Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent

Voor mensen met een visuele beperking is het dagelijkse leven een voortdurende balans tussen uitdagingen en veerkracht. Wat voor velen routine is, wordt voor hen een complexe taak die extra hulp, voorbereiding en emotionele regulatie vereist.

Moeilijkheid van dagelijkse taken als je blind of slechtziend bent

Zichtbare hulpvragen

Voor mensen met een visuele beperking zijn taken die voor velen routine lijken, complexe obstakels die extra hulp, voorbereiding en emotionele veerkracht vereisen. Denk aan simpele handelingen zoals:

 • Stemmen: Stemmen kan een uitdaging zijn, omdat het visueel controleren van stembiljetten of het vinden van de juiste stemhokje onmogelijk is. Hulp van stemhulpen of vertrouwde personen is vaak noodzakelijk.
 • Naar de dokter gaan: Zelfs een eenvoudig bezoek aan de dokter kan hindernissen met zich meebrengen. Het lopen door het gebouw, het vinden van de juiste wachtkamer en het communiceren met de arts kan extra stappen en ondersteuning vereisen.
 • Boodschappen doen: Boodschappen doen in een supermarkt of winkel kan overweldigend zijn. Het vinden van de juiste producten, het lezen van etiketten en het afrekenen aan de kassa kan een complexe taak zijn die hulp van winkelpersoneel of begeleiders vereist.

Naast deze zichtbare uitdagingen zijn er talloze onzichtbare momenten waarop assistentie nodig is. Denk aan het aanspreken van een onbekende om de juiste deur te vinden, of het vragen van een secretaresse om de weg naar de wachtkamer te wijzen. Deze voortdurende noodzaak om hulp te vragen kan leiden tot gevoelens van frustratie en kwetsbaarheid.

De constante afhankelijkheid van anderen voor het uitvoeren van alledaagse taken kan een grote emotionele belasting met zich meebrengen. Het kan gevoelens van onafhankelijkheid, onzekerheid en zelfs schaamte oproepen.

Winkelmandje met boodschappen uit de supermarkt

Winkelmandje met boodschappen uit de supermarkt

Onzichtbare hulpvragen en emotionele belastingen

Naast de zichtbare obstakels die mensen met een visuele beperking dagelijks tegenkomen, zijn er talloze onzichtbare momenten waarop ze hulp nodig hebben. Deze subtiele situaties kunnen net zo uitdagend en emotioneel belastend zijn als de meer voor de hand liggende hindernissen.

Stel je voor dat je:

 • Een onbekende op straat aanspreekt om te vragen waar een bepaalde winkel zich bevindt. Je bent afhankelijk van hun bereidwilligheid en geduld om je de juiste richting te wijzen.
 • Een secretaresse op kantoor benadert om de weg te vragen naar de vergaderruimte waar je een afspraak hebt. Je moet je kwetsbaar opstellen en je vertrouwen stellen in haar kennis van het gebouw.
 • In een restaurant bestelt en je de menukaart niet kunt lezen. Je bent afhankelijk van de hulp van de ober om je de opties te beschrijven of je te begeleiden bij het maken van een keuze.

Deze ogenschijnlijk eenvoudige taken kunnen voor mensen met een visuele beperking een enorme emotionele belasting met zich meebrengen. De voortdurende noodzaak om hulp te vragen kan leiden tot gevoelens van:

Deze onzichtbare hulpvragen dragen bij aan de emotionele uitputting die veel mensen met een visuele beperking ervaren. Het kost extra energie om voortdurend te navigeren in sociale situaties waar je hulp nodig hebt, wat kan leiden tot vermoeidheid, stress en een gebrek aan motivatie.

Vermoeidheid en zelfregulatie

De constante noodzaak om hulp te vragen voor mensen met een visuele beperking heeft een aanzienlijke impact op hun energieniveau en emotioneel welzijn. Elke extra stap die ze moeten zetten om dagelijkse taken uit te voeren, kost kostbare energie die anders besteed had kunnen worden aan ontspanning en zelfzorg.

Dit kan leiden tot gevoelens van:

 • Uitputting: De voortdurende inspanning om zich in een visueel georiënteerde wereld te begeven, kan leiden tot fysieke en mentale uitputting.
 • Overweldiging: De complexiteit van alledaagse taken en de constante noodzaak om hulp te vragen kunnen een gevoel van overweldiging en machteloosheid creëren.
 • Een gebrek aan rust: Door de constante vraag naar hun aandacht en energie, hebben mensen met een visuele beperking mogelijk minder tijd en ruimte om te ontspannen en op te laden, wat kan leiden tot stress en burn-out.

Zelfregulatie is daarom een cruciale vaardigheid voor mensen met een visuele beperking om deze uitdagingen te overwinnen. Dit omvat het ontwikkelen van strategieën om:

 • Om te gaan met frustraties en teleurstellingen: Leren om op een gezonde manier met negatieve emoties om te gaan is essentieel om te voorkomen dat deze leiden tot overweldiging of moedeloosheid.
 • Assertief hulp te vragen: Effectief kunnen communiceren en hun behoeften duidelijk kunnen uiten, helpt mensen met een visuele beperking om de hulp te krijgen die ze nodig hebben zonder zich afhankelijk of vernederd te voelen.
 • Veerkracht te behouden bij diverse uitdagingen: Een positieve instelling en het vermogen om obstakels te overwinnen zijn essentieel om tegenslagen te doorstaan en een bevredigend leven te leiden.

Door effectieve zelfregulatievaardigheden te ontwikkelen, kunnen mensen met een visuele beperking hun energieniveau beter beheren, hun emotioneel welzijn verbeteren en meer controle nemen over hun dagelijks leven.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Momenten van zelfzorg

Voor mensen met een visuele beperking kan het dagelijkse leven een voortdurende stroom van uitdagingen en obstakels zijn. De constante noodzaak om hulp te vragen, de complexiteit van alledaagse taken en de sociale druk kunnen leiden tot stress, vermoeidheid en emotionele uitputting.

In deze drukke en veeleisende realiteit zijn momenten van zelfzorg van essentieel belang. Het creëren van ruimte voor rust, ontspanning en innerlijke reflectie is cruciaal om emotioneel in balans te blijven en de veerkracht te behouden die nodig is om de dagelijkse hindernissen te overwinnen.

De kracht van eenvoudige pleziertjes

Zelfzorg hoeft niet ingewikkeld of tijdrovend te zijn. Soms kunnen de eenvoudigste pleziertjes het grootste verschil maken:

 • Luisteren naar de natuur: De geluiden van de natuur, zoals het ruisen van de wind door de bomen of het zingen van vogels, kunnen een kalmerend effect hebben op de geest en het lichaam.
 • Genieten van de zon op de huid: De warmte van de zon op de huid kan een gevoel van welzijn en vitaliteit bevorderen, evenals vitamine D leveren die essentieel is voor de gezondheid.

Andere vormen van zelfzorg

Naast deze eenvoudige pleziertjes, zijn er tal van andere activiteiten die mensen met een visuele beperking kunnen integreren in hun zelfzorgroutine:

 • Meditatie of mindfulness: Deze praktijken kunnen helpen om stress te verminderen, het concentratievermogen te verbeteren en innerlijke rust te bevorderen.
 • Creatieve expressie: Schilderen, schrijven, muziek maken of andere creatieve activiteiten kunnen een uitlaatklep bieden voor emoties en een gevoel van voldoening creëren.
 • Lichaamsbeweging: Regelmatige lichaamsbeweging, aangepast aan de individuele mogelijkheden, kan de fysieke en mentale gezondheid verbeteren en stress verminderen.
 • Sociaal contact: Ondanks de uitdagingen in sociale interacties, is het belangrijk om contact te houden met dierbaren en deel te nemen aan activiteiten die plezier en voldoening brengen.

Prioriteit geven aan zelfzorg

Het is belangrijk om te onthouden dat zelfzorg geen egoïsme is, maar eerder een noodzaak voor mensen met een visuele beperking om hun welzijn te waarborgen en een bevredigend leven te leiden. Door prioriteit te geven aan momenten van rust, ontspanning en innerlijke reflectie, kunnen ze de veerkracht opbouwen die nodig is om de dagelijkse uitdagingen aan te pakken en een leven te leiden vol met voldoening en geluk.

Zoektocht naar zin en voldoening

Voor mensen met een visuele beperking is de zoektocht naar zin en voldoening in het leven een unieke en voortdurende uitdaging. De dagelijkse obstakels, de sociale complexiteit en de constante noodzaak om hulp te vragen, kunnen een gevoel van moedeloosheid en een verlangen naar een diepere betekenis met zich meebrengen.

Ondanks deze uitdagingen tonen veel mensen met een visuele beperking voortdurend veerkracht, creativiteit en een sterke wil om te leven, al is iedereen wel uniek en gaat hij/zij anders om met zijn visuele beperking. Ze vinden manieren om betekenis te vinden in de kleine momenten van vreugde, dankbaarheid en persoonlijke groei die het leven te bieden heeft.

Momenten van vreugde en schoonheid

Het vinden van schoonheid en plezier in omgeving is een krachtige bron van voldoening voor veel mensen. Dit kan inhouden:

 • Genieten van muziek: De emotionele kracht van muziek kan een diepe impact hebben, troost bieden en inspiratie opwekken.
 • De natuur ervaren: De geur van bloemen, het geluid van de wind door de bomen, of de warmte van de zon op de huid kunnen zintuiglijke ervaringen zijn die vreugde en verbondenheid met de natuur brengen.
 • Creatieve expressie: Schilderen, schrijven, musiceren of andere creatieve uitingen kunnen een manier zijn om emoties te verkennen, zich te verbinden met innerlijke creativiteit en schoonheid te creëren.
Zonlicht

Zonlicht

Dankbaarheid en waardering

Dankbaarheid uiten voor de positieve aspecten van het leven, ondanks de uitdagingen, is een krachtige strategie om veerkracht en optimisme te cultiveren. Dit kan omvatten:

 • Waardering voor kleine dingen: Dankbaar zijn voor simpele geneugten zoals een warme kop koffie, een lach van een geliefde of een moment van rust in de natuur kan een gevoel van voldoening en tevredenheid brengen.
 • Erkenning van hulp en steun: Dankbaar zijn voor de hulp en steun die men ontvangt van partner, familie, vrienden, professionals en de maatschappij kan een gevoel van verbondenheid en waardering versterken.
 • Focus op eigen kracht: Erkennen van de eigen veerkracht, moed en doorzettingsvermogen in het omgaan met dagelijkse hindernissen kan een gevoel van trots en zelfvertrouwen opbouwen.

Zingeving door persoonlijke groei

De zoektocht naar zin en voldoening kan ook leiden tot een diepere persoonlijke groei en ontwikkeling. Dit kan omvatten:

 • Leren en ontwikkelen: Nieuwe vaardigheden leren, kennis opdoen of nieuwe interesses verkennen kan een gevoel van voldoening en doelgerichtheid geven.
 • Anderen helpen: Vrijwilligerswerk doen, anderen mentoren of coachen, of op een andere manier bijdragen aan de maatschappij kan een gevoel van zingeving en verbondenheid creëren.
 • Zelfreflectie en innerlijke groei: Tijd nemen voor introspectie, meditatie of spirituele beoefening kan leiden tot een grotere zelfkennis, innerlijke rust en een gevoel van verbondenheid met iets groters dan zichzelf.

De reis is uniek

De zoektocht naar zin en voldoening is voor iedereen uniek en persoonlijk. Wat voor de ene persoon betekenisvol is, is dat misschien niet voor een andere. Het is belangrijk om open te staan voor verschillende mogelijkheden, te experimenteren met wat werkt en trouw te blijven aan de eigen waarden en interesses.

Met toewijding, zelfcompassie en een open geest kunnen mensen met een visuele beperking een diep gevoel van zingeving, voldoening en geluk vinden, ongeacht de uitdagingen die het leven met zich meebrengt.

Ondersteuningsnetwerken en hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking

De weg naar een zinvol en bevredigend leven met een visuele beperking kan worden vergemakkelijkt door toegang tot diverse ondersteuningsnetwerken en hulpmiddelen. Deze kunnen een cruciale rol spelen bij het omgaan met uitdagingen, het vergroten van onafhankelijkheid en het optimaal benutten van het potentieel.

Ondersteuningsnetwerken

 • Lotgenotengroepen: Deelname aan groepen met andere mensen met een visuele beperking biedt een waardevolle kans om ervaringen uit te wisselen, sociale contacten te leggen en emotionele steun te vinden. Lotgenoten begrijpen de unieke uitdagingen waarmee men geconfronteerd wordt en kunnen praktische tips en copingmechanismen delen.
 • Belangenorganisaties: Organisaties die zich inzetten voor de rechten en het welzijn van mensen met een visuele beperking, zoals Oogfonds, Bartiméus en Koninklijke Visio, bieden informatie, belangenbehartiging en diverse ondersteunende diensten. Ze organiseren activiteiten, lobbyen voor gelijke kansen en werken aan toegankelijkheid in de samenleving.
 • Professionele netwerken: Contact met professionals zoals mobiliteitstrainers, ergotherapeuten, psychologen en revalidatieartsen kan waardevolle begeleiding en ondersteuning bieden bij het omgaan met de praktische en emotionele aspecten van een visuele beperking.
Steun gevende handen

Steun gevende handen

Hulpmiddelen en technologie

Belang van vroegtijdige interventie en begeleiding

Vroegtijdige toegang tot ondersteuning en hulpmiddelen is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen met een visuele beperking. Gespecialiseerde programma’s voor vroeginterventie kunnen hen helpen om hun zintuigen te ontwikkelen, mobiliteitsvaardigheden te leren en basisvaardigheden te verwerven die essentieel zijn voor hun verdere ontwikkeling.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 7 juni 2024 – 13:48