Het Charles Bonnet-syndroom: Visuele hallucinaties zien

Het Charles Bonnet-syndroom is een neurologisch fenomeen dat optreedt bij mensen met ernstig visueel verlies of volledige blindheid. Het syndroom is vernoemd naar Charles Bonnet, een Zwitserse filosoof uit de 18e eeuw, die voor het eerst de symptomen beschreef bij zijn grootvader die blind was geworden. Het Charles Bonnet-syndroom wordt gekenmerkt door levendige en complexe visuele hallucinaties die worden ervaren door mensen met een ernstige visuele beperking, meestal veroorzaakt door aandoeningen zoals leeftijdsgebonden maculadegeneratie, glaucoom, diabetische retinopathie of andere oogaandoeningen.

Oorzaak: Visuele deprivatie

Het Charles Bonnet-syndroom wordt veroorzaakt door visuele deprivatie, wat betekent dat het optreedt als gevolg van het gebrek aan visuele input dat wordt veroorzaakt door een visuele beperking of volledige blindheid. Wanneer de visuele cortex van de hersenen niet voldoende visuele informatie ontvangt als gevolg van een visuele beperking, kan het brein beginnen met het genereren van eigen visuele beelden om het gebrek aan visuele input te compenseren. Onderzoek heeft aangetoond dat veranderingen in de hersenen, met name in de visuele cortex, een rol kunnen spelen bij het ontstaan en de persistentie van het Charles Bonnet-syndroom.

Het Charles Bonnet-syndroom wordt alleszins niet veroorzaakt door een psychiatrische aandoening, zoals schizofrenie, en de persoon heeft geen mentale stoornissen.

Oogaandoeningen met het Charles Bonnet-syndroom

Het Charles Bonnet-syndroom treedt meestal op bij mensen met ernstig visueel verlies of volledige blindheid als gevolg van verschillende oogaandoeningen.

Hieronder staat een lijst met enkele oogaandoeningen waarbij het Charles Bonnet-syndroom kan optreden. Dit is geen uitputtende lijst, want het Charles Bonnet-syndroom kan ook optreden bij andere oogaandoeningen die leiden tot ernstig visueel verlies. Daarnaast ervaren niet alle mensen met deze oogaandoeningen automatisch het Charles Bonnet-syndroom. Niet iedereen met visueel verlies zal last hebben van de visuele hallucinaties geassocieerd met het Charles Bonnet-syndroom. De prevalentie van het Charles Bonnet-syndroom varieert en niet alle mensen met een visuele handicap krijgen ermee te maken.

Enkele van de oogaandoeningen waarbij het Charles Bonnet-syndroom mogelijk kan optreden, zijn onder andere:

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD)

LMD is een veelvoorkomende oogaandoening bij oudere volwassenen die leidt tot geleidelijk verlies van het centrale gezichtsvermogen. Mensen met gevorderde LMD kunnen het Charles Bonnet-syndroom ervaren.

Glaucoom

Glaucoom is een groep oogaandoeningen die schade aanricht aan de oogzenuw en leidt tot verlies van gezichtsveld. Ernstige gevallen van glaucoom kunnen visueel verlies veroorzaken dat kan leiden tot het Charles Bonnet-syndroom.

Diabetische retinopathie

Diabetische retinopathie is een complicatie van diabetes die het netvlies beschadigt. In sommige gevallen kan dit leiden tot visueel verlies en het optreden van het Charles Bonnet-syndroom.

Beeld van wat een persoon met diabetische retinopathie zou kunnen zien

Retinitis pigmentosa (RP)

Retinitis pigmentosa is een erfelijke aandoening die geleidelijk het perifere gezichtsvermogen aantast en uiteindelijk tot nachtblindheid en blindheid kan leiden. Mensen met gevorderde RP kunnen hallucinaties ervaren als onderdeel van het Charles Bonnet-syndroom.

Oogzenuwontsteking

Neuritis optica is een ontsteking van de oogzenuw die visueel verlies kan veroorzaken. Sommige mensen met neuritis optica kunnen visuele hallucinaties ervaren als gevolg van het Charles Bonnet-syndroom.

Staar

Cataract (staar) is een vertroebeling van de ooglens die leidt tot een wazig zicht. Mensen met staar kunnen het Charles Bonnet-syndroom ervaren als hun zicht ernstig wordt aangetast.

Risicofactoren van neurologisch fenomeen

Het Charles Bonnet-syndroom wordt vaak geassocieerd met visuele deprivatie, wat betekent dat het optreedt als reactie op het gebrek aan visuele input dat wordt veroorzaakt door een visuele beperking of volledige blindheid. Hoewel de precieze oorzaak van het Charles Bonnet-syndroom niet volledig begrepen is, zijn er enkele mogelijke triggers of factoren die de visuele hallucinaties kunnen verergeren of uitlokken:

Verminderde sensorische input

Zaken als vermoeidheid, verminderd licht of perceptuele isolatie (wanneer het gezichtsvermogen de enige zintuiglijke input is die beschikbaar is) kunnen de intensiteit van de hallucinaties vergroten.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop – Vermoeidheid verergert soms de visuele hallucinaties

Emotionele stress

Stress en angst kunnen de perceptie van visuele hallucinaties verergeren of de frequentie ervan beïnvloeden.

Medicatie

Bepaalde medicijnen of medicatiecombinaties kunnen het optreden of de ernst van de visuele hallucinaties verergeren of beïnvloeden bij mensen die al last hebben van het Charles Bonnet-syndroom. Dit is individueel en kan variëren van persoon tot persoon.

Elke persoon reageert mogelijk anders op medicatie en niet alle mensen met het Charles Bonnet-syndroom zullen last hebben van verergerde hallucinaties door medicijnen. Als een persoon met het Charles Bonnet-syndroomnieuwe medicatie voorgeschreven krijgt of veranderingen in hun medicatie opmerkt, is het raadzaam om dit te bespreken met hun zorgverlener. Een zorgverlener kan de medicatielijst beoordelen en, indien nodig, aanpassingen maken om ongewenste bijwerkingen te minimaliseren en de beste ondersteuning te bieden aan de persoon met het Charles Bonnet-syndroom.

Het is altijd belangrijk om open te communiceren met medische professionals over eventuele veranderingen in medicatie of de bijwerkingen die worden ervaren om de best mogelijke zorg te garanderen. Bij het aanpassen van medicatie moeten de mogelijke voordelen en risico’s zorgvuldig worden afgewogen, rekening houdend met de specifieke behoeften van de persoon en de impact op de visuele hallucinaties bij het Charles Bonnet-syndroom.

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Enkele van de medicijnen die bekend staan om mogelijke betrokkenheid bij het verergeren van hallucinaties zijn onder andere:

Psychoactieve medicijnen

Sommige medicijnen die invloed hebben op de hersenchemie, zoals bepaalde antidepressiva, antipsychotica, anti-epileptica en slaapmiddelen, kunnen hallucinaties veroorzaken of verergeren bij mensen met het Charles Bonnet-syndroom.

Medicijnen die het gezichtsvermogen beïnvloeden

Bepaalde medicijnen die van invloed zijn op de oogfunctie of het gezichtsvermogen kunnen de visuele deprivatie bij het Charles Bonnet-syndroomverergeren en daarmee de hallucinaties beïnvloeden.

Grote leegtes in het gezichtsveld

Wanneer iemand een groot deel van zijn gezichtsveld verloren heeft, kan het zijn dat de hallucinaties zich concentreren op de nog overgebleven visuele velden.

Hoewel deze factoren de visuele hallucinaties kunnen verergeren, zijn ze geen directe oorzaak van het Charles Bonnet-syndroom zelf. Het syndroom wordt primair veroorzaakt door de visuele deprivatie als gevolg van de onderliggende visuele beperking. De hallucinaties bij het Charles Bonnet-syndroom zijn een fenomeen waarbij de hersenen proberen de visuele leegte te vullen. Bij mensen die last hebben van visuele hallucinaties als gevolg van het Charles Bonnet-syndroom, kan het nuttig zijn om triggers te herkennen en te vermijden indien mogelijk, en te zorgen voor een ondersteunende omgeving om met de ervaringen om te gaan. Het bespreken van de ervaringen met een zorgverlener kan ook helpen om geruststelling en begeleiding te krijgen.

Visuele hallucinaties

Bij het Charles Bonnet-syndroom (het Charles Bonnet-syndroom) kunnen mensen verschillende soorten visuele hallucinaties ervaren. Deze hallucinaties kunnen variëren in complexiteit, intensiteit en frequentie.

Hier zijn enkele veelvoorkomende typen visuele hallucinaties die mensen met het Charles Bonnet-syndroom kunnen ervaren:

Geometrische patronen

Dit zijn eenvoudige visuele hallucinaties zoals lijnen, golven, stippen of rasters. Deze patronen kunnen in verschillende kleuren verschijnen en worden vaak als abstract ervaren.

Kleurencirkel

Kleurencirkel

Dieren

Sommige mensen kunnen visuele hallucinaties hebben van dieren, zoals vogels, katten, honden, vlinders of insecten. Deze dieren kunnen bewegen en gedetailleerd zijn.

Menselijke gezichten

Mensen met het Charles Bonnet-syndroom kunnen hallucinaties hebben van menselijke gezichten, inclusief gezichten van bekenden of onbekenden. Deze hallucinaties kunnen variëren in emotie en uitdrukking.

Bekende voorwerpen

Hallucinaties van bekende voorwerpen, zoals meubels, bloemen, boeken of apparaten, kunnen voorkomen bij mensen met het Charles Bonnet-syndroom.

Complexe scènes

Sommige mensen kunnen complete scènes of landschappen ervaren, zoals het zien van een strand, een bos of een stad. Deze hallucinaties kunnen bewegende elementen bevatten.

Lichtflitsen

Snelle flitsen van licht kunnen voorkomen als visuele hallucinaties bij mensen met het Charles Bonnet-syndroom.

Volledig bewustzijn

Het belangrijkste kenmerk van visuele hallucinaties bij het Charles Bonnet-syndroom is dat de persoon zich ervan bewust is dat de hallucinaties niet echt zijn. In tegenstelling tot hallucinaties bij psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie, beseft de persoon dat de beelden worden veroorzaakt door hun visuele beperking en dat ze geen externe werkelijkheid vertegenwoordigen.

Duur en intensiteit

Het Charles Bonnet-syndroom (het Charles Bonnet-syndroom) kan bij sommige mensen constant aanwezig zijn, terwijl het bij anderen episodisch of intermitterend kan zijn. De frequentie en duur van de visuele hallucinaties kunnen variëren van persoon tot persoon.

Bij sommige mensen kunnen de visuele hallucinaties van het Charles Bonnet-syndroom regelmatig voorkomen en gedurende langere periodes aanhouden. Ze kunnen dagelijks of bijna dagelijks optreden en soms constant aanwezig zijn. In deze gevallen kunnen de hallucinaties het dagelijkse leven van de persoon beïnvloeden en als zeer verontrustend worden ervaren.

Bij andere mensen kunnen de visuele hallucinaties van het Charles Bonnet-syndroom daarentegen episodisch zijn en met tussenpozen voorkomen. Ze kunnen af en toe optreden, soms gedurende enkele dagen of weken, en dan weer verdwijnen voor een periode.

De hallucinaties kunnen ook in intensiteit variëren, waarbij sommige periodes meer hallucinaties kunnen bevatten dan andere.

Psychische reacties op visuele hallucinaties

Over het algemeen worden angst en verwardheid beschouwd als de meest voorkomende psychische reacties die kunnen optreden bij mensen met het Charles Bonnet-syndroom (het Charles Bonnet-syndroom), met name als reactie op de visuele hallucinaties. Echter, naast angst en verwardheid, kunnen mensen met het Charles Bonnet-syndroom ook andere psychische klachten ervaren, afhankelijk van hun individuele reactie op de hallucinaties en hun algemene geestelijke gezondheidstoestand. Enkele andere psychische klachten die mogelijk kunnen voorkomen bij mensen met het Charles Bonnet-syndroom zijn:

Frustratie of ongemak

De visuele hallucinaties kunnen voor sommige mensen frustrerend of ongemakkelijk zijn, vooral als ze de normale visuele perceptie verstoren en het dagelijkse leven beïnvloeden.

Angst voor waanzin of gekte

Mensen met het Charles Bonnet-syndroom kunnen zich angstig voelen over de aard van de hallucinaties en zich zorgen maken dat ze waanzinnig worden. Het besef dat de hallucinaties niet echt zijn, kan soms onvoldoende zijn om deze angst volledig weg te nemen.

Depressie

Sommige mensen kunnen zich neerslachtig voelen door de aanhoudende hallucinaties en zich beperkt voelen door hun visuele beperking.

Isolement en sociaal terugtrekken

De visuele hallucinaties en de bijbehorende gevoelens kunnen ertoe leiden dat mensen met het Charles Bonnet-syndroom zich terugtrekken uit sociale activiteiten uit angst voor onbegrip of oordeel (sociale isolatie).

Verlies van zelfvertrouwen

Mensen kunnen hun vertrouwen verliezen in hun eigen visuele waarneming als gevolg van de hallucinaties, wat hen kan beïnvloeden bij dagelijkse taken.

Het is belangrijk om te benadrukken dat psychische klachten zoals angst, verwardheid, depressie en andere reacties bij het syndroom van Charles Bonnet zeer individueel kunnen zijn. Niet iedereen met het Charles Bonnet-syndroom zal deze klachten ervaren, en de mate en ernst van de psychische klachten kunnen variëren van persoon tot persoon. Het Charles Bonnet-syndroom heeft geen directe invloed op de geestelijke gezondheid van de persoon en is op zichzelf geen psychische aandoening. Het is echter belangrijk om eventuele psychische klachten serieus te nemen en professionele ondersteuning te zoeken, zoals praten met een zorgverlener, om te leren omgaan met de ervaringen en emoties die worden veroorzaakt door het Charles Bonnet-syndroom.

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Behandeling

De behandeling van het Charles Bonnet-syndroom richt zich voornamelijk op het omgaan met de visuele hallucinaties en het bieden van ondersteuning aan de persoon die met het syndroom te maken heeft.

Er is geen specifieke medicamenteuze behandeling voor het Charles Bonnet-syndroom, maar er zijn verschillende benaderingen die nuttig kunnen zijn:

Ondersteuning en geruststelling

Het bieden van ondersteuning en geruststelling aan de persoon met het Charles Bonnet-syndroom is belangrijk. Het begrijpen van het syndroom en het bespreken van de hallucinaties met een zorgverlener kan helpen om eventuele angst of zorgen te verminderen.

Optische hulpmiddelen

Het gebruik van optische hulpmiddelen, zoals een bril of andere optische hulpmiddelen, kan helpen om het gezichtsvermogen te verbeteren en de visuele deprivatie te verminderen.

Lichttherapie

Lichttherapie kan soms worden gebruikt om de frequentie of intensiteit van de hallucinaties te verminderen, vooral als ze worden verergerd door verminderd licht.

Afleidingstechnieken

Het gebruiken van afleidingstechnieken kan helpen om de aandacht af te leiden van de hallucinaties en de focus te verleggen naar andere activiteiten.

Psycho-educatie

Voorlichting over het Charles Bonnet-syndroom kan nuttig zijn, zowel voor de persoon met het Charles Bonnet-syndroom als voor hun familie en verzorgers, om een beter begrip te krijgen van het syndroom en de bijbehorende visuele hallucinaties.

Behandeling

Het behandelen en behandelen van de onderliggende oogaandoeningen die visuele deprivatie veroorzaken, kan ook helpen om de frequentie en intensiteit van de hallucinaties te verminderen.

De aanpak voor elke persoon met het Charles Bonnet-syndroom kan individueel verschillen, en hangt af van hun specifieke symptomen en behoeften. Mensen met het Charles Bonnet-syndroom kunnen baat hebben bij een team van zorgverleners, waaronder een oogarts, een neuroloog en een psycholoog, om de best mogelijke ondersteuning en behandeling te krijgen. Als iemand last heeft van visuele hallucinaties als gevolg van het Charles Bonnet-syndroom, is het raadzaam om een oogarts te raadplegen om de onderliggende oorzaak van de visuele beperking te beoordelen en geruststelling en begeleiding te krijgen bij de hallucinaties.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Prognose

De prognose van visuele hallucinaties bij het Charles Bonnet-syndroom kan variëren van persoon tot persoon. In het algemeen hebben de hallucinaties de neiging om te verbeteren of af te nemen in de loop van de tijd, maar sommige mensen kunnen langdurige en aanhoudende visuele hallucinaties ervaren.

Enkele belangrijke aspecten van de prognose van visuele hallucinaties bij het Charles Bonnet-syndroom zijn:

Variabiliteit van de hallucinaties

De intensiteit en frequentie van de hallucinaties kunnen variëren van persoon tot persoon en kunnen ook in de tijd variëren. Sommige mensen kunnen perioden van intensievere hallucinaties doormaken, terwijl anderen een afname of zelfs volledige verdwijning van de hallucinaties kunnen ervaren.

Gewenning

Na verloop van tijd kunnen sommige mensen met het Charles Bonnet-syndroom gewend raken aan de hallucinaties, wat kan leiden tot minder angst en verstoringen in het dagelijks leven. Gewenning kan de impact van de hallucinaties verminderen en het omgaan met het syndroom vergemakkelijken.

Behandeling en ondersteuning

De beschikbaarheid van ondersteuning, begeleiding en passende behandeling kan de ervaring van mensen met het Charles Bonnet-syndroom aanzienlijk verbeteren. Het aanpakken van onderliggende oogaandoeningen, het gebruik van optische hulpmiddelen en het bieden van psychologische ondersteuning kunnen allemaal bijdragen aan een betere prognose.

Impact op kwaliteit van leven

Voor sommige mensen kunnen visuele hallucinaties door het Charles Bonnet-syndroom een minimale impact hebben op hun kwaliteit van leven en dagelijkse activiteiten. Anderen kunnen echter meer verstoord worden en een negatieve invloed ervaren op hun welzijn.

Het Charles Bonnet-syndroom is over het algemeen geen progressieve aandoening is en deze heeft geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid van het oog. Het syndroom is een neurologisch fenomeen dat optreedt als reactie op visuele deprivatie bij mensen met een visuele beperking. Het is geen teken van geestesziekte en heeft geen invloed op de cognitieve functies of de mentale gezondheid van de persoon.

Als iemand last heeft van visuele hallucinaties als gevolg van het Charles Bonnet-syndroom, is het raadzaam om een oogarts te raadplegen om de onderliggende oorzaak van de visuele beperking te beoordelen en geruststelling en begeleiding te krijgen bij de hallucinaties. Samenwerking met een team van zorgverleners kan helpen om de best mogelijke ondersteuning en behandeling te krijgen om met de ervaringen van het Charles Bonnet-syndroom om te gaan.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 2. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 3. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 4. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 5. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 6. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 7. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 8. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 9. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 10. Iritis27-03-2024 03:03:09
 11. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 12. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 13. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 14. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 15. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 16. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 17. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 18. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 19. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 20. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 21. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 22. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 23. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 24. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 25. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 26. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 27. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 28. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 29. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 30. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 31. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 32. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 33. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 34. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 35. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 36. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 37. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 38. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 39. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 40. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 41. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 42. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 43. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 44. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 45. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 46. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 47. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 48. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 49. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 50. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 51. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 52. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 53. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 54. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 55. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 56. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 57. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 58. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 59. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 60. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 61. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 62. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 63. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 64. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 65. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 66. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 67. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 68. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 69. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 70. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 71. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 72. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 73. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 74. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 75. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 76. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 77. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 78. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 79. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 80. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 81. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 82. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 83. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 84. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 85. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 86. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 87. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 88. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 89. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 90. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 91. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 92. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 93. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 94. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 95. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 96. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 97. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 98. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 99. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 100. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 101. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 102. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 103. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 104. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 105. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 106. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 107. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 108. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 109. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 110. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 111. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 112. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 113. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 114. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 115. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 116. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 117. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 118. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 119. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 120. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 121. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 122. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 123. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 124. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 125. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 126. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 127. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 128. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 129. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 130. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 131. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 132. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 133. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 134. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 135. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 136. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 137. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 138. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 139. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 140. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 141. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 142. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 143. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 144. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 145. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 146. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 147. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 148. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 149. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 150. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 151. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 152. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 153. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 154. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 155. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 156. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 157. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 158. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 159. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 160. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 161. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 162. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 163. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 164. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 165. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 166. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 167. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 168. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 169. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 170. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 171. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 172. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 173. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 174. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 175. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 176. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 177. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 178. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 179. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 180. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 181. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 182. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 183. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 184. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 185. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 186. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 187. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 188. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 189. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 190. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 191. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 192. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 193. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 194. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 195. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 196. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 197. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 198. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18
 199. Zink en ooggezondheid24-09-2023 01:09:53
 200. Omega-3 vetzuren en ooggezondheid24-09-2023 01:09:04

Laatst bijgewerkt op 22 april 2024 – 15:40