BE Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden

NEDERLANDSTALIG

Blindenzorg Licht en Liefde (BLL) vzw

Hoofdzetel:
Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
Tel.: (050)40 60 50
Fax: (050)40 60 57
E-mail: info@lichtenliefde.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be

VLAAMSOOGPUNTEN (dienstencentra):

Hier kunt u, in eigen streek, terecht met al uw vragen en problemen. U vindt er onder meer sociale ondersteuning, begeleiding voor thuis of op het werk, psychologische ondersteuning, low vision en lichtadvies. We komen aan huis indien nodig.
1) vlaamsoogpunt Antwerpen
2) vlaamsoogpunt Brugge
3) vlaamsoogpunt Brussel
4) vlaamsoogpunt Gent
5) vlaamsoogpunt Hasselt
6) vlaamsoogpunt Kortrijk
7) vlaamsoogpunt Leuven
8) vlaamsoogpunt Overpelt

1) vlaamsoogpunt Antwerpen
Durletstraat 43
2018 Antwerpen
Tel.: (03)237 59 51
E-mail: antwerpen@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be
2) vlaamsoogpunt Brugge
Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
Tel.: (050)34 30 69
E-mail: brugge@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be
3) vlaamsoogpunt Brussel
Kunstlaan 24 bus 21
1000 Brussel
Tel.: (02)230 90 66
E-mail: brussel@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be
4) vlaamsoogpunt Gent
Kortrijksesteenweg 304
9000 Gent
Tel.: (09)225 95 29
E-mail: gent@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be
5) vlaamsoogpunt Hasselt
Kuringersteenweg 27
3500 Hasselt
Tel.: (011)25 15 56
E-mail: hasselt@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be
6) vlaamsoogpunt Kortrijk
Lange Munteplein 1
8500 Kortrijk
Tel.: (056)21 85 94
E-mail: kortrijk@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be
7) vlaamsoogpunt Leuven
Ernest Solvaystraat 77
3010 Leuven
Tel.: (016)26 05 90
E-mail: leuven@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be
8) vlaamsoogpunt Overpelt
Meerveldstraat 5
3900 Overpelt
Tel.: (011) 14 02 21
E-mail: vandevyver.hans@lichtenliefde.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be

HULPMIDDELEN:

Aangepaste hulpmiddelen voor blinde en slechtziende personen zijn verkrijgbaar bij of via de Hulpmiddelendienst. U kunt er ook terecht voor deskundig en objectief advies. Wereldwijd wordt informatie verzameld. Een gebruikersgroep van blinde en slechtziende personen test nieuwe hulpmiddelen op hun bruikbaarheid. Voor advies over hoogtechnologische hulpmiddelen staat een aparte, gespecialiseerde dienst in (Vlaams Digitaal Oogpunt).

Een gedetailleerde catalogus is verkrijgbaar in verschillende leesvormen. U kunt ook een uitgebreide demonstratie van hulpmiddelen aanvragen. In elk vlaamsoogpunt van Blindenzorg Licht en Liefde is een pakket met de belangrijkste hulpmiddelen aanwezig.

Voor een aantal hulpmiddelen is een tussenkomst mogelijk van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Op verzoek zorgt de
Hulpmiddelendienst voor een offerte.

Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
Tel.: (050)40 60 52
E-mail: hulpmiddelen@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be

ADVIES TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN:

Bij de adviseurs van de ‘Blind d mobiel’ kunt u terecht voor deskundig en objectief advies over technologische hulpmiddelen, zoals brailleleesregels, grote beeldschermen, vergrotingssoftware en spraakweergave. Ze kunnen ook helpen bij het motiveren van uw hulpmiddelenaanvraag. Er wordt initiatie gegeven bij het gebruik van computerhulpmiddelen.

De ‘Blind d mobiel’ is een mobiele demoruimte. Dit voertuig komt ook in uw buurt, om u te laten kennismaken met alle technologische snufjes. Op het vlak van computerhulpmiddelen (vergroting, spraak, schermuitlees-, tekstherkennings- en Daisy-programma’s, brailletekstverwerkers,…) heeft de Blind d mobiel alles aan boord wat op de Vlaamse hulpmiddelenmarkt te koop is: brailleleesregels, beeldschermen, toetsenborden, notitietoestellen, brailleprinters… Zo kan perfect gedemonstreerd worden hoe u met de pc kunt werken en wat met zo’n aangepaste computer mogelijk is.

Verder wordt een groot gamma leeshulpmiddelen getoond: beeldschermloepen die documenten leesbaar maken via vergroting, voorleestoestellen die een gedrukt document via spraak kunnen weergeven, Daisy-spelers voor het lezen van gesproken boeken op cd,… Ook enkele kleinere hulpmiddelen zijn aanwezig (aangepaste gsm, kleurendetector, labelpen, bankkaartlezer,…). U kunt er ook terecht voor Apple-producten zoals iPhones en iPads.

De medewerkers van de Blind d mobiel hebben een jarenlange expertise inzake hoogtechnologische hulpmiddelen. U krijgt in hun mobiele demoruimte uitgebreide dienstverlening op mensenmaat: informatie, demonstraties (waarbij diverse producten met mekaar vergeleken worden), advies en hulp bij de keuze van het hulpmiddel dat het best aansluit bij uw wensen. Dit alles in een onafhankelijke sfeer: er wordt gestreefd naar een uiterst volledig en objectief marktoverzicht, zonder commerciële bindingen en zonder verkoop.

Vlaams Digitaal Oogpunt / Blind d mobiel
Kunstlaan 24/bus 21
1000 Brussel
Tel.: (0495)69 01 98
E-mail: blinddmobiel@lichtenliefde.be
Website: http://www.blinddmobiel.be/nl

DOCUMENTATIE:

De Documentatiedienst verzamelt documentatie en informatie over alle aspecten van een visuele handicap. U vindt er boeken, brochures, eindwerken en tijdschriften, knipsels, films, educatief materiaal en adressen. De collectie is voor alle geïnteresseerden gratis toegankelijk, na afspraak. Leerkrachten en scholieren kunnen een educatieve koffer ontlenen. Het andere materiaal blijft ter plaatse. Studenten die een eindwerk maken over een aspect van blindheid/slechtziendheid worden aangemoedigd en krijgen in bepaalde gevallen begeleiding.

Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
Tel.: (050)40 60 53
Fax: (050)38 64 83
E-mail: docu@lichtenliefde.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be

EXPERTISECEL TOEGANKELIJKHEID

De Expertisecel toegankelijkheid van Blindenzorg Licht en Liefde vzw wil de mobiliteit en toegankelijkheid voor blinde en slechtziende personen bevorderen door:

 • Informatie te geven over verkeersveiligheid, toegankelijkheid van halte-infrastructuur en stationspleinen, voetpaden, oversteekplaatsen en kruispunten, parken, de scenografie, inrichting en signalisatie van gebouwen
 • Advies te verstrekken aan beheerders en ontwerpers van publieke infrastructuur
 • Mee te werken aan structureel toegankelijkheidsoverleg op diverse beleidsniveaus
 • Opleiding te geven aan actoren uit het werkveld van mobiliteit en infrastructuur
 • Opleiding te geven aan blinde en slechtziende personen die zich op een kwaliteitsvolle manier willen inzetten voor toegankelijkheid (bijv. via adviesraden voor personen met een handicap)

Wens je advies of informatie over de mobiliteit van blinde en slechtziende personen of de toegankelijkheid van openbare ruimte, openbaar vervoer en openbare of publiek toegankelijke gebouwen voor deze doelgroep? Of ben je geïnteresseerd in een opleiding over deze thema’s? Contacteer dan de Expertisecel toegankelijkheid van Blindenzorg Licht en Liefde vzw!

Blindenzorg Licht en Liefde vzw – Expertisecel toegankelijkheid
GSM: (0473)95 65 08
E-mail: verkeerengebouw@lichtenliefde.be

TOEGANKELIJKE LECTUUR:

Blindenzorg Licht en Liefde zorgt voor de omzetting van documenten in braille, digitale en gesproken vorm. Voor Luisterpuntbibliotheek vzw zetten we boeken om. Blinden, slechtzienden en derden kunnen bij ons terecht voor de omzetting van eigen documenten. Ook muziekpartituren kunnen in braille worden omgezet.

Onderverdeling:
1) Braille en digitaal
2) Audio

1) Productie van braille- en digitale documenten
Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
Tel.: (050)40 60 54
E-mail: willems.patrick@lichtenliefde.be

2) Productie van audio (Daisy)
Algemeen adres:
Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
Tel.: (050)40 60 10
Fax: (050)38 02 56
E-mail: voorleesdienst@lichtenliefde.be
Er zijn studio’s op 7 locaties: Antwerpen, Brussel, Gent, Kortrijk, Nazareth, Tongeren, Varsenare

VORMING EN INLEEFPROJECTEN:

Het grote doel van onze educatieve projecten is dat blinde en slechtziende mensen waardig en volwaardig in onze samenleving worden opgenomen. Ervaringsdeskundigen spelen daarbij een heel belangrijke rol.

Wij ondersteunen blinden en slechtzienden in hun persoonlijke groei en in de stappen naar integratie die zij zelf wensen te zetten (empowerment). Via interne vormingen reikten we blinde en slechtziende personen bagage aan waarmee ze verder aan de slag kunnen.

Alleen als zoveel mogelijk mensen in de brede samenleving vorming en informatie krijgen, kan de integratie en inclusie van blinde en slechtziende mensen slagen. Maatschappelijke vorming wordt vooral gegeven door of samen met opgeleide ervaringsdeskundigen. Door de directe ervaring met hun handicap zijn zij het best geplaatst om uitleg te geven over blindheid en slechtziendheid. Via dialoog en ervaringsopdrachten maken de deelnemers kennis met de ervaringswereld van blinden en slechtzienden. Ze kunnen er dan in hun dagelijks leven en werk rekening mee houden. We bieden vorming, workshops en studiedagen aan in het onderwijs en de hulpverleningssector, aan overheidsdiensten, horecapersoneel, vrijwilligers,…

Ook sensibiliseren is heel belangrijk. Met het project XiNiX willen wij zoveel mogelijk mensen op een aangename en creatieve manier ‘inzicht’ geven in een leven zonder zicht. De nadruk ligt op inleven en ervaren. In Varsenare hebben we een grote, multifunctionele belevingsruimte.

Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
Tel.: (050)40 60 15
E-mail: vorming@lichtenliefde.be
E-mail: xinix@lichtenliefde.be
Website: http://xinix.lichtenliefde.be

Christelijke Blinden- en Slechtziendenvereniging Zuiderkempen vzw

Lisette Smet
Geelseweg 163
2250 Olen
Tel.: (014)84 85 55
Fax: (014)84 85 56

JOVO

Wat?

Ondersteuning op maat voor jongvolwassenen met een visuele beperking

Voor wie?

Jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar met een visuele beperking.

JOVO biedt ondersteuning op maat binnen onze ruimere werking thuisbegeleiding.
Je kunt er terecht met al je vragen.

Wil je graag meer op eigen benen staan?

Zoek je naar een manier om je huishouden of gezinsleven zo zelfstandig mogelijk te organiseren?

Heb je vragen met betrekking tot je mobiliteit?
Wil je graag met leeftijdsgenoten in contact komen?
Ben je op zoek naar een interessante en toegankelijke vrijetijdsbesteding?

Wil je graag ondersteuning bij het zoeken naar een geschikte woning of job?

Ervaar je moeilijkheden in het leven met je visuele beperking?

Samen met jou zoeken we nieuwe mogelijkheden en perspectieven.
Je eigen verwachtingen, interesses en keuzes vormen daarbij het uitgangspunt en de verdere leidraad. Als je dat wenst, betrekken we er graag de mensen bij die voor jou belangrijk zijn.

We werken op maat. Jouw persoonlijk traject kan zowel via individuele ondersteuning, groepswerk of een combinatie van beide.

JOVO organiseert regelmatig workshops voor jongvolwassenen over specifieke thema’s.

E-mail: bll.jovo@gmail.com
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be
Facebook: https://www.facebook.com/jovo.bll

Vlaamse Blindenraad vzw

Naschoolse vorming, aangepaste reizen en belangenbehartiging.

May Thys
Voorzitter
Kouwenberg 13
2290 Vorselaar
Tel.: (014)50 06 00
E-mail: maan.matti@telenet.be

Zicht op Cultuur – Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw (ZOC-SBPV vzw)

Zicht op Cultuur – Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw (ZOC-SBPV vzw) gelooft in de maakbaarheid van de maatschappij aan de hand van sociaal-cultureel bewegen. Via maatschappelijke actie, sensibiliseren, informeren en vormen richten wij ons naar de hele samenleving. In ons opzet om die samenleving meer inclusief te maken baseren wij ons op drie pijlers: informeren, kansen creëren en samenwerken.

KANSEN CREËREN

ZOC-SBPV vzw wil obstakels overwinnen, oplossingen aanbieden en kansen creëren.

Door te waken over toegankelijkheid in de meest brede zin van het woord, zorgen we ervoor dat blinden en slechtzienden kansen krijgen om zelfstandig te (blijven) functioneren en volop te participeren aan het maatschappelijk leven.

Daarom zijn wij alert voor obstakels en problemen waar blinden en slechtzienden mee geconfronteerd worden. We ontwikkelen manieren om deze problemen te overwinnen of bieden oplossingen aan voor een grotere toegankelijkheid. Dit doen we op basis van informatie verstrekt door lotgenoten en andere organisaties met expertise over het onderwerp.

INFORMEREN IS CRUCIAAL

ZOC-SBPV vzw staat garant voor het verspreiden van betrouwbare en gefundeerde informatie. Daarom steken we niet alleen onze voelhoorns uit onder lotgenoten maar verzamelen we ook nuttige informatie bij experts en de samenleving in het algemeen. Op basis van deze informatie bereiden we dossiers voor en bouwen we acties op.

De kennis en informatie die daarbij verspreid wordt, zorgt ervoor dat blinden en slechtzienden te weten komen hoe zij met bepaalde elementen in de maatschappij kunnen omgaan. Maar wij richten die kennis ook naar de maatschappij zelf om daar aan te geven hoe de samenleving met blinden en slechtzienden kan omgaan. Dankzij onze connecties met relevante partners, maken we deze kennis wijd verspreid.

SAMEN NAAR INCLUSIE

We organiseren en stimuleren overleg tussen blinden, slechtzienden en hun verenigingen. Wij roepen blinden en slechtzienden op om hun kennis en ervaringen met ons te delen om zo beter gerichte resultaten te kunnen behalen.

ZOC-SBPV vzw vraagt blinden en slechtzienden om pijnpunten in onze maatschappij te signaleren. Bij meerdere berichten over eenzelfde onderwerp, onderzoeken wij of, hoe en met wie we dit kunnen aanpakken binnen ons actieveld, Vlaanderen.

Door uitsluitingsmechanismen van blinden en slechtzienden aan te kaarten en aan te pakken, bouwt Zicht op Cultuur – Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw mee aan een inclusieve maatschappij, waar mensen met een ernstige visusbeperking volledig en volwaardig kunnen participeren.
Voor andere organisaties die inclusie van blinde en slechtziende mensen belangrijk vinden, willen wij een hefboom, een megafoon of vliegwiel zijn.

MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

Door de samenleving te informeren en sensibiliseren over blinden en slechtzienden, stuurt ZOC-SBPV vzw aan op structurele verandering. Blinden en slechtzienden zijn geen onmondige minderheidsgroep  maar hebben een eigen identiteit,  een eigen visie.

Contactgegevens
Zicht op Cultuur – Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
Tel.: 0456 133 307
E-mail: info@zoc-sbpv.be
Website: http://www.zichtopcultuur.be
Facebook: https://www.facebook.com/zocsbpv
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC98zbwrlQVYqsqFhTzFsYvw

NEDERLANDS- EN FRANSTALIG

Brailleliga/Ligue Braille vzw

Hoofdzetel:
Engelandstraat 57
1060 Brussel
Tel.: 02 533 32 11
Fax: 02 537 64 26
E-mail: info@braille.be

Regiohuis Antwerpen:
Frankrijklei 40
2000 Antwerpen
Tel.: 03 213 27 88

Regiohuis Geel:
Werft 53/3
2440 Geel
Tel.: 014 58 50 68

Regiohuis Gent:
Kortrijksesteenweg 344
9000 Gent
Tel.: 09 220 58 78

Regiohuis Hasselt:
Leopoldplein 25 bus 3
3500 Hasselt
Tel.: 011 21 58 88

Regiohuis Kortrijk:
Minister Tacklaan 35
8500 Kortrijk
Tel.: 056 20 64 60

Regiohuis Leuven:
Fonteinstraat 133 bus 0001
3000 Leuven
Tel.: 016 20 37 97

Regiohuis Ath :
Rue de la Station 41 bus 2
7800 Ath
Tel. : 068 33 54 50

Regiohuis Charleroi:
Boulevard Tirou 12
6000 Charleroi
Tel.: 071 32 88 22

Regiohuis Jambes:
Rue de la Croix-Rouge 31 bus 7
5100 Jambes
Tel.: 081 31 21 26

Regiohuis Libramont:
Avenue de Bouillon 16A
6800 Libramont
Tel.: 061 23 31 33

Regiohuis Luik:
Rue des Guillemins 63
4000 Liège
Tel.: 04 229 33 35

Vrienden der Blinden/Les Amis des Aveugles vzw

* Hoofdzetel in Ghlin
rue de la Barrière 37-39
7011 Ghlin
Tel.: (065)40 31 00
Fax: (065)40 31 09
E-mail: info@amisdesaveugles.be
Website: http://www.amisdesaveugles.be

* Afdeling Koksijde
Hendrik Noterdaemestraat 1
8670 Koksijde
Tel.: (058)53 33 00
Fax: (058)53 33 01
E-mail: info@vriendenderblinden.be

FRANSTALIG

La Lumière asbl

Voor blinden en slechtzienden uit de provincie Luik.

rue Sainte-Véronique 17
4000 Liège
Tél.: (04)222 35 35
Fax: (04)221 23 56
E-mail: lalumiere@lalumiere.be
Website: http://www.lalumiere.be

Oeuvre Nationale des Aveugles (ONA) asbl

avenue Dailly 90-92
1030 Bruxelles 3
Tél.: (02)241 65 68
Fax: (02)215 88 21
E-mail: info@ona.be
Website: http://www.ona.be

Points de vue

Avenue Reine Fabiola 17
1340 Ottignies
Tél.: (010)43 77 28
Fax: (010)41 24 58

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. BE Sociaal-culturele organisaties06-12-2014 03:12:48
 2. BE Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 06:04:00
 3. NL Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 02:04:59
 4. NL Organisaties / Fondsen voor blinden21-04-2014 07:04:03
 5. NL Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:22
 6. NL Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:40
 7. NL Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 08:06:03
 8. NL Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:20
 9. NL Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:07
 10. NL Revalidatie & Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 11. NL Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 12. NL Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 08:06:10
 13. BE Vroegbegeleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:46
 14. BE Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:06
 15. BE Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:42
 16. BE Revalidatie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:10
 17. BE Koepelverenigingen rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:57
 18. BE Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:18
 19. BE Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:16
 20. BE Organisaties rond filantropie voor personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:11
 21. BE Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:31
 22. BE Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:46
 23. BE Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:55
 24. BE Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:54

Laatst bijgewerkt op 17 februari 2020 – 16:51