Slaapproblemen bij blinden

Mensen met een visuele beperking kunnen te maken krijgen met slaapproblemen die variëren in ernst en frequentie. Hoewel niet alle blinde en slechtziende personen slaapstoornissen ervaren, kunnen degenen die dat wel doen een aanzienlijke impact ondervinden op hun dagelijks functioneren, algemene gezondheid en welzijn. Het herstellen van een gezond slaap-waakritme bij blinden vereist een holistische benadering, waarbij zowel de fysieke als de emotionele aspecten van de persoon in overweging worden genomen.

Oorzaken

Ontbreken van licht- en donkercycli

Het menselijk lichaam heeft een intern biologisch klokmechanisme dat bekend staat als het circadiaans ritme. Dit ritme wordt gereguleerd door licht- en donkercycli, en het beïnvloedt onze slaap-waakcyclus. Bij mensen met een normaal gezichtsvermogen wordt het circadiaans ritme gesynchroniseerd met de natuurlijke licht-donkercycli van de dag, waardoor ze meestal ‘s ochtends wakker worden en ‘s avonds moe worden. Voor blinden kan het ontbreken van visuele input leiden tot een verstoring van het circadiaans ritme, wat resulteert in slaapstoornissen zoals slapeloosheid, moeite met inslapen of vroeg ontwaken.

Melatonineproductie

Licht heeft een directe invloed op de productie van melatonine, een hormoon dat helpt bij het reguleren van de slaap-waakcyclus. Blootstelling aan licht remt de productie van melatonine, terwijl duisternis de productie ervan bevordert, waardoor we slaperig worden. Blinde mensen kunnen een verstoord melatonineproductiepatroon ervaren, omdat ze geen visuele input hebben die hun lichaam helpt om de juiste tijdstippen voor melatonineproductie te herkennen.

Beperkte fysieke activiteit

Blinde mensen kunnen soms beperkte fysieke activiteit (lichaamsbeweging) en blootstelling aan buitenlicht ervaren, vooral als ze niet veel buiten komen of als ze beperkt zijn in hun mobiliteit. Regelmatige fysieke activiteit en blootstelling aan natuurlijk licht zijn belangrijk voor het reguleren van onze slaap, en het gebrek daaraan kan slaapproblemen veroorzaken.

Stress en angst

Slaapproblemen kunnen worden verergerd door stress, angst en depressie, die vaak voorkomen bij mensen met een visuele beperking. Het omgaan met de uitdagingen van het leven zonder zicht kan emotionele spanning veroorzaken, wat op zijn beurt de slaap negatief kan beïnvloeden.

Risicofactoren

Verschillende factoren kunnen het risico op slaapproblemen bij blinden verhogen. Laten we deze risicofactoren in meer detail bespreken:

 1. Leeftijd: Oudere blinde personen kunnen een verhoogd risico hebben op slaapproblemen. Net als bij de algemene bevolking kunnen slaapproblemen vaker voorkomen bij ouderen. Met het ouder worden kunnen veranderingen in de slaaparchitectuur en de hormoonregulatie optreden, wat de slaapkwaliteit kan beïnvloeden.
 2. Mate van visuele beperking: De mate van de visuele beperking kan ook van invloed zijn op het risico op slaapproblemen. Personen met een totaal verlies van het gezichtsvermogen, zoals mensen die vanaf de geboorte blind zijn of mensen met een totale oogverwijdering, kunnen een hoger risico lopen dan mensen met een gedeeltelijk verlies van het gezichtsvermogen.
 3. Onderliggende gezondheidsproblemen: Blindheid kan vaak gepaard gaan met andere gezondheidsproblemen, zoals chronische pijn, neurologische aandoeningen of psychiatrische aandoeningen. Deze onderliggende gezondheidsproblemen kunnen de slaap negatief beïnvloeden en het risico op slaapstoornissen verhogen.
 4. Omgevingsfactoren: Omgevingsfactoren spelen een cruciale rol bij slaap. Blinde mensen kunnen worden beïnvloed door de beschikbaarheid van voldoende daglicht en toegang tot geluid. Het ontbreken van natuurlijk licht kan het circadiaans ritme verstoren en bijdragen aan slaapproblemen. Daarnaast kunnen geluiden in de omgeving het inslapen en doorslapen bemoeilijken.
 5. Psychologische factoren: Angst, stress en depressie kunnen veelvoorkomende problemen zijn bij mensen met een visuele beperking. Deze psychologische factoren kunnen de slaap verstoren en het risico op slaapstoornissen vergroten.

Symptomen

De symptomen van slaapproblemen bij blinden kunnen vergelijkbaar zijn met die van mensen zonder visuele beperking. Hier is meer informatie over deze symptomen:

 1. Slapeloosheid: Slapeloosheid verwijst naar moeite hebben met inslapen of doorslapen. Mensen met een visuele beperking kunnen ook slaapproblemen ervaren, zoals moeite hebben om in slaap te vallen of vaak ‘s nachts wakker worden en niet meer in slaap kunnen vallen. Slaapproblemen kunnen het gevolg zijn van verstoringen in het circadiaans ritme als gevolg van het ontbreken van licht- en donkercycli.
 2. Vermoeidheid: Een veelvoorkomend symptoom van slaapproblemen is overdag last hebben van vermoeidheid en slaperigheid. Het niet kunnen krijgen van voldoende rustgevende slaap kan leiden tot een gevoel van vermoeidheid en het kan moeilijk zijn om overdag alert en geconcentreerd te blijven.
 3. Onregelmatige slaap-waakpatronen: Mensen met visuele beperking kunnen moeite hebben om een consistent dag-nacht ritme aan te houden. Het ontbreken van licht- en donkercycli kan leiden tot onregelmatige slaappatronen, waarbij ze op ongebruikelijke tijdstippen willen slapen of wakker worden.
 4. Verminderde concentratie en cognitieve prestaties: Slaapgebrek kan leiden tot problemen met concentratie, aandacht en geheugen. Dit kan van invloed zijn op de cognitieve prestaties en het dagelijkse functioneren van iemand met een visuele beperking.

Slaapproblemen bij blinden kunnen individueel variëren, dus ook bij mensen met een visuele beperking. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld meer last hebben van slapeloosheid, terwijl anderen meer worden getroffen door vermoeidheid overdag. Slaapstoornissen bij blinden kunnen ook worden beïnvloed door andere factoren, zoals onderliggende gezondheidsproblemen, omgevingsfactoren en psychologische factoren zoals stress en angst.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Diagnose en onderzoeken

Het doel van volgende evaluaties en onderzoeken is om een volledig beeld te krijgen van de slaapgewoonten, mogelijke slaapstoornissen en eventuele onderliggende oorzaken die van invloed kunnen zijn op de slaap van de persoon met een visuele beperking. Op basis van de verkregen informatie kan een gepersonaliseerd behandelplan worden opgesteld om de slaapkwaliteit te verbeteren en de slaapproblemen aan te pakken. Dit kan onder andere bestaan uit slaaphygiëneadviezen, leefstijlaanpassingen, psychotherapie, en indien nodig, medicamenteuze behandeling.

 1. Anamnese en interviews: Het proces begint meestal met een uitgebreide anamnese en interviews met de persoon met een visuele beperking. De arts of slaapspecialist zal vragen stellen over de slaapgewoonten, het slaappatroon en eventuele symptomen die worden ervaren, zoals slapeloosheid, vermoeidheid overdag, onregelmatige slaappatronen, enzovoort. De persoon kan ook worden gevraagd naar eventuele onderliggende gezondheidsproblemen, medicatiegebruik en psychologische factoren, zoals stress en angst, die van invloed kunnen zijn op de slaap.
 2. Slaapdagboeken: De persoon kan worden gevraagd om een slaapdagboek bij te houden, waarin ze hun slaap- en waakuren noteren, evenals eventuele slaapgerelateerde symptomen. Een slaapdagboek kan waardevolle informatie bieden over de slaapgewoonten en -patronen van de persoon en kan helpen bij het identificeren van eventuele patronen of trends die verband houden met de slaapproblemen.
 3. Slaaponderzoek (polysomnografie): In sommige gevallen kan een slaaponderzoek worden aanbevolen om de slaapactiviteit en ademhaling van de persoon tijdens de slaap nauwkeuriger te beoordelen. Een veelgebruikt slaaponderzoek is de polysomnografie. Dit is een niet-invasieve test waarbij verschillende fysiologische parameters worden gemeten terwijl de persoon slaapt. Deze parameters omvatten onder andere de elektrische activiteit van de hersenen (elektro-encefalogram of EEG), de oogbewegingen (elektro-oculogram of EOG), de spieractiviteit (elektromyogram of EMG), de ademhaling en zuurstofniveaus, en de hartslag. Polysomnografie helpt bij het identificeren van slaapstoornissen zoals slaapapneu, periodieke beenbewegingen tijdens de slaap en andere abnormale slaappatronen.
 4. Psychologische evaluatie: Als er aanwijzingen zijn voor psychologische factoren, zoals stress, angst of een depressie, kan een psychologische evaluatie worden uitgevoerd. Dit kan helpen bij het identificeren van eventuele psychologische aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de slaap en kan leiden tot passende behandeling en ondersteuning.
 5. Medische evaluatie: Als er sprake is van onderliggende gezondheidsproblemen, kan een medische evaluatie nodig zijn om deze aandoeningen te identificeren en te behandelen. Sommige medische aandoeningen kunnen slaapproblemen veroorzaken of verergeren, zoals chronische pijn, ademhalingsstoornissen of hormonale onevenwichtigheden.

Behandeling

De behandeling van slaapproblemen bij blinden moet individueel worden afgestemd op de specifieke behoeften en situatie van elke persoon. Een geïntegreerde aanpak die zowel gedragsveranderingen als, indien nodig, medicamenteuze behandeling omvat, kan effectief zijn bij het verbeteren van de slaapkwaliteit en het herstellen van een gezond slaap-waakritme. Het is altijd aan te raden om met een arts of slaapspecialist te overleggen voordat met een behandeling wordt begonnen.

De behandeling van slaapproblemen bij blinden is gericht op het herstellen van een gezond slaap-waakritme. Enkele mogelijke behandelingsmethoden zijn:

 1. Lichttherapie: Licht speelt een cruciale rol bij het reguleren van het circadiaans ritme, het interne biologische ritme dat het slaap-waakpatroon reguleert. Bij mensen met een visuele beperking kan het ontbreken van licht- en donkercycli leiden tot verstoring van het circadiaans ritme en slaapproblemen veroorzaken. Lichttherapie omvat het blootstellen van de persoon aan helder licht, bij voorkeur natuurlijk daglicht of kunstmatig helder licht, tijdens de daguren. Dit kan helpen om het circadiaans ritme te herstellen en het slaap-waakpatroon te reguleren. Tegelijkertijd moet het blootstellen aan licht in de avonduren worden vermeden, omdat dit de melatonineproductie kan onderdrukken en het moeilijker kan maken om in slaap te vallen.
 2. Melatonine supplementen: Melatonine is een hormoon dat een rol speelt bij het reguleren van het slaap-waakritme. Bij mensen met slaapproblemen, waaronder blinden, kan de melatonineproductie verstoord zijn. Het gebruik van melatoninesupplementen kan helpen om het melatoninegehalte te reguleren en de slaap te bevorderen. Melatoninesupplementen worden doorgaans kort voor het slapengaan ingenomen, en de dosering moet worden bepaald op basis van de persoonlijke behoeften en reacties van de persoon.
 3. Gedragstherapie: Gedragstherapie is een niet-medicamenteuze benadering van het behandelen van slaapproblemen. Het omvat het aanleren van gezonde slaapgewoonten en slaaphygiëne. Bij blinden kan dit onder meer het creëren van een consistent slaapschema, het vermijden van cafeïne en stimulerende middelen in de avond, het beperken van schermactiviteiten voor het slapengaan, en het zorgen voor een comfortabele en rustige slaapomgeving omvatten. Gedragstherapie kan ook helpen bij het aanpakken van eventuele psychologische factoren, zoals stress en angst, die de slaap kunnen verstoren.
 4. Medicatie: In sommige gevallen kan de arts medicatie voorschrijven om slaapstoornissen te behandelen. Dit moet echter met de nodige voorzichtigheid worden gedaan en alleen onder medisch toezicht. Medicatie kan tijdelijk worden gebruikt om de slaap te bevorderen, maar het is geen langdurige oplossing. Bovendien moeten de voordelen en risico’s van medicatie zorgvuldig worden afgewogen, vooral bij mensen met andere gezondheidsproblemen en medicatiegebruik.

Prognose

Met de juiste behandeling en aanpassingen is het mogelijk om slaapproblemen bij blinden aanzienlijk te verbeteren en een beter slaap-waakritme te bereiken. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat de individuele respons op behandeling kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de ernst van de slaapproblemen, de duur van de bestaande slaapstoornis, en eventuele onderliggende gezondheidsproblemen.

Voor sommige blinden kan het herstellen van een gezond slaap-waakritme relatief snel en gemakkelijk zijn, vooral als de slaapproblemen nog niet lang aanwezig zijn en er geen significante onderliggende gezondheidsproblemen zijn. In dergelijke gevallen kunnen eenvoudige behandelingen zoals lichttherapie, gedragstherapie en het vermijden van stimulerende middelen in de avonduren effectief zijn bij het verbeteren van de slaapkwaliteit.

Voor anderen kan het herstellen van een consistent slaap-waakritme meer tijd en inspanning vergen, vooral als er sprake is van langdurige en complexe slaapproblemen. Slaapstoornissen kunnen worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder psychologische, sociale en omgevingsfactoren, naast de visuele beperking zelf. In dergelijke gevallen kan een multidisciplinaire aanpak nuttig zijn, waarbij verschillende zorgverleners, zoals een arts, slaapspecialist, psycholoog en ergotherapeut, samenwerken om de slaapproblemen aan te pakken.

Daarnaast kan de prognose ook afhangen van de bereidheid van de persoon om slaapbevorderende strategieën en aanpassingen in hun dagelijks leven toe te passen. Consistentie en discipline zijn vaak essentieel bij het implementeren van gedragsveranderingen en het volgen van behandelingsrichtlijnen. Dit kan voor sommige mensen een uitdaging zijn, vooral als ze al langere tijd met slaapproblemen worstelen of als er sprake is van bijkomende gezondheidsproblemen die de slaap beïnvloeden.

Het is belangrijk om realistische verwachtingen te hebben over de verbetering van slaapproblemen en geduldig te zijn tijdens het proces van behandeling en aanpassing. Soms kan het nodig zijn om verschillende behandelingsmethoden uit te proberen voordat de meest effectieve aanpak voor een individu wordt gevonden.

Over het algemeen is de prognose voor het verbeteren van slaapproblemen bij blinden positief, vooral wanneer de juiste diagnose wordt gesteld en een goed afgestemde behandeling wordt geïmplementeerd. Met de hulp van zorgverleners, familie en ondersteunende omgevingsfactoren kan een betere slaapkwaliteit en een gezonder slaap-waakritme worden bereikt, waardoor de algehele kwaliteit van leven wordt verbeterd.

Tips

Hier volgen enkele tips voor blinden om met slaapproblemen om te gaan, tips voor de omgeving en tips voor professionele zorgverleners:

Voor blinden

 1. Lichtblootstelling: Licht speelt een cruciale rol bij het reguleren van het circadiaans ritme, dus probeer zoveel mogelijk natuurlijk daglicht te krijgen, vooral in de ochtend. Blootstelling aan helder licht in de ochtend helpt het lichaam te signaleren dat het tijd is om wakker te worden en activeert de interne biologische klok. Als je beperkt toegang hebt tot daglicht, overweeg dan het gebruik van lichttherapie, waarbij speciale lampen worden gebruikt om een vergelijkbaar effect te bereiken.
 2. Regelmatige slaapschema’s: Probeer elke dag rond dezelfde tijd naar bed te gaan en op te staan, zelfs in het weekend. Een consistent slaap-waakritme helpt het lichaam zich aan te passen aan een vast slaappatroon, wat de slaapkwaliteit kan verbeteren. Vermijd dutjes overdag, vooral lange dutjes, omdat dit het nachtelijke slaapritme kan verstoren.
 3. Slaapomgeving: Zorg voor een rustige en comfortabele slaapomgeving. Vermijd geluidsoverlast en zorg ervoor dat de slaapkamer goed verduisterd is, vooral als je gevoelig bent voor licht. Gebruik eventueel verduisterende gordijnen of slaapmaskers om licht buiten te houden. Investeer ook in een comfortabel matras en kussens om een goede slaaphouding te bevorderen.
 4. Beperk cafeïne en stimulerende middelen: Cafeïne en andere stimulerende middelen kunnen de slaap verstoren, dus beperk het gebruik ervan, vooral in de avonduren. Cafeïnehoudende dranken zoals koffie, thee, cola en energiedrankjes kunnen de slaap beïnvloeden, dus probeer deze in de late namiddag en avond te vermijden. Kies in plaats daarvan voor cafeïnevrije opties of kruidenthee.
Kopje thee

Kopje thee

Voor de omgeving

 1. Ondersteuning bieden: Mensen met een visuele beperking kunnen te maken krijgen met extra stress en angst, vooral als ze ook slaapproblemen hebben. Het is belangrijk om emotionele en praktische ondersteuning te bieden om hen te helpen omgaan met deze uitdagingen. Luister naar hun zorgen en gevoelens en wees bereid om te helpen bij dagelijkse taken die misschien moeilijker zijn vanwege hun visuele beperking.
 2. Gezamenlijke activiteiten: Moedig gezamenlijke fysieke activiteiten aan, zoals wandelen of sporten, om de blootstelling aan daglicht te vergroten. Regelmatige fysieke activiteit kan het slaap-waakritme helpen reguleren en de slaapkwaliteit verbeteren. Samen buiten zijn kan ook de gemoedstoestand verbeteren en stress verminderen, wat ook positieve effecten kan hebben op de slaap.
 3. Slaapomgeving aanpassen: Zorg ervoor dat de slaapomgeving van de persoon comfortabel en rustig is. Help hen bij het inrichten van hun slaapkamer met comfortabel beddengoed, kussens en verduisterende gordijnen om de slaapomgeving optimaal te maken. Minimaliseer storende geluiden en zorg voor een rustige en vredige slaapomgeving.

Voor professionele zorgverleners

 1. Onderzoek: Voer een grondig onderzoek uit van de slaapgewoonten en -patronen van de persoon met een visuele beperking. Een gedetailleerde evaluatie kan helpen om de onderliggende oorzaken van de slaapproblemen beter te begrijpen en de juiste aanpak voor behandeling te bepalen.
 2. Multidisciplinaire aanpak: Werk samen met andere zorgverleners, zoals slaapspecialisten, om een uitgebreid behandelplan te ontwikkelen. Slaapproblemen bij blinden kunnen complex zijn en vereisen vaak een holistische aanpak. Het inschakelen van verschillende experts kan leiden tot een effectievere behandeling.
 3. Educatie: Zorg voor educatie aan de persoon met een visuele beperking en hun omgeving over slaaphygiëne en slaapstoornissen. Het begrijpen van gezonde slaapgewoonten en mogelijke slaapstoornissen kan hen helpen beter voorbereid te zijn op het omgaan met slaapproblemen en het bevorderen van een goede nachtrust.
 4. Geduld: Het is belangrijk om geduldig te zijn tijdens het behandelproces. Het kan enige tijd duren voordat slaapproblemen bij blinden verbeteren. Een persoonlijke aanpak en het uitproberen van verschillende strategieën kunnen nodig zijn voordat er positieve resultaten worden bereikt. Wees ondersteunend en moedig de persoon aan om vol te houden met de aanbevolen behandelingen.

Elke persoon is uniek, en wat voor de ene persoon werkt, kan niet altijd van toepassing zijn op een andere persoon. Professioneel medisch advies en begeleiding zijn cruciaal bij het ontwikkelen van een gepersonaliseerde aanpak en behandeling voor slaapproblemen bij blinden. Een goede samenwerking tussen de persoon met een visuele beperking, hun omgeving en zorgverleners is van groot belang om slaapproblemen effectief aan te pakken en de slaapkwaliteit te verbeteren.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 2. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 3. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 4. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 5. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 6. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 7. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 8. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 9. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 10. Iritis27-03-2024 03:03:09
 11. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 12. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 13. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 14. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 15. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 16. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 17. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 18. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 19. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 20. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 21. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 22. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 23. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 24. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 25. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 26. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 27. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 28. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 29. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 30. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 31. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 32. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 33. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 34. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 35. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 36. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 37. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 38. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 39. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 40. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 41. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 42. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 43. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 44. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 45. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 46. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 47. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 48. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 49. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 50. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 51. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 52. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 53. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 54. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 55. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 56. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 57. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 58. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 59. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 60. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 61. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 62. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 63. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 64. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 65. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 66. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 67. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 68. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 69. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 70. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 71. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 72. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 73. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 74. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 75. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 76. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 77. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 78. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 79. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 80. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 81. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 82. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 83. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 84. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 85. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 86. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 87. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 88. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 89. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 90. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 91. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 92. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 93. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 94. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 95. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 96. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 97. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 98. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 99. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 100. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 101. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 102. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 103. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 104. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 105. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 106. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 107. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 108. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 109. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 110. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 111. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 112. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 113. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 114. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 115. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 116. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 117. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 118. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 119. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 120. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 121. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 122. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 123. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 124. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 125. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 126. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 127. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 128. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 129. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 130. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 131. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 132. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 133. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 134. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 135. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 136. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 137. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 138. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 139. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 140. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 141. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 142. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 143. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 144. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 145. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 146. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 147. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 148. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 149. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 150. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 151. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 152. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 153. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 154. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 155. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 156. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 157. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 158. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 159. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 160. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 161. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 162. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 163. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 164. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 165. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 166. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 167. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 168. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 169. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 170. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 171. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 172. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 173. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 174. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 175. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 176. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 177. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 178. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 179. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 180. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 181. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 182. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 183. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 184. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 185. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 186. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 187. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 188. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 189. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 190. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 191. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 192. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 193. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 194. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 195. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 196. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 197. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 198. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18
 199. Zink en ooggezondheid24-09-2023 01:09:53
 200. Omega-3 vetzuren en ooggezondheid24-09-2023 01:09:04

Laatst bijgewerkt op 13 december 2023 – 18:32