Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan

Sommige personen met een visuele beperking streven ernaar om op dezelfde voet te staan als ziende personen, maar soms gaan ze hiervoor over hun eigen grenzen heen. Hoewel het bewonderenswaardig is dat blinde en slechtziende personen hun best doen om gelijkheid te bereiken, is het belangrijk om te erkennen dat er momenten zijn waarop ze over hun grenzen gaan en zichzelf mogelijk in gevaar brengen. Ook andere oorzaken leiden mogelijk tot overmatige inspanningen van blinden en slechtzienden. Dit alles kan leiden tot fysieke en mentale problemen op de lange termijn. In dit artikel worden de uitdagingen verkend die blinden en slechtzienden tegenkomen wanneer ze proberen te voldoen aan de normen en verwachtingen die de maatschappij hen oplegt. Daarnaast komen ook tips voor blinde en slechtziende personen evenals hun omgeving aan bod.

Oorzaken van over de eigen grenzen heen gaan als je blind of slechtziend bent

De motivaties en redenen waarom mensen met een visuele handicap over hun grenzen heen gaan, kunnen sterk variëren van persoon tot persoon. Hoewel het streven naar gelijkheid en zelfstandigheid belangrijke drijfveren kunnen zijn, kunnen persoonlijke en psychologische factoren ook een rol spelen. Het is essentieel dat mensen met een visuele handicap bewust zijn van hun eigen drijfveren en goed voor zichzelf zorgen om fysieke en mentale gezondheidsproblemen te voorkomen. Het vinden van een gezonde balans tussen ambities en zelfzorg is cruciaal voor een bevredigend en gezond leven.

Enkele bekende redenenen van over de eigen grenzen heen gaan zijn:

Wens om op gelijke voet te staan met ziende personen

Deze reden is de meest voor de hand liggende. Mensen met een visuele handicap streven naar gelijkheid in alle aspecten van het leven. Ze willen bewijzen dat ze even bekwaam zijn als ziende personen  en willen niet dat hun visuele beperking als een belemmering wordt gezien. Dit kan hen aansporen om extra hard te werken om dezelfde taken en doelen te bereiken als ziende mensen. Ze willen niet dat hun visuele handicap hun mogelijkheden beperkt, en dit streven naar gelijkheid kan leiden tot het overschrijden van hun fysieke en mentale grenzen.

Zelfbewijs en eigenwaarde

Voor sommige mensen met een visuele handicap kan er een diepgewortelde behoefte zijn om hun eigenwaarde te bewijzen, zowel aan zichzelf als aan anderen. Ze kunnen de druk voelen om te laten zien dat ze net zo waardevol zijn en net zoveel kunnen bijdragen aan de samenleving als ziende personen. Dit streven naar eigenwaarde kan hen aanzetten om hun grenzen te overschrijden om te laten zien wat ze kunnen bereiken.

Sociale druk

Externe druk van familie, vrienden of de samenleving als geheel kan een grote rol spelen bij het overschrijden van de grenzen van mensen met een visuele handicap. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze aan bepaalde verwachtingen moeten voldoen en de normen moeten evenaren die aan ziende mensen worden gesteld. Deze druk kan hen motiveren om extreem hard te werken om aan deze verwachtingen te voldoen.

Ambitie en doelen

Net als ziende personen hebben mensen met een visuele handicap vaak ambitieuze doelen en dromen die ze willen verwezenlijken. Deze doelen kunnen variëren van academische prestaties tot carrièresucces en persoonlijke prestaties. De vastberadenheid om deze doelen te bereiken kan hen ertoe aanzetten om hun uiterste best te doen, zelfs als dit betekent dat ze hun grenzen overschrijden.

Passie en interesses

Mensen met een visuele handicap hebben net als iedereen passies en interesses die ze willen verkennen en ontwikkelen. Ze kunnen zich gedreven voelen om zich volledig te wijden aan hun passies, zelfs als dit fysiek of mentaal veeleisend is.

Onafhankelijkheid

Veel blinde en slechtziende mensen hechten sterk aan hun onafhankelijkheid en willen zo min mogelijk afhankelijk zijn van anderen. Dit kan hen aanzetten om meer te doen dan ze aankunnen.

Stereotypering en vooroordelen

De wens om vooroordelen en stereotypen te weerleggen, kan visueel beperkte mensen aanmoedigen om te bewijzen dat ze net zo capabel zijn als ziende personen.

Drang naar normaliteit

Sommige mensen met een visuele beperking kunnen een sterke drang hebben om als “normaal” te worden beschouwd en proberen daarom op alle gebieden van het leven dezelfde dingen te doen als zienden.

Sociale druk

Net als iedereen kunnen blinden en slechtzienden beïnvloed worden door sociale druk en verwachtingen van hun vrienden of collega’s, wat hen kan aansporen om meer te doen dan ze eigenlijk willen.

Voorbeelden van situaties waarbij blinden en slechtzienden over hun grenzen gaan

In onderstaande voorbeelden is het duidelijk dat visueel gehandicapte personen vaak de lat hoog leggen voor zichzelf en bereid zijn verder te gaan dan hun grenzen om gelijkheid te bereiken. Hoewel hun vastberadenheid bewonderenswaardig is, is het belangrijk om een balans te vinden tussen ambitie en zelfzorg om zowel fysieke als mentale welzijn te waarborgen. Het erkennen en respecteren van hun grenzen is een cruciale stap op weg naar een gezonder en evenwichtiger leven.

Privé

Voorbeeld: In een streven naar onafhankelijkheid en de wens om bij te dragen aan het gezinsleven, kan een persoon met een visuele beperking soms te ver gaan in de keuken. Hij wil bijvoorbeeld bewijzen dat hij dezelfde taken kan uitvoeren als ziende familieleden, maar dit kan leiden tot fysieke verwondingen (bijvoorbeeld door zonder voorbereiding en nadenken te gaan frituren) en het besef dat ze hun grenzen moeten erkennen.

Relatie

Voorbeeld:

In een romantische relatie willen mensen met een visuele beperking vaak hun partner laten zien dat ze onafhankelijk en zelfvoorzienend zijn. Dit kan ertoe leiden dat ze te veel verantwoordelijkheid op zich nemen en hun eigen behoeften verwaarlozen, wat kan leiden tot fysieke en mentale uitputting.

Onderwijs

Voorbeeld: In de academische wereld streven studenten met een visuele beperking vaak naar dezelfde prestatieniveaus als hun ziende medestudenten. Ze kunnen echter hun eigen grenzen negeren en onrealistische verwachtingen stellen, waardoor hun gezondheid en welzijn in gevaar komen.

Werk

Voorbeeld: Op de werkplek willen mensen met een visuele beperking vaak laten zien dat ze net zo bekwaam zijn als hun ziende collega’s. Dit kan ertoe leiden dat ze overuren maken en zichzelf uitputten, wat uiteindelijk ten koste gaat van hun gezondheid en productiviteit.

Hobby en vrije tijd

Voorbeeld: In hun streven naar persoonlijke prestaties en het najagen van passies, kunnen mensen met een visuele beperking soms overhaaste beslissingen nemen. Dit kan leiden tot blessures en overmatige vermoeidheid, waardoor ze hun doelen niet kunnen bereiken.

Fysieke uitdagingen

Overbelasting

Soms pushen personen met een visuele beperking zichzelf tot het uiterste om hun dagelijkse taken uit te voeren, zoals huishoudelijke klusjes of lichamelijk veeleisende activiteiten. Dit kan leiden tot fysieke overbelasting en het risico op verwondingen vergroten.

Vermoeidheid

Het voortdurend compenseren voor visuele beperkingen kan extreem vermoeiend zijn. Het navigeren in een visuele wereld zonder het vermogen om beelden te zien vergt vaak extra inspanning en energie. Het dagelijks reizen met het openbaar vervoer en de weg vinden in drukke stations kan bijvoorbeeld extreem vermoeiend zijn voor iemand met een visuele beperking, omdat ze constant alert moeten zijn op obstakels en aanwijzingen van medereizigers.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Spier- en gewrichtsproblemen

Het constant aanspannen van spieren en gewrichten om zich te oriënteren en te navigeren in de omgeving kan leiden tot spierpijn, stijfheid en gewrichtsproblemen. Dit kan verergerd worden als gevolg van overmatige inspanning.

Slechte houding

Personen met een visuele beperking moeten vaak ongebruikelijke houdingen aannemen om informatie op te vangen of te communiceren met anderen. Dit kan resulteren in een slechte houding en rugklachten.

Fysieke verwondingen

Wanneer blinden en slechtzienden zich extreem inspannen om taken uit te voeren of obstakels te vermijden, bestaat het risico op fysieke verwondingen zoals valpartijen, kneuzingen of snijwonden.

Verhoogde stress op het zenuwstelsel

Het constante gebruik van andere zintuigen om visuele informatie te compenseren, kan leiden tot een verhoogde belasting van het zenuwstelsel. Dit kan leiden tot neurologische symptomen zoals hoofdpijn, tintelingen of prikkelingen.

Ooggerelateerde problemen

Sommige mensen met een visuele beperking kunnen ooggerelateerde aandoeningen ontwikkelen, zoals oogirritatie of droge ogen, als gevolg van intensief gebruik van hun overgebleven zicht (visuele overbelasting).

Mentale uitdagingen

Volgende psychische en emotionele klachten zijn niet universeel en de impact en ernst kunnen variëren afhankelijk van de persoon en hun persoonlijke omstandigheden. Het is echter belangrijk dat mensen met een visuele beperking zich bewust zijn van de mogelijke psychologische en emotionele uitdagingen die kunnen ontstaan door over hun grenzen heen te gaan. Ondersteuning, gezonde copingmechanismen en evenwicht van ambities met zelfzorg zijn stappen die kunnen helpen.

Emotionele stress

Personen met een visuele beperking kunnen emotioneel gestrest raken door de druk om aan de normen te voldoen. Ze voelen zich soms gedwongen om constant te bewijzen dat ze even bekwaam zijn als ziende personen. Een student met een visuele beperking die bijvoorbeeld streeft ernaar om academische normen te halen die vergelijkbaar zijn met die van ziende klasgenoten. De constante druk om te presteren kan leiden tot emotionele stress en angst.

Angst en depressie

De voortdurende uitdagingen en de behoefte aan onafhankelijkheid kunnen leiden tot angst– en depressiesymptomen bij sommige personen met een visuele beperking. Een werknemer met een visuele beperking werkt bijvoorbeeld in een veeleisende omgeving waar hij voortdurend moet bewijzen dat hij op gelijke voet staat met zijn ziende collega’s. Dit kan leiden tot gevoelens van onzekerheid en een depressie.

Burn-out

Overmatige stress en werkbelasting kunnen leiden tot een burn-out, waarbij iemand fysiek en mentaal uitgeput raakt. Dit kan resulteren in vermoeidheid, verminderde motivatie en emotionele uitputting.

Zelftwijfel en onzekerheid

Het voortdurend moeten bewijzen van bekwaamheid kan leiden tot zelftwijfel en een gebrek aan zelfvertrouwen. Personen met een visuele beperking kunnen zich afvragen of ze wel goed genoeg zijn, zelfs als ze succesvol zijn in hun inspanningen.

Sociale isolatie

Het streven naar gelijkheid en over de eigen grenzen heen gaan, kan leiden tot een overmatige focus op prestaties en werk, wat kan leiden tot sociale isolatie. Dit kan het gevolg zijn van het opofferen van sociale activiteiten om meer tijd te besteden aan professionele ontwikkeling.

Perfectionisme

Sommige mensen met een visuele beperking ontwikkelen perfectionistische neigingen, waarbij ze zichzelf onder enorme druk zetten om foutloos te presteren. Dit kan leiden tot angst en stress, omdat ze bang zijn om fouten te maken.

Verlies van levensvreugde

Het voortdurend over de grenzen gaan, kan leiden tot het verlies van levensvreugde en plezier in dagelijkse activiteiten. De nadruk op prestaties kan ten koste gaan van persoonlijke tevredenheid en tevredenheid.

Slaapstoornissen

Stress en zorgen over prestaties kunnen leiden tot slaapstoornissen, zoals slapeloosheid. Een gebrek aan slaap kan op zijn beurt de algehele gezondheid en het welzijn negatief aantasten.

Verlies van eigen identiteit

Personen met een visuele beperking kunnen zich zo sterk identificeren met hun streven naar gelijkheid dat ze andere aspecten van hun identiteit verwaarlozen. Dit kan leiden tot een gevoel van verlies van eigen identiteit.

Tips voor personen met een visuele beperking

Tips voor de omgeving

 • Toon begrip en geduld jegens personen met een visuele beperking en erken de druk die ze soms voelen.
 • Moedig open communicatie aan, zodat ze zich vrij voelen om hun grenzen aan te geven.
 • Help bij het vinden van evenwicht tussen streven naar gelijkheid en zelfzorg.

In conclusie is de weg naar gelijkheid voor personen met een visuele beperking uitdagend, met fysieke en mentale grenzen die ze proberen te overstijgen. Het is van groot belang om zowel begrip als ondersteuning te bieden, zodat ze hun doelen kunnen bereiken zonder hun welzijn in gevaar te brengen. Samen kunnen we werken aan een samenleving waarin personen met een visuele beperking zich volledig gewaardeerd en ondersteund voelen.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 20 mei 2024 – 06:22