Lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen herkennen als je blind of slechtziend bent

Mensen communiceren niet alleen met woorden, maar ook met lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen. Deze non-verbale signalen kunnen waardevolle informatie geven over de gedachten, gevoelens en intenties van de ander. Voor blinde en slechtziende personen kan het echter een uitdaging zijn om deze signalen te herkennen. Gelukkig zijn er verschillende technieken die blinde en slechtziende personen kunnen leren om lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen te herkennen. Hierdoor kunnen ze effectiever communiceren met anderen en beter begrijpen wat er in de omgeving gebeurt. In deze tekst volgen ook nog tips voor ziende personen.

Tastzin en tactiele signalen

Aanraking

De manier waarop we elkaar aanraken is een krachtige vorm van non-verbale communicatie. Voor blinde en slechtziende personen vormt aanraking een cruciaal hulpmiddel om de intenties en emoties van anderen te interpreteren.

 • Druk: Een stevige handdruk kan vertrouwen en openheid uitstralen, terwijl een lichte aanraking onzekerheid of ongemak kan signaleren. Blinde en slechtziende personen letten op de intensiteit van de aanraking om de gemoedstoestand van de ander te peilen.
 • Duur: Langdurig contact kan duiden op genegenheid of intimiteit, terwijl kortstondig contact zakelijker of afstandelijker kan overkomen. De duur van de aanraking kan blinde en slechtziende personen waardevolle informatie geven over de aard van de relatie.
 • Temperatuur: Warme aanrakingen worden vaak geassocieerd met vriendelijkheid en genegenheid, terwijl koude aanrakingen afstandelijkheid of onverschilligheid kunnen signaleren. Blinde en slechtziende personen kunnen door de temperatuur van de aanraking subtiele hints over de emoties van de ander oppikken.
Steun gevende handen

Steun gevende handen

Bewegingen

De bewegingen die we met ons lichaam maken onthullen vaak meer dan woorden. Blinde en slechtziende personen zijn getraind om deze non-verbale signalen te herkennen en te interpreteren.

 • Armen over elkaar: Gekruiste armen kunnen defensiviteit, afsluiting of ongemak signaleren. Blinde en slechtziende personen letten op deze houding om te begrijpen of de ander openstaat voor communicatie.
 • Gebaren: Handgebaren kunnen nadruk geven aan woorden of emoties illustreren. Blinde en slechtziende personen kunnen door de positie en beweging van de handen van de ander extra informatie afleiden.
 • Lichaamshouding: Een gebogen houding kan duiden op verdriet of onzekerheid, terwijl een rechtopstaande houding zelfvertrouwen of kracht kan uitstralen. Blinde en slechtziende personen interpreteren de lichaamshouding van de ander om hun gemoedstoestand te begrijpen.

Oriëntatie van het lichaam

De richting waarin iemands lichaam is gericht kan een hint geven over hun interesse en aandacht. Blinde en slechtziende personen letten op deze subtiele signalen om de focus van de ander te peilen.

 • Toegekeerd lichaam: Als iemand met hun lichaam naar je toe gericht staat, is de kans groot dat ze geïnteresseerd zijn in wat je te zeggen hebt. Blinde en slechtziende personen interpreteren deze lichaamshouding als een teken van betrokkenheid.
 • Afgekeerd lichaam: Iemand die met hun lichaam van je af gericht staat, kan minder geïnteresseerd of afgeleid zijn. Blinde en slechtziende personen letten op deze houding om te begrijpen of ze de aandacht van de ander hebben.

Gelaatstrekken

Hoewel blinde en slechtziende personen geen gezichten kunnen zien, kunnen ze door de contouren van iemands gezicht te betasten een voorstelling maken van hun gezichtsuitdrukking.

 • Frons: Een gefronst voorhoofd kan boosheid, frustratie of concentratie signaleren. Blinde en slechtziende personen interpreteren deze uitdrukking om te begrijpen of de ander geprikkeld of gefocust is.
 • Glimlach: Een glimlach is een universeel teken van geluk, plezier of vriendelijkheid. Blinde en slechtziende personen herkennen deze uitdrukking als een indicatie van een positieve gemoedstoestand.
 • Samengetrokken ogen: Samengetrokken ogen kunnen concentratie, verdriet of zelfs woede signaleren. Blinde en slechtziende personen interpreteren deze uitdrukking om te begrijpen of de ander gefocust, verdrietig of gefrustreerd is.

Gehoor

Stemintonatie

De toonhoogte, het tempo en het volume van iemands stem vormen een rijke bron van informatie over hun gemoedstoestand. Blinde en slechtziende personen zijn getraind om deze subtiele nuances te herkennen en te interpreteren.

 • Toonhoogte: Een hoge stem kan opwinding, enthousiasme of zelfs angst signaleren, terwijl een lage stem duidt op boosheid, verdriet of autoriteit. Blinde en slechtziende personen letten op de toonhoogte om de emotionele lading van de woorden te begrijpen.
 • Tempo: Snel praten kan haast, stress of opwinding uiten, terwijl langzaam praten kan duiden op kalmte, nadenken of zelfs desinteresse. Blinde en slechtziende personen interpreteren het tempo van spreken om de mate van betrokkenheid van de ander te peilen.
 • Volume: Een luide stem kan kracht, dominantie of boosheid signaleren, terwijl een zachte stem duidt op vriendelijkheid, onzekerheid of verdriet. Blinde en slechtziende personen letten op het volume om de intensiteit van de emoties te beoordelen.

Geluiden

Naast gesproken taal, dragen ook andere geluiden bij aan non-verbale communicatie. Blinde en slechtziende personen zijn scherp op deze auditieve signalen om de context en emoties beter te begrijpen.

 • Zuchten: Een zucht kan frustratie, teleurstelling of verlichting uiten. Blinde en slechtziende personen interpreteren zuchten om de mate van tevredenheid of ongenoegen van de ander te begrijpen.
 • Lachen: Lachen is een universele uiting van plezier, amusement of geluk. Blinde en slechtziende personen herkennen deze klank als een indicatie van een positieve gemoedstoestand.
 • Stemgeluiden: Stotteren, aarzelen of snikken kan duiden op nervositeit, angst of ongemak. Blinde en slechtziende personen letten op deze stemgeluiden om de mate van comfort of stress van de ander te peilen.

Ritme en pauzes

De manier waarop iemand praat, met inbegrip van het ritme en de pauzes die ze nemen, kan ook hints geven over hun gedachten of gevoelens. Blinde en slechtziende personen analyseren deze patronen om de intenties van de ander beter te begrijpen.

 • Haast en zonder pauzes: Gehaast praten zonder pauzes kan duiden op stress, ongeduld of dominantie. Blinde en slechtziende personen interpreteren dit ritme als een signaal dat de ander geduld of aandacht nodig heeft.
 • Langzaam en met pauzes: Langzaam en met pauzes praten kan duiden op kalmte, nadenken of zelfs onzekerheid. Blinde en slechtziende personen ervaren dit ritme als een uitnodiging tot reflectie en dialoog.

Geur

Hoewel geur vaak over het hoofd wordt gezien als een vorm van communicatie, kan het voor blinde en slechtziende personen een waardevolle bron van informatie zijn. Door getraind te worden in het herkennen van geuren, kunnen ze extra signalen oppikken die hen helpen om de emoties, gezondheid en zelfs de intenties van anderen te begrijpen.

Emoties geassocieerd met geuren

Geuren kunnen sterke emotionele associaties oproepen. Zo kan de geur van versgebakken koekjes huiselijkheid en comfort oproepen, terwijl de geur van benzine spanning of gevaar kan signaleren. Blinde en slechtziende personen die deze geuren kunnen herkennen, kunnen deze associaties gebruiken om meer informatie af te leiden over de emotionele toestand van de ander.

 • Angst en stress: De geur van zweet, adrenaline of zelfs angst kan duiden op angst, stress of opwinding. Blinde en slechtziende personen kunnen deze geuren interpreteren als een signaal om de ander te kalmeren of te ondersteunen.
 • Verleiding en vertrouwen: Bepaalde parfums of lichaamsgeuren kunnen worden geassocieerd met verleiding, aantrekkingskracht of zelfs vertrouwen. Blinde en slechtziende personen kunnen deze geuren herkennen als een indicatie van de interesse of intenties van de ander.
 • Geluk en ontspanning: De geur van lavendel, vanille of frisse lucht kan geassocieerd worden met geluk, ontspanning of kalmte. Blinde en slechtziende personen kunnen deze geuren interpreteren als een uitnodiging om te ontspannen of te genieten van het moment.

Lichaamsgeur

De natuurlijke lichaamsgeur van een persoon kan ook hints geven over de emoties van mensen.

 • Angstzweten: Angst en stress kunnen leiden tot een verhoogde productie van zweet, wat een kenmerkende geur kan afgeven. Personen met een visuele beperking die deze geur kunnen herkennen, kunnen dit interpreteren als een signaal dat de ander zich angstig of gestrest voelt. Dit kan hen helpen om de situatie te de-escaleren of extra ondersteuning te bieden.

 • Emotionele toestand: Bepaalde emoties, zoals woede, verdriet of geluk, kunnen gepaard gaan met subtiele veranderingen in lichaamsgeur. Blinde en slechtziende personen die deze geuren kunnen herkennen, kunnen dit gebruiken om de emotionele toestand van de ander beter te begrijpen en gepaste reacties te geven.

Tips voor effectieve communicatie met blinde en slechtziende personen

Effectieve communicatie met blinde en slechtziende personen is essentieel om inclusie en wederzijds begrip te bevorderen. Door enkele eenvoudige richtlijnen te volgen, kun je ervoor zorgen dat je interacties respectvol, duidelijk en productief zijn.

1. Wees bewust van je lichaamstaal:

Non-verbale signalen zoals gebaren, gezichtsuitdrukkingen en lichaamshouding spelen een belangrijke rol in de communicatie. Blinde en slechtziende personen kunnen deze signalen niet waarnemen, dus is het extra belangrijk om je eigen lichaamstaal bewust te zijn. Zorg ervoor dat je gebaren open en uitnodigend zijn, vermijd gekruiste armen of andere gesloten houdingen die afstandelijkheid kunnen signaleren.

2. Maak oogcontact (met de begeleider):

Wanneer je met een slechtziende persoon praat, is het gebruikelijk om oogcontact te maken met de persoon die hen begeleidt. Dit zorgt ervoor dat ze zich betrokken voelen bij het gesprek en dat de begeleider de conversatie indien nodig kan ondersteunen.

3. Praat duidelijk en beknopt:

Gebruik eenvoudige taal en vermijd jargon of complexe zinnen. Spreek langzaam en duidelijk, en pauzeer na belangrijke punten om de informatie te laten verwerken. Vermijd ook het mompelen of fluisteren.

4. Geef gedetailleerde beschrijvingen:

Als je iets visueels beschrijft, zoals een object, locatie of gebeurtenis, doe dit dan op een manier die alle zintuigen aanspreekt. Geef details over vorm, kleur, grootte, textuur, geluiden en geuren. Dit helpt blinde en slechtziende personen een mentale voorstelling te maken van wat je beschrijft.

5. Wees geduldig en geef de tijd:

Blinde en slechtziende personen hebben mogelijk meer tijd nodig om informatie te verwerken en te reageren. Wees geduldig, wacht op hun antwoorden en onderbreek hen niet. Geef ze de ruimte om hun gedachten te formuleren en op hun eigen tempo te communiceren.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Hoe vind je nieuwe producten in de winkel als je blind of slechtziend bent?30-05-2024 06:05:06
 2. Omgaan met productverpakkingen als je blind of slechtziend bent13-05-2024 06:05:26
 3. Lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen herkennen als je blind of slechtziend bent10-05-2024 07:05:58
 4. Omgaan met visgraten als je blind of slechtziend bent04-05-2024 06:05:17
 5. Omgaan met buffetten als je blind of slechtziend bent28-04-2024 05:04:54
 6. Omgaan met hapjes op feestjes als je blind of slechtziend bent27-04-2024 05:04:54
 7. Toegankelijke robotstofzuigers voor blinden en slechtzienden26-04-2024 07:04:25
 8. Spullen op een vaste plek leggen als je blind of slechtziend bent23-04-2024 07:04:11
 9. Tips om insecten te weren als je blind of slechtziend bent22-04-2024 06:04:07
 10. Hulpmiddelen gebruiken: Psychologische drempels voor blinden en slechtzienden20-04-2024 06:04:24
 11. Slimme speakers voor blinden en slechtzienden19-04-2024 05:04:10
 12. Kookplaat schoonmaken als je blind of slechtziend bent18-04-2024 11:04:34
 13. Bladeren harken als je blind of slechtziend bent18-04-2024 06:04:00
 14. Schoenen poetsen als je blind of slechtziend bent18-04-2024 06:04:47
 15. Overdreven behulpzaamheid aan personen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:01
 16. Meterstanden doorgeven als blinde of slechtziende persoon12-04-2024 04:04:37
 17. Tandpasta doseren als je blind of slechtziend bent11-04-2024 02:04:36
 18. Maatbekers voor blinden en slechtzienden10-04-2024 01:04:59
 19. Stevige rugzakken voor personen met een visuele beperking08-04-2024 04:04:04
 20. Digitale handtekeningen voor blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:09
 21. Een dekbedhoes omdoen als je blind of slechtziend bent07-04-2024 06:04:16
 22. Zindelijkheidsproces van een kind met een visuele beperking06-04-2024 01:04:15
 23. Kruiden herkennen als je blind of slechtziend bent06-04-2024 05:04:08
 24. Tips om pasjes uit elkaar te houden als je blind of slechtziend bent04-04-2024 11:04:41
 25. Waarom hebben niet alle blinden en slechtzienden hulp nodig?03-04-2024 11:04:48
 26. Tijd opmeten als je blind of slechtziend bent03-04-2024 07:04:50
 27. Porties eten inschatten en opscheppen als je blind of slechtziend bent03-04-2024 06:04:31
 28. Bril blijven dragen als je zicht te slecht is02-04-2024 07:04:12
 29. Vervaldata lezen als je blind of slechtziend bent01-04-2024 05:04:49
 30. Vraag nooit aan een tafelgenoot: “Wat wil hij/zij (persoon met visuele beperking) drinken/eten?”31-03-2024 06:03:31
 31. Douchen en baden met een visuele beperking31-03-2024 03:03:56
 32. Zich aankleden als je blind of slechtziend bent27-03-2024 06:03:13
 33. Stof afdoen (afstoffen) als je blind of slechtziend bent26-03-2024 12:03:29
 34. Hulp bieden aan gasten met visuele beperking in hotels en restaurants16-03-2024 04:03:52
 35. Waarom gebruiken niet alle blinden en slechtzienden hulpmiddelen?23-02-2024 08:02:10
 36. Tips om schoenen uit elkaar te houden als je blind of slechtziend bent23-02-2024 08:02:44
 37. Blind of slechtziend en samen wandelen: Communicatiemiddelen in drukke omgevingen09-12-2023 05:12:24
 38. Ouders die pas vernemen dat hun pasgeboren baby blind of slechtziend is08-12-2023 08:12:32
 39. Glasscherven opruimen als je blind of slechtziend bent28-11-2023 01:11:52
 40. Kortingsbon voor beschermde afnemers voor een energiezuinige koelkast, wasmachine, diepvriezer of droogkast26-11-2023 05:11:28
 41. Monoculaire kijker (monokijkertje) voor slechtzienden26-11-2023 07:11:08
 42. Zelf je teennagels knippen als je blind of slechtziend bent26-11-2023 06:11:47
 43. Blind of slechtziend: Rijpheid van fruit en groenten inschatten24-11-2023 01:11:20
 44. Zelfstandig stemmen als je blind of slechtziend bent13-11-2023 12:11:37
 45. Blind of slechtziend: Meubels kopen, plaatsen en onderhouden12-11-2023 07:11:46
 46. Glazen deuren: Problemen voor slechtzienden en geleidehonden09-11-2023 01:11:07
 47. Maquettes voor blinden en slechtzienden08-11-2023 05:11:30
 48. Mobiele beeldschermloep (elektronische handloep) voor slechtzienden08-11-2023 01:11:14
 49. Blind of slechtziend: Wat kan je doen als er geen winkelhulp beschikbaar is?07-11-2023 11:11:48
 50. Merkpasta voor blinden en slechtzienden07-11-2023 07:11:56
 51. Deurklink vinden en deuren openen door blinden en slechtzienden06-11-2023 08:11:42
 52. Sprekende USB-speler voor blinden en slechtzienden06-11-2023 12:11:33
 53. Wandelen in regenweer als je blind of slechtziend bent03-11-2023 01:11:29
 54. Slimme stekkers: Voordelen voor blinden en slechtzienden03-11-2023 06:11:29
 55. Slimme thermostaten voor blinden en slechtzienden01-11-2023 06:11:30
 56. Slimme verlichting: Voordelen voor slechtzienden01-11-2023 05:11:09
 57. Google slimme assistenten27-10-2023 12:10:23
 58. Aangedampte brillenglazen voorkomen en verhelpen27-10-2023 06:10:53
 59. Hoe kan je het werk van je poetshulp controleren als je blind of slechtziend bent?25-10-2023 06:10:54
 60. Blind of slechtziend: Leren werken met hulpmiddelen en aanpassingen19-10-2023 03:10:12
 61. Apple AirTag: Verloren voorwerpen terugvinden17-10-2023 03:10:45
 62. Ergotherapie aan huis voor blinden en slechtzienden17-10-2023 07:10:43
 63. Afstandsbedieningen voor blinden en slechtzienden12-10-2023 04:10:39
 64. Bloeddruk- en hartslagmeters voor blinden en slechtzienden12-10-2023 02:10:45
 65. Kompas voor blinden en slechtzienden12-10-2023 01:10:04
 66. Kookwekkers voor blinden en slechtzienden12-10-2023 12:10:16
 67. Koortsthermometers voor blinden en slechtzienden12-10-2023 06:10:17
 68. Labellezers voor blinden en slechtzienden12-10-2023 05:10:26
 69. Hulpmiddelen en apps voor lichtdetectie voor blinden11-10-2023 03:10:12
 70. Loepen voor slechtzienden: Verbeterde zichtbaarheid en leesbaarheid11-10-2023 02:10:41
 71. Meetlatten voor blinden en slechtzienden11-10-2023 11:10:52
 72. Prikpen, prikbord en reglette: Hulpmiddelen om braille te schrijven11-10-2023 06:10:31
 73. Tips om morsen met eten en drinken te voorkomen als je blind of slechtziend bent11-10-2023 05:10:49
 74. Rollators voor blinden en slechtzienden10-10-2023 06:10:58
 75. Seniorentelefoon voor oudere blinden en slechtzienden10-10-2023 06:10:16
 76. Horloges voor blinden en slechtzienden10-10-2023 05:10:54
 77. Tafel met kantelverstelling voor slechtzienden09-10-2023 05:10:38
 78. Accessoires voor de witte stok voor blinden en slechtzienden09-10-2023 04:10:16
 79. Voorzetschermen (beeldschermvergroters) voor beeldschermen09-10-2023 06:10:15
 80. Wekkers voor blinden en slechtzienden09-10-2023 06:10:47
 81. Rekenen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 05:10:45
 82. Doe-het-zelf hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 04:10:10
 83. Merktekens en herkenningshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 01:10:37
 84. Brailleschrijfmachines en notitietoestellen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 12:10:17
 85. Schilderen in huis: De juiste kleurkeuze voor slechtzienden06-10-2023 11:10:12
 86. Toetsenbord: Aanpassingen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 07:10:18
 87. Sprekende keukenweegschalen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 06:10:16
 88. Spiegels voor slechtzienden: Soorten, tips en adviezen05-10-2023 05:10:09
 89. Tips voor veilig scheren en ontharen voor blinden en slechtzienden05-10-2023 04:10:20
 90. Hoe kan je als blinde of slechtziende persoon kortingen en aanbiedingen vinden?04-10-2023 03:10:59
 91. Ondersteuning van partner bij visuele beperking03-10-2023 05:10:10
 92. Zwembrillen met aangepaste dioptrieën: Helder zicht onder water01-10-2023 04:10:00
 93. Zonnebrillen met vergroting: Zicht en bescherming in één01-10-2023 04:10:39
 94. Verrekijkerbrillen: Duidelijk zicht op afstand01-10-2023 04:10:19
 95. Verduisterende brillen: Bescherming tegen overmatig licht01-10-2023 04:10:58
 96. Telescoopbrillen: Verbeterd zicht voor gedetailleerde taken01-10-2023 04:10:39
 97. Speciale sportbrillen: Optimaal zicht en bescherming voor sporters01-10-2023 04:10:19
 98. Slimme brillen: Verbeterde visuele ervaringen en onafhankelijkheid01-10-2023 04:10:50
 99. Prismabrillen: Corrigeren van visuele vertekening voor verbeterde visuele ervaring01-10-2023 04:10:30
 100. Overzetbrillen: Extra visuele ondersteuning zonder de eigen bril af te zetten01-10-2023 04:10:10
 101. Omkeerbrillen: verbetering van visuele Waarneming door Beeldomkering01-10-2023 04:10:50
 102. Nachtzichtbrillen: Verbeterd zicht bij weinig licht01-10-2023 04:10:31
 103. Multifocale brillen: Scherp zicht op verschillende afstanden in één glas01-10-2023 04:10:08
 104. Loepbrillen: Handsfree vergroting voor nauwkeurigheid en precisie01-10-2023 04:10:43
 105. Lichtfilterende brillen: Bescherming tegen blauw licht en verbeterd visueel comfort01-10-2023 04:10:19
 106. Leesbrillen: Dichtbij lezen met comfort en duidelijkheid01-10-2023 04:10:37
 107. Kappenbrillen: Verminder zijdelingse lichtinval en lichtgevoeligheid01-10-2023 02:10:36
 108. Druppelbrillen: Comfortabele toediening van oogdruppels01-10-2023 02:10:52
 109. Head-Mounted Display (HMD) brillen: Innovatieve visuele ervaringen01-10-2023 02:10:53
 110. Filterbrillen: Verlichting en comfort voor lichtgevoelige ogen01-10-2023 01:10:20
 111. Corningbrillen: Schitteringen verminderen en contrast verhogen01-10-2023 01:10:25
 112. Contrastversterkende brillen: Kleurverschillen en objecten benadrukken01-10-2023 01:10:35
 113. Contrastverhogende brillen: Zien in scherper detail01-10-2023 01:10:17
 114. Computerleesbrillen: Optimaal zicht voor computerwerk01-10-2023 01:10:31
 115. Computerbrillen: Oogverlichting voor langdurig computergebruik30-09-2023 06:09:20
 116. Brillen voor algemene zichtcorrectie: Verbetering van de gezichtsscherpte30-09-2023 06:09:29
 117. BiOptic-brillen: Verbetering van zicht op verschillende afstanden30-09-2023 05:09:25
 118. Bifocale brillen: Verbetering van zicht op afstand en dichtbij30-09-2023 05:09:44
 119. Kijkstrategietraining voor personen met een visuele beperking28-09-2023 05:09:55
 120. Zelfstandig wonen als je blind of slechtziend bent27-09-2023 12:09:24
 121. Verlichtingsopties voor de witte stok voor blinden en slechtzienden26-09-2023 11:09:14
 122. Blind of slechtziend: Zelfzorg en persoonlijke verzorging22-09-2023 03:09:44
 123. Ouders die willen blijven zorgen voor blinde en slechtziende volwassenen21-09-2023 05:09:09
 124. Luiers verversen als je blind of slechtziend bent20-09-2023 06:09:16
 125. Trappen: Aanpassingen voor blinden en slechtzienden18-09-2023 04:09:41
 126. Handgeschreven documenten lezen als je blind of slechtziend bent18-09-2023 12:09:16
 127. De impact van steun door partner, vrienden, familie, kennissen en lotgenoten bij blinden en slechtzienden18-09-2023 10:09:12
 128. Omgaan met ongevraagde hulp als je blind of slechtziend bent18-09-2023 05:09:29
 129. De Ooglijn: Ondersteuning en informatie rond blinden en slechtzienden17-09-2023 03:09:48
 130. Blind- en slechtziendvriendelijke waterkokers16-09-2023 07:09:06
 131. Memorecorders voor blinden en slechtzienden15-09-2023 02:09:31
 132. Hoe leren blinde en slechtziende kinderen hun veters knopen?14-09-2023 01:09:26
 133. Nummertje nemen bij ticketautomaat: Uitdagingen en tips voor blinden en slechtzienden13-09-2023 03:09:32
 134. Slimme gordijnen: Voordelen (voor blinden en slechtzienden)11-09-2023 05:09:42
 135. Hulpmiddelenbeurzen voor blinden en slechtzienden in België en Nederland10-09-2023 07:09:05
 136. Antislipmateriaal: Betere grip en stabiliteit voor blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:00
 137. Blinde en slechtziende senioren: Leven, welzijn en zorg08-09-2023 06:09:50
 138. Blindennazorgwerken: Ondersteuning en hulp voor blinden en slechtzienden08-09-2023 12:09:31
 139. Thee zetten als je blind of slechtziend bent07-09-2023 06:09:45
 140. Blind of slechtziend: De afwas doen07-09-2023 05:09:24
 141. Gebruik van de airfryer als je blind of slechtziend bent07-09-2023 02:09:51
 142. Tips voor het sorteren van wasgoed voor blinden en slechtzienden07-09-2023 01:09:03
 143. Wasmiddelen herkennen en doseren voor mensen met een visuele beperking07-09-2023 12:09:10
 144. Was opvouwen en opbergen met een visuele handicap07-09-2023 12:09:00
 145. Ergonomie en ergonomische aanpassingen voor blinden en slechtzienden06-09-2023 06:09:53
 146. Aanpassingen aan de buitenomgeving van het huis voor blinden en slechtzienden05-09-2023 05:09:54
 147. Aanpassingen in opslagruimten voor blinden en slechtzienden05-09-2023 04:09:02
 148. Aanpassingen in de garage in huis voor blinden en slechtzienden05-09-2023 03:09:57
 149. Aanpassingen in kantoor- en werkruimte in huis voor blinden en slechtzienden05-09-2023 12:09:22
 150. Aanpassingen in de gang en gangpaden voor blinden en slechtzienden05-09-2023 12:09:05
 151. Aanpassingen in de slaapkamer voor blinden en slechtzienden05-09-2023 11:09:11
 152. Aanpassingen in de woonkamer voor blinden en slechtzienden05-09-2023 11:09:32
 153. Aanpassingen in de keuken voor blinden en slechtzienden05-09-2023 06:09:44
 154. Aanpassingen in de badkamer voor blinden en slechtzienden04-09-2023 07:09:45
 155. Ramen schoonmaken als je blind of slechtziend bent04-09-2023 12:09:08
 156. Begeleiding van blinden en slechtzienden naar het toilet en in de toiletruimte04-09-2023 05:09:12
 157. Hoe kan je blinde en slechtziende personen best begroeten?03-09-2023 05:09:03
 158. Toegankelijke televisies voor blinden en slechtzienden03-09-2023 03:09:44
 159. Brood smeren als je blind of slechtziend bent03-09-2023 11:09:10
 160. Gebruik van kleur en contrast voor slechtzienden03-09-2023 06:09:23
 161. Hoe kan je vlekken op kleding herkennen als je blind of slechtziend bent?02-09-2023 01:09:04
 162. Oorzaken en gevolgen van geweigerde hulp aan blinden en slechtzienden01-09-2023 06:09:52
 163. Mensen herkennen als je blind of slechtziend bent30-08-2023 10:08:28
 164. Bed verschonen als je blind of slechtziend bent30-08-2023 07:08:13
 165. Financiële zaken en administratie afhandelen als je blind of slechtziend bent30-08-2023 06:08:10
 166. Brailleprinter voor blinden en slechtzienden29-08-2023 12:08:07
 167. Keuken- en kookhulpmiddelen voor blinden en slechtzienden29-08-2023 07:08:27
 168. Personenweegschalen voor blinden en slechtzienden28-08-2023 03:08:35
 169. Hulpmiddelenleveranciers voor blinden en slechtzienden28-08-2023 02:08:39
 170. Voorleestoestel voor blinden en slechtzienden28-08-2023 11:08:00
 171. Vergelijkbare spullen van elkaar onderscheiden als je blind of slechtziend bent27-08-2023 02:08:55
 172. Geld herkennen als je blind of slechtziend bent27-08-2023 12:08:52
 173. Daisy-speler: Gesproken lectuur voor blinden en slechtzienden27-08-2023 06:08:45
 174. Spraakassistenten en slimme hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden26-08-2023 03:08:54
 175. Vergrotingshulpmiddelen voor slechtzienden26-08-2023 01:08:44
 176. Tijd aflezen: Hoe weet je hoe laat het is als je blind of slechtziend bent?26-08-2023 11:08:51
 177. Braille- en tactiele hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden26-08-2023 11:08:40
 178. Onafhankelijk advies over hulpmiddelen en aanpassingen voor blinden en slechtzienden25-08-2023 12:08:20
 179. Agenda beheren als je blind of slechtziend bent25-08-2023 06:08:15
 180. Het huishouden doen als je blind of slechtziend bent24-08-2023 12:08:48
 181. Verlichting voor slechtzienden24-08-2023 06:08:34
 182. Slimme deurbel voor blinden en slechtzienden22-08-2023 12:08:17
 183. Toegankelijke thermostaten voor blinden en slechtzienden22-08-2023 10:08:27
 184. Displays lezen als je blind of slechtziend bent22-08-2023 10:08:13
 185. Brailleleesregel voor blinden en slechtzienden22-08-2023 06:08:05
 186. Huis opruimen als je blind of slechtziend bent20-08-2023 06:08:56
 187. Optische hulpmiddelen voor slechtziende personen19-08-2023 12:08:18
 188. (Kleuren)blind of slechtziend: Hulpmiddelen om kleuren te zien18-08-2023 03:08:33
 189. Kan je het gras maaien als je blind of slechtziend bent?16-08-2023 04:08:36
 190. Strijken als je blind of slechtziend bent15-08-2023 02:08:18
 191. Blind of slechtziend: Nagels knippen, verzorgen en lakken15-08-2023 12:08:09
 192. Lichthinder, verstrooiing en schittering bij slechtziende personen15-08-2023 11:08:46
 193. Stofzuigen als je blind of slechtziend bent15-08-2023 05:08:38
 194. Hulp vragen en krijgen als je blind of slechtziend bent13-08-2023 01:08:17
 195. Toegankelijke koelkasten voor blinden en slechtzienden13-08-2023 11:08:15
 196. Toegankelijke diepvriezers voor blinden en slechtzienden13-08-2023 11:08:46
 197. Toegankelijke droogautomaten voor blinden en slechtzienden13-08-2023 07:08:03
 198. Blindvriendelijke friteuses: Toegankelijk frituren als je blind of slechtziend bent13-08-2023 06:08:44
 199. Toegankelijke koffiezetapparaten voor blinden en slechtzienden13-08-2023 06:08:13
 200. Kunnen blinden en slechtzienden zelf een handtekening plaatsen?11-08-2023 06:08:22

Laatst bijgewerkt op 31 mei 2024 – 07:02