Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden

Zelfredzaamheid is het vermogen om zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Het is een belangrijk onderdeel van het leven van iedereen, ook van mensen met een visuele beperking. Ze kunnen hierdoor onafhankelijk leven en deelnemen aan de samenleving. Er zijn verschillende organisaties en diensten die zich inzetten om de zelfredzaamheid van blinden en slechtzienden te verbeteren.

Belemmeringen

Een visuele beperking kan de zelfredzaamheid belemmeren op verschillende manieren. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven:

Het vinden van de weg

Blinden en slechtzienden kunnen moeilijker hun weg vinden in een onbekende omgeving. Ze kunnen obstakels over het hoofd zien of verkeerde richtingen inslaan. Dit kan leiden tot ongelukken, zoals vallen of botsen.

Het opnemen van informatie

Blinden en slechtzienden kunnen moeilijker informatie opnemen. Ze kunnen bijvoorbeeld niet zien wat er op borden staat, of wat er in een boek of krant staat. Dit kan leiden tot problemen op school, op het werk of in het dagelijks leven.

Communicatie

Blinden en slechtzienden kunnen moeilijker communiceren met anderen. Ze kunnen bijvoorbeeld niet zien iemands gezichtsuitdrukkingen of lichaamstaal. Dit kan leiden tot misverstanden en problemen in sociale interacties.

Mogelijkheden

Er zijn veel mogelijkheden om de zelfredzaamheid van blinden en slechtzienden te bevorderen. Er zijn verschillende hulpmiddelen en technieken beschikbaar die hen kunnen helpen om zelfstandiger te functioneren. Er zijn ook verschillende organisaties die ondersteuning bieden aan blinden en slechtzienden. Deze organisaties kunnen hen helpen om de juiste hulpmiddelen en technieken te vinden, en om de juiste opleidingen en cursussen te volgen.

Hulpmiddelen

Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar die blinden en slechtzienden kunnen helpen om hun weg te vinden, informatie op te nemen en met anderen te communiceren. Enkele voorbeelden van deze hulpmiddelen zijn:

 • Geleidehonden kunnen blinden en slechtzienden veilig begeleiden over straat.
 • Spraakgestuurde apparaten kunnen blinden en slechtzienden informatie geven over hun omgeving, zoals de tijd, het weer en de route.
 • Braillehulpmiddelen kunnen blinden en slechtzienden helpen bij het lezen van teksten en het maken van notities.

Technieken

Er zijn ook verschillende technieken die blinden en slechtzienden kunnen leren om zelfstandiger te functioneren. Enkele voorbeelden van deze technieken zijn:

 • Oriëntatie en mobiliteit is de vaardigheid om je weg te vinden in een onbekende omgeving met behulp van een witte stok en/of geleidehond, navigatieapps en andere mobiliteitshulpmiddelen.
 • Informatieverwerking is de vaardigheid om informatie op te nemen en te begrijpen, wat bijvoorbeeld gebeurt via een brailleleesregel, tekst-naar-spraaktechnologie, … Hierdoor zijn boeken, websites en documenten toegankelijk voor iedereen.
 • Communicatie is de vaardigheid om met anderen te communiceren.

Zelfzorg en dagelijkse activiteiten

Zelfzorg en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten kunnen ook uitdagingen vormen voor mensen met een visuele beperking. Hulpmiddelen, zoals sprekende weegschalen, kookapparatuur met gesproken instructies en tactiele markeringen, spelen een essentiële rol bij het vergroten van de zelfstandigheid in keuken en badkamer. Hierdoor kunnen blinden en slechtzienden zelfverzekerd en veilig dagelijkse taken uitvoeren.

Sociale participatie

Zelfredzaamheid reikt verder dan individuele taken; het omvat ook sociale participatie. Hierbij spelen educatieve programma’s en gemeenschapsinitiatieven een cruciale rol. Sensibilisatiecampagnes en inclusieve beleidsmaatregelen dragen bij aan het creëren van een samenleving waarin blinden en slechtzienden volledig kunnen deelnemen aan sociale, culturele en professionele activiteiten.

Tips voor het bevorderen van zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden

Hier zijn enkele tips om de zelfredzaamheid van blinden en slechtzienden te bevorderen.

Persoonlijke tips

 • Behandel blinden en slechtzienden met respect en geduld. Blinden en slechtzienden zijn net als iedereen. Het is belangrijk om hen met respect en geduld te behandelen. Vermijd het om blinden en slechtzienden te overschatten of te onderschatten.
 • Zorg voor je fysieke en mentale gezondheid. Gezond eten, voldoende beweging en voldoende slaap zijn belangrijk voor iedereen, maar zeker ook voor mensen met een visuele beperking.
 • Ga naar buiten. Buiten zijn heeft vele voordelen, van het krijgen van voldoende vitamine D tot de voordelen voor de geestelijke gezondheid.
 • Houd een dankbaarheidsdagboek bij. Dit kan zo eenvoudig zijn als het opschrijven van drie dingen waar je elke dag dankbaar voor bent, hoe klein ook.
 • Identificeer stappen die genomen moeten worden als er visuele problemen ontstaan. Vraag een leeftijdsgenoot om hulp, om een lezer te zijn, of om aantekeningen te maken indien nodig.

Tips voor de samenleving

 • Maak de maatschappij toegankelijker voor blinden en slechtzienden. De maatschappij is niet altijd toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Er zijn veel obstakels die het moeilijk kunnen maken voor blinden en slechtzienden om zelfstandig te functioneren. Het is belangrijk om de maatschappij toegankelijker te maken voor blinden en slechtzienden. Dit kan door middel van aanpassingen aan gebouwen, infrastructuur en diensten.
 • Maak gebruik van toegankelijke producten, diensten en ruimtes. Toegankelijkheid betekent het recht van personen met een handicap om op gelijke voet toegang te hebben tot, deel te nemen aan en bij te dragen aan de wereld om hen heen.
 • Moedig deelname aan sociale en recreatieve activiteiten aan om een gevoel van gemeenschap en welzijn te bevorderen.
 • Praat met een professional. Er is geen schaamte in het praten met een professionele counselor. Ze kunnen je helpen omgaan met stressvolle gebeurtenissen in het leven of zelfs als je gewoon je geestelijke gezondheid wilt controleren.
 • Prioriteer slaap. Slaap is essentieel voor zowel onze geestelijke gezondheid als onze algemene gezondheid.
 • Voer bewustmakingscampagnes uit om begrip en acceptatie te vergroten en vooroordelen tegen te gaan.

Specifieke tips voor blinden en slechtzienden

 • Bied blinden en slechtzienden de mogelijkheid om de juiste hulpmiddelen en technieken te leren gebruiken. Hulpmiddelen en technieken kunnen blinden en slechtzienden helpen om hun weg te vinden, informatie op te nemen en met anderen te communiceren. Het is belangrijk om blinden en slechtzienden de mogelijkheid te bieden om de juiste hulpmiddelen en technieken te leren gebruiken. Dit kan door middel van training, workshops of cursussen.
 • Bied training en ondersteuning aan werkgevers om een inclusieve werkomgeving te bevorderen.
 • Bied uitgebreide training aan in mobiliteitstechnieken, waaronder het gebruik van de witte stok, geleidehond, en de nieuwste navigatiehulpmiddelen.
 • Faciliteer lotgenotengroepen waar mensen met een visuele beperking ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren.
 • Implementeer tactiele markeringen in openbare ruimtes, zoals op straten, stations en openbare gebouwen, om oriëntatie te vergemakkelijken.
 • Integreer inclusieve onderwijsprogramma’s om kinderen bewust te maken van de uitdagingen waarmee hun medeleerlingen met een visuele beperking te maken hebben.
 • Maak openbare ruimtes fysiek toegankelijk door obstakels te verminderen en duidelijke paden te creëren.
 • Moedig het gebruik van smartphone-apps aan die gesproken instructies, stemherkenning en navigatie-opties bieden.
 • Stimuleer inclusieve werkgelegenheid door aanpassingen op de werkplek te bieden, zoals schermuitleesprogramma’s en vergrote tekst.
 • Voer bewustmakingscampagnes uit om begrip en acceptatie te vergroten en vooroordelen tegen te gaan.

Fysieke en mentale gezondheid

Het is belangrijk voor iedereen om gezond te leven, maar voor mensen met een visuele beperking is dit nog belangrijker. Een goede fysieke en mentale gezondheid kan helpen om de zelfredzaamheid te bevorderen en om de uitdagingen van een visuele beperking te overwinnen.

Tips voor fysieke gezondheid

 • Eet gezond en beweeg regelmatig. Dit is belangrijk voor iedereen, maar voor mensen met een visuele beperking is het extra belangrijk om fit te blijven. Regelmatige lichaamsbeweging kan helpen om het gewicht onder controle te houden, de botten en spieren sterk te houden en het risico op chronische ziekten te verminderen.
 • Zorg voor voldoende slaap. Slaap is essentieel voor de fysieke en mentale gezondheid. Volwassenen met een visuele beperking hebben vaak meer slaap nodig dan mensen zonder visuele beperking.
 • Vraag hulp als je hulp nodig hebt. Als je moeite hebt om te bewegen of te sporten, vraag dan hulp aan een vriend, familielid of professional. Er zijn ook veel organisaties die ondersteuning bieden aan mensen met een visuele beperking.

Tips voor mentale gezondheid

 • Zorg voor een goede balans tussen werk en privé. Het is belangrijk om tijd te nemen voor jezelf en voor de dingen die je leuk vindt.
 • Maak contact met andere mensen. Sociale contacten zijn belangrijk voor de mentale gezondheid. Zoek aansluiting bij een lotgenotengroep, een sportvereniging of een andere activiteit die je leuk vindt.
 • Praat met iemand als je je niet goed voelt. Het is belangrijk om hulp te zoeken als je te maken krijgt met psychische problemen, zoals stress, angst of depressie. Er zijn veel organisaties die ondersteuning bieden aan mensen met een visuele beperking.

Toegankelijkheid van de maatschappij

Een toegankelijke maatschappij is een maatschappij waar iedereen, ongeacht zijn beperkingen, kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Het is belangrijk om de maatschappij toegankelijker te maken voor blinden en slechtzienden, zodat zij zelfstandiger kunnen functioneren.

Tips voor toegankelijkheid

 • Maak gebouwen en infrastructuur toegankelijk. Dit betekent dat gebouwen en infrastructuur moeten worden aangepast om toegankelijk te zijn voor mensen met een visuele beperking. Denk hierbij aan het plaatsen van brailleborden, het aanbrengen van geluidssignalen en het creëren van hellingbanen.
 • Bied toegankelijke producten en diensten aan. Dit betekent dat producten en diensten moeten worden aangepast om toegankelijk te zijn voor mensen met een visuele beperking. Denk hierbij aan schermuitleesprogramma’s, brailleleesregels en spraakgestuurde apparaten.
 • Maak informatie toegankelijk. Dit betekent dat informatie moet worden aangeboden op een manier die toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking. Denk hierbij aan het aanbieden van informatie in braille, ingesproken of in een andere toegankelijke vorm.

Inclusieve samenleving

Een inclusieve samenleving is een samenleving waar iedereen, ongeacht zijn beperkingen, wordt geaccepteerd en gerespecteerd. Het is belangrijk om een inclusieve samenleving te creëren, zodat blinden en slechtzienden zich kunnen voelen als volwaardige leden van de maatschappij.

Tips voor inclusie

 • Verspreid kennis over visuele beperkingen. Dit helpt om vooroordelen en misverstanden weg te nemen.
 • Zorg voor rolmodellen. Het is belangrijk voor blinden en slechtzienden om rolmodellen te zien die laten zien dat het mogelijk is om een succesvol leven te leiden met een visuele beperking.
 • Spreek je uit tegen discriminatie. Als je discriminatie tegenkomt, spreek je dan uit. Dit helpt om een inclusieve samenleving te creëren.

Deze tips zijn slechts enkele voorbeelden van wat er kan worden gedaan om de zelfredzaamheid van blinden en slechtzienden te bevorderen. Door samen te werken kunnen we een samenleving creëren waarin iedereen, ongeacht zijn beperkingen, volwaardig kan deelnemen.

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 10 mei 2024 – 12:40