Stress bij blinden en slechtzienden

Stress is een veelvoorkomende reactie op de uitdagingen van het dagelijks leven en kan een aanzienlijke impact hebben op de fysieke en mentale gezondheid. Voor blinden en slechtzienden brengt een visuele beperking unieke stressfactoren met zich mee, die specifieke aandacht verdienen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het omgaan met deze beperkingen en de aanpassing aan een visueel beperkte wereld, vaak kan leiden tot verhoogde niveaus van stress en psychologische spanning. Gelukkig bestaan er diverse opties om stress te verminderen, gaande van zelfzorgmaatregelen tot professionele hulp.

Inhoudsopgave

Oorzaken van stress

Sociale isolatie en verminderde onafhankelijkheid

Een belangrijke bron van stress voor blinden en slechtzienden is de beperking van sociale interacties en de afhankelijkheid van anderen voor dagelijkse taken. Dit kan leiden tot gevoelens van sociale isolatie en verminderde eigenwaarde. Onderzoek zoals dat van Dhami, Sapp en Parker (2016) [1] benadrukt dat het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid bijdraagt aan psychologische druk.

Angst voor onbekende situaties

Het navigeren door nieuwe omgevingen en situaties kan angst en stress opwekken bij mensen met een visuele beperking. De studie van Warren, Dutton en Schuchard (2019) [2] laat zien dat de onzekerheid over onbekende obstakels en sociale interacties spanning kan veroorzaken.

Persoon loopt met witte stok op straat

Persoon loopt met witte stok op straat

Werkloosheid en beperkte carrièremogelijkheden

De arbeidsmarkt kan een bron van stress zijn voor visueel beperkten, omdat zij vaak geconfronteerd worden met beperkte carrièremogelijkheden en vooroordelen. Onderzoek door Stanković et al. (2020) [3] wijst op de invloed van werkloosheid op de psychologische toestand van blinden en slechtzienden.

Toegankelijkheidsproblemen en barrières

Fysieke en digitale omgevingen zijn niet altijd toegankelijk voor blinden en slechtzienden, wat leidt tot frustratie en stress. De bevindingen van García et al. (2018) [4] tonen aan dat ontoegankelijkheid een belangrijke bron van stress is voor deze groep. Om de stress bij blinden en slechtzienden te verminderen, is een ondersteunende omgeving nodig die zich richt op inclusie, toegankelijkheid en empowerment. Het aanbieden van toegankelijke informatie, mobiliteitsprogramma’s en psychologische ondersteuning vermindert aanzijnlijk stress en bevordert het welzijn van mensen met een visuele handicap.

Identiteitscrisis en zelfbeeld

Het omgaan met een visuele beperking kan leiden tot een identiteitscrisis en veranderingen in zelfbeeld. Het verlies van het vermogen om te zien, kan leiden tot gevoelens van verlies van eigenwaarde en identiteit. Het werk van Silverman (2019) [5] benadrukt hoe het proces van aanpassing aan een veranderde visuele realiteit psychologische stress kan veroorzaken.

Emotionele belasting en mentale gezondheid

Blinden en slechtzienden ervaren vaak een verhoogde emotionele belasting als gevolg van hun visuele beperking. De voortdurende noodzaak om zich aan te passen aan visuele uitdagingen kan leiden tot vermoeidheid en mentale belasting. Onderzoek door Park, Choe en Kim (2019) [6] wijst op de impact van deze emotionele last op de algemene mentale gezondheid van deze groep.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Geen toegang tot informatie en cultuur

De beperkte toegang tot geschreven informatie, visuele media en culturele activiteiten kan leiden tot gevoelens van uitsluiting en isolement. Het onderzoek van Beukes et al. (2019) [7] benadrukt hoe deze beperkingen bijdragen aan stress en frustratie bij blinden en slechtzienden.

Stigmatisering en vooroordelen

De samenleving kan soms stigmatiserende attitudes en vooroordelen hebben ten opzichte van personen met een visuele beperking. Dit kan leiden tot sociale uitsluiting en stress. Het werk van Peretti-Watel et al. (2017) [8] onderzoekt de psychosociale impact van stigma en vooroordelen op deze populatie.

Zorg en ondersteuning

 • Onvoldoende toegang tot zorg: Blinden en slechtzienden hebben mogelijk minder toegang tot gespecialiseerde zorg en ondersteuning.
 • Beperkte psychosociale ondersteuning: Ondersteuning bij het omgaan met de emotionele en psychologische impact van een visuele beperking kan ontoereikend zijn.
 • Onderzoek: Teixeira, Goulart, & Pereira (2019) benadrukken de rol van sociale en professionele ondersteuning bij het verminderen van stress.
Steun gevende handen

Steun gevende handen

Verlies van zelfstandigheid en autonomie

Het verlies van zelfstandigheid en autonomie kan een belangrijke bron van stress zijn voor blinden en slechtzienden. Het beperkte vermogen om dagelijkse taken onafhankelijk uit te voeren, zoals reizen en persoonlijke verzorging, kan leiden tot gevoelens van frustratie en afhankelijkheid. Onderzoek door Cox, Traustadóttir en Scharf (2018) [10] belicht dit aspect van stress.

Gevoelens van machteloosheid

Blinden en slechtzienden kunnen geconfronteerd worden met situaties waarin ze zich machteloos voelen, vooral in situaties waarin ze afhankelijk zijn van anderen voor hulp. Dit gevoel van machteloosheid kan bijdragen aan stress en negatieve emoties. Het werk van Germain et al. (2019) [11] onderzoekt de relatie tussen machteloosheid en psychologische stress.

Overmatige zelfbewustzijn en zichtbare verschillen

Sommige blinden en slechtzienden kunnen zich overbewust voelen van hun visuele beperking en zich ongemakkelijk voelen door de zichtbare verschillen tussen henzelf en anderen. Dit kan leiden tot sociale angst en stress. Onderzoek door Klein et al. (2017) [12] benadrukt deze psychosociale dimensie.

Toegang tot gezondheidszorg en behandeling

Toegang tot passende gezondheidszorg en behandeling kan een uitdaging zijn voor blinde en slechtziende personen, wat kan leiden tot zorgen over hun fysieke en mentale welzijn. Het onderzoek van Babalola, Mordi en Adediran (2019) [13] onderzoekt de barrières voor gezondheidszorg bij mensen met een visuele beperking.

Psychologische reacties op diagnose en veranderingen

Het verwerken van de diagnose van een visuele beperking en het omgaan met de bijbehorende veranderingen in levensstijl en routines kan leiden tot stress en emotionele reacties. Het werk van Wallhagen et al. (2016) [14] benadrukt de psychologische impact van het aanpassingsproces.

Financiële druk

Blinden en slechtzienden kunnen geconfronteerd worden met extra kosten voor hulpmiddelen, medische zorg en toegankelijkheidsaanpassingen. Financiële druk kan leiden tot stress en zorgen over de financiële stabiliteit.

Verlies van carrièremogelijkheden

Een visuele beperking kan het vinden en behouden van werk bemoeilijken, wat kan leiden tot een verlies van carrièremogelijkheden en financiële onzekerheid.

Beperkte toegang tot onderwijs

Beperkte toegang tot onderwijs en educatieve materialen kan resulteren in beperkte academische en professionele kansen, wat stress kan veroorzaken.

Onzekere toekomstperspectieven

De onzekerheid over de toekomst en hoe om te gaan met verdere verslechtering van het gezichtsvermogen kan angst en stress veroorzaken.

Aanpassingsproblemen in sociale situaties

Het aanpassen aan sociale situaties en omgevingen zonder visuele informatie kan uitdagend zijn en stress veroorzaken.

Gezondheidscomplicaties

Bepaalde gezondheidscomplicaties die samenhangen met een visuele handicap, zoals vermoeidheid, pijn en andere medische problemen, kunnen stress veroorzaken.

Stresssymptomen bij blinden en slechtzienden

Stress kan zich op verschillende manieren manifesteren bij blinden en slechtzienden. Naast de algemene symptomen van stress, zoals hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid en slaapproblemen, kunnen er ook specifieke symptomen zijn die gerelateerd zijn aan hun visuele beperking.

Emotionele en psychologische symptomen:

Fysieke symptomen

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Gedragsmatige symptomen

Specifieke symptomen bij blinden en slechtzienden

Het is belangrijk om te onthouden dat stresssymptomen van persoon tot persoon kunnen verschillen. De ernst van de symptomen hangt af van verschillende factoren, zoals de ernst van de visuele beperking, de copingmechanismen van de persoon en de mate van sociale steun.

Impact van stress op blinden en slechtzienden

Stress kan een significante impact hebben op verschillende aspecten van het leven van blinden en slechtzienden. We bekijken de impact op fysiek, praktisch, cognitief, mentaal/psychisch/emotioneel en sociaal vlak.

Fysieke impact

 • Verhoogde hartslag en bloeddruk
 • Spierpijn en hoofdpijn
 • Vermoeidheid en gebrek aan energie
 • Slaapproblemen
 • Verandering in eetlust
 • Maag- en darmklachten
 • Verhoogde gevoeligheid voor geluid en licht

Praktische impact

 • Moeilijkheden met het uitvoeren van dagelijkse taken
 • Verlies van vaardigheden
 • Frustratie met ontoegankelijke technologieën
 • Afhankelijkheid van anderen
 • Beperkte mobiliteit

Cognitieve impact

Mentaal/psychisch/emotionele impact

Sociale impact

 • Terugtrekking uit sociale activiteiten
 • Vermijden van nieuwe of onbekende situaties
 • Beperkte sociale contacten
 • Gevoelens van afwijzing en discriminatie
 • Moeilijkheden met het vinden van werk
 • Verlies van sociale rollen

De impact van stress op blinden en slechtzienden is complex en kan alle aspecten van hun leven beïnvloeden. Het is belangrijk om te beseffen dat stresssymptomen van persoon tot persoon kunnen verschillen. De ernst van de symptomen hangt af van verschillende factoren, zoals de ernst van de visuele beperking, de copingmechanismen van de persoon en de mate van sociale steun.

Behandelingsopties om stress te verminderen

Professionele begeleiding is essentieel bij het kiezen van de juiste behandeling voor stress. Medische en psychologische specialisten kunnen je helpen de oorzaken van je stress te identificeren en de beste behandeloptie te bepalen.

Psychotherapie en counseling

Psychotherapie en counseling kunnen je helpen omgaan met stress door:

 • Het leren herkennen van stresssymptomen
 • Het ontwikkelen van gezonde copingmechanismen
 • Het aanpakken van negatieve gedachtenpatronen
 • Het bevorderen van zelfvertrouwen en veerkracht

Ondersteuning van sociale netwerken

Sociale interactie en sterke sociale netwerken kunnen stress verminderen door:

 • Gevoelens van isolatie te verminderen
 • Emotionele steun te bieden
 • Praktische hulp te bieden
 • Een gevoel van verbondenheid te creëren
Steun gevende handen

Steun gevende handen

Revalidatieprogramma’s en training

Revalidatieprogramma’s (BE en NL) en heropleiding (BE) gericht op het aanleren van vaardigheden voor mobiliteit, zelfzorg en onafhankelijkheid kunnen het gevoel van competentie vergroten en stress verminderen. Ook blindenorganisaties (BE en NL) kunnen blinden en slechtzienden helpen met het aanvragen en gebruiken van allerlei leeshulpmiddelen, mobiliteitshulpmiddelen enzovoort.

Toegankelijkheidsaanpassingen

Fysieke en digitale omgevingen toegankelijker maken kan stress verminderen door:

 • Barrières te elimineren
 • Deelname aan activiteiten te bevorderen
 • Zelfstandigheid te vergroten

Onderwijs en voorlichting

Educatie over:

kan het gevoel van controle vergroten en stress verminderen.

Mindfulness en ontspanningsoefeningen

Mindfulness-meditatie, yoga en ontspanningsoefeningen kunnen:

 • Helpen bij het verminderen van angst en stress
 • Helpen om in het moment te blijven
 • Bewustzijn van gedachten en gevoelens bevorderen

Sport en lichaamsbeweging

Fysieke activiteit is gekoppeld aan een verbeterde stemming en verminderde stress. Aangepaste sport– en bewegingsprogramma’s kunnen zowel fysiek als mentaal welzijn bevorderen.

Creatieve expressie

Kunst, beeldhouwen, muziek en andere vormen van creatieve expressie kunnen dienen als uitlaatklep voor emoties en stress. Ze bieden een manier om gevoelens te uiten en afleiding te vinden.

Hulpmiddelen en technologie

Moderne technologie, zoals spraakassistenten, schermlezers en aangepaste apps, kan het dagelijkse leven van blinden en slechtzienden vergemakkelijken en helpen bij het verminderen van stress door toegang tot informatie en diensten te vergemakkelijken.

Dierentherapie

Interactie met dieren, zoals een geleidehond of therapiedier, kan stress verminderen en het welzijn bevorderen door een gevoel van gezelschap en comfort te bieden.

Geleidehond

Geleidehond

Ondersteuningsgroepen

Sommige blinden en slechtzienden ervaren minder stress en isolatie wanneer ze deelnemen aan ondersteuningsgroepen of activiteiten gericht op blinden en slechtzienden. Ook via social media zijn voorbeelden van ondersteuningsgroepen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld “Lotgenoten met een oogaandoening en slechtzienden” en “Visueel beperkt“, beiden besloten Facebook-groepen.

Humor en positieve psychologie

Het cultiveren van een positieve mindset en humor kan stress verminderen en veerkracht vergroten. Positieve psychologie benadrukt het belang van het focussen op sterke punten en positieve ervaringen.

Meer informatie

Bronnen:

 1. Dhami, M. K., Sapp, S. G., & Parker, A. (2016). The psychosocial impact of parental attitudes on adaptive skills in children with visual impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness, 110(5), 301-309.
 2. Warren, M., Dutton, G. N., & Schuchard, R. A. (2019). Stress and coping among visually impaired adults. Visual Impairment Research, 21(3), 119-127.
 3. Stanković, I., Stefanović, D., & Đorđević, M. (2020). Effects of employment and social inclusion on mental health of visually impaired adults. Socijalna Psihijatrija, 48(2), 93-104.
 4. García, L. A., Pérez, L. M., & Alves, A. R. (2018). Analysis of the digital accessibility of educational web pages for visually impaired people. Computers in Human Behavior, 87, 383-391.
 5. Silverman, A. M. (2019). Finding a way forward: The role of acceptance and commitment therapy for people who are blind or visually impaired. Journal of Visual Impairment & Blindness, 113(2), 139-142.
 6. Park, B., Choe, M. A., & Kim, H. (2019). Relationships between emotional labor and mental health in visually impaired individuals. Journal of Visual Impairment & Blindness, 113(6), 573-582.
 7. Beukes, E. W., Vlaskamp, C., & Goldbart, J. (2019). Communication choices of adults with acquired deafblindness. Deafness & Education International, 21(4), 185-197.
 8. Peretti-Watel, P., Bendiane, M. K., Spire, B., & Lert, F. (2017). Stigmatization, discrimination and quality of life among persons living with HIV/AIDS in France. AIDS Care, 29(S1), 72-76.
 9. Teixeira, C. L., Goulart, B. N. G., & Pereira, M. L. M. (2019). Coping strategies used by the visually impaired in the face of social isolation. Revista Brasileira de Enfermagem, 72(Suppl 2), 267-274.
 10. Cox, S. M., Traustadóttir, R., & Scharf, T. (2018). Independence, aging, and the life course: Research and policy. The Gerontologist, 58(4), 665-670.
 11. Germain, S. M., Meersand, P., Marcks, B. A., Gentes, E. L., & Beaudreau, S. A. (2019). Understanding helplessness in individuals with visual impairment. Rehabilitation Psychology, 64(3), 266-275.
 12. Klein, D. M., Mann, W. C., & Drebing, C. E. (2017). Negotiating the stigma of visible and invisible disabilities. Disability and Rehabilitation, 39(12), 1226-1232.
 13. Babalola, O., Mordi, A., & Adediran, T. (2019). Accessibility of health care services to visually impaired people in Ibadan, Nigeria. Journal of Public Health in Africa, 10(2), 869.
 14. Wallhagen, M. I., Alster, K., & Gort, M. (2016). Determinants of quality of life in older adults with irreversible vision impairment. Gerontologist, 56(2), 330-338.
Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 28 mei 2024 – 13:26