Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent

Veel mensen met een visuele beperking komen wel eens in ongemakkelijke situaties terecht. Deze onvoorspelbare momenten kunnen gevoelens van kwetsbaarheid, onzekerheid en frustratie veroorzaken. In deze tekst verkennen we de verschillende soorten ongemakkelijke situaties die blinden en slechtzienden kunnen ervaren, en bieden we praktische tips om hiermee om te gaan.

Typen en voorbeelden van ongemakkelijke situaties

Miscommunicatie door onduidelijke gesproken informatie

 • Verwarring met namen: In een drukke omgeving met meerdere stemmen, kan het moeilijk zijn om namen te onderscheiden en te weten met wie je aan het praten bent. Dit kan leiden tot ongemakkelijke momenten van misverstand en verwarring.
 • Praten tegen een lege stoel: Het kan gebeuren dat mensen de tafel verlaten zonder dit aan de visueel gehandicapte persoon te melden. Dit kan leiden tot ongemakkelijke situaties waarbij de persoon tegen een lege stoel praat.
 • Interpretatie van sarcasme of ironie: Zonder visuele aanwijzingen zoals gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal, kan het af en toe lastig zijn om sarcasme of ironie in de toon van stem te herkennen. Dit kan leiden tot ongepaste reacties of misinterpretaties van de bedoeling van de spreker.

Onbedoelde sociale blunders

 • Vergeten van namen of gezichten: Door het onvermogen om gezichten te onthouden, kan het gebeuren dat je mensen vergeet die je eerder hebt ontmoet. Dit kan leiden tot ongemakkelijke momenten van herintroductie of het gevoel dat je onbeleefd bent.
 • Onbewust onbeleefd gedrag: Door onbewust tegen voorwerpen te stoten of mensen per ongeluk aan te raken, kan je onbedoeld onbeleefd overkomen. Dit kan leiden tot verontschuldigingen en gevoelens van ongemak.
 • Moeilijkheden met sociale normen: Het begrijpen van sociale normen en ongeschreven regels kan lastiger zijn zonder visuele observatie van andermans gedrag. Dit kan leiden tot ongemakkelijke situaties waarin je je niet op je gemak voelt of sociale faux pas begaat.

Praktische obstakels in alledaagse activiteiten

 • Moeilijkheden met het gebruik van apparaten: Apparaten die ontworpen zijn voor visueel gebruik, zoals geldautomaten, pinautomaten of touchscreen-apparaten, kunnen een uitdaging vormen voor mensen met een visuele beperking. Dit kan leiden tot frustratie en afhankelijkheid van anderen voor hulp.
 • Zich verplaatsen in onbekende omgevingen: Zonder hulp van een ziende begeleider kan het lopen in onbekende omgevingen, zoals winkels, openbare gebouwen of drukke straten, een grote uitdaging zijn. Dit kan leiden tot gevoelens van onzekerheid, angst en afhankelijkheid van begeleiding.
 • Alledaagse taken zoals eten: Zelfs simpele taken zoals eten kunnen complexer worden door het gebrek aan visuele informatie waardoor blinden en slechtzienden bijvoorbeeld sneller gaan morsen, porties verkeerd inschatten of niet goed weten hoe ze met aangeboden hapjes moeten omgaan. Dit kan leiden tot frustratie en de noodzaak om hulp te vragen voor dagelijkse activiteiten.

Naast deze genoemde typen, kunnen er nog tal van andere ongemakkelijke situaties voorkomen in het leven van mensen met een visuele beperking. Elke persoon kent unieke ervaringen. De impact van deze situaties kan variëren.

Impact van ongemakkelijke situaties en blunders op mensen met een visuele beperking

Mensen met een visuele beperking kunnen in hun dagelijks leven te maken krijgen met diverse ongemakkelijke situaties en blunders. Deze ervaringen kunnen een aanzienlijke impact hebben op hun leven, zowel op fysiek, mentaal/psychisch/emotioneel als sociaal gebied.

Fysieke/praktische impact

Persoon loopt met witte stok op straat

Persoon loopt met witte stok op straat

Mentaal/psychisch/emotionele impact

 • Schaamte en verlegenheid: Ongemakkelijke situaties kunnen gevoelens van schaamte, verlegenheid en onzekerheid veroorzaken, wat kan leiden tot een negatief zelfbeeld en sociale angst.
 • Frustratie en woede: De onvermijdelijkheid van ongemakkelijke momenten kan leiden tot gevoelens van frustratie, woede en machteloosheid, met name als de situatie te wijten is aan onbegrip of discriminatie van anderen.
 • Sociale isolatie: De angst voor ongemakkelijke situaties kan leiden tot sociale terugtrekking en isolatie, wat een negatieve invloed kan hebben op de geestelijke gezondheid en het welzijn.

Sociale impact

 • Miscommunicatie en misverstanden: Door het gebrek aan non-verbale aanwijzingen zoals gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal, kunnen misverstanden en misinterpretaties in sociale interactie vaker voorkomen. Dit kan leiden tot conflicten, frustratie en een gevoel van uitsluiting.
 • Discriminatie en vooroordelen: Mensen met een visuele beperking kunnen te maken krijgen met discriminatie en vooroordelen in verschillende aspecten van het leven, zoals op de arbeidsmarkt, in winkels of in het openbaar vervoer. Dit kan leiden tot gevoelens van minderwaardigheid, boosheid en frustratie.
 • Moeilijkheden met het aangaan en onderhouden van relaties: De uitdagingen in sociale interactie en de beperkte mobiliteit kunnen het aangaan en onderhouden van vriendschappen en romantische relaties bemoeilijken, wat kan leiden tot een gevoel van eenzaamheid en isolatie.

De impact van ongemakkelijke situaties en blunders kan variëren per persoon, afhankelijk van de ernst van de visuele beperking, de persoonlijkheid, het copingmechanisme en de mate van sociale ondersteuning.

Omgaan met ongemakkelijke situaties als je blind of slechtziend bent

De sleutel tot het omgaan met deze situaties ligt in veerkracht, zelfvertrouwen en de juiste mindset. Door effectieve strategieën te ontwikkelen en ondersteuning te zoeken waar nodig, kunnen mensen met een visuele beperking leren om met deze uitdagingen om te gaan en een bevredigend leven te leiden.

Enkele praktische tips:

 • Humor: Gebruik humor om de spanning te doorbreken en de situatie te relativeren. Een glimlach en een lichte toon kunnen helpen om de sfeer te ontspannen en de druk te verminderen.
 • Zelfvertrouwen: Straal zelfvertrouwen uit, zelfs als je je ongemakkelijk voelt. Dit helpt anderen om je te respecteren en te ondersteunen, en kan je eigen gevoel van controle versterken.
 • Communicatie: Open en duidelijke communicatie over je behoeften en beperkingen is cruciaal. Dit kan misverstanden voorkomen en anderen helpen om je beter te begrijpen. Wees assertief in het uiten van je grenzen en verwachtingen.
 • Ondersteuning: Zoek steun bij partner, familie, vrienden, lotgenoten of professionele begeleiders. Deel je ervaringen en leer van de adviezen en tips van anderen. Weten dat je niet alleen bent kan een groot verschil maken.
 • Hulpmiddelen: Maak gebruik van mobiliteitshulpmiddelen zoals een witte stok, een geleidehond of mobiliteitsapps om je mobiliteit, onafhankelijkheid en zelfvertrouwen te vergroten.
 • Geduld: Leren omgaan met ongemakkelijke situaties kost tijd en oefening. Wees geduldig met jezelf en met de mensen in je omgeving terwijl je je aanpast aan je nieuwe realiteit.
 • Focus op het positieve: Concentreer je op je sterke punten, talenten en prestaties. Laat je niet definiëren door je beperkingen. Wees trots op wie je bent en wat je hebt bereikt.

Naast deze tips, is het belangrijk om te onthouden dat je uniek en waardevol bent. Ongemakkelijke situaties komen voor in ieders leven, ongeacht of je wel of niet kunt zien. Door te leren omgaan met deze uitdagingen op een assertieve en zelfverzekerde manier, kun je je veerkracht vergroten en je zelfvertrouwen versterken. Met de juiste ondersteuning en mindset kun je navigeren in een onvoorspelbare wereld en een bevredigend leven leiden.

Enkele aanvullende tips:

 • Bouw een sterk ondersteunend netwerk: Omring jezelf met mensen die je begrijpen, steunen en je een gevoel van veiligheid en geborgenheid geven.
 • Ontwikkel assertieve vaardigheden: Leer om je grenzen te stellen en op te komen voor jezelf in sociale situaties.
 • Zoek professionele hulp wanneer nodig: Een therapeut kan je helpen om je emoties te verwerken, copingmechanismen te ontwikkelen en effectieve strategieën te vinden om met ongemakkelijke situaties om te gaan.
 • Wees geduldig met jezelf en met anderen: Leren omgaan met ongemakkelijke situaties kost tijd en oefening. Wees geduldig met jezelf en met de mensen om je heen terwijl je je aanpast aan je nieuwe realiteit.

Onthoud dat je niet alleen bent. Tal van mensen met een visuele beperking ervaren soortgelijke uitdagingen. Door samen te werken en elkaar te ondersteunen, kunnen we een meer inclusieve en toegankelijke wereld creëren voor iedereen.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 31 mei 2024 – 16:09