De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap

Een aangeboren of verworven visuele handicap kan een diepgaande invloed hebben. Hoe blinden en slechtzienden omgaan met deze handicap wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder opvoeding, omgeving en sociale ondersteuning. Deze tekst onderzoekt wetenschappelijke inzichten in de rol van deze factoren en biedt inzicht in hoe ze het vermogen van personen met een visuele beperking om een bevredigend en onafhankelijk leven te leiden, beïnvloeden.

Opvoeding en vroege behandeling

De invloed van ouders en gezin

Het gezin speelt een cruciale rol in het leven van een kind met een visuele handicap. Ouders en verzorgers zijn vaak de eersten die geconfronteerd worden met de uitdagingen van de visuele beperking van hun kind. De manier waarop zij reageren en ondersteuning bieden, kan een blijvende invloed hebben.

 • Hechting en zelfbeeld: Onderzoek toont aan dat een veilige hechting en een positief zelfbeeld van groot belang zijn voor de ontwikkeling van kinderen met een visuele beperking. Ouders die een gezonde hechtingsrelatie bevorderen, dragen bij aan het zelfvertrouwen en de emotionele veerkracht van hun kinderen [1].
 • Toegang tot onderwijs en hulpmiddelen: De toegang tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs en gespecialiseerde hulpmiddelen is van vitaal belang. Ouders die zich inzetten voor de educatieve behoeften van hun kinderen dragen bij aan hun academische en persoonlijke groei. Dit omvat ook toegang tot braille en technologische hulpmiddelen die de toegankelijkheid vergroten [2].

Vroege behandeling en revalidatie

Vroege revalidatie- en behandelingsprogramma’s, die worden aangeboden door gezondheidszorgprofessionals en specialisten, spelen een essentiële rol bij het maximaliseren van de ontwikkelingskansen van kinderen met een visuele handicap.

 • Visuele stimulatie: Visuele stimulatie, zelfs als het zicht beperkt is, kan de visuele ontwikkeling ondersteunen. Vroege behandelingsprogramma’s richten zich vaak op het aanbieden van geschikte visuele prikkels om de visuele vaardigheden te bevorderen, zoals tactiele ervaringen en het gebruik van licht en contrasten [3].
 • Revalidatie en vaardigheidstraining: Revalidatieprogramma’s (BE en NL) bieden training in essentiële vaardigheden, zoals mobiliteit, braille lezen en het gebruik van hulpmiddelen zoals een witte stok. Door deze trainingen kunnen visueel gehandicapte personen onafhankelijker leven en zelfstandig in de fysieke wereld bewegen [4].
Braille

Braille

Sociale omgeving en ondersteuning

Onderwijs en werkgelegenheid

Toegang tot inclusief onderwijs en kansen op de arbeidsmarkt zijn van cruciaal belang voor personen met een visuele beperking. Een omgeving die gelijke kansen biedt, heeft aantoonbaar positieve effecten.

 • Inclusief onderwijs: Inclusief onderwijs, waarbij studenten met en zonder beperkingen samen leren, heeft voordelen voor zowel academische prestaties als sociale integratie. Dit draagt bij aan een gevoel van normaliteit en inclusie voor personen met een visuele beperking [5].
 • Werkplekaanpassingen: Werkgevers die bereid zijn om redelijke aanpassingen te doen voor werknemers die blind of slechtziend zijn, bevorderen een inclusieve en diverse werkomgeving. Dit stimuleert de productiviteit en tevredenheid van werknemers. Aanpassingen omvatten onder meer toegankelijke technologie en aangepaste werkruimtes [6].

Sociaal netwerk en emotionele ondersteuning

Een sterk sociaal netwerk en emotionele ondersteuning zijn essentieel voor het welzijn en een goede levenskwaliteit van personen met een visuele beperking. Het gevoel van verbondenheid en begrip kan de mentale veerkracht vergroten.

 • Steun van familie en vrienden: De partner, familieleden en vrienden spelen een belangrijke rol in het bieden van emotionele steun. Ervaringen en zorgen delen met dierbaren kan helpen bij het omgaan met de uitdagingen van een visuele handicap [7].
 • Steungroepen: Steungroepen bieden kansen voor ontmoetingen met mensen die vergelijkbare uitdagingen doormaken. Deze platforms bevorderen een gevoel van verbondheid en begrip [8].

Invloed van minder goede opvoeding, niet-ondersteunende omgeving en negatieve sociale factoren

Een minder goede opvoeding, een niet-ondersteunende omgeving en negatieve sociale factoren kunnen aanzienlijke negatieve gevolgen hebben voor personen met een visuele handicap. Hier zijn enkele manieren waarop deze elementen de impact van blind- of slechtziendheid kunnen vergroten:

 • Beperkte toegang tot informatie en technologie: Als de omgeving niet is aangepast voor personen met een visuele handicap, kan dit leiden tot beperkte toegang tot informatie en technologie. Dit kan hun mogelijkheden om te leren en deel te nemen aan de samenleving beperken.
 • Beperkte toegang tot onderwijs en kansen: Wanneer ouders, scholen en de bredere samenleving geen ondersteuning bieden aan personen met een visuele handicap, kan dit leiden tot beperkte toegang tot onderwijs en werkgelegenheid. Dit kan de kansen op persoonlijke en professionele ontwikkeling ernstig belemmeren.
 • Beperkte onafhankelijkheid: een niet-ondersteunende omgeving kan het moeilijker maken voor blinden en slechtzienden om onafhankelijk te zijn en dagelijkse taken uit te voeren. Dit kan hun gevoel van autonomie beperken en hun afhankelijkheid van anderen vergroten.
 • Gebrek aan zelfredzaamheid: Een gebrek aan ondersteuning bij het ontwikkelen van essentiële vaardigheden, zoals mobiliteit en zelfzorg, kan de zelfredzaamheid van personen met een visuele handicap beperken. Dit kan hun vermogen om zelfstandig te leven aantasten.
 • Mentale gezondheidsproblemen: Een gebrek aan ondersteuning en begrip kan leiden tot mentale gezondheidsproblemen, zoals een depressie, angststoornissen en een laag gevoel van eigenwaarde. deze problemen kunnen de algehele kwaliteit van leven aanzienlijk verminderen.
 • Negatief zelfbeeld en laag zelfvertrouwen: Een minder ondersteunende opvoeding en omgeving kunnen leiden tot een negatief zelfbeeld en een laag zelfvertrouwen bij personen met een visuele handicap. Ze kunnen zichzelf als minderwaardig beschouwen en twijfelen aan hun vermogen om succesvol te zijn in het leven.
 • Sociale isolatie: Negatieve sociale factoren, zoals stigmatisering of pesten, kunnen leiden tot sociale isolatie. Personen met een visuele handicap kunnen zich buitengesloten voelen en moeite hebben om vriendschappen op te bouwen of relaties te onderhouden.
 • Sociaal-economische uitsluiting: Visueel beperkte personen die opgroeien in een niet-ondersteunende omgeving kunnen geconfronteerd worden met sociaal-economische uitsluiting. Ze kunnen moeite hebben om werk te vinden en financiële zelfstandigheid te bereiken.
Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Mentale gezondheidsproblemen kunnen ontstaan – Vermoeide vrouw achter laptop

Conclusie

Het omgaan met een aangeboren of verworven visuele handicap is een complex proces dat wordt beïnvloed door opvoeding, omgeving en sociale factoren. Het creëren van een ondersteunende, inclusieve en toegankelijke omgeving is van cruciaal belang zodat personen met een visuele beperking hun volledige potentieel kunnen benutten en een bevredigend en onafhankelijk leven kunnen leiden.

Bronvermeldingen:

[1] “Attachment and Development in Children with Visual Impairment” – Journal of Visual Impairment & Blindness, link [2] “Parenting children with disabilities: A positive approach” – Journal of Positive Behavior Interventions, link [3] “Early Intervention for Children with Visual Impairments: Current Practices and Future Directions” – Journal of Visual Impairment & Blindness, link

[4] “Effectiveness of rehabilitation interventions in improving function and independence in daily activities” – Journal of Visual Impairment & Blindness, link [5] “Inclusion of Students with Visual Impairments in General Education Classrooms: A Literature Review” – Journal of Visual Impairment & Blindness, link [6] “Reasonable Accommodations for Workers with Visual Impairments: A Guide for Employers” – American Foundation for the Blind, link

[7] “The Role of Social Support and Coping in Predicting Depression Among People with Low Vision” – Journal of Visual Impairment & Blindness, link [8] “Accessibility in Public Transportation Systems: A Comparative Analysis of Bus Stop Announcement Systems for Individuals with Visual Impairments” – Journal of Visual Impairment & Blindness, link [9] “Resilience in Visually Impaired Adults” – Journal of Visual Impairment & Blindness, link

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 29 mei 2024 – 15:57