Wazig zien: Oorzaken, symptomen en behandelingen

Ervaar je tijdens het  tv kijken of koken plotselinge wazigheid in je zicht? Deze verontrustende gebeurtenis, waarbij scherpte verloren gaat, kent diverse mogelijke oorzaken die in ernst variëren. Wazig zien kan een tijdelijke of aanhoudende toestand zijn, waarbij het gezichtsvermogen soms stabiel blijft, maar andere keren verslechtert. Deze aandoening kan beide ogen aantasten of slechts één oog treffen. Hoewel een plotseling wazig gezichtsvermogen meestal niet gepaard gaat met pijn, kan het soms wel troebel zicht in combinatie met andere symptomen, zoals migraine, veroorzaken. De oorzaak wordt vastgesteld door een oogarts, waarna de meest geschikte behandeling wordt gekozen, variërend van zelfzorgmaatregelen tot medicijnen, oogcorrecties of chirurgie.

Inhoudsopgave

Soorten wazig zien

Wazig zicht, hoewel een veelvoorkomend visueel symptoom, kan variëren in aard, ernst en onderliggende oorzaken. Deze verscheidenheid in de aard van wazig zicht kan mensen verwarren en zorgen baren, omdat het verschillende gezondheidsproblemen kan aanduiden. Hieronder gaan we dieper in op de verschillende soorten wazig zien, hun oorzaken en bijbehorende symptomen.

Refractieve wazigheid

 • Oorzaak: Refractieve wazigheid is te wijten aan problemen met de breking van licht in het oog, waardoor beelden niet scherp op het netvlies worden gevormd. Dit kan te maken hebben met het hoornvlies en de ooglens.
 • Symptomen: Afhankelijk van het type brekingsfout kunnen symptomen variëren. Bij astigmatisme ervaren mensen vervormd zicht op alle afstanden. Bijziendheid (myopie) leidt tot wazigheid bij het kijken naar objecten op afstand, terwijl verziendheid (hypermetropie) problemen geeft met dichtbij zien. Presbyopie, een leeftijdsgerelateerde aandoening, leidt tot moeite met scherpstellen op dichtbij gelegen objecten.

Pathologische wazigheid

 • Oorzaak: Pathologische wazigheid ontstaat als gevolg van onderliggende oogziekten, zoals glaucoom, diabetische retinopathie, maculadegeneratie en anderen.
 • Symptomen: De symptomen zijn vaak afhankelijk van de specifieke oogaandoening. Glaucoom kan bijvoorbeeld wazig zicht veroorzaken met daarbij verlies van het gezichtsveld, terwijl diabetische retinopathie gepaard kan gaan met vervormd zicht en verlies van het gezichtsvermogen in sommige delen van het netvlies.

Functionele wazigheid

 • Oorzaak: Functionele wazigheid is niet gerelateerd aan fysieke oogaandoeningen, maar wordt eerder veroorzaakt door psychologische of functionele factoren.
 • Symptomen: Dit type wazigheid kan voorkomen zonder aanwijsbare oorzaak en wordt vaak geassocieerd met stress, angst of andere psychologische stressfactoren. De symptomen kunnen variëren van tijdelijke wazigheid tot perioden van wazig zicht zonder aanwijsbare fysieke oorzaak.

Postoperatieve wazigheid

 • Oorzaak: Na oogchirurgie, zoals cataractverwijdering of LASIK, kan het enige tijd duren voordat het gezichtsvermogen zich volledig herstelt.
 • Symptomen: Tijdelijke wazigheid en fluctuaties in het gezichtsvermogen zijn normaal na oogchirurgie en verbeteren meestal na verloop van tijd. Patiënten kunnen zich tijdens het herstelproces wazig zien ervaren.

Traumatische wazigheid

 • Oorzaak: Een oogletsel als gevolg van een klap, een voorwerp dat in het oog terechtkomt of ander letsel kan wazig zicht veroorzaken door schade aan het hoornvlies, de lens, het netvlies of andere oogstructuren.
 • Symptomen: De symptomen variëren sterk afhankelijk van de aard en ernst van het letsel, maar wazigheid is een veelvoorkomend kenmerk. Andere symptomen kunnen pijn, roodheid, zwelling en veranderingen in het gezichtsvermogen omvatten.

Medicatiegerelateerde wazigheid

 • Oorzaak: Bepaalde medicijnen, zoals oogdruppels of systemische medicijnen, kunnen wazig zicht veroorzaken als bijwerking.
 • Symptomen: Wazigheid als gevolg van medicijnen is meestal tijdelijk en verdwijnt meestal na stopzetting van het medicijn. Het is belangrijk om eventuele medicijngerelateerde bijwerkingen met een zorgverlener te bespreken.

Overige oorzaken

Naast de bovengenoemde, zijn er andere mogelijke oorzaken van wazig zicht, waaronder infecties, blootstelling aan giftige stoffen, vasculaire problemen (zoals bloedstolsels), oogtumoren, vergiftiging en nog veel meer. Wazig zicht kan een symptoom zijn van diverse gezondheidsproblemen, zowel ooggerelateerd als algemeen. Een grondig oogonderzoek door een oogarts is essentieel om de juiste diagnose te stellen en de passende behandeling te bepalen. Bij aanhoudende of onverklaarde wazigheid is het altijd raadzaam om onmiddellijk medische hulp te zoeken om mogelijke ernstige aandoeningen uit te sluiten en het gezichtsvermogen te behouden

Oogaandoeningen die mogelijk wazig zien veroorzaken

Hier volgt een lijst van oogziekten die mogelijk kunnen leiden tot een troebel gezichtsvermogen. Er zijn echter nog meer oogproblemen die mogeiljk leiden tot dit probleem. Bij twijfel of klachten is het altijd verstandig contact op te nemen met een oogarts.

Astigmatisme

Astigmatisme ontstaat wanneer het hoornvlies of de lens van het oog onregelmatig gevormd is, waardoor lichtstralen niet correct samenkomen op het netvlies. Dit kan leiden tot wazig zicht op alle afstanden. Astigmatisme kan vaak worden gecorrigeerd met een bril of contactlenzen.

Bijziendheid (myopie)

Bij bijziendheid zijn objecten op afstand wazig zichtbaar omdat het beeld zich vóór het netvlies vormt in plaats van erop. Het kan gepaard gaan met symptomen zoals oogdruk, loensen en hoofdpijn. Corrigerende lenzen, zoals een bril of contactlenzen, kunnen helpen bij het corrigeren van bijziendheid. Ook is ooglaseren een optie voor sommige patiënten.

Cataract (staar)

Cataract is een vertroebeling van de ooglens. Het kan wazig zicht veroorzaken doordat het licht niet goed door de troebele lens kan komen. Cataract is meestal leeftijdsgerelateerd, maar kan ook worden veroorzaakt door verwondingen of andere medische aandoeningen.

Chronische droge ogen

Onvoldoende oogvocht kan leiden tot troebel zicht. Droge ogen kunnen ongemak veroorzaken en de traanfilm, die essentieel is voor helder zicht, verstoren. Behandelingen voor droge ogen kunnen bestaan uit kunsttranen of andere medicijnen om de oogvochtigheid te herstellen.

Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)

Een ontsteking van het oogbindvlies kan wazig zicht veroorzaken, vooral ‘s ochtends met korstig slijm in de wimpers. Conjunctivitis kan het gevolg zijn van infecties, allergieën of andere oorzaken en kan gewoonlijk met medicatie worden behandeld.

Digitale oogstress

De groei van digitale apparaten heeft geleid tot wat bekend staat als “computer vision syndrome” of “digitale oogstress.” Langdurig gebruik van computers, smartphones en tablets kan leiden tot oogvermoeidheid, droge ogen en wazig zicht, vooral bij mensen die veel tijd besteden aan het staren naar schermen.

Drijvers (floaters)

Floaters zijn kleine, zwevende deeltjes in het glasvocht van het oog. Ze kunnen plotselinge wazigheid veroorzaken doordat ze het licht blokkeren terwijl het door het oog gaat. Floaters zijn meestal onschadelijk, maar in sommige gevallen kunnen ze duiden op een onderliggend probleem, zoals een netvliesloslating.

Glaucoom

Glaucoom is een oogaandoening waarbij de oogdruk toeneemt en de oogzenuw beschadigd raakt. Dit kan leiden tot troebel zicht, vaak beginnend aan de zijkanten van het gezichtsveld (periferie). Onbehandeld kan glaucoom permanente visuele schade veroorzaken.

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Hoornvliesaandoeningen

Verschillende hoornvliesaandoeningen, zoals keratoconus, hoornvlieslittekens of hoornvliesoedeem, kunnen wazig zicht veroorzaken.

Hoornvliesletsel

Een letsel aan het hoornvlies, zoals een klap of een voorwerp in het oog, kan plotseling wazig zien veroorzaken. Dit vereist onmiddellijke medische aandacht om het letsel te beoordelen en te behandelen.

Maculadegeneratie

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) is een aandoening waarbij de macula, het centrale deel van het netvlies, beschadigd raakt. Dit kan leiden tot wazig zicht in het centrale gezichtsveld, waardoor het moeilijk wordt om details te zien.

Beeld van wat een persoon met maculadegeneratie zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met maculadegeneratie zou kunnen zien

Netvliesloslating (ablatio retinae)

Een netvliesloslating is een ernstige medische noodsituatie waarbij het netvlies van de achterkant van het oog loskomt. Dit gaat vaak gepaard met symptomen zoals wazig zicht, floaters en lichtflitsen. Onmiddellijke medische hulp is vereist om het netvlies weer aan te hechten.

Ooginfecties

Verschillende ooginfecties, zoals conjunctivitis (oogbindvliesontsteking), keratitis (hoornvliesontsteking) of uveïtis, kunnen wazig zicht veroorzaken als gevolg van een ontsteking en oogirritatie.

Oogmigraine

Oogmigraine, ook wel oculaire migraine genoemd, treedt op wanneer er tijdelijke veranderingen in het gezichtsvermogen optreden, zoals wazig zien, vaak in combinatie met migraineachtige symptomen. Oogmigraine leidt zelden tot blijvende schade aan het oog en wordt vaak veroorzaakt door vasculaire veranderingen.

Oogtumor of oogletsel

Tumoren in de ogen of een direct oogletsel kunnen het gezichtsvermogen beïnvloeden en wazig zicht veroorzaken.

Oogzenuwontsteking

Neuritis optica is een ontsteking van de oogzenuw, wat wazig zicht en zelfs verlies van het gezichtsvermogen kan veroorzaken. Dit kan optreden als gevolg van multiple sclerose (MS) of andere oorzaken.

Ouderdomsverziendheid (presbyopie)

Naarmate mensen ouder worden, kan de ooglens stijver worden, wat kan leiden tot moeite met scherpstellen op dichtbij gelegen objecten. Dit kan resulteren in plotselinge wazigheid bij het lezen of andere nabije activiteiten. Ouderdomsverziendheid kan vaak worden gecorrigeerd met leesbrillen of multifocale brillen.

Papiloedeem

Papiloedeem is een zwelling van de oogzenuwkop, meestal als gevolg van een verhoogde intracraniale druk. Dit kan leiden tot wazig zicht en is vaak een teken van een onderliggend medisch probleem dat onmiddellijke aandacht vereist.

Refractiechirurgiecomplicaties

Refractiechirurgie, zoals LASIK, wordt steeds geavanceerder, maar soms kunnen nieuwe technologieën en procedures complicaties met zich meebrengen die wazig zicht veroorzaken.

Retinitis Pigmentosa

Dit is een erfelijke aandoening waarbij de fotoreceptoren in het netvlies afsterven. De oogaandoening resulteert in nachtblindheid, gezichtsveldvernauwing (tunnelzicht) en wazig zicht in de loop van de tijd.

Beeld van wat een persoon met retinitis pigmentosa zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met retinitis pigmentosa zou kunnen zien

Staar na chirurgie (posterieure capsulaire opaciteit)

Na een cataractoperatie kan zich een secundaire vertroebeling van de achterste lenskapsel voordoen, wat wazig zicht kan veroorzaken. Dit kan meestal worden behandeld met een eenvoudige lasertechniek.

Uveïtis

Uveïtis is een ontsteking van de uvea, de middelste laag van het oog. Het kan wazig zicht en oogpijn veroorzaken als gevolg van ontsteking en veranderingen in de oogstructuur.

Omgevingsfactoren geassocieerd met troebel zicht

Hier volgt een lijst met omgevingsfactoren die mogelijk kunnen leiden tot troebel gezichtsvermogen:

Bijwerkingen van medicijnen en drugs

Sommige medicijnen en drugs kunnen als bijwerking wazig zicht veroorzaken. Dit kan tijdelijk zijn en verdwijnen nadat het medicijn is gestopt of het effect van de drug is uitgewerkt. Voorbeelden zijn sommige antihistaminica, slaapmiddelen en alcohol.

Blootstelling aan schadelijk blauw licht

Blootstelling aan blauw licht, met name afkomstig van digitale schermen zoals computers, smartphones en tablets, kan leiden tot digitale oogstress en vermoeide ogen. Dit kan zich uiten in tijdelijk wazig zicht en ongemak. Het wordt aanbevolen om regelmatig pauzes te nemen tijdens het gebruik van digitale apparaten en om blauwlichtfilters te overwegen om de ogen te beschermen.

Roken

Roken is geassocieerd met een verhoogd risico op oogaandoeningen, waaronder cataract en leeftijdsgebonden maculadegeneratie, die wazig zicht kunnen veroorzaken. Blootstelling aan de chemische stoffen in sigarettenrook kan schadelijk zijn voor de bloedvaten in het oog.

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Stress

Langdurige stress kan een negatieve invloed hebben op het gezichtsvermogen en wazig zicht veroorzaken. Stress kan leiden tot spanning in de oogspieren en veranderingen in de bloedtoevoer naar de ogen.

Zwangerschap

Sommige vrouwen ervaren tijdens de zwangerschap veranderingen in hun gezichtsvermogen, zoals wazig zicht. Dit kan te wijten zijn aan hormonale schommelingen, veranderingen in de lichaamsvloeistoffen en toegenomen druk op de oogzenuw.

Een troebel gezichtsvermogen als gevolg van deze omgevingsfactoren is doorgaans tijdelijk. Als wazig zicht aanhoudt of ernstig is, is het raadzaam om medische hulp te zoeken om de onderliggende oorzaak vast te stellen en de juiste behandeling te krijgen. Bovendien zijn preventieve maatregelen, zoals bijvoorbeeld het verminderen van blootstelling aan schadelijk blauw licht en het beheersen van stress, van belang om de gezondheid van de ogen te behouden.

Andere aandoeningen die soms leiden tot wazig gezichtsvermogen

Er zijn verschillende medische aandoeningen en problemen die kunnen leiden tot wazig zicht. Hier is een lijst met uitgebreide beschrijvingen van enkele van deze aandoeningen:

Diabetes (diabetische retinopathie)

Diabetes kan schade aan de bloedvaten in het netvlies veroorzaken, wat leidt tot diabetische retinopathie. Dit kan leiden tot wazig zicht en, indien onbehandeld, tot ernstige visuele problemen.

Beeld van wat een persoon met diabetische retinopathie zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met diabetische retinopathie zou kunnen zien

Hoofdletsel

Een hoofdletsel, zoals een hersenschudding, kan wazig zicht veroorzaken als gevolg van schade aan de visuele zenuwen of het visuele systeem in de hersenen.

Hypertensie (hoge bloeddruk)

Langdurige ongecontroleerde hypertensie kan leiden tot beschadiging van de bloedvaten in het oog en diabetische retinopathie, wat wazig zicht tot gevolg kan hebben.

Migraine

Sommige mensen ervaren migraineaanvallen met visuele symptomen, zoals wazig zicht of schitteringen voor de ogen, bekend als een “migraine met aura.”

Multiple sclerose (MS)

MS kan het zenuwstelsel aantasten, wat wazig zicht kan veroorzaken als gevolg van een ontsteking of schade aan de oogzenuw.

Schildklieraandoeningen (zoals hyperthyreoïdie of hypothyreoïdie)

Schildklieraandoeningen kunnen oogproblemen veroorzaken, zoals uitpuilende ogen (struma) en dubbelzien, wat een troebel zicht tot gevolg kan hebben.

Sjögren-syndroom

Deze auto-immuunziekte kan leiden tot chronische droge ogen, wat wazig zicht en ongemak kan veroorzaken.

Systemische lupus erythematosus (SLE)

SLE is een auto-immuunziekte die verschillende oogproblemen kan veroorzaken, zoals droge ogen, ontstekingen of netvliesafwijkingen, die wazig zicht kunnen veroorzaken.

Traumatisch hersenletsel

Een ernstig traumatisch hersenletsel kan schade aan de visuele cortex of de oogzenuw veroorzaken, wat wazig zicht kan veroorzaken.

Ziekte van Parkinson

Patiënten met de ziekte van Parkinson kunnen problemen ervaren met de oogbewegingen en het focussen, wat wazig zicht kan veroorzaken.

Dit zijn enkele van de medische aandoeningen en problemen die wazig zicht kunnen veroorzaken. Een troebel zicht kan een symptoom zijn van diverse onderliggende oorzaken, en een grondige medische evaluatie is vaak nodig om de specifieke oorzaak vast te stellen en de juiste behandeling in te stellen.

Symptomen

Wazig zicht is een visuele aandoening waarbij objecten niet scherp en duidelijk kunnen worden waargenomen. Dit kan variëren in ernst, van lichte vervaging tot aanzienlijk verminderd zicht. Wazig zicht kan een teken zijn van verschillende oogproblemen, onderliggende medische aandoeningen of omgevingsfactoren. De symptomen die gepaard gaan met wazig zicht kunnen variëren afhankelijk van de oorzaak en de ernst van het probleem. Hier zijn enkele veelvoorkomende symptomen:

 1. Vervaging of troebelheid: Het meest voor de hand liggende symptoom van wazig zicht is de onduidelijkheid van beelden. Objecten lijken niet scherp of scherp gesteld te zijn, wat kan leiden tot moeilijkheden bij het zien van details.
 2. Moeite met scherpstellen: Wazig zicht kan het vermogen om scherp te stellen beïnvloeden, vooral bij het bekijken van objecten op verschillende afstanden. Mensen kunnen moeite hebben met het scherpstellen van objecten dichtbij (bijziendheid) of veraf (verziendheid).
 3. Drijvers: Sommige mensen ervaren “floaters” of zwevende deeltjes in hun gezichtsveld. Deze kleine donkere vlekken kunnen het zicht belemmeren en worden vaak geassocieerd met problemen zoals netvliesloslating.
 4. Lichtgevoeligheid: Lichtgevoeligheid, ook bekend als fotofobie, is een ander symptoom dat kan optreden in combinatie met wazig zicht. Mensen kunnen pijn of ongemak ervaren bij blootstelling aan fel licht.
 5. Oogpijn of Ongemak: Wazig zicht kan gepaard gaan met oogpijn of ongemak. Dit kan variëren van een licht branderig gevoel tot ernstige pijn, afhankelijk van de onderliggende oorzaak.
 6. Hoofdpijn: Sommige mensen ervaren hoofdpijn als gevolg van wazig zicht, vooral als het wordt veroorzaakt door problemen zoals bijziendheid of verziendheid.
 7. Dubbelzien (Diplopie): Bij sommige oogaandoeningen kan dubbelzien optreden, wat leidt tot het waarnemen van twee beelden in plaats van één, wat een aanzienlijke verstoring van het zicht veroorzaakt.
 8. Veranderingen in kleurwaarneming: In sommige gevallen kunnen mensen veranderingen in hun kleurwaarneming opmerken, waarbij kleuren minder levendig lijken of vervormd zijn.
 9. Nachtblindheid: Wazig zicht kan in het bijzonder ‘s nachts verergeren, wat nachtblindheid wordt genoemd. Dit maakt het moeilijk om bij weinig licht te zien en kan gevaarlijk zijn tijdens het rijden.
Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Hoofdpijn: Vrouw met hoofdpijn achter laptop

Lichamelijke gevolgen van troebel zicht

Troebel zicht kan een reeks lichamelijke gevolgen hebben, variërend van ongemak en problemen bij dagelijkse activiteiten tot ernstige complicaties, afhankelijk van de oorzaak en de ernst van het wazige zicht. Enkele van de belangrijkste lichamelijke gevolgen zijn onder meer:

 1. Verminderde mobiliteit: Troebel zicht kan de mobiliteit van een persoon beïnvloeden. Het kan moeilijk zijn om obstakels te vermijden, zoals stoepranden, trappen of andere hindernissen, wat kan leiden tot valpartijen en verwondingen.
 2. Verminderde onafhankelijkheid: Afhankelijk van de ernst van het wazige zicht kan een persoon moeite hebben met dagelijkse activiteiten, zoals koken, schoonmaken, boodschappen doen en persoonlijke verzorging. Dit kan leiden tot afhankelijkheid van anderen.
 3. Werkgerelateerde uitdagingen: Troebel zicht kan de mogelijkheid om te werken beïnvloeden, vooral als de persoon in een beroep werkt dat een uitstekend gezichtsvermogen vereist, zoals piloot, chauffeur of elektricien.
 4. Verhoogd risico op ongelukken: Personen met wazig zicht lopen een verhoogd risico op ongelukken in het dagelijks leven, zoals auto-ongevallen, struikelen en vallen, vooral in onbekende of slecht verlichte omgevingen.
 5. Moeite met lezen en schrijven: Het lezen van tekst en het schrijven van notities kunnen moeilijk zijn, zelfs met bril of hulpmiddelen, wat van invloed kan zijn op het vermogen om informatie te verwerken en te communiceren.
 6. Moeilijkheden met medicatiebeheer: Mensen met wazig zicht kunnen moeite hebben met het correct innemen van medicijnen, wat de gezondheid kan beïnvloeden.
 7. Slaapstoornissen: Wazig zicht kan leiden tot problemen met slapen, vooral als het wazige zicht gepaard gaat met oogpijn of irritatie. Dit kan leiden tot slaapgebrek en de bijbehorende gevolgen voor de gezondheid.
 8. Lichamelijke spanning: Het moeizaam proberen scherp te stellen om objecten te zien, kan leiden tot fysieke spanning in de nek, schouders en ogen, wat ongemak en pijn kan veroorzaken.
 9. Hoofdpijn: Oogspanning als gevolg van wazig zicht kan leiden tot frequente hoofdpijn, wat de algehele levenskwaliteit kan aantasten.

Psychische gevolgen van wazig zien

Wazig zicht kan niet alleen fysieke uitdagingen met zich meebrengen, maar het kan ook psychische gevolgen hebben. Deze effecten variëren van persoon tot persoon en zijn afhankelijk van factoren zoals de ernst van het zichtverlies, de oorzaak van het wazige zicht en hoe goed het zicht kan worden gecorrigeerd. Hier zijn enkele veelvoorkomende psychische gevolgen:

 1. Depressie: Het aanhoudende gevoel van verlies van onafhankelijkheid en kwaliteit van leven als gevolg van wazig zicht kan leiden tot depressie. Dit kan variëren van milde neerslachtigheid tot ernstige klinische depressie.
 2. Angst: Angst over hoe wazig zicht het dagelijks leven aantast, inclusief werk, relaties en activiteiten, kan leiden tot aanzienlijke angstgevoelens. Zorgen over de toekomst en de levenskwaliteit kunnen een rol spelen.
 3. Sociale terugtrekking: Wazig zicht kan iemand het gevoel geven zich terug te trekken uit sociale activiteiten en contacten. Dit komt voort uit onzekerheid, moeite met communicatie en het vermijden van situaties waarin zichtproblemen problemen kunnen veroorzaken.
 4. Verlies van zelfvertrouwen: De verminderde capaciteit om dagelijkse taken uit te voeren en het gevoel van afhankelijkheid van anderen kan het zelfvertrouwen schaden.
 5. Irritatie en frustratie: Pogingen om normale taken uit te voeren, zoals lezen, schrijven en zelfs gewoon rondlopen, kunnen resulteren in irritatie en frustratie.
 6. Verlies van interesse: Wanneer mensen met wazig zicht het gevoel hebben dat ze geen plezier meer kunnen beleven aan hun gebruikelijke activiteiten, kunnen ze hun interesse in deze activiteiten verliezen.
 7. Eenzaamheid: Gevoelens van isolatie en eenzaamheid kunnen ontstaan doordat de persoon met wazig zicht zich niet begrepen voelt door anderen. Dit kan leiden tot het zich afzonderen van familie en vrienden.
 8. Emotionele stress: Wazig zicht kan emotionele stress veroorzaken, vooral bij mensen die worstelen met de aanpassing aan hun nieuwe visuele realiteit.

Er is ondersteuning en hulp beschikbaar voor mensen die psychische gevolgen ondervinden als gevolg van wazig zicht. Een psycholoog, psychiater of therapeut kan helpen bij het omgaan met een depressie en angst. Daarnaast kan deelname aan ondersteuningsgroepen voor mensen met een visuele beperking nuttig zijn, omdat ze de gelegenheid bieden om ervaringen te delen en tips te leren om met deze psychische uitdagingen om te gaan.

Diagnose en (Oog)onderzoeken

Oogonderzoeken

Het diagnosticeren van de oorzaak van wazig zicht begint meestal met een grondige evaluatie van de symptomen en medische geschiedenis van de patiënt. Een juiste diagnose is van vitaal belang om de onderliggende oorzaak vast te stellen en een geschikte behandeling voor te schrijven. Hier zijn de stappen en methoden die artsen gebruiken om wazig zicht te diagnosticeren:

 1. Anamnese en symptomen: De arts zal beginnen met het stellen van vragen over de aard van het wazig zicht, de duur ervan en eventuele bijbehorende symptomen, zoals pijn, lichtgevoeligheid of dubbelzien. Een grondig medisch en oogheelkundig onderzoek kan helpen bij het beoordelen van de ernst van de aandoening.
 2. Oogonderzoek: Een uitgebreid oogonderzoek is essentieel voor de diagnose. Dit omvat het meten van de gezichtsscherpte met behulp van een oogkaart, onderzoek van de oogleden en oogbewegingen, en het bekijken van de inwendige oogstructuren met behulp van een oftalmoscoop.
 3. Refractieonderzoek: Dit onderzoek meet de refractie van het oog, wat helpt bij het bepalen van problemen zoals bijziendheid (myopie), verziendheid (hypermetropie) en astigmatisme. Hierdoor kan de arts bepalen of een bril of contactlenzen nodig zijn om het zicht te corrigeren.
 4. Tonometrie: Dit is een test om de oogdruk te meten, wat belangrijk is om glaucoom uit te sluiten. Hoge oogdruk kan de zenuwvezels in de oogzenuw beschadigen en leiden tot wazig zicht.
 5. Pupilreactietest: Door de reactie van de pupillen op licht te observeren, kan de arts problemen met de oogzenuw en de oogspieren beoordelen.
 6. Spleetlamponderzoek: Deze techniek maakt het mogelijk om de voorzijde van het oog, inclusief het hoornvlies, de iris en de ooglens, nauwkeurig te onderzoeken. Hiermee kunnen oogaandoeningen, verwondingen of ontstekingen worden gedetecteerd.
 7. Netvliesonderzoek: Het onderzoeken van het netvlies is van cruciaal belang om aandoeningen zoals diabetische retinopathie of maculadegeneratie te diagnosticeren. Dit gebeurt vaak met behulp van oogdruppels om de pupillen te verwijden en een beter zicht op het netvlies te krijgen.
Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Verdere onderzoeken bij troebel zien

Afhankelijk van de symptomen en de resultaten van de initiële oogonderzoeken kunnen verdere gespecialiseerde onderzoeken en tests worden uitgevoerd om de oorzaak van wazig zicht te achterhalen. Enkele van deze aanvullende onderzoeken kunnen omvatten:

 1. Optische Coherentie Tomografie (OCT): Deze beeldvormingstechniek biedt gedetailleerde beelden van de oogstructuren, met name het netvlies. Het is nuttig voor het identificeren van maculadegeneratie en andere netvliesaandoeningen.
 2. Gezichtsveldonderzoek: Bij patiënten met vermoedelijke glaucoom kan een gezichtsveldonderzoek helpen bij het identificeren van gezichtsvelddefecten die duiden op schade aan de oogzenuw.
 3. Bloedonderzoek: Soms kan een bloedonderzoek worden uitgevoerd om onderliggende medische aandoeningen, zoals diabetes of auto-immuunziekten, op te sporen.
 4. Neurologische evaluatie: In gevallen waarbij wazig zicht wordt veroorzaakt door neurologische problemen, zoals een beroerte of multiple sclerose, kan een neurologisch onderzoek nodig zijn.
 5. MRI- of CT-scan: Beeldvorming van de hersenen kan nuttig zijn bij het identificeren van problemen in de hersenen die wazig zicht veroorzaken, zoals tumoren, bloedingen of zwellingen.

Het soort onderzoek dat wordt uitgevoerd, is sterk afhankelijk van de symptomen, de medische geschiedenis en de resultaten van eerdere onderzoeken. Een vroege en nauwkeurige diagnose is essentieel om de juiste behandeling te bieden en om verdere schade aan het gezichtsvermogen te voorkomen. In veel gevallen kan wazig zicht succesvol worden gecorrigeerd of beheerd met de juiste medische zorg. Het is belangrijk om op tijd medische hulp te zoeken bij aanhoudende symptomen van wazig zicht

Behandelingen van wazig gezichtsvermogen

De behandeling van wazig gezichtsvermogen is sterk afhankelijk van de onderliggende oorzaak van het probleem. Een grondige diagnose is essentieel om de meest geschikte behandelingsopties te bepalen. Hier zijn verschillende benaderingen en behandelingen die worden gebruikt om wazig gezichtsvermogen aan te pakken:

 1. Bril of contactlenzen: Bij veel gevallen van wazig zicht, zoals bijziendheid, verziendheid of astigmatisme, kunnen correctieve brillen of contactlenzen de visuele scherpte herstellen. Een optometrist of oogarts kan de juiste bril- of lensvoorschriften verstrekken.
 2. Oogdruppels: Voor gevallen van chronische droge ogen kunnen kunsttranen en medicinale oogdruppels worden voorgeschreven om de traanfilm te herstellen en de symptomen te verlichten.
 3. Refractieve chirurgie: Refractieve chirurgie, zoals LASIK, kan worden overwogen om bijziendheid, verziendheid en astigmatisme te corrigeren. Deze ingrepen veranderen de vorm van het hoornvlies om de focus van het licht op het netvlies te verbeteren.
 4. Medische behandeling: In gevallen waarbij wazig zicht wordt veroorzaakt door medische aandoeningen, zoals cataract of glaucoom, kunnen medicijnen of oogdruppels worden voorgeschreven om de symptomen te verlichten. In ernstigere gevallen kan chirurgie nodig zijn.
 5. Behandeling van ooginfecties: Infecties zoals conjunctivitis worden behandeld met antibiotica of antivirale medicijnen, afhankelijk van de oorzaak van de infectie.
 6. Behandeling van oogmigraine: Oogmigraine, meestal onschadelijk, kan worden beheerst door het identificeren en vermijden van triggers, zoals stress of bepaalde voedingsmiddelen. Soms kunnen medicijnen worden voorgeschreven om de frequentie en ernst van aanvallen te verminderen.
 7. Behandeling van netvliesloslating: Netvliesloslating is een medische noodsituatie en vereist onmiddellijke chirurgische behandeling om het netvlies weer aan te hechten en verdere schade te voorkomen.
 8. Behandeling van hoornvliesaandoeningen: Specifieke behandelingen voor hoornvliesaandoeningen, zoals keratoconus of hoornvliesoedeem, variëren afhankelijk van de aandoening. Dit kan bestaan uit speciale contactlenzen, hoornvliestransplantatie of medicamenteuze behandeling.
 9. Behandeling van ouderdomsverziendheid: Ouderdomsverziendheid kan vaak worden gecorrigeerd met leesbrillen of multifocale brillen.
 10. Management van digitale oogstress: Voor mensen die last hebben van digitale oogstress, is het belangrijk om regelmatig pauzes te nemen bij het werken met beeldschermen, de helderheid en het contrast van schermen aan te passen, en oogdruppels te gebruiken om droge ogen te voorkomen.
 11. Behandeling van verwondingen of oogletsels: Bij traumatische letsels aan het oog is onmiddellijke medische zorg vereist. De behandeling kan variëren van het verwijderen van vreemde voorwerpen tot een chirurgische behandeling.
 12. Behandeling van uveïtis: Uveïtis wordt behandeld met ontstekingsremmende medicijnen en soms met corticosteroïden om de ontsteking te verminderen.

Prognose van wazig gezichtsvermogen

De prognose van wazig gezichtsvermogen varieert sterk afhankelijk van de onderliggende oorzaak, de tijdigheid van diagnose en behandeling, evenals de algemene gezondheid van de patiënt. Hier volgen enkele belangrijke overwegingen voor de prognose:

Onderliggende oorzaak

De meest kritische factor die de prognose beïnvloedt, is de aard van de onderliggende oorzaak van wazig zicht. Sommige oorzaken, zoals refractieafwijkingen (bijziendheid, verziendheid, astigmatisme), kunnen vaak met succes worden gecorrigeerd met brillen, contactlenzen of ooglaserchirurgie. Andere oorzaken, zoals ernstige oogziekten (bijv. glaucoom of maculadegeneratie) of neurologische aandoeningen, kunnen permanente en progressieve gevolgen hebben.

Tijdige diagnose en behandeling

Een vroege diagnose en passende behandeling zijn cruciaal voor een gunstige prognose. Veel oogproblemen en medische aandoeningen die wazig zicht veroorzaken, reageren goed op behandeling als ze in een vroeg stadium worden ontdekt. Verwaarlozing van symptomen kan de prognose verslechteren.

Behandelingsmogelijkheden

De beschikbaarheid van effectieve behandelingen en behandelingsmogelijkheden speelt een grote rol. Zoals eerder genoemd, kunnen sommige problemen worden verholpen met eenvoudige corrigerende maatregelen, terwijl andere complexere medische of chirurgische ingrepen vereisen. Het succes van deze behandelingen varieert.

Leeftijd

De leeftijd van de patiënt kan een belangrijke factor zijn. Ouderdomsverziendheid is een veelvoorkomend probleem bij ouderen en kan meestal effectief worden gecorrigeerd met leesbrillen. Aan de andere kant kunnen ernstige oogaandoeningen, zoals leeftijdsgebonden maculadegeneratie, vaker voorkomen bij oudere patiënten en moeilijker te behandelen zijn.

Algemene gezondheidstoestand

De algehele gezondheid van de patiënt kan van invloed zijn op de prognose. Mensen met onderliggende gezondheidsproblemen, zoals diabetes, lopen mogelijk een groter risico op oogproblemen die wazig zicht veroorzaken. Goede algehele gezondheid en regelmatige medische controles kunnen bijdragen aan een betere prognose.

Levensstijlaanpassingen

Sommige vormen van wazig zicht kunnen met succes worden beheerd door aanpassingen in de levensstijl, zoals het verminderen van blootstelling aan schadelijk blauw licht of het nemen van regelmatige pauzes bij langdurig computergebruik.

Troebel zicht kan soms een symptoom zijn van een ernstiger onderliggend probleem, zoals diabetes, een hoge bloeddruk of een neurologische aandoening. In deze gevallen is het van vitaal belang dat patiënten medische hulp zoeken om de oorzaak vast te stellen en de behandeling te starten.

Complicaties van wazig gezichtsvermogen

Complicaties bij wazig gezichtsvermogen kunnen variëren, afhankelijk van de onderliggende oorzaak van het wazige zicht. Hier zijn enkele mogelijke complicaties:

Permanente visuele stoornis

Als wazig zicht niet op tijd wordt gediagnosticeerd en behandeld, kan het leiden tot blijvende visuele stoornissen. Sommige oogziekten, zoals glaucoom of maculadegeneratie, kunnen onomkeerbare schade aan het gezichtsvermogen veroorzaken.

Verlies van levenskwaliteit

Wazig zicht kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verminderen. Patiënten kunnen moeite hebben met dagelijkse activiteiten, zoals lezen, autorijden, werken en sociale interactie. Dit kan leiden tot isolatie en een depressie.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Ongevallen en letsels

Wazig zicht kan het risico op ongevallen en letsels vergroten, vooral als het zich plotseling voordoet. Verkeersongevallen, struikelen en vallen zijn enkele van de gevolgen van verminderd gezichtsvermogen.

Psychische gevolgen

Wazig zicht kan psychologische stress veroorzaken, wat kan leiden tot angst en een depressie. De frustratie van het niet duidelijk kunnen zien en de zorgen over de onderliggende oorzaak kunnen psychische problemen verergeren.

Verlies van zelfstandigheid

Voor sommige patiënten kan wazig zicht leiden tot verlies van zelfstandigheid. Ze hebben mogelijk hulp nodig bij dagelijkse activiteiten, wat hun zelfvertrouwen en onafhankelijkheid kan aantasten.

Complicaties van oogchirurgie

Als wazig zicht wordt behandeld met oogchirurgie, kunnen er complicaties optreden. Hoewel moderne oogchirurgie zoals LASIK relatief veilig is, zijn er nog steeds risico’s op infecties, droge ogen, schittering en halo’s.

Bijwerkingen van medicijnen

Sommige medicijnen die worden gebruikt om oogaandoeningen te behandelen, zoals glaucoomdruppels, kunnen bijwerkingen veroorzaken, zoals oogirritatie en veranderingen in het gezichtsvermogen.

Onderliggende gezondheidsproblemen

Wazig zicht kan een symptoom zijn van ernstige onderliggende gezondheidsproblemen, zoals diabetes of hypertensie. Als deze aandoeningen niet goed worden beheerd, kunnen ze leiden tot ernstige gezondheidscomplicaties.

Preventie van troebel zicht

Preventie van wazig zicht kan afhankelijk zijn van de onderliggende oorzaken en risicofactoren. Hier zijn enkele algemene preventieve maatregelen en levensstijlaanpassingen om wazig zicht te voorkomen:

Regelmatige oogcontroles

Onderga regelmatige oogcontroles bij een oogarts. Dit is cruciaal om oogaandoeningen vroegtijdig te diagnosticeren en te behandelen voordat ze wazig zicht veroorzaken.

Levensstijl en voeding

Een gezonde levensstijl, waaronder een evenwichtige voeding met veel groenten en fruit, kan helpen om uw ogen gezond te houden. Sommige voedingsstoffen, zoals vitamine A, C, en E, evenals omega-3 vetzuren, zijn belangrijk voor de ooggezondheid.

Bescherm ogen tegen UV-straling

Draag een zonnebril met UV-bescherming om uw ogen te beschermen tegen schadelijke zonnestralen. Langdurige blootstelling aan UV-straling kan cataract en andere oogproblemen veroorzaken.

Zonnebril

Zonnebril

Ooghygiëne

Volg goede ooghygiënepraktijken, zoals regelmatig handen wassen en vermijd het aanraken van de ogen met vuile handen. Dit kan infecties en irritaties helpen voorkomen.

Beperk schermgebruik

Als je veel tijd doorbrengt met digitale apparaten, neem dan regelmatig pauzes om digitale oogstress te verminderen.

Stop met roken

Roken is schadelijk voor de ogen en kan het risico op leeftijdsgebonden maculadegeneratie en cataract verhogen. Als je rookt, overweeg dan te stoppen.

Oogbescherming

Draag oogbescherming, zoals een veiligheidsbril, tijdens activiteiten waarbij de ogen risico lopen op verwondingen. Dit geldt met name voor sporten en werkzaamheden waarbij de ogen gevaar kunnen lopen.

Behandel onderliggende gezondheidsproblemen

Als je onderliggende aandoeningen heeft, zoals diabetes of een hoge bloeddruk, zorg er dan voor dat u deze aandoeningen effectief beheert. Een goede behandeling van deze aandoeningen kan helpen om oogcomplicaties te voorkomen.

Bescherming tegen pogirritanten

Vermijd blootstelling aan stoffen of omgevingsfactoren die oogirritatie kunnen veroorzaken, zoals sterke chemicaliën of allergenen.

Gezonde levensstijl

Een gezonde levensstijl, inclusief regelmatige lichaamsbeweging, voldoende slaap en het vermijden van overmatig alcoholgebruik, kan de algemene gezondheid en daarmee ook ooggezondheid ten goede komen.

Omgaan met troebel zicht in het dagelijks leven

Wazig zicht kan aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengen in het dagelijks leven, maar er zijn verschillende strategieën en aanpassingen die kunnen helpen om hiermee om te gaan:

 1. Raadpleeg een specialist: Als je merkt dat je last hebt van aanhoudend wazig zicht, is het van cruciaal belang om een oogarts te raadplegen voor een grondig onderzoek en een nauwkeurige diagnose. De juiste behandeling is afhankelijk van de onderliggende oorzaak.
 2. Correctieve hulpmiddelen: Als een bril of contactlenzen zijn voorgeschreven om je zicht te corrigeren, draag ze dan regelmatig. Het negeren van de voorgeschreven correctie kan het zichtprobleem verergeren.
 3. Goede verlichting: Zorg voor goede verlichting in je huis en werkruimtes. Dit kan helpen om de belasting van je ogen te verminderen en de visuele helderheid te verbeteren.
 4. Vermijd overmatig schermgebruik: Als je veel tijd besteedt aan werken op een computer, kijken naar televisie of staren naar een smartphone, zorg dan voor regelmatige pauzes om oogvermoeidheid te voorkomen. Oogdruppels kunnen helpen om droge ogen te verlichten.
 5. Gebruik visuele hulpmiddelen: Voor mensen met slechtziendheid kunnen hulpmiddelen zoals loepen, leesbrillen of andere visuele hulpmiddelen het dagelijks leven vergemakkelijken.
 6. Aanpassingen in huis: Maak je huis veilig en comfortabel voor mensen met troebel zicht. Dit omvat het verwijderen van obstakels, het gebruik van antislipmatten en het markeren van randen met contrasterende kleuren.
 7. Ondersteuning van partner, familie en vrienden: Bespreek je visuele uitdagingen met je naasten. Ze kunnen helpen bij dagelijkse taken en activiteiten.
 8. Autorijden en mobiliteit: Als je wazig zicht hebt, kan het rijden gevaarlijk zijn. Overweeg alternatieve vormen van vervoer of vraag partner, familie en vrienden om te helpen met vervoer.
 9. Werk met een specialist in low vision: Als je last hebt van blijvende slechtziendheid, overweeg dan om te werken met een specialist in “low vision” of lage visie. Deze professionals zijn gespecialiseerd in het helpen van mensen met ernstige slechtziendheid om hun onafhankelijkheid te behouden.
 10. Leer braille of luistervaardigheden: Voor mensen met ernstige slechtziendheid kan het leren van braille of verbeteren van luistervaardigheden, zoals luisterboeken, van onschatbare waarde zijn.
 11. Gezonde levensstijl: Een gezonde levensstijl met een evenwichtige voeding, regelmatige lichaamsbeweging en controle van onderliggende aandoeningen, zoals diabetes of hoge bloeddruk, kan helpen om verdere verslechtering van het zicht te voorkomen.
Markt met uitgestald verkoopwaar waaronder veel groenten en fruit

Markt met uitgestald verkoopwaar waaronder veel groenten en fruit

Meer informatie

Gebaserd op: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/177233-plotseling-wazig-zien-oorzaken-symptomen-en-behandelingen.html

 

Deel dit:
Advertenties

 1. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 2. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 3. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 4. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 5. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 6. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 7. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 8. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 9. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 10. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 11. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 12. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 13. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 14. Iritis27-03-2024 03:03:09
 15. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 16. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 17. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 18. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 19. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 20. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 21. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 22. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 23. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 24. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 25. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 26. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 27. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 28. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 29. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 30. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 31. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 32. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 33. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 34. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 35. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 36. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 37. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 38. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 39. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 40. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 41. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 42. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 43. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 44. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 45. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 46. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 47. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 48. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 49. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 50. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 51. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 52. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 53. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 54. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 55. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 56. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 57. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 58. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 59. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 60. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 61. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 62. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 63. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 64. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 65. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 66. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 67. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 68. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 69. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 70. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 71. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 72. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 73. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 74. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 75. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 76. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 77. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 78. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 79. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 80. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 81. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 82. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 83. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 84. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 85. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 86. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 87. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 88. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 89. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 90. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 91. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 92. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 93. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 94. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 95. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 96. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 97. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 98. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 99. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 100. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 101. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 102. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 103. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 104. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 105. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 106. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 107. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 108. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 109. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 110. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 111. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 112. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 113. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 114. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 115. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 116. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 117. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 118. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 119. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 120. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 121. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 122. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 123. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 124. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 125. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 126. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 127. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 128. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 129. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 130. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 131. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 132. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 133. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 134. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 135. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 136. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 137. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 138. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 139. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 140. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 141. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 142. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 143. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 144. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 145. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 146. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 147. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 148. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 149. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 150. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 151. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 152. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 153. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 154. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 155. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 156. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 157. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 158. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 159. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 160. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 161. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 162. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 163. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 164. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 165. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 166. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 167. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 168. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 169. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 170. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 171. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 172. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 173. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 174. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 175. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 176. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 177. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 178. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 179. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 180. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 181. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 182. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 183. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 184. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 185. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 186. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 187. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 188. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 189. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 190. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 191. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 192. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 193. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 194. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 195. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 196. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 197. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 198. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 199. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 200. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48

Laatst bijgewerkt op 1 april 2024 – 08:59