Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden

Prikkelbaarheid is een veelvoorkomende menselijke ervaring die bij mensen met een visuele beperking vaker en intenser kan voorkomen. Dit kan te wijten zijn aan verschillende factoren die uniek zijn voor hun situatie. In deze uitgebreide tekst belichten we de oorzaken, symptomen, gevolgen en copingmechanismen van prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden.

Oorzaken van prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden

1. Gebrek aan visuele Informatie:

De afwezigheid van visuele input kan een significante bron van frustratie en prikkelbaarheid zijn voor mensen met een visuele beperking. In onbekende of drukke omgevingen waar visuele aanwijzingen essentieel zijn voor oriëntatie en navigatie, kan het ontbreken ervan leiden tot gevoelens van onzekerheid, hulpeloosheid en overweldiging. Dit kan zich manifesteren in prikkelbaarheid, een kort lontje en sociale terugtrekking.

2. Fysieke vermoeidheid:

Dagelijkse taken die voor mensen met zicht vanzelfsprekend lijken, kunnen voor blinden en slechtzienden aanzienlijk meer inspanning en energie vergen. Deze extra fysieke belasting kan leiden tot uitputting, spiervermoeidheid en slaapproblemen. Chronische vermoeidheid vermindert het vermogen om met stress om te gaan, waardoor prikkelbaarheid en stemmingswisselingen toenemen.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

3. Sensorische overbelasting:

Mensen met een visuele beperking compenseren vaak hun gezichtsverlies door te vertrouwen op hun overige zintuigen. In overvolle of chaotische omgevingen kan deze overmatige sensorische input leiden tot overprikkeling. De constante stroom van geluiden, geuren en aanrakingen kan stressvol en verwarrend zijn, wat resulteert in prikkelbaarheid, angst en zelfs paniekaanvallen.

4. Afhankelijkheid en autonomie:

Het gevoel van afhankelijkheid van anderen voor hulp bij dagelijkse taken kan frustrerend zijn en een verminderd gevoel van onafhankelijkheid veroorzaken. Dit kan leiden tot gevoelens van ontoereikendheid, machteloosheid en woede, die zich uiten in prikkelbaarheid en conflicten met anderen.

5. Sociale isolatie:

Visuele beperkingen kunnen sociale interactie en deelname aan activiteiten beperken, wat kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid en isolatie. Dit sociale isolement kan een voedingsbodem vormen voor prikkelbaarheid, een depressie en angst.

6. Stress en angst:

Het leven met een visuele beperking brengt unieke uitdagingen en onzekerheden met zich mee. De voortdurende bezorgdheid over de toekomst, discriminatie, het omgaan met ontoegankelijke omgevingen en de angst voor ongelukken of letsel kunnen leiden tot chronische stress en angst. Deze verhoogde stressniveaus kunnen prikkelbaarheid, paniekaanvallen en slaapproblemen verergeren.

Naast deze primaire oorzaken, kunnen andere factoren ook bijdragen aan prikkelbaarheid bij mensen met een visuele beperking:

 • Pijn en lichamelijk ongemak: Chronische pijn of andere aandoeningen kunnen leiden tot prikkelbaarheid en stemmingswisselingen.
 • Hormonale schommelingen: Hormonale veranderingen, zoals die tijdens de menstruatie of menopauze, kunnen bijdragen aan prikkelbaarheid.
 • Medicatie: Bijwerkingen van bepaalde medicijnen kunnen prikkelbaarheid veroorzaken.
 • Onderliggende psychische aandoeningen: Een depressie, angststoornissen en andere psychische aandoeningen kunnen gepaard gaan met prikkelbaarheid.

Het is belangrijk om te onthouden dat prikkelbaarheid een complex probleem is met verschillende oorzaken en uitingen. Door de onderliggende factoren te begrijpen en effectieve copingmechanismen te ontwikkelen, kunnen mensen met een visuele beperking hun prikkelbaarheid managen en hun algehele welzijn verbeteren.

Symptomen

Prikkelbaarheid kan zich bij mensen met een visuele beperking op verschillende manieren manifesteren, waaronder:

Emotionele symptomen

 • Korte lontjes: Mensen met een visuele beperking kunnen sneller geïrriteerd of boos worden door kleine tegenslagen of frustraties. Dit kan leiden tot ongeduld, snauwen of verbale uitbarstingen.
 • Woede-uitbarstingen: In extreme gevallen kunnen prikkelbaarheid leiden tot woede-uitbarstingen of gewelddadig gedrag. Dit kan zich uiten in schreeuwen, gooien met voorwerpen of zelfs fysieke agressie.
 • Verhoogde gevoeligheid voor kritiek: Mensen met een visuele beperking kunnen gevoeliger zijn voor kritiek of negatieve feedback. Dit kan leiden tot gevoelens van kwetsbaarheid, onzekerheid of boosheid.
 • Depressieve gevoelens: Langdurige prikkelbaarheid kan gepaard gaan met gevoelens van neerslachtigheid, hopeloosheid of een gebrek aan interesse in activiteiten die voorheen plezierig waren.
 • Angst en paniek: Prikkelbaarheid kan leiden tot verhoogde angstniveaus of paniekaanvallen, vooral in overweldigende of chaotische omgevingen.

Gedragsmatige symptomen

 • Onverdraagzaamheid: Mensen met een visuele beperking kunnen minder tolerant zijn tegenover anderen, vooral in drukke of chaotische omgevingen. Dit kan zich uiten in ongeduld, afsnauwen of zich terugtrekken van sociale situaties.
 • Sociale terugtrekking: Prikkelbaarheid kan leiden tot sociale terugtrekking en isolatie. Mensen met een visuele beperking vermijden mogelijk sociale interacties om conflicten of frustratie te voorkomen.
 • Slaapproblemen: Prikkelbaarheid kan de slaap verstoren, wat kan leiden tot vermoeidheid, concentratieproblemen en prikkelbaarheid overdag.
 • Veranderingen in eetlust: Prikkelbaarheid kan gepaard gaan met veranderingen in eetlust, zoals verlies van eetlust of overmatig eten.
 • Middelenmisbruik: In sommige gevallen kan prikkelbaarheid leiden tot middelenmisbruik als een manier om met negatieve emoties om te gaan.

Het is belangrijk om te onthouden dat deze symptomen van persoon tot persoon kunnen variëren. Sommige mensen met een visuele beperking ervaren mogelijk slechts enkele van deze symptomen, terwijl anderen er meer ervaren. De ernst van de symptomen kan ook in de loop van de tijd fluctueren, afhankelijk van verschillende factoren zoals stressniveau, slaapkwaliteit en algehele gezondheid.

Gevolgen van prikkelbare gevoelens

Prikkelbaarheid kan een significante negatieve impact hebben op het leven van mensen met een visuele beperking. De gevolgen kunnen zich uiten op verschillende gebieden, waaronder:

Spanningen in relaties

 • Misverstanden en conflicten: Prikkelbaarheid kan leiden tot misverstanden en conflicten met familie, vrienden en collega’s. Snelle uitbarstingen of onverdraagzaamheid kunnen spanningen veroorzaken en relaties belasten.
 • Sociale isolatie: Door prikkelbaarheid kunnen mensen met een visuele beperking sociale interacties vermijden om conflicten te voorkomen. Dit kan leiden tot sociale isolatie, eenzaamheid en een gevoel van loskoppeling van dierbaren.

Mentale gezondheidsproblemen

 • Verhoogd risico op een depressie: Aanhoudende prikkelbaarheid kan een symptoom zijn van een onderliggende depressie of een risicofactor vormen voor het ontwikkelen ervan. Gevoelens van hopeloosheid, waardeloosheid en verlies van interesse kunnen toenemen.
 • Angststoornissen: Prikkelbaarheid kan gepaard gaan met angstsymptomen, zoals paniekaanvallen, sociale angst of gegeneraliseerde angststoornis. Dit kan leiden tot vermijdingsgedrag en beperkingen in het dagelijks leven.
 • Verminderd zelfbeeld: Prikkelbare gevoelens kunnen leiden tot een negatief zelfbeeld en gevoelens van ontoereikendheid. Dit kan de motivatie en het algehele welzijn aantasten.

Beperkt dagelijks functioneren

 • Moeilijkheden met dagelijkse taken: Prikkelbaarheid kan het concentreren en focussen bemoeilijken, waardoor taken langer duren en meer frustratie opleveren.
 • Problemen op het werk: Prikkelbaarheid kan leiden tot conflicten met collega’s of supervisors, wat de prestaties op het werk kan beïnvloeden.
 • Verminderde productiviteit: Prikkelbare gevoelens kunnen de motivatie en energie verminderen, wat leidt tot verminderde productiviteit in alle aspecten van het leven.

Naast deze genoemde gevolgen kan prikkelbaarheid ook leiden tot:

 • Slaapproblemen: Door stress en angst kan het moeilijk worden om in slaap te vallen of doorslapen.
 • Vermoeidheid: Slaapproblemen en een verhoogd stressniveau kunnen leiden tot chronische vermoeidheid en een gebrek aan energie.
 • Lichaamsklachten: Prikkelbaarheid kan gepaard gaan met lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, spierpijn of maagklachten.

Het is belangrijk om te erkennen dat de gevolgen van prikkelbaarheid ernstig kunnen zijn en het dagelijks leven van mensen met een visuele beperking aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Door de oorzaken van prikkelbaarheid te begrijpen en effectieve copingmechanismen te ontwikkelen, kunnen mensen met een visuele beperking de negatieve gevolgen verminderen en hun algehele welzijn verbeteren.

Omgaan met prikkelbaarheid als je blind of slechtziend bent

Prikkelbaarheid kan een complexe uitdaging zijn voor mensen met een visuele beperking, maar er zijn effectieve strategieën om ermee om te gaan en het algehele welzijn te verbeteren. Hieronder bespreken we verschillende copingmechanismen die nuttig kunnen zijn:

1. Stressmanagement:

 • Mindfulness, meditatie en ademhalingsoefeningen: Deze praktijken kunnen helpen om stress en angst te verminderen, die vaak aan de grondslag liggen van prikkelbaarheid.
 • Ontspanningstechnieken: Progressieve spierontspanning, yoga en visualisatie kunnen effectief zijn om spanning in het lichaam los te laten en kalmte te bevorderen.
 • Tijdmanagement: Door taken te plannen en prioriteiten te stellen, kan stress gereduceerd worden en het gevoel van overweldiging verminderen.

2. Fysieke activiteit:

 • Regelmatige lichaamsbeweging: Lichaamsbeweging is een natuurlijke stressverlichter en kan het algehele humeur en energieniveau verbeteren. Kies activiteiten die leuk en haalbaar zijn, zoals wandelen, zwemmen of fietsen.

3. Sociale ondersteuning:

 • Lotgenotengroepen: Deelname aan groepen met andere mensen met een visuele beperking kan een waardevolle bron van steun, begrip en praktische tips bieden.
 • Online groepen: Online forums en sociale media groepen kunnen een platform bieden om ervaringen te delen, vragen te stellen en contact te maken met anderen die soortgelijke uitdagingen ervaren.
 • Open communicatie: Praat met partner, familie, vrienden en zorgverleners over je prikkelbaarheid en laat ze weten hoe ze je kunnen ondersteunen.

4. Zelfredzaamheid en vaardigheden:

 • Trainingen in mobiliteit en oriëntatie: Verhoogde onafhankelijkheid en zelfvertrouwen kunnen stress en frustratie verminderen.
 • Hulpmiddelen voor visuele beperking: Technologieën zoals een computer met een schermuitleesprogramma, loepen en elektronische hulpmiddelen kunnen dagelijkse taken vergemakkelijken en het gevoel van zelfstandigheid vergroten.

5. Professionele hulp:

 • Therapie: Een psycholoog of therapeut met ervaring in visuele beperkingen kan waardevolle begeleiding bieden bij het begrijpen van prikkelbaarheid, het ontwikkelen van copingmechanismen en het omgaan met onderliggende emotionele problemen.
 • Medicatie: In sommige gevallen kan medicatie, zoals antidepressiva of anxiolytica, nuttig zijn in combinatie met therapie.
Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

6. Aanvullende tips:

 • Slaaphygiëne: Zorg voor een regelmatige slaaproutine, creëer een ontspannende slaapomgeving en vermijd cafeïne en alcohol voor het slapengaan.
 • Sensorische managementstrategieën: Identificeer triggers voor sensorische overbelasting en ontwikkel strategieën om deze te vermijden of te verminderen.
 • Pijnmanagement: Effectieve behandeling van chronische pijn of andere lichamelijke aandoeningen kan prikkelbaarheid en stemmingswisselingen verminderen.
 • Communicatie: Open en eerlijke communicatie met familie, vrienden en zorgverleners over prikkelbaarheid en behoeften kan misverstanden en conflicten voorkomen.
 • Positieve copingmechanismen: Vind activiteiten die je plezier en ontspanning brengen, zoals hobby’s, muziek luisteren of tijd doorbrengen in de natuur.

Onthoud dat prikkelbaarheid een complex probleem is met verschillende oorzaken en uitingen. Het is belangrijk om de onderliggende factoren te begrijpen en een gepersonaliseerd plan te ontwikkelen met copingmechanismen die het beste bij je passen. Professionele hulp kan waardevol zijn bij het omgaan met prikkelbaarheid en het verbeteren van je algehele welzijn.

Met de juiste ondersteuning en begeleiding kunnen mensen met een visuele beperking de uitdagingen van prikkelbaarheid overwinnen en een leven leiden dat rijk is aan geluk, gezondheid en vervulling.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 20 mei 2024 – 12:26