Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen

Mensen met een visuele beperking leiden vaak een leven dat voor velen onzichtbaar is, maar er zijn gevallen waarin uiterlijke kenmerken wijzen op hun visuele uitdagingen. Dit kan variëren van misvormingen van de ogen na een trauma tot andere duidelijke aanwijzingen die aangeven dat iemand blind of slechtziend is. In dit artikel zullen we dieper ingaan op deze zichtbare aspecten van een visuele beperking en hoe ze van invloed kunnen zijn op personen en hun interacties met anderen.

Oorzaken van zichtbare afwijkingen aan oog of ogen

Uiterlijke oogkenmerken van slechtziendheid of blindheid kunnen het gevolg zijn van verschillende oorzaken en omstandigheden. Hieronder worden enkele van de belangrijkste oorzaken uitgebreid beschreven:

Oogtrauma

 • Beschrijving: Een oogtrauma verwijst naar letsel aan het oog als gevolg van ongelukken, verwondingen, vechtpartijen, of andere fysieke incidenten. Een trauma kan leiden tot permanente schade aan de oogstructuur, wat kan resulteren in zichtbare misvormingen of littekens.
 • Uiterlijke kenmerken: Zichtbare uiterlijke kenmerken van oogtrauma kunnen onder meer zijn: misvormde oogbol, zichtbare littekens op het oogoppervlak (hoornvlies), roodheid, bloeduitstortingen, of zelfs het ontbreken van een oog als gevolg van ernstig trauma.

Oogchirurgie

 • Beschrijving: Sommige mensen met visuele aandoeningen ondergaan chirurgische ingrepen om hun zicht te verbeteren of om gezondheidsproblemen aan te pakken, zoals oogkanker. Deze operaties kunnen littekens achterlaten of het uiterlijk van de ogen veranderen.
 • Uiterlijke kenmerken: Na oogchirurgie kunnen zichtbare kenmerken bestaan uit littekens op het oog, gewijzigde oogvormen, en in sommige gevallen het dragen van een ocular prosthesis (een kunstoog).

Ooginfecties en ziekten

 • Beschrijving: Bepaalde ooginfecties en ziekten kunnen de structuur van het oog aantasten en leiden tot veranderingen in het uiterlijk van de ogen. Voorbeelden hiervan zijn trachoom (een bacteriële infectie die blindheid kan veroorzaken) en oogziekten zoals glaucoom.
 • Uiterlijke kenmerken: Ooginfecties kunnen leiden tot rode, ontstoken ogen met afscheiding. In het geval van vergevorderde glaucoom kunnen de ogen er vergroot uitzien door de toegenomen druk.

Aangeboren aandoeningen

 • Beschrijving: Sommige aangeboren aandoeningen, zoals microftalmie (een aandoening waarbij de ogen kleiner zijn dan normaal) of anoftalmie (afwezigheid van één of beide ogen), manifesteren zich door duidelijk zichtbare uiterlijke kenmerken vanaf de geboorte.
 • Uiterlijke kenmerken: Bij microftalmie zijn de ogen kleiner dan normaal en kunnen ze er onderontwikkeld uitzien. In gevallen van anoftalmie kan een persoon geboren worden zonder één of beide ogen, wat duidelijk zichtbaar is.

Oogziekten en veroudering

 • Beschrijving: Sommige oogziekten, zoals cataract, leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD), of diabetische retinopathie, kunnen leiden tot veranderingen in het uiterlijk van de ogen naarmate mensen ouder worden.
 • Uiterlijke kenmerken: Bij cataract kan de ooglens vertroebeld raken, wat kan leiden tot een witte, ondoorzichtige verkleuring van de pupil. Bij LMD kan het centrale gezichtsvermogen verminderen, maar dit is mogelijk niet direct zichtbaar.

Uiterlijke kenmerken van een visuele beperking kunnen sterk variëren, afhankelijk van de onderliggende oorzaak en de persoonlijke omstandigheden. Bovendien kan de mate van visuele beperking variëren van slechtziend tot volledig blind, wat eveneens invloed heeft op hoe deze kenmerken zich manifesteren. Elke persoon met zichtbare oogkenmerken van slechtziendheid of blindheid heeft zijn of haar eigen unieke verhaal en uitdagingen, en verdient begrip en respect in de samenleving.

Beeld van wat een persoon met maculadegeneratie zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met maculadegeneratie zou kunnen zien

Lichamelijke impact van uiterlijke aanwijzingen van blind- of slechtziendheid

De lichamelijke impact van zichtbare oogkenmerken die verband houden met blind- of slechtziendheid kan significant zijn en heeft betrekking op zowel het fysieke als het emotionele welzijn van personen. Hier gaan we dieper in op enkele van deze lichamelijke impactfactoren:

Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Mensen met zichtbare oogkenmerken kunnen te maken krijgen met veranderingen in hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. Deze veranderingen kunnen voortkomen uit zorgen over hun uiterlijk en hoe anderen hen zien. Ze kunnen worstelen met gevoelens van zelftwijfel en negatieve gedachten over zichzelf ontwikkelen. Het kan een uitdaging zijn om een positief zelfbeeld te behouden te midden van sociale druk en stereotypen.

Sociale isolatie

Sommige personen met zichtbare oogkenmerken kunnen zich geïsoleerd voelen. Ze vermijden soms sociale interacties uit angst voor negatieve reacties of ongemakkelijke vragen van anderen. Deze sociale isolatie kan leiden tot een gevoel van eenzaamheid en het missen van waardevolle kansen voor sociale interactie.

Zelfacceptatie

Het proces van zelfacceptatie kan uitermate uitdagend zijn voor mensen met zichtbare oogkenmerken. Ze moeten leren trots te zijn op wie ze zijn en zichzelf te accepteren, inclusief hun unieke uiterlijk. Dit kan een langdurige reis zijn waarbij ze negatieve gedachten en overtuigingen overwinnen en zichzelf leren liefhebben zoals ze zijn.

Sociale druk en stigmatisering:

Mensen met zichtbare oogkenmerken kunnen te maken krijgen met sociale druk en stigmatisering. Ze kunnen geconfronteerd worden met stereotypen en vooroordelen die hun zelfvertrouwen ondermijnen. Dit kan leiden tot gevoelens van onrechtvaardigheid en ongelijkheid.

Gezondheid en welzijn

De emotionele impact van zichtbare oogkenmerken kan ook lichamelijke gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals stress, angst en depressie. Deze emotionele stress kan een negatieve invloed hebben op het algehele welzijn van een persoon en kan leiden tot fysieke gezondheidsproblemen.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeide vrouw achter laptop: Stress, angst en een depressie kunnen voorkomen.

Emotionele impact

De emotionele impact van zichtbare oogkenmerken die verband houden met blindheid of slechtziendheid is diepgaand en kan variëren van persoon tot persoon. Hieronder bespreken we enkele van de belangrijkste emotionele gevolgen:

Zorgen en angst

Mensen met zichtbare oogkenmerken kunnen zich zorgen maken over hoe anderen op hen zullen reageren. Ze kunnen angst ervaren voor negatieve beoordelingen, ongepaste opmerkingen of ongemakkelijke situaties. Deze zorgen en angst kunnen leiden tot een voortdurende staat van alertheid in sociale situaties.

Depressie

Voor sommige personen kunnen zichtbare oogkenmerken leiden tot depressieve gevoelens. Ze kunnen zich verdrietig, hopeloos of machteloos voelen over hun situatie. Deze depressieve stemming kan invloed hebben op hun algehele levenskwaliteit en welzijn.

Schaamte

Schaamte is een veelvoorkomend emotioneel gevolg voor mensen met zichtbare oogkenmerken. Ze kunnen zich beschaamd of vernederd voelen vanwege hun uiterlijke kenmerken. Deze schaamte kan hun gevoel van eigenwaarde aantasten en hun vermogen om volledig van het leven te genieten beïnvloeden.

Stigma en vooroordelen

Personen met zichtbare oogkenmerken kunnen te maken krijgen met stigmatisering en vooroordelen in de samenleving. Dit kan variëren van negatieve stereotypen tot ongelijke behandeling. Deze ervaringen kunnen leiden tot gevoelens van onrechtvaardigheid en ongelijkheid.

Identiteitsconflict

Sommige mensen met zichtbare oogkenmerken kunnen worstelen met een identiteitsconflict. Ze moeten leren omgaan met hun uiterlijke kenmerken en hun persoonlijke identiteit en eigenwaarde herdefiniëren in het licht van deze kenmerken.

Het is van cruciaal belang dat personen met zichtbare oogkenmerken de nodige steun en begrip ontvangen van hun sociale omgeving. Het bevorderen van bewustwording, empathie en inclusiviteit kan bijdragen aan het verminderen van de emotionele impact en het creëren van een meer ondersteunende en respectvolle samenleving waarin mensen vrij kunnen gedijen, ongeacht hun uiterlijke kenmerken.

Sociale impact van zichtbare problemen aan oog of ogen

De sociale impact van zichtbare oogkenmerken die verband houden met slechtziendheid of blindheid kan aanzienlijk zijn en heeft betrekking op hoe personen in interactie treden met anderen en de manier waarop ze worden behandeld door de samenleving. Hier zijn enkele aspecten van de sociale impact:

Sociale isolatie

Mensen met zichtbare oogkenmerken kunnen zich soms geïsoleerd voelen. Ze kunnen bang zijn voor negatieve reacties van anderen en kunnen sociale situaties vermijden om confrontaties te vermijden. Dit kan leiden tot een gevoel van eenzaamheid en het missen van kansen voor sociale interactie.

Vooroordelen en discriminatie

Vooroordelen en discriminatie kunnen een grote rol spelen in het leven van mensen met zichtbare oogkenmerken. Ze kunnen te maken krijgen met ongepaste opmerkingen, pesten of ongelijke behandeling op basis van hun uiterlijk. Dit kan leiden tot gevoelens van onrechtvaardigheid en frustratie.

Zelfbewustzijn en zelfexpressie

Mensen met zichtbare oogkenmerken kunnen zich bewust zijn van hoe anderen naar hen kijken, wat hun zelfbewustzijn kan vergroten. Sommigen kiezen ervoor om hun uiterlijk te benadrukken en te gebruiken als een vorm van zelfexpressie, terwijl anderen zich mogelijk terugtrekken om negatieve aandacht te vermijden.

Beperkingen en toegankelijkheid

Slechtziende of blinde personen met zichtbare kenmerken kunnen te maken krijgen met fysieke beperkingen en uitdagingen met betrekking tot toegankelijkheid. Dit kan variëren van obstakels op openbare plaatsen tot ontoegankelijke vervoersmiddelen.

Zelfacceptatie en empowerment

Voor sommigen kan het proces van zelfacceptatie en empowerment een manier zijn om met de sociale impact om te gaan. Ze leren trots te zijn op wie ze zijn en streven naar een positieve identiteit, ongeacht de reacties van anderen.

Bewustwording en verandering

Het vergroten van de bewustwording in de samenleving over de uitdagingen waarmee mensen met zichtbare oogkenmerken worden geconfronteerd, kan bijdragen aan positieve veranderingen. Dit kan leiden tot meer begrip, acceptatie en inclusie van mensen met zichtbare kenmerken.

Ondersteuningssystemen en lotgenotencontact

Sociale steun is vaak van onschatbare waarde voor mensen met zichtbare oogkenmerken. Partner, familie, vrienden en steungroepen kunnen een belangrijke rol spelen bij het bieden van emotionele steun en begrip.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Zelfverdediging en belangenbehartiging

Sommige personen worden actieve pleitbezorgers voor hun eigen rechten en die van anderen met vergelijkbare uitdagingen. Ze kunnen streven naar gelijke kansen en de aanpak van discriminatie en vooroordelen.

Copingmechanismen van zichtbare oogkenmerken

Mensen met zichtbare oogkenmerken ontwikkelen vaak verschillende copingmechanismen om met de lichamelijke en emotionele impact om te gaan:

Zelfexpressie

Zelfexpressie is een krachtig middel voor mensen met zichtbare oogkenmerken. Ze kunnen hun unieke persoonlijkheid en individualiteit benadrukken door middel van kleding, make-up, kapsels en andere vormen van zelfpresentatie. Hierdoor kunnen ze zich sterker voelen en een gevoel van controle over hun uiterlijk behouden.

Ondersteuningssystemen

De partner, familie, vrienden en steungroepen vormen een belangrijk vangnet voor mensen met zichtbare oogkenmerken. Deze sociale steun helpt bij het omgaan met de emotionele uitdagingen. Steunsystemen bieden begrip, een luisterend oor en praktische hulp wanneer dat nodig is.

Professionele hulp

Voor sommige mensen kunnen de emotionele gevolgen van zichtbare oogkenmerken intens zijn. Professionele psychologische hulp, zoals counseling of therapie, kan enorm waardevol zijn. Personen kunnen hierdoor dieper ingaan op hun gevoelens en copingmechanismen ontwikkelen.

Zelfacceptatie en empowerment

Het proces van zelfacceptatie en empowerment is vaak een essentieel onderdeel van de persoonlijke groei voor mensen met zichtbare oogkenmerken. Ze leren trots te zijn op wie ze zijn, inclusief hun uiterlijke kenmerken, en ontwikkelen veerkracht om met de uitdagingen om te gaan. Empowerment kan leiden tot positieve veranderingen in hun zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Onderwijs en bewustwording

Het vergroten van het bewustzijn in de samenleving over de uitdagingen waarmee mensen met zichtbare oogkenmerken worden geconfronteerd, is een krachtig copingmechanisme op sociaal niveau. Bewustwording kan leiden tot meer begrip en acceptatie, waardoor de sociale impact van zichtbare kenmerken kan worden verminderd.

Zelfhulpbronnen

Het gebruik van zelfhulpbronnen zoals boeken, online groepen en positieve affirmaties kan mensen helpen bij het ontwikkelen van effectieve copingmechanismen. Deze bronnen bieden vaak inzicht en inspiratie voor persoonlijke groei.

Het is van het grootste belang dat de samenleving begripvol en ondersteunend is voor mensen met zichtbare oogkenmerken. Door empathie te tonen, inclusiviteit te bevorderen en bewustwording te vergroten, kunnen we bijdragen aan een omgeving waarin iedereen, ongeacht hun uiterlijke kenmerken, zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt. Samen kunnen we een meer inclusieve en ondersteunende wereld creëren waarin de menselijke diversiteit wordt gevierd.

De mens achter de uiterlijke oogproblemen

Hoewel zichtbare aanwijzingen van een visuele beperking opvallend kunnen zijn, is het belangrijk om te onthouden dat ze slechts een klein deel van het verhaal vertellen. Elke persoon heeft een unieke levenservaring en verdient respect en waardering, ongeacht hun uiterlijke kenmerken. Het is onze taak als samenleving om een omgeving te creëren waarin iedereen, ongeacht hun uiterlijk, gelijke kansen en waardigheid krijgt.

Diversiteit van ervaringen

Mensen met zichtbare oogkenmerken hebben diverse ervaringen en achtergronden. Ze kunnen uit verschillende culturen komen, verschillende levenspaden hebben bewandeld en verschillende interesses en passies hebben. Het is belangrijk om deze diversiteit te erkennen en te waarderen.

Kracht en veerkracht

Velen van hen hebben buitengewone kracht en veerkracht getoond om te overleven en te gedijen ondanks de uitdagingen die ze tegenkomen. Ze kunnen inspirerende voorbeelden zijn van doorzettingsvermogen en vastberadenheid.

Talenten en bijdragen

Mensen met zichtbare oogkenmerken hebben net als iedereen unieke talenten en capaciteiten, en kunnen waardevolle bijdragen leveren aan de samenleving. Ze zijn pianostemmers, artiesten, muzikanten, schrijvers, wetenschappers, leraren, secretariaatsmedewerkers, en professionals in allerlei vakgebieden.

Zelfbepaling

Personen met zichtbare oogkenmerken moeten als zelfbepaald worden beschouwd. Ze hebben het recht om hun eigen keuzes te maken, hun doelen na te streven en hun eigen levenspad te bepalen.

Empathie en begrip

Empathie en begrip in de samenleving is van cruciaal belang. Door ons in te leven in de ervaringen van anderen, kunnen we een meer inclusieve en ondersteunende gemeenschap creëren.

Inclusiviteit en gelijke kansen

Inclusiviteit en gelijke kansen voor iedereen, ongeacht het uiterlijk, moet een prioriteit zijn. Dit omvat toegang tot onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en alle andere aspecten van het leven.

Educatie en bewustwording

Bewustwording in de samenleving over zichtbare oogkenmerken en de uitdagingen waarmee mensen met deze kenmerken worden geconfronteerd, is van groot belang. Dit kan leiden tot meer begrip en acceptatie.

Samenwerking en ondersteuning

Samenwerking tussen personen, organisaties en beleidsmakers is cruciaal om te zorgen voor de rechten en het welzijn van mensen met zichtbare oogkenmerken. Ondersteuningssystemen en barrières wegnemen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 14 mei 2024 – 06:07