Afakie

Prevalentie van oogaandoening

Afakie is een oogaandoening waarbij de natuurlijke ooglens volledig verwijderd is of ontbreekt, meestal als gevolg van een operatie, letsel of aangeboren afwezigheid van de lens. De prevalentie van afakie in België en Nederland, zoals in veel ontwikkelde landen, is laag in vergelijking met andere oogproblemen. Hoewel er geen specifieke gegevens beschikbaar zijn over de prevalentie van afakie in deze specifieke landen, kunnen we een algemeen inzicht bieden in de situatie.

In België en Nederland worden oogaandoeningen en operaties op het gebied van oogheelkunde uitgevoerd volgens moderne medische standaarden. Staar (cataract) is een van de meest voorkomende oogaandoeningen die kunnen leiden tot afakie. Cataract is de troebeling van de ooglens, die vaak met succes wordt behandeld door middel van cataractchirurgie. Tijdens deze procedure wordt de troebele lens vervangen door een kunstmatige intraoculaire lens (IOL). Dankzij geavanceerde technologieën en chirurgische technieken hebben cataractoperaties een hoog succespercentage en zorgen ze zelden voor afakie.

Aan de andere kant kunnen afakiegevallen ook voorkomen als gevolg van oogtrauma of aangeboren afwijkingen. Deze situaties zijn echter relatief zeldzaam in vergelijking met cataract.

Mensen met afakie kunnen normaal gesproken goed zien met behulp van een bril of contactlenzen, of met een implantatie van een kunstlens tijdens cataractchirurgie. Hierdoor wordt het verlies van de natuurlijke ooglens gecompenseerd en kan het gezichtsvermogen weer hersteld worden.

Hoewel er geen exacte prevalentiecijfers beschikbaar zijn voor afakie in België en Nederland, is het geruststellend om te weten dat de beschikbare oogheelkundige zorg en technologieën in deze landen mensen met afakie effectieve opties bieden om hun gezichtsvermogen te herstellen en een actief en bevredigend leven te leiden. Regelmatige oogonderzoeken blijven van essentieel belang om oogaandoeningen vroegtijdig op te sporen en passende behandelingen te ontvangen.

Oorzaken en risicofactoren van afakie

Afakie is een aandoening waarbij de natuurlijke ooglens geheel afwezig is. Deze aandoening kan verschillende oorzaken hebben en bepaalde risicofactoren vergroten de kans dat iemand afakie ontwikkelt. Hier zijn enkele belangrijke oorzaken en risicofactoren die verband houden met afakie:

 1. Cataractchirurgie: Een van de meest voorkomende oorzaken van afakie is cataractchirurgie. Cataract is een vertroebeling van de ooglens, en tijdens de operatie wordt de troebele lens verwijderd en vervangen door een kunstmatige intraoculaire lens (IOL). Hoewel cataractchirurgie over het algemeen succesvol is, kunnen er in zeldzame gevallen complicaties optreden die leiden tot afakie.
 2. Oogletsel: Ernstig oogletsel, zoals een klap of een penetrerend trauma, kan leiden tot de verwijdering van de natuurlijke lens en resulteren in afakie. Dit kan het gevolg zijn van ongevallen, sportblessures, of andere vormen van oogtrauma.
 3. Congenitale afakie: Sommige mensen worden geboren met afakie als gevolg van een aangeboren afwijking waarbij de lens niet volledig ontwikkeld is. Dit staat bekend als congenitale afakie en treft een kleine groep personen.
 4. Complicaties na oogchirurgie: Afakie kan ook optreden als een complicatie na andere oogchirurgische ingrepen, zoals hoornvliestransplantaties of glaucoomoperaties.

Risicofactoren voor afakie kunnen variëren, afhankelijk van de oorzaak, maar kunnen het volgende omvatten:

 • Leeftijd: Oudere volwassenen hebben over het algemeen een groter risico op afakie als gevolg van de ontwikkeling van cataract.
 • Genetische aanleg: Sommige aangeboren aandoeningen en genetische factoren kunnen het risico op congenitale afakie verhogen.
 • Risicovolle activiteiten: Deelname aan activiteiten met een hoog risico op oogletsel, zoals bepaalde sporten of beroepen, kan de kans op traumatische afakie vergroten.
 • Oogziekten: Oogziekten zoals glaucoom of diabetes kunnen het risico op complicaties na oogchirurgie verhogen.

Afakie kan over het algemeen goed worden behandeld met behulp van bril, contactlenzen of een kunstlensimplantatie. Mensen met afakie moeten regelmatige oogcontroles ondergaan en de aanbevelingen van hun oogarts volgen om de best mogelijke gezichtsscherpte en ooggezondheid te behouden. Het begrijpen van de oorzaken en risicofactoren van afakie kan helpen bij preventie, vroegtijdige opsporing en behandeling van deze aandoening.

Erfelijkheid van afakie

Afakie, een aandoening waarbij de natuurlijke ooglens volledig afwezig is, kan in sommige gevallen een erfelijke component hebben. Erfelijkheid verwijst naar de overdracht van genetische informatie van ouders op hun nakomelingen, wat kan resulteren in de overdracht van genen die predisponeren tot afakie. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van de erfelijkheid van afakie:

Congenitale afakie

Bij sommige personen wordt afakie als aangeboren afwijking vastgesteld. Congenitale afakie is zeldzaam, maar het kan voorkomen bij kinderen die geboren worden met een onvolledig ontwikkelde of ontbrekende ooglens. In deze gevallen kan er sprake zijn van genetische mutaties of afwijkingen die de ontwikkeling van de lens beïnvloeden.

Familiale geschiedenis

In sommige families kan een geschiedenis van afakie worden waargenomen, wat wijst op een mogelijke genetische aanleg voor de aandoening. Als er meerdere gevallen van afakie in een familie voorkomen, kan dit wijzen op een genetische component.

Genetische factoren

Verschillende genetische factoren kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van afakie. Mutaties in specifieke genen die betrokken zijn bij de lensontwikkeling of -functie kunnen afakie veroorzaken. Deze genetische veranderingen kunnen sporadisch optreden of worden doorgegeven van ouder op kind.

Afakie is over het algemeen een zeldzame aandoening en niet alle gevallen houden verband met erfelijke factoren. Veel afakiegevallen worden veroorzaakt door andere oorzaken, zoals cataractchirurgie, oogletsel of aangeboren afwijkingen die niet direct verband houden met erfelijkheid.

Als er zorgen bestaan over de erfelijkheid van afakie in een familie, is genetische counseling een nuttige stap. Een genetisch therapeut kan familiegeschiedenis evalueren, genetische testen aanbevelen en informatie verstrekken over het risico op afakie voor toekomstige generaties.

Het begrijpen van de erfelijkheid van afakie is belangrijk voor families die mogelijk getroffen zijn of kunnen worden door deze aandoening. Hoewel afakie meestal goed kan worden behandeld, kan genetische counseling en bewustzijn van erfelijke risico’s helpen bij het behandelen en begrijpen van deze zeldzame oogaandoening.

Soorten afakie

Afakie is een oogaandoening waarbij de natuurlijke ooglens volledig afwezig is. Er zijn verschillende soorten afakie die worden geclassificeerd op basis van de oorzaak en het tijdstip van ontstaan. Hier zijn de belangrijkste typen afakie:

Congenitale afakie

Dit type afakie is aanwezig bij de geboorte en wordt veroorzaakt door een aangeboren afwijking in de ontwikkeling van de ooglens. In sommige gevallen kan de lens volledig ontbreken, terwijl in andere gevallen de lens onvolledig is ontwikkeld. Congenitale afakie is zeldzaam maar kan een ernstige visuele beperking veroorzaken.

Traumatische afakie

Traumatische afakie treedt op als gevolg van ernstig oogletsel, zoals een klap, penetrerend letsel, of andere vormen van oogtrauma. Het letsel kan leiden tot het verlies van de natuurlijke lens, waardoor afakie ontstaat. Dit type afakie kan plotseling optreden na een ongeval.

Postoperatieve afakie

Postoperatieve afakie ontwikkelt zich als een complicatie na oogchirurgie, met name na cataractchirurgie. In zeldzame gevallen kan cataractchirurgie leiden tot afakie als gevolg van complicaties tijdens de ingreep, zoals scheuring van de lenscapsule.

Sporadische afakie

Dit type afakie kan optreden zonder duidelijke oorzaak, en het komt vaak voor dat de precieze reden voor de afwezigheid van de lens niet kan worden vastgesteld. Sporadische afakie kan zich op elk moment in het leven voordoen en is niet altijd gerelateerd aan erfelijke factoren, trauma of operaties.

Het begrijpen van de verschillende soorten afakie is belangrijk voor zowel patiënten als zorgverleners om de juiste zorg en behandeling te bieden, rekening houdend met de unieke omstandigheden van elke patiënt.

Symptomen

Afakie is een oogaandoening waarbij de natuurlijke ooglens volledig afwezig is, wat invloed heeft op het vermogen van het oog om scherp te stellen en duidelijk te zien. De symptomen van afakie variëren afhankelijk van de leeftijd van de persoon, de oorzaak van de aandoening en of er behandeling is ingezet. Hier zijn de belangrijkste symptomen die geassocieerd worden met afakie:

 1. Wazig zicht: Een van de meest opvallende symptomen van afakie is een wazig zicht. Het ontbreken van de ooglens maakt het moeilijk voor het oog om lichtstralen te buigen en te focussen op het netvlies, waardoor objecten wazig lijken.
 2. Verminderd dieptezicht: Afakie kan het vermogen om diepte waar te nemen beïnvloeden. Patiënten kunnen moeite hebben met het inschatten van de afstand tot objecten, wat kan leiden tot problemen bij activiteiten zoals traplopen of autorijden.
 3. Grote gevoeligheid voor licht (fotofobie): Sommige mensen met afakie ervaren een verhoogde gevoeligheid voor licht, wat kan leiden tot ongemak in fel licht of bij blootstelling aan zonlicht.
 4. Problemen met contrast: Het gebrek aan een lens kan leiden tot verminderd contrastzicht. Dit betekent dat het moeilijker is om subtiele verschillen tussen lichte en donkere objecten waar te nemen.
 5. Onvermogen om scherp te stellen: Afakiepatiënten hebben moeite met accommoderen, wat betekent dat ze niet kunnen scherpstellen op objecten op verschillende afstanden. Hierdoor kunnen ze problemen hebben met het zien van zowel nabije als verre objecten.
 6. Verlies van accommodatie: De natuurlijke lens speelt een rol bij het vermogen van het oog om van dichtbij naar veraf te focussen. Afakie resulteert in het verlies van dit vermogen, wat bekend staat als accommodatie. Dit kan problemen veroorzaken bij het lezen en uitvoeren van taken die nauwkeurige oogfocus vereisen.
 7. Anisometropie: In sommige gevallen kan afakie leiden tot een aanzienlijke refractiefout in het aangedane oog, wat bekend staat als anisometropie. Dit kan resulteren in aanzienlijke verschillen in gezichtsscherpte tussen beide ogen.

Afakie kan in de meeste gevallen goed worden behandeld door een intraoculaire lens (IOL) te implanteren, wat helpt om de focus en het zicht te herstellen. Bij de behandeling van afakie worden de meeste van deze symptomen effectief aangepakt. Het is echter van essentieel belang dat personen met symptomen van afakie zo snel mogelijk medisch advies inwinnen om de juiste behandeling en opties voor gezichtsverbetering te bespreken.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Lichamelijke gevolgen

Afakie is een oogaandoening waarbij de natuurlijke ooglens volledig afwezig is. Hoewel afakie in de eerste plaats een ooggerelateerde aandoening is, kan het ook enkele lichamelijke gevolgen hebben die verband houden met de visuele beperking die het met zich meebrengt. Hier zijn enkele van de lichamelijke gevolgen van afakie:

 1. Verminderde mobiliteit: Afakie kan de mobiliteit van een persoon beïnvloeden. Het verminderde zicht, vooral dieptezicht, kan leiden tot voorzichtigheid bij het lopen, traplopen en navigeren in onbekende omgevingen. Dit kan de algehele mobiliteit beperken en het risico op vallen verhogen.
 2. Vermoeidheid: Mensen met afakie kunnen vaak last hebben van visuele vermoeidheid. Het constante inspannen van de ogen om objecten te zien en scherp te stellen, kan leiden tot vermoeidheid, hoofdpijn en oogongemak.
 3. Verminderde onafhankelijkheid: Afakie kan de onafhankelijkheid van een persoon beïnvloeden. Activiteiten zoals lezen, autorijden en het uitvoeren van huishoudelijke taken kunnen moeilijker worden zonder de juiste correctie of behandeling.
 4. Sociale en emotionele impact: De lichamelijke gevolgen van afakie kunnen ook leiden tot sociale en emotionele uitdagingen. Mensen met afakie kunnen zich geïsoleerd voelen, wat kan leiden tot stress, angst en een depressie. Het verlies van de mogelijkheid om activiteiten te ondernemen die voorheen als vanzelfsprekend werden beschouwd, kan de kwaliteit van leven verminderen.
 5. Verhoogd risico op ongevallen: Het verminderde zicht als gevolg van afakie kan het risico op ongevallen verhogen, zowel in de thuisomgeving als buitenshuis. Dit kan variëren van kleine stoten en struikelpartijen tot meer ernstige verwondingen.
 6. Verlies van onafhankelijkheid bij ouderen: Voor oudere personen kan afakie leiden tot een verlies van zelfstandigheid, omdat dagelijkse taken zoals medicijnen innemen, koken en persoonlijke verzorging moeilijker kunnen worden.

Veel van deze lichamelijke gevolgen van afakie kunnen worden verminderd of behandeld door de juiste behandeling en optische correcties. Implantatie van een intraoculaire lens (IOL) is een veelvoorkomende en effectieve behandelingsmethode voor afakie, waardoor de meeste van deze lichamelijke gevolgen worden aangepakt en het gezichtsvermogen wordt hersteld. Regelmatige oogonderzoeken en opvolging bij een oogarts zijn van vitaal belang om de beste zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met afakie en om lichamelijke gevolgen te minimaliseren.

Psychische gevolgen

Afakie, een aandoening waarbij de natuurlijke ooglens volledig afwezig is, heeft niet alleen fysieke gevolgen, maar kan ook aanzienlijke psychische impact hebben op personen die eraan lijden. De psychische gevolgen van afakie kunnen variëren van frustratie en angst tot een depressie en een verminderde kwaliteit van leven. Hier zijn enkele van de psychische gevolgen die vaak worden geassocieerd met afakie:

 • Frustratie en ongemak: Het ervaren van aanhoudende visuele beperking en moeilijkheden bij dagelijkse activiteiten zoals lezen, schrijven en herkenning van gezichten kan leiden tot frustratie en ongemak. Dit kan leiden tot een gevoel van hulpeloosheid en beperkingen in de levenskwaliteit.
 • Angst: Afakie kan bij sommige mensen angst veroorzaken, vooral als ze zich onzeker voelen over hun vermogen om onafhankelijk te functioneren en dagelijkse taken uit te voeren. De angst kan ook voortkomen uit de onzekerheid over de behandeling en het herstelproces.
 • Depressie: Voor sommige personen kan de aanhoudende visuele beperking en het gevoel van isolatie als gevolg van afakie leiden tot een depressie. Depressie kan zich manifesteren als een gebrek aan interesse in activiteiten, een gevoel van hopeloosheid en veranderingen in slaap- en eetgewoonten.
 • Verminderde kwaliteit van leven: De psychische gevolgen van afakie kunnen leiden tot een algemene afname van de kwaliteit van leven. Personen kunnen het gevoel hebben dat ze niet langer van het leven kunnen genieten zoals ze dat voorheen deden, wat kan leiden tot sociale isolatie en emotioneel leed.
 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen: Afakie kan het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van een persoon aantasten. Het verlies van de mogelijkheid om helder te zien en dagelijkse activiteiten uit te voeren, kan leiden tot een gevoel van minderwaardigheid en zelftwijfel.

Het is belangrijk om de psychische gevolgen van afakie serieus te nemen en de nodige ondersteuning en behandeling te bieden. Psychologische ondersteuning, zoals counseling en therapie, kan nuttig zijn om personen te helpen omgaan met de emotionele uitdagingen van afakie. Daarnaast kan het succesvol behandelen van afakie, bijvoorbeeld door implantatie van een intraoculaire lens (IOL), aanzienlijk bijdragen aan het herstel van het zelfvertrouwen en het welzijn van de patiënt. Het bieden van een ondersteunend netwerk en het aanmoedigen van open communicatie over de psychische gevolgen is essentieel om mensen met afakie te helpen een gezonde mentale gezondheid te behouden.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van afakie is gebaseerd op zowel klinische evaluaties als oogonderzoeken die worden uitgevoerd door oogartsen. Omdat afakie het gevolg is van het ontbreken van de natuurlijke ooglens, zijn er specifieke symptomen en tekenen die oogartsen helpen bij de diagnose ervan. Hier zijn de belangrijkste aspecten van de diagnose van afakie en de bijbehorende oogonderzoeken:

 • Symptomen en medische geschiedenis: De diagnose van afakie begint meestal met een gedetailleerd gesprek tussen de patiënt en de oogarts. De arts zal vragen stellen over de symptomen van de patiënt, de duur van de klachten en eventuele eerdere oogproblemen of operaties.
 • Oogonderzoeken: Een uitgebreide visuele evaluatie is essentieel om afakie vast te stellen. Dit omvat het meten van de gezichtsscherpte van de patiënt met behulp van een gezichtsscherptemeting. Een significante vermindering van de gezichtsscherpte kan een aanwijzing zijn voor afakie.
 • Spleetlamponderzoek: De oogarts zal een spleetlampmicroscoop gebruiken om het voorste deel van het oog, inclusief de iris, de pupil en het hoornvlies, te onderzoeken. Dit onderzoek kan helpen bij het opsporen van eventuele verwondingen of afwijkingen die tot afakie hebben geleid.
 • Gonioscopie: Dit onderzoek kan worden uitgevoerd om de kamerhoek van het oog te evalueren, wat belangrijk is om glaucoom of andere oogproblemen uit te sluiten.
 • Ultrasone miomicroscopie: In sommige gevallen kan een ultrasone biomicroscopie (UBM) worden gebruikt om de oogstructuur in meer detail te visualiseren.
 • B-scan echografie: Dit onderzoek kan worden uitgevoerd om de toestand van het achterste oogsegment te beoordelen, met name als er sprake is van een vermoedelijk trauma.
 • Keratometrie (corneatopografie): Dit oogonderzoek meet de kromming van het hoornvlies en helpt bij het bepalen van de juiste sterkte van de intraoculaire lens (IOL) voor toekomstige implantatie.

Eens de diagnose van afakie is gesteld, zal de oogarts met de patiënt bespreken welke behandelingsopties beschikbaar zijn. Een van de meest voorkomende behandelingen is de implantatie van een IOL om het verlies van de natuurlijke ooglens te compenseren. Dit kan het gezichtsvermogen van de patiënt aanzienlijk verbeteren en het vermogen om duidelijk te zien herstellen. De keuze van de IOL en de implantatieprocedure zullen afhangen van de persoonlijke behoeften en omstandigheden van de patiënt. Regelmatige follow-upafspraken met de oogarts zijn belangrijk om het herstel en de gezondheid van de ogen te monitoren.

Snellen-letterkaart om de gezichtsscherpte mee te meten

Snellen-letterkaart om de gezichtsscherpte mee te meten

Behandelingen van oogaandoening

Afakie, een aandoening waarbij de natuurlijke ooglens volledig afwezig is, vereist zorgvuldige behandeling om het gezichtsvermogen van de patiënt te herstellen en de dagelijkse levenskwaliteit te verbeteren. De behandelingen voor afakie kunnen zowel medisch als psychisch van aard zijn, omdat de aandoening zowel fysieke als emotionele uitdagingen met zich meebrengt. Hier zijn de belangrijkste behandelingsopties voor afakie:

Medische behandelingen

 1. Implantatie van een intraoculaire lens (IOL): Dit is de meest voorkomende medische behandeling voor afakie. Een IOL is een kunstmatige lens die in het oog wordt geïmplanteerd om het verlies van de natuurlijke ooglens te compenseren. Er zijn verschillende soorten IOLs beschikbaar, waaronder monofocale lenzen (die zich richten op één afstand), multifocale lenzen (die zowel op afstand als dichtbij kunnen scherpstellen) en torische lenzen (voor mensen met astigmatisme). De keuze van de IOL hangt af van de persoonlijke behoeften en levensstijl van de patiënt.
 2. Contactlenzen: In sommige gevallen kunnen contactlenzen worden gebruikt om het gezichtsvermogen te corrigeren bij patiënten met afakie. Dit kan nuttig zijn als de patiënt geen geschikte kandidaat is voor IOL-implantatie of als er andere complicaties zijn.
 3. Bril: Na de behandeling van afakie met een IOL kunnen patiënten nog steeds een bril nodig hebben om hun gezichtsvermogen te verbeteren, vooral bij lezen of andere nabijwerkzaamheden.

Psychische behandelingen

 1. Psychologische ondersteuning: De psychische impact van afakie mag niet worden onderschat. Mensen met afakie kunnen angst, een depressie en stress ervaren als gevolg van de veranderingen in hun leven en de emotionele uitdagingen die gepaard gaan met het verlies van zicht. Psychologische ondersteuning, zoals counseling of therapie, kan helpen bij het omgaan met deze emoties en het verbeteren van de kwaliteit van leven.
 2. Ondersteuning van supportgroepen: Het deelnemen aan supportgroepen voor mensen met afakie kan een waardevolle bron van steun zijn. Hier kunnen personen hun ervaringen delen, leren van anderen en emotionele steun vinden bij mensen die vergelijkbare uitdagingen doormaken.
 3. Familie- en vriendenondersteuning: Familieleden en vrienden spelen een cruciale rol bij het ondersteunen van personen met afakie. Het bieden van emotionele steun, praktische hulp en aanmoediging kan het herstelproces en het welzijn van de patiënt aanzienlijk verbeteren.

De keuze voor de juiste behandelingsopties voor afakie is sterk afhankelijk van de specifieke omstandigheden en behoeften van de patiënt. Personen met afakie moeten samenwerken met hun oogarts en andere zorgverleners om een behandelplan te ontwikkelen dat het beste past bij hun situatie. Een holistische benadering, waarbij zowel medische als psychische aspecten worden aangepakt, kan leiden tot een verbeterde levenskwaliteit en een succesvolle aanpak van afakie.

Prognose van afakie

De prognose voor personen met afakie is over het algemeen gunstig, vooral met de beschikbaarheid van moderne medische behandelingen en optische correctiemethoden. Afakie kan een uitdaging zijn om mee om te gaan, maar met de juiste zorg en behandeling kunnen de meeste patiënten hun gezichtsvermogen herstellen en een bevredigende levenskwaliteit behouden. Hier zijn enkele belangrijke aspecten met betrekking tot de prognose van afakie:

 • Gezichtsvermogen herstel: De implantatie van een intraoculaire lens (IOL) is een effectieve medische behandelingsoptie voor afakie. IOL’s zijn speciaal ontworpen om het verlies van de natuurlijke ooglens te compenseren en het gezichtsvermogen te verbeteren. Het merendeel van de patiënten ervaart aanzienlijke verbeteringen in hun gezichtsvermogen na deze procedure, waardoor ze dagelijkse activiteiten zonder problemen kunnen uitvoeren.
 • Optische correctie: In sommige gevallen kan optische correctie, zoals contactlenzen of een bril, voldoende zijn om het gezichtsvermogen van patiënten met afakie te verbeteren. Hoewel dit niet de meest permanente oplossing is, kan het een praktische en effectieve manier zijn om het zicht te corrigeren.
 • Levenskwaliteit: De prognose voor de levenskwaliteit van personen met afakie is positief, vooral wanneer de aandoening adequaat wordt behandeld. Patiënten kunnen na behandeling een actief en onafhankelijk leven leiden, waarbij ze de meeste dagelijkse activiteiten zonder grote beperkingen kunnen uitvoeren.
 • Psychosociale factoren: De psychosociale prognose van afakie is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de mate van psychologische ondersteuning en aanpassingsvermogen van de patiënt. Patiënten die emotionele ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld door counseling of deelname aan supportgroepen, hebben de neiging om beter om te gaan met de psychische impact van afakie.

De prognose kan variëren van persoon tot persoon, afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en de aanwezigheid van eventuele complicaties. Regelmatige follow-upafspraken met een oogarts zijn essentieel om het herstel te monitoren en eventuele problemen tijdig aan te pakken. Over het algemeen geldt echter dat afakie een aandoening is die met succes kan worden behandeld, waardoor patiënten weer een bevredigend gezichtsvermogen en levenskwaliteit kunnen ervaren. Het is belangrijk dat patiënten open communiceren met hun zorgverleners en de aanbevolen behandelingen en follow-upafspraken volgen om de beste resultaten te bereiken.

Complicaties van afakie

Hoewel de behandeling van afakie meestal succesvol is en het gezichtsvermogen aanzienlijk kan verbeteren, zijn er enkele mogelijke complicaties en bijwerkingen die zich kunnen voordoen. Deze complicaties kunnen variëren van medische problemen tot psychische uitdagingen. Het is belangrijk voor patiënten en zorgverleners om zich bewust te zijn van deze mogelijke complicaties en hoe ze kunnen worden aangepakt.

 1. Niet-corrigeerbare visuele problemen: Hoewel de implantatie van een intraoculaire lens (IOL) vaak resulteert in een aanzienlijke verbetering van het gezichtsvermogen, kunnen er nog steeds niet-corrigeerbare visuele problemen optreden. Dit kan het gevolg zijn van complicaties tijdens de operatie, zoals een netvliesloslating of infectie, of van andere oogaandoeningen die gelijktijdig met afakie voorkomen.
 2. Astigmatisme: Sommige patiënten met afakie kunnen astigmatisme ontwikkelen, een onregelmatige kromming van het hoornvlies. Dit kan leiden tot een wazig zicht en kan vaak worden gecorrigeerd met een torische IOL of andere optische correctiemethoden.
 3. Ontsteking en infectie: Als gevolg van de operatie voor IOL-implantatie kunnen ontstekingen of infecties optreden. Het is belangrijk om postoperatieve instructies strikt op te volgen en eventuele tekenen van infectie, zoals roodheid, pijn of afscheiding, onmiddellijk aan de oogarts te melden.
 4. Glaucoom: Sommige patiënten met afakie lopen een verhoogd risico op glaucoom, een oogaandoening die verhoogde oogdruk veroorzaakt. Regelmatige controles zijn essentieel om glaucoom vroegtijdig op te sporen en te behandelen.
 5. Psychische impact: Afakie kan ook psychische complicaties met zich meebrengen, zoals angst, een depressie en het gevoel van verlies van onafhankelijkheid. Het is belangrijk om deze emoties serieus te nemen en psychologische ondersteuning te zoeken indien nodig.
 6. Aanpassingsproblemen: Het kan even duren voordat patiënten zich volledig aanpassen aan het gebruik van een IOL of andere optische correctie. Sommigen kunnen moeite hebben met het inschatten van diepte of het scherpstellen op verschillende afstanden.
 7. Ontevredenheid met visuele resultaten: Hoewel de meeste patiënten aanzienlijke verbeteringen in hun gezichtsvermogen ervaren na de behandeling van afakie, kan niet iedereen volledig tevreden zijn met de visuele resultaten. Het is belangrijk voor patiënten om realistische verwachtingen te hebben en openlijk met hun oogarts te communiceren over eventuele zorgen.

Het is van essentieel belang dat patiënten regelmatig contact houden met hun oogarts voor follow-upafspraken en dat eventuele complicaties of problemen tijdig worden besproken en aangepakt. Over het algemeen is afakie goed behandelbaar en kunnen de meeste complicaties met de juiste zorg worden geminimaliseerd.

Preventie van afakie

Afakie, het ontbreken van de natuurlijke ooglens, is meestal het gevolg van verwondingen, oogoperaties of aangeboren afwijkingen. Omdat afakie meestal het resultaat is van specifieke gebeurtenissen of aandoeningen, is het voorkomen ervan in de traditionele zin vaak moeilijk. Echter, er zijn enkele voorzorgsmaatregelen en overwegingen die mensen kunnen helpen om risicofactoren te verminderen en de incidentie van afakie te minimaliseren:

 1. Oogbescherming: Oogletsel is een van de belangrijkste oorzaken van afakie. Het dragen van een beschermende bril of veiligheidsbril tijdens activiteiten met een hoog risico op oogletsel, zoals sporten, werken met gevaarlijke gereedschappen of tuinieren, kan het risico op oogletsel verminderen.
 2. Zorgvuldige behandeling van oogaandoeningen: Mensen met oogaandoeningen zoals cataract, glaucoom of een netvliesloslating moeten nauwlettend worden gevolgd door een oogarts en de voorgeschreven behandeling en controles opvolgen. Het vroegtijdig opsporen en behandelen van deze aandoeningen kan helpen voorkomen dat ze zich ontwikkelen tot afakie.
 3. Vermijd roken en overmatig alcoholgebruik: Roken en overmatig alcoholgebruik kunnen het risico op bepaalde oogaandoeningen, zoals cataract, vergroten. Het verminderen of vermijden van deze risicofactoren kan bijdragen aan het behoud van een gezonde ooglens.
 4. Zorg voor regelmatige oogonderzoeken: Regelmatige oogonderzoeken bij een oogarts kunnen helpen bij het opsporen van oogaandoeningen in een vroeg stadium, wat de kans op complicaties die kunnen leiden tot afakie kan verminderen. Oogartsen kunnen ook aanbevelingen doen voor gezonde levensstijlkeuzes om de ooggezondheid te bevorderen.
 5. Vermijd risicovolle activiteiten na oogchirurgie: Als iemand oogchirurgie heeft ondergaan, zoals staaroperatie (cataractextractie), is het belangrijk om de instructies van de oogarts strikt op te volgen. Vermijd activiteiten die het oog kunnen beschadigen of complicaties kunnen veroorzaken tijdens het genezingsproces.
 6. Erfelijkheid: In sommige gevallen kan afakie het gevolg zijn van genetische factoren. Mensen met een familiegeschiedenis van vroegtijdige cataracten of andere oogaandoeningen moeten extra aandacht besteden aan hun ooggezondheid en regelmatig oogonderzoek laten uitvoeren.

Ondanks het nemen van voorzorgsmaatregelen, kunnen sommige gevallen van afakie niet worden voorkomen vanwege onverwachte gebeurtenissen of aangeboren oorzaken. In dergelijke gevallen is vroegtijdige diagnose en passende behandeling essentieel om verdere complicaties te voorkomen en het gezichtsvermogen te herstellen. Regelmatige communicatie met een oogarts en het volgen van hun aanbevelingen is de sleutel tot het behoud van een goede ooggezondheid.

Bier wordt in glas gegoten

Bier wordt in glas gegoten

Omgaan met afakie in het dagelijks leven

Afakie, het ontbreken van de natuurlijke ooglens, kan een uitdaging vormen in het dagelijks leven, maar met de juiste aanpassingen en hulpmiddelen kunnen mensen met afakie nog steeds een bevredigende levensstijl behouden. Hier zijn enkele belangrijke aspecten om te overwegen bij het omgaan met afakie:

 1. Gebruik van intraoculaire lenzen (IOL’s): De meeste mensen met afakie ondergaan een operatie om een IOL te implanteren, die fungeert als een kunstmatige lens en het gezichtsvermogen verbetert. Het correct kiezen van het type IOL en het volgen van de instructies van de oogarts zijn cruciaal voor een succesvolle aanpassing.
 2. Optische correctie: In sommige gevallen kan aanvullende optische correctie nodig zijn, zoals een bril of contactlenzen, om de visuele scherpte te optimaliseren. Het nauwgezet volgen van de voorgeschreven correctiemethoden is van groot belang.
 3. Diepte- en afstandsperceptie: Afakie kan de perceptie van diepte en afstanden beïnvloeden. Het kan enige tijd duren om zich aan te passen aan deze veranderingen. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn bij activiteiten zoals traplopen en autorijden totdat het aanpassingsproces is voltooid.
 4. Regelmatige oogonderzoeken: Omdat afakie vaak het gevolg is van eerdere oogaandoeningen of operaties, is het essentieel om regelmatige oogonderzoeken bij te houden. Dit helpt bij het opsporen en behandelen van eventuele complicaties vroeg in het proces.
 5. Psychologische ondersteuning: Het verlies van de natuurlijke ooglens en de aanpassing aan nieuwe gezichtsscherpte kunnen psychische stress veroorzaken. Het is belangrijk om open te communiceren met een psycholoog of therapeut als er psychologische uitdagingen optreden.
 6. Levensstijlaanpassingen: Afhankelijk van de visuele behoeften en beperkingen na afakie, kunnen mensen overwegen hun levensstijl aan te passen. Dit kan het vermijden van bepaalde activiteiten omvatten of het aanleren van nieuwe vaardigheden om dagelijkse taken gemakkelijker uit te voeren.
 7. Ondersteuningssystemen: Hulpmiddelen zoals vergrotende hulpmiddelen, spraakgestuurde technologie en speciale verlichting kunnen mensen met afakie helpen bij dagelijkse activiteiten, zoals lezen, schrijven en koken.
 8. Onderwijs en werk: Voor jongere mensen met afakie kan het nodig zijn om hun onderwijs- of werkomgeving aan te passen. Dit kan inclusieve lesmethoden, vergrotingssoftware of andere hulpmiddelen omvatten om te zorgen voor gelijke kansen.

Omgaan met afakie vereist vaak tijd, geduld en aanpassing. Het is belangrijk voor patiënten om regelmatig contact te houden met hun oogarts en andere zorgverleners om hun visuele behoeften en eventuele problemen aan te pakken. Met de juiste ondersteuning en aanpassingen kunnen mensen met afakie een actief en bevredigend leven blijven leiden. Door open te staan voor hulp, zowel medisch als psychologisch, behouden mensen de best mogelijke levenskwaliteit.

Deel dit:
Advertenties

 1. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 2. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 3. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 4. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 5. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 6. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 7. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 8. Iritis27-03-2024 03:03:09
 9. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 10. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 11. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 12. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 13. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 14. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 15. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 16. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 17. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 18. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 19. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 20. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 21. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 22. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 23. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 24. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 25. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 26. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 27. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 28. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 29. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 30. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 31. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 32. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 33. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 34. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 35. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 36. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 37. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 38. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 39. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 40. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 41. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 42. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 43. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 44. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 45. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 46. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 47. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 48. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 49. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 50. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 51. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 52. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 53. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 54. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 55. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 56. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 57. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 58. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 59. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 60. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 61. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 62. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 63. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 64. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 65. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 66. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 67. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 68. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 69. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 70. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 71. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 72. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 73. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 74. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 75. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 76. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 77. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 78. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 79. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 80. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 81. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 82. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 83. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 84. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 85. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 86. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 87. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 88. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 89. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 90. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 91. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 92. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 93. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 94. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 95. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 96. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 97. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 98. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 99. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 100. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 101. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 102. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 103. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 104. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 105. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 106. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 107. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 108. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 109. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 110. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 111. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 112. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 113. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 114. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 115. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 116. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 117. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 118. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 119. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 120. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 121. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 122. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 123. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 124. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 125. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 126. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 127. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 128. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 129. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 130. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 131. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 132. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 133. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 134. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 135. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 136. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 137. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 138. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 139. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 140. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 141. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 142. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 143. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 144. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 145. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 146. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 147. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 148. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 149. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 150. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 151. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 152. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 153. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 154. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 155. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 156. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 157. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 158. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 159. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 160. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 161. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 162. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 163. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 164. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 165. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 166. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 167. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 168. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 169. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 170. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 171. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 172. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 173. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 174. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 175. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 176. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 177. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 178. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 179. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 180. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 181. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 182. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 183. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 184. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 185. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 186. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 187. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 188. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 189. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 190. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 191. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 192. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 193. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 194. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 195. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 196. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18
 197. Zink en ooggezondheid24-09-2023 01:09:53
 198. Omega-3 vetzuren en ooggezondheid24-09-2023 01:09:04
 199. De invloed van cafeïne op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:01
 200. De invloed van chocolade op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:21

Laatst bijgewerkt op 24 maart 2024 – 17:10