Zien met één oog

Deze tekst gaat over het verlies van gezichtsvermogen in één oog. Het bespreekt de oorzaken, symptomen, nadelen, het wennen aan de nieuwe situatie, kijktechnieken en tips om met deze visuele beperking te leven.

Oorzaken van visusverlies van één oog

Oogletsel

Een traumatisch letsel aan het oog leidt soms tot een blijvend visusverlies in dat oog. Dit kan het gevolg zijn van een ongeval, een klap tegen het oog, een voorwerp dat het oog doorboort of andere vormen van oogletsel.

Ooginfecties

Ernstige ooginfecties kunnen leiden tot onherstelbare schade aan het oogweefsel, wat uiteindelijk tot verlies van het gezichtsvermogen kan leiden. Een infectie kan worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten.

Netvliesaandoeningen

Aandoeningen die het netvlies aantasten, zoals een netvliesloslating, maculadegeneratie, diabetische retinopathie of retinitis pigmentosa, kunnen leiden tot verlies van het gezichtsvermogen in het aangetaste oog.

Beeld van wat een persoon met diabetische retinopathie zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met diabetische retinopathie zou kunnen zien

Oogzenuwaandoeningen

Schade aan de oogzenuw, die verantwoordelijk is voor het overbrengen van visuele signalen van het oog naar de hersenen, kan leiden tot verlies van het gezichtsvermogen in het oog dat door die zenuw wordt geïnnerveerd. Een oogzenuwontsteking, glaucoom of compressie van de oogzenuw kunnen dergelijke schade veroorzaken.

Oogoperaties

Hoewel oogchirurgie vaak wordt uitgevoerd om het gezichtsvermogen te verbeteren of te behouden, zijn er gevallen waarin complicaties optreden die kunnen leiden tot het verlies van het gezichtsvermogen in één oog.

Congenitale aandoeningen

Sommige mensen worden geboren met een oogafwijking die leidt tot verminderd gezichtsvermogen of blindheid in één oog. Dit kan het gevolg zijn van genetische factoren of aangeboren ontwikkelingsstoornissen.

De oorzaak van het verlies vanf het gezichtsvermogen in één oog kan variëren. Daarbij is elke persoon uniek en gaat hij/zij daar anders mee om. Als iemand onverklaarbaar gezichtsverlies ervaart, is het raadzaam om onmiddellijk medische hulp te zoeken om de onderliggende oorzaak vast te stellen en passende behandeling te krijgen. Een vroege diagnose en behandeling kunnen van cruciaal belang zijn om verdere complicaties te voorkomen en de levenskwaliteit te verbeteren.

Amblyopie

 • Ook wel lui oog genoemd.
 • Ontstaat wanneer de hersenen tijdens de vroege ontwikkeling een van de ogen negeren.
 • Kan worden behandeld met pleistertherapie of oogdruppels.

Strabisme

 • Scheelzien.
 • De ogen staan niet in dezelfde richting gericht.
 • Kan leiden tot diplopie (dubbelzien) en amblyopie.
Verschillende vormen van strabisme (scheelzien)

Verschillende vormen van strabisme (scheelzien)

Ptosis

 • Verzakking van het ooglid.
 • Bedeckt een deel van het gezichtsveld.
 • Kan worden gecorrigeerd met een bril of operatie.

Hoornvliesafwijkingen

Cataract

 • Vertroebeling van de ooglens.
 • Kan leiden tot wazig zien en verminderd gezichtsvermogen.
 • Kan worden behandeld met operatie.

Neurologische aandoeningen

 • Aandoeningen die de hersenen aantasten, zoals een beroerte of multiple sclerose, kunnen leiden tot visusverlies in één oog.

Medicijnen:

 • Sommige medicijnen kunnen bijwerkingen hebben die leiden tot visusverlies in één oog.
Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Psychische aandoeningen:

 • In zeldzame gevallen kan visusverlies in één oog een symptoom zijn van een psychische aandoening.

Klachten bij unilateraal gezichtsvermogen

Het verlies van het gezichtsvermogen in één oog kan verschillende fysieke en psychische klachten veroorzaken. Hier zijn enkele veelvoorkomende klachten die kunnen optreden:

Fysieke klachten

Diepteperceptie

Het verlies van binoculair zicht maakt het moeilijker om diepte nauwkeurig waar te nemen. Geen dieptezicht hebben kan problemen veroorzaken bij activiteiten zoals traplopen, autorijden, sporten en andere situaties waarbij diepteperceptie essentieel is.

Iemand neemt de trap omhoog

Iemand neemt de trap omhoog

Gezichtsveldbeperking

Mensen met één oog hebben een kleiner gezichtsveld dan mensen met twee functionerende ogen. Er zijn blinde vlekken aan de zijkant van het hoofd, wat het moeilijker kan maken om objecten of mensen aan de zijkant waar te nemen zonder het hoofd te draaien.

Verminderde oog-handcoördinatie

De oog-handcoördinatie is vaak aangetast doordat het ene oog niet samenwerkt met het andere om de visuele informatie te verwerken. Dit resulteert in bijvoorbeeld problemen tijdens sporten waarbij de diepteperceptie en oog-handcoördinatie belangrijk zijn, zoals tennis, golf of balspelen.

Visuele vermoeidheid

Het éne oog moet harder werken om alle visuele informatie te verzamelen, waardoor visuele vermoeidheid kan optreden bij activiteiten zoals lezen, tv-kijken of werken op een beeldscherm van een computer.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Psychische klachten

Naast de fysieke klachten die kunnen optreden bij het verlies van gezichtsvermogen in één oog, kunnen er ook verschillende psychische klachten ervaren worden. Deze klachten kunnen de aanpassing aan de nieuwe situatie bemoeilijken en de kwaliteit van leven beïnvloeden.

Verliesverwerking

Het verlies van het gezichtsvermogen in één oog kan emotioneel uitdagend zijn. Het is een ingrijpende verandering die een periode van rouw en aanpassing vereist. Mensen kunnen gevoelens van verdriet, boosheid, frustratie en angst ervaren. Het is belangrijk om deze gevoelens te erkennen en te verwerken om verder te kunnen.

Verminderd zelfvertrouwen

Het verlies van gezichtsvermogen kan leiden tot verminderd zelfvertrouwen. Mensen kunnen zich onzeker voelen over hun uiterlijk of hun capaciteiten. Dit kan leiden tot terughoudendheid om deel te nemen aan sociale activiteiten of nieuwe dingen te proberen.

Angst en depressie

Sommige mensen kunnen gevoelens van angst of depressie ervaren als gevolg van de verandering in hun gezichtsvermogen. De angst kan gericht zijn op het verlies van het resterende gezichtsvermogen of op de impact van het visuele verlies op hun dagelijks leven. Depressie kan gepaard gaan met gevoelens van hopeloosheid, verlies van interesse in activiteiten en slaapproblemen.

Sociale isolatie

Het verlies van gezichtsvermogen kan mensen terughoudend maken om deel te nemen aan sociale activiteiten. Ze kunnen zich angstig of onzeker voelen in sociale situaties of bang zijn om afhankelijk te zijn van anderen. Dit kan leiden tot sociale isolatie en gevoelens van eenzaamheid.

De impact van het verlies van het gezichtsvermogen in één oog kan sterk variëren van persoon tot persoon. Sommige mensen passen zich gemakkelijker aan en vinden manieren om goed te functioneren met één oog, terwijl anderen mogelijk meer moeite hebben met de aanpassing. Het is dan raadzaam om medische en psychologische ondersteuning te zoeken. Hulpverleners kunnen mensen helpen om met de emotionele en praktische gevolgen van het visuele verlies om te gaan en de best mogelijke manier te vinden om te blijven functioneren en een bevredigend leven te leiden.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Nadelen van een eenzijdig gezichtsvermogen

Eenoog zien brengt verschillende nadelen met zich mee, die voortkomen uit het beperkte gezichtsveld en de afwezigheid van binoculair zicht. De belangrijkste nadelen zijn:

Diepteperceptie

Mensen met één oog hebben geen binoculair zicht, wat betekent dat ze het vermogen missen om diepte nauwkeurig waar te nemen. Het inschatten van afstanden kan moeilijker zijn, vooral bij activiteiten zoals traplopen, autorijden of het inschatten van afstanden tot objecten.

Gezichtsveldbeperking

Een persoon met één oog heeft een kleiner gezichtsveld dan iemand met twee functionerende ogen. Er zijn blinde vlekken aan de zijkant van het hoofd, die het perifere zicht beïnvloeden. Dit kan een uitdaging zijn bij het waarnemen van objecten of mensen aan de zijkant zonder het hoofd te draaien.

Verhoogd risico op ongelukken

Door de beperking van diepteperceptie en het gezichtsveld kan het risico op ongelukken en verwondingen toenemen. Activiteiten zoals autorijden, sporten of werken met machines kunnen moeilijker en potentieel gevaarlijker zijn.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Vermoeidheid

Het visuele systeem moet harder werken om belangrijke visuele informatie te verzamelen met slechts één oog. Dit kan leiden tot snellere visuele vermoeidheid bij activiteiten zoals lezen, tv-kijken of werken op een computer.

Beperkte beroepskeuze

Sommige beroepen, zoals piloot, brandweerman of bepaalde militaire functies, vereisen een uitstekend gezichtsvermogen en een breed gezichtsveld, wat voor mensen met één oog beperkingen kan opleggen bij het nastreven van deze carrières.

Psychosociale uitdagingen

Het verlies van het gezichtsvermogen in één oog kan emotionele en psychosociale uitdagingen met zich meebrengen, zoals verminderd zelfvertrouwen, angst en sociale isolatie.

Mensen met een eenzijdig gezichtsvermogen passen zich vaak goed aan aan hun situatie en met de juiste ondersteuning en training zijn veel van deze nadelen te overwinnen. Veel mensen leiden een succesvol en bevredigend leven met één oog, vooral wanneer ze de nodige technieken en aanpassingen leren om met hun visuele beperking om te gaan.

Wennen aan het zien met één oog

Het verlies van gezichtsvermogen in één oog kan een ingrijpende ervaring zijn. De gewenningsduur aan het zien met één oog varieert van persoon tot persoon en hangt af van verschillende factoren. In dit artikel bespreken we de verschillende aspecten van het wennen aan het zien met één oog, inclusief de uitdagingen, de aanpassingsperiode en de beschikbare hulpbronnen.

Uitdagingen

Mensen die een oog verliezen, ervaren in het begin vaak verschillende uitdagingen, zoals:

Aanpassingsperiode

De tijd die het kost om te wennen aan het zien met één oog varieert per persoon. Sommige mensen passen zich binnen enkele weken of maanden aan, terwijl anderen er langer over doen. De aanpassingsperiode hangt af van verschillende factoren, zoals:

 • Leeftijd: Kinderen passen zich vaak sneller aan dan volwassenen.
 • Oorzaak van het visusverlies: Was het verlies acuut of geleidelijk? Is het permanent of tijdelijk?
 • Motivatie en copingvaardigheden: Mensen met een positieve instelling en goede copingvaardigheden passen zich vaak sneller aan.

Hulpbronnen

Er zijn verschillende hulpmiddelen en therapieën beschikbaar om mensen met eenzijdig gezichtsvermogen te helpen omgaan met de uitdagingen en hun kwaliteit van leven te verbeteren. Enkele voorbeelden:

 • Oogarts: Een oogarts kan de oorzaak van het visusverlies vaststellen en behandelmogelijkheden bespreken.
 • Optometrist: Een optometrist kan speciale brillen of contactlenzen voorschrijven om het zicht te optimaliseren.
 • Visuele revalidatiespecialist: Deze specialist kan trainingen en begeleiding bieden om te leren omgaan met de visuele beperking en dagelijkse activiteiten te optimaliseren.
 • Hulpmiddelen: Er bestaan verschillende hulpmiddelen voor mensen met eenzijdig gezichtsvermogen, zoals loepbrillen, telescopische brillen en computersoftware met spraakondersteuning.
 • Ondersteuningsgroepen: Er zijn lotgenotengroepen waar mensen met eenzijdig gezichtsvermogen ervaringen kunnen delen en tips kunnen uitwisselen.

Tips

 • Wees geduldig met uzelf. De aanpassing aan het zien met één oog kan een lange tijd duren.
 • Vraag hulp als u die nodig heeft. Er zijn veel professionals en organisaties die u kunnen helpen.
 • Blijf actief en doe mee aan sociale activiteiten. Laat u niet beperken door uw visuele beperking.
 • Ervaar dat u met één oog nog steeds veel kunt. Stel realistische doelen en ga stap voor stap te werk.
Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Kijktechnieken voor mensen met één oog

Voor mensen met één oog zijn er verschillende kijktechnieken en aanpassingen die hen kunnen helpen hun gezichtsveld optimaal te benutten. Hier zijn enkele veelvoorkomende kijktechnieken die mensen met één oog kunnen gebruiken:

Hoofddraaien

Door hun hoofd te draaien in verschillende richtingen, kunnen ze objecten en scènes in hun omgeving beter waarnemen. Dit kan helpen om het beperkte gezichtsveld van één oog te compenseren.

Oogbewegingen

Hoewel ze slechts één functionerend oog hebben, kunnen ze nog steeds hun oogbewegingen gebruiken om hun aandacht te richten op verschillende delen van een object of omgeving.

Diepteperceptie

Mensen met één oog hebben moeite met diepteperceptie, maar ze kunnen gebruikmaken van andere visuele aanwijzingen, zoals grootte, schaduw, perspectief en overlap van objecten, om diepte te beoordelen.

Scannen en exploreren

Door actief te scannen en te verkennen met hun enige oog, kunnen mensen met één oog een beter begrip krijgen van de ruimte om hen heen.

Hoofdbewegingen

Soms kunnen mensen met één oog hun hoofd bewegen om een beter zicht te krijgen op objecten die zich buiten hun directe gezichtsveld bevinden.

Spiegelgebruik

In sommige gevallen kunnen spiegels handig zijn om een breder gezichtsveld te creëren en objecten te zien die zich achter hen bevinden.

Optische hulpmiddelen

Afhankelijk van de individuele situatie kunnen optische hulpmiddelen of andere low vision-hulpmiddelen nuttig zijn om het zicht te verbeteren.

Mensen met één oog passen zich vaak goed aan aan hun visuele situatie en ontwikkelen vaak effectieve manieren om hun omgeving te verkennen en informatie waar te nemen. Af en toe zijn er toch specifieke uitdagingen. Dan is het raadzaam om een oogarts of een gespecialiseerde optometrist te raadplegen voor advies en ondersteuning.

Vergrotingsloep: Handloep

Vergrotingsloep: Handloep

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 29 mei 2024 – 05:33