Ooglapje: Toepassingen, impact en tips

Het gebruik van een ooglapje is een eeuwenoude medische praktijk die wordt toegepast om verschillende oogaandoeningen te behandelen of te beheersen. Ondanks dat het vaak wordt geassocieerd met piraten en historische figuren, heeft het dragen van een ooglapje in de moderne geneeskunde nog steeds relevante toepassingen, zowel bij kinderen als volwassenen. In dit artikel worden verschillende scenario’s besproken waarin het dragen van een ooglapje noodzakelijk kan zijn. Ook wordt de impact ervan op de visuele gezondheid en het dagelijks leven belicht. Bovendien staan hier nuttige tips voor zowel mensen die een ooglapje dragen als voor mensen die iemand met een ooglapje tegenkomen. Tot slot vind je in dit artikel richtlijnen voor de keuze en aanschaf van een ooglapje.

Let op: Dit artikel biedt algemene informatie en vervangt geen medisch advies. Raadpleeg altijd een oogarts of zorgverlener voor specifieke vragen over ooggezondheid en het dragen van een ooglapje.

Ooglapjes bij kinderen

Amblyopie (lui oog)

Een van de meest voorkomende redenen voor het dragen van een ooglapje bij kinderen is de behandeling van amblyopie, ook wel bekend als een lui oog. Amblyopie treedt op wanneer één oog sterker is ontwikkeld dan het andere, meestal als gevolg van een ongecorrigeerde refractieafwijking zoals scheelzien. Het dragen van een ooglapje over het sterkere oog stimuleert het “luie” oog om sterker te worden en helpt de visuele vaardigheden te verbeteren.

Strabisme (scheelzien)

Bij kinderen met strabisme, een aandoening waarbij de ogen niet goed op elkaar zijn afgestemd en zich niet op hetzelfde punt richten, kan het dragen van een ooglapje helpen om de ogen in de juiste richting te sturen. Dit kan het vermogen van het kind om diepte en ruimtelijke perceptie te ontwikkelen verbeteren.

Verschillende vormen van strabisme (scheelzien)

Verschillende vormen van strabisme (scheelzien)

Postoperatieve zorg

Na oogchirurgie bij kinderen kan het dragen van een ooglapje nodig zijn om het geopereerde oog te beschermen tegen externe invloeden en om het herstel te bevorderen.

Ooglapjes bij volwassenen

Oogaandoeningen

Hoge myopie

Het is mogelijk dat mensen met hoge myopie (bijziendheid) soms een ooglapje moeten dragen, maar de redenen voor het dragen van een ooglapje bij mensen met myopie zijn meestal anders dan die bij bijvoorbeeld amblyopie of strabisme.

Myopie is een oogafwijking waarbij een persoon dichtbij objecten scherp kan zien, maar objecten in de verte onscherp worden. Mensen met hoge myopie hebben doorgaans een zeer sterke bijziendheid en kunnen zonder correctie moeite hebben met dagelijkse activiteiten zoals het lezen van straatnaamborden of het herkennen van gezichten op afstand.

Hier zijn enkele redenen waarom mensen met hoge myopie soms een ooglapje kunnen dragen:

 1. Myopische correctie: Mensen met hoge myopie dragen vaak brilcorrecties of contactlenzen om hun gezichtsvermogen te corrigeren en objecten in de verte scherp te zien. Het dragen van een ooglapje is niet gebruikelijk als een behandeling voor myopie, maar eerder om te voorkomen dat het gezonde oog vermoeid raakt of om te zorgen voor een tijdelijke rust voor het ene oog.
 2. Oogrust: Soms kan het dragen van een ooglapje over het ene oog helpen om vermoeidheid te verminderen bij mensen met hoge myopie, vooral wanneer ze gedurende lange tijd naar een scherm of een ander nabijgelegen object hebben gekeken. Dit kan het vermoeide oog ontlasten.
 3. Dubbelzien: In sommige gevallen kunnen mensen met myopie last hebben van diplopie (dubbelzien). Het dragen van een ooglapje over één oog kan helpen om de beelden samen te voegen en dubbelzien te verminderen.
 4. Postoperatieve zorg: Na refractieve chirurgie, zoals LASIK of PRK, kunnen patiënten met hoge myopie een ooglapje krijgen om het geopereerde oog te beschermen tijdens het herstelproces.

Keratoconus

Keratoconus is een oogaandoening waarbij het hoornvlies geleidelijk dunner en conisch van vorm wordt. Sommige mensen met gevorderde keratoconus kunnen een ooglapje dragen om ongemak te verminderen, de schittering van licht te verminderen en de visuele helderheid te verbeteren.

Keratoconus: Kegelvormig hoornvlies

Keratoconus: Kegelvormig hoornvlies

Ptosis

Ptosis is een aandoening waarbij het bovenste ooglid abnormaal naar beneden hangt. Mensen met ptosis kunnen een ooglapje dragen om het ooglid op te tillen en hun gezichtsvermogen te verbeteren.

Oogletsels

Na een oogletsel, zoals een snijwond of een vreemd voorwerp in het oog, kan een ooglapje worden gebruikt om het beschadigde oog te beschermen tijdens het genezingsproces.

Fotofobie

Fotofobie is een extreme gevoeligheid voor licht. Mensen met fotofobie kunnen soms een ooglapje dragen om hun ogen te beschermen tegen fel licht en schittering.

Dubbelzien (diplopie)

Diplopie kan optreden als gevolg van verschillende oorzaken, zoals zenuwbeschadiging, oogspierproblemen of neurologische aandoeningen. In sommige gevallen kan het dragen van een ooglapje over één oog helpen om de beelden samen te voegen en dubbelzien te verminderen.

Stressvolle visuele omstandigheden

Mensen die gedurende lange tijd intense visuele taken moeten uitvoeren, zoals het lezen van kleine letters of werken met een beeldscherm, kunnen een ooglapje dragen om het ene oog tijdelijk te bedekken en de belasting op het andere oog te verminderen.

Postoperatieve zorg

Volwassenen kunnen ook ooglapjes nodig hebben na oogchirurgie, zoals cataractoperaties of hoornvliestransplantaties. Deze ooglapjes beschermen het geopereerde oog en bevorderen het genezingsproces.

Oogbescherming

In sommige beroepen of situaties waarin de ogen extra kwetsbaar zijn voor letsel, kunnen volwassenen ooglapjes dragen als beschermende maatregel. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in industrieën waar oogbescherming vereist is of bij mensen die zich herstellen van oogletsel.

Oogcomfort

Bij sommige aandoeningen, zoals ernstige droge ogen of fotofobie (lichtgevoeligheid), kunnen volwassenen tijdelijk een ooglapje dragen om hun ogen te beschermen tegen omgevingsfactoren zoals wind, stof of fel licht.

Impact van het dragen van een ooglapje

Visuele aanpassing

Het dragen van een ooglapje kan aanzienlijke veranderingen teweegbrengen in hoe een persoon visuele informatie verwerkt. Dit geldt vooral voor kinderen, omdat hun visuele systeem nog in ontwikkeling is.

 • Dominantie van het andere oog: Wanneer een ooglapje wordt gedragen om het éne oog af te dekken, wordt het andere oog de dominante bron van visuele input. Het visuele cortex van de hersenen past zich aan om meer nadruk te leggen op het verwerken van informatie van het niet-afgedekte oog.
 • Diepteperceptie en ruimtelijke waarneming: Het dragen van een ooglapje kan de diepteperceptie en ruimtelijke waarneming aantasten. Het kan tijd kosten voordat het brein leert om afstand en diepte correct te interpreteren met slechts één oog.
 • Visuele vaardigheden ontwikkelen: Het afgedekte oog wordt gestimuleerd om sterker te worden en om visuele vaardigheden te ontwikkelen. Dit is vooral relevant bij de behandeling van amblyopie, waarbij het “luie” oog wordt aangespoord om te verbeteren.

Sociale en psychologische aspecten

Het dragen van een ooglapje kan een aanzienlijke invloed hebben op de psychologische en sociale aspecten van een persoon.

 • Zelfbeeld en zelfbewustzijn: Vooral voor kinderen kan het dragen van een opvallend ooglapje hun zelfbewustzijn aantasten. Ze kunnen zich anders voelen dan hun leeftijdsgenoten en vragen hebben over hoe ze eruitzien en worden waargenomen door anderen.
 • Sociale interacties: Het dragen van een opvallend ooglapje kan leiden tot nieuwsgierige vragen of onbedoelde opmerkingen van leeftijdsgenoten. Dit kan de sociale interacties van een kind beïnvloeden.
 • Psychologische belasting: Het kan psychologische stress veroorzaken bij zowel kinderen als volwassenen, vooral in het begin. Het gevoel anders te zijn of bezorgdheid over het herstelproces kan leiden tot emotionele uitdagingen.
Steun gevende handen

Steun gevende handen

Tips om kinderen te helpen bij het dragen van een ooglapje

Hier volgen enkele tips om kinderen te helpen bij het dragen van een ooglapje:

 1. Positieve benadering: Leg aan je kind uit waarom het ooglapje nodig is. Benadruk dat het lapje hen helpt om sterker en gezonder te worden.
 2. Keuze en aanpassing: Laat je kind meehelpen bij het kiezen van het ooglapje. Dit kan de acceptatie ervan vergemakkelijken. Zorg ervoor dat het ooglapje comfortabel past en goed is aangepast.
 3. Routine: Maak het dragen van het ooglapje tot een dagelijkse routine. Kies een vast tijdstip waarop het lapje wordt gedragen, zodat je kind eraan kan wennen.
 4. Beloningen en prijzen: Moedig je kind eventueel aan met beloningen of prijzen voor het dragen van het ooglapje zoals voorgeschreven. Dit kan hen motiveren.
 5. Afleiding: Zorg voor afleiding tijdens het dragen van het ooglapje. Speel samen spelletjes, lees boeken of kijk naar favoriete televisieprogramma’s om de tijd sneller te laten gaan.
 6. Maak het leuk: Versier het ooglapje met stickers of teken er leuke figuren op, zodat het aantrekkelijker wordt.
 7. Zorg voor steun: Praat openlijk met je kind over hun gevoelens en zorgen met betrekking tot het ooglapje. Bied emotionele steun en begrip.
 8. Rolmodellen: Vertel je kind over beroemde mensen of personages die ook een ooglapje dragen. Dit kan hen helpen zich meer op hun gemak te voelen.
 9. Ondersteuning op school: Bespreek met de leerkrachten van je kind dat ze begripvol moeten zijn en je kind aanmoedigen om het ooglapje te dragen zoals voorgeschreven.
 10. Regelmatige controles: Zorg ervoor dat je kind regelmatig oogonderzoeken heeft om de voortgang van hun behandeling te volgen.
 11. Geduld en positieve versterking: Wees geduldig en gebruik positieve versterking. Het kan even duren voordat je kind gewend is aan het dragen van het ooglapje.
 12. Betrek familie en vrienden: Leg aan familieleden en vrienden uit waarom het ooglapje nodig is, zodat zij begrijpen en ondersteuning kunnen bieden.
Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Tips voor mensen die een ooglapje dragen

 • Wees zelfverzekerd: Probeer zelfverzekerd te zijn over het dragen van je ooglapje. Begrijp dat dit een tijdelijke situatie is die bedoeld is om je gezondheid te verbeteren of te beschermen.
 • Voorbereiding op vragen: Wees bereid om vragen te beantwoorden. Mensen kunnen nieuwsgierig zijn en het kan nuttig zijn om kort uit te leggen waarom je een ooglapje draagt. Dit kan helpen om onbegrip te verminderen.
 • Oefen eenvoudige uitleg: Voor kinderen kan het nuttig zijn om een eenvoudige, begrijpelijke verklaring te hebben voor klasgenoten of vrienden. Bijvoorbeeld: “Ik draag een ooglapje om mijn oog sterker te maken.”
 • Positieve houding: Probeer een positieve houding te behouden en de nadruk te leggen op de tijdelijkheid van de situatie en de voordelen voor je gezondheid.

Tips voor mensen die iemand met een ooglapje ontmoeten

 • Wees empathisch: Toon begrip voor de persoon met het ooglapje. Besef dat het voor hen mogelijk een uitdaging is, en je begrip en ondersteuning kunnen helpen.
 • Vraag met respect: Als je nieuwsgierig bent of vragen hebt, vraag dan met respect en gevoeligheid. Bijvoorbeeld: “Mag ik vragen waarom je een ooglapje draagt?”
 • Luister actief: Luister naar wat de persoon te zeggen heeft. Ze kunnen ervoor kiezen om erover te praten of niet, en het is belangrijk om hun keuze te respecteren.
 • Bied ondersteuning: Als je denkt dat de persoon behoefte heeft aan hulp, bied dan je hulp aan. Dit kan variëren van praktische hulp tot emotionele steun.
 • Normaliseer verschillen: Onthoud dat iedereen anders is en dat fysieke verschillen normaal zijn. Het benadrukken van diversiteit en acceptatie kan een positieve boodschap uitdragen.
 • Vermijd vooroordelen: Het is belangrijk om vooroordelen en stereotypen te vermijden. Oordeel niet over mensen op basis van hun uiterlijk.
 • Respecteer privacy: Respecteer de privacy van de persoon met het ooglapje. Ze kunnen ervoor kiezen om er niet over te praten, en dat moet worden gerespecteerd.

Het belangrijkste is begrip, respect en open communicatie. Het dragen van een ooglapje is vaak slechts een tijdelijke fase in het leven van een persoon, en met de juiste steun en begrip kunnen de uitdagingen die ermee gepaard gaan worden verminderd.

Tips voor de keuze en aankoop van een ooglapje

 • Raadpleeg een oogzorgspecialist: Als je een ooglapje nodig hebt, is het essentieel om eerst een oogzorgspecialist te raadplegen. Zij kunnen de juiste maat en stijl aanbevelen op basis van je specifieke behoeften en de reden voor het dragen van het ooglapje.
 • Juiste pasvorm: Het ooglapje moet goed passen om comfortabel te zijn en effectief te werken. Een te strak of te los ooglapje kan ongemak veroorzaken. Laat een professional de juiste maat voor je bepalen.
 • Materiaal en comfort: Ooglapjes zijn er in verschillende materialen, zoals katoen, zijde en kunststof. Kies een materiaal dat comfortabel aanvoelt op je huid en geen allergische reacties veroorzaakt.
 • Stijl en uiterlijk: Ooglapjes zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen en kleuren. Kies een stijl die bij je persoonlijke voorkeur past en die je comfortabel vindt om te dragen. Sommige mensen geven de voorkeur aan neutrale kleuren, terwijl anderen graag kleurrijke of versierde ooglapjes dragen.
 • Ventilatie: Zorg ervoor dat het gekozen ooglapje voldoende ventilatie biedt om te voorkomen dat het oog gaat zweten, vooral in warme omgevingen.
 • Onderhoud: Afhankelijk van het type materiaal kan het ooglapje handwasbaar of machinewasbaar zijn. Zorg ervoor dat je het ooglapje regelmatig schoonmaakt volgens de instructies van de fabrikant om hygiëne te behouden.
 • Reserve-ooglapje: Overweeg om een reserve-ooglapje aan te schaffen voor het geval dat het ooglapje beschadigd raakt of moet worden gereinigd. Dit zorgt ervoor dat je altijd een functioneel ooglapje bij de hand hebt.
 • Verzeker je van functionaliteit: Als het ooglapje wordt voorgeschreven voor medische redenen, zorg er dan voor dat het de beoogde functie vervult. Vraag je oogarts om uitleg over hoe het ooglapje moet worden gedragen en waarvoor het dient.
 • Comfort boven uiterlijk: Hoewel het uiterlijk van het ooglapje belangrijk kan zijn, moet comfort altijd de hoogste prioriteit hebben, vooral als je het gedurende langere perioden moet dragen.
 • Verzekering en vergoeding: Controleer bij je zorgverzekeraar of je in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten van het ooglapje, vooral als het wordt voorgeschreven voor medische doeleinden.
Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 20 mei 2024 – 18:22