Inclusieve werkomgeving voor blinden en slechtzienden

Het creëren van een inclusieve werkomgeving voor blinden en slechtzienden is van essentieel belang om gelijke kansen te waarborgen en diversiteit op de werkplek te bevorderen. Werkplekaanpassingen, training en bewustwording, wettelijke bescherming en het delen van best practices spelen een gezamenlijke rol bij het ondersteunen van werknemers met een visuele beperking en het behouden van hun werkgelegenheid.

Inclusieve werkomgeving

Een inclusieve werkomgeving voor blinden en slechtzienden omvat het gebruik van hupmiddelen, evenals aspecten van fysieke toegankelijkheid, sociale integratie, bewustwording en ondersteuning:

 • Bewustwording en training: Regelmatige bewustwordingssessies en trainingen voor alle medewerkers dragen bij aan het begrip van een visuele beperking en hoe effectief samen te werken met collega’s die deze uitdagingen ervaren.
 • Diversiteits- en inclusiebeleid: Een duidelijk diversiteits- en inclusiebeleid bevordert de betrokkenheid en ondersteuning van alle werknemers, ongeacht hun achtergrond of beperking.
 • Feedback en consultatie: Werknemers met een visuele beperking betrekken bij het nemen van beslissingen over toegankelijkheid en inclusie, leidt tot meer effectieve aanpassingen en oplossingen.
 • Flexibele werkomgevingen: Flexibele en aanpasbare werkplekken kunnen voordelig zijn voor werknemers met een visuele handicap, zodat ze de ruimte naar hun behoeften kunnen aanpassen en hun werk efficiënt kunnen uitvoeren.
 • Flexibele werkomstandigheden: Flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden kunnen voordelig zijn voor werknemers met een visuele beperking. Zo kunnen ze hun werkuren aanpassen aan hun persoonlijke behoeften en omgevingsfactoren.
 • Fysieke toegankelijkheid: Naast technologische aanpassingen en hulpmiddelen, moeten fysieke werkplekken ook toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking. Denk aan goed verlichte ruimtes, duidelijk gemarkeerde paden, tactiele markeringen, ergonomische werkomgevingen met georganiseerde indelingen (verminderen de fysieke uitdagingen voor blinden en slechtzienden en verbeteren hun productiviteit).
 • Gesproken instructies: Mondelinge toelichtingen geven bij geschreven instructies en informatie tijdens vergaderingen of trainingen kunnen nuttig zijn.
 • Inclusieve teamactiviteiten: Teambuildingactiviteiten zijn best toegankelijk en inclusief voor werknemers met verschillende beperkingen. Zorg voor activiteiten die niet afhankelijk zijn van visuele elementen.
 • Leiderschap en rolmodellen: Leiderschap onder werknemers met een visuele handicap, kansen voor loopbaanontwikkeling en groei, en succesverhalen bieden inspiratie en laten zien dat carrièregroei mogelijk is ongeacht een beperking.
 • Mentorprogramma’s: Bij mentorprogramma’s kunnen ervaren werknemers blinden en slechtzienden begeleiden.
 • Redelijke aanpassingen op verzoek: Werknemers moeten weten dat ze redelijke aanpassingen kunnen aanvragen op basis van hun persoonlijke behoeften. Dit kan variëren van aanpassingen in werkapparatuur tot veranderingen in de werkplekindeling.
 • Samenwerking en teamwerk: Samenwerking en teamwork creëren een omgeving waarin alle werknemers, inclusief mensen met een visuele beperking, effectief kunnen bijdragen en betrokken kunnen zijn bij projecten en activiteiten.
 • Toegankelijke communicatie: Inclusief toegankelijke communicatiemethoden, zoals het gebruik van heldere taal in geschreven communicatie en het vermijden van visuele afhankelijkheid in presentaties, betrekken alle werknemers bij belangrijke informatie en besluitvorming. Zorg voor toegankelijke communicatiekanalen, zoals e-mail, tekstberichten en spraakoproepen, zodat visueel gehandicapte werknemers kunnen kiezen wat het beste bij hen past.
 • Toegankelijke documenten: Toegankelijke documenten, zoals presentaties en rapporten met duidelijke structuur en alternatieve tekst voor afbeeldingen, vergemakkelijken de communicatie en deelname van blinde en slechtziende werknemers.
 • Toegankelijke sociale evenementen: Bij het plannen van sociale evenementen of teambuildingactiviteiten is het belangrijk om rekening te houden met toegankelijkheid en ervoor te zorgen dat alle werknemers kunnen deelnemen en genieten.
 • Toegankelijkheid van online platforms: Door toegankelijke interne online platforms (intranetten en communicatietools) kunnen werknemers met een visuele beperking volledig deelnemen aan digitale interacties en informatie-uitwisseling.

Een inclusieve werkomgeving voor blinden en slechtzienden houdt rekening met een breed scala aan factoren die bijdragen aan de welzijn en succes van deze werknemers. Het gaat niet alleen om het aanbieden van technologische hulpmiddelen, maar ook om het creëren van een cultuur waarin iedereen gelijke kansen heeft en wordt gewaardeerd voor hun unieke bijdragen.

Een ergonomische zithouding is belangrijk om rugpijn te voorkomen

Een ergonomische zithouding op het werk is belangrijk om onder andere rugpijn te voorkomen

Technologische hulpmiddelen en aanpassingen

Diverse hulpmiddelen en technologieën dragen bij aan het creëren van een inclusieve werkomgeving waarin werknemers met een visuele beperking hun taken kunnen uitvoeren, communiceren en bijdragen aan het team:

 • Brailletechnologie: Brailleleesregels zijn apparaten die digitale tekst omzetten in braille, waardoor blinden en slechtzienden kunnen lezen en schrijven in braille. Dit is vooral nuttig voor taken waarbij tactiele feedback en braille nodig zijn, zoals het lezen van complexe documenten en het opstellen van brailletekst. Braille schrijven kan bijvoorbeeld via een braillenotitietosetel of een brailletypmachine.
 • Brailleprinters: Brailleprinters kunnen digitale tekst omzetten in braille op papier, waardoor het mogelijk is om braille-tekst fysiek af te drukken. Dit is handig voor het maken van braillemateriaal zoals notities, brieven en andere documenten.
 • Vergrotingssoftware: Deze software vergroot digitale tekst en afbeeldingen op het computerscherm, waardoor slechtzienden de inhoud gemakkelijker kunnen zien. Ze kunnen hierdoor visuele informatie duidelijker waarnemen en verwerken.
 • Screenreader-software: Naast het voorlezen van tekst, kunnen screenreaders (schermuitleesprogramma’s) ook de inhoud van het computerscherm beschrijven, inclusief knoppen, menu’s en grafische elementen. Blinden en slechtzienden kunnen hierdoor navigeren en communiceren met software en applicaties.
 • Optische karakterherkenning (OCR): OCR-software converteert gedrukte tekst op papier of afbeeldingen naar digitale tekst die kan worden bewerkt en voorgelezen. Dit is handig voor het digitaliseren van gedrukte documenten en het toegankelijk maken van informatie die niet digitaal beschikbaar is.
 • Speciale toetsenborden en bedieningselementen: Aangepaste toetsenborden en bedieningselementen met tactiele of auditieve feedback kunnen het typen en navigeren op computers en andere apparaten vergemakkelijken.
 • Elektronische loepen: Elektronische loepen zijn draagbare apparaten met een ingebouwde camera die beelden vergroot en weergeeft op een scherm. Deze optische hulpmiddelen helpen slechtzienden om gedrukte tekst, afbeeldingen en objecten te bekijken met een vergrote weergave. Ook andere soorten loepen zoals beeldschermloepen en loeplampen kunnen nuttig zijn voor slechtzienden.
 • Spraakherkenningssoftware: Dankzij deze technologie kunnen gebruikers gesproken taal omzetten in tekst op een computer, waardoor het gemakkelijker wordt om te communiceren en documenten te creëren.
 • Smartphone-apps: Talloze apps zijn ontwikkeld om taken gemakkelijker te maken voor mensen een met visuele beperking. Deze apps bieden functies zoals tekstherkenning, objectherkenning, navigatiehulp en toegang tot gedrukte tekst via de camera.
 • Tactiele tekenborden: Door deze borden kunnen blinde en slechtziende gebruikers tactiele tekeningen en diagrammen maken, wat nuttig kan zijn voor het visualiseren van ideeën en het uitleggen van concepten.
 • Spraakassistenten: Stemgestuurde technologieën zoals slimme luidsprekers kunnen taken vergemakkelijken, zoals het stellen van vragen, herinneringen instellen en informatie opvragen.
 • Online vergadertools: Online samenwerkings- en vergadertools kunnen toegankelijkheidsfuncties bieden, zoals realtime transcripties, ondertiteling en mogelijkheden voor schermlezergebruikers.
 • E-books en audioboeken: Digitale boeken en audioboeken bieden toegang tot een breed scala aan informatie en literatuur zonder afhankelijk te zijn van gedrukte materialen.
Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Wettelijke bescherming en beleid

Juridische kaders en beleid spelen een centrale rol bij het waarborgen van gelijke behandeling:

 • Equality Act (EU): In de Europese Unie verplicht de Equality Act lidstaten om redelijke aanpassingen te bieden aan werknemers met een (visuele) handicap.
 • Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Nederland): Deze wet verbiedt discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte in onder andere arbeidssituaties en verplicht werkgevers tot het treffen van redelijke aanpassingen.
 • Wet tot instelling van een nationale hoge raad voor personen met een handicap (België): Deze wet in België heeft tot doel personen met een handicap te ondersteunen, ook op de werkvloer, door redelijke aanpassingen te bevorderen.

Meer informatie

Bronvermeldingen:

Deel dit:
Advertenties

 1. Tips voor samenwerken met een collega met een visuele beperking17-10-2023 06:10:43
 2. Presentaties verzorgen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 04:09:40
 3. Documenten klasseren door blinden en slechtzienden20-09-2023 11:09:59
 4. Tips voor live en online vergaderingen met blinden en slechtzienden17-09-2023 06:09:29
 5. Inclusieve werkomgeving voor blinden en slechtzienden29-08-2023 05:08:38
 6. Meld ik mijn visuele beperking als ik ga solliciteren?16-08-2023 06:08:20
 7. Slechtziend en werken aan een beeldscherm14-08-2023 06:08:51
 8. Blind of slechtziend: Energie en balansvermogen in je werk02-08-2023 10:08:22

Laatst bijgewerkt op 31 oktober 2023 – 05:22