BE Revalidatie rond blinden en slechtzienden

NEDERLANDSTALIG

UVC: Universitair VerplegingsCentrum Brugmann

In samenwerking met de Brailleliga

Van Gehuchtenplein 4
1020 Brussel
Tel.: (02)477 24 06 (volwassenen)
Tel.: (02)477 31 83 (kinderen)
E-mail: webmaster@chu-brugmann.be
Website: http://www.chu-brugmann.be
Website: http://www.uvc-brugmann.be

UZ Antwerpen (UZA)

Visueel Revalidatie Centrum Universitair Ziekenhuis Antwerpen in samenwerking met Stichting Gouverneur Kinsbergen

Het multidisciplinair team

Het multidisciplinair team bestaat uit een oogarts, gespecialiseerd in revalidatie, een orthoptist, een neuropsycholoog, een maatschappelijk werker, een low vision therapeut, een oriëntatie- en mobiliteitstrainer, een psychomotore therapeut en een ergotherapeut.

De betrokken teamleden zijn:
prof. dr. Marie-José Tassignon
dr. Ilse De Veuster
dr. sc. Tanja Coeckelbergh
dhr. Jeroen Claeys
mevr. Daisy Godts
mevr. Leen Verbrugghe
mevr. Myriam Beerens

Locatie

Het bilan wordt opgemaakt op de dienst Oogheelkunde van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10 te Edegem. De revalidatiezittingen vinden plaats in het Gouverneur Kinsbergen Centrum, Doornstraat 331 te Wilrijk.

Doel

Het universitair revalidatiecentrum biedt hulp aan slechtziende of blinde kinderen en volwassenen. De begeleiding is vraaggestuurd en wordt gekenmerkt door een multidisciplinaire aanpak.

Het revalidatiecentrum biedt hulp bij het uitkiezen van het meest geschikte hulpmiddel om bijvoorbeeld te lezen, televisie te kijken, een schoolbord te lezen of met een PC
te werken.

Er worden trainingen aangeboden om specifieke vaardigheden aan te leren, zoals het leren gebruiken van nieuwe software, het verbeteren van de lichaamshouding of motoriek, het optimaal leren gebruik maken van de restvisus of niet-visuele informatie en het stoklopen.

In het revalidatiecentrum wordt advies en informatie gegeven op psychosociaal gebied, zoals inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en informatie over tegemoetkomingen en voordeeltarieven.

Revalidatiezittingen die beantwoorden aan de RIZIV-richtlijnen worden via het ziekenfonds van de patiënt vergoed.

Doelgroep

In het revalidatiecentrum kunnen kinderen en volwassenen terecht die aan minstens één van volgende criteria voldoen:
* gezichtsscherpte lager dan 3/10
* gezichtsveld kleiner dan 20°
* gezichtsvelddefecten die meer dan de helft van de centrale 30° beslaan, zoals homonieme hemianopsie
* altitudinale hemianopsie
* oftalmoplegie
* oculomotorische apraxie
* oscillopsie
* visuele pathologie van cerebrale oorsprong

Hoe doorverwijzen?

U kan telefonisch een afspraak maken (tel.: (03)821 3372). Gelieve bij aanmelding duidelijk aan te geven dat het een verwijzing naar het revalidatiecentrum betreft.

Bij aanmelding krijgt de persoon eerst een low-vision afspraak waar zal beoordeeld worden of de persoon voldoet aan alle criteria voor het revalidatiecentrum.

Contactadres:
Visueel Revalidatie Centrum
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
Tel.: (03)821 33 72
E-mail: secretariaat.oogheelkunde@uza.be
Website: http://www.uza.be
RIZIV identificatienummer: 9.69.007.23

UZ Gent

Centrum voor visuele revalidatie en Low Vision
Corneel Heymanslaan 10
9000 Gent
Tel.: (09)332 29 04
Fax: (09)332 38 96
E-mail: rc.oogziekten@uzgent.be
Website: http://www.uzgent.be
Informatie over het centrum vind je via de link externe zorgverleners, en verder via de link multidisciplinaire teams. In samenwerking met Blindenzorg Licht en Liefde en BC Spermalie

Visuele Revalidatie De Markgrave vzw te Antwerpen

Visuele Revalidatie De Markgrave zoekt via een persoonlijke aanpak samen met u, ongeacht de leeftijd, wat kan helpen om met uw visuele beperking om te gaan en zo meer naar wens te functioneren.

• Doel

Het revalidatietraject start met een afspraak in het centrum.

Het eerste contact omvat een medisch onderzoek, alsook een gesprek waarin we uw zorgvragen documenteren. De basis van het revalidatieplan wordt na deze eerste afspraak vastgelegd, in functie van wat u zelf wil realiseren. Het revalidatieplan kan op langere termijn worden bijgestuurd, afhankelijk of u meer zorgvragen heeft.

De therapeuten werken met u in het centrum om trainingen te geven of komen, zo nodig, bij u aan huis, op school, op het werk.
Het multidisciplinaire team bestaat uit orthoptisten, optometristen, ergo- en computertherapeuten, mobiliteitsinstructeurs, psychomotorische therapeuten, een psycholoog, een sociaal assistent, een MDT-medewerker, een administratief bediende, een diensthoofd en revalidatieoogartsen.

Elke therapeut is gespecialiseerd in een deelgebied: aanpassing van low vision hulpmiddelen, het aanleren van kijkstrategieën, stimuleren van psychomotorische ontwikkeling, computervaardigheden, braille, mobiliteit, activiteiten dagelijks leven, het verwerken van de handicap, advies en informatie over sociale voorzieningen, …

De trainingen zijn in de regel individueel.

• Met welke zorgvragen kan u bij ons terecht?

– het maximaal leren benutten van de restvisus
– het leren gebruik maken van compenserende vaardigheden
– het leren kennen en gebruiken van hulpmiddelen (o.a. leeshulpmiddelen, verlichting, …)
– het vergroten van mobiliteit met verplaatsingstechnieken (veilig de straat leren oversteken, openbaar vervoer leren gebruiken, leren gebruik maken van App’s, …)
– het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (huishoudelijke taken uitvoeren, telefoneren, gesproken boeken beluisteren, …)
– het aanleren van braille
– het vergroten en benutten van kennis omtrent smartphone, tablet en computergebruik(dactylo, e-mails, App’s, vergrotings-/spraaksoftware, brailleleesregel, …)
– het stimuleren van psychomotorische ontwikkeling
– het stimuleren van zintuigen in kader van gehoortraining, echolocatie, mobiliteit
– het opvolgen van uw sociaal-administratieve vragen (o.a. financiële tegemoetkoming, aanvragen en tussenkomsten voor hulpmiddelen, school/werkoriëntatie, VAPH, …)
– het bieden van de nodige psychosociale ondersteuning

Er wordt op regelmatige basis overlegd met alle therapeuten.

• Multidisciplinair team

Visuele Revalidatie De Markgrave is ook erkend als Multidisciplinair Team (MDT) door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Indien u aan de criteria voldoet, kunnen wij voor u:
– een aanvraag indienen voor tussenkomst in de meerkost van (low vision) hulpmiddelen en aanpassingen
– in kaart brengen van geschikte opvang- en begeleidingsmogelijkheden
– de zorgzwaarte-inschaling uitvoeren i.k.v. een aanvraag persoonsvolgend budget.

• Doelgroep

De Markgrave, Centrum voor visuele revalidatie richt zich tot personen van alle leeftijden. Ook personen met visuele stoornissen veroorzaakt door een cerebrale pathologie kunnen terecht.
Visuele Revalidatie De Markgrave is erkend door Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit Agentschap heeft hieromtrent richtlijnen bepaald.
De revalidatiekosten worden grotendeels door uw zorgkas betaald.

Meer informatie
Samenwerkende voorzieningen de Markgrave vzw
Visuele Revalidatie
Broederminstraat 38, 2018 Antwerpen
Tel.: 03 248 78 67
E-mail: revalidatie@demarkgrave.be
Website: https://www.demarkgrave.be/
RIZIV-erkenningsnummer: 9.69.006.24
VAPH-Erkenningsnummer R/610

UZ Leuven – Revalidatiecentrum voor slechtzienden en blinden

Informatie voor patiënten

INLEIDING

Het revalidatiecentrum voor slechtzienden en blinden van UZ Leuven biedt gespecialiseerde hulp aan personen met visuele problemen. Het centrum wil de kwaliteit van het dagelijkse leven van slechtzienden en blinden verbeteren en dit zowel in de thuis-, vrije tijd-, school- als werksituatie. Er worden communicatietechnieken, mobiliteitstechnieken en hulpmiddelen aangeboden die het gezichtsverlies compenseren. De patiënt wordt begeleid in het verwerven van aangepaste vaardigheden om een zo groot mogelijke zelfstandigheid te bekomen.

De specifieke doelstellingen van de revalidatie worden door een multidisciplinair team in overleg met de patiënt opgesteld. Een individueel revalidatieprogramma wordt opgemaakt. Dit programma wordt gerealiseerd in ambulante therapiesessies in het revalidatiecentrum of de thuissituatie.

HET TEAM

Het multidisciplinair team bestaat uit een revalidatieoogarts, een low vision therapeut, een mobiliteitsinstructeur, een therapeut voor activiteiten van het dagelijkse leven, een sociaal werkster en een psycholoog.

De revalidatieoogarts licht de aandoening toe, stelt de behandelingsstrategieën op, begeleidt in studie- en beroepsoriëntatie en stelt de revalidatiemogelijkheden voor.

De low vision therapeut gaat na welke problemen er zijn in de thuis-, vrije tijd-, school- en werksituatie. Hij test samen met de patiënt verschillende soorten hulpmiddelen uit en bepaalt welk type het meest geschikt is. Hij oefent het gebruik ervan met de patiënt. Hij geeft ook dactylo- en computerlessen.

De mobiliteitsinstructeur leert technieken aan, zodat de patiënt zich op een veilige en zelfstandige manier kan verplaatsen: stoklopen, leren gebruikmaken van het openbaar vervoer en routes leren volgen.

De ADL-therapeut (therapeut voor activiteiten van het dagelijkse leven) bespreekt welke problemen de patiënt ondervindt in het dagelijkse leven en toont welke hulpmiddelen ingezet kunnen worden om alledaagse taken uit te voeren. De patiënt krijgt theoretische uitleg en praktische tips. De ADL-therapeut kan ook aan huis komen om in de thuissituatie met de patiënt te oefenen.

Bij de sociaal werkster kan de patiënt terecht voor een ondersteunend gesprek, advies en informatie over sociale voorzieningen en thuisbegeleiding.

De psycholoog kan de patiënt in een of meerdere gesprekken helpen bij het verwerkingsproces van zijn gezichtsverlies.

WIE KOMT IN AANMERKING?

U komt op consultatie in het revalidatiecentrum voor slechtzienden en blinden en brengt alle brillen en draagbare loepen mee die u gebruikt. De revalidatiearts meet uw visus en gezichtsveld. Deze bepalen of u in aanmerking komt voor een revalidatieprogramma en/of hulpmiddelen en de terugbetaling hiervan.

Als u wordt doorverwezen door uw eigen oogarts vraag dan een verwijsbrief en een ingevuld formulier 5 met recente medische gegevens. De dag van de consultatie brengt u dit formulier mee en alle brillen en draagbare loepen die u gebruikt.

KOSTEN

Het revalidatiecentrum voor slechtzienden van UZ Leuven is erkend door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en door het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH). De revalidatiekosten worden grotendeels door het ziekenfonds vergoed.

CONTACT

Revalidatiecentrum voor slechtzienden en blinden
UZ Leuven – Campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven
Tel.: (016)33 26 87
e-mail: oogziekten.revalidatie@uzleuven.be
http://www.uzleuven.be/revalidatiecentrum-oogziekten

FRANSTALIG

Centre de Réadaptation Fonctionnelle La Lumière

Boulevard Louis Hillier 1
4000 Liège
Tél.: (04)222 35 35
Fax: (04)254 97 39
E-mail: crf@lalumiere.be
Website: https://www.lalumiere.be

Centre Pouplin

Centre de réadaption fonctionnelle pour handicapés de la vue
rue Jonfosse 60
4000 Liège
Tél: (04)222 35 35
Tél.: (04)221 23 56
E-mail: pouplin@lalumiere.be
Website: https://www.lalumiere.be

Points de vue

Avenue Reine Fabiola 17
1340 Ottignies
Tél.: (010)43 77 28
Fax: (010)41 24 58

Deel dit:
Advertenties

 1. BE Sociaal-culturele organisaties06-12-2014 03:12:48
 2. BE Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 06:04:00
 3. NL Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 02:04:59
 4. NL Organisaties / Fondsen en samenwerkingsverbanden rond blinden21-04-2014 07:04:03
 5. NL Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:22
 6. NL Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:40
 7. NL Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 08:06:03
 8. NL Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:20
 9. NL Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:07
 10. NL Revalidatie & Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 11. NL Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 12. NL Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 08:06:10
 13. BE Vroegbegeleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:46
 14. BE Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:06
 15. BE Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:42
 16. BE Revalidatie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:10
 17. BE Koepelverenigingen rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:57
 18. BE Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:18
 19. BE Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:16
 20. BE Organisaties rond filantropie voor personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:11
 21. BE Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:31
 22. BE Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:46
 23. BE Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:55
 24. BE Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:54

Laatst bijgewerkt op 1 november 2023 – 17:34