BE Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden

NEDERLANDSTALIG

Blindenzorg Licht en Liefde (BLL) vzw

Maatschappelijke zetel:
Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
Tel.: (050)40 60 50
Fax: (050)40 60 57
E-mail: info@lichtenliefde.be
Website: https://www.blindenzorglichtenliefde.be
Facebook: https://www.facebook.com/lichtenliefde

VLAAMSOOGPUNTEN (dienstencentra):

Hier kunt u, in eigen streek, terecht met al uw vragen en problemen. U vindt er onder meer sociale ondersteuning, begeleiding voor thuis of op het werk, psychologische ondersteuning, low vision en lichtadvies. We komen aan huis indien nodig.
1) vlaamsoogpunt Antwerpen
2) vlaamsoogpunt Brugge
3) vlaamsoogpunt Brussel
4) vlaamsoogpunt Gent
5) vlaamsoogpunt Hasselt
6) vlaamsoogpunt Kortrijk
7) vlaamsoogpunt Leuven
8) vlaamsoogpunt Pelt

1) vlaamsoogpunt Antwerpen
Durletstraat 43
2018 Antwerpen
Tel.: (03)237 59 51
E-mail: antwerpen@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be
2) vlaamsoogpunt Brugge
Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
Tel.: (050)34 30 69
E-mail: brugge@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be
3) vlaamsoogpunt Brussel
Kunstlaan 24 bus 21
1000 Brussel
Tel.: (02)230 90 66
E-mail: brussel@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be
4) vlaamsoogpunt Gent
Kortrijksesteenweg 304
9000 Gent
Tel.: (09)225 95 29
E-mail: gent@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be
5) vlaamsoogpunt Hasselt
Kuringersteenweg 27
3500 Hasselt
Tel.: (011)25 15 56
E-mail: hasselt@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be
6) vlaamsoogpunt Kortrijk
Lange Munteplein 1
8500 Kortrijk
Tel.: (056)21 85 94
E-mail: kortrijk@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be
7) vlaamsoogpunt Leuven
Groenstraat 62
3020 Veltem
Tel.: (016)26 05 90
E-mail: leuven@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be
8) vlaamsoogpunt Pelt
Meerveldstraat 5
3900 Pelt-Lindelhoeven
Tel.: (011) 14 02 21
E-mail: vandevyver.hans@lichtenliefde.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be

Aangepaste hulpmiddelen voor blinde en slechtziende personen zijn verkrijgbaar bij of via de Hulpmiddelendienst. U kunt er ook terecht voor deskundig en objectief advies. Wereldwijd wordt informatie verzameld. Een gebruikersgroep van blinde en slechtziende personen test nieuwe hulpmiddelen op hun bruikbaarheid. Voor advies over hoogtechnologische hulpmiddelen staat een aparte, gespecialiseerde expertisecel in: het Vlaams Digitaal Oogpunt.

Een gedetailleerde catalogus is verkrijgbaar in verschillende leesvormen. U kunt ook een uitgebreide demonstratie van hulpmiddelen aanvragen. In elk vlaamsoogpunt van Blindenzorg Licht en Liefde is een pakket met de belangrijkste hulpmiddelen aanwezig.

Voor een aantal hulpmiddelen is een tussenkomst mogelijk van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Op verzoek zorgt de Hulpmiddelendienst voor een offerte.

De Hulpmiddelendienst is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Wilt u langskomen, geef dan vooraf een seintje.

Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
Tel.: (050)40 60 52
E-mail: hulpmiddelen@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be

ADVIES TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN – VLAAMS DIGITAAL OOGPUNT:

Bij de experten van het Vlaams Digitaal Oogpunt kunt u terecht voor deskundig en objectief advies over technologische hulpmiddelen. Ze laten u kennismaken met alle technologische snufjes. Op het vlak van computerhulpmiddelen hebben ze alles in huis wat op de Vlaamse hulpmiddelenmarkt te koop is: brailleleesregels, beeldschermen, toetsenborden, notitietoestellen, brailleprinters, vergrotings- en spraaksoftware, schermuitleesprogramma’s-, tekstherkenningsprogramma’s en Daisy-programma’s, brailletekstverwerkers, … Zo kunnen ze perfect demonstreren hoe u met de pc kunt werken en wat met zo’n aangepaste computer mogelijk is.

Verder kunt u een groot gamma leeshulpmiddelen leren kennen: beeldschermloepen die documenten leesbaar maken via vergroting, voorleestoestellen die een gedrukt document via spraak kunnen weergeven, Daisy-spelers voor het lezen van gesproken boeken op cd, … Enkele kleinere hulpmiddelen zijn eveneens aanwezig: aangepaste gsm, kleurendetector, labelpen, bankkaartlezer, … U kunt ook advies krijgen over Apple-producten zoals iPhones en iPads.

De adviseurs van het Vlaams Digitaal Oogpunt hebben een jarenlange expertise inzake hoogtechnologische hulpmiddelen. U krijgt uitgebreide dienstverlening op mensenmaat: informatie, demonstraties (waarbij diverse producten met mekaar vergeleken worden), advies en hulp bij de keuze van het hulpmiddel dat het best aansluit bij uw wensen. Dit alles in een onafhankelijke sfeer: er wordt gestreefd naar een uiterst volledig en objectief marktoverzicht, zonder commerciële bindingen en zonder verkoop.

De experten kunnen helpen bij het motiveren van uw hulpmiddelenaanvraag bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Ze geven ook initiatie bij het gebruik van computerhulpmiddelen.

Vlaams Digitaal Oogpunt
Kunstlaan 24/bus 21
1000 Brussel

Voor een afspraak contacteert u het vlaamsoogpunt bij u in de buurt.
Tel.: (0495)69 01 98
E-mail: blinddmobiel@lichtenliefde.be
Website: http://www.blinddmobiel.be/nl

DOCUMENTATIE:

De Documentatiedienst verzamelt documentatie en informatie over alle aspecten van een visuele handicap. Naast digitale literatuur vindt u er boeken, brochures, eindwerken, tijdschriften, films en educatief materiaal. De collectie is voor alle geïnteresseerden toegankelijk, na afspraak. Leerkrachten, scholieren en andere geïnteresseerden kunnen een educatieve koffer lenen. Het andere materiaal blijft ter plaatse. Raadpleeg het internet voor basisdocumentatie: http://www.blindenzorglichtenliefde.be/nl/MeerWeten/Index/2266/infopakketten-en-educatieve-uitgaven. Studenten die een eindwerk maken over een aspect van blindheid/slechtziendheid worden aangemoedigd en krijgen in bepaalde gevallen begeleiding.

Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
Tel.: (050)40 60 53
Fax: (050)38 64 83
E-mail: docu@lichtenliefde.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be

EXPERTISECEL TOEGANKELIJKHEID – VERKEER EN GEBOUW:

De Expertisecel toegankelijkheid van Licht en Liefde wil de mobiliteit en toegankelijkheid voor blinde en slechtziende personen bevorderen door:

 • informatie te geven over verkeersveiligheid, toegankelijkheid van halte-infrastructuur en stationspleinen, voetpaden, oversteekplaatsen en kruispunten, parken, de scenografie, inrichting en signalisatie van gebouwen;
 • advies te verstrekken aan beheerders en ontwerpers van publieke infrastructuur;
 • mee te werken aan structureel toegankelijkheidsoverleg op diverse beleidsniveaus;
 • opleiding te geven aan actoren uit het werkveld van mobiliteit en infrastructuur;
 • opleiding te geven aan blinde en slechtziende personen die zich op een kwaliteitsvolle manier willen inzetten voor toegankelijkheid (bijvoorbeeld via adviesraden voor personen met een handicap).

Wenst u advies of informatie over de mobiliteit van blinde en slechtziende personen of de toegankelijkheid van openbare ruimte, openbaar vervoer en openbare of publiek toegankelijke gebouwen voor deze mensen? Of bent u geïnteresseerd in een opleiding over deze thema’s? Contacteer dan de Expertisecel toegankelijkheid van Licht en Liefde!

Blindenzorg Licht en Liefde vzw – Expertisecel toegankelijkheid
GSM: (0473)95 65 08
E-mail: verkeerengebouw@lichtenliefde.be

TOEGANKELIJKE LECTUUR – ANYREADER:

Het project AnyReader van Licht en Liefde zorgt voor de omzetting van documenten in braille, digitale en gesproken vorm. Voor Luisterpuntbibliotheek vzw zetten we boeken om. Blinde en slechtziende personen en derden kunnen bij ons terecht voor de omzetting van eigen documenten.

Onderverdeling:
1) Braille en digitaal
2) Audio

1) Productie van braille- en digitale documenten
Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
Tel.: (050)40 60 54
E-mail: willems.patrick@lichtenliefde.be

2) Productie van audio (Daisy)
Algemeen adres:
Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
Tel.: (050)40 60 10
Fax: (050)38 02 56
E-mail: voorleesdienst@lichtenliefde.be
Er zijn studio’s op 7 locaties: Antwerpen, Brussel, Gent, Kortrijk, Nazareth, Tongeren, Varsenare

VORMING EN INLEEFPROJECTEN:

Het grote doel van onze educatieve projecten is dat blinde en slechtziende mensen waardig en volwaardig in onze samenleving worden opgenomen. Ervaringsdeskundigen spelen daarbij een heel belangrijke rol.

Wij ondersteunen blinden en slechtzienden in hun persoonlijke groei en in de stappen naar integratie die zij zelf wensen te zetten (empowerment). Via interne vormingen reikten we blinde en slechtziende personen bagage aan waarmee ze verder aan de slag kunnen.

Alleen als zoveel mogelijk mensen in de brede samenleving vorming en informatie krijgen, kan de integratie en inclusie van blinde en slechtziende mensen slagen. Maatschappelijke vorming wordt vooral gegeven door of samen met opgeleide ervaringsdeskundigen. Door de directe ervaring met hun handicap zijn zij het best geplaatst om uitleg te geven over blindheid en slechtziendheid. Via dialoog en ervaringsopdrachten maken de deelnemers kennis met de ervaringswereld van blinden en slechtzienden. Ze kunnen er dan in hun dagelijks leven en werk rekening mee houden. We bieden vorming, workshops en studiedagen aan in het onderwijs en de hulpverleningssector, aan overheidsdiensten, horecapersoneel, vrijwilligers,…

Ook sensibiliseren is heel belangrijk. Met het project XiNiX willen wij zoveel mogelijk mensen op een aangename en creatieve manier ‘inzicht’ geven in een leven zonder zicht. De nadruk ligt op inleven en ervaren. In Varsenare hebben we een grote, multifunctionele belevingsruimte.

Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
Tel.: (050)40 60 15
E-mail: vorming@lichtenliefde.be
E-mail: xinix@lichtenliefde.be
Website: https://xinix.lichtenliefde.be

JOVO

Wat?

Ondersteuning op maat voor jongvolwassenen met een visuele beperking

Voor wie?

Jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar met een visuele beperking.

JOVO biedt ondersteuning op maat binnen onze ruimere werking thuisbegeleiding.
Je kunt er terecht met al je vragen.

Wil je graag meer op eigen benen staan?

Zoek je naar een manier om je huishouden of gezinsleven zo zelfstandig mogelijk te organiseren?

Heb je vragen met betrekking tot je mobiliteit?
Wil je graag met leeftijdsgenoten in contact komen?
Ben je op zoek naar een interessante en toegankelijke vrijetijdsbesteding?

Wil je graag ondersteuning bij het zoeken naar een geschikte woning of job?

Ervaar je moeilijkheden in het leven met je visuele beperking?

Samen met jou zoeken we nieuwe mogelijkheden en perspectieven.
Je eigen verwachtingen, interesses en keuzes vormen daarbij het uitgangspunt en de verdere leidraad. Als je dat wenst, betrekken we er graag de mensen bij die voor jou belangrijk zijn.

We werken op maat. Jouw persoonlijk traject kan zowel via individuele ondersteuning, groepswerk of een combinatie van beide.

JOVO organiseert regelmatig workshops voor jongvolwassenen over specifieke thema’s.

E-mail: bll.jovo@gmail.com
Website: https://www.blindenzorglichtenliefde.be
Facebook: https://www.facebook.com/jovo.bll

Vlaamse Blindenraad vzw

Naschoolse vorming, aangepaste reizen en belangenbehartiging.

May Thys
Voorzitter
Kouwenberg 13
2290 Vorselaar
Tel.: (014)50 06 00
GSM: (0479)56 11 26
E-mail: maan.matti@telenet.be
Website: https://vlaamseblindenraad.be/

Dienstencentrum “Sophia-Elvira”
Woumenweg 118
8600 Diksmuide
E-mail: sophia-elvira@vlaamseblindenraad.be
Website: https://vlaamseblindenraad.be/

Symfoon, Vlaams blinden- en slechtziendenplatform

Symfoon is het nieuwe jasje van Zicht op Cultuur – Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen.

Symfoon bouwt aan inclusie vanuit de kracht van blinde en slechtziende personen en staat voor:

 • KANSEN CREËREN voor blinde en slechtziende mensen, zodat zij als volwaardige burgers kunnen deelnemen aan de samenleving en voornamelijk aan cultuur- en vrijetijdsbeleving.
 • INFORMEREN van de samenleving over de uitdagingen waar blinde en slechtziende mensen mee te maken krijgen. Binnen de samenleving richten we ons voornamelijk tot organisaties die het culturele veld vormgeven en bepalen.
 • SENSIBILISEREN van de samenleving door te tonen hoe het is om blind of slechtziend te zijn. Veel samenlevingsproblemen kan je namelijk voorkomen door elkaar te leren kennen, te begrijpen en elkaars anders-zijn aan te voelen.
 • SAMENWERKEN met zowel overheidsinstanties als het middenveld: welzijn, socio-cultureel, kunstenorganisaties, organisaties voor blinde en slechtziende mensen, enzovoort. Zo creëren we een groter draagvlak voor onze missie.

Symfoom
Rerum-Novarumplein 25
9000 Gent
Tel.: (0487)51 88 64
E-mail: info@symfoon.be
Website: https://www.symfoon.be
Facebook: https://www.facebook.com/Symfoon/
Instagram: https://www.instagram.com/symfoon_vzw/

Vlaamse ooglijn

Netwerk Licht en Liefde lanceert Vlaamse ooglijn

De Vlaamse ooglijn richt zich op mensen die onlangs een moeilijke diagnose kregen bij de oogarts, partners van mensen met een visusprobleem en hun naasten, maar ook mensen die het al iets langer Moeilijker hebben met de dagelijkse hobbels die komen kijken bij het hebben van een visuele beperking.

Het betreft een luisterlijn waarbij ervaringsdeskundigen graag tijd maken voor je verhaal. Daarbij wordt laagdrempeligheid, vertrouwelijkheid en anonimiteit gegarandeerd.

De ‘T-buddy’s’ gaan aandachtig mee op zoek naar je gevoelens en behoeften rond het hebben van een oogprobleem. Ze geven geen advies en gaan geen medische diagnoses Toelichten, maar desgewenst kunnen ze wel doorverwijzen naar een heel team van professionals die met raad en daad klaarstaan, gaande van praatgroepen, low vision-, maatschappelijke en psychologische begeleiding, het aanleren van kijktechnieken, omgaan met digitalisering e.a., het aanbieden van toegankelijke uitstappen, activiteiten, hobby’s en dagbesteding.

Je kan de Vlaamse ooglijn op vaste belmomenten bereiken, namelijk:

Maandag van 9u tot 16u. Dinsdag t/m vrijdag van 9u tot 12u.

Telefoonnummer: 024-86 86 86

NEDERLANDS- EN FRANSTALIG

Brailleliga/Ligue Braille vzw

Hoofdzetel:
Engelandstraat 57
1060 Brussel
Tel.: 02 533 32 11
Fax: 02 537 64 26
E-mail: info@braille.be
Website: https://www.braille.be
Facebook: https://www.facebook.com/brailleliga
Instagram: https://www.instagram.com/brailleliga_vzw/

Regiohuis Antwerpen:
Frankrijklei 40
2000 Antwerpen
Tel.: 03 213 27 88

Regiohuis Geel:
Werft 53/3
2440 Geel
Tel.: 014 58 50 68

Regiohuis Gent:
Kortrijksesteenweg 344
9000 Gent
Tel.: 09 220 58 78

Regiohuis Hasselt:
Leopoldplein 25 bus 3
3500 Hasselt
Tel.: 011 21 58 88

Regiohuis Kortrijk:
Minister Tacklaan 35
8500 Kortrijk
Tel.: 056 20 64 60

Regiohuis Leuven:
Fonteinstraat 133 bus 0001
3000 Leuven
Tel.: 016 20 37 97

Regiohuis Ath :
Rue de la Station 41 bus 2
7800 Ath
Tel. : 068 33 54 50

Regiohuis Charleroi:
Boulevard Tirou 12
6000 Charleroi
Tel.: 071 32 88 22

Regiohuis Jambes:
Rue de la Croix-Rouge 31 bus 7
5100 Jambes
Tel.: 081 31 21 26

Regiohuis Libramont:
Avenue de Bouillon 16A
6800 Libramont
Tel.: 061 23 31 33

Regiohuis Luik:
Rue des Guillemins 63
4000 Liège
Tel.: 04 229 33 35

Vrienden der Blinden/Les Amis des Aveugles vzw

* Hoofdzetel in Ghlin
rue de la Barrière 37-39
7011 Ghlin
Tel.: (065)40 31 00
Fax: (065)40 31 09
E-mail: info@amisdesaveugles.be
Website: http://www.amisdesaveugles.be

* Afdeling Koksijde
Hendrik Noterdaemestraat 1
8670 Koksijde
Tel.: (058)53 33 00
Fax: (058)53 33 01
E-mail: info@vriendenderblinden.be

FRANSTALIG

Eqla – Changeons le quotidien des personnes aveugles et malvoyantes

Boulevard de la Woluwe 34 bte 1
1200 Bruxelles
Tél. : 02/241 65 68
E-mail: info@eqla.be
Website: https://eqla.be

La Lumière asbl

Voor blinden en slechtzienden uit de provincie Luik.

rue Sainte-Véronique 17
4000 Liège
Tél.: (04)222 35 35
Fax: (04)221 23 56
E-mail: lalumiere@lalumiere.be
Website: https://www.lalumiere.be

Points de vue

Avenue Reine Fabiola 17
1340 Ottignies
Tél.: (010)43 77 28
Fax: (010)41 24 58

Deel dit:
Advertenties

 1. BE Sociaal-culturele organisaties06-12-2014 03:12:48
 2. BE Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 06:04:00
 3. NL Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 02:04:59
 4. NL Organisaties / Fondsen en samenwerkingsverbanden rond blinden21-04-2014 07:04:03
 5. NL Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:22
 6. NL Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:40
 7. NL Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 08:06:03
 8. NL Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:20
 9. NL Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:07
 10. NL Revalidatie & Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 11. NL Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 12. NL Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 08:06:10
 13. BE Vroegbegeleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:46
 14. BE Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:06
 15. BE Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:42
 16. BE Revalidatie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:10
 17. BE Koepelverenigingen rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:57
 18. BE Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:18
 19. BE Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:16
 20. BE Organisaties rond filantropie voor personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:11
 21. BE Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:31
 22. BE Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:46
 23. BE Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:55
 24. BE Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:54

Laatst bijgewerkt op 29 april 2024 – 16:51