Oogproblemen bij een beroerte: Schade aan gezichtsvermogen

Na een beroerte voert een arts talrijke lichamelijke en neurologische onderzoeken uit om de gevolgen van de aandoening te beoordelen. Echter, de gezondheid van de ogen wordt vaak over het hoofd gezien, ondanks het feit dat ongeveer twee op de drie patiënten oogproblemen ondervinden na een beroerte. Deze problemen zijn afhankelijk van het aangetaste deel van de hersenen, waarbij de bloedvaten die de ogen van bloed en voedingsstoffen voorzien zich over het hele brein bevinden. Meestal treft een beroerte slechts één zijde van de hersenen, waarbij visuele problemen het vaakst voortkomen uit schade aan de rechterhersenhelft. Herstel van oogklachten na een beroerte is vaak niet volledig mogelijk, maar patiënten kunnen leren omgaan met hun visuele beperkingen door middel van gerichte therapieën.

Oogproblemen

Oogproblemen na een beroerte kunnen te maken hebben met:

 • Beschadiging van de oogzenuw: De oogzenuw is de zenuw die signalen van het oog naar de hersenen stuurt. Beschadiging van de oogzenuw kan leiden tot visusverlies.
 • Beschadiging van het netvlies: Het netvlies is het lichtgevoelige weefsel aan de achterkant van het oog. Beschadiging van het netvlies kan leiden tot visusverlies.
 • Beschadiging van de oogspieren: De oogspieren zorgen ervoor dat de ogen kunnen bewegen. Beschadiging van de oogspieren kan leiden tot dubbelzien en andere oogbewegingsstoornissen.
 • Verhoogde druk in het oog: Verhoogde druk in het oog kan leiden tot glaucoom, wat schade aan de oogzenuw kan veroorzaken.

Het is belangrijk om na een beroerte regelmatig oogonderzoeken te laten doen. Dit kan helpen om oogproblemen in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen.

Risicofactoren

Leeftijd

 • Naarmate mensen ouder worden, worden de bloedvaten in het lichaam stijver en smaller. Dit proces, atherosclerose genaamd, vernauwt de slagaders en maakt ze vatbaarder voor blokkades. Deze blokkades kunnen leiden tot een beroerte, en ook tot schade aan de kleine bloedvaten in de ogen.
 • De oogzenuw, die signalen van het oog naar de hersenen stuurt, is gevoelig voor verminderde bloedtoevoer. Beschadiging van de oogzenuw kan leiden tot visusverlies.
 • Het netvlies, het lichtgevoelige weefsel aan de achterkant van het oog, is ook afhankelijk van een goede bloedtoevoer. Beschadiging van het netvlies kan leiden tot gezichtsveldverlies of blindheid.

Roken

 • Roken is een belangrijke risicofactor voor atherosclerose. Roken beschadigt de bloedvaten en verhoogt de afzetting van plaque, een vettige substantie die de slagaders kan vernauwen.
 • Roken verhoogt ook de bloeddruk en het risico op bloedstolsels, beide risicofactoren voor een beroerte.
 • Stoppen met roken is één van de beste dingen om het risico op een beroerte en oogproblemen te verminderen.
Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Overgewicht

 • Overgewicht is een risicofactor voor hoge bloeddrukdiabetes en cholesterol, die allemaal het risico op een beroerte verhogen.
 • Overgewicht kan ook leiden tot slaapapneu, een aandoening waarbij de ademhaling tijdens de slaap herhaaldelijk stopt en start. Slaapapneu kan leiden tot atherosclerose.
 • Afvallen kan het risico op een beroerte en oogproblemen verminderen.

Alcoholgebruik

 • Overmatig alcoholgebruik kan de bloeddruk verhogen en het risico op hart- en vaatziekten verhogen, beide risicofactoren voor een beroerte.
 • Alcohol kan ook de werking van medicijnen beïnvloeden die worden gebruikt om de bloeddruk en cholesterol te controleren.
 • Matiging of stoppen met alcoholgebruik kan het risico op een beroerte en oogproblemen verminderen.

Medicijngebruik

 • Bepaalde medicijnen, zoals bloedverdunners, kunnen het risico op bloedingen in de ogen verhogen.
 • Het is belangrijk om met de arts te bespreken of de medicijnen het risico op oogproblemen na een beroerte verhogen.
 • De arts kan de medicijnen aanpassen of andere medicijnen voorschrijven om het risico te verminderen.
Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Erfelijke factoren

 • Sommige mensen hebben een erfelijke aanleg voor beroertes of oogproblemen.
 • Als iemand een familiegeschiedenis heeft van beroertes of oogproblemen, is het belangrijk om de arts hierover te informeren.
 • De arts kan adviseren over hoe iemand het risico op een beroerte en oogproblemen kan verminderen.

Eerdere beroerte

 • Mensen die al een beroerte hebben gehad, hebben een verhoogd risico op een nieuwe beroerte, en op oogproblemen na een beroerte.
 • Dit komt doordat de schade aan de hersenen door de eerste beroerte het risico op een tweede beroerte vergroot.
 • Het is belangrijk om na een beroerte de risicofactoren voor een nieuwe beroerte te controleren, zoals bloeddruk, cholesterol en diabetes.

TIA (Transient Ischemic Attack)

 • Een TIA is een ‘mini-beroerte’ die tijdelijk hersenfunctiestoornissen veroorzaakt.
 • Mensen die een TIA hebben gehad, hebben een verhoogd risico op een beroerte en op oogproblemen.
 • Een TIA is een waarschuwing dat er een verhoogd risico is op een beroerte. Het is belangrijk om na een TIA de risicofactoren voor een beroerte te controleren.

Behandeling van een beroerte

 • De behandeling van een beroerte kan het risico op oogproblemen verhogen.
 • Bepaalde medicijnen die worden gebruikt om een beroerte te behandelen, zoals trombolytica, kunnen het risico op bloedingen in de ogen verhogen.
 • De arts zal het risico op oogproblemen afwegen tegen de voordelen van de behandeling.

Mannen

Mogelijke oorzaken van het verhoogde risico bij mannen:

 • Hormonale factoren: Testosteron, het mannelijke hormoon, kan het risico op atherosclerose verhogen.
 • Genetische factoren: Bepaalde genetische varianten komen vaker voor bij mannen en kunnen het risico op een beroerte en oogproblemen verhogen.
 • Leefstijlfactoren: Mannen roken vaker en hebben vaker overgewicht dan vrouwen, wat het risico op een beroerte en oogproblemen kan verhogen.

Andere risicofactoren voor oogproblemen na een beroerte bij mannen:

 • Diabetes mellitus (suikerziekte): Mannen met diabetes hebben een hoger risico op oogproblemen dan vrouwen met diabetes.
 • Cardiovasculaire aandoeningen (hart- en vaatziekten): Mannen met hart- en vaatziekten hebben een hoger risico op oogproblemen dan vrouwen met hart- en vaatziekten.
 • Hypertensie (hoge bloeddruk): Mannen met hoge bloeddruk hebben een hoger risico op oogproblemen dan vrouwen met hoge bloeddruk.
 • Hypercholesterolemie (hoog cholesterolgehalte): Mannen met hoog cholesterol hebben een hoger risico op oogproblemen dan vrouwen met hoog cholesterol.
 • Vernauwing van de halsslagader of nekslagader: Mannen met vernauwing van de halsslagader of nekslagader hebben een hoger risico op oogproblemen dan vrouwen met vernauwing van deze slagaders.
De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

Oogproblemen na een beroerte

Cataract (Staar)

 • Na een beroerte kan cataract (staar) optreden, wat resulteert in wazig gezichtsvermogen. Dit kan wazig zicht, verstrooiing van licht, halo’s rond lichtbronnen en verminderde contrastgevoeligheid veroorzaken.
 • Autorijden in de avond of nacht kan gevaarlijk worden, doordat patiënten moeite kunnen hebben met het opmerken van voetgangers of andere obstakels.
 • In sommige gevallen, wanneer de cataract mild is en in één oog, is autorijden overdag nog mogelijk.
 • Behandeling: Cataract kan worden behandeld met een operatie waarbij de vertroebelde ooglens wordt vervangen door een kunstlens. De operatie is meestal effectief en kan het gezichtsvermogen aanzienlijk verbeteren.
Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Droge ogen

Verstoorde gezichtsvelden

 • Hemianopsie: Verlies van de helft van het gezichtsveld, aan beide ogen. Dit kan leiden tot problemen met het navigeren in de omgeving, botsen tegen obstakels en moeite met lezen.
 • Quadrantopie: Verlies van het bovenste of onderste kwart van het gezichtsveld. Dit kan leiden tot problemen met het zien van obstakels op de grond of overhead, en moeite met lezen.
 • Tunnelzicht: Verlies van perifeer zicht, waardoor men alleen centraal kan zien. Dit kan leiden tot problemen met het lopen in drukke omgevingen en het waarnemen van bewegende objecten.
 • Behandeling: Afhankelijk van de ernst van de symptomen kan er visuele revalidatie plaatsvinden, met behulp van prismabrillen, speciale computerprogramma’s of training om het gezichtsveld te compenseren.

Nystagmus (wiebelogen)

 • Onvrijwillige, ritmische oogbewegingen die horizontaal, verticaal of diagonaal kunnen zijn.
 • Nystagmus kan leiden tot oscillopsie (beweging van het visuele beeld), duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn.
 • Behandeling: Medicijnen (bijv. anticonvulsiva), Botox-injecties om de oogspieren te verlammen, of chirurgie in zeldzame, therapieresistente gevallen.
Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Oogbewegingscontrole

 • Schade aan de hersenzenuwen die oogbewegingen aansturen (bijv. oculomotorische zenuw, trochlearis zenuw, abducens zenuw) kan leiden tot verlamming van de oogspieren.
 • Symptomen: Moeilijkheden met het bewegen van de ogen in bepaalde richtingen, dubbelzien (diplopie), scheelzien (strabismus), hangende oogleden (ptosis), trillende oogleden (blefarospasme), pupilvernauwing (miosis).
 • Behandeling: Afhankelijk van de ernst van de symptomen kan er visuele revalidatie plaatsvinden, met behulp van prismabrillen of speciale computerprogramma’s. In sommige gevallen kan chirurgie nodig zijn om de oogspieren te corrigeren.

Visuele agnosie

 • Een stoornis in het visuele herkennen van objecten, ondanks intact gezichtsvermogen.
 • Patiënten met visuele agnosie kunnen moeite hebben met het herkennen van bekende objecten, gezichten, kleuren en woorden.
 • Behandeling: Visuele revalidatie met behulp van trainingsprogramma’s en speciale hulpmiddelen om het visuele herkenningsproces te verbeteren.

Andere oogproblemen na een beroerte:

 • Verkleind zien van objecten (micropsie): Dit kan leiden tot problemen met het lezen en het uitvoeren van fijne motorische taken.
 • Kleurenzienstoornissen: Sommige patiënten ervaren kleurenblindheid of verminderde kleurenperceptie na een beroerte.
 • Moeilijkheden met het aanpassen aan lichtveranderingen: Patiënten kunnen last hebben van fotofobie (gevoeligheid voor licht) of nyctalopie (nachtblindheid).
 • Pijn in de ogen: Oogpijn kan optreden door ontsteking, verhoogde druk in het oog of andere factoren.
 • Dubbelzien (diplopie): Dit kan worden veroorzaakt door een verstoorde oogspierbalans of andere neurologische problemen.
 • Scheelzien (strabismus): Afwijking van de oogstand, waardoor de ogen niet in dezelfde richting kijken.
 • Ptosis: Verzakking van het bovenste ooglid, wat het gezichtsveld kan belemmeren.
 • Blefarospasme: Onvrijwillige samentrekking van de ooglidspieren, wat kan leiden tot knipperen of sluiten van de ogen.
 • Droge ogenZie bovenstaande beschrijving.

Belang van visuele screening na een beroerte

Waarom is visuele screening na een beroerte zo belangrijk?

 • Identificatie van visuele problemen: Een beroerte kan verschillende visuele problemen veroorzaken, van subtiele veranderingen in het gezichtsvermogen tot ernstige beperkingen. Visuele screening kan deze problemen helpen identificeren, zodat ze tijdig kunnen worden behandeld.
 • Verbetering van de kwaliteit van leven: Visuele beperkingen kunnen een aanzienlijke negatieve impact hebben op de kwaliteit van leven. Door visuele problemen vroegtijdig te behandelen, kan de kwaliteit van leven van mensen die een beroerte hebben gehad, worden verbeterd.
 • Vermindering van het risico op ongevallen: Visuele beperkingen kunnen het vermogen om te autorijden of andere activiteiten uit te voeren beïnvloeden. Door visuele problemen te identificeren en te behandelen, kan het risico op ongevallen worden verminderd.
 • Vroegtijdige interventie: Vroegtijdige interventie is belangrijk voor het verbeteren van de prognose van visuele problemen na een beroerte. Door visuele problemen vroegtijdig te identificeren en te behandelen, kan de kans op blijvende schade worden verkleind.

Welke visuele problemen kunnen na een beroerte optreden?

Ptosis: Hangend ooglid

Ptosis: Hangend ooglid

Hoe wordt visuele screening uitgevoerd?

Visuele screening kan worden uitgevoerd door een oogarts of optometrist. De screening kan bestaan uit:

Welke behandelingen zijn er voor visuele problemen na een beroerte?

De behandeling van visuele problemen na een beroerte hangt af van de ernst van de symptomen en de oorzaak. Behandelmogelijkheden zijn:

 • Medicijnen: Voor het verminderen van pijn, ontsteking of druk in het oog.
 • Oogtherapie: Voor het verbeteren van de oogbewegingen of het gezichtsveld.
 • Operatie: Voor het corrigeren van ptosis of andere afwijkingen.

Hoe kan ik mijn risico op visuele problemen na een beroerte verminderen?

Je kan het risico op visuele problemen na een beroerte verminderen door:

 • Controle van de risicofactoren voor een beroerte: Dit omvat het controleren van de bloeddruk, cholesterol, diabetes en gewicht.
 • Stoppen met roken: Roken is een belangrijke risicofactor voor een beroerte.
 • Regelmatig oogonderzoek: Dit is belangrijk, vooral als iemand een verhoogd risico heeft op een beroerte.

Diagnose van hersenbeschadiging en oogonderzoeken

Bepalen van hersenbeschadiging:

Hersenbeschadiging wordt geëvalueerd met behulp van verschillende methoden:

Beeldvormende technieken:

 • CT-scan (Computertomografie): Maakt dwarsdoorsnede beelden van de hersenen.
 • MRI-scan (Magnetische resonantietomografie): Geeft gedetailleerde beelden van de hersenen en weke delen.

Neurologisch onderzoek:

 • Beoordeelt de hersenfunctie door middel van tests:
  • Bewustzijn
  • Geheugen
  • Taal
  • Beweging
  • Coördinatie

Andere tests:

 • Bloedonderzoek: Kan schade aan hersencellen aantonen.
 • Elektroencefalografie (EEG): Meet elektrische activiteit van de hersenen.

Oogonderzoeken:

Na een beroerte is een grondig oogonderzoek door een oogarts aanbevolen. Dit omvat:

Verwijding van pupillen:

 • Oogdruppels (mydriatica) worden gebruikt om de pupillen te vergroten.
 • Hierdoor kan het netvlies nauwkeurig worden onderzocht.

Diagnostische onderzoeken:

 • Contrastgevoeligheidstesten: Bepalen hoe goed contrastverschillen worden waargenomen.
 • Pupilreactietesten: Beoordelen de reactie van de pupillen op licht.
 • Fluorescentieangiografie: Maakt zichtbaar hoe bloed door de bloedvaten in het netvlies stroomt.
 • Fundusfotografie: Maakt foto’s van de achterkant van het oog (netvlies).
 • Gezichtsveldonderzoeken: Bepalen het gezichtsveld van de patiënt.
 • Meting van gezichtsscherpte: Bepaalt de scherpte van het gezichtsvermogen.
 • Oogdrukmeting: Meet de druk in het oog.

Doel van oogonderzoeken:

 • Opsporen van oogproblemen die na een beroerte kunnen optreden.
 • Bepalen van de ernst van de schade.
 • Behandelplan opstellen.

Belang van oogonderzoeken:

 • Vroege opsporing en behandeling van oogproblemen kan verdere schade voorkomen.
 • Verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt.

 

Resultaten gezichtsveldonderzoek

Resultaten gezichtsveldonderzoek

Behandeling

Doel van de behandeling

 • Verbetering van het gezichtsvermogen
 • Vergroting van het gezichtsveld
 • Vermindering van dubbelzien
 • Verbetering van de oogbewegingen
 • Verhoging van de visuele functie in het dagelijks leven

Behandelmogelijkheden

Prognose

De prognose van oogproblemen na een beroerte kan sterk variëren. Dit hangt af van verschillende factoren, waaronder:

Getroffen gebieden in de hersenen

 • De locatie van de beroerte in de hersenen bepaalt de aard en ernst van de oogproblemen.
 • Verschillende delen van de hersenen zijn verantwoordelijk voor verschillende aspecten van het gezichtsvermogen.
 • Schade aan specifieke gebieden kan leiden tot specifieke visuele beperkingen.

Type visuele beperking

 • De aard van de visuele beperking kan variëren:

  • Verlies van gezichtsveld (hemianopsie, tunnelzicht)
  • Problemen met diepte-inschatting
  • Dubbelzien
  • Verminderde contrastgevoeligheid
  • Moeite met gezichtsherkenning
 • Sommige beperkingen kunnen herstellen met behandeling en revalidatie.

 • Andere kunnen blijvend zijn.

Behandeling en revalidatie

 • Vroege behandelingen en revalidatie bevorderen het herstel.
 • Behandelingen: medicatie, visuele training, fysiotherapie.
 • Revalidatie: leren omgaan met visuele beperkingen.

Individuele respons

 • Elke persoon reageert anders op behandelingen.
 • Sommige patiënten ervaren aanzienlijk herstel.
 • Anderen zien beperktere verbeteringen.

Lifestyle en omgevingsfactoren

 • Impact van visuele beperkingen hangt af van:

  • Levensstijl
  • Professionele vereisten
  • Sociale omgeving
 • Sommige patiënten passen hun levensstijl aan.

 • Anderen ondervinden meer uitdagingen.

Opvolging en nazorg

 • Regelmatige opvolging door medische professionals is essentieel.
 • Doel: voortgang van het herstel te volgen.
 • Nieuwe ontwikkelingen of complicaties tijdig aan te pakken.

Disclaimer:

Deze informatie is bedoeld ter educatie en mag niet worden beschouwd als medisch advies. Raadpleeg altijd een oogarts voor diagnose en behandeling van oogproblemen.

Gebaseerd op: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/175472-oogproblemen-bij-een-beroerte-schade-aan-gezichtsvermogen.html

 

Deel dit:
Advertenties

 1. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 2. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 3. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 4. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 5. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 6. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 7. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 8. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 9. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 10. Iritis27-03-2024 03:03:09
 11. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 12. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 13. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 14. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 15. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 16. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 17. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 18. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 19. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 20. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 21. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 22. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 23. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 24. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 25. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 26. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 27. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 28. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 29. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 30. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 31. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 32. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 33. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 34. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 35. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 36. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 37. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 38. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 39. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 40. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 41. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 42. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 43. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 44. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 45. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 46. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 47. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 48. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 49. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 50. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 51. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 52. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 53. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 54. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 55. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 56. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 57. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 58. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 59. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 60. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 61. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 62. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 63. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 64. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 65. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 66. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 67. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 68. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 69. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 70. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 71. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 72. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 73. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 74. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 75. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 76. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 77. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 78. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 79. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 80. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 81. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 82. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 83. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 84. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 85. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 86. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 87. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 88. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 89. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 90. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 91. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 92. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 93. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 94. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 95. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 96. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 97. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 98. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 99. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 100. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 101. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 102. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 103. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 104. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 105. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 106. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 107. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 108. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 109. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 110. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 111. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 112. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 113. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 114. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 115. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 116. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 117. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 118. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 119. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 120. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 121. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 122. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 123. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 124. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 125. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 126. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 127. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 128. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 129. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 130. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 131. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 132. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 133. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 134. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 135. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 136. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 137. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 138. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 139. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 140. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 141. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 142. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 143. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 144. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 145. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 146. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 147. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 148. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 149. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 150. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 151. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 152. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 153. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 154. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 155. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 156. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 157. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 158. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 159. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 160. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 161. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 162. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 163. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 164. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 165. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 166. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 167. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 168. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 169. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 170. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 171. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 172. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 173. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 174. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 175. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 176. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 177. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 178. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 179. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 180. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 181. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 182. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 183. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 184. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 185. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 186. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 187. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 188. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 189. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 190. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 191. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 192. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 193. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 194. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 195. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 196. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 197. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 198. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18
 199. Zink en ooggezondheid24-09-2023 01:09:53
 200. Omega-3 vetzuren en ooggezondheid24-09-2023 01:09:04

Laatst bijgewerkt op 1 april 2024 – 15:18