Fotofobie: Lichtgevoeligheid (overgevoelig voor licht)

Fotofobie, ook bekend als lichtgevoeligheid of lichtschuwheid, is een aandoening waarbij mensen overgevoelig zijn voor licht. Dit kan daglicht, kunstlicht of zelfs flitslicht omvatten. Fotofobie kan variëren van mild ongemak tot ernstige pijn en kan een negatieve invloed hebben op iemands levenskwaliteit.

Inhoudsopgave

Prevalentie

Er zijn geen specifieke recente gegevens beschikbaar over de prevalentie van fotofobie in België en Nederland. Fotofobie kan een symptoom zijn van verschillende oogziekten en aandoeningen, en de prevalentie ervan kan variëren afhankelijk van de onderliggende oorzaak en de bevolkingsgroep.

In de praktijk wordt fotofobie vaak geassocieerd met bepaalde oogaandoeningen, zoals uveïtis, staar, glaucoom en andere aandoeningen. Mensen die denken dat ze aan fotofobie lijden of symptomen ervaren, wordt geadviseerd om contact op te nemen met een oogarts of een oogzorgspecialist voor een grondig onderzoek en een juiste diagnose. Een vroege diagnose en behandeling kunnen helpen om de symptomen te verlichten en verdere complicaties te voorkomen.

Oorzaken van lichtschuwheid

Deze aandoening kan verschillende oorzaken hebben en kan aanzienlijke ongemakken veroorzaken voor degenen die eraan lijden. Hieronder worden de belangrijkste oorzaken van fotofobie beschreven:

Oogziekten en aandoeningen

Fotofobie kan een symptoom zijn van verschillende oogaandoeningen, waaronder:

 • Uveïtis: Dit is een ontsteking van de uvea, het middelste deel van het oog. Deze ontsteking kan lichtgevoeligheid veroorzaken vanwege de ontsteking in het oog.
 • Staar (cataract): Staar is een vertroebeling van de ooglens en kan leiden tot verhoogde gevoeligheid voor licht, vooral bij fel licht.
 • Glaucoom: Glaucoom is een aandoening waarbij de druk in het oog toeneemt, wat kan leiden tot lichtgevoeligheid en andere symptomen.
 • Netvliesaandoeningen: Problemen met het netvlies, zoals beschadiging of degeneratie, kunnen de manier waarop licht het oog binnenkomt verstoren en fotofobie veroorzaken.

Hoornvliesproblemen

Schade aan het hoornvlies, zoals erosie of een ontsteking, kan leiden tot lichtgevoeligheid. Het hoornvlies is nodig voor het breken en focussen van lichtstralen op het netvlies.

Medicijnen

Sommige medicijnen kunnen als bijwerking fotofobie veroorzaken. Dit kan onder meer bepaalde antibiotica, antivirale middelen en medicijnen tegen acne omvatten. Het is belangrijk om bijwerkingen van medicijnen met een zorgverlener te bespreken.

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Oogchirurgie

Na oogchirurgie, zoals LASIK, kunnen mensen tijdelijke lichtschuwheid ervaren tijdens het herstelproces. Dit is meestal van voorbijgaande aard.

Migraine

Fotofobie is een veelvoorkomend symptoom van migraineaanvallen. Licht kan de ernst van de hoofdpijn verergeren tijdens een migraineaanval.

Neurologische aandoeningen

Sommige neurologische aandoeningen, zoals hersenschudding of meningitis, kunnen leiden tot fotofobie als gevolg van de invloed op de hersenen en de visuele verwerking.

Aangeboren aandoeningen

Sommige mensen worden geboren met een verhoogde gevoeligheid voor licht, wat niet altijd het gevolg is van een onderliggende medische aandoening. Deze aangeboren lichtgevoeligheid kan variëren in ernst.

Soorten fotofobie

Er zijn verschillende soorten fotofobie, en deze kunnen variëren in oorzaak en ernst. Hier zijn enkele van de meest voorkomende vormen van fotofobie:

Oogaandoeninggerelateerde fotofobie

Dit is de meest voorkomende vorm van fotofobie en wordt veroorzaakt door oogziekten en aandoeningen, zoals uveïtis, staar, glaucoom en netvliesaandoeningen. Het ongemak en de gevoeligheid voor licht kunnen variëren afhankelijk van de specifieke oorzaak en de ernst van de onderliggende oogaandoening.

Migrainegerelateerde fotofobie

Fotofobie is een bekend symptoom van migraineaanvallen. Mensen met migraine ervaren vaak verergering van lichtgevoeligheid tijdens een aanval, en fel licht kan de hoofdpijn verergeren.

Medicijngeïnduceerde fotofobie

Sommige medicijnen kunnen fotofobie als bijwerking veroorzaken. Dit kan variëren van tijdelijke lichtschuwheid tot ernstige reacties op licht.

Neurologische fotofobie

Fotofobie kan ook voorkomen bij bepaalde neurologische aandoeningen, zoals hersenschudding, meningitis en aandoeningen die de visuele verwerking in de hersenen beïnvloeden.

Aangeboren fotofobie

Sommige mensen worden geboren met een verhoogde gevoeligheid voor licht, zelfs zonder een onderliggende medische aandoening. Deze aangeboren fotofobie kan variëren in ernst.

Symptomen

De symptomen van fotofobie kunnen variëren en omvatten:

De ernst van de symptomen hangt af van de onderliggende oorzaak en de persoonlijke gevoeligheid.

Lichamelijke gevolgen

Een overgevoeligheid voor licht kan verschillende lichamelijke gevolgen en ongemakken met zich meebrengen, afhankelijk van de ernst van de aandoening en de onderliggende oorzaak. Hier zijn enkele van de belangrijkste lichamelijke gevolgen van fotofobie:

Oogongemak

Het meest voor de hand liggende lichamelijke gevolg van fotofobie is oogongemak. Wanneer iemand overgevoelig is voor licht, kunnen zelfs normale lichtniveaus ongemak veroorzaken. Dit kan zich uiten in symptomen zoals branderige ogen, jeuk, tranende ogen en vermoeidheid van de ogen.

Hoofdpijn

Fotofobie kan hoofdpijn veroorzaken of bestaande hoofdpijn verergeren, vooral bij mensen die lijden aan migraine. Fel licht kan een trigger zijn voor migraineaanvallen, wat leidt tot ernstige hoofdpijn.

Misselijkheid en braken

In ernstige gevallen van fotofobie, zoals bij sommige vormen van migraine, kan de overgevoeligheid voor licht misselijkheid en braken veroorzaken, wat de algehele gezondheidstoestand verergert.

Stress en angst

Het vermijden van fel licht kan leiden tot stress en angst, vooral in situaties waarin blootstelling aan licht moeilijk te vermijden is. Dit kan resulteren in psychosociale problemen en een verminderde kwaliteit van leven.

Verminderde mobiliteit

Mensen met ernstige fotofobie vermijden vaak buitenshuis te komen tijdens zonnige dagen of bij heldere verlichting. Dit kan hun mobiliteit beperken en hun dagelijkse activiteiten beïnvloeden.

Verhoogd risico op ongevallen

Fotofobie kan het zicht beïnvloeden, vooral in situaties waarin fel licht verblinding veroorzaakt. Dit verhoogt het risico op ongevallen, zowel bij binnen- als buitenshuis.

Slaapstoornissen

Overgevoeligheid voor licht kan ook de slaapkwaliteit negatief beïnvloeden. Blootstelling aan fel licht ‘s nachts kan slapeloosheid veroorzaken en het normale slaap-waakritme verstoren.

Psychische gevolgen

Fotofobie kan aanzienlijke psychische gevolgen hebben voor degenen die eraan lijden. Deze gevolgen kunnen variëren in intensiteit, afhankelijk van de ernst van de fotofobie en hoe goed deze wordt beheerd. Hier zijn enkele psychische gevolgen die vaak geassocieerd worden met fotofobie:

Stress en angst

De angst voor blootstelling aan fel licht kan leiden tot constante stress en angst bij mensen met fotofobie. Ze maken zich vaak zorgen over situaties waarin ze mogelijk met fel licht in aanraking kunnen komen en vermijden deze zo veel mogelijk.

Sociale isolatie

Fotofobie kan leiden tot sociale isolatie, omdat mensen met deze aandoening vaak activiteiten buitenshuis vermijden, vooral tijdens zonnige dagen of bij heldere verlichting. Ze kunnen sociale bijeenkomsten, buitenactiviteiten en reizen beperken.

Depressie

Aanhoudende stress, angst en sociale isolatie kunnen uiteindelijk leiden tot een depressie bij sommige mensen met fotofobie. Mensen met fotofobie kunnen dan een gevoel van hopeloosheid ervaren en tevens interesse verliezen in activiteiten die ze ooit leuk vonden.

Verminderde kwaliteit van leven

De psychische gevolgen van fotofobie kunnen de algehele kwaliteit van leven verminderen. Mensen kunnen het gevoel hebben dat ze niet volledig kunnen deelnemen aan het leven vanwege hun lichtschuwheid.

Angst voor migraineaanvallen

Fotofobie is een veel voorkomend symptoom van migraine. Mensen die aan migraine lijden, kunnen zich constant zorgen maken over het optreden van migraineaanvallen, vooral in situaties met fel licht. Dit kan leiden tot een voortdurende angst voor pijnlijke migraineaanvallen.

Verlies van zelfvertrouwen

Het vermijden van situaties waarin fel licht aanwezig is, kan het zelfvertrouwen van mensen aantasten. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze hun leven niet normaal kunnen leiden zoals anderen dat doen.

Problemen op het werk en in relaties

Fotofobie kan interfereren met werkprestaties en relaties. Mensen kunnen moeite hebben om op hun werk te verschijnen of om actief deel te nemen aan sociale activiteiten, wat kan leiden tot problemen op het werk en spanningen in relaties.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Fotofobie vereist vaak grondige diagnostische testen en oogonderzoeken om de onderliggende oorzaak vast te stellen en de juiste behandeling te bepalen. Hier zijn enkele van de belangrijkste diagnostische stappen en onderzoeken die worden uitgevoerd bij mensen met fotofobie:

Anamnese en symptoomgeschiedenis

Het eerste stadium van het diagnostisch proces omvat een gedetailleerd gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener (anamnese). De patiënt wordt gevraagd om de aard en de ernst van de lichtgevoeligheid te beschrijven, evenals eventuele andere gerelateerde symptomen, zoals hoofdpijn, een wazig zicht of oogpijn. Een grondige symptoomgeschiedenis kan aanwijzingen geven over mogelijke oorzaken.

Oogonderzoek

Een uitgebreid oogonderzoek wordt uitgevoerd om eventuele fysieke problemen in het oog vast te stellen. Dit omvat het meten van de gezichtsscherpte, controle van de oogdruk, inspectie van het hoornvlies, de lens en het netvlies, en het beoordelen van de pupilverwijding en -reactie op licht.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Gezichtsveldonderzoek

Een gezichtsveldonderzoek kan worden uitgevoerd om te bepalen of er sprake is van een verlies van perifeer gezichtsvermogen (tunnelzicht), aangezien dit een symptoom van fotofobie kan zijn. Tijdens dit onderzoek wordt de patiënt gevraagd om objecten te detecteren die vanuit verschillende richtingen in hun gezichtsveld verschijnen.

Pupilreflexonderzoek

Het meten van de pupilverwijding en -samentrekking in reactie op licht kan helpen bij het herkennen van problemen met de pupillen, zoals abnormale reacties die fotofobie kunnen veroorzaken.

Oogheelkundige scans

In sommige gevallen kunnen beeldvormende onderzoeken zoals optische coherentietomografie (OCT) of magnetische resonantie beeldvorming (MRI) worden uitgevoerd om gedetailleerde beelden te verkrijgen van de oogstructuren en de omliggende weefsels. Dit kan helpen bij het opsporen van afwijkingen die de fotofobie kunnen veroorzaken.

Bloedonderzoek

Als er vermoedens zijn van onderliggende systemische aandoeningen die fotofobie kunnen veroorzaken, kan bloedonderzoek worden uitgevoerd om de algehele gezondheid van de patiënt te beoordelen. Dit kan onder meer controle van ontstekingsmarkers, infectieuze agentia en auto-immuunmarkers omvatten.

Specifieke onderzoeken voor onderliggende aandoeningen

Afhankelijk van de symptomen en bevindingen tijdens het onderzoek, kunnen aanvullende onderzoeken nodig zijn om specifieke oorzaken van fotofobie uit te sluiten of te bevestigen. Deze kunnen onder meer onderzoeken omvatten voor migraine, uveïtis, glaucoom, staar, en andere oogaandoeningen of systemische ziekten.

Behandelingen van overgevoeligheid voor licht

De behandeling van fotofobie hangt af van de onderliggende oorzaak. Het is belangrijk om eerst de specifieke reden voor de fotofobie vast te stellen, aangezien dit het behandelingsplan zal bepalen. Hier zijn enkele mogelijke benaderingen en behandelingsopties:

Oogbescherming

Voor mensen met fotofobie kan het dragen van een zonnebril met getinte of fotochromatische glazen buitenshuis en in fel licht aanzienlijke verlichting bieden. Deze brillen verminderen de blootstelling aan schadelijke UV-stralen en helpen om de ogen comfortabeler te maken.

Aanpassingen aan de levensstijl

Voor sommige mensen kan het vermijden van fel licht of schitterende omgevingen de symptomen van fotofobie verminderen. Dit kan onder meer het vermijden van fel zonlicht, felle verlichting in winkels of het dragen van een hoed met een brede rand om extra schaduw te bieden omvatten.

Medicatie

Als fotofobie wordt veroorzaakt door een onderliggende medische aandoening, zoals uveïtis, staar of migraine, kan de behandeling van die aandoening de lichtgevoeligheid verminderen. Dit kan medicijnen omvatten, zoals ontstekingsremmers, pijnstillers, of medicijnen die de bloedvaten in de hersenen beïnvloeden om migraineaanvallen te voorkomen.

Oogdruppels

In sommige gevallen kunnen kunsttranen of oogdruppels worden voorgeschreven om droge ogen te behandelen, wat een veelvoorkomende oorzaak van fotofobie kan zijn. Deze druppels helpen om het oog te hydrateren en het ongemak te verminderen.

Brilaanpassingen

Voor mensen met aandoeningen zoals keratoconus of hoornvlieserosie kan een speciaal aangepaste bril of contactlenzen de lichtschuwheid verminderen. Door het juiste type en de juiste correctie van de bril of lenzen kan het licht op een meer comfortabele manier op het netvlies gericht worden.

Keratoconus: Kegelvormig hoornvlies

Keratoconus: Kegelvormig hoornvlies

Neurologische behandelingen

Bij fotofobie geassocieerd met neurologische aandoeningen, zoals hersenschudding of migraine, kunnen specifieke behandelingen worden aanbevolen. Dit kan onder meer het voorschrijven van medicijnen zijn om migraineaanvallen te voorkomen of om symptomen te verlichten.

Oogchirurgie

In sommige gevallen kan oogchirurgie zoals staaroperatie of hoornvliestransplantatie noodzakelijk zijn om de fotofobie te behandelen, vooral als deze wordt veroorzaakt door ernstige oogaandoeningen.

Behandeling van onderliggende aandoeningen

Als fotofobie het gevolg is van een onderliggende systemische aandoening, zoals lupus of reumatoïde artritis, zal de behandeling zich richten op het beheersen van die aandoening en het verminderen van de symptomen.

Prognose van lichtgevoeligheid

De prognose voor fotofobie is afhankelijk van de onderliggende oorzaak en de effectiviteit van de behandeling. In het algemeen geldt dat fotofobie goed kan worden beheerd en dat de meeste mensen met de juiste medische zorg en aanpassingen een bevredigende kwaliteit van leven kunnen behouden. Hier zijn enkele overwegingen met betrekking tot de prognose:

Onderliggende oorzaak

De aard van de onderliggende oorzaak speelt een cruciale rol bij de prognose. Als fotofobie wordt veroorzaakt door een tijdelijke aandoening, zoals een milde ooginfectie, kan deze meestal volledig worden opgelost met de juiste behandeling en verdwijnen de symptomen snel. Als de fotofobie echter wordt veroorzaakt door een chronische aandoening zoals glaucoom of migraine, kan deze levenslang aanhouden maar wel beheersbaar zijn.

Behandeling

De respons op de behandeling is een belangrijke factor in de prognose. Als de onderliggende aandoening goed reageert op medicatie, aanpassingen aan de levensstijl of oogbescherming, kan de overgevoeligheid voor licht aanzienlijk verminderen of volledig verdwijnen. Mensen moeten de voorgeschreven behandeling strikt volgen om de beste resultaten te bereiken.

Levensstijl en aanpassingen

Het aanpassen van de levensstijl en het nemen van voorzorgsmaatregelen, zoals het dragen van beschermende brillen of het vermijden van fel licht, kunnen de symptomen van fotofobie aanzienlijk verminderen. Dit kan de prognose verbeteren en de impact op dagelijkse activiteiten verminderen.

Oogzorg

Regelmatige oogonderzoeken zijn essentieel voor mensen met fotofobie, vooral als deze wordt veroorzaakt door oogaandoeningen zoals glaucoom of cataract. Een vroege detectie en behandeling van deze aandoeningen kunnen verdere schade aan het gezichtsvermogen voorkomen.

Complicaties

Fotofobie op zichzelf is meestal geen ernstige aandoening, maar eerder een symptoom van een onderliggende oorzaak. Toch kan het leiden tot enkele complicaties en problemen, met name als het niet wordt behandeld of beheerd. Hier zijn enkele van de mogelijke complicaties en problemen die kunnen optreden bij fotofobie:

Verminderde kwaliteit van leven

Fotofobie kan ernstige ongemakken veroorzaken en de kwaliteit van leven aanzienlijk verminderen. Mensen met fotofobie vermijden vaak fel licht en buitenactiviteiten, waardoor ze zich geïsoleerd en beperkt voelen in hun dagelijkse leven.

Hoofdpijn

Langdurige blootstelling aan helder licht kan ernstige hoofdpijn veroorzaken. Dit kan leiden tot pijn en ongemak, waardoor het moeilijk is om dagelijkse activiteiten uit te voeren.

Vermoeidheid en stress

Mensen met fotofobie ervaren vaak vermoeidheid en stress als gevolg van de voortdurende inspanning om fel licht te vermijden. Dit kan leiden tot psychische en fysieke uitputting.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Oogirritatie en droogheid

Omdat mensen met fotofobie hun ogen vaak samenknijpen om licht te vermijden, kan dit leiden tot oogirritatie en droogheid. Dit kan ongemak veroorzaken en de ogen vatbaarder maken voor infecties.

Ongevallen

Fotofobie kan het risico op ongevallen vergroten, vooral tijdens activiteiten zoals autorijden. Verblinding door fel zonlicht kan het vermogen om de weg en verkeerssignalen te zien belemmeren, wat leidt tot gevaarlijke situaties.

Verergering van de onderliggende aandoening

Als fotofobie wordt veroorzaakt door een onderliggende oogaandoening, kan het negeren of niet behandelen van de aandoening leiden tot verdere verslechtering van het gezichtsvermogen.

Sociale isolatie

Mensen met fotofobie vermijden vaak sociale situaties en buitenshuis activiteiten, wat kan leiden tot sociale isolatie en een depressie.

Negatieve impact op werk en school

Fotofobie kan de prestaties op het werk of op school beïnvloeden, vooral als de persoon moeite heeft met het lezen van documenten of het gebruik van computers.

De meeste van deze complicaties kunnen worden voorkomen of verminderd door tijdige medische hulp te zoeken en de juiste behandeling te krijgen. Als je symptomen van fotofobie ervaart, is het raadzaam om een oogarts te raadplegen voor een grondige evaluatie en passende zorg om complicaties te voorkomen.

Preventie

De preventie van fotofobie richt zich meestal op het herkennen en behandelen van de onderliggende oorzaak, omdat fotofobie zelf meestal een symptoom is van een andere aandoening. Hier zijn enkele algemene richtlijnen en preventieve maatregelen die kunnen helpen bij het verminderen van het risico op fotofobie en het voorkomen van complicaties:

Regelmatige oogzorg

Het is van essentieel belang om regelmatig een oogarts te bezoeken voor routinematige oogcontroles. Oogaandoeningen en problemen kunnen vroegtijdig worden opgespoord en behandeld voordat ze leiden tot fotofobie.

Bescherm je ogen tegen zonlicht

Draag een zonnebril met UV-bescherming als je je buiten bevindt, vooral op zonnige dagen. Dit kan helpen om de schadelijke effecten van ultraviolet licht op je ogen te verminderen.

Oogbescherming

Als je werkt in omgevingen waar blootstelling aan fel licht of schadelijke stoffen mogelijk is, draag dan de juiste oogbescherming, zoals veiligheidsbrillen.

Behandeling van gezondheidsproblemen

Houd medische aandoeningen zoals diabetes (suikerziekte) en hypertensie (een hoge bloeddruk) goed onder controle, omdat deze de gezondheid van je ogen kunnen aantasten.

Vermijd overmatig gebruik van beeldschermen

Verminder de tijd die je doorbrengt met computers, tablets en smartphones, en zorg voor voldoende rust voor je ogen. Gebruik indien nodig speciale computerbrillen.

Volg een gezonde levensstijl

Eet een uitgebalanceerd dieet met voedingsmiddelen die rijk zijn aan antioxidanten en voedingsstoffen die goed zijn voor de ogen, zoals vitamine A, C en E. Stop met roken en beperk je alcoholgebruik.

Bier wordt in glas gegoten

Bier wordt in glas gegoten

Volg de voorschriften op

Als je contactlenzen draagt, volg dan strikt de instructies van je oogarts voor reiniging en vervanging. Overweeg daglenzen als je gevoelig bent voor ooginfecties.

Zoek onmiddellijk medische hulp

Als je symptomen ervaart zoals aanhoudende lichtgevoeligheid, pijn in de ogen, veranderingen in het gezichtsvermogen of oogletsel, aarzel dan niet om onmiddellijk medische hulp te zoeken. Een vroegtijdige diagnose en behandeling kunnen ernstige complicaties helpen voorkomen.

Omgaan met fotofobie

Omgaan met fotofobie in het dagelijks leven kan uitdagend zijn, maar met de juiste strategieën en aanpassingen is het mogelijk om je kwaliteit van leven te verbeteren. Hier zijn enkele tips en richtlijnen zodat je beter om kan gaan met fotofobie in je dagelijks leven:

Beschermende zonnebril

Draag altijd een goede zonnebril met getinte of gepolariseerde glazen wanneer je buiten bent, vooral op zonnige dagen. Zorg ervoor dat de bril volledige UVA- en UVB-bescherming biedt en zijdelingse bescherming heeft om licht vanuit verschillende hoeken te blokkeren.

Binnenshuis

Pas je binnenomgeving aan door gordijnen, jaloezieën of tinten te gebruiken om direct zonlicht buiten te houden. Gebruik indien nodig zachte, gedempte verlichting in plaats van felle lampen.

Speciale computerbril

Als je veel tijd achter een computer doorbrengt, overweeg dan het gebruik van een computerbril met antireflectiecoating. Dit kan helpen om schittering van het scherm te verminderen.

Lichtfilters

Sommige mensen met fotofobie vinden baat bij het dragen van lichtfilters over hun bril of contactlenzen. Deze filters kunnen specifieke golflengten van licht blokkeren die de symptomen verergeren.

Medicatie

Als fotofobie wordt veroorzaakt door een onderliggende medische aandoening, bespreek dan met je arts of er medicijnen zijn die je symptomen kunnen verlichten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij fotofobie geassocieerd met migraine.

Aanpassingen in je routine

Plan je dag zorgvuldig, vermijd fel licht als dat mogelijk is, en neem regelmatig pauzes in een donkere en rustige omgeving als de symptomen verergeren.

Oogdruppels

Kunsttranen of oogdruppels zonder conserveermiddelen kunnen helpen bij het verlichten van droogheid en irritatie die vaak gepaard gaat met fotofobie.

Beschermende kleding

Draag een hoed met een brede rand om je ogen te beschermen tegen direct zonlicht. Dit kan vooral handig zijn tijdens buitenactiviteiten.

Vermijd triggers

Herken situaties of omstandigheden die je fotofobie kunnen verergeren en vermijd deze indien mogelijk. Dit kan onder andere fel flitslicht, flikkerende lichten of andere intense lichtbronnen omvatten.

Zorg voor een supportnetwerk

 • Delen van ervaringen en leren van anderen met vergelijkbare uitdagingen kan bijdragen aan groei en zelfacceptatie. Ondersteuningsgroepen voor personen met een visuele beperking kunnen een veilige ruimte bieden om ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen. Blinden en slechtzienden kunnen zich bijvoorbeeld aansluiten bij organisaties voor blinden en slechtzienden (BE en NL) waar ze begrip en ondersteuning kunnen vinden van mensen die vergelijkbare uitdagingen hebben (doorgemaakt).
 • Blindenorganisaties kunnen visueel gehandicapte personen tevens doorverwijzen naar diverse steun-, praat-, lotgenotengroepen en oogcafés waar ze hulp, adviezen en tips aan andere blinden en slechtzienden kunnen vragen.
 • Blinde en slechtziende personen kunnen voorts terecht op diverse besloten Facebook-groepen waar ze vragen kunnen stellen en hun verhaal kunnen doen, zoals “Visueel beperkt” en “Lotgenoten met een oogaandoening en slechtzienden“.
 • Komt de persoon met visuele handicap hier nog niet uit, dan is het raadzaam professionele hulp op te zoeken bij een huisarts en/of psycholoog.
Steun gevende handen

Steun

Zoek professionele hulp

Raadpleeg een oogarts of een andere medische professional voor een grondige evaluatie en persoonlijk advies over het omgaan met fotofobie in jouw specifieke situatie. Zij kunnen je helpen bij het herkennen van de onderliggende oorzaak en de meest geschikte behandelingsopties aanbevelen.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 28 mei 2024 – 16:25