Lichthinder, verstrooiing en schittering bij slechtziende personen

Aspecten van licht

Licht is een integraal onderdeel van ons dagelijks leven, maar voor slechtzienden kan licht een complexe reeks uitdagingen en problemen met zich meebrengen. Drie belangrijke aspecten van licht – lichthinder, verstrooiing en schittering – hebben aanzienlijke impact op het leven van slechtziende personen.

Lichthinder

Lichthinder verwijst naar overmatig of storend kunstmatig licht in de omgeving, vooral ‘s nachts. Dit kan afkomstig zijn van straatverlichting, verlichte reclameborden, fel verlichte gebouwen en andere bronnen. Voor slechtziende personen, die vaak sterk vertrouwen op hun restzicht, kan lichthinder bijzonder verstorend zijn. De verstoring van natuurlijke lichtniveaus kan hun vermogen om de omgeving waarin ze zich bevinden waar te nemen en te begrijpen, ernstig belemmeren. Voor slechtziende personen kan dit ervoor zorgen dat ze moeite hebben met het waarnemen van subtiele verschillen in helderheid en schaduw, waardoor hun vermogen om obstakels of veranderingen in het terrein te detecteren, wordt aangetast.

 • Impact op oriëntatie en navigatie: Slechtziende personen vertrouwen sterk op hun visuele waarneming om obstakels, oriëntatiepunten en veranderingen in het terrein waar te nemen. Lichthinder kan deze visuele waarneming aantasten, waardoor subtiele verschillen in helderheid en schaduw minder zichtbaar worden. Dit heeft gevolgen voor hun vermogen om veilig te navigeren en zich zelfstandig te oriënteren, vooral in onbekende omgevingen.
 • Zicht op obstakels en details: Het vermogen om obstakels en details waar te nemen, zoals niveauverschillen in de grond of straatstenen, is van groot belang voor slechtziende personen. Lichthinder kan deze visuele informatie vervormen of verbergen, waardoor hun vermogen om mogelijke gevaren te detecteren, wordt aangetast. Het kan zelfs de herkenning van cruciale visuele aanwijzingen, zoals stoepranden of oversteekplaatsen, bemoeilijken.
 • Slecht beeldschermen zien: Bij beeldschermen kan lichthinder ontstaan door een te fel ingestelde helderheid van het scherm. Voor slechtziende personen kan lichthinder problematisch zijn, aangezien ze mogelijk meer afhankelijk zijn van het contrast en de helderheid van het scherm om informatie waar te nemen.

Verstrooiing

Verstrooiing van licht is een fenomeen dat invloed heeft op hoe licht zich gedraagt wanneer het door een medium, zoals lucht, gaat en in contact komt met kleine deeltjes of moleculen in dat medium. Dit natuurkundige verschijnsel zorgt ervoor dat lichtstralen van richting veranderen en zich verspreiden, wat leidt tot verschillende visuele effecten. Voor slechtziende personen kan verstrooiing van licht aanzienlijke visuele uitdagingen met zich meebrengen. Hieronder wordt dieper ingegaan op de verstrooiing van licht en de impact ervan op slechtziende personen:

Definitie en oorzaken

Verstrooiing treedt op wanneer lichtstralen worden geabsorbeerd en opnieuw worden uitgezonden door deeltjes in de atmosfeer, zoals lucht- of watermoleculen. Dit proces zorgt ervoor dat het licht zich in verschillende richtingen verspreidt, wat resulteert in veranderingen in helderheid, kleur en scherpte van visuele objecten. Verstrooiing kan worden veroorzaakt door factoren zoals luchtvervuiling, vochtigheid, mist, regen en deeltjes in de lucht.

Impact op slechtzienden

Voor slechtzienden kan verstrooiing van licht aanzienlijke gevolgen hebben:

 • Wazigheid en verminderde helderheid: Verstrooiing kan resulteren in wazig zien en een verminderde helderheid van visuele informatie. Objecten kunnen minder scherp lijken en contouren kunnen moeilijker waarneembaar zijn, waardoor het identificeren van objecten en details bemoeilijkt wordt.
 • Beperkte diepteperceptie: In omstandigheden waarin licht sterk wordt verstrooid, zoals bij mist of regen, kan diepteperceptie verstoord raken. Slechtziende personen kunnen moeite hebben met het inschatten van afstanden en het onderscheiden van objecten op verschillende afstanden.
 • Verlies van details op afstand: Verstrooiing kan het moeilijk maken om details op afstand waar te nemen. Dit kan van invloed zijn op activiteiten zoals het identificeren van borden, signalen of gezichten op een afstand.
 • Verminderde beeldkwaliteit: Verstrooiing van licht kan ook een rol spelen bij beeldschermen. Als het scherm een glanzend oppervlak heeft, kan het licht van verschillende bronnen, zoals ramen of lampen, worden verstrooid, wat kan leiden tot een verminderde beeldkwaliteit. Voor slechtziende personen kan verstrooiing het moeilijker maken om de tekst, afbeeldingen en details op het scherm waar te nemen.

Schittering

Schittering is een visueel fenomeen dat optreedt wanneer licht wordt weerkaatst of gereflecteerd door oppervlakken, wat resulteert in intense lichtpuntjes. Hoewel schittering voor de meeste mensen soms hinderlijk kan zijn, vormt het voor slechtziende personen een bijzondere uitdaging in hun dagelijkse leven. Hieronder wordt dieper ingegaan op schittering, de impact ervan en mogelijke aanpassingen voor een betere visuele ervaring:

Hoe het ontstaat

Schittering ontstaat wanneer lichtstralen van een lichtbron, zoals de zon, lampen of autokoplampen, worden gereflecteerd door gladde of reflecterende oppervlakken. Deze reflectie resulteert in heldere, verblindende lichtpuntjes die het zicht kunnen verstoren en visuele informatie bemoeilijken.

Zonlicht

Zonlicht

Impact op slechtzienden

Voor mensen die slecht zien kan schittering aanzienlijke gevolgen hebben:

Verblinding en visuele verstoring: Schittering kan verblindend zijn, vooral wanneer het direct in het gezichtsveld valt. Dit kan leiden tot tijdelijke desoriëntatie en een verminderd vermogen om objecten waar te nemen. Dit kan tevens problematisch zijn bij glanzende of reflecterende schermen, omdat schittering het zicht kan belemmeren en het lezen of bekijken van inhoud moeilijk kan maken. Slechtziende personen kunnen extra gevoelig zijn voor schittering, waardoor hun vermogen om informatie van het scherm te halen, wordt verminderd.

Verminderd contrast: Schittering kan het contrast tussen objecten verminderen, waardoor slechtziende personen moeite hebben om belangrijke details waar te nemen. Obstakels, contouren en zelfs gezichten kunnen minder duidelijk zichtbaar zijn.

Herkenning van details: Schittering kan het moeilijk maken om subtiele details in de omgeving waar te nemen. Dit kan van invloed zijn op het vermogen om gezichten, tekens, signalen en andere belangrijke visuele aanwijzingen te herkennen.

Verblinding

Verblinding verwijst specifiek naar de visuele hinder die wordt ervaren wanneer een fel licht direct in het oog schijnt, wat kan leiden tot tijdelijke visuele beperking of ongemak. Verblinding kan optreden wanneer het oog wordt blootgesteld aan sterk en ongefilterd licht, zoals zonlicht dat direct in de ogen schijnt of fel autolicht ‘s nachts.

Aanpassingen en hulpmiddelen

Licht is een krachtig hulpmiddel, maar voor slechtziende personen kan het creëren van een optimale verlichtingsomgeving een uitdaging zijn. Hieronder worden uitgebreide strategieën en aanpassingen besproken om lichthinder, verstrooiing en schittering te beheersen en een visueel comfortabele omgeving te creëren:

Zonwering

Zonwering is van essentieel belang om een comfortabele en functionele leefomgeving te creëren voor slechtziende personen. Het beheersen van lichthinder, verstrooiing en schittering is van groot belang voor hun visuele ervaring en dagelijkse activiteiten. Hier zijn enkele tips en aandachtspunten om zonwering effectief aan te passen aan de behoeften van slechtziende personen:

 • Regulering van lichtinval: Verstelbare zonwering, zoals jaloezieën, lamellen of rolgordijnen, biedt de mogelijkheid om het lichtniveau aan te passen. Zo kunnen ze schittering verminderen en een gelijkmatige lichtverdeling creëren.
 • Verduisterende opties: Verduisterende gordijnen of jaloezieën zijn waardevol, vooral voor rust- of slaapruimtes. Ze voorkomen overmatig zonlicht en creëren een rustige en comfortabele omgeving.
 • Contrast en kleur: Contrasterende kleuren en patronen op zonwering maken deze gemakkelijker waarneembaar. Dit vergroot de autonomie van slechtziende personen bij het lokaliseren en bedienen van de zonwering.
 • Persoonlijke voorkeuren: Houd rekening met persoonlijke voorkeuren en behoeften bij het kiezen van zonwering. Overleg met professionals in low vision-hulpmiddelen of ergotherapie voor de meest geschikte oplossingen.
 • Verstelbare jaloezieën of lamellen: Kies voor zonwering met verstelbare kanteling, zoals jaloezieën of lamellen. Dit biedt aanpassingsmogelijkheden voor een comfortabele lichtinval.
 • Elektronische bediening: Elektronisch bedienbare zonwering kan handig zijn. Afstandsbedieningen of slimme systemen (zoals slimme gordijnen) bieden gemakkelijke aanpassing zonder fysiek de zonwering aan te raken.
 • Contrastrijke materialen: Contrastrijke kleuren en patronen op zonwering vergemakkelijken de waarneming. Dit helpt bij het identificeren en navigeren in de ruimte.
 • Interne verlichting: Zorg naast zonwering voor voldoende binnenverlichting om schaduwen te minimaliseren. Goede verlichting versterkt contrast en vermindert visuele problemen door licht en schaduw.
 • Eenvoudige bediening: Kies voor zonwering met eenvoudige bediening en verstelbare hoogte. Contrasterende kleuren of markeringen maken de bediening duidelijk waarneembaar.
 • Consulteer professionals: Raadpleeg een interieurontwerper, ergotherapeut of oogarts voor gepersonaliseerde aanbevelingen. Dit garandeert de beste aanpassingen aan de visuele behoeften van de persoon.

Door de zonwering aan te passen aan de behoeften van slechtziende personen, gaat het verder dan alleen lichtregulering. Het gaat om het creëren van een toegankelijke en comfortabele omgeving waarin ze controle hebben over hun visuele omgeving. Met de juiste aanpassingen kan zonwering bijdragen aan een verhoogde levenskwaliteit voor slechtziende personen.

Zonwerende plakfolie

Zonwerende plakfolie is een populaire optie om de hoeveelheid zonlicht en warmte die een ruimte binnenkomt te verminderen. Hoewel het voor sommige doeleinden effectief kan zijn, zijn er specifieke overwegingen die van belang zijn, vooral voor slechtziende personen die afhankelijk zijn van een comfortabele en visueel toegankelijke omgeving. Hieronder wordt dieper ingegaan op zonwerende plakfolie, de voordelen ervan en de belangrijke punten die moeten worden overwogen:

Doel en toepassing

Zonwerende plakfolie wordt aangebracht op ramen om overtollig zonlicht, schittering en warmte te verminderen. Dit kan bijdragen aan het creëren van een aangenamere en comfortabelere binnenomgeving. Voor slechtziende personen kan het verminderen van lichtschittering en het beheersen van de lichtinval in hun omgeving een positieve impact hebben op hun visuele ervaring.

Aandachtspunten

 1. Type raam: Niet alle soorten ramen zijn geschikt voor zonwerende plakfolie. HR(+)-ramen (hoogrendementsglas) hebben een risico op thermische breuk als de plakfolie aan de binnenzijde wordt aangebracht. Dit komt door het temperatuurverschil dat kan ontstaan tussen de binnen- en buitenkant van het raam. Het is raadzaam om deskundig advies in te winnen voordat u zonwerende plakfolie op dit type raam aanbrengt.
 2. Donkere tint: Zonwerende plakfolie kan de ruimte donkerder maken, vooral op bewolkte dagen. Dit kan voor sommige mensen een ongemakkelijke sfeer creëren. Daarom wordt aangeraden om zonwerende plakfolie vooral te gebruiken in ruimtes die minder frequent worden gebruikt, zoals bovenramen of raampjes in de voordeur.
 3. Positionering: Hoewel zonwerende plakfolie nuttig kan zijn, is het belangrijk om de positie van de folie zorgvuldig te bekijken. Vermijd het aanbrengen van zonwerende plakfolie op ramen aan de zuidkant vanwege het risico op thermische breuk. Plaats het op ramen die het minst worden blootgesteld aan direct zonlicht.

Alternatieve opties

 1. Aanpassing van gordijnen of lamellen: Verstelbare gordijnen, lamellen of jaloezieën bieden de flexibiliteit om de lichtinval te regelen zonder de permanentie van zonwerende plakfolie. Ze kunnen gemakkelijk worden aangepast aan veranderende lichtomstandigheden.
 2. Antireflectiecoatings op optische hulpmiddelen: Voor slechtziende personen die vooral binnen actief zijn, kunnen antireflectiecoatings op brillen en optische hulpmiddelen schittering en lichtreflecties verminderen.

Conclusie

Hoewel zonwerende plakfolie voordelen kan bieden voor het verminderen van lichtschittering en het reguleren van de lichtinval, zijn er belangrijke aandachtspunten, vooral voor slechtziende personen. Deskundig advies inwinnen over de geschiktheid van zonwerende plakfolie voor specifieke ramen en het overwegen van alternatieve aanpassingen kunnen helpen om een comfortabele en visueel toegankelijke omgeving te creëren (onafhankelijk hulpmiddelenadvies).

Lichthinder

 • Gerichte verlichting: In plaats van algemene verlichting te gebruiken, is het raadzaam om gerichte verlichting te implementeren. Richt lichtbronnen, zoals lampen, spots of staande lampen, op specifieke gebieden die visuele aandacht vereisen. Dit minimaliseert overtollig licht in de ruimte en voorkomt dat het de visuele helderheid in andere delen van de kamer vermindert.
 • Dimbare verlichting: Installeer dimbare verlichtingssystemen om de lichtintensiteit aan te passen aan de behoeften van de persoon en de omstandigheden. Hierdoor kunnen slechtziende personen het lichtniveau regelen en het comfortabel maken voor activiteiten zoals lezen, ontspannen of sociale interactie.

Verstrooiing

 • Matte oppervlakken: Om verstrooiing van licht te minimaliseren, is het aan te raden om materialen met een matte afwerking te kiezen voor meubels, wanden en vloeren. Mat materiaal absorbeert licht in plaats van het te reflecteren, waardoor de kans op wazigheid en visuele interferentie wordt verminderd.
 • Contrastrijke omgeving: Een omgeving met voldoende contrast is van groot belang voor slechtziende personen. Door meubels en andere elementen in de omgeving met contrasterende kleuren te kiezen, worden objecten en contouren beter zichtbaar. Contrast versterkt de visuele perceptie en vergemakkelijkt het identificeren van belangrijke details.
 • Optische hulpmiddelen: Antireflectiecoatings op brillen kunnen helpen bij het verminderen van schittering en reflecties die worden veroorzaakt door verstrooid licht.

Schittering

 • Antireflectiecoatings: Bij de keuze van optische hulpmiddelen, zoals brillen, is het gebruik van antireflectiecoatings van onschatbare waarde. Deze coatings verminderen schittering en reflecties op de brillenglazen, waardoor het zicht helderder wordt en visuele vermoeidheid wordt verminderd.
 • Richting van lichtbronnen: Plaats lichtbronnen zodanig dat ze niet direct in het gezichtsveld van de persoon schijnen. Dit minimaliseert de kans op verblinding door schittering. Richt lampenkappen of armaturen naar beneden of naar de zijkanten om direct licht in de ogen te voorkomen.
 • Gebruik van zonwering: Maak gebruik van zonwering om direct zonlicht dat op reflecterende oppervlakken valt, te beheersen.
 • Polariserende zonnebrillen: Speciale zonnebrillen met polariserende lenzen kunnen effectief zijn bij het verminderen van schittering.
 • Contrastrijke kleding: Het dragen van kleding met contrasterende kleuren kan helpen om objecten beter te onderscheiden en schittering te verminderen.

Het vinden van de juiste balans tussen verlichting en visueel comfort is een aanpasproces dat tijd en inspanning vergt. Het raadplegen van experts, zoals specialisten in low vision-hulpmiddelen, ergotherapeuten en oogartsen, kan waardevolle inzichten bieden en op maat gemaakte aanbevelingen doen. Door zorgvuldige planning en experimentatie kunnen slechtziende personen een verlichtingsomgeving creëren die zowel hun visuele behoeften als hun algehele welzijn ondersteunt.

Zonnebril

Zonnebril

Optimaal regelen van licht

Voor slechtziende personen is het regelenvan licht een cruciale factor om een comfortabele en toegankelijke omgeving te creëren. Hier zijn enkele specifieke aanbevelingen en strategieën om optimaal gebruik te maken van licht terwijl de visuele ervaring wordt verbeterd:

Expert raadplegen

Het raadplegen van een specialist in low vision-hulpmiddelen of een ergotherapeut met expertise in slechtziendheid is van onschatbare waarde. Deze professionals kunnen personlijke behoeften beoordelen en op maat gemaakte aanpassingen voorstellen. Ze kunnen advies geven over geschikte zonwering, verlichting en andere omgevingsaanpassingen die de visuele ervaring van de persoon optimaliseren.

Natuurlijk licht

Profiteer van het natuurlijke daglicht, omdat het een bron van vitale energie en visuele informatie is. Het juiste gebruik van natuurlijk licht kan de algehele gemoedstoestand en het circadiaanse ritme verbeteren. Plaats activiteiten waarvoor visuele nauwkeurigheid nodig is, dichtbij ramen met daglicht. Houd echter rekening met het beheersen van de lichtinval met behulp van zonwering om overmatige helderheid en schittering te voorkomen.

Proefondervindelijk aanpassen

Slechtziende personen kunnen experimenteren met verschillende instellingen en omgevingsfactoren om te ontdekken wat het beste werkt voor hun visuele behoeften. Dit kan het aanpassen van zonwering omvatten om lichtinval te reguleren, het gebruik van verschillende lichtbronnen en het observeren van hoe deze de visuele ervaring beïnvloeden. Door te experimenteren kunnen ze een persoonlijke aanpak ontwikkelen die geschikt is voor verschillende situaties, zoals lezen, ontspannen of zich verplaatsen.

Samenwerking en geduld

Het proces van het aanpassen van lichtgebruik kan enige tijd vergen. Geduldig zijn en blijven samenwerken met professionals en medische experts is nodig. Regelmatige evaluaties kunnen helpen bij het verfijnen van de aanpassingen en het vinden van de beste oplossingen op lange termijn.

Technologische hulpmiddelen

Overweeg het gebruik van technologische hulpmiddelen zoals slimme verlichtingssystemen die kunnen worden aangepast aan de behoeften van de persoon. Deze slimme apparaten  kunnen worden bediend met spraakopdrachten of via apps, waardoor ze meer controle hebben over de verlichting in hun omgeving.

 • Slimme verlichtingssystemen: Slimme verlichtingssystemen zoals Philips Hue, LIFX en andere vergelijkbare merken bieden de mogelijkheid om verlichting te regelen en aan te passen via smartphone-apps, afstandsbedieningen of spraakopdrachten. Met deze systemen kunnen gebruikers de helderheid, kleurtemperatuur en zelfs de kleur van de verlichting aanpassen aan hun voorkeuren.
 • Spraakgestuurde assistenten: Technologieën zoals Amazon Alexa, Google Assistant en Apple Siri kunnen worden gekoppeld aan slimme verlichtingssystemen. Slechtziende personen kunnen hierdoor met eenvoudige spraakopdrachten de verlichting aanpassen zonder fysiek een schakelaar of een apparaat te hoeven bedienen.
 • Mobiele apps: Specifieke mobiele apps kunnen worden gebruikt om slimme verlichtingssystemen te bedienen. Deze apps bieden een gebruiksvriendelijke interface waarmee gebruikers de verlichting in hun omgeving kunnen aanpassen en programmeren op basis van hun dagelijkse behoeften.
 • Aanpasbare instellingen: Veel slimme verlichtingssystemen bieden de mogelijkheid om gepersonaliseerde lichtinstellingen te creëren voor verschillende activiteiten, zoals lezen, werken of ontspannen. Dit maakt het gemakkelijk voor slechtziende personen om snel en moeiteloos over te schakelen naar de gewenste verlichtingsmodus.
 • Automatisering: Slimme verlichtingssystemen kunnen worden geprogrammeerd voor automatische aanpassingen op basis van de tijd van de dag. Dit kan helpen om een consistente en comfortabele verlichting te handhaven zonder voortdurend handmatige aanpassingen te hoeven doen.
 • Aanraaksensoren: Sommige slimme verlichtingssystemen worden geleverd met aanraaksensoren die kunnen worden geplaatst op strategische locaties. Hiermee kunnen gebruikers eenvoudig de verlichting aan- en uitschakelen of aanpassen door op de sensor te tikken.
 • Geofencing: Geavanceerde slimme verlichtingssystemen kunnen gebruikmaken van geofencing-technologie. Hiermee kunnen ze detecteren wanneer de gebruiker zich binnen een bepaald bereik van het huis bevindt en automatisch de verlichting aanpassen volgens vooraf ingestelde instellingen.

Het juiste gebruik van licht bij slechtziendheid vereist een zorgvuldige afweging van de behoeften van de persoon, de omgevingsfactoren en de beschikbare aanpassingen. Door samen te werken met experts, gebruik te maken van natuurlijk licht, experimenten uit te voeren en geduldig te zijn, kunnen slechtziende personen een omgeving creëren die hen ondersteunt en de visuele ervaring optimaliseert.

Apple Siri

Apple Siri

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Hoe vind je nieuwe producten in de winkel als je blind of slechtziend bent?30-05-2024 06:05:06
 2. Omgaan met productverpakkingen als je blind of slechtziend bent13-05-2024 06:05:26
 3. Lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen herkennen als je blind of slechtziend bent10-05-2024 07:05:58
 4. Omgaan met visgraten als je blind of slechtziend bent04-05-2024 06:05:17
 5. Omgaan met buffetten als je blind of slechtziend bent28-04-2024 05:04:54
 6. Omgaan met hapjes op feestjes als je blind of slechtziend bent27-04-2024 05:04:54
 7. Toegankelijke robotstofzuigers voor blinden en slechtzienden26-04-2024 07:04:25
 8. Spullen op een vaste plek leggen als je blind of slechtziend bent23-04-2024 07:04:11
 9. Tips om insecten te weren als je blind of slechtziend bent22-04-2024 06:04:07
 10. Hulpmiddelen gebruiken: Psychologische drempels voor blinden en slechtzienden20-04-2024 06:04:24
 11. Slimme speakers voor blinden en slechtzienden19-04-2024 05:04:10
 12. Kookplaat schoonmaken als je blind of slechtziend bent18-04-2024 11:04:34
 13. Bladeren harken als je blind of slechtziend bent18-04-2024 06:04:00
 14. Schoenen poetsen als je blind of slechtziend bent18-04-2024 06:04:47
 15. Overdreven behulpzaamheid aan personen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:01
 16. Meterstanden doorgeven als blinde of slechtziende persoon12-04-2024 04:04:37
 17. Tandpasta doseren als je blind of slechtziend bent11-04-2024 02:04:36
 18. Maatbekers voor blinden en slechtzienden10-04-2024 01:04:59
 19. Stevige rugzakken voor personen met een visuele beperking08-04-2024 04:04:04
 20. Digitale handtekeningen voor blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:09
 21. Een dekbedhoes omdoen als je blind of slechtziend bent07-04-2024 06:04:16
 22. Zindelijkheidsproces van een kind met een visuele beperking06-04-2024 01:04:15
 23. Kruiden herkennen als je blind of slechtziend bent06-04-2024 05:04:08
 24. Tips om pasjes uit elkaar te houden als je blind of slechtziend bent04-04-2024 11:04:41
 25. Waarom hebben niet alle blinden en slechtzienden hulp nodig?03-04-2024 11:04:48
 26. Tijd opmeten als je blind of slechtziend bent03-04-2024 07:04:50
 27. Porties eten inschatten en opscheppen als je blind of slechtziend bent03-04-2024 06:04:31
 28. Bril blijven dragen als je zicht te slecht is02-04-2024 07:04:12
 29. Vervaldata lezen als je blind of slechtziend bent01-04-2024 05:04:49
 30. Vraag nooit aan een tafelgenoot: “Wat wil hij/zij (persoon met visuele beperking) drinken/eten?”31-03-2024 06:03:31
 31. Douchen en baden met een visuele beperking31-03-2024 03:03:56
 32. Zich aankleden als je blind of slechtziend bent27-03-2024 06:03:13
 33. Stof afdoen (afstoffen) als je blind of slechtziend bent26-03-2024 12:03:29
 34. Hulp bieden aan gasten met visuele beperking in hotels en restaurants16-03-2024 04:03:52
 35. Waarom gebruiken niet alle blinden en slechtzienden hulpmiddelen?23-02-2024 08:02:10
 36. Tips om schoenen uit elkaar te houden als je blind of slechtziend bent23-02-2024 08:02:44
 37. Blind of slechtziend en samen wandelen: Communicatiemiddelen in drukke omgevingen09-12-2023 05:12:24
 38. Ouders die pas vernemen dat hun pasgeboren baby blind of slechtziend is08-12-2023 08:12:32
 39. Glasscherven opruimen als je blind of slechtziend bent28-11-2023 01:11:52
 40. Kortingsbon voor beschermde afnemers voor een energiezuinige koelkast, wasmachine, diepvriezer of droogkast26-11-2023 05:11:28
 41. Monoculaire kijker (monokijkertje) voor slechtzienden26-11-2023 07:11:08
 42. Zelf je teennagels knippen als je blind of slechtziend bent26-11-2023 06:11:47
 43. Blind of slechtziend: Rijpheid van fruit en groenten inschatten24-11-2023 01:11:20
 44. Zelfstandig stemmen als je blind of slechtziend bent13-11-2023 12:11:37
 45. Blind of slechtziend: Meubels kopen, plaatsen en onderhouden12-11-2023 07:11:46
 46. Glazen deuren: Problemen voor slechtzienden en geleidehonden09-11-2023 01:11:07
 47. Maquettes voor blinden en slechtzienden08-11-2023 05:11:30
 48. Mobiele beeldschermloep (elektronische handloep) voor slechtzienden08-11-2023 01:11:14
 49. Blind of slechtziend: Wat kan je doen als er geen winkelhulp beschikbaar is?07-11-2023 11:11:48
 50. Merkpasta voor blinden en slechtzienden07-11-2023 07:11:56
 51. Deurklink vinden en deuren openen door blinden en slechtzienden06-11-2023 08:11:42
 52. Sprekende USB-speler voor blinden en slechtzienden06-11-2023 12:11:33
 53. Wandelen in regenweer als je blind of slechtziend bent03-11-2023 01:11:29
 54. Slimme stekkers: Voordelen voor blinden en slechtzienden03-11-2023 06:11:29
 55. Slimme thermostaten voor blinden en slechtzienden01-11-2023 06:11:30
 56. Slimme verlichting: Voordelen voor slechtzienden01-11-2023 05:11:09
 57. Google slimme assistenten27-10-2023 12:10:23
 58. Aangedampte brillenglazen voorkomen en verhelpen27-10-2023 06:10:53
 59. Hoe kan je het werk van je poetshulp controleren als je blind of slechtziend bent?25-10-2023 06:10:54
 60. Blind of slechtziend: Leren werken met hulpmiddelen en aanpassingen19-10-2023 03:10:12
 61. Apple AirTag: Verloren voorwerpen terugvinden17-10-2023 03:10:45
 62. Ergotherapie aan huis voor blinden en slechtzienden17-10-2023 07:10:43
 63. Afstandsbedieningen voor blinden en slechtzienden12-10-2023 04:10:39
 64. Bloeddruk- en hartslagmeters voor blinden en slechtzienden12-10-2023 02:10:45
 65. Kompas voor blinden en slechtzienden12-10-2023 01:10:04
 66. Kookwekkers voor blinden en slechtzienden12-10-2023 12:10:16
 67. Koortsthermometers voor blinden en slechtzienden12-10-2023 06:10:17
 68. Labellezers voor blinden en slechtzienden12-10-2023 05:10:26
 69. Hulpmiddelen en apps voor lichtdetectie voor blinden11-10-2023 03:10:12
 70. Loepen voor slechtzienden: Verbeterde zichtbaarheid en leesbaarheid11-10-2023 02:10:41
 71. Meetlatten voor blinden en slechtzienden11-10-2023 11:10:52
 72. Prikpen, prikbord en reglette: Hulpmiddelen om braille te schrijven11-10-2023 06:10:31
 73. Tips om morsen met eten en drinken te voorkomen als je blind of slechtziend bent11-10-2023 05:10:49
 74. Rollators voor blinden en slechtzienden10-10-2023 06:10:58
 75. Seniorentelefoon voor oudere blinden en slechtzienden10-10-2023 06:10:16
 76. Horloges voor blinden en slechtzienden10-10-2023 05:10:54
 77. Tafel met kantelverstelling voor slechtzienden09-10-2023 05:10:38
 78. Accessoires voor de witte stok voor blinden en slechtzienden09-10-2023 04:10:16
 79. Voorzetschermen (beeldschermvergroters) voor beeldschermen09-10-2023 06:10:15
 80. Wekkers voor blinden en slechtzienden09-10-2023 06:10:47
 81. Rekenen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 05:10:45
 82. Doe-het-zelf hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 04:10:10
 83. Merktekens en herkenningshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 01:10:37
 84. Brailleschrijfmachines en notitietoestellen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 12:10:17
 85. Schilderen in huis: De juiste kleurkeuze voor slechtzienden06-10-2023 11:10:12
 86. Toetsenbord: Aanpassingen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 07:10:18
 87. Sprekende keukenweegschalen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 06:10:16
 88. Spiegels voor slechtzienden: Soorten, tips en adviezen05-10-2023 05:10:09
 89. Tips voor veilig scheren en ontharen voor blinden en slechtzienden05-10-2023 04:10:20
 90. Hoe kan je als blinde of slechtziende persoon kortingen en aanbiedingen vinden?04-10-2023 03:10:59
 91. Ondersteuning van partner bij visuele beperking03-10-2023 05:10:10
 92. Zwembrillen met aangepaste dioptrieën: Helder zicht onder water01-10-2023 04:10:00
 93. Zonnebrillen met vergroting: Zicht en bescherming in één01-10-2023 04:10:39
 94. Verrekijkerbrillen: Duidelijk zicht op afstand01-10-2023 04:10:19
 95. Verduisterende brillen: Bescherming tegen overmatig licht01-10-2023 04:10:58
 96. Telescoopbrillen: Verbeterd zicht voor gedetailleerde taken01-10-2023 04:10:39
 97. Speciale sportbrillen: Optimaal zicht en bescherming voor sporters01-10-2023 04:10:19
 98. Slimme brillen: Verbeterde visuele ervaringen en onafhankelijkheid01-10-2023 04:10:50
 99. Prismabrillen: Corrigeren van visuele vertekening voor verbeterde visuele ervaring01-10-2023 04:10:30
 100. Overzetbrillen: Extra visuele ondersteuning zonder de eigen bril af te zetten01-10-2023 04:10:10
 101. Omkeerbrillen: verbetering van visuele Waarneming door Beeldomkering01-10-2023 04:10:50
 102. Nachtzichtbrillen: Verbeterd zicht bij weinig licht01-10-2023 04:10:31
 103. Multifocale brillen: Scherp zicht op verschillende afstanden in één glas01-10-2023 04:10:08
 104. Loepbrillen: Handsfree vergroting voor nauwkeurigheid en precisie01-10-2023 04:10:43
 105. Lichtfilterende brillen: Bescherming tegen blauw licht en verbeterd visueel comfort01-10-2023 04:10:19
 106. Leesbrillen: Dichtbij lezen met comfort en duidelijkheid01-10-2023 04:10:37
 107. Kappenbrillen: Verminder zijdelingse lichtinval en lichtgevoeligheid01-10-2023 02:10:36
 108. Druppelbrillen: Comfortabele toediening van oogdruppels01-10-2023 02:10:52
 109. Head-Mounted Display (HMD) brillen: Innovatieve visuele ervaringen01-10-2023 02:10:53
 110. Filterbrillen: Verlichting en comfort voor lichtgevoelige ogen01-10-2023 01:10:20
 111. Corningbrillen: Schitteringen verminderen en contrast verhogen01-10-2023 01:10:25
 112. Contrastversterkende brillen: Kleurverschillen en objecten benadrukken01-10-2023 01:10:35
 113. Contrastverhogende brillen: Zien in scherper detail01-10-2023 01:10:17
 114. Computerleesbrillen: Optimaal zicht voor computerwerk01-10-2023 01:10:31
 115. Computerbrillen: Oogverlichting voor langdurig computergebruik30-09-2023 06:09:20
 116. Brillen voor algemene zichtcorrectie: Verbetering van de gezichtsscherpte30-09-2023 06:09:29
 117. BiOptic-brillen: Verbetering van zicht op verschillende afstanden30-09-2023 05:09:25
 118. Bifocale brillen: Verbetering van zicht op afstand en dichtbij30-09-2023 05:09:44
 119. Kijkstrategietraining voor personen met een visuele beperking28-09-2023 05:09:55
 120. Zelfstandig wonen als je blind of slechtziend bent27-09-2023 12:09:24
 121. Verlichtingsopties voor de witte stok voor blinden en slechtzienden26-09-2023 11:09:14
 122. Blind of slechtziend: Zelfzorg en persoonlijke verzorging22-09-2023 03:09:44
 123. Ouders die willen blijven zorgen voor blinde en slechtziende volwassenen21-09-2023 05:09:09
 124. Luiers verversen als je blind of slechtziend bent20-09-2023 06:09:16
 125. Trappen: Aanpassingen voor blinden en slechtzienden18-09-2023 04:09:41
 126. Handgeschreven documenten lezen als je blind of slechtziend bent18-09-2023 12:09:16
 127. De impact van steun door partner, vrienden, familie, kennissen en lotgenoten bij blinden en slechtzienden18-09-2023 10:09:12
 128. Omgaan met ongevraagde hulp als je blind of slechtziend bent18-09-2023 05:09:29
 129. De Ooglijn: Ondersteuning en informatie rond blinden en slechtzienden17-09-2023 03:09:48
 130. Blind- en slechtziendvriendelijke waterkokers16-09-2023 07:09:06
 131. Memorecorders voor blinden en slechtzienden15-09-2023 02:09:31
 132. Hoe leren blinde en slechtziende kinderen hun veters knopen?14-09-2023 01:09:26
 133. Nummertje nemen bij ticketautomaat: Uitdagingen en tips voor blinden en slechtzienden13-09-2023 03:09:32
 134. Slimme gordijnen: Voordelen (voor blinden en slechtzienden)11-09-2023 05:09:42
 135. Hulpmiddelenbeurzen voor blinden en slechtzienden in België en Nederland10-09-2023 07:09:05
 136. Antislipmateriaal: Betere grip en stabiliteit voor blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:00
 137. Blinde en slechtziende senioren: Leven, welzijn en zorg08-09-2023 06:09:50
 138. Blindennazorgwerken: Ondersteuning en hulp voor blinden en slechtzienden08-09-2023 12:09:31
 139. Thee zetten als je blind of slechtziend bent07-09-2023 06:09:45
 140. Blind of slechtziend: De afwas doen07-09-2023 05:09:24
 141. Gebruik van de airfryer als je blind of slechtziend bent07-09-2023 02:09:51
 142. Tips voor het sorteren van wasgoed voor blinden en slechtzienden07-09-2023 01:09:03
 143. Wasmiddelen herkennen en doseren voor mensen met een visuele beperking07-09-2023 12:09:10
 144. Was opvouwen en opbergen met een visuele handicap07-09-2023 12:09:00
 145. Ergonomie en ergonomische aanpassingen voor blinden en slechtzienden06-09-2023 06:09:53
 146. Aanpassingen aan de buitenomgeving van het huis voor blinden en slechtzienden05-09-2023 05:09:54
 147. Aanpassingen in opslagruimten voor blinden en slechtzienden05-09-2023 04:09:02
 148. Aanpassingen in de garage in huis voor blinden en slechtzienden05-09-2023 03:09:57
 149. Aanpassingen in kantoor- en werkruimte in huis voor blinden en slechtzienden05-09-2023 12:09:22
 150. Aanpassingen in de gang en gangpaden voor blinden en slechtzienden05-09-2023 12:09:05
 151. Aanpassingen in de slaapkamer voor blinden en slechtzienden05-09-2023 11:09:11
 152. Aanpassingen in de woonkamer voor blinden en slechtzienden05-09-2023 11:09:32
 153. Aanpassingen in de keuken voor blinden en slechtzienden05-09-2023 06:09:44
 154. Aanpassingen in de badkamer voor blinden en slechtzienden04-09-2023 07:09:45
 155. Ramen schoonmaken als je blind of slechtziend bent04-09-2023 12:09:08
 156. Begeleiding van blinden en slechtzienden naar het toilet en in de toiletruimte04-09-2023 05:09:12
 157. Hoe kan je blinde en slechtziende personen best begroeten?03-09-2023 05:09:03
 158. Toegankelijke televisies voor blinden en slechtzienden03-09-2023 03:09:44
 159. Brood smeren als je blind of slechtziend bent03-09-2023 11:09:10
 160. Gebruik van kleur en contrast voor slechtzienden03-09-2023 06:09:23
 161. Hoe kan je vlekken op kleding herkennen als je blind of slechtziend bent?02-09-2023 01:09:04
 162. Oorzaken en gevolgen van geweigerde hulp aan blinden en slechtzienden01-09-2023 06:09:52
 163. Mensen herkennen als je blind of slechtziend bent30-08-2023 10:08:28
 164. Bed verschonen als je blind of slechtziend bent30-08-2023 07:08:13
 165. Financiële zaken en administratie afhandelen als je blind of slechtziend bent30-08-2023 06:08:10
 166. Brailleprinter voor blinden en slechtzienden29-08-2023 12:08:07
 167. Keuken- en kookhulpmiddelen voor blinden en slechtzienden29-08-2023 07:08:27
 168. Personenweegschalen voor blinden en slechtzienden28-08-2023 03:08:35
 169. Hulpmiddelenleveranciers voor blinden en slechtzienden28-08-2023 02:08:39
 170. Voorleestoestel voor blinden en slechtzienden28-08-2023 11:08:00
 171. Vergelijkbare spullen van elkaar onderscheiden als je blind of slechtziend bent27-08-2023 02:08:55
 172. Geld herkennen als je blind of slechtziend bent27-08-2023 12:08:52
 173. Daisy-speler: Gesproken lectuur voor blinden en slechtzienden27-08-2023 06:08:45
 174. Spraakassistenten en slimme hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden26-08-2023 03:08:54
 175. Vergrotingshulpmiddelen voor slechtzienden26-08-2023 01:08:44
 176. Tijd aflezen: Hoe weet je hoe laat het is als je blind of slechtziend bent?26-08-2023 11:08:51
 177. Braille- en tactiele hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden26-08-2023 11:08:40
 178. Onafhankelijk advies over hulpmiddelen en aanpassingen voor blinden en slechtzienden25-08-2023 12:08:20
 179. Agenda beheren als je blind of slechtziend bent25-08-2023 06:08:15
 180. Het huishouden doen als je blind of slechtziend bent24-08-2023 12:08:48
 181. Verlichting voor slechtzienden24-08-2023 06:08:34
 182. Slimme deurbel voor blinden en slechtzienden22-08-2023 12:08:17
 183. Toegankelijke thermostaten voor blinden en slechtzienden22-08-2023 10:08:27
 184. Displays lezen als je blind of slechtziend bent22-08-2023 10:08:13
 185. Brailleleesregel voor blinden en slechtzienden22-08-2023 06:08:05
 186. Huis opruimen als je blind of slechtziend bent20-08-2023 06:08:56
 187. Optische hulpmiddelen voor slechtziende personen19-08-2023 12:08:18
 188. (Kleuren)blind of slechtziend: Hulpmiddelen om kleuren te zien18-08-2023 03:08:33
 189. Kan je het gras maaien als je blind of slechtziend bent?16-08-2023 04:08:36
 190. Strijken als je blind of slechtziend bent15-08-2023 02:08:18
 191. Blind of slechtziend: Nagels knippen, verzorgen en lakken15-08-2023 12:08:09
 192. Lichthinder, verstrooiing en schittering bij slechtziende personen15-08-2023 11:08:46
 193. Stofzuigen als je blind of slechtziend bent15-08-2023 05:08:38
 194. Hulp vragen en krijgen als je blind of slechtziend bent13-08-2023 01:08:17
 195. Toegankelijke koelkasten voor blinden en slechtzienden13-08-2023 11:08:15
 196. Toegankelijke diepvriezers voor blinden en slechtzienden13-08-2023 11:08:46
 197. Toegankelijke droogautomaten voor blinden en slechtzienden13-08-2023 07:08:03
 198. Blindvriendelijke friteuses: Toegankelijk frituren als je blind of slechtziend bent13-08-2023 06:08:44
 199. Toegankelijke koffiezetapparaten voor blinden en slechtzienden13-08-2023 06:08:13
 200. Kunnen blinden en slechtzienden zelf een handtekening plaatsen?11-08-2023 06:08:22

Laatst bijgewerkt op 24 maart 2024 – 11:27