Oogproblemen bij te traag werkende schildklier

De schildklier, een vlindervormige klier in de hals, speelt een cruciale rol in de stofwisseling en energiebalans van het lichaam. Wanneer deze klier te traag werkt (hypothyreoïdie), kan dit leiden tot verschillende oogproblemen.

Oorzaken van oogproblemen bij hypothyreoidie

De exacte oorzaken van oogproblemen bij hypothyreoidie zijn complex en niet volledig begrepen. Verschillende factoren kunnen een rol spelen:

Vertraagde stofwisseling

 • Hypothyreoidie vermindert de stofwisseling in alle weefsels, inclusief de ogen.
 • Dit kan leiden tot:

Auto-immuunrespons

 • In sommige gevallen kan hypothyreoidie worden veroorzaakt door een auto-immuunaandoening, zoals de ziekte van Hashimoto.
 • Bij deze aandoening valt het immuunsysteem de schildklier aan, wat kan leiden tot ontsteking in de oogkas.
 • Deze ontsteking kan exoftalmie (uitpuilende ogen) en andere oogproblemen veroorzaken.

Neurologische effecten

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Overige factoren

 • Droge ogen komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, en hypothyreoidie komt vaker voor bij vrouwen.
 • Leeftijd, genetische factoren en andere medische aandoeningen kunnen ook het risico op oogproblemen bij hypothyreoidie verhogen.

De ernst van de oogproblemen bij hypothyreoidie kan variëren van persoon tot persoon. Sommige mensen ervaren milde symptomen, terwijl anderen ernstige complicaties kunnen ontwikkelen, zoals blijvende schade aan het gezichtsvermogen.

Regelmatige oogonderzoeken zijn belangrijk voor mensen met hypothyreoidie. Dit helpt om complicaties vroegtijdig op te sporen en te behandelen.

Oogproblemen bij te traag werkende schildklier (hypothyreoïdie)

Exoftalmie (uitpuilende ogen)

Ptosis (hangende oogleden):

Ptosis: Hangend ooglid

Ptosis: Hangend ooglid

Droge ogen

Hoornvlieszweer en littekenvorming

Oogzenuwbeschadiging

Zwelling rond de ogen

 • Oorzaak: Myxoedeem, ophoping van mucine in de huid.
 • Symptomen:
 • Behandeling:
  • Medicijnen om de schildklierfunctie te herstellen

Andere mogelijke oogproblemen

Belangrijk

 • De ernst van de oogproblemen kan variëren van persoon tot persoon.
 • Regelmatige oogonderzoeken zijn belangrijk om complicaties te detecteren en te behandelen.
 • Raadpleeg uw arts voor een gepersonaliseerde beoordeling en behandeling.

Impact

Oogproblemen bij hypothyreoidie kunnen een significante impact hebben op verschillende aspecten van het leven van een persoon:

Fysiek

Praktisch

Mentaal / psychisch / emotioneel

Sociaal

 • Moeilijkheden met communicatie en interactie: Wazig zicht en dubbelzien kunnen het herkennen van gezichten en het interpreteren van non-verbale signalen bemoeilijken.
 • Verminderde participatie in sociale activiteiten: Angst om te vallen of ongemak in sociale situaties kan leiden tot terugtrekking.
 • Verlies van werk of opleiding: In extreme gevallen kunnen oogproblemen de inzetbaarheid en carrièrekansen beïnvloeden.

De ernst van de impact van oogproblemen bij hypothyreoidie varieert van persoon tot persoon. Sommige mensen ervaren milde symptomen met weinig impact op hun dagelijks leven, terwijl anderen ernstige complicaties kunnen ontwikkelen die hun fysieke, mentale en sociale welzijn aanzienlijk beïnvloeden.

Een vroege diagnose en behandeling van oogproblemen bij hypothyreoidie is belangrijk om de impact op alle aspecten van het leven te minimaliseren.

Diagnose van oogproblemen bij hypothyreoidie

Een oogarts kan oogproblemen bij hypothyreoidie diagnosticeren door een combinatie van methoden:

Medische geschiedenis

De arts zal u vragen naar uw medische geschiedenis, met inbegrip van:

 • Symptomen die u ervaart
 • Wanneer de symptomen begonnen zijn
 • Of u een diagnose van hypothyreoidie hebt
 • Andere medische aandoeningen die u hebt
 • Medicijnen die u gebruikt

Oogonderzoek

De arts zal uw ogen van dichtbij onderzoeken, waarbij hij of zij kijkt naar:

Onderzoeken

De arts kan verschillende tests uitvoeren om uw ooggezondheid te beoordelen, waaronder:

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Bloedonderzoek

De arts kan bloedonderzoek aanvragen om te controleren op hypothyreoidie. Dit omvat het meten van de schildklierhormoonspiegels (TSH, T4, soms T3).

Beeldvorming

In sommige gevallen kan de arts beeldvormingsonderzoeken aanvragen, zoals een CT-scan of MRI-scan, om de weefsels rond uw ogen in detail te bekijken.

Belangrijk

 • De specifieke tests die worden uitgevoerd, zullen variëren afhankelijk van uw individuele situatie en de ernst van uw symptomen.
 • Een vroege diagnose en behandeling van oogproblemen bij hypothyreoidie is belangrijk om blijvende schade aan het gezichtsvermogen te voorkomen.

Behandeling

De behandeling van oogproblemen bij hypothyreoidie richt zich op:

Behandeling van hypothyreoidie

 • Medicijnen: Levothyroxine, een synthetisch schildklierhormoon, wordt meestal voorgeschreven om de schildklierfunctie te herstellen.
 • Dosisaanpassing: De dosering van levothyroxine moet mogelijk worden aangepast naarmate de oogproblemen verbeteren.

Verlichting van symptomen

 • Kunsttranen: Verzachten droge ogen en verminderen irritatie.
 • Oogzalf: Biedt extra hydratatie en bescherming voor de ogen.
 • Punctum plugs: Bedekken de traanbuisjes om afscheiding van tranen te bevorderen.
 • Ooglidcorrectie: In ernstige gevallen van ptosis (hangende oogleden) of exoftalmie (uitpuilende ogen) kan een operatie nodig zijn om de oogleden te corrigeren of de druk in de oogkas te verminderen.

Preventie van complicaties

 • Regelmatige oogonderzoeken: Belangrijk om progressie van de aandoening te controleren en complicaties te detecteren.
 • Bescherming tegen zonlicht: Zonnebril en zonnebrandcrème dragen om de ogen te beschermen tegen UV-straling.
 • Vermijd irriterende stoffen: Rook, stof en andere irriterende stoffen kunnen de symptomen verergeren.

Behandeling van specifieke oogproblemen

 • Hoornvlieszweer: Antibiotica oogdruppels of zalf.
 • Oogzenuwbeschadiging: Ontstekingsremmende medicijnen of operatie in ernstige gevallen.
 • Dubbelzien: Prismaglazen of oogspieroefeningen.

De beste behandeling voor oogproblemen bij hypothyreoidie hangt af van de ernst van de symptomen, de oorzaak en de individuele gezondheid van de patiënt.

Het is belangrijk om samen te werken met uw arts om de beste behandelstrategie te vinden.

Prognose

De prognose van oogproblemen bij hypothyreoidie hangt af van verschillende factoren:

De ernst van de oogproblemen

 • Milde symptomen, zoals droge ogen en ptosis, verbeteren doorgaans met een adequate behandeling van hypothyreoidie.
 • Ernstige symptomen, zoals exoftalmie en oogzenuwbeschadiging, kunnen blijvende schade veroorzaken, zelfs met behandeling.

De oorzaak van de oogproblemen

Oogproblemen die direct gerelateerd zijn aan hypothyreoidie, zoals exoftalmie, hebben doorgaans een betere prognose dan die gerelateerd aan auto-immuunziekten of andere factoren.

De individuele gezondheid van de patiënt

Patiënten met andere medische aandoeningen, zoals diabetes of roken, kunnen een hoger risico hebben op complicaties.

De naleving van de behandeling

Patiënten die hun medicijnen trouw innemen en de leefstijladviezen opvolgen, hebben doorgaans een betere prognose.

In het algemeen is de prognose van oogproblemen bij hypothyreoidie goed met een vroege diagnose, adequate behandeling en regelmatige follow-up.

De meeste symptomen verbeteren of verdwijnen met een effectieve behandeling van hypothyreoidie. Echter, in sommige gevallen kunnen blijvende symptomen of complicaties optreden.

Het is belangrijk om met uw arts te bespreken wat u kunt verwachten van uw specifieke situatie.

Complicaties

De meeste oogproblemen bij hypothyreoidie zijn mild en verdwijnen met een adequate behandeling. Echter, in zeldzame gevallen kunnen ernstige complicaties optreden, waaronder:

Blijvende schade aan het gezichtsvermogen

Cosmetische problemen

 • Exoftalmie (uitpuilende ogen) kan cosmetisch storend zijn en leiden tot problemen met ooglidbewegingen en sluiten van de ogen.
 • Ptosis (hangende oogleden) kan het gezichtsveld belemmeren en cosmetisch storend zijn.

Psychische problemen

 • Schaamte en angst over het uiterlijk kunnen leiden tot depressie en sociale isolatie.
 • Vermindering van het gezichtsvermogen kan leiden tot angst en verlies van onafhankelijkheid.

Verhoogd risico op ongevallen

Het is belangrijk om oogproblemen bij hypothyreoidie serieus te nemen en tijdig te behandelen om complicaties te voorkomen.

Regelmatige oogonderzoeken zijn belangrijk om progressie van de aandoening te controleren en complicaties vroegtijdig op te sporen.

Raadpleeg uw arts onmiddellijk als u ernstige symptomen ervaart, zoals:

Preventie van oogklachten bij te traag werkende schildklier

De beste manier om oogproblemen bij hypothyreoidie te voorkomen is door:

Hypothyreoidie te diagnosticeren en te behandelen

 • Regelmatige schildklierfunctietesten laten uitvoeren, vooral als u risicofactoren heeft voor hypothyreoidie.
 • Levothyroxine innemen volgens de voorschriften van uw arts om de schildklierfunctie te herstellen.
 • Regelmatig contact opnemen met uw arts om uw schildklierhormoonspiegels te controleren en uw behandeling te monitoren.

Oogproblemen vroegtijdig te herkennen:

Gezondheidsgewoontes te bevorderen

 • Stoppen met roken: Roken kan de symptomen van oogproblemen bij hypothyreoidie verergeren.
 • Gezond eten: Een gezond dieet met voldoende fruit, groenten en volle granen kan de algehele gezondheid van uw ogen bevorderen.
 • Zonlichtbescherming: Draag een zonnebril en zonnebrandcrème om uw ogen te beschermen tegen schadelijke UV-straling.
 • Stressmanagement: Chronische stress kan de symptomen van hypothyreoidie verergeren. Ontspanningstechnieken zoals yoga of meditatie kunnen helpen om stress te verminderen.
Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Risicofactoren te beperken

 • Diabetes onder controle houden: Hoge bloedsuikerspiegels kunnen het risico op oogproblemen verhogen.
 • Gewicht beheersen: Obesitas is een risicofactor voor hypothyreoidie en oogproblemen.

Door deze stappen te ondernemen, kunt u het risico op oogproblemen bij hypothyreoidie aanzienlijk verminderen.

Meer informatie

Gebaseerd op: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/177295-oogproblemen-bij-te-traag-werkende-schildklier.html

Deel dit:
Advertenties

 1. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 2. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 3. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 4. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 5. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 6. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 7. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 8. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 9. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 10. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 11. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 12. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 13. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 14. Iritis27-03-2024 03:03:09
 15. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 16. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 17. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 18. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 19. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 20. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 21. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 22. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 23. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 24. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 25. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 26. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 27. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 28. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 29. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 30. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 31. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 32. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 33. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 34. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 35. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 36. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 37. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 38. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 39. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 40. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 41. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 42. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 43. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 44. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 45. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 46. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 47. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 48. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 49. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 50. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 51. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 52. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 53. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 54. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 55. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 56. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 57. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 58. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 59. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 60. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 61. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 62. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 63. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 64. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 65. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 66. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 67. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 68. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 69. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 70. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 71. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 72. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 73. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 74. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 75. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 76. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 77. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 78. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 79. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 80. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 81. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 82. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 83. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 84. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 85. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 86. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 87. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 88. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 89. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 90. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 91. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 92. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 93. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 94. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 95. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 96. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 97. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 98. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 99. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 100. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 101. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 102. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 103. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 104. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 105. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 106. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 107. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 108. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 109. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 110. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 111. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 112. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 113. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 114. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 115. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 116. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 117. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 118. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 119. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 120. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 121. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 122. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 123. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 124. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 125. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 126. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 127. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 128. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 129. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 130. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 131. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 132. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 133. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 134. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 135. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 136. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 137. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 138. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 139. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 140. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 141. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 142. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 143. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 144. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 145. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 146. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 147. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 148. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 149. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 150. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 151. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 152. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 153. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 154. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 155. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 156. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 157. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 158. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 159. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 160. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 161. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 162. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 163. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 164. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 165. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 166. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 167. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 168. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 169. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 170. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 171. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 172. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 173. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 174. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 175. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 176. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 177. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 178. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 179. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 180. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 181. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 182. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 183. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 184. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 185. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 186. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 187. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 188. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 189. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 190. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 191. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 192. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 193. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 194. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 195. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 196. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 197. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 198. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 199. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 200. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48

Laatst bijgewerkt op 13 maart 2024 – 07:29