Oogproblemen bij de auto-immuunaandoening lupus

Systemische lupus erythematosus (SLE) is een complexe en chronische auto-immuunziekte die diverse delen van het lichaam kan aantasten. Hoewel lupus zich vaak richt op organen zoals het hart, de gewrichten, de huid, de longen, de bloedvaten, de nieren en het centrale zenuwstelsel, worden de ogen soms ook aangetast. Het ziekteverloop varieert en kan gepaard gaan met periodes van remissie en opflakkeringen, die zowel acuut als chronisch kunnen zijn. Oogbetrokkenheid bij lupus kan leiden tot een reeks aandoeningen die van invloed zijn op het gezichtsvermogen en het algehele comfort van de patiënt.

Wat is lupus?

Lupus is een chronische auto-immuunziekte. Dit betekent dat het immuunsysteem, dat normaal gesproken infecties bestrijdt, abusievelijk gezonde cellen en weefsels aanvalt. Dit leidt tot ontstekingen en schade aan verschillende organen in het lichaam, inclusief de ogen, gewrichten, huid, nieren, longen, hart en zenuwstelsel.

Oorzaken van lupus

De exacte oorzaak van lupus is onbekend. Erfelijke factoren en omgevingsfactoren, zoals blootstelling aan zonlicht, virale infecties of hormonale veranderingen, spelen mogelijk een rol.

Symptomen van lupus

Lupus kan een breed scala aan symptomen veroorzaken, die van persoon tot persoon kunnen variëren. Enkele veelvoorkomende symptomen zijn:

 • Vermoeidheid
 • Gewrichtspijn en -ontsteking
 • Huiduitslag, vooral op het gezicht in de vorm van een vlinder
 • Koorts
 • Gewichtsverlies
 • Zwelling van de lymfeklieren
 • Pijn op de borst
 • Kortademigheid
 • Hoofdpijn
 • Verwardheid
 • Zichtsproblemen
Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Diagnose van lupus

De diagnose van lupus kan complex zijn, omdat de symptomen lijken op die van andere aandoeningen. Er is geen enkele test die lupus definitief kan diagnosticeren. Artsen gebruiken een combinatie van factoren, waaronder:

 • Medische geschiedenis
 • Lichamelijk onderzoek
 • Bloedonderzoek
 • Urineonderzoek
 • Beeldvormingsonderzoeken

Behandeling van lupus

Er is geen genezing voor lupus, maar er zijn wel behandelingen beschikbaar om de symptomen te onderdrukken en de ziekteactiviteit te controleren. Behandelingen kunnen bestaan uit:

Oogproblemen bij lupus

Aandoeningen van het netvlies

 • Bloedvatveranderingen in het netvlies:
  • Beschrijving: Dit is een veelvoorkomende vorm van oogbetrokkenheid bij lupus. Veranderingen in de bloedvaten van het netvlies kunnen leiden tot verminderde bloedtoevoer naar het weefsel, wat resulteert in verminderd zicht. Ernstige retinale vasculaire aandoeningen kunnen het gezichtsvermogen aanzienlijk aantasten. Blokkades in de retinale aderen en arteriën zijn zeldzamer en komen vaak voor in combinatie met lupus die het centrale zenuwstelsel aantast.
  • Symptomen: Wazig zicht, verlies van gezichtsveld, floaters (zwevende vlekken in het gezichtsveld).
  • Behandeling: Afhankelijk van de ernst van de symptomen kunnen medicijnen, lasertherapie of operatie nodig zijn.
 • Retinale vasculitis:
Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Droge ogen

 • Beschrijving: Ongeveer één op de vijf lupuspatiënten heeft ook het secundaire syndroom van Sjögren, wat resulteert in onvoldoende traanproductie. Symptomen omvatten geïrriteerde, jeukende, brandende, of droge ogen, evenals een wazig zicht. Ernstige droge ogen kunnen leiden tot beschadiging van het hoornvlies en verminderd zicht.
 • Symptomen: Branderige ogen, jeuk, irritatie, wazig zicht, gevoel van zand in de ogen.
 • Behandeling: Kunsttranen, oogdruppels, gels, punctum plugs (kleine plugjes die de traanbuisjes afsluiten). In zwaardere gevallen kan er botulinetoxine-injectie of chirurgie nodig zijn.

Effecten van lupusmedicijnen (vervolg):

Hydroxychloroquine:

 • Behandeling (vervolg): Stop met het gebruik van hydroxychloroquine als je visuele veranderingen ervaart.
 • Alternatieven: Er zijn andere medicijnen beschikbaar voor de behandeling van lupus. Je arts kan je helpen bij het kiezen van het juiste medicijn voor jou.

Andere lupusmedicijnen:

Huiduitslag rond de oogleden

Discoïde lupus erythematosus:

Ontstekingen

Zenuwschade

 • Neuropathie:
  • Beschrijving: Lupus kan de zenuwen aantasten die verantwoordelijk zijn voor oogbeweging en gezichtsvermogen.
  • Symptomen: Dubbelzien, slechte oogbeweging, hangende oogleden, verminderd gezichtsvermogen.
  • Behandeling: Afhankelijk van de ernst van de symptomen kunnen medicijnen, fysiotherapie of operatie nodig zijn.
 • Neuritis optica (oogzenuwontsteking):

Overige oogproblemen

 • Cataract (staar): Vertroebeling van de ooglens, wat kan leiden tot wazig zicht. Behandeling: operatie om de vertroebelde lens te vervangen door een kunstlens.
 • Glaucoom: Verhoogde druk in het oog, wat kan leiden tot schade aan de oogzenuw en verlies van gezichtsvermogen. Behandeling: medicijnen, lasertherapie of operatie om de druk te verlagen.
 • Netvliesloslating: Loslating van het netvlies van de achterkant van het oog. Behandeling: operatie om het netvlies te herstellen.

Geassocieerde symptomen van oogproblemen bij lupus

De symptomen van oogproblemen bij lupus kunnen variëren, afhankelijk van de ernst van de aandoening en het specifieke type oogprobleem. Enkele veelvoorkomende symptomen zijn:

Algemene symptomen

Symptomen van specifieke oogproblemen

Andere symptomen

Belangrijk

 • Meld alle oogklachten onmiddellijk aan je arts. Wacht niet tot de symptomen erger worden.
 • Regelmatige oogonderzoeken zijn essentieel voor het opsporen en behandelen van oogproblemen bij lupus in een vroeg stadium.

Fysieke / praktische impact

De fysieke en praktische impact van oogproblemen bij lupus kan aanzienlijk zijn, en kan variëren van mild tot ernstig. Enkele mogelijke gevolgen zijn:

Verminderd zicht:

Pijn en ongemak:

Gevoeligheid voor licht:

 • Moeilijkheden met het functioneren in fel licht.
 • Vermijden van buitenshuis activiteiten.
 • Dragen van een zonnebril, zelfs binnenshuis.

Droge ogen:

Andere symptomen:

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Praktische impact:

Mentale / psychische / emotionele impact

De mentale, psychische en emotionele impact van oogproblemen bij lupus kan aanzienlijk zijn. Enkele mogelijke gevolgen zijn:

Angst en stress:

Depressie:

Moeilijkheden met coping:

Verandering in lichaamsbeeld:

 • Schaamte over het uiterlijk van de ogen.
 • Vermijding van sociale contacten.
 • Moeilijkheden met het accepteren van de veranderingen in het lichaam.

Andere emotionele problemen:

Belangrijk:

 • Er is hulp beschikbaar voor mensen met lupus die worstelen met de mentale, psychische en emotionele impact van oogproblemen.
 • Er zijn verschillende therapieën beschikbaar, zoals psychotherapie en medicatie, die kunnen helpen om de symptomen van angst, depressie en andere emotionele problemen te verlichten.
 • Er zijn ook steungroepen beschikbaar waar mensen met lupus ervaringen kunnen delen en tips kunnen krijgen van anderen die met soortgelijke problemen te maken hebben.
Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Sociale impact

Oogproblemen bij lupus kunnen een significante negatieve impact hebben op het sociale leven van een patiënt. Enkele mogelijke gevolgen zijn:

 • Sociale isolatie: Moeilijkheden met lezen, autorijden of deelnemen aan activiteiten buitenshuis kunnen leiden tot sociale isolatie. Mensen met lupus en oogproblemen kunnen zich terugtrekken uit sociale activiteiten vanwege angst, verlegenheid of gewoon het onvermogen om volledig te kunnen deelnemen.
 • Verlies van onafhankelijkheid: Afhankelijkheid van anderen voor taken zoals autorijden, boodschappen doen of het lezen van documenten kan frustrerend zijn en het gevoel van onafhankelijkheid verminderen.
 • Moeilijkheden met werk of school: Verminderd zicht of andere oogproblemen kunnen het lastig maken om te werken of te studeren. Dit kan leiden tot stress, productiviteitsverlies of zelfs baanverlies.
 • Veranderde relaties: Problemen met communiceren, autorijden of deelnemen aan gezamenlijke activiteiten kunnen de relaties met familie en vrienden belasten.
 • Moeilijkheden met dating en relaties: Oogproblemen kunnen leiden tot onzekerheid over het uiterlijk, wat dating en relaties kan bemoeilijken.
 • Stigma: Er kan een stigma bestaan rond chronische ziekten zoals lupus. Mensen met lupus kunnen zich daardoor ongemakkelijk voelen om open te zijn over hun ziekte en oogproblemen, wat sociale isolatie kan verergeren.

Tips om de sociale impact te verminderen:

 • Open communicatie: Praat met familie, vrienden, collega’s en werkgever over je ziekte en de impact van de oogproblemen op je dagelijks leven.
 • Zoek steun: Er zijn online en offline steungroepen voor mensen met lupus. Praten met anderen die soortgelijke ervaringen hebben kan helpen om je minder alleen te voelen.
 • Hulpmiddelen: Er bestaan verschillende hulpmiddelen die kunnen helpen met dagelijkse taken, zoals vergrootglazen, schermleesapparaten of spraakgestuurde software.
 • Revalidatie: Er bestaan revalidatieprogramma’s die kunnen helpen om te leren omgaan met visuele beperkingen en het dagelijks leven zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.
 • Professionele hulp: Psychotherapie kan helpen om te leren omgaan met de emotionele impact van oogproblemen en sociale isolatie.

Belangrijk:

 • Oogproblemen bij lupus hoeven je sociale leven niet te bepalen.
 • Er zijn stappen die je kunt nemen om de impact van oogproblemen te verminderen en een gezond en actief sociaal leven te leiden.
 • Praat met je arts of een maatschappelijk werker over de mogelijkheden om je sociale leven te ondersteunen.

Belang van oogonderzoeken bij lupus

Oogproblemen bij lupus:

Lupus is een auto-immuunziekte die verschillende organen in het lichaam kan aantasten, inclusief de ogen. Oogproblemen bij lupus kunnen variëren van mild tot ernstig en kunnen leiden tot blijvend verlies van gezichtsvermogen.

Enkele veelvoorkomende oogproblemen bij lupus zijn:

Regelmatige oogonderzoeken:

Regelmatige oogonderzoeken zijn essentieel voor het opsporen en behandelen van oogproblemen bij lupus in een vroeg stadium. Dit kan helpen om blijvende schade aan het gezichtsvermogen te voorkomen.

Hoe vaak moet je een oogonderzoek ondergaan?

Patiënten met lupus dienen ten minste jaarlijks een oogonderzoek te ondergaan. Je arts kan je adviseren om vaker een oogonderzoek te ondergaan, afhankelijk van je individuele risicofactoren.

Wat gebeurt er tijdens een oogonderzoek?

Tijdens een oogonderzoek zal de oogarts je ogen controleren op verschillende aandoeningen, waaronder:

Behandeling

Medicijnen

 • Oogdruppels:
  • Ontstekingsremmende oogdruppels: Deze druppels worden gebruikt om ontsteking van het oog te verminderen. Ze kunnen corticosteroïden of andere ontstekingsremmende middelen bevatten.
  • Antibiotische oogdruppels: Deze druppels worden gebruikt om infecties van het oog te bestrijden.
  • Druppels om de druk in het oog te verlagen: Deze druppels worden gebruikt om glaucoom te behandelen.
 • Zalven:
  • Ontstekingsremmende zalven: Deze zalven worden gebruikt om ontsteking van de oogleden te verminderen.
  • Antibiotische zalven: Deze zalven worden gebruikt om infecties van de oogleden te bestrijden.
 • Pillen:
  • Corticosteroïden: Deze medicijnen worden gebruikt om ontsteking te verminderen. Ze kunnen oraal worden ingenomen of via een injectie worden toegediend.
  • Immunosuppressiva: Deze medicijnen worden gebruikt om het immuunsysteem te onderdrukken en ontsteking te verminderen. Ze worden meestal gebruikt voor ernstige oogproblemen bij lupus.

Lasertherapie

Lasertherapie kan worden gebruikt om bloedingen in het netvlies te behandelen of glaucoom te verminderen. Bij lasertherapie wordt een geconcentreerde lichtbundel gebruikt om de bloedvaten te dichten of de druk in het oog te verlagen.

Operatie

In zeldzame gevallen kan een operatie nodig zijn om ernstige oogproblemen bij lupus te behandelen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om een cataract te verwijderen of een netvliesloslating te repareren.

Tips voor patiënten met lupus

 • Meld alle oogklachten onmiddellijk aan jouw arts. Wacht niet tot de symptomen erger worden.
 • Volg de instructies van jouw arts met betrekking tot medicatie en opvolging. Neem je medicijnen zoals voorgeschreven en ga op alle afspraken met je arts.
 • Bescherm je ogen tegen zonlicht door een zonnebril te dragen. Draag een zonnebril met UV-bescherming wanneer je naar buiten gaat.
 • Stop met roken, wat het risico op oogproblemen kan verhogen. Roken kan de bloedvaten beschadigen en het risico op ontsteking verhogen.
Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Prognose van oogproblemen bij lupus

De prognose van oogproblemen bij lupus hangt af van verschillende factoren, die we hier uitgebreider zullen bespreken:

Ernst van de oogproblemen:

 • Milde oogproblemen: Droge ogenirritatie, of lichte ontstekingen hebben doorgaans een goede prognose. Met juiste behandeling en verzorging kunnen deze symptomen goed onder controle worden gehouden en is er weinig risico op blijvende schade.
 • Ernstigere problemen: Uveïtisnetvliesloslating, of glaucoom zijn aandoeningen die tot blijvend verlies van gezichtsvermogen kunnen leiden. Vroege diagnose en intensieve behandeling zijn hierbij cruciaal om verdere schade te beperken.

Ernst van de lupusziekte:

 • Actieve lupus: Patiënten met actieve lupus, waarbij de ziekte onvoldoende onder controle is, hebben een hoger risico op het ontwikkelen van oogproblemen. Regelmatige monitoring en opvolging door een oogarts is dan ook van groot belang.
 • Gecontroleerde lupus: Patiënten met gecontroleerde lupus, waarbij de ziekte onder controle is met medicatie, hebben een lager risico op oogproblemen. Dit benadrukt het belang van een goede behandeling van de lupusziekte in het algemeen.

Behandeling:

 • Vroege diagnose: Het tijdig opsporen van oogproblemen is cruciaal om verdere schade te voorkomen. Regelmatige oogonderzoeken, zeker bij patiënten met actieve lupus, zijn dan ook essentieel.
 • Adequate behandeling: Afhankelijk van de ernst van de oogproblemen, worden medicijnen, lasertherapie of operaties ingezet. Het is belangrijk om de instructies van de arts nauwkeurig op te volgen en de voorgeschreven medicatie correct te gebruiken.

Algemene gezondheid:

 • Andere gezondheidsproblemen: Patiënten met diabetes, hoge bloeddruk, of rokers lopen een verhoogd risico op complicaties bij oogproblemen. Het is dan ook belangrijk om deze aandoeningen goed te controleren en gezonde leefgewoontes aan te nemen.
 • Gezond voedingspatroon: Een gezond en gevarieerd voedingspatroon, rijk aan vitaminen en mineralen, kan de gezondheid van de ogen bevorderen.

Tips om de prognose te verbeteren:

 • Volg de instructies van jouw arts op. Neem de medicatie zoals voorgeschreven en ga op alle afspraken met de oogarts.
 • Meld alle oogklachten onmiddellijk. Wacht niet tot de symptomen erger worden.
 • Bescherm jouw ogen tegen zonlicht. Draag een zonnebril met UV-bescherming wanneer je naar buiten gaat.
 • Stop met roken. Roken kan de bloedvaten beschadigen en het risico op ontstekingen verhogen.
 • Eet gezond en beweeg regelmatig. Een gezonde leefstijl kan de algehele gezondheid en het immuunsysteem versterken.

Belangrijk:

 • De prognose van oogproblemen bij lupus is per individu verschillend.
 • Met een goede behandeling en opvolging kunnen de meeste patiënten met lupus hun gezichtsvermogen behouden.
 • Regelmatige oogonderzoeken zijn essentieel voor het opsporen en behandelen van oogproblemen in een vroeg stadium.
Zonnebril

Zonnebril

Complicaties van oogproblemen bij lupus:

Oogproblemen bij lupus kunnen verschillende complicaties met zich meebrengen, die we hier nader zullen belichten:

Ernstige oogproblemen

 • Uveïtis: Ontsteking van het binnenste van het oog kan leiden tot blijvende schade aan het netvlies, de macula (het centrale deel van het netvlies) of de oogzenuw. Dit kan resulteren in wazig zicht, verlies van gezichtsveld of zelfs blindheid.
 • Netvliesloslating: Het netvlies kan loskomen van de achterkant van het oog, wat kan leiden tot plotseling en ernstig verlies van gezichtsvermogen. Onmiddellijke medische behandeling is noodzakelijk om het gezichtsvermogen te redden.
 • Glaucoom: Verhoogde druk in het oog kan de oogzenuw beschadigen, wat leidt tot verlies van gezichtsveld en blindheid. Behandeling met medicijnen, lasertherapie of chirurgie is nodig om de druk te verlagen en verdere schade te voorkomen.
 • Cataract (staar): Vroegtijdige vertroebeling van de ooglens kan wazig zicht veroorzaken. Cataract kan worden geopereerd om het gezichtsvermogen te herstellen.

Andere complicaties

Belangrijk:

 • Regelmatige oogonderzoeken zijn essentieel voor het opsporen en behandelen van oogproblemen in een vroeg stadium, om complicaties te voorkomen.
 • Onmiddellijke medische hulp is nodig bij symptomen van uveïtis, netvliesloslating of glaucoom.
 • Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar om de symptomen van oogproblemen te verlichten en de impact op het dagelijks leven te verminderen.

Preventie

Hoewel er geen gegarandeerde methode is om oogproblemen bij lupus volledig te voorkomen, zijn er wel stappen die je kunt nemen om het risico te verminderen:

Effectieve lupus behandeling:

 • De belangrijkste stap in het voorkomen van oogproblemen is het effectief onder controle houden van de lupusziekte zelf. Dit doe je door de behandelingsplannen van je reumatoloog nauwgezet te volgen. Dit kan medicijnen innemen, regelmatig bloedonderzoeken laten doen en eventuele aanpassingen in je levensstijl doorvoeren.

Regelmatige oogonderzoeken:

 • Zelfs bij gecontroleerde lupus is het belangrijk om regelmatig oogonderzoeken te ondergaan. De frequentie van deze onderzoeken wordt bepaald door je arts, maar jaarlijkse controles zijn vaak de norm. Tijdens deze onderzoeken kan de oogarts vroegtijdige tekenen van oogproblemen opsporen, zodat er snel kan worden ingegrepen.

Bescherming tegen zonlicht:

Gezonde leefstijl:

 • Een gezonde leefstijl kan je algehele gezondheid en immuunsysteem versterken, wat indirect kan bijdragen aan het verminderen van het risico op oogproblemen. Dit omvat:
  • Gezonde voeding: Eet een gebalanceerd dieet rijk aan fruit, groenten, volle granen en magere eiwitten. Deze voedingsmiddelen bevatten belangrijke vitaminen en mineralen die de gezondheid van je ogen ondersteunen.
  • Niet-roken: Roken kan de bloedvaten beschadigen en het risico op ontstekingen verhogen, wat ook de ogen kan aantasten.
  • Regelmatige beweging: Lichaamsbeweging verbetert de bloedcirculatie en kan ontstekingen helpen verminderen.

Vroegtijdige signalering:

Communicatie met je arts:

 • Open communicatie met je arts is essentieel. Informeer je arts over je algehele gezondheid, eventuele veranderingen in je lupus symptomen en alle oogklachten die je ervaart. Dit helpt je arts om het risico op oogproblemen zo laag mogelijk te houden.

Disclaimer:

Deze informatie is bedoeld ter educatie en mag niet worden beschouwd als medisch advies. Raadpleeg altijd een arts voor diagnose en behandeling van oogproblemen.

Bronnen:

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 28 mei 2024 – 08:12