Inclusieve werkomgeving voor blinden en slechtzienden

Het creëren van een inclusieve werkomgeving voor blinden en slechtzienden is van essentieel belang om gelijke kansen te waarborgen en diversiteit op de werkplek te bevorderen. Werkplekaanpassingen, training en bewustwording, wettelijke bescherming en het delen van best practices spelen een gezamenlijke rol bij het ondersteunen van werknemers met een visuele beperking en het behouden van hun werkgelegenheid.

Correct beeld van blinde en slechtziende werknemers

Betuttelende tips en valse beelden

Er circuleren online “handige tips” over hoe om te gaan met blinde en slechtziende collega’s. Deze tips, vaak met een betuttelende toon, creëren een onjuist beeld van deze professionals. Ze suggereren dat blinden en slechtzienden voortdurende hulp en begeleiding nodig hebben, wat hun eigen kracht en capaciteiten negeert.

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

Blinde en slechtziende professionals zijn net als alle andere professionals: capabel, zelfstandig en verantwoordelijk voor hun eigen werk. Ze zijn in staat om hun grenzen te kennen en aan te geven wat ze nodig hebben om optimaal te presteren.

Open communicatie en wederzijds respect

Een inclusieve werkomgeving creëer je niet met betuttelende “tips”, maar met open communicatie en wederzijds respect. Collega’s, zowel blind/slechtziend als ziend, kunnen van elkaar leren en samenwerken om een optimale werkomgeving te creëren.

De rol van organisaties

Blindenorganisaties spelen een belangrijke rol in het bevorderen van inclusie op de arbeidsmarkt. Dit kan door:

 • Voorlichting te geven over de capaciteiten van blinde en slechtziende professionals.
 • Trainingen te organiseren over hoe je op een respectvolle manier samenwerkt met blinde en slechtziende collega’s.
 • Bedrijven te adviseren over het creëren van een inclusieve werkomgeving.

Inclusieve werkomgeving voor blinden en slechtzienden:

Een inclusieve werkomgeving voor blinden en slechtzienden gaat verder dan het aanbieden van hulpmiddelen. Het creëert een cultuur van respect, gelijke kansen en ondersteuning, waarin iedereen kan excelleren. Deze uitgebreide gids belicht de verschillende aspecten die cruciaal zijn voor een inclusieve werkplek:

1. Bewustwording en training:

 • Regelmatige bewustwordingssessies en trainingen voor alle medewerkers:
  • Vergroten het begrip van visuele beperkingen.
  • Leren effectief samenwerken met collega’s met deze uitdagingen.
 • Focus op vaardigheden en capaciteiten van blinde en slechtziende professionals.
 • Vermijd betuttelende of stereotypering.

2. Diversiteits- en inclusiebeleid:

 • Implementeer een duidelijk beleid dat diversiteit en inclusie bevordert.
 • Benadruk de betrokkenheid en ondersteuning van alle werknemers.
 • Zorg voor inclusieve taal en terminologie in het beleid.

3. Feedback en consultatie:

 • Betrek blinde en slechtziende werknemers bij het nemen van beslissingen:
  • Toegankelijkheid
  • Inclusie
 • Creëer een open dialoog voor feedback en suggesties.
 • Organiseer regelmatige consultaties over belangrijke beleidswijzigingen.

4. Flexibele werkomgevingen:

 • Bied flexibele en aanpasbare werkplekken:
  • Aanpassen aan individuele behoeften.
  • Efficiënt werken.
 • Voorbeelden:
  • Verstelbare bureaus
  • Ergonomische stoelen
  • Goed verlichte ruimtes

5. Flexibele werkomstandigheden:

 • Overweeg flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden:
  • Aanpassen aan persoonlijke behoeften.
  • Omgevingsfactoren optimaliseren.
 • Bepaal de haalbaarheid in overleg met de werknemer.

6. Fysieke toegankelijkheid:

 • Zorg voor een fysiek toegankelijke werkplek:
  • Goed verlichte ruimtes.
  • Duidelijk gemarkeerde paden.
  • Tactile markeringen.
  • Ergonomische werkomgeving.
  • Georganiseerde indeling.

7. Gesproken instructies:

 • Bied mondelinge toelichtingen bij geschreven instructies:
  • Vergaderingen.
  • Trainingen.
  • Belangrijke informatie.

8. Inclusieve teamactiviteiten:

 • Organiseer toegankelijke en inclusieve teambuildingactiviteiten:
  • Onafhankelijk van visuele elementen.
  • Bevorderen teamwork en saamhorigheid.

9. Leiderschap en rolmodellen:

 • Stimuleer leiderschap onder blinde en slechtziende werknemers.
 • Bied kansen voor loopbaanontwikkeling en groei.
 • Deel succesverhalen om inspiratie te bieden.

10. Mentorprogramma’s:

 • Koppel ervaren werknemers aan blinde en slechtziende mentees.
 • Bied begeleiding en ondersteuning.
 • Deel kennis en expertise.

11. Redelijke aanpassingen op verzoek:

 • Creëer een open cultuur waar men redelijke aanpassingen kan aanvragen:
  • Werkapparatuur.
  • Werkplekindeling.
  • Andere ondersteuningsbehoeften.

12. Samenwerking en teamwork:

 • Benadruk de waarde van samenwerking en teamwork.
 • Creëer een omgeving waar iedereen kan bijdragen.
 • Zorg voor inclusieve communicatie en besluitvorming.

13. Toegankelijke communicatie:

 • Gebruik heldere taal in geschreven communicatie.
 • Vermijd visuele afhankelijkheid in presentaties.
 • Bied alternatieve tekst voor afbeeldingen.

14. Toegankelijke documenten:

 • Zorg voor toegankelijke documenten:
  • Duidelijke structuur.
  • Alternatieve tekst voor afbeeldingen.
  • Compatibel met schermleessoftware.

15. Toegankelijke sociale evenementen:

 • Plan sociale evenementen met toegankelijkheid in gedachten.
 • Zorg dat iedereen kan deelnemen en genieten.

16. Toegankelijkheid van online platforms:

 • Zorg dat online platforms toegankelijk zijn:
  • Intranetten.
  • Communicatietools.
  • Digitale interactie

17. Toegankelijke content:

 • Zorg dat alle online content toegankelijk is:
  • Documenten.
  • Presentaties.
  • Afbeeldingen.
  • Video’s.
 • Gebruik toegankelijke formaten en bestandsnamen.
 • Voeg alternatieve tekst toe voor afbeeldingen en video’s.

18. Toegankelijkheidstools:

 • Maak gebruik van toegankelijkheidstools:
  • Schermleessoftware.
  • Spraakherkenningssoftware.
  • Vergrottende software.
 • Bied ondersteuning bij het gebruik van deze tools.

19. Training en bewustwording:

 • Bied trainingen aan alle medewerkers over toegankelijke online platforms:
  • Belang van toegankelijkheid.
  • Hoe toegankelijke content te creëren.
  • Gebruik van toegankelijkheidstools.

20. Continue monitoring:

 • Evalueer voortdurend de toegankelijkheid van online platforms:
  • Gebruik geautomatiseerde tests.
  • Vraag feedback van blinde en slechtziende gebruikers.
  • Pas de content en tools aan op basis van de feedback.

21. Externe expertise:

 • Werk samen met organisaties die gespecialiseerd zijn in digitale toegankelijkheid:
  • Expertise en advies.
  • Trainingen en workshops.
  • Beoordelingen van online platforms.

Door deze stappen te implementeren, kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun online platforms toegankelijk zijn voor iedereen, inclusief blinden en slechtzienden.

Een ergonomische zithouding is belangrijk om rugpijn te voorkomen

Een ergonomische zithouding op het werk is belangrijk om onder andere rugpijn te voorkomen

Technologische hulpmiddelen en aanpassingen

Diverse hulpmiddelen en technologieën dragen bij aan het creëren van een inclusieve werkomgeving waarin werknemers met een visuele beperking hun taken kunnen uitvoeren, communiceren en bijdragen aan het team:

 • Brailletechnologie: Brailleleesregels zijn apparaten die digitale tekst omzetten in braille, waardoor blinden en slechtzienden kunnen lezen en schrijven in braille. Dit is vooral nuttig voor taken waarbij tactiele feedback en braille nodig zijn, zoals het lezen van complexe documenten en het opstellen van brailletekst. Braille schrijven kan bijvoorbeeld via een braillenotitietosetel of een brailletypmachine.
 • Brailleprinters: Brailleprinters kunnen digitale tekst omzetten in braille op papier, waardoor het mogelijk is om braille-tekst fysiek af te drukken. Dit is handig voor het maken van braillemateriaal zoals notities, brieven en andere documenten.
 • Vergrotingssoftware: Deze software vergroot digitale tekst en afbeeldingen op het computerscherm, waardoor slechtzienden de inhoud gemakkelijker kunnen zien. Ze kunnen hierdoor visuele informatie duidelijker waarnemen en verwerken.
 • Screenreader-software: Naast het voorlezen van tekst, kunnen screenreaders (schermuitleesprogramma’s) ook de inhoud van het computerscherm beschrijven, inclusief knoppen, menu’s en grafische elementen. Blinden en slechtzienden kunnen hierdoor navigeren en communiceren met software en applicaties.
 • Optische karakterherkenning (OCR): OCR-software converteert gedrukte tekst op papier of afbeeldingen naar digitale tekst die kan worden bewerkt en voorgelezen. Dit is handig voor het digitaliseren van gedrukte documenten en het toegankelijk maken van informatie die niet digitaal beschikbaar is.
 • Speciale toetsenborden en bedieningselementen: Aangepaste toetsenborden en bedieningselementen met tactiele of auditieve feedback kunnen het typen en navigeren op computers en andere apparaten vergemakkelijken.
 • Elektronische loepen: Elektronische loepen zijn draagbare apparaten met een ingebouwde camera die beelden vergroot en weergeeft op een scherm. Deze optische hulpmiddelen helpen slechtzienden om gedrukte tekst, afbeeldingen en objecten te bekijken met een vergrote weergave. Ook andere soorten loepen zoals beeldschermloepen en loeplampen kunnen nuttig zijn voor slechtzienden.
 • Spraakherkenningssoftware: Dankzij deze technologie kunnen gebruikers gesproken taal omzetten in tekst op een computer, waardoor het gemakkelijker wordt om te communiceren en documenten te creëren.
 • Smartphone-apps: Talloze apps zijn ontwikkeld om taken gemakkelijker te maken voor mensen een met visuele beperking. Deze apps bieden functies zoals tekstherkenning, objectherkenning, navigatiehulp en toegang tot gedrukte tekst via de camera.
 • Tactiele tekenborden: Door deze borden kunnen blinde en slechtziende gebruikers tactiele tekeningen en diagrammen maken, wat nuttig kan zijn voor het visualiseren van ideeën en het uitleggen van concepten.
 • Spraakassistenten: Stemgestuurde technologieën zoals slimme luidsprekers kunnen taken vergemakkelijken, zoals het stellen van vragen, herinneringen instellen en informatie opvragen.
 • Online vergadertools: Online samenwerkings- en vergadertools kunnen toegankelijkheidsfuncties bieden, zoals realtime transcripties, ondertiteling en mogelijkheden voor schermlezergebruikers.
 • E-books en audioboeken: Digitale boeken en audioboeken bieden toegang tot een breed scala aan informatie en literatuur zonder afhankelijk te zijn van gedrukte materialen.
Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Wettelijke bescherming en beleid

Juridische kaders en beleid spelen een centrale rol bij het waarborgen van gelijke behandeling:

 • Equality Act (EU): In de Europese Unie verplicht de Equality Act lidstaten om redelijke aanpassingen te bieden aan werknemers met een (visuele) handicap.
 • Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Nederland): Deze wet verbiedt discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte in onder andere arbeidssituaties en verplicht werkgevers tot het treffen van redelijke aanpassingen.
 • Wet tot instelling van een nationale hoge raad voor personen met een handicap (België): Deze wet in België heeft tot doel personen met een handicap te ondersteunen, ook op de werkvloer, door redelijke aanpassingen te bevorderen.

Meer informatie

Bronvermeldingen:

Deel dit:
Advertenties

 1. Solliciteren met een progressieve oogaandoening06-04-2024 06:04:53
 2. Tips voor samenwerken met een collega met een visuele beperking17-10-2023 06:10:43
 3. Presentaties verzorgen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 04:09:40
 4. Documenten klasseren door blinden en slechtzienden20-09-2023 11:09:59
 5. Tips voor live en online vergaderingen met blinden en slechtzienden17-09-2023 06:09:29
 6. Inclusieve werkomgeving voor blinden en slechtzienden29-08-2023 05:08:38
 7. Meld ik mijn visuele beperking als ik ga solliciteren?16-08-2023 06:08:20
 8. Slechtziend en werken aan een beeldscherm14-08-2023 06:08:51
 9. Blind of slechtziend: Energie en balansvermogen in je werk02-08-2023 10:08:22

Laatst bijgewerkt op 14 mei 2024 – 05:22