Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden

Naast de fysieke en praktische uitdagingen die blindheid en slechtziendheid met zich meebrengen, ervaren veel mensen met een visuele beperking ook emotionele uitputting. Deze uitputting kan zich op verschillende manieren manifesteren, variërend van vermoeidheid en lusteloosheid tot gevoelens van frustratie, angst en isolement. In deze uitgebreide analyse belichten we de diverse factoren die bijdragen aan emotionele en mentale uitputting bij blinden en slechtzienden, bespreken we de symptomen die kunnen optreden, en verkennen we mogelijke oplossingen en ondersteuningsstrategieën.

Oorzaken van emotionele uitputting bij visueel gehandicapte personen

Emotionele uitputting kan bij iedereen voorkomen, maar blinde en slechtziende personen lopen een verhoogd risico om deze aandoening te ervaren. Dit komt door een aantal factoren, waaronder:

Extra uitdagingen in het dagelijks leven

 • Verhoogde inspanning: Dagelijkse taken, zoals zich verplaatsen, communiceren en informatie verkrijgen, kunnen voor blinde en slechtziende personen meer inspanning en energie vergen dan voor mensen met zicht. Dit kan leiden tot chronische vermoeidheid en uitputting.
 • Sociale isolatie: Visueel gehandicapte personen kunnen sociale isolatie ervaren doordat ze moeite hebben om met anderen in contact te komen of deel te nemen aan sociale activiteiten. Dit kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid, leegte en een depressie, die emotionele uitputting kunnen verergeren.
 • Discriminatie en vooroordelen: Blinden en slechtzienden kunnen te maken krijgen met discriminatie en vooroordelen in de samenleving, wat kan leiden tot gevoelens van frustratie, boosheid en machteloosheid. Deze negatieve emoties kunnen bijdragen aan emotionele uitputting.
 • Gebrek aan toegang tot ondersteuning: Blinden en slechtzienden hebben mogelijk niet altijd toegang tot de ondersteuning die ze nodig hebben om met de uitdagingen van hun handicap om te gaan. Dit kan leiden tot gevoelens van overweldiging en hulpeloosheid, die emotionele uitputting kunnen verergeren.

Psychische factoren

 • Verhoogd stressniveau: De constante inspanning en uitdagingen die visueel gehandicapten ervaren, kunnen leiden tot een verhoogd stressniveau. Chronische stress kan leiden tot emotionele uitputting, angst en depressie.
 • Laag zelfbeeld: Negatieve ervaringen met discriminatie en vooroordelen kunnen bijdragen aan een laag zelfbeeld bij blinde en slechtziende personen. Dit kan leiden tot gevoelens van ontoereikendheid en waardeloosheid, die emotionele uitputting kunnen verergeren.
 • Angst en onzekerheid: Blinden en slechtzienden kunnen angst en onzekerheid ervaren over hun toekomst en hun vermogen om onafhankelijk te leven. Deze angsten kunnen leiden tot piekeren, slaapproblemen en concentratieproblemen, die emotionele uitputting kunnen verergeren.

Gezondheidsfactoren

 • Pijn en lichamelijke klachten: Visueel gehandicapten kunnen meer pijn en lichamelijke klachten ervaren dan mensen met zicht. Dit kan te wijten zijn aan een verminderde mobiliteit, overbelasting door compenserende bewegingen of andere gezondheidsproblemen. Pijn en lichamelijke klachten kunnen leiden tot vermoeidheid, prikkelbaarheid en slaapproblemen, die emotionele uitputting kunnen verergeren.
 • Slaapproblemen: Slaapproblemen komen vaker voor bij blinde en slechtziende personen. Dit kan te wijten zijn aan factoren zoals lichtgevoeligheid, angst en een depressie. Slaapproblemen kunnen leiden tot vermoeidheid, concentratieproblemen en prikkelbaarheid, die emotionele uitputting kunnen verergeren.

Emotionele uitputting bij rouw

Ja, emotionele uitputting kan zeker een rol spelen bij rouw, en het kan het rouwproces aanzienlijk bemoeilijken. Rouw is een complexe en intense emotionele ervaring die veel energie kan kosten. Als je al kampt met emotionele uitputting, kan rouw deze gevoelens nog verder versterken.

Symptomen van emotionele uitputting bij rouw:

Strijden tegen rouw kan de uitputting verergeren:

Het is verleidelijk om te proberen rouw te “overwinnen” of te “doorstaan”, maar dit kan averechts werken. Door te vechten tegen je verdriet en pijn, put je jezelf alleen maar meer uit. Het is belangrijk om te erkennen dat rouw een natuurlijk proces is dat tijd nodig heeft.

Tips om met emotionele uitputting bij rouw om te gaan:

 • Accepteer je gevoelens: Probeer je verdriet en pijn niet te onderdrukken of te ontkennen. Erken dat het oké is om je verdrietig, boos, angstig of verloren te voelen.
 • Wees lief voor jezelf: Zorg goed voor jezelf door gezond te eten, voldoende te slapen en regelmatig te bewegen. Maak tijd voor activiteiten die je ontspannen en plezier geven.
 • Zoek steun: Praat met vrienden, familie of een professionele therapeut over je gevoelens. Deelnemen aan een steungroep voor mensen die rouwen kan ook waardevol zijn.
 • Geef jezelf tijd: Rouw heeft geen tijdlijn. Iedereen rouwt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Geef jezelf de tijd en ruimte om te rouwen zoals je dat nodig hebt.
 • Zoek professionele hulp: Als je moeite hebt om met je rouw om te gaan, of als je merkt dat je emotionele uitputting je dagelijks leven beïnvloedt, aarzel dan niet om professionele hulp te zoeken.

Het is belangrijk om te benadrukken dat niet alle visueel gehandicapte personen emotionele uitputting ervaren. De ernst en de symptomen van emotionele uitputting kunnen per persoon sterk variëren.

Onthoud ook dat je niet alleen bent. Rouw is een normale menselijke ervaring, en er zijn mensen die om je geven en je willen helpen.

Symptomen

Fysieke symptomen

 • Chronische vermoeidheid: Deze intense, langdurige vermoeidheid kan leiden tot een gebrek aan energie, motivatie en concentratie. Blinden en slechtzienden kunnen moeite hebben met simpele taken en ervaren een constante uitputting, zelfs na voldoende rust.
 • Slapeloosheid: Moeilijkheden met in slaap vallen of doorslapen zijn veelvoorkomende symptomen van emotionele uitputting. De constante mentale druk en stress kunnen het lichaam in een “fight-or-flight”-modus houden, waardoor ontspannen en inslapen lastig wordt.
 • Hoofdpijn: Spanning hoofdpijn, migraine en andere soorten hoofdpijn kunnen regelmatig voorkomen bij mensen met emotionele uitputting. De stress en onbalans in het lichaam kunnen leiden tot pijn, gevoeligheid voor licht en geluid, en concentratieproblemen.
 • Spierpijn en -spanningen: Emotionele en mentale uitputting kan zich ook manifesteren in fysieke spanning in spieren. Dit kan leiden tot pijnlijke nek, schouders, rug en andere delen van het lichaam.
 • Verzwakt immuunsysteem: Langdurige stress kan het immuunsysteem verzwakken, waardoor mensen met emotionele uitputting vatbaarder worden voor infecties en ziekten.
 • Maag- en darmklachten: Stress kan het spijsverteringsstelsel beïnvloeden, wat kan leiden tot maagzuur, misselijkheid, braken, diarree of constipatie.
 • Verandering in eetlust: Sommige mensen met emotionele uitputting verliezen hun eetlust, terwijl anderen juist meer gaan eten als copingmechanisme. Dit kan leiden tot ongezonde voedingspatronen en gewichtsschommelingen.
Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Emotionele symptomen

 • Depressie: Gevoelens van neerslachtigheid, hopeloosheid en een gebrek aan interesse in activiteiten die voorheen plezierig waren, zijn kenmerken van een depressie. Dit kan leiden tot sociale terugtrekking, isolatie en een verminderd gevoel van eigenwaarde.
 • Angst: Overmatige bezorgdheid, nervositeit en paniekaanvallen kunnen symptomen zijn van angst bij mensen met emotionele uitputting. Dit kan leiden tot vermijdingsgedrag, slaapproblemen en concentratieproblemen.
 • Prikkelbaarheid: Snel geïrriteerd, gefrustreerd of boos worden zijn veelvoorkomende symptomen van emotionele uitputting. Dit kan leiden tot conflicten in relaties en moeilijkheden in sociale situaties.
 • Gevoelens van overweldiging: De constante druk en uitdagingen die blinden en slechtzienden ervaren, kunnen leiden tot gevoelens van overweldiging en machteloosheid. Dit kan resulteren in een verminderd zelfvertrouwen en een gevoel van controleverlies.
 • Verlies van motivatie: Emotionele uitputting kan leiden tot een gebrek aan motivatie om dagelijkse taken uit te voeren, hobby’s uit te oefenen of sociale contacten te onderhouden. Dit kan een gevoel van leegte en zinloosheid veroorzaken.
 • Sociale isolatie: Door de emotionele uitputting kunnen mensen zich terugtrekken uit sociale activiteiten en zich geïsoleerd voelen van anderen. Dit kan leiden tot een verergering van de symptomen en een gevoel van eenzaamheid.

Cognitieve symptomen

 • Concentratieproblemen: Het vasthouden van aandacht en focussen op taken kan moeilijk worden door de mentale vermoeidheid die gepaard gaat met emotionele uitputting. Dit kan leiden tot fouten in het dagelijks leven en problemen op het werk of school.
 • Geheugenverlies: Vergeetachtigheid en moeite met het onthouden van informatie zijn veelvoorkomende symptomen van emotionele uitputting. Dit kan leiden tot frustratie en problemen met het uitvoeren van taken.
 • Besluiteloosheid: Moeite met het nemen van beslissingen, zelfs over simpele zaken, kan een symptoom zijn van emotionele uitputting. Dit kan leiden tot uitstelgedrag en een gevoel van overweldiging.
 • Vertraagde reactiesnelheid: Emotionele uitputting kan leiden tot een vertraagde reactiesnelheid en verminderde coördinatie. Dit kan gevaarlijk zijn in bepaalde situaties, zoals het oversteken van de straat of het bedienen van machines.
 • Verwarring: In extreme gevallen kan emotionele uitputting leiden tot verwarring en desoriëntatie.

Oplossingen en ondersteuning voor blinde en slechtziende personen

Emotionele uitputting kan een aanzienlijke impact hebben op het leven van mensen met een visuele beperking. Gelukkig zijn er tal van oplossingen en vormen van ondersteuning beschikbaar om deze uitdaging te overwinnen en een gezond en gelukkig leven te leiden.

Professionele begeleiding

Het inschakelen van professionele hulp is een cruciale stap in het omgaan met emotionele uitputting. Gespecialiseerde therapeuten, getraind in het werken met blinde en slechtziende personen, kunnen waardevolle begeleiding bieden op maat van jouw unieke behoeften.

Vormen van professionele begeleiding:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT): CGT helpt je om negatieve gedachtenpatronen te herkennen en te veranderen, en effectievere copingmechanismen te ontwikkelen. Dit kan leiden tot een verminderde stressbeleving, verbeterde stemming en meer controle over je eigen gedachten en emoties.
 • Psycho-educatie: Psycho-educatie geeft je inzicht in de oorzaken, symptomen en gevolgen van emotionele uitputting. Dit vergroot je zelfkennis en helpt je om je ervaringen te erkennen en te valideren. Het kan je ook motiveren om tijdig professionele hulp te zoeken en zelfzorgpraktijken te implementeren.
 • Andere therapievormen: Naast CGT en psycho-educatie kunnen ook andere therapievormen, zoals traumatherapie, nuttig zijn bij het omgaan met emotionele uitputting. De keuze voor de juiste therapievorm hangt af van jouw individuele behoeften en voorkeuren.

Sociale netwerken

Een sterk sociaal netwerk is een onmisbare bron van emotionele steun. Partner, vrienden, familie en steungroepen bieden een platform om ervaringen te delen, gevoelens van isolatie te verminderen en een gevoel van verbondenheid te ervaren. Lotgenotencontactgroepen, speciaal voor mensen met een visuele beperking, kunnen een waardevolle extra dimensie toevoegen.

Zelfzorg en ontspanning

Regelmatige zelfzorgpraktijken zijn essentieel om emotionele uitputting te bestrijden. Lichaamsbeweging, zoals yoga of wandelen, kan stress verminderen en je humeur verbeteren. Ontspanningstechnieken zoals meditatie en ademhalingsoefeningen bevorderen innerlijke rust en concentratie. Voor blinden en slechtzienden zijn er specifieke ontspanningstechnieken, zoals luisteren naar rustgevende muziek of audioboeken, die bijzonder effectief kunnen zijn.

Tandem

Tandem

Toegankelijkheid en technologie

Technologische vooruitgang speelt een cruciale rol in het dagelijks leven van mensen met een visuele beperking. Hulpmiddelen zoals schermuitleesprogramma’s, spraakassistenten en navigatieapps bevorderen onafhankelijkheid en verminderen stress. Het bevorderen van toegankelijkheid in zowel fysieke als digitale omgevingen is van essentieel belang voor een inclusieve samenleving.

Aanpassingsstrategieën

Effectieve copingmechanismen zijn essentieel om met emotionele uitputting om te gaan. Leren om nee te zeggen tegen taken die te veel energie kosten, grenzen stellen in sociale interacties, en technieken ontwikkelen om met stressvolle situaties om te gaan, zijn waardevolle vaardigheden.

Positieve focus

Richt je aandacht op de positieve aspecten van het leven. Toon dankbaarheid voor kleine dingen, onderneem leuke activiteiten en focus op persoonlijke doelen. Deze mindset kan helpen om gevoelens van overweldiging en uitputting te verminderen en een positievere kijk op het leven te bevorderen.

Mindfulnesstechnieken

Mindfulnesstechnieken, zoals meditatie en ademhalingsoefeningen, kunnen effectief zijn in het verminderen van stress, angst en het verbeteren van het concentratievermogen. Deze methoden kunnen blinden en slechtzienden helpen om meer in het hier en nu te leven en mentale rust te vinden.

Aanpassingen op de werkplek

Werkgevers kunnen een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van werknemers met een visuele beperking die kampen met emotionele uitputting. Flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden, aangepaste software en hulpmiddelen, en extra trainingen of begeleiding kunnen een waardevol verschil maken.

Lotgenotencontact

Steungroepen voor blinde en slechtziende personen kunnen een waardevolle bron van emotionele steun en praktische tips bieden. Door ervaringen te delen met lotgenoten, kunnen mensen zich minder alleen voelen, meer veerkracht ontwikkelen en waardevolle copingmechanismen leren.

De beste aanpak voor emotionele en mentale uitputting varieert per persoon. Door verschillende strategieën te proberen en professionele hulp te zoeken wanneer nodig, kunnen blinden en slechtzienden de symptomen van emotionele uitputting effectief managen en een gezond en fulfilling leven leiden.

Zwart logo van persoon met witte stok op een witte achtergrond

Zwart logo van persoon met witte stok op een witte achtergrond

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 7 juni 2024 – 12:28