Oscillopsie: Trillende beelden zien & wazig gezichtsvermogen

Oscillopsie, afgeleid van het Latijnse “oscillatio” wat trilling of beving betekent, en het achtervoegsel “opsie” dat verwijst naar “zien”, beschrijft een verontrustende aandoening waarbij personen voortdurend het gevoel hebben dat de visuele wereld om hen heen in beweging is. Deze perceptie resulteert in het waarnemen van beelden die voortdurend trillen of schudden, zelfs bij minimale bewegingen van het hoofd of de ogen, en soms zelfs wanneer er helemaal geen beweging is. Dit gaat gepaard met intense angstgevoelens en ongemak, wat een negatieve invloed heeft op de algehele kwaliteit van leven. De behandeling omvat het aanpakken van de onderliggende oorzaak van de aandoening. In gevallen waar dit niet mogelijk is, kan het gebruik van een speciale prismabril helpen om de verstoorde visuele waarneming te corrigeren.

Diverse vormen van oscillopsie

Oscillopsie kan zich op verschillende manieren manifesteren, met name in twee hoofdvormen: permanente oscillopsie en paroxysmale oscillopsie.

Permanente oscillopsie

Deze vorm van oscillopsie is doorgaans chronisch en kenmerkt zich door een voortdurende trilling van het gezichtsveld. De oorzaken van permanente oscillopsie zijn divers, maar komen vaak voort uit afwijkingen in de oogstand of oogspieren. Enkele veelvoorkomende oorzaken zijn:

 • Strabisme: Scheelzien, een aandoening waarbij de ogen niet in dezelfde richting gericht zijn.
 • Nystagmus: Onwillekeurige, ritmische oogbewegingen.
 • Oogspierverlamming: Verlamming van één of meer oogspieren, wat kan leiden tot diplopie (dubbelzien) en oscillopsie.
 • Aangeboren afwijkingen: Sommige aangeboren afwijkingen, zoals craniofaryngeale tumoren, kunnen de oogbewegingen beïnvloeden en oscillopsie veroorzaken.
 • Trauma: Een oogletsel of hoofdletsel kan leiden tot schade aan de oogspieren of zenuwen, wat oscillopsie tot gevolg kan hebben.
Verschillende vormen van strabisme (scheelzien)

Verschillende vormen van strabisme (scheelzien)

Paroxysmale oscillopsie

In tegenstelling tot de permanente vorm, is paroxysmale oscillopsie van voorbijgaande aard. De trillingen van het gezichtsveld komen in aanvallen voor, die enkele seconden tot minuten kunnen duren. De oorzaken van paroxysmale oscillopsie zijn minder duidelijk, maar worden vaak geassocieerd met afwijkingen in het vestibulaire systeem, het evenwichtsorgaan in het binnenoor. Mogelijke oorzaken zijn:

 • Migraine: Migraineaanvallen kunnen gepaard gaan met visuele symptomen, waaronder oscillopsie.
 • Vestibulaire migraine: Een variant van migraine die zich specifiek richt op het vestibulaire systeem, met symptomen zoals duizeligheid, misselijkheid en oscillopsie.
 • Epilepsie: Epileptische aanvallen kunnen soms visuele symptomen veroorzaken, zoals oscillopsie.
 • Medicijnen: Bepaalde medicijnen, zoals antidepressiva en anticonvulsiva, kunnen als bijwerking oscillopsie veroorzaken.
 • Andere neurologische aandoeningen: Aandoeningen die de hersenen of het zenuwstelsel aantasten, zoals multiple sclerose of beroerte, kunnen in zeldzame gevallen oscillopsie veroorzaken.

Oorzaken van visuele verstoring

Oscillopsie, de waarneming van een trillend of bewegend gezichtsveld, kan worden veroorzaakt door verschillende factoren die de stabiliteit van het netvliesbeeld beïnvloeden. In dit artikel bespreken we twee belangrijke oorzaken: een verminderde werking van de vestibulo-oculaire reflex (VOR) en nystagmus (ongecontroleerde oogbewegingen).

De vestibulo-oculaire reflex (VOR)

De VOR is een onbewust reflexsysteem dat zorgt voor stabiliteit van het netvliesbeeld tijdens hoofdbewegingen. Door middel van sensoren in het binnenoor detecteert de hersenen rotatie van het hoofd en stuurt vervolgens signalen naar de oogspieren om de ogen in de tegenovergestelde richting te bewegen. Dit zorgt ervoor dat het beeld op het netvlies gecentreerd blijft, ondanks hoofdbewegingen.

Verminderde werking van de VOR

Wanneer de VOR niet goed functioneert, kan dit leiden tot oscillopsie. Dit kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

 • Schade aan het binnenoor: Het binnenoor bevat sensoren die de rotatie van het hoofd detecteren. Beschadiging van deze sensoren, bijvoorbeeld door een infectie of trauma, kan de VOR verstoren.
 • Schade aan de zenuwen: De zenuwen die het binnenoor met de hersenen verbinden, kunnen beschadigd raken door aandoeningen zoals multiple sclerose of Guillain-Barré syndroom. Dit kan leiden tot een verminderde signaaloverdracht en disfunctie van de VOR.
 • Hersenbeschadiging: Schade aan de hersenstructuren die betrokken zijn bij de VOR, zoals de hersenstam of cerebellum, kan leiden tot oscillopsie.

Nystagmus

Nystagmus is een aandoening waarbij de ogen ongecontroleerde, repetitieve bewegingen maken. Deze bewegingen kunnen horizontaal, verticaal of rotatoir zijn. Nystagmus kan leiden tot oscillopsie, evenals verminderd zicht en verminderde diepteperceptie.

Oorzaken van nystagmus:

Er zijn verschillende oorzaken van nystagmus, waaronder:

 • Aangeboren afwijkingen: Sommige mensen worden geboren met nystagmus.
 • Neurologische aandoeningen: Nystagmus kan worden veroorzaakt door aandoeningen zoals multiple sclerose, beroerte, of hersentumoren.
 • Medicijnen: Bepaalde medicijnen, zoals anticonvulsiva, kunnen nystagmus als bijwerking hebben.
 • Oogafwijkingen: Nystagmus kan worden veroorzaakt door afwijkingen van de ogen, zoals albinisme of cataract.
 • Trauma: Hoofdletsel kan leiden tot nystagmus.

Symptomen

Oscillopsie kenmerkt zich door een aantal symptomen die de visuele waarneming en het evenwicht beïnvloeden:

Visuele instabiliteit

 • Schokkerige, springerige bewegingen van het gezichtsveld, zelfs bij stilstand.
 • Verstoring van het netvliesbeeld bij hoofdbewegingen.
 • Moeilijkheden met focussen en scherp zien.
 • Wazig zicht, met name bij snelle bewegingen.
Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Evenwichtsstoornissen

Dubbelzien (diplopie)

 • Kan optreden als gevolg van een verstoorde vestibulo-oculaire reflex.
 • De ogen bewegen niet synchroon, waardoor twee beelden van hetzelfde object worden waargenomen.

Andere symptomen

Ernst van de symptomen

De ernst van de symptomen van oscillopsie kan variëren van persoon tot persoon. Sommige mensen ervaren milde symptomen die hun dagelijks leven nauwelijks beïnvloeden. Anderen ervaren ernstige symptomen die dagelijkse activiteiten, zoals autorijden, lezen of werken, onmogelijk maken.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Impact van oscillopsie

Oscillopsie kan een aanzienlijke impact hebben op verschillende aspecten van het leven van een persoon, waaronder:

Praktisch

 • Dagelijkse activiteiten: Oscillopsie kan dagelijkse activiteiten zoals lezen, schrijven, koken en autorijden bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken.
 • Werk: Afhankelijk van de ernst van de symptomen kan oscillopsie het vermogen om te werken beïnvloeden, met name in beroepen die een scherp zicht en goede coördinatie vereisen.
 • Mobiliteit: Personen met oscillopsie kunnen moeite hebben met hun evenwicht te bewaren en zich te verplaatsen, wat kan leiden tot een verminderde mobiliteit en onafhankelijkheid.
 • Vrijetijdsbestedingen: Deelname aan sport– en recreatieactiviteiten kan worden bemoeilijkt door oscillopsie.

Mentaal / psychisch / emotioneel

 • Angst en stress: De voortdurende visuele instabiliteit en duizeligheid kunnen angst en stress veroorzaken.
 • Depressie: De impact van oscillopsie op het dagelijks leven kan leiden tot gevoelens van frustratie, isolatie en depressie.
 • Zelfvertrouwen: De symptomen van oscillopsie kunnen het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde aantasten.
 • Aanpassingsproblemen: Het kan moeilijk zijn om te wennen aan de symptomen van oscillopsie en de impact die ze hebben op het leven.

Sociaal

 • Isolatie: Personen met oscillopsie kunnen zich terugtrekken uit sociale activiteiten vanwege angst en verlegenheid over hun symptomen.
 • Communicatieproblemen: De visuele instabiliteit kan het moeilijk maken om oogcontact te maken en te communiceren met anderen.
 • Relaties: De impact van oscillopsie op het dagelijks leven kan de relaties met familie en vrienden beïnvloeden.

Oscillopsie en verticale heteroforie

Verticale heteroforie is een aandoening waarbij de ogen ongelijk gepositioneerd zijn ten opzichte van elkaar in de verticale richting. Dit kan leiden tot een ongelijkmatige visuele waarneming, met symptomen zoals:

Het brein probeert dubbelzien te voorkomen door de oogspieren te dwingen om de onjuiste oogstand te corrigeren. Dit kan leiden tot spiervermoeidheid en hoofdpijn. In sommige gevallen kan verticale heteroforie ook oscillopsie veroorzaken, een trilling of schudding van het gezichtsveld.

Oscillopsie kan optreden als de hersenen moeite hebben om de beelden van beide ogen te combineren vanwege de verticale afwijking. Dit kan leiden tot:

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Diagnose en onderzoek

Oogonderzoek

Een oogonderzoek door een oogarts is essentieel om oscillopsie en verticale heteroforie te diagnosticeren. Dit omvat:

 • Meting van de gezichtsscherpte: Bepaalt de scherpte van het zicht.
 • Oogbewegingstesten: Evalueren de oogbewegingen en coördinatie.
 • Spierbalansonderzoek: Bepaalt de kracht en balans van de oogspieren.
 • Fundoscopie: Onderzoek van de achterkant van het oog, inclusief de oogzenuw en het netvlies.
 • Beeldvormingstechnieken: CT-scan of MRI kan worden gebruikt om afwijkingen in de hersenen of oogkas te beoordelen.

Complexiteit van diagnose

Het diagnosticeren van oscillopsie en verticale heteroforie kan complex zijn vanwege:

 • Diversiteit aan oorzaken: Verschillende factoren kunnen deze aandoeningen veroorzaken, wat de diagnose bemoeilijkt.
 • Subjectieve symptomen: De symptomen van oscillopsie en verticale heteroforie kunnen per persoon variëren en subjectief zijn.
 • Moeilijkheden met meting: Oscillopsie kan moeilijk te meten zijn, wat de diagnose kan bemoeilijken.

Belangrijk

 • Raadpleeg een oogarts als je symptomen van oscillopsie of verticale heteroforie ervaart.
 • Geef een gedetailleerde beschrijving van je symptomen aan de oogarts.
 • Deel je medische geschiedenis met de oogarts, inclusief eventuele neurologische aandoeningen.

Behandeling

De behandeling van oscillopsie hangt af van de oorzaak en ernst van de symptomen.

Behandeling van de oorzaak

In sommige gevallen kan de oscillopsie worden verminderd of verholpen door de onderliggende oorzaak te behandelen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden:

 • Medicatie: Behandeling van migraine of andere neurologische aandoeningen die oscillopsie kunnen veroorzaken.
 • Chirurgie: Correctie van afwijkingen in de oogspieren of oogkas.
 • Vestibulaire revalidatie: Oefeningen om het evenwicht en de coördinatie te verbeteren.

Symptoombestrijding

Wanneer de oorzaak van oscillopsie niet kan worden behandeld, of wanneer de symptomen ondanks behandeling blijven bestaan, kan symptoombestrijding nodig zijn. Dit kan inhouden:

Doel van de behandeling

Het doel van de behandeling van oscillopsie is om de symptomen te verminderen en de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren. De behandeling kan de visuele stabiliteit en het evenwicht verbeteren, waardoor dagelijkse activiteiten weer mogelijk worden.

Belangrijk

 • Raadpleeg een arts of oogspecialist voor een diagnose en bespreking van de behandelopties.
 • De keuze van de behandeling hangt af van de individuele patiënt en de ernst van de symptomen.
 • Er is geen pasklare oplossing voor oscillopsie, en de behandeling kan een langdurig proces zijn.

Prognose van trillende beelden zien

De prognose van oscillopsie hangt af van de oorzaak en ernst van de symptomen.

In sommige gevallen kan oscillopsie:

 • Tijdelijk zijn: De symptomen kunnen verdwijnen wanneer de onderliggende oorzaak wordt behandeld, of wanneer de hersenen zich aanpassen aan het probleem.
 • Verbeteren: De symptomen kunnen verminderen met symptoombestrijding, zoals een prismabril of optische hulpmiddelen.
 • Permanent zijn: In sommige gevallen kan oscillopsie permanent blijven bestaan, ondanks behandeling.

Factoren die de prognose beïnvloeden:

 • Oorzaak: De prognose is beter wanneer de oscillopsie wordt veroorzaakt door een behandelbare aandoening.
 • Ernst van de symptomen: De prognose is beter wanneer de symptomen mild zijn.
 • Leeftijd: De prognose is beter bij kinderen dan bij volwassenen.
 • Aanpassingsvermogen: De prognose is beter wanneer de patiënt zich goed kan aanpassen aan de symptomen.

Belangrijk:

 • De prognose van oscillopsie kan per individu variëren.
 • Het is belangrijk om met een arts of oogspecialist te praten over de prognose in je specifieke geval.
 • Er is geen pasklare oplossing voor oscillopsie, en de prognose kan onzeker zijn.

Complicaties van oscillopsie

Oscillopsie kan leiden tot verschillende complicaties, die de kwaliteit van leven van de patiënt aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

Visuele complicaties

Evenwichtscomplicaties

Psychische en emotionele complicaties

Sociale complicaties

 • Isolatie: Personen met oscillopsie kunnen zich terugtrekken uit sociale activiteiten vanwege angst en verlegenheid over hun symptomen.
 • Communicatieproblemen: De visuele instabiliteit kan het moeilijk maken om oogcontact te maken en te communiceren met anderen.
 • Relatieproblemen: De impact van oscillopsie op het dagelijks leven kan de relaties met partner, familie en vrienden beïnvloeden.

Belangrijk

 • De ernst van de complicaties kan per individu variëren.
 • Het is belangrijk om met een arts of oogspecialist te praten over de risico’s en complicaties van oscillopsie in je specifieke geval.
 • Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar om de symptomen van oscillopsie te verminderen en de complicaties te beheren.

Preventie van oscillopsie:

Er is geen pasklare methode voor het voorkomen van oscillopsie, aangezien de oorzaken divers zijn. Echter, er zijn enkele stappen die je kunt nemen om het risico op oscillopsie te verminderen:

Algemene preventie

 • Regelmatige oogonderzoeken: Laat je ogen controleren door een oogarts om afwijkingen te detecteren die oscillopsie kunnen veroorzaken.
 • Behandeling van onderliggende aandoeningen: Behandel aandoeningen zoals migraine, hoge bloeddruk en diabetes die oscillopsie kunnen triggeren.
 • Vermijd hoofdletsel: Draag een helm tijdens activiteiten met een verhoogd risico op hoofdletsel.
 • Gezonde leefstijl: Eet gezond, beweeg regelmatig en vermijd overmatig alcohol– en drugsgebruik.
De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

Preventie gericht op specifieke oorzaken

 • Vestibulaire aandoeningen: Praat met je arts over behandelingen en oefeningen om je evenwichtssysteem te verbeteren.
 • Neurologische aandoeningen: Volg de voorgeschreven behandeling voor je neurologische aandoening.
 • Medicijnen: Wees voorzichtig met medicijnen die oscillopsie als bijwerking kunnen hebben.
 • Oogchirurgie: Bespreek de risico’s van oscillopsie met je oogarts voordat je een oogoperatie ondergaat.

Belangrijk

 • De effectiviteit van preventieve maatregelen kan per individu variëren.
 • Het is belangrijk om met je arts te praten over de beste preventiestrategieën voor je specifieke risicofactoren.
 • Er is geen garantie dat preventieve maatregelen oscillopsie volledig zullen voorkomen.

Meer informatie

Gebaseerd op: https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/187045-oscillopsie-trillende-beelden-zien-wazig-gezichtsvermogen.html

 

Deel dit:
Advertenties

 1. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 2. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 3. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 4. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 5. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 6. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 7. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 8. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 9. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 10. Iritis27-03-2024 03:03:09
 11. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 12. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 13. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 14. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 15. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 16. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 17. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 18. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 19. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 20. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 21. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 22. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 23. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 24. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 25. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 26. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 27. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 28. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 29. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 30. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 31. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 32. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 33. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 34. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 35. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 36. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 37. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 38. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 39. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 40. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 41. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 42. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 43. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 44. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 45. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 46. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 47. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 48. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 49. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 50. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 51. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 52. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 53. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 54. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 55. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 56. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 57. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 58. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 59. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 60. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 61. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 62. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 63. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 64. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 65. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 66. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 67. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 68. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 69. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 70. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 71. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 72. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 73. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 74. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 75. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 76. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 77. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 78. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 79. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 80. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 81. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 82. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 83. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 84. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 85. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 86. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 87. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 88. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 89. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 90. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 91. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 92. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 93. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 94. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 95. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 96. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 97. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 98. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 99. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 100. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 101. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 102. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 103. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 104. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 105. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 106. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 107. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 108. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 109. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 110. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 111. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 112. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 113. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 114. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 115. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 116. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 117. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 118. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 119. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 120. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 121. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 122. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 123. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 124. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 125. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 126. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 127. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 128. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 129. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 130. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 131. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 132. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 133. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 134. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 135. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 136. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 137. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 138. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 139. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 140. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 141. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 142. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 143. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 144. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 145. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 146. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 147. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 148. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 149. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 150. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 151. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 152. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 153. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 154. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 155. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 156. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 157. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 158. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 159. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 160. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 161. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 162. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 163. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 164. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 165. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 166. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 167. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 168. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 169. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 170. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 171. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 172. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 173. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 174. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 175. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 176. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 177. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 178. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 179. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 180. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 181. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 182. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 183. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 184. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 185. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 186. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 187. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 188. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 189. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 190. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 191. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 192. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 193. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 194. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 195. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 196. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 197. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 198. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18
 199. Zink en ooggezondheid24-09-2023 01:09:53
 200. Omega-3 vetzuren en ooggezondheid24-09-2023 01:09:04

Laatst bijgewerkt op 1 april 2024 – 23:08