Zien met één oog

Oorzaken van visusverlies van één oog

Oogletsel

Een traumatisch letsel aan het oog leidt soms tot een blijvend visusverlies in dat oog. Dit kan het gevolg zijn van een ongeval, een klap tegen het oog, een voorwerp dat het oog doorboort of andere vormen van oogletsel.

Ooginfecties

Ernstige ooginfecties kunnen leiden tot onherstelbare schade aan het oogweefsel, wat uiteindelijk tot verlies van het gezichtsvermogen kan leiden. Een infectie kan worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten.

Netvliesaandoeningen

Aandoeningen die het netvlies aantasten, zoals een netvliesloslating, maculadegeneratie, diabetische retinopathie of retinitis pigmentosa, kunnen leiden tot verlies van het gezichtsvermogen in het aangetaste oog.

Beeld van wat een persoon met diabetische retinopathie zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met diabetische retinopathie zou kunnen zien

Oogzenuwaandoeningen

Schade aan de oogzenuw, die verantwoordelijk is voor het overbrengen van visuele signalen van het oog naar de hersenen, kan leiden tot verlies van het gezichtsvermogen in het oog dat door die zenuw wordt geïnnerveerd. Een oogzenuwontsteking, glaucoom of compressie van de oogzenuw kunnen dergelijke schade veroorzaken.

Oogoperaties

Hoewel oogchirurgie vaak wordt uitgevoerd om het gezichtsvermogen te verbeteren of te behouden, zijn er gevallen waarin complicaties optreden die kunnen leiden tot het verlies van het gezichtsvermogen in één oog.

Congenitale aandoeningen

Sommige mensen worden geboren met een oogafwijking die leidt tot verminderd gezichtsvermogen of blindheid in één oog. Dit kan het gevolg zijn van genetische factoren of aangeboren ontwikkelingsstoornissen.

De oorzaak van het verlies vanf het gezichtsvermogen in één oog kan variëren. Daarbij is elke persoon uniek en gaat hij/zij daar anders mee om. Als iemand onverklaarbaar gezichtsverlies ervaart, is het raadzaam om onmiddellijk medische hulp te zoeken om de onderliggende oorzaak vast te stellen en passende behandeling te krijgen. Een vroege diagnose en behandeling kunnen van cruciaal belang zijn om verdere complicaties te voorkomen en de levenskwaliteit te verbeteren.

Klachten bij unilateraal gezichtsvermogen

Het verlies van het gezichtsvermogen in één oog kan verschillende fysieke en psychische klachten veroorzaken. Hier zijn enkele veelvoorkomende klachten die kunnen optreden:

Fysieke klachten

Diepteperceptie

Het verlies van binoculair zicht maakt het moeilijker om diepte nauwkeurig waar te nemen. Geen dieptezicht hebben kan problemen veroorzaken bij activiteiten zoals traplopen, autorijden, sporten en andere situaties waarbij diepteperceptie essentieel is.

Iemand neemt de trap omhoog

Iemand neemt de trap omhoog

Gezichtsveldbeperking

Mensen met één oog hebben een kleiner gezichtsveld dan mensen met twee functionerende ogen. Er zijn blinde vlekken aan de zijkant van het hoofd, wat het moeilijker kan maken om objecten of mensen aan de zijkant waar te nemen zonder het hoofd te draaien.

Verminderde oog-handcoördinatie

De oog-handcoördinatie is vaak aangetast doordat het ene oog niet samenwerkt met het andere om de visuele informatie te verwerken. Dit resulteert in bijvoorbeeld problemen tijdens sporten waarbij de diepteperceptie en oog-handcoördinatie belangrijk zijn, zoals tennis, golf of balspelen.

Visuele vermoeidheid

Het éne oog moet harder werken om alle visuele informatie te verzamelen, waardoor visuele vermoeidheid kan optreden bij activiteiten zoals lezen, tv-kijken of werken op een beeldscherm van een computer.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Psychische klachten

Verliesverwerking

Het verlies van het gezichtsvermogen in één oog kan emotioneel uitdagend zijn en een periode van rouw en aanpassing vereisen.

Verminderd zelfvertrouwen

Het verlies van het gezichtsvermogen kan leiden tot verminderd zelfvertrouwen, vooral bij het uitvoeren van nieuwe of uitdagende activiteiten.

Angst en depressie

Sommige mensen kunnen gevoelens van angst of depressie ervaren als gevolg van de verandering in hun gezichtsvermogen en de mogelijke impact op hun dagelijks leven.

Sociale isolatie

Het verlies van het gezichtsvermogen maakt mensen mogelijk terughoudend om deel te nemen aan sociale activiteiten uit angst voor ongemak of afhankelijkheid van anderen.

De impact van het verlies van het gezichtsvermogen in één oog sterk kan variëren van persoon tot persoon. Sommige mensen passen zich gemakkelijker aan en vinden manieren om goed te functioneren met één oog, terwijl anderen mogelijk meer moeite hebben met de aanpassing. Het is dan raadzaam om medische en psychologische ondersteuning te zoeken om met deze uitdagingen om te gaan en de best mogelijke manier te vinden om te blijven functioneren en een bevredigend leven te leiden.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Nadelen van een eenzijdig gezichtsvermogen

Het hebben van één oog brengt mogelijk verschillende nadelen met zich mee, omdat het eenzijdige gezichtsvermogen en een beperkt gezichtsveld met zich meebrengt. Hier zijn enkele van de belangrijkste nadelen:

Diepteperceptie

Mensen met één oog hebben geen binoculair zicht, wat betekent dat ze het vermogen missen om diepte nauwkeurig waar te nemen. Het inschatten van afstanden kan moeilijker zijn, vooral bij activiteiten zoals traplopen, autorijden of het inschatten van afstanden tot objecten.

Gezichtsveldbeperking

Een persoon met één oog heeft een kleiner gezichtsveld dan iemand met twee functionerende ogen. Er zijn blinde vlekken aan de zijkant van het hoofd, die het perifere zicht beïnvloeden. Dit kan een uitdaging zijn bij het waarnemen van objecten of mensen aan de zijkant zonder het hoofd te draaien.

Verhoogd risico op ongelukken

Door de beperking van diepteperceptie en het gezichtsveld kan het risico op ongelukken en verwondingen toenemen. Activiteiten zoals autorijden, sporten of werken met machines kunnen moeilijker en potentieel gevaarlijker zijn.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Vermoeidheid

Het visuele systeem moet harder werken om belangrijke visuele informatie te verzamelen met slechts één oog. Dit kan leiden tot snellere visuele vermoeidheid bij activiteiten zoals lezen, tv-kijken of werken op een computer.

Beperkte beroepskeuze

Sommige beroepen, zoals piloot, brandweerman of bepaalde militaire functies, vereisen een uitstekend gezichtsvermogen en een breed gezichtsveld, wat voor mensen met één oog beperkingen kan opleggen bij het nastreven van deze carrières.

Psychosociale uitdagingen

Het verlies van het gezichtsvermogen in één oog kan emotionele en psychosociale uitdagingen met zich meebrengen, zoals verminderd zelfvertrouwen, angst en sociale isolatie.

Mensen met een eenzijdig gezichtsvermogen passen zich vaak goed aan aan hun situatie en met de juiste ondersteuning en training zijn veel van deze nadelen te overwinnen. Veel mensen leiden een succesvol en bevredigend leven met één oog, vooral wanneer ze de nodige technieken en aanpassingen leren om met hun visuele beperking om te gaan.

Wennen aan het zien met één oog

De gewenningsduur van het zien met één oog varieert van persoon tot persoon en hangt af van verschillende factoren, waaronder de individuele aanpassingsvaardigheden en de reden van het verlies van het gezichtsvermogen in het éne oog. Over het algemeen kan het wennen aan het zien met één oog enige tijd in beslag nemen.

In de eerste paar dagen of weken na het verlies van het gezichtsvermogen in één oog kunnen mensen zich vaak overweldigd, verward of zelfs bezorgd voelen over de verandering in hun zicht. Ze kunnen problemen ervaren bij het inschatten van diepte en afstand, en zich onhandig voelen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Na verloop van tijd kan het visuele systeem zich echter beginnen aan te passen aan de nieuwe situatie. Mensen leren vaak om te vertrouwen op andere visuele aanwijzingen, zoals grootte, perspectief, schaduw en overlap van objecten, om diepte en afstand beter in te schatten. Ze ontwikkelen ook strategieën om hun gezichtsveld te optimaliseren door hun hoofd te draaien of oogbewegingen te gebruiken om objecten waar te nemen.

De aanpassing aan het zien met één oog is een doorlopend proces en sommige mensen passen zich sneller aan dan anderen. Daarnaast kunnen psychologische factoren zoals acceptatie, emotionele steun en professionele begeleiding ook een rol spelen bij het aanpassingsproces.

Als iemand moeite heeft met het wennen aan het zien met één oog, is het nuttig om contact op te nemen met een oogarts, een gespecialiseerde optometrist of een visuele revalidatiespecialist. Deze professionals kunnen begeleiding, advies en training bieden om te helpen bij het maximaliseren van het zicht en het omgaan met eventuele uitdagingen die zich kunnen voordoen.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Kijktechnieken voor mensen met één oog

Voor mensen met één oog zijn er verschillende kijktechnieken en aanpassingen die hen kunnen helpen hun gezichtsveld optimaal te benutten. Hier zijn enkele veelvoorkomende kijktechnieken die mensen met één oog kunnen gebruiken:

Hoofddraaien

Door hun hoofd te draaien in verschillende richtingen, kunnen ze objecten en scènes in hun omgeving beter waarnemen. Dit kan helpen om het beperkte gezichtsveld van één oog te compenseren.

Oogbewegingen

Hoewel ze slechts één functionerend oog hebben, kunnen ze nog steeds hun oogbewegingen gebruiken om hun aandacht te richten op verschillende delen van een object of omgeving.

Diepteperceptie

Mensen met één oog hebben moeite met diepteperceptie, maar ze kunnen gebruikmaken van andere visuele aanwijzingen, zoals grootte, schaduw, perspectief en overlap van objecten, om diepte te beoordelen.

Scannen en exploreren

Door actief te scannen en te verkennen met hun enige oog, kunnen mensen met één oog een beter begrip krijgen van de ruimte om hen heen.

Hoofdbewegingen

Soms kunnen mensen met één oog hun hoofd bewegen om een beter zicht te krijgen op objecten die zich buiten hun directe gezichtsveld bevinden.

Spiegelgebruik

In sommige gevallen kunnen spiegels handig zijn om een breder gezichtsveld te creëren en objecten te zien die zich achter hen bevinden.

Optische hulpmiddelen

Afhankelijk van de individuele situatie kunnen optische hulpmiddelen of andere low vision-hulpmiddelen nuttig zijn om het zicht te verbeteren.

Mensen met één oog passen zich vaak goed aan aan hun visuele situatie en ontwikkelen vaak effectieve manieren om hun omgeving te verkennen en informatie waar te nemen. Af en toe zijn er toch specifieke uitdagingen. Dan is het raadzaam om een oogarts of een gespecialiseerde optometrist te raadplegen voor advies en ondersteuning.

Vergrotingsloep: Handloep

Vergrotingsloep: Handloep

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 2. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 3. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 4. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 5. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 6. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 7. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 8. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 9. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 10. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 11. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 12. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 13. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 14. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 15. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 16. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 17. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 18. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 19. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 20. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 21. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 22. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 23. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 24. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 25. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 26. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 27. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 28. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 29. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 30. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 31. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 32. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 33. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 34. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 35. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 36. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 37. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 38. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 39. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 40. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 41. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 42. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 43. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 44. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 45. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 46. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 47. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 48. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 49. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 50. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 51. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 52. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 53. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 54. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 55. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 56. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 57. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 58. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 59. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 60. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 61. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 62. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 63. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 64. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 65. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 66. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 67. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 68. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 69. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 70. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 71. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 72. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 73. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 74. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 75. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 76. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 77. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 78. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 79. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 80. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 81. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 82. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 83. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 84. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 85. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 86. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 87. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 88. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 89. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 90. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 91. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 92. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 93. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 94. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 95. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 96. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 97. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 98. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 99. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 100. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 101. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 102. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 103. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 104. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 105. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 106. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 107. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 108. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 109. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 110. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 111. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 112. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 113. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 114. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 115. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 116. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 117. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 118. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 119. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 120. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 121. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 122. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 123. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 124. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 125. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 126. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 127. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 128. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 129. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 130. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 131. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 132. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 133. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 134. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 135. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 136. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 137. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 138. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 139. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 140. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 141. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 142. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 143. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 144. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 145. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 146. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 147. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 148. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 149. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 150. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 151. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 152. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 153. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 154. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 155. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 156. Blefarospasme28-09-2023 04:09:28
 157. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 158. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 159. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 160. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 161. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 162. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 163. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 164. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 165. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 166. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 167. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 168. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 169. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 170. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 171. Vitamine D en ooggezondheid24-09-2023 01:09:15
 172. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 173. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18
 174. Zink en ooggezondheid24-09-2023 01:09:53
 175. Vitamine E en ooggezondheid24-09-2023 01:09:17
 176. Vitamine C en ooggezondheid24-09-2023 01:09:10
 177. Vitamine A en ooggezondheid24-09-2023 01:09:37
 178. Omega-3 vetzuren en ooggezondheid24-09-2023 01:09:04
 179. De invloed van cafeïne op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:01
 180. De invloed van chocolade op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:21
 181. De invloed van een overmatige zoutinname op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:36
 182. De invloed van suiker op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 11:09:10
 183. Waarom zie je beter als je je ogen samenknijpt?24-09-2023 11:09:46
 184. Achromatopsie (volledige kleurenblindheid)24-09-2023 05:09:27
 185. Ametropie23-09-2023 06:09:15
 186. Amblyopie (lui oog)23-09-2023 05:09:28
 187. Amaurosis fugax, tijdelijke plotselinge en gedeeltelijke blindheid23-09-2023 05:09:40
 188. Albinisme23-09-2023 05:09:10
 189. Afakie23-09-2023 05:09:02
 190. Achterste glasvochtloslating23-09-2023 04:09:55
 191. Acanthamoeba keratitis23-09-2023 11:09:53
 192. Cataract (staar)23-09-2023 06:09:25
 193. Impact van thee op de ooggezondheid21-09-2023 01:09:49
 194. Wat is juridische (maatschappelijke) blindheid?20-09-2023 07:09:24
 195. Gevoelens van afhankelijkheid bij blinden en slechtzienden20-09-2023 07:09:01
 196. Gezichtsscherpte en gezichtsscherptetest19-09-2023 07:09:10
 197. Diabetische retinopathie19-09-2023 05:09:08
 198. Zwangerschap en veranderingen in het gezichtsvermogen19-09-2023 03:09:57
 199. Hopeloosheid bij blinden en slechtzienden18-09-2023 10:09:09
 200. Neerslachtigheid bij blinden en slechtzienden18-09-2023 07:09:05

Laatst bijgewerkt op 19 februari 2024 – 05:33