Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden

Wanneer je wordt geconfronteerd met oogproblemen, of slechtziend of blind bent of wordt, kan dit een uitdagende en verwarrende tijd zijn. Gelukkig zijn er tal van groepen die speciaal zijn opgezet om jou te ondersteunen in deze reis. Deze steungroepen, lotgenotengroepen, praatgroepen, oogcafés en patiëntenverenigingen, bieden een veilige en ondersteunende omgeving waarin je anderen kunt ontmoeten die soortgelijke uitdagingen hebben.

Wat zijn steungroepen?

Steungroepen zoals lotgenotengroepen, praatgroepen en oogcafés brengen mensen samen die begrijpen wat je doormaakt, omdat ze vergelijkbare uitdagingen ervaren. Sommige groepen richten zich op specifieke oogproblemen, zoals maculadegeneratie, glaucoom, diabetische retinopathie en meer. Deze groepen bieden een diepgaandere focus op de specifieke uitdagingen en behoeften die verband houden met jouw aandoening, waardoor je specifieke informatie en ondersteuning kunt vinden. Deze groepen kunnen zowel offline als online actief zijn, zodat je kunt deelnemen vanuit je eigen huis. Gevoelens, zorgen en ervaringen delen met anderen die begrijpen wat het betekent om te leven met slechtziend- of blindheid staat centraal in deze groepen.

Beeld van wat een persoon met diabetische retinopathie zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met diabetische retinopathie zou kunnen zien

Voordelen van deelname aan deze groepen

Emotionele steun

Binnen steungroepen, lotgenotengroepen, oogcafés en praatgroepen vinden mensen met een visuele beperking en oogproblemen niet alleen een gemeenschap, maar ook een bron van onmisbare emotionele steun. Deze groepen bieden een veilige en empathische omgeving waarin deelnemers hun gevoelens, gedachten en ervaringen vrijelijk kunnen delen.

Een veilige ruimte om te delen

In steungroepen, lotgenotengroepen, oogcafés en praatgroepen heerst een atmosfeer van acceptatie en begrip. Deelnemers ervaren een veilige ruimte waarin ze hun diepste emoties kunnen uiten zonder angst voor oordeel. Dit creëert een klimaat van openheid en eerlijkheid waarin deelnemers zichzelf kunnen zijn.

Begrip van gedeelde uitdagingen

Wat deze groepen bijzonder maakt, is dat de leden vaak soortgelijke obstakels en gevoelens delen als gevolg van het leven met een visuele beperking. Binnen deze groepen is er een diepgaand begrip voor de specifieke uitdagingen en hindernissen die zich voordoen. Weten dat anderen soortgelijke ervaringen hebben, is vaak geruststellend en versterkend.

Eenzaamheid verzachten

Slechtziend of blind zijn kan soms leiden tot gevoelens van isolatie en eenzaamheid. In deze groepen kunnen deelnemers deze eenzaamheid doorbreken en een gevoel van verbondenheid ervaren. Realiseren dat ze niet alleen zijn in hun reis, draagt bij aan het gevoel van verbinding.

Successen delen

Naast het delen van zorgen en uitdagingen, is er ook ruimte voor het delen van successen. Het vieren van de mijlpalen en prestaties, hoe klein ze ook mogen lijken, is een krachtig middel om positieve emoties te versterken en het gevoel van eigenwaarde te vergroten.

Empathie en ondersteuning

Deelnemers binnen deze groepen bieden vaak actieve empathie en ondersteuning. Dit kan variëren van eenvoudigweg luisteren zonder onderbreking tot het bieden van troostende woorden, praktisch advies en aanmoediging. De groep fungeert als een sociaal vangnet waarin leden elkaar ondersteunen door moeilijke tijden.

Stress verminderen

Emoties uiten en zorgen bespreken kan stress verminderen. Dit heeft niet alleen een positieve invloed op jouw mentale welzijn, maar kan ook fysieke gezondheidsvoordelen hebben. Stress verminderen draagt bij aan een betere algehele gezondheid en welzijn.

Vertrouwen opbouwen

Binnen deze groepen groeit het vertrouwen geleidelijk. Deelnemers voelen zich steeds comfortabeler bij het delen van hun diepste gedachten en gevoelens, wat de banden tussen leden versterkt. Vertrouwen speelt een cruciale rol bij het creëren van een ondersteunende omgeving.

Perspectief bieden

Omdat deelnemers binnen de groep vaak verschillende achtergronden en ervaringen hebben, kunnen ze diverse perspectieven bieden op dezelfde uitdagingen. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten, creatieve oplossingen en een breder begrip van hun visuele beperkingen.

Emotionele steun is een integraal onderdeel van deze groepen, omdat het niet alleen helpt bij het omgaan met de emotionele impact van een visuele handicap, maar ook bij het versterken van veerkracht en het bevorderen van een positieve kijk op de toekomst. Het biedt een cruciale ruimte voor reflectie, expressie en verbinding, wat kan bijdragen aan een gezonder en meer bevredigend leven voor deelnemers.

Praktische tips en advies

Een van de meest waardevolle aspecten van deelname aan steungroepen, lotgenotengroepen, praatgroepen en oogcafés voor mensen met oogproblemen en een visuele beperking is de overvloed aan praktische tips en advies die deelnemers met elkaar delen. Deze informatie vormt een onschatbare bron van ondersteuning en empowerment in het dagelijks leven van visueel beperkte personen..

De kracht van ervaring

Deelnemers binnen deze groepen hebben vaak een schat aan ervaring in het omgaan met specifieke uitdagingen die gepaard gaan met een visuele beperking. Deze ervaring kan variëren van het gebruik van hulpmiddelen en technologieën tot het ontwikkelen van effectieve tips voor dagelijkse activiteiten. Deze ervaringen delen is van onschatbare waarde, omdat anderen hierdoor kunnen leren van successen en uitdagingen.

Nuttige hulpmiddelen en technieken

Deelnemers delen vaak informatie over de nieuwste hulpmiddelen en technologieën om het dagelijks leven te vergemakkelijken, zoals brailleleesregels, schermuitleesprogramma’s, mobiliteitshulpmiddelen, aangepaste apps voor smartphones en meer. Door te leren over deze hulpmiddelen kunnen deelnemers hun onafhankelijkheid vergroten en hun dagelijkse taken efficiënter uitvoeren.

Tips voor dagelijkse activiteiten

Of het nu gaat om koken, schoonmaken, boodschappen doen of persoonlijke verzorging, deelnemers delen vaak tips en trucs om deze dagelijkse activiteiten aan te passen aan hun behoeften. Deze praktische adviezen omvatten technieken om te koken zonder zicht, tips voor het markeren van apparaten en het organiseren van ruimtes voor gemakkelijke toegang, en suggesties voor het optimaliseren van de dagelijkse routine.

Reizen en mobiliteit

Reizen en mobiliteit kunnen uitdagingen vormen voor mensen met visuele beperkingen, maar deelnemers delen vaak strategieën om deze uitdagingen te overwinnen. Dit omvat informatie over navigeren in openbaar vervoer, wandelen met een blindengeleidehond, gebruikmaken van gehoor- en tastzin voor oriëntatie en nog veel meer.

Trein in beweging aan station waar mensen staan te wachten.

Trein in beweging aan station waar mensen staan te wachten.

Toegankelijkheid van de samenleving

Binnen deze groepen wordt ook besproken hoe de samenleving meer toegankelijk kan worden gemaakt voor mensen met visuele beperkingen. Deelnemers kunnen ideeën delen over hoe organisaties, bedrijven en openbare ruimtes beter kunnen voldoen aan de behoeften van mensen met visuele beperkingen, zoals het verbeteren van website-toegankelijkheid of het implementeren van braille-informatie.

Onafhankelijkheid stimuleren

Door praktische tips en advies te delen, worden deelnemers aangemoedigd om hun onafhankelijkheid te vergroten en te streven naar een leven waarin ze zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Deze ondersteuning kan de zelfverzekerdheid vergroten en mensen helpen zich beter voor te bereiden op uitdagingen.

Vertrouwen bouwen

Praktische kennis verkrijgen en leren van anderen binnen de groep kan het vertrouwen vergroten. Deelnemers leren tools en vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig en vol vertrouwen de wereld rond zich aan te pakken.

Empowerment

Door te luisteren naar de verhalen van anderen over hoe ze hun visuele beperking hebben overwonnen en hun leven hebben voortgezet, kun je inspiratie vinden en het vertrouwen krijgen om stappen te zetten in jouw eigen leven.

Sociale gemeenschap

Deelnemen aan deze groepen kan leiden tot waardevolle vriendschappen en een gevoel van verbondenheid, waarbij leden elkaar ondersteunen en aanmoedigen.

Educatie en bewustwording

Soms worden experts uitgenodigd om te spreken over onderwerpen zoals onder andere financiële en fiscale voordelen, oogzorg, technologische hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden, en juridische rechten, waardoor je kunt groeien in jouw kennis en begrip van een visuele beperking.

Patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden

Patiëntenverenigingen zijn organisaties die zijn opgericht om de belangen van mensen met specifieke aandoeningen of handicaps te behartigen. Voor blinden en slechtzienden zijn er tal van patiëntenverenigingen die zich inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van leven en het bevorderen van gelijke kansen. Deze organisaties bieden verschillende diensten en voordelen, waaronder:

 • Belangenbehartiging: Patiëntenverenigingen lobbyen bij beleidsmakers en de overheid om de belangen van mensen met een visuele beperking te vertegenwoordigen en verbeteringen te bevorderen in gebieden zoals toegankelijkheid, werkgelegenheid en onderwijs.
 • Opleiding en training: Ze bieden opleidingsprogramma’s en trainingen om essentiële vaardigheden aan te leren, zoals mobiliteitstraining en het gebruik van hulpmiddelen.
 • Informatie en hulpmiddelen: Deze organisaties verstrekken nuttige informatie over aandoeningen, technologische hulpmiddelen en beschikbare diensten.
 • Activiteiten voor en met patiënten: Patiëntenverenigingen organiseren evenementen, activiteiten, praatcafés, workshops, conferenties en andere bijeenkomsten om mensen met vergelijkbare uitdagingen samen te brengen, sociale isolatie te verminderen en een platform te bieden voor informatieve en sociale interacties.
 • Wetenschappelijk onderzoek: Patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden spelen ook een actieve rol bij het stimuleren en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van oogproblemen en een visuele beperking. Dit gebeurt op verschillende manieren, zoals via onderzoeksfondsen en beurzen, samenwerking met onderzoeksinstituten, patiëntgericht onderzoek enzovoort.

Ondersteund netwerk ook vaak welkom

Partners, vrienden, familieleden en andere naasten zijn vaak van harte welkom in steungroepen, lotgenotengroepen, praatgroepen, oogcafés en patiëntenorganisaties voor mensen met een visuele beperking en oogproblemen. Deze groepen hebben vaak een inclusieve benadering en begrijpen dat de ondersteuning van dierbaren van mensen met een visuele beperking essentieel is voor het welzijn van de hele gemeenschap. Hier is hoe zij betrokken kunnen zijn:

 • Partners en echtgenoten: De partners of echtgenoten van mensen met visuele beperkingen kunnen in deze groepen deelnemen om begrip te krijgen voor de uitdagingen waarmee hun geliefden worden geconfronteerd. Ze kunnen waardevolle inzichten opdoen in hoe ze de best mogelijke ondersteuning kunnen bieden.
 • Familieleden: Ouders, kinderen, broers, zussen en andere familieleden zijn vaak welkom. Ze kunnen een beter begrip ontwikkelen van de behoeften en emoties van hun familielid met een visuele beperking en leren hoe ze kunnen helpen bij dagelijkse activiteiten.
 • Vrienden en zorgverleners: Vrienden en zorgverleners die een ondersteunende rol spelen in het leven van iemand met een visuele beperking kunnen ook baat hebben bij deelname aan deze groepen. Ze kunnen leren hoe ze hun vriend of cliënt kunnen ondersteunen en aanmoedigen om een volwaardig leven te leiden.
 • Kinderen van ouders met een visuele beperking: In sommige groepen zijn er speciale bijeenkomsten gericht op kinderen van ouders met visuele beperkingen. Dit biedt een kans voor kinderen om te begrijpen wat het betekent om een ouder met een visuele beperking te hebben en om hun eigen vragen en zorgen te uiten.
 • Open dialoog en begrip: Het verwelkomen van dierbaren in deze groepen bevordert open dialoog en begrip binnen gezinnen en sociale kringen. Het kan spanningen verminderen, misverstanden voorkomen en de communicatie verbeteren.

Partners, vrienden en familieleden betrekken bij steungroepen en patiëntenverenigingen is een waardevolle manier om een ondersteunend netwerk te creëren rondom mensen met een visuele handicap. Dit vergroot niet alleen het begrip en de betrokkenheid, maar kan ook bijdragen aan een gevoel van gemeenschap en samenhorigheid. Dit onderstreept het belang van samenwerking om de uitdagingen van een visuele handicap aan te gaan en de kwaliteit van leven voor iedereen te verbeteren.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Hoe vind je deze groepen en organisaties?

Je kunt steungroepen, lotgenotengroepen, praatgroepen en oogcafés vinden door contact op te nemen met lokale blindenverenigingen (BE en NL) en door online te zoeken naar relevante groepen en fora. Sociale media platforms zijn ook waardevolle bronnen voor het ontdekken van deze groepen en organisaties.

Jouw ervaringen, kennis en positieve energie delen binnen deze groepen kan de weg effenen voor een beter begrip van een visuele handicap en het bevorderen van een leven vol mogelijkheden. Het biedt jou de kans om te leren, te groeien en elkaar te ondersteunen tijdens jouw reis naar het omgaan met een visuele beperking. Je bent niet alleen in deze uitdaging, en er zijn anderen klaar om jou te ondersteunen en jou te helpen jouw volle potentieel te bereiken.

Icoontjes van social media

Icoontjes van social media

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 2. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 3. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 4. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 5. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 6. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 7. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 8. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 9. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 10. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 11. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 12. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 13. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 14. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 15. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 16. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 17. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 18. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 19. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 20. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 21. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 22. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 23. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 24. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 25. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 26. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 27. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 28. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 29. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 30. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 31. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 32. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 33. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 34. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 35. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 36. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 37. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 38. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 39. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 40. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 41. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 42. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 43. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 44. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 45. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 46. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 47. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 48. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 49. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 50. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 51. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 52. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 53. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 54. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 55. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 56. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 57. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 58. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 59. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 60. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 61. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 62. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 63. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 64. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 65. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 66. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 67. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 68. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 69. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 70. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 71. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 72. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 73. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 74. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 75. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 76. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 77. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 78. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 79. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 80. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 81. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 82. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 83. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 84. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 85. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 86. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 87. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 88. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 89. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 90. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 91. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 92. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 93. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 94. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 95. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 96. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 97. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 98. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 99. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 100. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 101. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 102. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 103. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 104. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 105. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 106. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 107. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 108. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 109. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 110. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 111. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 112. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 113. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 114. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 115. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 116. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 117. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 118. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 119. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 120. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 121. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 122. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 123. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 124. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 125. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 126. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 127. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 128. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 129. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 130. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 131. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 132. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 133. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 134. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 135. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 136. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 137. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 138. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 139. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 140. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 141. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 142. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 143. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 144. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 145. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 146. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 147. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 148. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 149. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 150. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 151. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 152. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 153. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 154. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 155. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 156. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 157. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 9 mei 2024 – 06:45