Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking

Helaas zijn er nog steeds veel vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking. Deze vooroordelen kunnen variëren van onjuiste aannames tot stereotypen en kunnen leiden tot discriminatie, ongelijke behandeling en een gebrek aan inclusie in de samenleving. Het is belangrijk om deze vooroordelen te bestrijden en mensen met een visuele beperking te zien als personen met unieke talenten, mogelijkheden en bijdragen aan de samenleving. Het bevorderen van inclusie en het wegnemen van barrières is essentieel om een rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving te creëren voor iedereen.

Hier zijn enkele veelvoorkomende vooroordelen over mensen met een visuele beperking:

“Mensen met een visuele beperking zijn volledig blind.”

Elke visuele beperking is anders en uniek bij elke persoon. Niet alle mensen met een visuele beperking zijn volledig blind; er zijn verschillende gradaties van slechtziend– en blindzijn.

Op internationaal niveau wordt de mate van visuele beperking meestal geclassificeerd volgens de internationale classificatie van ziekten en gerelateerde gezondheidsproblemen (ICD) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de classificatie van visuele beperking en blindheid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De WHO-classificatie van een visuele beperking is gebaseerd op de beste gecorrigeerde gezichtsscherpte van het beste oog. Hier zijn de verschillende gradaties:

 1. Normaal zicht (Geen visuele beperking):
  • Gezichtsscherpte: 1.0 of 20/20
  • Dit houdt in dat een persoon op 6 meter afstand kan lezen wat iemand met een normaal gezichtsvermogen op 6 meter afstand zou kunnen lezen.
 2. Matig slechtziend:
  • Gezichtsscherpte: 0,3 tot 0,5 of 20/60 tot 20/200
  • Mensen met een matig slechtziendheid hebben moeite om op afstand duidelijk te zien, zelfs na correctie.
 3. Ernstig slechtziend:
  • Gezichtsscherpte: 0,1 tot 0,25 of 20/200 tot 20/400
  • Personen met een ernstig slechtziendheid kunnen slechts heel grote letters of objecten zien.
 4. Blindheid:
  • Gezichtsscherpte: Slechter dan 0,1 of slechter dan 20/400
  • Juridisch gezien is iemand die als “wettelijk blind” wordt beschouwd, iemand met een gezichtsscherpte van 0,05 of minder, of een gezichtsveld van minder dan 20 graden.

Een visuele beperking heeft diverse oorzaken, zoals aangeboren blindheid, verworven blindheid als gevolg van een ziekte of ongeval, of progressieve (oog)aandoeningen die leiden tot verlies van het gezichtsvermogen na verloop van tijd. Ook kan het gezichtsvermogen van een persoon met een visuele beperking variëren gedurende het leven.

Daarom is het van cruciaal belang om persoonlijke behoeften en capaciteiten te respecteren en rekening te houden met de diverse ervaringen van visueel beperkte mensen. Inclusie en het aanbieden van geschikte ondersteuning en hulpmiddelen kunnen mensen met een visuele handicap helpen om een volwaardig en onafhankelijk leven te leiden in de samenleving.

“Mensen met een visuele beperking zijn afhankelijk en hulpeloos.”

Slechtziende of blinde mensen kunnen zelfstandige en actieve levens leiden. Met de juiste hulpmiddelen, technologie en training kunnen ze veel dagelijkse taken uitvoeren en deelnemen aan verschillende activiteiten. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe mensen met een visuele beperking zelfstandig kunnen functioneren:

 1. Mobiliteit: Mensen met een visuele beperking kunnen zich zelfstandig verplaatsen met behulp van een witte stok, geleidehond of navigatie-apps op hun smartphone. Ze kunnen veilig wandelen, het openbaar vervoer gebruiken en nieuwe plaatsen verkennen.
 2. Lezen en schrijven: Braille is een cruciaal hulpmiddel voor mensen met een visuele beperking om te kunnen lezen en schrijven. Met behulp van een brailleleesregel of braillepapier kunnen ze brailleboeken, documenten en notities lezen en schrijven.
 3. Toegang tot informatie: Met spraaktechnologie kunnen mensen met een visuele beperking gebruikmaken van schermlezers en spraakassistenten om toegang te krijgen tot informatie op computers, smartphones en andere apparaten. Hierdoor kunnen ze e-mails lezen, op internet surfen, en sociale media gebruiken.
 4. Studeren en werk: Personen die blind of slechtziend zijn kunnen met behulp van speciale aanpassingen en technologieën succesvol studeren en werken. Universiteiten en werkgevers bieden vaak ondersteuning, zoals aangepaste leermiddelen, braille-aanpassingen en spraakgestuurde software.
 5. Huishoudelijke taken: Personen met een visuele beperking kunnen huishoudelijke taken zelfstandig uitvoeren. Ze kunnen koken, schoonmaken, wassen, strijken, stofzuigen en organiseren met behulp van aangepaste technieken en strategieën.
 6. Kunst en recreatie: Mensen met een visuele beperking kunnen genieten van kunst, cultuur en recreatieve activiteiten. Ze kunnen naar concerten gaan, theater– en filmpresentaties bijwonen via audiodescriptie, muziekinstrumenten bespelen, sporten en nog veel meer.
 7. Sociale interactie: Visueel beperkte mensen kunnen zelfstandig sociale interacties aangaan en onderhouden. Ze gebruiken non-verbale communicatie, luisteren naar spraak en geluiden, en maken gebruik van tast om anderen te herkennen.

Het is van cruciaal belang om de capaciteiten en vaardigheden van mensen met een visuele beperking te erkennen en te ondersteunen. Door toegang te bieden tot passende hulpmiddelen en training, kunnen mensen met een visuele beperking hun potentieel volledig benutten en een volwaardig leven leiden in de samenleving. Inclusie en bewustwording spelen een essentiële rol bij het bevorderen van gelijkheid en het verminderen van vooroordelen.

Braille

Braille

“Mensen met een visuele beperking hebben bovennatuurlijke zintuigen.”

Het idee dat mensen met een visuele beperking bovennatuurlijke zintuigen hebben, is een stereotype dat vaak wordt overgebracht door films, media en zelfs sommige fictieboeken. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat mensen met een visuele beperking geen bovennatuurlijke krachten hebben. Wat wel waar is, is dat sommige mensen met een visuele beperking hun andere zintuigen kunnen ontwikkelen om zich aan te passen aan hun omgeving, maar dit is een natuurlijk gevolg van het verlies van het gezichtsvermogen en geen bovennatuurlijk fenomeen.

Hier zijn enkele voorbeelden om deze misvatting te verduidelijken:

 1. Gehoor: Mensen met een visuele beperking kunnen een scherper gehoor ontwikkelen om zich bewust te worden van geluiden en aanwijzingen in hun omgeving. Door meer te vertrouwen op hun gehoor kunnen ze obstakels detecteren, de richting van geluiden inschatten en hun omgeving beter begrijpen.
 2. Tastzin: Het verlies van het gezichtsvermogen kan leiden tot een verbeterde tastzin. Blinde en slechtziende mensen gebruiken vaak hun handen en vingers om tactiele informatie te verzamelen over objecten en oppervlakken om hun omgeving te verkennen en te navigeren.
 3. Geur: Sommige mensen met een visuele beperking kunnen een goed ontwikkeld reukvermogen hebben, wat hen kan helpen bij het identificeren van locaties, voedsel en andere elementen in hun omgeving.
 4. Luistervaardigheden: Het verlies van het gezichtsvermogen kan de luistervaardigheden verbeteren, waardoor mensen met een visuele beperking subtiele geluiden kunnen detecteren en verbanden kunnen leggen tussen verschillende geluiden.

De versterking van andere zintuigen zijn geen bovennatuurlijke krachten, maar eenvoudigweg een natuurlijke aanpassing aan het verlies van het gezichtsvermogen. Zoals bij alle vaardigheden kunnen deze zintuigen worden verbeterd met oefening, training en aandacht. Het is belangrijk om mensen met een visuele beperking niet te idealiseren of stereotype opvattingen over hen te hebben, maar hen te zien als personen met unieke ervaringen en talenten. Door inclusie en respect te bevorderen, kunnen we bijdragen aan een meer eerlijke en begripvolle samenleving voor mensen met een visuele beperking.

“Alle mensen met een visuele beperking hebben dezelfde behoeften en vaardigheden.”

Een visuele beperking kan sterk variëren van persoon tot persoon, net als bij mensen zonder visuele beperking. Elke persoon met een visuele beperking heeft zijn of haar eigen unieke behoeften, vaardigheden, en interesses. Hier zijn enkele voorbeelden die de diversiteit binnen de doelgroep van mensen met een visuele beperking illustreren:

 1. Mate van visuele beperking: Sommige mensen hebben een milde visuele beperking waarbij ze nog enigszins kunnen zien, terwijl anderen een volledig verlies van het gezichtsvermogen hebben. De behoeften en vaardigheden van iemand met een milde visuele beperking kunnen heel anders zijn dan die van iemand die volledig blind is.
 2. Gebruik van hulpmiddelen: Mensen met een visuele beperking kunnen verschillende hulpmiddelen en technologieën gebruiken, zoals brailleleermiddelen, eens chermleesuitprogramma, vergrotingssoftware, een witte stok, geleidehond en meer. Het gebruik en de voorkeuren van deze hulpmiddelen kunnen per persoon variëren op basis van hun specifieke behoeften en activiteiten.
 3. Braillevaardigheden: Niet alle mensen met een visuele beperking beheersen braille. Sommigen kunnen volledig vertrouwen op gesproken informatie en spraakgestuurde technologieën, terwijl anderen braille gebruiken om te lezen, schrijven en notities te maken.
 4. Tactiele en auditieve vaardigheden: Sommige mensen met een visuele beperking vertrouwen sterk op hun tastzin en auditieve waarneming om informatie te verkrijgen en hun omgeving te begrijpen. Anderen kunnen meer vertrouwen op andere zintuigen, zoals gehoor of tastzin.
 5. Interesses en beroepen: De interesses en beroepskeuzes van mensen met een visuele beperking kunnen sterk variëren. Terwijl sommigen zich aangetrokken voelen tot creatieve velden zoals muziek en kunst, kunnen anderen geïnteresseerd zijn in wetenschap, technologie, recht, ondernemerschap, of andere vakgebieden.
 6. Mobiliteit en zelfstandigheid: De mate van mobiliteit en zelfstandigheid verschilt van persoon tot persoon. Sommigen kunnen goed navigeren in verschillende omgevingen met behulp van witte stokken of geleidehonden, terwijl anderen meer hulp nodig hebben bij het verplaatsen in onbekende situaties.
 7. Sociale en communicatieve vaardigheden: Mensen met een visuele beperking hebben verschillende sociale en communicatieve vaardigheden, variërend van uitgaand en sociaal tot introvert en gereserveerd.

Het is essentieel om de unieke behoeften, vaardigheden en interesses van elke persoon met een visuele beperking te erkennen en respecteren. Elke persoon moet worden behandeld als een persoon en niet worden gereduceerd tot hun visuele beperking. Het bevorderen van inclusie en het bieden van maatwerk in ondersteuning, opleiding, en werkplekken zijn cruciaal zodat mensen met een visuele beperking hun volledige potentieel kunnen benutten en volwaardige deelnemers zijn in de samenleving.

Persoon loopt met witte stok op straat

Persoon loopt met witte stok op straat

“Mensen met een visuele beperking kunnen geen carrière hebben.”

Mensen met een visuele beperking kunnen een succesvolle carrière hebben in een breed scala aan beroepen. Met de juiste accommodaties, technologieën en inclusieve werkplekomgevingen kunnen ze hun vaardigheden en talenten ten volle benutten. Hier zijn enkele voorbeelden van beroepen waarin mensen met een visuele beperking succesvol kunnen zijn:

 1. Advocaten en juristen: Mensen met een visuele beperking kunnen advocaten of juristen worden en juridisch advies geven, onderzoek uitvoeren en pleiten voor hun cliënten. Ze kunnen gebruikmaken van brailleleermiddelen, spraakgestuurde technologieën en hulpmiddelen om juridische documenten te lezen en te schrijven.
 2. Onderwijs en academici: Docenten, hoogleraren en onderwijsprofessionals met een visuele beperking kunnen lesgeven en academisch onderzoek uitvoeren. Ze kunnen braille, audioboeken en aangepaste leermaterialen gebruiken om hun lessen voor te bereiden en les te geven.
 3. Muzikanten en artiesten: Personen met een visuele beperking kunnen succesvolle muzikanten, componisten, zangers en kunstenaars zijn. Ze kunnen muziekinstrumenten bespelen, zingen, muziek componeren en beeldende kunst maken met behulp van hun auditieve en tactiele vaardigheden.
 4. Administratieve functies: Met behulp van aangepaste technologieën, braillehulpmiddelen en spraakgestuurde software kunnen ze verschillende administratieve taken efficiënt en nauwkeurig uitvoeren.
 5. Schrijvers en journalisten: Schrijvers en journalisten met een visuele beperking kunnen artikelen, boeken en nieuwsberichten schrijven. Ze kunnen spraakgestuurde tekstverwerkers, brailleleesregels en correctiehulpmiddelen gebruiken om hun werk te creëren en te bewerken.
 6. IT-professionals: Mensen met een visuele beperking kunnen werken in de IT-sector als software-ontwikkelaars, programmeurs, systeembeheerders en andere IT-functies. Ze kunnen gebruikmaken van schermlezers, aangepaste software en brailleweergave om te werken met computers en coderen.
 7. Psychologen en therapeuten: Psychologen, therapeuten en counselors met een visuele beperking kunnen patiënten helpen met hun emotionele en mentale gezondheid. Ze kunnen gesprekstherapieën en behandelingen aanbieden met behulp van hun verbale communicatie- en luistervaardigheden.
 8. Bedrijfsleiders en ondernemers: Personen met een visuele beperking kunnen succesvolle bedrijfsleiders en ondernemers zijn. Ze kunnen hun eigen bedrijven starten of managementposities bekleden in verschillende sectoren met behulp van aangepaste technologieën en organisatorische strategieën.
 9. Massagetherapeuten: Sommige blinden en slechtzienden kunnen een carrière als massagetherapeut nastreven, waarbij ze hun tactiele vaardigheden gebruiken om ontspannings- en helende massages aan te bieden.
 10. Telecommunicatie en klantenservice: Blinde en slechtziende mensen kunnen werken in klantenservice of telecommunicatie, waarbij ze communiceren via telefoon, e-mail of chat, en vragen en problemen van klanten oplossen.
 11. Onderzoekers: Sommige visueel beperkte mensen kunnen werken als onderzoekers in verschillende wetenschappelijke, sociale en technologische vakgebieden.

Mensen met een visuele beperking kunnen zich vaak aanpassen aan hun werkplek en kunnen taken uitvoeren met behulp van technologische ondersteuning, braille, spraakgestuurde apparaten en andere hulpmiddelen. Werkgevers kunnen bijdragen aan een inclusieve werkomgeving door de nodige aanpassingen te bieden en rekening te houden met de persoonlijke behoeften van hun werknemers met een visuele beperking. Door de diversiteit van vaardigheden en talenten van mensen met een visuele beperking te waarderen, kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving en succesvolle carrières nastreven.

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

“Mensen met een visuele beperking zijn minder intelligent.”

Een visuele beperking heeft geen invloed op de intelligentie van een persoon. Intelligentie wordt bepaald door cognitieve vermogens, denkvaardigheden en creativiteit, en niet door het gezichtsvermogen. Mensen met een visuele beperking zijn even capabel als mensen zonder visuele beperking om te leren, kennis op te nemen en te excelleren in hun studies en werk. Hier zijn enkele voorbeelden om dit te illustreren:

 1. Onderwijs: Mensen met een visuele beperking hebben toegang tot educatieve hulpmiddelen en aanpassingen, zoals brailleleermiddelen, spraakgestuurde technologie en aangepaste leermaterialen. Met deze hulpmiddelen kunnen ze lesstof begrijpen, studeren en zich academisch ontwikkelen op dezelfde manier als hun ziende medestudenten.
 2. Academische prestaties: Personen met een visuele beperking kunnen uitblinken in hun academische prestaties. Ze kunnen goede cijfers halen, succesvolle academische loopbanen hebben en zelfs uitblinken in specifieke vakgebieden, zoals wiskunde, wetenschap, kunst of literatuur.
 3. Werk en carrière: Blinden en slechtzienden kunnen diverse beroepen uitoefenen en succesvol zijn in hun werk. Met behulp van aangepaste technologieën en werkaanpassingen kunnen ze hun taken uitvoeren en bijdragen aan hun werkplek, net als hun ziende collega’s.
 4. Creativiteit en innovatie: Visuele beperking heeft geen invloed op iemands creativiteit en innovatief denken. Mensen met een visuele beperking kunnen unieke perspectieven en ideeën bieden in kunst, ontwerp, technologie en andere creatieve gebieden.
 5. Probleemoplossend vermogen: Personen met een visuele beperking zijn vaak experts in het vinden van oplossingen voor dagelijkse uitdagingen. Ze ontwikkelen alternatieve strategieën en vertrouwen op andere zintuigen en hulpmiddelen om problemen op te lossen.
 6. Leiderschap en sociale vaardigheden: Visueel beperkte mensen kunnen evenveel leiderschapskwaliteiten en sociale vaardigheden hebben als iedereen. Ze kunnen teamwork faciliteren, empathie tonen en effectieve communicatoren zijn.

Het is belangrijk om vooroordelen over intelligentie en visuele beperking te doorbreken. Visuele beperking is slechts één aspect van iemands identiteit en heeft geen invloed op iemands potentieel om te slagen en bij te dragen aan de samenleving. Door inclusieve onderwijs- en werkplekomgevingen te creëren en toegang te bieden tot geschikte hulpmiddelen en training, kunnen mensen met een visuele beperking hun intellectuele capaciteiten ten volle benutten en hun doelen bereiken.

“Mensen met een visuele beperking hebben altijd hulp nodig.”

Hoewel sommige blinde en slechtziende personen in bepaalde situaties hulp kunnen nodig hebben, zijn velen kunnen zelfstandig dagelijkse taken uitvoeren. Met de juiste hulpmiddelen, training en aanpassingen kunnen mensen met een visuele beperking veel zelfstandige activiteiten ondernemen. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Zelfzorg: Mensen met een visuele beperking kunnen hun dagelijkse zelfzorgtaken uitvoeren, zoals persoonlijke hygiëne, aankleden en het verzorgen van hun uiterlijk. Met tactiele herkenningsmethoden kunnen ze bijvoorbeeld de juiste kleding selecteren en zichzelf netjes en verzorgd houden. Zelfs het aanbrengen van make-up is mogelijk.
 2. Koken en eten: Met behulp van aangepaste kook- en maattechnieken kunnen mensen met een visuele handicap zelf maaltijden bereiden. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van merktekens op kookgerei, tactiele markeringen op ovenknoppen en spraakgestuurde kookwekkers om veilig te koken.
 3. Huishoudelijke taken: Personen met een visuele beperking kunnen zelfstandig hun huis schoonmaken, wassen, boodschappen doen en opruimen. Met organisatorische systemen en braille-etiketten kunnen ze hun spullen effectief beheren.
 4. Communicatie: Visueel gehandicapte personen kunnen zelfstandig communiceren via telefoon, e-mail, sociale media en tekstberichten. Met behulp van schermlezers of brailletoetsenborden kunnen ze toegang krijgen tot geschreven informatie en communiceren met anderen.
 5. Onderwijs en leren: Met aangepaste leerhulpmiddelen en brailleleermaterialen kunnen mensen met een visuele beperking zelfstandig leren en hun academische vaardigheden ontwikkelen. Ze kunnen cursussen volgen, studeren en examens afleggen.
 6. Navigatie en mobiliteit: Met behulp van een witte stok, geleidehond en/of navigatie-apps kunnen mensen met een visuele beperking zelfstandig reizen en zich verplaatsen in hun omgeving. Ze kunnen openbaar vervoer gebruiken, wandelen, winkelen en nieuwe plaatsen verkennen.
 7. Werk en carrière: Visueel beperkte personen kunnen diverse beroepen uitoefenen en succesvol zijn op hun werkplek. Met aangepaste technologieën en werkaanpassingen kunnen ze hun taken uitvoeren en bijdragen aan hun werkplek.

De mate van zelfstandigheid kan variëren en hangt af van persoonlijke omstandigheden, het type visuele beperking en de beschikbaarheid van hulpmiddelen en training. Sommige mensen met een visuele beperking kunnen volledig zelfstandig functioneren, terwijl anderen in specifieke situaties of voor bepaalde taken hulp nodig kunnen hebben. Inclusie, toegankelijkheid en bewustwording spelen een cruciale rol bij het ondersteunen van mensen met een visuele beperking om een onafhankelijk en vervullend leven te leiden.

Geleidehond

Geleidehond

“Mensen met een visuele beperking leiden een triest leven.”

Een visuele beperking hebben betekent niet automatisch dat iemand een triest leven leidt. Mensen met weinig of geen gezichtsvermogen kunnen net als iedereen een volledig en gelukkig leven leiden. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe mensen met een visuele beperking een rijk en bevredigend leven kunnen ervaren:

 1. Relaties: Mensen met een visuele beperking kunnen sterke en liefdevolle relaties hebben met familie, vrienden en partners. Ze kunnen genieten van het gezelschap van anderen, emotionele steun geven en ontvangen, en betekenisvolle banden opbouwen met mensen om hen heen.
 2. Hobby’s en interesses: Personen met een visuele beperking hebben diverse hobby’s en interesses. Ze kunnen genieten van muziek luisteren, sporten, koken, tuinieren, kunst en ambachten, lezen (in braille of met behulp van audioboeken), en vele andere activiteiten die hun passie voeden.
 3. Carrière en werk: Mensen met een visuele handicap kunnen succesvolle carrières hebben en bijdragen aan de samenleving. Ze kunnen werkzaam zijn in verschillende beroepen, waaronder advocaten, leraren, musici, computerprogrammeurs, journalisten, therapeuten en vele andere beroepen. Met de juiste aanpassingen kunnen ze hun vaardigheden inzetten en onafhankelijkheid tonen op de werkplek.
 4. Reizen en avontuur: Personen die blind of slechtziend zijn kunnen reizen en avonturen beleven. Ze kunnen nieuwe plaatsen verkennen, verschillende culturen ervaren en deelnemen aan avontuurlijke activiteiten, met behulp van navigatiehulpmiddelen, reisassistenten en andere ondersteunende middelen.
 5. Sociale interactie: Blinden en slechtzienden kunnen een actief sociaal leven hebben. Ze nemen deel aan sociale bijeenkomsten, evenementen en feesten. Ze kunnen nieuwe mensen ontmoeten en vriendschappen ontwikkelen op basis van gemeenschappelijke interesses en waarden.
 6. Onderwijs en levenslang leren: Mensen met een visuele beperking kunnen blijven leren en hun kennis vergroten. Ze volgen opleidingen, nemen deel aan workshops, seminars en conferenties, en blijven hun vaardigheden verbeteren om zichzelf verder te ontwikkelen.
Koken: Spaghetti met verse groenten klaarmaken

Koken: Spaghetti met verse groenten klaarmaken

Een visuele beperking is slechts één aspect van het leven van een persoon. Mensen met een visuele beperking hebben net als iedereen hun unieke persoonlijkheden, interesses, doelen en dromen. Het is essentieel om vooroordelen over een triest leven te bestrijden en de diversiteit en veerkracht van mensen met een visuele beperking te erkennen en te waarderen.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 2. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 3. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 4. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 5. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 6. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 7. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 8. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 9. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 10. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 11. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 12. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 13. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 14. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 15. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 16. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 17. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 18. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 19. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 20. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 21. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 22. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 23. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 24. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 25. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 26. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 27. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 28. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 29. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 30. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 31. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 32. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 33. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 34. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 35. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 36. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 37. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 38. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 39. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 40. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 41. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 42. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 43. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 44. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 45. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 46. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 47. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 48. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 49. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 50. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 51. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 52. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 53. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 54. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 55. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 56. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 57. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 58. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 59. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 60. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 61. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 62. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 63. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 64. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 65. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 66. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 67. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 68. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 69. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 70. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 71. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 72. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 73. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 74. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 75. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 76. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 77. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 78. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 79. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 80. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 81. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 82. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 83. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 84. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 85. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 86. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 87. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 88. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 89. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 90. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 91. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 92. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 93. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 94. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 95. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 96. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 97. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 98. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 99. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 100. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 101. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 102. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 103. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 104. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 105. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 106. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 107. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 108. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 109. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 110. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 111. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 112. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 113. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 114. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 115. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 116. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 117. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 118. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 119. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 120. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 121. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 122. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 123. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 124. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 125. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 126. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 127. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 128. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 129. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 130. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 131. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 132. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 133. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 134. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 135. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 136. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 137. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 138. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 139. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 140. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 141. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 142. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 143. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 144. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 145. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 146. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 147. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 148. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 149. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 150. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 151. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 152. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 153. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 154. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 155. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 156. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 157. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 158. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 159. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 160. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 161. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 14 mei 2024 – 13:22