Pesten van blinden en slechtzienden

Pesten is een probleem dat mensen van alle leeftijden en achtergronden treft, en het kan des te uitdagender zijn voor mensen met een visuele beperking. Voor mensen die blind of slechtziend zijn, kunnen de uitdagingen van pesten gepaard gaan met extra obstakels, maar er zijn manieren om hiermee om te gaan en de moeilijkheden te overwinnen.

Voorbeelden van pestgedrag bij visueel gehandicapte personen

Cyberpesten

Het gebruik van elektronische communicatiemiddelen om iemand met een visuele handicap lastig te vallen of te kwetsen.

Voorbeeld: Het versturen van beledigende e-mails naar een slechtziende collega.

Fysiek pesten

Het gebruik van geweld of fysieke kracht tegen iemand met een visuele handicap.

Voorbeeld: Het duwen of slaan van een blinde persoon.

Gedragsbeperking

Het belemmeren van de zelfstandigheid van iemand met een visuele handicap door hun gedrag op een negatieve manier te beïnvloeden.

Voorbeeld: Het wegnemen van de mobiliteitshulpmiddelen van een blinde persoon zodat hij zich niet meer zelfstandig kan verplaatsen.

Laster en geruchten verspreiden

Het verspreiden van valse of schadelijke informatie over iemand met een visuele handicap.

Voorbeeld: Het verspreiden van geruchten over een slechtziende werknemer om hun reputatie te schaden.

Sociale uitsluiting

Het bewust buitensluiten van iemand met een visuele handicap uit sociale activiteiten of groepen.

Voorbeeld: Het niet uitnodigen van een blinde vriend voor een feestje.

Verbaal pesten via taalgebruik

Het gebruik van kwetsende taal, denigrerende opmerkingen en beledigingen gericht op iemands visuele handicap.

Voorbeeld: Het gebruik van scheldwoorden om een slechtziend persoon te beschrijven.

Verbergen van persoonlijke bezittingen

Het opzettelijk verbergen of verplaatsen van persoonlijke bezittingen van iemand met een visuele handicap.

Voorbeeld: Het verstoppen van de taststok van een blinde persoon.

Zelfvertrouwen ondermijnen

Het pesterijen gericht op het verminderen van het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van iemand met een visuele handicap.

Voorbeeld: Het constant bekritiseren van een blinde student over hun prestaties.

Deze lijst benadrukt de diverse manieren waarop pesten zich kan manifesteren bij mensen met een visuele handicap. Pesten is schadelijk, ongeacht de vorm, en het is belangrijk om bewustzijn te creëren en te streven naar inclusieve, ondersteunende omgevingen voor alle personen.

Redenen voor pesten van blinden en slechtzienden

Onwetendheid en vooroordelen

Mensen met een visuele beperking worden soms gepest vanwege onwetendheid en vooroordelen. Anderen kunnen zich ongemakkelijk voelen of misverstanden hebben over hoe ze moeten omgaan met iemand die blind of slechtziend is, wat leidt tot pestgedrag.

Uiterlijk en anders-zijn

Pesters richten zich vaak op uiterlijke verschillen of wat zij als “anders” beschouwen. Blindheid of slechtziendheid kan leiden tot gedrag dat afwijkt van de norm, zoals het gebruik van hulpmiddelen, en dit kan doelwitten maken van spot.

Gebrek aan bewustzijn

Pesten kan ook voortkomen uit een gebrek aan bewustzijn over de uitdagingen en capaciteiten van mensen met een visuele beperking. Dit gebrek aan begrip kan leiden tot negatieve stereotypen en spot.

Gevolgen van pestgedrag voor blinde en slechtziende personen

Lichamelijke gevolgen

 • Stress en angst: Pesten kan leiden tot lichamelijke stressreacties zoals hoofdpijn, maagpijn en slaapproblemen.
 • Lichamelijke letsels: In sommige gevallen kan fysiek pestgedrag, zoals duwen of slaan, lichamelijke verwondingen veroorzaken.
Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Hoofdpijn: Vrouw met hoofdpijn achter laptop

Emotionele en psychische gevolgen

 • Lage zelfwaardering: Pesten kan het zelfvertrouwen van mensen met een visuele beperking ernstig aantasten en hun gevoel van eigenwaarde verminderen.
 • Depressie en angst: Langdurig pesten kan leiden tot depressie en angststoornissen.
 • Isolement: Pesten kan leiden tot sociaal isolement, waardoor het slachtoffer zich geïsoleerd en eenzaam voelt.

Tips voor visueel gehandicapten om met pesten om te gaan

Bewustwording en educatie

De eerste stap in het omgaan met pesten is bewustwording en educatie. Zowel slachtoffers als de omgeving van de slachtoffers moeten begrijpen wat pesten is en hoe het zich manifesteert. Voor blinden en slechtzienden kan pesten zich manifesteren in de vorm van verbaal misbruik, buitensluiting, het verbergen van persoonlijke bezittingen, of het geven van misleidende informatie over de omgeving.

Praat erover

Het is van vitaal belang om te praten over pesten. Als je gepest wordt of getuige bent van pestgedrag, zoek dan hulp en steun bij vrienden, familie, leraren of vertrouwenspersonen. Zowel slachtoffers als omstanders moeten weten dat het melden van pestgedrag een belangrijke stap is om het aan te pakken en te stoppen. Het delen van je ervaringen en gevoelens kan een grote opluchting zijn en leiden tot ondersteuning.

Weet dat het niet jouw schuld is

Besef dat pesten nooit jouw schuld is. Het is het resultaat van ongepast gedrag van anderen en heeft niets te maken met wie je bent.

Ontwikkel zelfvertrouwen en weerbaarheid

Voor mensen met een visuele beperking is het ontwikkelen van zelfvertrouwen en weerbaarheid van cruciaal belang. Dit kan worden bereikt door zelfverdedigingscursussen, assertiviteitstraining en het leren van communicatieve vaardigheden om pesters op een doeltreffende manier te confronteren en je grenzen te stellen. Zelfvertrouwen kan ook helpen bij het opbouwen van een positief zelfbeeld en weerstand bieden aan negatieve opmerkingen.

Zoek steungroepen

Sluit je aan bij lokale of online steungroepen voor blinden en slechtzienden om begrip te vinden en ervaringen te delen. Samen sta je sterker en kun je ervaringen delen, elkaar ondersteunen en tips bespreken om met pesten om te gaan.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Zoek professionele hulp

Als de emotionele gevolgen te zwaar worden, zoek dan hulp bij een psycholoog of therapeut die ervaring heeft met het omgaan met pesten en eventueel ook de uitdagingen van een visuele handicap. Deze professionals kunnen helpen bij het ontwikkelen van copingmechanismen en bieden een veilige ruimte om gevoelens en ervaringen te delen.

Pesten is nooit acceptabel, ongeacht iemands capaciteiten. Pesten aanpakken vereist de inzet van de hele samenleving om een inclusieve en ondersteunende omgeving te creëren voor blinde en slechtziende personen en om pestgedrag uit te bannen.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Keuze van veilig tapijt als je blind of slechtziend bent26-04-2024 01:04:08
 2. Mensen die profiteren van blinden en slechtzienden20-04-2024 12:04:18
 3. (Bijna-)aanrijdingen van blinde of slechtziende persoon in het verkeer17-04-2024 11:04:49
 4. Verlies of diefstal van witte stok van blinde of slechtziende persoon13-04-2024 12:04:13
 5. Hoe ervaar je onweer als je blind of slechtziend bent?12-04-2024 02:04:42
 6. Hoe ervaren blinden en slechtzienden vuurwerk?06-04-2024 04:04:33
 7. Verhoogd risico op vallen en ongelukken door blindheid of slechtziendheid19-02-2024 06:02:23
 8. Oogproblemen: Neem altijd contact op met een professional01-01-2024 02:01:49
 9. Blind of slechtziend: Omgaan met fietsers die je doelbewust bijna omver rijden04-12-2023 12:12:30
 10. Agressie tegen blinden en slechtzienden21-11-2023 01:11:44
 11. Blind of slechtziend: Tips voor het omgaan met kabels12-11-2023 12:11:16
 12. Blind of slechtziend: Veiligheid bij onbekende bezoekers thuis06-11-2023 11:11:05
 13. Misbruik van blinden en slechtzienden06-11-2023 05:11:48
 14. Zelfverdediging en weerbaarheid voor blinde en slechtziende personen24-10-2023 12:10:19
 15. Niet claxonneren naar blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:19
 16. Straatverlichting voor slechtzienden15-10-2023 12:10:23
 17. Noodoproep en personenalarm voor blinden en slechtzienden11-10-2023 07:10:27
 18. Pesten van blinden en slechtzienden29-09-2023 01:09:50
 19. Verkeerdere informatie geven aan blinden en slechtzienden13-09-2023 05:09:48
 20. Stille elektrische voertuigen en hun uitdagingen voor blinden en slechtzienden11-09-2023 06:09:53
 21. Blindvriendelijke rookmelders: Kenmerken en voordelen11-09-2023 06:09:42
 22. Zorg voor een duidelijke afbakening bij wegwerkzaamheden voor blinden en slechtzienden06-09-2023 12:09:26
 23. Bescherm je ogen tegen letsels en oogproblemen03-09-2023 12:09:20
 24. Gevaar inschatten als je blind of slechtziend bent31-08-2023 06:08:00
 25. Veilige woonomgeving voor blinden en slechtzienden20-08-2023 06:08:22
 26. Vuurwerkbril: Bescherm je ogen tijdens het afsteken van vuurwerk10-08-2023 07:08:55

Laatst bijgewerkt op 14 mei 2024 – 13:02