kunnen leiden tot een verhoogde mate van angst en zorgen over hun vermogen om met de wereld om te gaan.

Voorbeeld: Een blinde persoon die zich constant zorgen maakt over de veiligheid en zich afvraagt hoe ze bepaalde situaties moet aanpakken zonder zicht, kan een toenemend niveau van angst ervaren.

Verlies van zelfvertrouwen

Het verlies van zicht kan een diepgaand effect hebben op het zelfvertrouwen van mensen. Ze kunnen zich onzeker en verdrietig voelen over hun capaciteiten en mogelijkheden. Het gevoel van afhankelijkheid van anderen en het besef dat sommige dingen moeilijker of onmogelijk worden, kan het zelfvertrouwen aantasten.

Voorbeeld: Een slechtziende persoon kan zichzelf als minder capabel beschouwen dan voorheen, wat leidt tot een verlies van zelfvertrouwen en een gevoel van verdriet over hun veranderde zelfbeeld.

Lichamelijke gevolgen

Slaapproblemen

Verdriet bij blinden en slechtzienden kan leiden tot slaapproblemen. De emotionele stress en zorgen die gepaard gaan met het omgaan met visuele beperkingen kunnen het moeilijk maken om een goede nachtrust te krijgen. Slaapstoornissen, zoals slapeloosheid of een verstoorde slaapcyclus, kunnen zich ontwikkelen, wat op zijn beurt de algehele gezondheid en het welzijn van een persoon kan beïnvloeden.

Voorbeeld: Een blinde persoon die zich zorgen maakt over hun vermogen om zelfstandig te navigeren in een visuele wereld, kan ‘s nachts piekeren, waardoor het moeilijk is om in slaap te vallen en de slaapkwaliteit te verminderen.

Fysieke stress

Verdriet kan ook fysieke stress veroorzaken bij blinden en slechtzienden. De constante emotionele belasting die gepaard gaat met het verlies van zicht of het omgaan met visuele beperkingen kan leiden tot lichamelijke spanning en ongemak. Deze fysieke stress kan zich manifesteren als spierspanning, hoofdpijn of andere vormen van lichamelijke pijn.

Voorbeeld: Een persoon die verdrietig is vanwege het verlies van hun zicht, kan spierspanning in de nek en schouders ontwikkelen als gevolg van de emotionele stress, wat kan leiden tot fysieke pijn en ongemak.

Verschillende copingsmechanismen bij verdriet

Iedere persoon heeft zijn eigen manier om met verdriet om te gaan, en dit kan variëren van gezonde en constructieve benaderingen tot minder effectieve copingsmechanismen.

Ongezonde copingsmechanismen

Sommige mensen kunnen moeite hebben om op een gezonde manier met hun verdriet om te gaan en kunnen neigen naar destructieve gedragingen zoals overmatig gebruik van alcohol, woede-uitbarstingen, of zichzelf terugtrekken van sociale contacten.

Hoe kun je deze mensen ondersteunen?

 1. Empathie en begrip: Het is essentieel om begripvol en empathisch te zijn. Probeer te begrijpen dat ze mogelijk worstelen met hun emoties en zichzelf niet bewust schaden.
 2. Aanmoediging van professionele hulp: Moedig hen aan om professionele hulp te zoeken, zoals therapie of counseling, om hen te helpen omgaan met hun emoties en destructieve gedragingen aan te pakken.
 3. Ondersteunend netwerk: Bied een ondersteunend netwerk aan. Laat hen weten dat ze niet alleen staan en dat er mensen zijn die om hen geven en bereid zijn om te helpen.
 4. Alternatieve copingsmechanismen: Wijs hen op alternatieve en gezondere manieren om met hun verdriet om te gaan, zoals praten over hun gevoelens, creatieve expressie, sporten, of mindfulness-oefeningen.

Het is van vitaal belang om geduldig te zijn en te erkennen dat het proces van het omgaan met verdriet voor iedereen anders is. Steun en aanmoediging om professionele hulp te zoeken, kan mensen helpen om destructieve copingsmechanismen te vervangen door gezondere manieren om met hun verdriet om te gaan

Gezonde copingsmechanismen

Gezonde copingsmechanismen zijn positieve en effectieve manieren om met verdriet en andere emotionele uitdagingen om te gaan. Hier zijn enkele voorbeelden van gezonde copingsmechanismen:

 1. Praten over je gevoelens: Het delen van je emoties met vrienden, familie of een therapeut kan enorm opluchten bieden. Je kan hierdoor je gedachten en gevoelens uiten wat kan leiden tot een beter begrip van jezelf.
 2. Mindfulness en meditatie: Mindfulness-oefeningen en meditatie kunnen helpen om innerlijke rust en emotioneel evenwicht te bereiken. Deze praktijken leren je om in het moment te leven en je te concentreren op je ademhaling en lichaamssensaties.
 3. Lichaamsbeweging: Regelmatige lichaamsbeweging kan endorfines vrijmaken, wat je humeur kan verbeteren en stress kan verminderen. Het kan ook helpen bij het loslaten van opgekropte spanning.
 4. Creatieve expressie: Schilderen, schrijven, muziek maken of andere vormen van creatieve expressie kunnen dienen als een uitlaatklep voor je emoties. Je kan hierdoor je gevoelens uiten zonder woorden.
 5. Gezonde levensstijl: Zorg goed voor je lichaam door gezond te eten, voldoende te slapen en te zorgen voor ontspanning. Een gezonde levensstijl kan je fysieke en mentale welzijn bevorderen.
 6. Zoek professionele hulp: Als je merkt dat verdriet je leven overweldigt, is het raadzaam om professionele hulp te zoeken bij een therapeut. Zij kunnen je begeleiden bij het omgaan met je emoties en het ontwikkelen van gezondere copingstrategieën.

Iedereen si anders, en wat voor de ene persoon werkt, werkt mogelijk niet voor een ander. Het kan nuttig zijn om verschillende copingsmechanismen uit te proberen en te ontdekken welke het beste bij jou passen. Het belangrijkste is om constructieve en positieve manieren te vinden om met verdriet om te gaan en je emotionele welzijn te bevorderen

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Tips voor omgaan met verdriet

Verdriet kan een uitdagende emotionele ervaring zijn, ongeacht de oorzaak. Voor blinden en slechtzienden kunnen specifieke copingsmechanismen helpen bij het omgaan met verdriet en het bevorderen van het welzijn. Hier zijn enkele manieren waarop mensen met een visuele beperking kunnen leren omgaan met verdriet:

Steungroepen

Steungroepen voor mensen met een visuele beperking kunnen een waardevolle bron zijn voor emotionele steun en begrip. Deze groepen bieden de gelegenheid om ervaringen te delen, zorgen te bespreken en te leren van anderen in vergelijkbare situaties. Het gevoel van verbondenheid met mensen die soortgelijke uitdagingen het hoofd bieden, kan troostend zijn.

Lichaamsbeweging

Regelmatige lichaamsbeweging is gunstig voor zowel de geestelijke als lichamelijke gezondheid. Het kan helpen bij het verminderen van psychische stress en lichamelijke spanning die vaak gepaard gaan met verdriet. Sporten zoals wandelen, dansen, zwemmen of yoga kunnen ontspannend zijn en een positief effect hebben op de gemoedstoestand.

Man en vrouw dansen met elkaar

Man en vrouw dansen met elkaar

Nieuwe vaardigheden leren

Nieuwe vaardigheden aanleren kan het zelfvertrouwen vergroten en een gevoel van prestatie geven. Mensen met een visuele beperking kunnen bijvoorbeeld braille leren, een schermuitleesprogramma gebruiken of andere hulpmiddelen aanwenden. Nieuwe bekwaamheden verwerven kan een gevoel van onafhankelijkheid en voldoening bieden.

Steun van dierbaren

Een solide ondersteunend netwerk van partner, vrienden en familieleden kan een belangrijke rol spelen bij het omgaan met verdriet. Mensen om op terug te vallen voor emotionele steun, aanmoediging en praktische hulp kunnen de last van verdriet verlichten.

Professionele hulp

Het is van essentieel belang om professionele hulp te zoeken wanneer verdriet ernstig is of gepaard gaat met symptomen van een depressie. Therapie en counseling bieden een veilige ruimte om emoties te uiten, te begrijpen en te verwerken. Een getrainde therapeut kan blinde en slechtziende personen specifieke tips aanreiken om met hun verdriet om te gaan en hun psychische welzijn te verbeteren.

Meer informatie

Bronnen:

 1. Latham, K., & Baranian, M. (2019). Depression in adults with visual impairment: Understanding the implications for emotional well-being. Vision, 3(1), 11.
 2. Horowitz, A., & Reinhardt, J. P. (2003). Mental health issues in individuals with vision loss. New Directions for Mental Health Services, 98, 41-53.
 3. Evans, R. L., & Brooks, C. M. (1983). Coping with chronic illness and disability: Theoretical, empirical, and clinical aspects. Springer Publishing Company.
Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 29 mei 2024 – 17:57