Piekeren als je blind of slechtziend bent

Piekeren, het obsessief herhalen van negatieve gedachten, kan voor iedereen een uitdaging zijn. Voor mensen met een visuele beperking kan piekeren echter een unieke set uitdagingen met zich meebrengen. In deze tekst belichten we de factoren die piekeren bij blinden en slechtzienden kunnen verergeren, en bieden we concrete tips om deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Oorzaken van piekeren bij blinden en slechtzienden

Piekeren, het obsessief herhalen van negatieve gedachten, kan een aanzienlijke uitdaging vormen voor iedereen. Voor mensen met een visuele beperking zijn de oorzaken van piekeren echter vaak complexer en diepergeworteld.

Gebrek aan visuele afleiding

In tegenstelling tot mensen met ziend vermogen, ervaren blinden en slechtzienden geen constante stroom van visuele prikkels die hun aandacht afleiden van negatieve gedachten. Dit kan ertoe leiden dat ze langer stilstaan bij deze gedachten, waardoor ze dieper ingrijpen en moeilijker los te laten zijn.

Verhoogde isolatie

Blindheid of slechtziendheid kan leiden tot sociale isolatie, waardoor er minder kansen zijn om met anderen te praten over zorgen, angsten en piekergedachten. Het delen van deze zorgen kan een cathartische werking hebben en nieuwe perspectieven bieden, wat piekeren kan verminderen. De afwezigheid van deze sociale uitlaatklep kan piekergedachten juist versterken.

Verhoogde angst en stress

De dagelijkse uitdagingen van het navigeren en functioneren in een wereld die niet is ontworpen voor een visuele beperking, kunnen leiden tot verhoogde angst en stress. Deze constante spanning kan de geest hyperalert maken en piekergedachten over potentiële gevaren en bedreigingen voeden, waardoor het moeilijk wordt om te ontspannen en los te laten.

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Afhankelijkheid van anderen

Mensen met een visuele beperking zijn in het dagelijks leven vaak meer afhankelijk van anderen voor taken die voor zienden vanzelfsprekend zijn. Deze afhankelijkheid kan gevoelens van frustratie, onzekerheid en kwetsbaarheid versterken. Piekeren over hun eigenwaarde en capaciteiten kan hierdoor toenemen, wat een vicieuze cirkel in gang zet.

Gebrek aan controle

Een visuele handicap kan een gevoel van controleverlies met zich meebrengen, wat kan leiden tot piekeren over onzekere situaties en de toekomst. De angst voor het onbekende en het onvermogen om alles te kunnen controleren kan piekergedachten over mogelijke negatieve resultaten voeden, waardoor het moeilijk wordt om in het hier en nu te leven.

Gebrek aan toegang tot informatie

Door een visuele beperking kan het moeilijker zijn om informatie te vergaren en op de hoogte te blijven van nieuws en gebeurtenissen. Dit kan leiden tot een gevoel van onzekerheid en onwetendheid, wat piekergedachten kan versterken.

Discriminatie en vooroordelen

Mensen met een visuele beperking kunnen te maken krijgen met discriminatie en vooroordelen, wat kan leiden tot gevoelens van schaamte, isolatie en minderwaardigheid. Deze negatieve ervaringen kunnen piekeren over hun identiteit en plaats in de maatschappij triggeren.

Gebrek aan passende ondersteuning

Ondanks de beschikbaarheid van hulpmiddelen en therapieën, is er niet altijd adequate ondersteuning voor mensen met een visuele beperking die worstelen met piekeren. Dit kan een gevoel van hopeloosheid en een gebrek aan perspectief versterken, wat piekergedachten kan verergeren.

Gevolgen van piekeren

Piekeren, het obsessief herhalen van negatieve gedachten, kan een aanzienlijke impact hebben op het leven van blinde en slechtziende personen. De negatieve gevolgen gaan verder dan mentale en emotionele uitdagingen, en manifesteren zich op diverse gebieden, waaronder praktische, mentale, psychische, sociale en andere aspecten.

Praktische gevolgen

 • Vermoeidheid en uitputting: Piekeren kan leiden tot chronische vermoeidheid en uitputting, doordat de geest constant bezig is met negatieve gedachten. Dit kan de mobiliteit en het dagelijks functioneren beïnvloeden, waardoor taken die voorheen eenvoudig waren, nu een grote uitdaging worden.
 • Slaapproblemen: Piekerende gedachten kunnen het moeilijk maken om in slaap te vallen en doorslapen, wat resulteert in slaapproblemen. Dit kan leiden tot concentratieproblemen, prikkelbaarheid en een verminderd immuunsysteem.
 • Verhoogd risico op ongevallen: Door de afleiding van piekerende gedachten kunnen mensen met een visuele beperking fouten maken tijdens dagelijkse activiteiten, wat het risico op vallen, stoten en andere ongevallen vergroot.
Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Mentale, psychische en emotionele gevolgen

 • Verhoogde stress– en angstniveaus: Piekeren kan stress- en angstniveaus aanzienlijk verhogen, wat leidt tot gevoelens van onrust, paniek en een gespannen gemoed.
 • Verslechtering van de stemming: Negatieve piekergedachten kunnen leiden tot stemmingswisselingen, prikkelbaarheid, een verhoogd risico op een depressie en gevoelens van hopeloosheid.
 • Verminderd zelfvertrouwen: De praktische, sociale en emotionele uitdagingen die gepaard gaan met piekeren kunnen leiden tot een verminderd zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld.
 • Sociale isolatie: Piekeren kan gevoelens van isolement en eenzaamheid versterken, doordat mensen zich terugtrekken uit sociale activiteiten om te vermijden dat ze hun zorgen delen.

Sociale gevolgen

 • Moeilijkheden met het onderhouden van relaties: Piekeren kan de kwaliteit van relaties aantasten, doordat het leidt tot prikkelbaarheid, afstandelijkheid en een onvermogen om volledig aanwezig te zijn in sociale interacties.
 • Vermijden van sociale activiteiten: Door angst om negatieve gedachten te delen of sociale fouten te maken, kunnen mensen met een visuele beperking sociale activiteiten gaan vermijden, wat leidt tot een gevoel van isolement en eenzaamheid.
 • Discriminatie en onbegrip: Mensen met een visuele beperking kunnen te maken krijgen met discriminatie en onbegrip, wat kan leiden tot gevoelens van schaamte en frustratie, en de negatieve gevolgen van piekeren kan versterken.

Andere gevolgen

 • Verwaarlozing van de eigen gezondheid: Piekeren kan leiden tot verwaarlozing van de eigen gezondheid, doordat mensen minder aandacht besteden aan gezonde voeding, lichaamsbeweging en medische zorg.
 • Financiële problemen: Door de praktische en sociale uitdagingen die gepaard gaan met piekeren, kunnen mensen met een visuele beperking te maken krijgen met financiële problemen, doordat ze minder goed in staat zijn om werk te houden of hun financiën te beheren.

Tips om piekergedachten te verminderen als je een visuele beperking hebt

Gelukkig zijn er verschillende tips die blinden en slechtzienden kunnen toepassen om piekeren te verminderen en mentale rust te bereiken. In deze uitgebreide tekst belichten we diverse effectieve tips, met extra aandacht voor professionele hulp, ondersteuningsgroepen, ontspanningstechnieken en praktische hulpmiddelen.

Professionele hulp

Het inschakelen van professionele hulp is vaak de eerste stap naar het beheersen van piekeren. Psychologen en therapeuten kunnen blinden en slechtzienden helpen om hun zorgen aan te pakken met behulp van verschillende technieken, zoals:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT): CGT helpt bij het identificeren en veranderen van negatieve denkpatronen die piekeren kunnen versterken. Door deze patronen te herkennen en te vervangen door gezondere gedachten, kunnen mensen met een visuele beperking hun piekergedachten geleidelijk verminderen.
 • Mindfulness-based therapieën: Mindfulnesstechnieken zoals meditatie en yoga kunnen stress en angst verminderen, die vaak de onderliggende oorzaak van piekeren zijn. Door de aandacht te focussen op het huidige moment en te leren om los te laten van negatieve gedachten, kunnen mensen meer rust en controle ervaren.
 • Oplossingsgerichte therapie: Deze therapievorm richt zich op het vinden van praktische oplossingen voor de dagelijkse uitdagingen die piekeren kunnen verergeren. Door concrete stappen te ondernemen om problemen aan te pakken, kunnen mensen met een visuele beperking hun gevoel van controle en zelfvertrouwen versterken, wat piekeren kan verminderen.

Ondersteuningsgroepen

Deelname aan ondersteuningsgroepen kan een waardevolle aanvulling zijn op professionele hulp. In deze groepen komen mensen met een visuele beperking samen om hun ervaringen met piekeren te delen, praktische tips uit te wisselen en emotionele steun te bieden aan elkaar. Dit kan een gevoel van verbondenheid en begrip creëren, wat op zich al een verlichtende werking kan hebben.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Ontspanningstechnieken

Ontspanningstechnieken zoals meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga zijn krachtige tools om stress en angst te verminderen, die vaak de voedingsbodem vormen voor piekeren. Door deze technieken regelmatig te beoefenen, kunnen mensen met een visuele beperking hun lichaam en geest ontspannen, piekergedachten loslaten en innerlijke rust creëren.

Praktische hulpmiddelen en technologie

Er zijn talloze hulpmiddelen en technologische oplossingen beschikbaar die het dagelijks leven van mensen met een visuele beperking kunnen vergemakkelijken en stress verminderen. Dit kan piekeren tegengaan door een gevoel van controle en onafhankelijkheid te bevorderen. Enkele voorbeelden:

 • Schermuitleessoftware: Schermuitleessoftware kan computers, tablets en smartphones bedienen zonder te hoeven zien, wat taken vereenvoudigt en frustratie vermindert.
 • Mobiliteitshulpmiddelen: Navigatiehulpmiddelen zoals GPS-apparaten met spraakondersteuning, navigatieapps en slimme witte stokken met obstakeldetectie kunnen mobiliteit en onafhankelijkheid bevorderen, wat stress en piekeren kan verminderen.
 • Slimme apparaten: Slimme apparaten die met de stem of via spraakassistenten te bedienen zijn, kunnen dagelijkse taken zoals het instellen van verlichting, het regelen van de thermostaat en het bedienen van apparaten vereenvoudigen.

Samen werken aan mentale Rust

Piekeren kan een aanzienlijke impact hebben op het leven van mensen met een visuele beperking. Door professionele hulp te zoeken, deel te nemen aan ondersteuningsgroepen, ontspanningstechnieken te beoefenen en gebruik te maken van praktische hulpmiddelen, kunnen blinden en slechtzienden de vicieuze cirkel van piekeren doorbreken en mentale rust

Belangrijk

 • Je bent niet alleen: Veel mensen met een visuele beperking ervaren piekeren.
 • Hulp is beschikbaar: Er zijn verschillende hulpmiddelen en therapieën beschikbaar om je te helpen met piekeren om te gaan.
 • Verandering kost tijd: Wees geduldig met jezelf en blijf consistent met je copingmechanismen.

Met de juiste ondersteuning en inzet kan je piekeren overwinnen en een gelukkiger en gezonder leven leiden.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 28 mei 2024 – 06:56