Tips voor samenwerken met een collega met een visuele beperking

Het kan een verrijkende ervaring zijn om samen te werken met collega’s met verschillende achtergronden en capaciteiten, inclusief collega’s met een visuele beperking. Hier zijn enkele waardevolle tips om je omgang met hen soepeler en respectvoller te maken:

Algemene tips voor een goede werksfeer

 • Bevorder educatie en bewustzijn: Moedig educatieve evenementen en bewustmakingscampagnes binnen je organisatie aan om begrip en inclusie te vergroten, niet alleen voor je collega, maar voor alle medewerkers.
 • Bevorder zelfstandigheid: Moedig je collega aan om hun zelfstandigheid te behouden en te ontwikkelen, terwijl je nog steeds bereid bent om ondersteuning te bieden wanneer dat nodig is.
 • Bewustzijn van omgevingsgeluid: Wees je bewust van het geluidsniveau in de werkomgeving. Te veel lawaai kan het voor mensen met een visuele beperking moeilijk maken om gesprekken en belangrijke geluiden te volgen.
 • Deel leermomenten: Deel leermomenten met je collega, waarbij je ervaringen en inzichten deelt om wederzijds begrip te bevorderen.
 • Diversiteitstraining: Stimuleer diversiteitstraining en inclusieve praktijken binnen je organisatie om begrip en respect te vergroten.
 • Empowerment van je collega: Help je collega bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het versterken van hun zelfredzaamheid, zodat ze steeds onafhankelijker kunnen functioneren.
 • Erken de unieke vaardigheden: Erken en waardeer de unieke vaardigheden en bijdragen van je collega aan het team.
 • Flexibiliteit bij vergaderingen: Wees bereid om vergaderingen en presentaties aan te passen om tegemoet te komen aan de behoeften van je collega met een visuele beperking. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat documenten vooraf worden gedeeld of dat er extra tijd wordt besteed aan uitleg.
 • Flexibiliteit en geduld: Wees geduldig en flexibel. Het kan even duren voordat je gewend raakt aan de beste manier om te communiceren en samen te werken. Het tonen van begrip en bereidheid om aanpassingen te doen, wordt vaak gewaardeerd.
 • Flexibiliteit in taken: Overweeg om taken aan te passen en verantwoordelijkheden te verdelen op basis van de sterke punten en capaciteiten van je collega, om een productieve samenwerking te bevorderen.
 • Flexibiliteit in werkuren: Overweeg flexibiliteit in werkuren om tegemoet te komen aan de persoonlijke behoeften en eventuele medische afspraken van je collega.
 • Geduld en empathie: Toon geduld en begrip als je collega extra tijd nodig heeft voor bepaalde taken of als ze je om hulp vragen. Het tonen van empathie en begrip gaat een lange weg in het opbouwen van een goede werkrelatie.
 • Mentorschap: Overweeg om mentor te worden voor je collega of hen te koppelen aan een mentor binnen je organisatie om hun professionele groei te bevorderen.
 • Ondersteuning bij loopbaanontwikkeling: Bespreek de loopbaanambities en doelen van je collega en ondersteun hen bij het nastreven van professionele groei.
 • Positieve attitude: Behoud een positieve en ondersteunende houding, zelfs als er uitdagingen zijn. Je positieve benadering kan een grote impact hebben op de werksfeer.
 • Respect voor ruimte: Toon respect voor de persoonlijke ruimte van je collega en communiceer duidelijk wanneer je hun werkruimte binnengaat of verlaat.
 • Respecteer persoonlijke ruimte: Sta de persoon met de visuele beperking toe om voldoende persoonlijke ruimte te hebben. Leun niet te dichtbij, want dit kan ongemakkelijk zijn.
 • Respecteer verlof voor medische afspraken: Wees begripvol als je collega tijd nodig heeft voor medische afspraken of therapie en zorg voor flexibiliteit in de werkplanning.
 • Respecteer zelfstandigheid: Hoewel het belangrijk is om hulp aan te bieden als dat nodig is, respecteer de zelfstandigheid van je collega. Ze kunnen veel dingen zelfstandig doen, dus vraag eerst of hulp gewenst is voordat je ingrijpt.
 • Ruimte voor innovatie: Sta open voor innovatieve oplossingen en technologieën die kunnen helpen bij het verbeteren van de toegankelijkheid en productiviteit op de werkplek.
 • Samenwerkingsproces: Werk samen met je collega om het samenwerkingsproces voortdurend te evalueren en te verbeteren.
 • Sensibilisatie- en inclusietraining: Moedig je organisatie aan om regelmatig sensibilisatie- en inclusietrainingen aan te bieden voor alle medewerkers, zodat iedereen zich bewust is van de behoeften en ervaringen van collega’s met een visuele beperking.
 • Versterk interne bewustwording: Organiseer periodieke bewustmakingsinitiatieven binnen je organisatie om begrip en respect voor blinde of slechtziende collega’s te vergroten.
 • Vertrouwelijkheid en privacy: Houd de privacy en vertrouwelijkheid van je collega in gedachten, vooral als je documenten of gegevens deelt. Overleg over de beste manier om informatie veilig te delen.
 • Zelfreflectie: Neem regelmatig de tijd om je eigen gedrag en communicatie te evalueren en te verbeteren op basis van de feedback van je collega.

Communicatie

 • Aandacht trekken: Om de aandacht van iemand met een visuele beperking te krijgen voordat je begint te spreken, gebruik hun naam om te zorgen dat ze weten dat je met hen wilt communiceren.
 • Aankondiging van veranderingen: Als er wijzigingen worden aangebracht in de fysieke werkomgeving, zoals meubilair, indeling of structuur, stel je collega hiervan tijdig op de hoogte om onverwachte obstakels te voorkomen.
 • Begrijp non-verbale signalen: Let op non-verbale signalen van je collega, zoals gezichtsuitdrukkingen of lichaamstaal. Dit kan helpen bij het begrijpen van hun reacties en behoeften.
 • Bied feedbackmogelijkheden: Bied je collega mogelijkheden voor feedback en betrokkenheid bij de ontwikkeling van toegankelijke tools of beleid.
 • Communiceer over veranderingen: Communiceer duidelijk over eventuele veranderingen in procedures, beleid of systemen die van invloed kunnen zijn op je collega.
 • Directe communicatie: Wanneer je in gesprek bent, spreek rechtstreeks met de persoon met de visuele beperking en niet met hun begeleider of iemand anders die aanwezig is. Behandel hen zoals je elke andere collega zou behandelen.
 • Duidelijke communicatie: Spreek duidelijk en in je normale tempo. Het is niet nodig om overdreven langzaam te spreken. Gebruik natuurlijke gezichtsuitdrukkingen en gebaren, omdat deze belangrijk zijn voor de communicatie, zelfs als iemand je niet kan zien.
 • Feedback en communicatie: Stel openlijk vragen aan je collega over hun behoeften en voorkeuren. Actieve communicatie en feedback zijn cruciaal voor het verbeteren van de samenwerking.
 • Feedback en evaluatie: Vraag regelmatig feedback aan je collega over hoe de samenwerking verloopt en welke aanpassingen kunnen worden gemaakt. Dit helpt om de werkrelatie continu te verbeteren.
 • Inleiding en begroeting: Als je iemand met een visuele beperking ontmoet, stel jezelf altijd bij naam voor. Dit helpt hen om te weten met wie ze spreken. Als er anderen in de buurt zijn, introduceer hen dan ook bij naam, zodat de persoon met de visuele beperking weet wie zich in de ruimte bevindt.
 • Maak gebaren duidelijk: Wanneer je gebaren maakt tijdens gesprekken, beschrijf wat je doet, zodat je collega de visuele aspecten van de communicatie begrijpt.
 • Positieve feedback: Geef regelmatig positieve feedback en erkenning voor de prestaties en bijdragen van je collega. Dit bevordert een positieve werkomgeving.
 • Praat over werkstijlen: Bespreek de werkstijlen van je collega, inclusief de momenten waarop ze zich het meest productief en energiek voelen, zodat je je samenwerking kunt optimaliseren.
 • Respecteer feedback: Luister actief naar de feedback van je collega en pas je gedrag of praktijken aan op basis van hun specifieke behoeften en wensen.
 • Ruimtelijke beschrijving: Wanneer je instructies geeft voor een bepaalde locatie of object, geef dan gedetailleerde en duidelijke beschrijvingen om te helpen bij de oriëntatie.
 • Stel vragen over voorkeuren: Vraag regelmatig aan je collega of er nieuwe behoeften of voorkeuren zijn en pas je samenwerkingspraktijken daarop aan.
 • Stel vragen: Aarzel niet om vragen te stellen als je onzeker bent over hoe je kunt helpen. Veel blinden en slechtzienden waarderen openheid en de kans om te bespreken wat voor hen het beste werkt.
 • Verplaatsen van bezittingen: Als je denkt dat het nodig is om spullen van iemand met een visuele beperking te verplaatsen, vraag dan eerst om toestemming. Dit zal hen helpen om hun omgeving te begrijpen en zich comfortabel te voelen.
 • Voortdurende communicatie: Houd regelmatig contact en blijf open staan voor communicatie met je collega om te zorgen dat ze alle benodigde ondersteuning en aanpassingen krijgen.
 • Waardering: Laat regelmatig waardering blijken voor de bijdragen en de expertise van je collega. Een gevoel van waardering bevordert een positieve werksfeer.

Documenten en visuele informatie

 • Aandacht voor documenttitels: Geef documenten informatieve en duidelijke titels, zodat je collega snel kan identificeren welk document relevant is.
 • Aanpassingen in documenten: Als je documenten of presentaties deelt, overweeg dan om deze toegankelijk te maken voor screenreaders. Dit betekent dat je alternatieve tekst en beschrijvingen toevoegt aan afbeeldingen en ervoor zorgt dat de structuur van het document duidelijk is.
 • Beschrijf documenten en afbeeldingen: Als je papieren documenten of afbeeldingen met je collega deelt, beschrijf dan wat er op staat. Dit is vooral handig tijdens vergaderingen waarbij grafieken, diagrammen of whiteboards worden gebruikt.
 • Beschrijf visuele elementen: Wanneer je informatie deelt of discussies voert over visuele elementen, zoals grafieken, tabellen of afbeeldingen, beschrijf dan duidelijk wat er te zien is. Je collega kan hierdoor de context begrijpen en deelnemen aan de discussie.
 • Bespreek werkafspraken: Maak duidelijke afspraken over hoe je met je collega wilt samenwerken. Vraag bijvoorbeeld hoe ze informatie graag ontvangen, of ze specifieke voorkeuren hebben voor communicatiekanalen en hoe ze deadlines het liefst aanpakken.
 • Bied aan om voor te lezen: Als je merkt dat er gedrukte informatie beschikbaar is, bied dan aan om de inhoud voor te lezen, zoals een menu in een restaurant.
 • Gezamenlijke documentatie: Werk samen met je collega aan het creëren van documenten en materialen, zodat ze vanaf het begin betrokken zijn en hun input kunnen geven.
 • Hulpmiddelen voor documenten: Maak jezelf vertrouwd met hulpmiddelen voor toegankelijke documenten, zoals Adobe Acrobat Pro, om documenten toegankelijk te maken voor schermlezers.
 • Leesbare documenten: Bij het delen van geschreven documenten of e-mails, gebruik eenvoudige lettertypen, duidelijke opmaak en voldoende witruimte om de leesbaarheid te verbeteren.
 • Maak gebruik van audiodescriptie: Bij het delen van video- of visuele content, maak gebruik van audiodescriptie om ervoor te zorgen dat je collega de inhoud begrijpt.
 • Oog voor detail: Houd oog voor details bij het beschrijven van visuele elementen. Zelfs kleine details kunnen belangrijk zijn in de werkcontext.
 • Toegankelijke online content: Zorg ervoor dat online content, zoals e-mails, documenten en websites, voldoet aan toegankelijkheidsnormen, zoals wCAG (Web content accessibility guidelines), om ervoor te zorgen dat je collega deze gemakkelijk kan gebruiken.
 • Zorg voor documenten in verschillende formats: Als je documenten deelt, zorg dan dat ze beschikbaar zijn in verschillende formats, zoals tekst- en audiobestanden, zodat je collega kan kiezen wat voor hen het beste werkt.
 • Zorg voor toegankelijke documentatie: Zorg ervoor dat alle documentatie die je deelt toegankelijk is, inclusief elektronische documenten, presentaties en grafieken.

Hulp & Ondersteuning

 • Begeleiding binnen de werkomgeving: Als je collega zich in een nieuwe ruimte bevindt, bied dan begeleiding aan om hen te helpen de structuur en indeling te begrijpen en zich comfortabel te voelen. Dit kan handig zijn bij het verkennen van vergaderruimtes, kantoren of gedeelde faciliteiten.
 • Beschikbaarheid voor vragen en ondersteuning: Stel je altijd beschikbaar voor vragen, hulp bij het uitleggen van visuele aspecten en ondersteuning. Je collega kan soms extra hulp of uitleg nodig hebben, en jouw bereidheid om te helpen is van onschatbare waarde.
 • Hulp aanbieden: Bied regelmatig je hulp aan, maar wees niet opdringerig. Vraag of er specifieke taken zijn waarbij je collega ondersteuning nodig heeft.
 • Hulp bij navigatie: Als je collega een nieuwe omgeving of locatie moet verkennen, bied aan om hen rond te leiden en hen vertrouwd te maken met de lay-out en obstakels.
 • Noodprocedures: Bespreek en oefen noodsituatieprocedures met je collega, zodat ze weten wat te doen in geval van evacuatie of andere noodsituaties.
 • Ondersteuning bij virtuele vergaderingen: Als je virtuele vergaderingen organiseert, zorg dan voor een duidelijke agenda en geef je collega de mogelijkheid om deel te nemen met behulp van schermleessoftware of andere technologie.
 • Ontwikkel een open-deurbeleid: Moedig je collega aan om naar je toe te komen met vragen, opmerkingen of zorgen, en creëer een open en ondersteunende omgeving waarin ze zich vrij voelen om te spreken.

Hulpmiddelen

 • Aandacht voor hulpmiddelen: Als je collega specifieke apparatuur of technologie gebruikt, vraag hen dan om uitleg over hoe deze werkt en welke aanpassingen ze nodig hebben.
 • Begrijp technologische hulpmiddelen: Neem de tijd om te begrijpen hoe de technologische hulpmiddelen van je collega werken, zoals een screenreader (schermuitleesprogramma) of brailleleesregel.
 • Geleidehond: Als je collega een geleidehond heeft, aai deze dan niet zonder toestemming. Een geleidehond is een mobiliteitshulpmiddel en geen huisdier. Het is belangrijk om de hond te respecteren en te begrijpen dat deze aan het werk is.
 • Ondersteuning bij technische problemen: Als je collega technische problemen ondervindt met hulpmiddelen of software, bied dan hulp aan om deze problemen op te lossen of breng hen in contact met de iT-afdeling.
 • Overleg over verlichting: Bespreek de verlichting in de werkruimte met je collega om ervoor te zorgen dat deze aan hun behoeften voldoet. Sommige mensen met een visuele beperking hebben specifieke eisen voor verlichting.
 • Respect voor stok: Toon respect voor de witte stok van je collega. Dit hulpmiddel mag niet ongevraagd verplaatst worden.
 • Veilige opbergplek: Als je in een gedeelde ruimte werkt, zorg dan voor een veilige en toegankelijke opbergplek voor persoonlijke spullen van je collega, zoals een stok, brailleleesregel of andere hulpmiddelen.
 • Werkplekaanpassingen: Bespreek met je collega of er aanpassingen in de werkplek nodig zijn, zoals een ergonomische stoel, specifieke verlichting of schermleessoftware.
 • Verlichting en contrast: Zorg voor voldoende verlichting op de werkplek, omdat dit kan helpen bij het lezen van documenten en het lopen in de omgeving. Een goed contrast tussen tekst en achtergrond is ook cruciaal voor leesbaarheid.
Geleidehond

Geleidehond

Toegankelijkheid

 • Bied werkplekondersteuning: Sta open voor het bieden van ondersteuning in de werkplek, zoals het aanpassen van stoelen, tafels of technologie om de toegankelijkheid te verbeteren.
 • Creëer een toegankelijke werkplek: Werk samen met je collega om de fysieke werkplek toegankelijker te maken, met inbegrip van de structuur, indeling en meubilair.
 • Looproutes en obstakels: Zorg ervoor dat werkruimtes en gangen vrij zijn van obstakels. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat je collega zich veilig en zelfstandig kan bewegen binnen de werkplek.
 • Ruimtelijk bewustzijn: Als je de werkplek opnieuw inricht, zorg er dan voor dat obstakels en losse kabels worden geminimaliseerd, zodat je collega veilig en zelfstandig kan bewegen.
 • Toegankelijke kantoorspullen: Zorg voor toegankelijke kantoorspullen, zoals een brailleregel of toetsenbord met vergrote letters, als dat nodig is.
 • Toegankelijke presentatie software: Gebruik software voor presentaties die toegankelijk is en ondersteunt tekst-naar-spraaktechnologie, zodat je collega de presentatie kan volgen.
 • Toegankelijke presentaties: Als je presentaties geeft, zorg dan voor toegankelijke slides met duidelijke, beknopte tekst en spreek de inhoud duidelijk uit.
 • Toegankelijke training: Zorg ervoor dat trainingen en educatieve materialen binnen de organisatie toegankelijk zijn voor alle medewerkers, inclusief mensen met een visuele handicap.
 • Toegankelijke websites: Als je toegang hebt tot websiteontwerp of -beheer, zorg ervoor dat de websites van je organisatie voldoen aan toegankelijkheidsstandaarden.
 • Updates over werkomgeving: Houd je collega op de hoogte van eventuele veranderingen in de fysieke werkomgeving, zoals tijdelijke obstakels of werkzaamheden, zodat ze zich veilig en geïnformeerd voelen.

Team

 • Betrokkenheid in teams: Moedig je collega aan om actief deel te nemen aan teamprojecten en hun unieke vaardigheden en perspectieven bij te dragen.
 • Inclusieve teamtraining: Organiseer inclusieve trainingssessies voor het hele team om bewustzijn en begrip te vergroten. Dit kan leiden tot een meer ondersteunende werkomgeving.
 • Inclusieve teamvergaderingen: Zorg ervoor dat teamvergaderingen toegankelijk zijn voor je collega. Dit kan betekenen dat je de agenda vooraf deelt, visuele informatie beschrijft en tijdens de vergadering duidelijk communiceert.
 • Ondersteunende teamcultuur: Werk samen met je team om een cultuur van ondersteuning en inclusie te bevorderen, waarin alle leden worden aangemoedigd om hun bijdrage te leveren.
 • Sensibilisatie bij team: Organiseer sensibilisatiesessies en workshops voor je hele team om begrip en acceptatie van blinde of slechtziende collega’s te bevorderen.
 • Sociale inclusie: Zorg ervoor dat je blinde of slechtziende collega zich op zijn gemak voelt bij sociale interacties en betrek hen actief bij teamactiviteiten en gesprekken.
 • Team feedback: Moedig andere teamleden aan om feedback te geven over hoe de samenwerking en inclusie kunnen worden verbeterd, en werk samen aan positieve veranderingen.
 • Teamcommunicatie: Moedig open communicatie aan binnen het team en stimuleer vragen over een visuele handicap. Dit zal helpen om eventuele misverstanden te verminderen.
 • Toegankelijkheidsoverwegingen: Houd rekening met toegankelijkheid bij het organiseren van teamactiviteiten, zoals teamuitjes, teambuilding of sociale evenementen. Zorg ervoor dat locaties rolstoeltoegankelijk zijn en dat er rekening wordt gehouden met de behoeften van je blinde of slechtziende collega.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Solliciteren met een progressieve oogaandoening06-04-2024 06:04:53
 2. Tips voor samenwerken met een collega met een visuele beperking17-10-2023 06:10:43
 3. Presentaties verzorgen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 04:09:40
 4. Documenten klasseren door blinden en slechtzienden20-09-2023 11:09:59
 5. Tips voor live en online vergaderingen met blinden en slechtzienden17-09-2023 06:09:29
 6. Inclusieve werkomgeving voor blinden en slechtzienden29-08-2023 05:08:38
 7. Meld ik mijn visuele beperking als ik ga solliciteren?16-08-2023 06:08:20
 8. Slechtziend en werken aan een beeldscherm14-08-2023 06:08:51
 9. Blind of slechtziend: Energie en balansvermogen in je werk02-08-2023 10:08:22

Laatst bijgewerkt op 23 mei 2024 – 06:03